ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2024202320222021202020192018201720162015
1Ochrana vod    203174114354714
2Ochrana ovzduší    25861718141215141679
3Odpady a obaly    2711611139551058
4Chemické látky a směsi    29511281940714161419
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    47 1132 11 6
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    40  14111413
7Energetika    216 418102811172419
8ŽP - ostatní    29335711929476
8.1Ochrana přírody a krajiny    233 2151311719148
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    702613454534
8.3Ochrana lesa    78 1 3532432
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    36 1231  21 
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19   1   2  
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    17  131  1  
OblastNázevSCelkem2024202320222021202020192018201720162015
Zavřít
MENU