5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
Od 1.1.2021 platí zásadní novela č. 33/2020 Sb. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (602 změn)!
PODÍVEJTE SE, CO VÁS ČEKÁ!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001/ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 193/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

470/2020 Sb.

Účinnost od: 2. prosince 2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

469/2020 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2020 s výjimkou

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

čá. 192/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

468/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

467/2020 Sb.

Účinnost od: 24. listopadu 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

čá. 188/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

459/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Provádí zákon: 19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

čá. 187/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

458/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

čá. 186/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

457/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

čá. 185/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

456/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

čá. 184/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

455/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

454/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

čá. 194/2020 Sb. rozeslána 20. listopadu 2020

478/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1202)

477/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1201)

476/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1200)

475/2020 Sb.

Účinnost od: 30. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1199)

474/2020 Sb.

Účinnost od: 25. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1198)

473/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1197)

472/2020 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1196)

471/2020 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1195)

čá. 190/2020 Sb. rozeslána 16. listopadu 2020

465/2020 Sb.

Účinnost od: 18. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1192)

464/2020 Sb.

Účinnost od: 18. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1191)

463/2020 Sb.

Účinnost od: 18. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1190)

462/2020 Sb.

Účinnost od: 17. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1185)

čá. 189/2020 Sb. rozeslána 13. listopadu 2020

461/2020 Sb.

Účinnost od: 14. listopadu 2020

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

460/2020 Sb.

Účinnost od: 13. listopadu 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

čá. 183/2020 Sb. rozeslána 9. listopadu 2020

453/2020 Sb.

Účinnost od: 9. listopadu 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

Zavřít
MENU