5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
90/2012 Sb.
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
39/2020 Sb.
Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001/ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 177/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020

434/2020 Sb.

Účinnost od: 30. října 2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

433/2020 Sb.

Účinnost od: 31. října 2020

Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

čá. 175/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020

430/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky

čá. 173/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020

428/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

čá. 176/2020 Sb. rozeslána 26. října 2020

432/2020 Sb.

Účinnost od: 28. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1103)

431/2020 Sb.

Účinnost od: 28. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1102)

čá. 174/2020 Sb. rozeslána 23. října 2020

429/2020 Sb.

Účinnost od: 23. října 2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1085)

čá. 172/2020 Sb. rozeslána 22. října 2020

427/2020 Sb.

Účinnost od: 23. října 2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1084)

čá. 170/2020 Sb. rozeslána 22. října 2020

423/2020 Sb.

Účinnost od: 23. října 2020

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

422/2020 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 171/2020 Sb. rozeslána 21. října 2020

426/2020 Sb.

Účinnost od: 22. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1080)

425/2020 Sb.

Účinnost od: 22. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1079)

424/2020 Sb.

Účinnost od: 22. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1078)

čá. 169/2020 Sb. rozeslána 19. října 2020

421/2020 Sb.

Účinnost od: 21. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1074)

čá. 168/2020 Sb. rozeslána 16. října 2020

420/2020 Sb.

Účinnost od: 23. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1051)

419/2020 Sb.

Účinnost od: 16. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1050)

418/2020 Sb.

Účinnost od: 19. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1049)

417/2020 Sb.

Účinnost od: 17. října 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1048)

416/2020 Sb.

Účinnost od: 16. října 2020

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

Provádí zákon: 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách České republiky

čá. 167/2020 Sb. rozeslána 16. října 2020

415/2020 Sb.

Účinnost od: 17. října 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

Zavřít
MENU