ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2023202220212020201920182017201620152014
1Ochrana vod    194 11142639149
2Ochrana ovzduší    24811714121413196813
3Odpady a obaly    263 9109559399
4Chemické látky a směsi    286 6204071416141915
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    49 132 11 61
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    43 141114131
7Energetika    2182191028111724207
8ŽP - ostatní    287 5129294672
8.1Ochrana přírody a krajiny    244 15131172115914
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    55 13433534 
8.3Ochrana lesa    84  35325325
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    35 231  21 1
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19  1   2   
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    18 131  1   
OblastNázevSCelkem2023202220212020201920182017201620152014
Zavřít
MENU