Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 04.01.2021 do 18.01.2021

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 009/2021 Sb. rozeslána 18. ledna 2021

17/2021 Sb.

Účinnost od: 19. ledna 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 54)

16/2021 Sb.

Účinnost od: 19. ledna 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 53)

čá. 008/2021 Sb. rozeslána 15. ledna 2021

15/2021 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

14/2021 Sb.

Účinnost od: 30. ledna 2021

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

13/2021 Sb.

Účinnost od: 30. ledna 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

čá. 005/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021

8/2021 Sb.

Účinnost od: 27. ledna 2021

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Provádí zákon: 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

čá. 004/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021

7/2021 Sb.

Účinnost od: 12. ledna 2021

Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

čá. 003/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021

6/2021 Sb.

Účinnost od: 12. ledna 2021

Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

čá. 007/2021 Sb. rozeslána 11. ledna 2021

12/2021 Sb.

Účinnost od: 12. ledna 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)

čá. 006/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021

11/2021 Sb.

Účinnost od: 11. ledna 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)

10/2021 Sb.

Účinnost od: 11. ledna 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 13)

9/2021 Sb.

Účinnost od: 11. ledna 2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)

čá. 002/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021

5/2021 Sb.

Účinnost od: 23. prosince 2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %

4/2021 Sb.

Účinnost od: 23. prosince 2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %

čá. 001/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021

3/2021 Sb.

Účinnost od: 22. ledna 2021

Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

Provádí zákon: 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

2/2021 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2021

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

1/2021 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2021

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

rs1/2021 Sb.

Účinnost od: 7. ledna 2021

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

15/2021 Sb.

Účinnost od: 15.01.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

2/2021 Sb.

Účinnost od: 15.01.2021

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

(Ruší 284/2011 Sb.;Ruší 268/2012 Sb.;Ruší 78/2016 Sb.)

1/2021 Sb.

Účinnost od: 15.01.2021

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

(Ruší 136/2018 Sb.)

582/2020 Sb.

Účinnost od: 15.01.2021

Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

Provádí zákon: 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

12/2021 Sb.

Účinnost od: 12.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)

7/2021 Sb.

Účinnost od: 12.01.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

6/2021 Sb.

Účinnost od: 12.01.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

11/2021 Sb.

Účinnost od: 11.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)

10/2021 Sb.

Účinnost od: 11.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 13)

9/2021 Sb.

Účinnost od: 11.01.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)

(Mění 595/2020 Sb.;Mění 596/2020 Sb.;Mění 598/2020 Sb.;Mění 599/2020 Sb.)

rs1/2021 Sb.

Účinnost od: 07.01.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.

598/2020 Sb.

Účinnost od: 04.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1378)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

136/2018 Sb.

Zrušeno od: 15.01.2021 předpisem 1/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

78/2016 Sb.

Zrušeno od: 15.01.2021 předpisem 2/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády

268/2012 Sb.

Zrušeno od: 15.01.2021 předpisem 2/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

284/2011 Sb.

Zrušeno od: 15.01.2021 předpisem 2/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 001/2021 Sb.m.s. rozeslána 15. ledna 2021

1/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 117 a 118 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 12/20)

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 14, 18. ledna 2021

(EU) 2021/37

Účinnost od: 7. února 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/37, ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Mongolska z tabulky v bodě I přílohy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/849 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 12I, 15. ledna 2021

(EU) 2021/29

Účinnost od: 15. ledna 2021

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/29, ze dne 15. ledna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Právní základ: (EU) č. 36/2012 Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011

Úř. věst. L 12, 15. ledna 2021

(EU) 2021/28

Účinnost od: 13. srpna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/28, ze dne 14. ledna 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o celní kvóty Unie pro banány pocházející z Mexika

Právní základ: (ES) č. 1362/2000 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1362/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se pro Společenství provádějí celní ustanovení rozhodnutí č. 2/2000, jež přijala Smíšená rada podle Prozatímní smlouvy o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými

Úř. věst. L 11, 14. ledna 2021

(EU) 2021/25

Účinnost od: 3. února 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/25, ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 4, 7, 9 a 16 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

(EU) 2021/24

Účinnost od: 17. ledna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/24, ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
2009/158/ES Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1577

Účinnost od: 14. ledna 2021

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 361 z 30. října 2020)

Úř. věst. L 7, 11. ledna 2021

(EU) 2021/17

Účinnost od: 28. ledna 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/17, ze dne 8. ledna 2021 o stanovení seznamu změn, které nevyžadují posouzení, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/16

Účinnost od: 31. ledna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/16, ze dne 8. ledna 2021, kterým se stanoví nezbytná opatření a praktické kroky pro databázi Unie pro veterinární léčivé přípravky (databázi Unie pro přípravky)

Právní základ: (EU) 2019/6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 5, 8. ledna 2021

(EU) 2021/11

Účinnost od: 28. ledna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/11, ze dne 7. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Právní základ: 2012/105/EU 2012/105/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody

Úř. věst. L 3, 7. ledna 2021

(EU) 2021/9

Účinnost od: 8. ledna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/9, ze dne 6. ledna 2021, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2020/2244

Účinnost od: 18.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/1132 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Text s významem pro EHP. )

(Ruší (EU) 2015/884)

(EU) 2021/24

Účinnost od: 17.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/24, ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
2009/158/ES Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 798/2008)

(EU, Euratom) 2020/2

Účinnost od: 17.01.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2223 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům

Právní základ: 12016A106BIS Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii##HLAVA III - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA I - Použití některých ustanovení Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie#Článek 106a,
12016E325 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 6 - BOJ PROTI PODVODŮM | Článek 325 (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)

(Mění (EU, Euratom) č. 883/2013)

(EU) 2021/29

Účinnost od: 15.01.2021

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/29, ze dne 15. ledna 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Právní základ: (EU) č. 36/2012 Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011

(Mění (EU) č. 36/2012)

(EU) 2020/1577

Účinnost od: 14.01.2021

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 361 z 30. října 2020)

(EU) 2020/1737

Účinnost od: 13.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1737 ze dne 14. července 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 273/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 111/2005 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

(Mění (ES) č. 273/2004;Mění (ES) č. 111/2005)

(EU) 2020/2195

Účinnost od: 12.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2195, ze dne 16. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Monti Iblei“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/2194

Účinnost od: 12.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2194, ze dne 16. prosince 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Milas Zeytinyagi“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/2193

Účinnost od: 12.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2193, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na kvalifikovanost a metody výcviku letové posádky a pokud jde o hlášení událostí v civilním letectví, analýzu těchto hlášení a navazující opatření

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 1178/2011)

(EU) 2020/2184

Účinnost od: 12.01.2021

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E192 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

(EU) 2020/2179

Účinnost od: 11.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2179, ze dne 16. prosince 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/2174

Účinnost od: 11.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2174 ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1013/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů

(Mění (ES) č. 1013/2006)

(EU) 2020/2173

Účinnost od: 11.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2173 ze dne 16. října 2020, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 s cílem aktualizovat parametry sledování a objasnit některé aspekty související se změnou v regulačním zkušebním postupu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/631 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2019/631)

(EU) 2020/2158

Účinnost od: 10.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2158, ze dne 14. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Chabichou du Poitou“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/2157

Účinnost od: 10.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2157, ze dne 14. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace produktu prováděná na úrovni Unie chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Montello - Colli Asolani“ (CHOP))

Právní základ: (EU) 2019/33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu

(EU) 2020/2156

Účinnost od: 10.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2156 ze dne 14. října 2020, kterým se podrobně stanoví technické parametry pro účinné provádění nepovinného společného systému Unie pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2010/31/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov

(EU) 2020/2155

Účinnost od: 10.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2155 ze dne 14. října 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2010/31/EU stanovením nepovinného společného systému Evropské unie pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2010/31/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov

(Mění 2010/31/EU)

(EU) 2020/2153

Účinnost od: 10.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2153 ze dne 7. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1939, pokud jde o kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad evropského veřejného žalobce zpracovávat v seznamu spisů

Právní základ: (EU) 2017/1939 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

(Mění (EU) 2017/1939)

(EU) 2021/9

Účinnost od: 08.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/9, ze dne 6. ledna 2021, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/2148

Účinnost od: 07.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2148 ze dne 8. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 139/2014)

(EU) 2020/2147

Účinnost od: 07.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2147 ze dne 8. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 vymezením seznamu prvků, kterými je třeba se v každém cyklu ověřování zabývat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/516 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2019/516)

(EU) 2020/2145

Účinnost od: 07.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2145 ze dne 1. září 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o změny ve složení, fungování a řízení kolegií pro ústřední protistrany (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 876/2013)

(EU) 2020/1989

Účinnost od: 07.01.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1989 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv provedenou v roce 2020 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2004/109/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES

(Mění (EU) 2019/815 Odchýlení)

(EU) 2020/2121

Účinnost od: 06.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2121, ze dne 16. prosince 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii DSM 32854 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, okrasné ptactvo, selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm menšinových druhů prasat a menšinové druhy prasat určené k reprodukci (držitel povolení: Huvepharma EOOD) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/2120

Účinnost od: 06.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2120, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1964, pokud jde o povolení přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2016/1964)

(EU) 2020/2119

Účinnost od: 06.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2119, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat (po odstavu), výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva a o zrušení nařízení (EU) č. 1117/2010 a (EU) č. 849/2012 (držitel povolení Vetagro SpA) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Ruší (EU) č. 1117/2010;Ruší (EU) č. 849/2012)

(EU) 2020/2118

Účinnost od: 06.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2118, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení Pediococcus pentosaceus DSM 16244 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 514/2010 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Ruší (EU) č. 514/2010)

(EU) 2020/2117

Účinnost od: 06.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2117, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 s novým názvem „kvasinky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 obohacené selenem“ jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 900/2009 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Ruší (EU) 2017/2233 Implicitně zrušeno;Ruší (ES) č. 900/2009)

(EU) 2020/2116

Účinnost od: 06.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2116, ze dne 16. prosince 2020 o obnovení povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z Escherichia coli ATCC 9637 jako doplňkové látky pro lososovité a rozšíření jeho použití na ostatní ryby a o zrušení nařízení (ES) č. 244/2007 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Ruší (ES) č. 244/2007)

(EU) 2020/785

Účinnost od: 06.01.2021

Nařízení Komise (EU) 2020/785 ze dne 9. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaxan, tau-fluvalinát a triazoxid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2020/2097

Účinnost od: 05.01.2021

Nařízení Komise (EU) 2020/2097, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

(Mění (ES) č. 1126/2008)

(EU) 2020/2096

Účinnost od: 05.01.2021

Nařízení Komise (EU) 2020/2096, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, perzistentní organické znečišťující látky, některé kapalné látky nebo směsi, nonylfenol a zkušební metody pro azobarviva (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Mění (ES) č. 1907/2006)

(EU) 2020/2095

Účinnost od: 05.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2095, ze dne 9. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aceite de la Comunitat Valenciana“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/2087

Účinnost od: 04.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2087 ze dne 14. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky mankozeb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2020/2085

Účinnost od: 04.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2085, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2018/2066)

(EU) 2020/2081

Účinnost od: 04.01.2021

Nařízení Komise (EU) 2020/2081, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Mění (ES) č. 1907/2006)

(EU) 2020/2080

Účinnost od: 04.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2080, ze dne 9. prosince 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/2079

Účinnost od: 04.01.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2079 ze dne 8. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Münchener Kümmel)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2020/2089

Účinnost od: 04.01.2021

Směrnice Komise (EU) 2020/2089 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/48/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Text s významem pro EHP)

(Mění 2009/48/ES)

(EU) 2020/2088

Účinnost od: 04.01.2021

Směrnice Komise (EU) 2020/2088 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/48/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Text s významem pro EHP)

(Mění 2009/48/ES)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) 2015/884

Zrušeno od: 18.01.2021 předpisem (EU) 2020/2244

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884 ze dne 8. června 2015, kterým se stanoví technické specifikace a postupy nezbytné pro systém propojení rejstříků stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/101/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Text s významem pro EHP)

(EU) 2017/2233

Zrušeno od: 06.01.2021 předpisem (EU) 2020/2117

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2233 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2009, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (Text s významem pro EHP. )

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 849/2012

Zrušeno od: 06.01.2021 předpisem (EU) 2020/2119

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 849/2012 ze dne 19. září 2012 o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva, prasatovité ( Suidae ) po odstavu jiné než Sus scrofa domesticus (držitel povolení Vetagro SpA) Text s významem pro EHP

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 1117/2010

Zrušeno od: 06.01.2021 předpisem (EU) 2020/2119

Nařízení Komise (EU) č. 1117/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Vetagro SpA) Text s významem pro EHP

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 514/2010

Zrušeno od: 06.01.2021 předpisem (EU) 2020/2118

Nařízení Komise (EU) č. 514/2010 ze dne 15. června 2010 o povolení Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(ES) č. 900/2009

Zrušeno od: 06.01.2021 předpisem (EU) 2020/2117

Nařízení Komise (ES) č. 900/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(ES) č. 244/2007

Zrušeno od: 06.01.2021 předpisem (EU) 2020/2116

Nařízení Komise (ES) č. 244/2007 ze dne 7. března 2007 , kterým se povoluje L-histidin monohydrochlorid monohydrát jako doplňková látka (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Zavřít
MENU