Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 14.06.2017 do 28.06.2017

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 66/2017 Sb. rozeslána 28. června 2017

183/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

čá. 65/2017 Sb. rozeslána 26. června 2017

182/2017 Sb.

Účinnost od: 26. června 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

181/2017 Sb.

Účinnost od: 26. června 2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016

180/2017 Sb.

Účinnost od: 11. července 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

179/2017 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

178/2017 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

čá. 64/2017 Sb. rozeslána 22. června 2017

177/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

176/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017
Provádí zákon: 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

175/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

čá. 63/2017 Sb. rozeslána 21. června 2017

174/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

173/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

172/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017
Provádí zákon: 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

čá. 62/2017 Sb. rozeslána 16. června 2017

171/2017 Sb.

Účinnost od: 22. června 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

čá. 61/2017 Sb. rozeslána 16. června 2017

170/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 21/2017 Sb.m.s. rozeslána 27. června 2017

41/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 2. června 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů

40/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. června 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021

čá. 20/2017 Sb.m.s. rozeslána 19. června 2017

39/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 23. února 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

38/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. června 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě

37/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 23. února 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man

Nabývá účinnosti

169/2017 Sb.

Účinnost od: 28.06.2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

182/2017 Sb.

Účinnost od: 26.06.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

181/2017 Sb.

Účinnost od: 26.06.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016

167/2017 Sb.

Účinnost od: 24.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
(Mění 422/2008 Sb.)

171/2017 Sb.

Účinnost od: 22.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

162/2017 Sb.

Účinnost od: 15.06.2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

154/2017 Sb.

Účinnost od: 14.06.2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara

Pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Zavřít
MENU