ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 Ochrana vod    169   6 3 9 13 8 8 5 15 6
2 Ochrana ovzduší    110 1 2 7 4 2 8 7 9 8 12
3 Odpady a obaly    121 1 2 5 5 10 10 4 6 6 10
4 Chemické látky a přípravky    100 3 4 6 6 10 3 4 7 2 8
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    26     1   2 1 2 1 1  
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    33   1 4 1 3   1 4 1 2
7 Energetika    192   10 15 27 25 8 16 20 17 14
8 ŽP - ostatní    248 1 5 2 5 8 1 8 8 11 6
8.1 Ochrana přírody a krajiny    203 3 6 20 13 10 14 22 7 10 13
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    40 2 3 4 3 4   2 1 2  
8.3 Ochrana lesa    70 2 1 6 2 2 5 6 2 1  
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    27     2 1   1   1 1  
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    14     2       1     2
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    4     1         1 1  
Oblast Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU