Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 20.03.2020 do 03.04.2020

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 054/2020 Sb. rozeslána 2. dubna 2020

147/2020 Sb.

Účinnost od: 1. května 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

146/2020 Sb.

Účinnost od: 2. dubna 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

čá. 053/2020 Sb. rozeslána 1. dubna 2020

145/2020 Sb.

Účinnost od: 2. dubna 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 377)

144/2020 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 369)

čá. 052/2020 Sb. rozeslána 31. března 2020

143/2020 Sb.

Účinnost od: 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 352)

čá. 051/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020

142/2020 Sb.

Účinnost od: 31. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 334)

141/2020 Sb.

Účinnost od: 30. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 333)

140/2020 Sb.

Účinnost od: 30. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 332)

čá. 050/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020

139/2020 Sb.

Účinnost od: 30. března 2020

Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Provádí zákon: 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

čá. 049/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020

138/2020 Sb.

Účinnost od: 31. května 2020 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

čá. 048/2020 Sb. rozeslána 27. března 2020

137/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

136/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

135/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

134/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

133/2020 Sb.

Účinnost od: 27. března 2020

Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

čá. 047/2020 Sb. rozeslána 26. března 2020

132/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 310)

131/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 309)

130/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 305)

čá. 046/2020 Sb. rozeslána 26. března 2020

129/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

čá. 043/2020 Sb. rozeslána 24. března 2020

119/2020 Sb.

Účinnost od: 1. května 2020 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

118/2020 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

117/2020 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2020 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

116/2020 Sb.

Účinnost od: 8. dubna 2020

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

115/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

114/2020 Sb.

Účinnost od: 1. června 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

113/2020 Sb.

Účinnost od: 1. června 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 045/2020 Sb. rozeslána 23. března 2020

128/2020 Sb.

Účinnost od: 26. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281)

127/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 280)

126/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 279)

125/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 278)

124/2020 Sb.

Účinnost od: 23. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 276)

123/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 275)

122/2020 Sb.

Účinnost od: 24. března 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 274)

čá. 044/2020 Sb. rozeslána 23. března 2020

121/2020 Sb.

Účinnost od: 1. května 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

120/2020 Sb.

Účinnost od: 23. března 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

146/2020 Sb.

Účinnost od: 02.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

(Mění 104/2020 Sb.)

145/2020 Sb.

Účinnost od: 02.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 377)

143/2020 Sb.

Účinnost od: 02.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 352)

144/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 369)

138/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

(Mění 96/2018 Sb.)

119/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

(Mění 634/2004 Sb.;Mění 427/2011 Sb.)

118/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 219/2000 Sb.;Mění 82/1998 Sb.)

103/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

(Mění 282/2013 Sb.)

61/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Provádí zákon: 110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu

58/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

(Mění 423/2011 Sb.)

56/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 154/2005 Sb.)

52/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

(Mění 56/2001 Sb.)

48/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů

(Mění 311/2006 Sb.)

32/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 84/2008 Sb.)

329/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Provádí zákon: 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

(Výjimka účinnosti )

311/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

(Mění 127/2005 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 378/2007 Sb.)

142/2020 Sb.

Účinnost od: 31.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 334)

(Mění 71/2020 Sb.;Ruší 76/2020 Sb.;Mění 106/2020 Sb.;Ruší 128/2020 Sb.;Ruší 81/2020 Sb.)

141/2020 Sb.

Účinnost od: 30.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 333)

140/2020 Sb.

Účinnost od: 30.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 332)

139/2020 Sb.

Účinnost od: 30.03.2020

Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Provádí zákon: 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

137/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

136/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

135/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

134/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 592/1992 Sb.)

133/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

68/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

(Mění 330/2012 Sb.)

132/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 310)

131/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 309)

130/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 305)

129/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

(Mění 355/2019 Sb.)

128/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281)

127/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 280)

(Ruší 82/2020 Sb.;Ruší 84/2020 Sb.;Ruší 96/2020 Sb.;Ruší 99/2020 Sb.;Ruší 110/2020 Sb.)

126/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 279)

(Ruší 85/2020 Sb.;Ruší 87/2020 Sb.)

125/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 278)

(Ruší 86/2020 Sb.)

123/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 275)

122/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 274)

124/2020 Sb.

Účinnost od: 23.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 276)

(Mění 89/2020 Sb.)

120/2020 Sb.

Účinnost od: 23.03.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

(Mění 199/2018 Sb.)

112/2020 Sb.

Účinnost od: 21.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 267)

111/2020 Sb.

Účinnost od: 20.03.2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 266)

(Ruší 108/2020 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

128/2020 Sb.

Zrušeno od: 31.03.2020 předpisem 142/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281)

81/2020 Sb.

Zrušeno od: 31.03.2020 předpisem 142/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)

76/2020 Sb.

Zrušeno od: 31.03.2020 předpisem 142/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)

110/2020 Sb.

Zrušeno od: 24.03.2020 předpisem 127/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 264)

99/2020 Sb.

Zrušeno od: 24.03.2020 předpisem 127/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 241)

96/2020 Sb.

Zrušeno od: 24.03.2020 předpisem 127/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 238)

87/2020 Sb.

Zrušeno od: 24.03.2020 předpisem 126/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)

86/2020 Sb.

Zrušeno od: 24.03.2020 předpisem 125/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 216)

85/2020 Sb.

Zrušeno od: 24.03.2020 předpisem 126/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 215)

84/2020 Sb.

Zrušeno od: 24.03.2020 předpisem 127/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 214)

82/2020 Sb.

Zrušeno od: 24.03.2020 předpisem 127/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 211)

108/2020 Sb.

Zrušeno od: 20.03.2020 předpisem 111/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 249)

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 010/2020 Sb.m.s. rozeslána 1. dubna 2020

14/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. března 2020

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé

čá. 009/2020 Sb.m.s. rozeslána 24. března 2020

13/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 5. července 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

12/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 16. února 2020

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 105, 3. dubna 2020

(EU) 2020/488

Účinnost od: 4. dubna 2020

Nařízení Rady (EU) 2020/488 ze dne 2. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Právní základ: 2014/932/SZBP Rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Úř. věst. L 104, 3. dubna 2020

(EU) 2020/469

Účinnost od: 27. ledna 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/469 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, nařízení (EU) č. 139/2014 a nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na uspořádání letového provozu / letové navigační služby, navrhování struktur vzdušného prostoru, jakost dat a bezpečnost dráhy, a kterým se zrušuje nařízení č. 73/2010 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 103, 3. dubna 2020

OSN č. 135

Účinnost od: 29. května 2020

Předpis OSN č. 135 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vlastností při bočním nárazu na sloup [2020/486]

(EU) 2020/485

Účinnost od: 6. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/485 ze dne 2. dubna 2020, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých z Thajska do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 92/65/EHS SMĚRNICE RADY 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS,
2009/156/ES Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí Text s významem pro EHP

(EU) 2020/484

Účinnost od: 23. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/484 ze dne 2. dubna 2020, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/483

Účinnost od: 4. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/483 ze dne 1. dubna 2020, kterým se po třísté třinácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Úř. věst. L 102, 2. dubna 2020

(EU) 2020/479

Účinnost od: 3. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/479 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 834/2007 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

(EU) 2020/478

Účinnost od: 22. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/478 ze dne 1. dubna 2020, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 100, 1. dubna 2020

(EU) 2020/477

Účinnost od: 2. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/477 ze dne 31. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/39, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/476

Účinnost od: 2. dubna 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/476 ze dne 27. března 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/475

Účinnost od: 2. dubna 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/475 ze dne 27. března 2020, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/474

Účinnost od: 21. dubna 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/474 ze dne 20. ledna 2020 o Evropské databázi trupů plavidel

Právní základ: (EU) 2016/1629 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES

(EU) 2020/473

Účinnost od: 18. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/473 ze dne 20. ledna 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky

Právní základ: (EU) 2017/2397 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 99, 31. března 2020

(EU) 2020/461

Účinnost od: 1. dubna 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/461 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o jejich přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví

Právní základ: 12016E175 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES),
12016E212 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 2 - HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

(EU) 2020/460

Účinnost od: 1. dubna 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES),
12016E177 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES),
12016E178 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)

(EU) 2020/459

Účinnost od: 1. dubna 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E100 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 98, 31. března 2020

(EU) 2020/466

Účinnost od: 1. června 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2020/465

Účinnost od: 1. ledna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/465 ze dne 30. března 2020 o mimořádných opatřeních na podporu organizací producentů ovoce a zeleniny v italských regionech Emilia Romagna, Benátsko, Trentino Alto-Adige, Lombardie, Piemont a Furlánsko-Julské Benátsko s ohledem na škody způsobené na jejich produkci asijskou kněžicí mramorovanou (Halyomorpha halys)

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/464

Účinnost od: 1. ledna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/464 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(EU) 2020/463

Účinnost od: 20. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/463 ze dne 24. března 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kiwi de Corse“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 97, 30. března 2020

(EU) 2020/455

Účinnost od: 1. ledna 2020

Nařízení Rady (EU) 2020/455 ze dne 26. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři a jiných vodách, a nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 96, 30. března 2020

(EU) 2020/429

Účinnost od: 1. června 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/429 ze dne 14. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 94, 27. března 2020

(EU) 2020/449

Účinnost od: 27. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/449 ze dne 25. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(EU) 2020/448

Účinnost od: 16. dubna 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/448 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde o upřesnění zacházení s OTC deriváty v souvislosti s určitými jednoduchými, transparentními a standardizovanými sekuritizacemi pro účely zajištění (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(EU) 2020/447

Účinnost od: 16. dubna 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/447 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro stanovení ujednání, která náležitě snižují úvěrové riziko protistrany spojené s krytými dluhopisy a sekuritizacemi, a o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 a (EU) 2016/1178 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(EU) 2020/446

Účinnost od: 28. března 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/446 ze dne 15. října 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz

Právní základ: (EU) č. 515/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES

(EU) 2020/445

Účinnost od: 28. března 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/445 ze dne 15. října 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

Právní základ: (EU) č. 516/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES

Úř. věst. L 92, 26. března 2020

(EU) 2020/444

Účinnost od: 27. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/444 ze dne 25. března 2020, kterým se ruší platnost faktur vystavených společností Wuxi Suntech Power Co. Ltd porušující závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570

Právní základ: (EU) č. 1238/2013 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky,
(EU) č. 1239/2013 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, ze dne 2. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky,
(EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2017/366 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037,
(EU) 2017/367 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036,
(EU) 2017/1570 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1570 ze dne 15. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a prováděcí nařízení (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

(EU) 2020/443

Účinnost od: 15. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/443 ze dne 25. března 2020, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny výtažku z pšeničných klíčků (Triticum aestivum) bohatého na spermidin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/442

Účinnost od: 8. července 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/442 ze dne 17. prosince 2019, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 90, 25. března 2020

(EU) 2020/436

Účinnost od: 14. dubna 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/436 ze dne 24. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 906/2009, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 246/2009 Nařízení Rady (ES) č. 246/2009 ze dne 26. února 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (kodifikované znění)

Úř. věst. L 89, 24. března 2020

(EU) 2020/213

Účinnost od: 24. března 2020

Oprava nařízení Rady (EU) 2020/213 ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úřední věstník Evropské unie L 45 ze dne 18. února 2020)

(SZBP) 2020/215

Účinnost od: 24. března 2020

Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/215 ze dne 17. února 2020, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úřední věstník Evropské unie L 45 ze dne 18. února 2020)

Úř. věst. L 88, 24. března 2020

(EU) 2020/431

Účinnost od: 13. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/431 ze dne 16. března 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Cereja do Fundao“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 87, 23. března 2020

(EU) 2020/427

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Komise V přenesené pravomoci (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

Úř. věst. L 86, 20. března 2020

(EU) 2020/416

Účinnost od: 21. března 2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/416 ze dne 19. března 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Právní základ: (EU) č. 270/2011 Nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

(EU) 2020/415

Účinnost od: 20. března 2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/415 ze dne 19. března 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Právní základ: (ES) č. 1183/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Úř. věst. L 84I, 20. března 2020

(EU) 2020/426

Účinnost od: 21. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/426 ze dne 19. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

Právní základ: (EU) 2015/479 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu

Úř. věst. L 84, 20. března 2020

(EU) 2020/424

Účinnost od: 16. září 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797

Právní základ: (EU) 2016/797 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/423

Účinnost od: 27. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/423 ze dne 19. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu

Právní základ: (ES) č. 1005/2008 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

(EU) 2020/422

Účinnost od: 1. dubna 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/422 ze dne 19. března 2020, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2020 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 297/95 Nažízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků

(EU) 2020/421

Účinnost od: 9. dubna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/421 ze dne 18. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea kmeny FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/420

Účinnost od: 16. června 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/420 ze dne 16. března 2020, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/797 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/419

Účinnost od: 23. března 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/419 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2020/477

Účinnost od: 02.04.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/477 ze dne 31. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/39, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(Mění (EU) 2020/39)

(EU) 2020/476

Účinnost od: 02.04.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/476 ze dne 27. března 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/475

Účinnost od: 02.04.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/475 ze dne 27. března 2020, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/395

Účinnost od: 02.04.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/395 ze dne 6. března 2020 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Amatriciana Tradizionale“ (ZTS))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/461

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/461 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o jejich přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví

Právní základ: 12016E175 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES),
12016E212 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 2 - HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

(Mění (ES) č. 2012/2002)

(EU) 2020/460

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES),
12016E177 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES),
12016E178 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST | Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 1301/2013;Mění (EU) č. 1303/2013;Mění (EU) č. 508/2014)

(EU) 2020/459

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E100 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

(Mění (EHS) č. 95/93)

(EU) 2020/429

Účinnost od: 01.04.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/429 ze dne 14. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 680/2014)

(EU) 2020/422

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/422 ze dne 19. března 2020, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2020 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 297/95 Nažízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků

(Mění (ES) č. 297/95)

(EU) 2020/111

Účinnost od: 01.04.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/111 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o bezpečnostní vybavení v oblasti civilního letectví a o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Právní základ: (ES) č. 300/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2015/1998)

(EU) 2019/1978

Účinnost od: 01.04.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1978 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

Právní základ: (ES) č. 2100/94 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství

(Mění (ES) č. 1238/95)

(EU) 2019/1901

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení Komise (EU) 2019/1901 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EHS) č. 315/93 Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách

(Mění (ES) č. 1881/2006)

(EU) 2019/1782

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení Komise (EU) 2019/1782 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 278/2009 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES),
2009/125/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Text s významem pro EHP)

(Ruší (ES) č. 278/2009)

(EU) 2018/1619

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1619 ze dne 12. července 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/438, pokud jde o povinnosti depozitářů týkající se úschovy (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2009/65/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2016/438)

(EU) 2018/1618

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1618 ze dne 12. července 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, pokud jde o povinnosti depozitářů týkající se úschovy (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2011/61/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 231/2013)

(EU) 2018/775

Účinnost od: 01.04.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny (Text s významem pro EHP. )

Právní základ: (EU) č. 1169/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 Text s významem pro EHP

(EU) 2020/389

Účinnost od: 31.03.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/389 ze dne 31. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu

Právní základ: (EU) č. 347/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013 , kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 347/2013)

(EU) 2020/429

Účinnost od: 30.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/429 ze dne 14. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 680/2014)

(EU) 2020/386

Účinnost od: 30.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/386 ze dne 9. března 2020, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území a jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
(ES) č. 854/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

(Mění 2007/777/ES;Mění (EU) č. 206/2010)

(EU) 2020/382

Účinnost od: 29.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/382 ze dne 2. března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Bergamote(s) de Nancy“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/446

Účinnost od: 28.03.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/446 ze dne 15. října 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz

Právní základ: (EU) č. 515/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES

(Mění (EU) č. 515/2014)

(EU) 2020/445

Účinnost od: 28.03.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/445 ze dne 15. října 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

Právní základ: (EU) č. 516/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES

(Mění (EU) č. 516/2014)

(EU) 2020/449

Účinnost od: 27.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/449 ze dne 25. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(Mění (ES) č. 1484/95)

(EU) 2020/444

Účinnost od: 27.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/444 ze dne 25. března 2020, kterým se ruší platnost faktur vystavených společností Wuxi Suntech Power Co. Ltd porušující závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570

Právní základ: (EU) č. 1238/2013 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky,
(EU) č. 1239/2013 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, ze dne 2. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky,
(EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2017/366 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037,
(EU) 2017/367 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036,
(EU) 2017/1570 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1570 ze dne 15. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a prováděcí nařízení (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

(EU) 2020/423

Účinnost od: 27.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/423 ze dne 19. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu

Právní základ: (ES) č. 1005/2008 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

(Mění (ES) č. 1010/2009)

(EU) 2020/378

Účinnost od: 26.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/378 ze dne 5. března 2020 o povolení L-leucinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/377

Účinnost od: 26.03.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/377 ze dne 5. března 2020 o povolení selenanu sodného jako doplňkové látky pro přežvýkavce (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/376

Účinnost od: 26.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/376 ze dne 5. března 2020 o povolení norbixinu (annatto F) jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/375

Účinnost od: 26.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/375 ze dne 2. března 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Priorat/Priorato“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/2033

Účinnost od: 26.03.2020

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 600/2014)

(EU) 2020/359

Účinnost od: 25.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/359 ze dne 4. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 1178/2011)

(EU) 2020/356

Účinnost od: 25.03.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/356 ze dne 4. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polysorbátů (E 432–436) v sycených nápojích (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1333/2008)

(EU) 2020/355

Účinnost od: 25.03.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/355 ze dne 26. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v kapalných rostlinných olejových emulzích (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1333/2008)

(EU) 2020/351

Účinnost od: 24.03.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/351 ze dne 28. února 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny citronové (E 330) v kakaových a čokoládových výrobcích (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1333/2008)

(EU) 2020/270

Účinnost od: 24.03.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/270 ze dne 25. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o přechodná opatření pro organizace zapojené do zachování letové způsobilosti pro všeobecné letectví a řízení zachování letové způsobilosti, a kterým se uvedené nařízení opravuje (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 1321/2014)

(EU) 2020/213

Účinnost od: 24.03.2020

Oprava nařízení Rady (EU) 2020/213 ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úřední věstník Evropské unie L 45 ze dne 18. února 2020)

(SZBP) 2020/215

Účinnost od: 24.03.2020

Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/215 ze dne 17. února 2020, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úřední věstník Evropské unie L 45 ze dne 18. února 2020)

(EU) 2019/1383

Účinnost od: 24.03.2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Úř. věst. L 228, 4.9.2019)

(EU) 2019/1383

Účinnost od: 24.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 1321/2014)

(EU) 2020/419

Účinnost od: 23.03.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/419 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/897

Účinnost od: 23.03.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 748/2012)

(EU) 2020/284

Účinnost od: 22.03.2020

Směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb

Právní základ: 12016E113 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 2 - DAŇOVÁ USTANOVENÍ | Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

(Mění 2006/112/ES)

(EU) 2020/426

Účinnost od: 21.03.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/426 ze dne 19. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

Právní základ: (EU) 2015/479 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu

(Mění (EU) 2020/402)

(EU) 2020/416

Účinnost od: 21.03.2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/416 ze dne 19. března 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Právní základ: (EU) č. 270/2011 Nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

(Mění (EU) č. 270/2011)

(EU) 2020/415

Účinnost od: 20.03.2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/415 ze dne 19. března 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Právní základ: (ES) č. 1183/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

(Mění (ES) č. 1183/2005)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(ES) č. 278/2009

Zrušeno od: 01.04.2020 předpisem (EU) 2019/1782

Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (Text s významem pro EHP )

Právní základ: 2005/32/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES

Zavřít
MENU