5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
90/2012 Sb.
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
39/2020 Sb.
Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001/ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 052/2020 Sb. rozeslána 31. března 2020

143/2020 Sb.

Účinnost od: 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 352)

čá. 051/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020

142/2020 Sb.

Účinnost od: 31. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 334)

141/2020 Sb.

Účinnost od: 30. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 333)

140/2020 Sb.

Účinnost od: 30. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 332)

čá. 050/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020

139/2020 Sb.

Účinnost od: 30. března 2020

Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Provádí zákon: 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

čá. 049/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020

138/2020 Sb.

Účinnost od: 31. května 2020 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

čá. 048/2020 Sb. rozeslána 27. března 2020

137/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

136/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

135/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

134/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

133/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

čá. 047/2020 Sb. rozeslána 26. března 2020

132/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 310)

131/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 309)

130/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 305)

čá. 046/2020 Sb. rozeslána 26. března 2020

129/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

čá. 043/2020 Sb. rozeslána 24. března 2020

119/2020 Sb.

Účinnost od: 1. května 2020 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

118/2020 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

117/2020 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2020 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

116/2020 Sb.

Účinnost od: 8. dubna 2020

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

115/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

114/2020 Sb.

Účinnost od: 1. června 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

113/2020 Sb.

Účinnost od: 1. června 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 045/2020 Sb. rozeslána 23. března 2020

128/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281)

127/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 280)

126/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 279)

125/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 278)

124/2020 Sb.

Účinnost od: 23. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 276)

123/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 275)

122/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 274)

čá. 044/2020 Sb. rozeslána 23. března 2020

121/2020 Sb.

Účinnost od: 1. května 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

120/2020 Sb.

Účinnost od: 23. března 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

čá. 042/2020 Sb. rozeslána 19. března 2020

112/2020 Sb.

Účinnost od: 21. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 267)

111/2020 Sb.

Účinnost od: 20. března 2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 266)

110/2020 Sb.

Účinnost od: 19. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 264)

109/2020 Sb.

Účinnost od: 19. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 262)

čá. 041/2020 Sb. rozeslána 18. března 2020

108/2020 Sb.

Účinnost od: 19. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 249)

107/2020 Sb.

Účinnost od: 19. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 248)

106/2020 Sb.

Účinnost od: 19. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 247)

rs41/2020 Sb.

Účinnost od: 18. března 2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

čá. 039/2020 Sb. rozeslána 18. března 2020

103/2020 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

čá. 038/2020 Sb. rozeslána 18. března 2020

102/2020 Sb.

Účinnost od: 18. března 2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %

101/2020 Sb.

Účinnost od: 18. března 2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %

100/2020 Sb.

Účinnost od: 18. března 2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %

Zavřít
MENU