Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 16.09.2020 do 30.09.2020

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 157/2020 Sb. rozeslána 30. září 2020

390/2020 Sb.

Účinnost od: 21. září 2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %

389/2020 Sb.

Účinnost od: 21. září 2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %

čá. 156/2020 Sb. rozeslána 30. září 2020

388/2020 Sb.

Účinnost od: 1. října 2020

Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Provádí zákon: 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

387/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

Provádí zákon: 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

čá. 155/2020 Sb. rozeslána 25. září 2020

386/2020 Sb.

Účinnost od: 26. září 2020 s výjimkou

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

čá. 154/2020 Sb. rozeslána 25. září 2020

385/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

384/2020 Sb.

Účinnost od: 26. září 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.

383/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

Provádí zákon: 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

382/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

Provádí zákon: 198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu,
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

381/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

Provádí zákon: 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění

380/2020 Sb.

Účinnost od: 1. října 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

čá. 153/2020 Sb. rozeslána 22. září 2020

379/2020 Sb.

Účinnost od: 1. října 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

čá. 152/2020 Sb. rozeslána 22. září 2020

378/2020 Sb.

Účinnost od: 22. září 2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020

377/2020 Sb.

Účinnost od: 1. října 2020

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

376/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

375/2020 Sb.

Účinnost od: 6. října 2020

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

374/2020 Sb.

Účinnost od: 1. října 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

čá. 151/2020 Sb. rozeslána 17. září 2020

373/2020 Sb.

Účinnost od: 1. října 2020

Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

372/2020 Sb.

Účinnost od: 30. září 2020 s výjimkou

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

Provádí zákon: 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

čá. 150/2020 Sb. rozeslána 17. září 2020

371/2020 Sb.

Účinnost od: 1. října 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

370/2020 Sb.

Účinnost od: 1. října 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

372/2020 Sb.

Účinnost od: 30.09.2020

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

Provádí zákon: 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

(Ruší 246/2019 Sb.)

386/2020 Sb.

Účinnost od: 26.09.2020

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

(Ruší 340/2013 Sb.;Ruší 254/2016 Sb.;Ruší 264/2019 Sb.;Ruší 419/2013 Sb.;Ruší 127/2018 Sb.;Ruší 279/2018 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 164/2013 Sb.)

384/2020 Sb.

Účinnost od: 26.09.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.

(Mění 110/2001 Sb.)

367/2020 Sb.

Účinnost od: 25.09.2020

Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Provádí zákon: 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

(Mění 343/2020 Sb.)

378/2020 Sb.

Účinnost od: 22.09.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020

390/2020 Sb.

Účinnost od: 21.09.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %

389/2020 Sb.

Účinnost od: 21.09.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

246/2019 Sb.

Zrušeno od: 30.09.2020 předpisem 372/2020 Sb.

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

Provádí zákon: 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

264/2019 Sb.

Zrušeno od: 26.09.2020 předpisem 386/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

279/2018 Sb.

Zrušeno od: 26.09.2020 předpisem 386/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

127/2018 Sb.

Zrušeno od: 26.09.2020 předpisem 386/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

254/2016 Sb.

Zrušeno od: 26.09.2020 předpisem 386/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

419/2013 Sb.

Zrušeno od: 26.09.2020 předpisem 386/2020 Sb.

Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Provádí zákonné opatření: 340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

340/2013 Sb.

Zrušeno od: 26.09.2020 předpisem 386/2020 Sb.

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 023/2020 Sb.m.s. rozeslána 17. září 2020

38/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 11. srpna 2020

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 309, 23. září 2020

(EU) 2020/1319

Účinnost od: 13. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1319 ze dne 22. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Provola dei Nebrodi“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1318

Účinnost od: 13. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1318 ze dne 22. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/21 a (EU) 2020/194, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

Právní základ: (EU) č. 904/2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(EU) 2020/1317

Účinnost od: 13. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1317 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 308, 22. září 2020

(EU) 2020/1311

Účinnost od: 23. září 2020

Nařízení Rady (EU) 2020/1311 ze dne 21. září 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Právní základ: 2013/798/SZBP Rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

Úř. věst. L 307, 22. září 2020

(EU) 2020/1315

Účinnost od: 23. září 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1315 ze dne 16. září 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/1314

Účinnost od: 1. ledna 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1314 ze dne 10. července 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2020

Právní základ: (EU) č. 1307/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009

Úř. věst. L 305I, 21. září 2020

(EU) 2020/1309

Účinnost od: 21. září 2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1309 ze dne 21. září 2020, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Právní základ: (EU) 2016/44 Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

Úř. věst. L 305, 21. září 2020

(EU) 2020/1304

Účinnost od: 22. září 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1304 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o minimální prvky, jež má orgán ESMA posoudit při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad, a způsoby a podmínky tohoto posuzování (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(EU) 2020/1303

Účinnost od: 22. září 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1303 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o kritéria, která by orgán ESMA měl vzít v úvahu, aby mohl rozhodnout, zda ústřední protistrana usazená v třetí zemi je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(EU) 2020/1302

Účinnost od: 22. září 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1302 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ústředním protistranám usazeným v třetích zemích (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 304, 18. září 2020

(EU) 2020/1300

Účinnost od: 8. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1300 ze dne 11. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Asiago“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1299

Účinnost od: 8. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1299 ze dne 11. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Szilvásváradi pisztráng“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1298

Účinnost od: 19. září 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1298 ze dne 13. července 2020, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie

Právní základ: (EU) 2019/452 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie

Úř. věst. L 303I, 17. září 2020

(EU) 2020/1297

Účinnost od: 17. září 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1297 ze dne 17. září 2020, kterým se po třísté šestnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Úř. věst. L 303, 17. září 2020

(EU) 2020/1296

Účinnost od: 18. září 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1296 ze dne 16. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 88/97 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97

Právní základ: (EC) No 71/97 Council Regulation (EC) No 71/97 of 10 January 1997 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EEC) No 2474/93 on bicycles originating in the People's Republic of China to imports of certain bicycle parts from the People's Republic of China, and levying the extended duty on such imports registered under Regulation (EC) No 703/96,
(EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/1295

Účinnost od: 7. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1295 ze dne 16. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o zařazení účinných látek karbetamid, emamektin, flurochloridon, gama-cyhalothrin, halosulfuron-methyl, ipkonazol a tembotrion na seznam látek, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/1294

Účinnost od: 7. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1294 ze dne 15. září 2020 o mechanismu Unie pro financování energie z obnovitelných zdrojů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 302, 16. září 2020

(EU) 2020/1293

Účinnost od: 6. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1293 ze dne 15. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky azadirachtin (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/1292

Účinnost od: 6. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1292 ze dne 15. září 2020 o opatřeních k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie a o změně přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2020/1291

Účinnost od: 6. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1291 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/1290

Účinnost od: 6. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1290 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/1289

Účinnost od: 6. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1289 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/1288

Účinnost od: 6. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1288 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/1287

Účinnost od: 6. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1287 ze dne 9. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Hierbas de Mallorca)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2020/1286

Účinnost od: 6. října 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1286 ze dne 9. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Scotch Whisky)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2020/1285

Účinnost od: 17. září 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1285 ze dne 11. září 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu mečouna obecného v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/1276

Účinnost od: 16. září 2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1276 ze dne 11. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky bromoxynil a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úřední věstník Evropské unie L 300 ze dne 14. září 2020)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2020/1255

Účinnost od: 28.09.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1255 ze dne 7. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích a tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu, a kterým se stanoví maximální limit PAU v prášcích z potravin rostlinného původu používaných k přípravě nápojů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EHS) č. 315/93 Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách

(Mění (ES) č. 1881/2006)

(EU) 2020/1315

Účinnost od: 23.09.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1315 ze dne 16. září 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/1311

Účinnost od: 23.09.2020

Nařízení Rady (EU) 2020/1311 ze dne 21. září 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Právní základ: 2013/798/SZBP Rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

(Mění (EU) č. 224/2014)

(EU) 2020/1246

Účinnost od: 23.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1246 ze dne 2. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fenamifos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2020/1245

Účinnost od: 23.09.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1935/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

(Mění (EU) č. 10/2011)

(EU) 2020/1230

Účinnost od: 23.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podrobnosti žádosti o registraci registru sekuritizací a podrobnosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

(Mění (EU) 2017/2402)

(EU) 2020/1229

Účinnost od: 23.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1229 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se provozních norem registrů sekuritizací pro shromažďování, seskupování, porovnávání a ověřování údajů, přístup k údajům a ověřování úplnosti a správnosti (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

(Mění (EU) 2017/2402)

(EU) 2020/1228

Účinnost od: 23.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1228 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci jakožto registr sekuritizací nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

(EU) 2020/1227

Účinnost od: 23.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1227 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

(EU) 2020/1226

Účinnost od: 23.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

(Mění (EU) 2017/2402)

(EU) 2020/1225

Účinnost od: 23.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1225 ze dne 29. října 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

(EU) 2020/1224

Účinnost od: 23.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

(Mění (EU) 2017/2402)

(EU) 2020/1304

Účinnost od: 22.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1304 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o minimální prvky, jež má orgán ESMA posoudit při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad, a způsoby a podmínky tohoto posuzování (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 648/2012)

(EU) 2020/1303

Účinnost od: 22.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1303 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o kritéria, která by orgán ESMA měl vzít v úvahu, aby mohl rozhodnout, zda ústřední protistrana usazená v třetí zemi je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 648/2012)

(EU) 2020/1302

Účinnost od: 22.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1302 ze dne 14. července 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ústředním protistranám usazeným v třetích zemích (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 648/2012)

(EU) 2020/1309

Účinnost od: 21.09.2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1309 ze dne 21. září 2020, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Právní základ: (EU) 2016/44 Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

(Mění (EU) 2016/44)

(EU) 2020/1298

Účinnost od: 19.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1298 ze dne 13. července 2020, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie

Právní základ: (EU) 2019/452 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie

(Mění (EU) 2019/452)

(EU) 2020/1296

Účinnost od: 18.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1296 ze dne 16. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 88/97 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97

Právní základ: (EC) No 71/97 Council Regulation (EC) No 71/97 of 10 January 1997 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EEC) No 2474/93 on bicycles originating in the People's Republic of China to imports of certain bicycle parts from the People's Republic of China, and levying the extended duty on such imports registered under Regulation (EC) No 703/96,
(EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(Mění (ES) č. 88/97)

(EU) 2020/1297

Účinnost od: 17.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1297 ze dne 17. září 2020, kterým se po třísté šestnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(Mění (ES) č. 881/2002)

(EU) 2020/1285

Účinnost od: 17.09.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1285 ze dne 11. září 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu mečouna obecného v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/1276

Účinnost od: 17.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1276 ze dne 11. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky bromoxynil a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2020/1273

Účinnost od: 17.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1273 ze dne 4. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/1129 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ESText s významem pro EHP.

(Mění (EU) 2019/980)

(EU) 2020/1272

Účinnost od: 17.09.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1272 ze dne 4. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/1129 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ESText s významem pro EHP.

(Mění (EU) 2019/979)

(EU) 2020/1231

Účinnost od: 17.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1231 ze dne 27. srpna 2020 o formátu a pokynech pro výroční zprávy o výsledcích průzkumů a o formátu víceletých programů průzkumů a praktických opatřeních stanovených v článcích 22 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2020/1276

Účinnost od: 16.09.2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1276 ze dne 11. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky bromoxynil a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úřední věstník Evropské unie L 300 ze dne 14. září 2020)

(EU) 2020/424

Účinnost od: 16.09.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797

Právní základ: (EU) 2016/797 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

(ES) č. 1225/2009

Účinnost od: 16.09.2020

Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Právní základ: 12006E133 Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) | Část třetí - Politiky Společenství . | HLAVA IX - Společná obchodní politika | Článek 133,
(ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

(Ruší (EU) 2015/1518)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) 2015/1518

Zrušeno od: 16.09.2020 předpisem (ES) č. 1225/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 ze dne 14. září 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

Právní základ: (ES) č. 1225/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Zavřít
MENU