Vybrané předpisy

Služba řízení vybrané databáze vyhovuje požadavkům zákazníka na aktualizaci a neustálou informovanost prostřednictvím mailové schránky o všech novelách předpisů zahrnutých do této vybrané databáze.

Požadavek na řízení podle CZ-NACE (standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie) mnohdy obsahuje příliš obsáhlý balík předpisů, který z hlediska praktického užití se může jevit jako nadbytečný, a to i pro zákazníka, splňujícího náročné podmínky auditu a certifikace.
Počet takto řízených předpisů v databázi není omezený.
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „Výběr předpisů“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.
Zákazník má možnost vytvořit vlastní databázi kliknutím na ikonu Výběr předpisu pod hlavičkou zobrazeného předpisu.
Rovněž vyřazení předpisů z takovéto databáze probíhá kliknutím na ikonu Vyřadit pod hlavičkou vyřazovaného předpisu, který je součástí této vybrané databáze.
Řízení vybraného předpisu zasíláním upozornění na všechny novelizace předpisu je zajištěno teprve od data zařazení do této databáze.
Služba je vhodná pro zákazníky, kteří pracují pouze s omezeným počtem předpisů.
Služba řízení vybrané databáze je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 1000,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „Výběr předpisů“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Report je dostupný pouze pro registrované uživatele se službou "Výběr předpisů" po přihlášení

Zavřít
MENU