5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Načítáme a zpracováváme požadované klasifikace evropských předpisů (Nařízení EP a Směrnic) v podobě tzv. konsolidovaných znění EU předpisů, tj. aktuálně platných znění evropské legislativy!
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí (podívejte se, co Vás od 1.1.2024 čeká):
 • zásadní novela č. 349/2023 Sb., (konsolidační vládní balíček)!
 • zásadní novela č. 462/2023 Sb., kterou se mimo jiné mění zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., (zavádí nová pravidla předčasného splácení úvěru)!
 • zásadní novela č. 469/2023 Sb., kterou se mimo jiné mění energetický zákon č. 458/2000 Sb. (tzv. Lex OZE II, umožní komunitní sdílení elektřiny)!
 • zásadní novela č. 434/2023 Sb., kterou se mění oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. (prováděcí vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku)!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 13485 a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

 • Nevíte, jaké legislativní povinnosti musíte plnit?

 • Právní povinnosti snadno společně zavedeme a pro Vás neustále AKTUALIZUJEME!

 • ZDARMA poradíme. Konzultace on-line (MS Teams, Google Meet) nebo VOLEJTE!

 • Stačí, když naplno využijete náš PRÁVNÍ REGISTR !

 • Nabízíme LEGISLATIVNÍ DOHLÍDKU sledovaných § !

 • Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2023
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Účinnost od: 29. července 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 222/2024 Sb. rozeslána 18. července 2024

222/2024 Sb.

Účinnost od: 1. září 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

čá. 221/2024 Sb. rozeslána 18. července 2024

221/2024 Sb.

Účinnost od: 18. července 2024

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/21 ve věci návrhu na zrušení části § 41 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.

čá. 220/2024 Sb. rozeslána 18. července 2024

220/2024 Sb.

Účinnost od: 18. července 2024

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2023

čá. 219/2024 Sb. rozeslána 16. července 2024

219/2024 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 271/2022 Sb.

čá. 218/2024 Sb. rozeslána 16. července 2024

218/2024 Sb.

Účinnost od: 17. července 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, ve znění pozdějších předpisů

čá. 217/2024 Sb. rozeslána 16. července 2024

217/2024 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2024

Vyhláška o správné veterinární klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

čá. 216/2024 Sb. rozeslána 16. července 2024

216/2024 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2020 Sb., o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

čá. 215/2024 Sb. rozeslána 11. července 2024

215/2024 Sb.

Účinnost od: 1. června 2024

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky

čá. 214/2024 Sb. rozeslána 11. července 2024

214/2024 Sb.

Účinnost od: 11. července 2024

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení podle čl. 24 Evropské úmluvy o právní pomoci ve věcech trestních ve znění čl. 6 Druhého dodatkového protokolu k ní

čá. 213/2024 Sb. rozeslána 11. července 2024

213/2024 Sb.

Účinnost od: 11. července 2024

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Píšť č. 1/2022, o nočním klidu

čá. 212/2024 Sb. rozeslána 11. července 2024

212/2024 Sb.

Účinnost od: 24. července 2024

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 350. výročí úmrtí Karla Škréty

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Zavřít
MENU