CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2023202220212020201920182017201620152014
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    754121821193024179332427
02Lesnictví a těžba dřeva    21332435417598
03Rybolov a akvakultura    1371    39331
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241591333791437
06Těžba ropy a zemního plynu    239591233791437
07Těžba a úprava rud    2475101343891647
08Ostatní těžba a dobývání    2496101343891647
09Podpůrné činnosti při těžbě    25161013438101547
10Výroba potravinářských výrobků    63866615245615736291217
11Výroba nápojů    4195150302037421919513
12Výroba tabákových výrobků    63211  424 2
13Výroba textilií    724623313311
14Výroba oděvů    54  11441211
15Výroba usní a souvisejících výrobků    37    3 11 1
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    88 122 121 2
17Výroba papíru a výrobků z papíru    76  22   1 2
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    79  22   2 4
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    27   2 13   
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    329121928484436158513
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    2085341913161092610
22Výroba pryžových a plastových výrobků    75276664313 
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    39921151411201522301312
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    50     3 2  
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    10121612310972
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    193859343271111
27Výroba elektrických zařízení    2097693164271211
28Výroba strojů a zařízení j. n.    7316112145 1
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    129 1 3131614 14
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89 2 1175112
31Výroba nábytku    80  21  12 2
32Ostatní zpracovatelský průmysl    78  21   122
33Opravy a instalace strojů a zařízení    10447412 21159
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    37130402212141013202817
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    2651 5224241013
37Činnosti související s odpadními vodami    140111 11131111
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    19215511122119
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    133  1  112119
41Výstavba budov    50821222518281731431725
42Inženýrské stavitelství    51124222618301731461524
43Specializované stavební činnosti    50823192618292132471423
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    51      1411
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    98      1512
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    105      1223
49Pozemní a potrubní doprava    35854116121226121414
50Vodní doprava    1102  61184123
51Letecká doprava    156611141558 113
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20          
53Poštovní a kurýrní činnosti    1752111241767
55Ubytování    16       111
56Stravování a pohostinství    12321431369865
58Vydavatelské činnosti    83       114
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    83       214
60Tvorba programů a vysílání    1531133321369
61Telekomunikační činnosti    1644843524268
62Činnosti v oblasti informačních technologií    1886121281062249
63Informační činnosti    2026101541447259
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    49321424424452731241530
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    1925102011101571068
66Ostatní finanční činnosti    30316322320272022131221
68Činnosti v oblasti nemovitostí    2661627192610667116
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5      1   
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1689118154112140156123141946071
72Výzkum a vývoj    393173343293326548
73Reklama a průzkum trhu    16      1   
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    281122  11 1
75Veterinární činnosti    421161437173737651297
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    24      1   
78Činnosti související se zaměstnáním    124    21 6124
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    130  2  3 267
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7      1   
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    312109141010141819712
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    8 1  1 1   
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    342521929822024725916419119215098
85Vzdělávání    53917161324173114221615
86Zdravotní péče    4741638462718273214814
87Pobytové služby sociální péče    384153441221423259612
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    35916354320131821658
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    1161 12   248
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    118  11  1247
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    118  3   1547
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    124  132  377
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    157    24    1
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    106  3   1449
96Poskytování ostatních osobních služeb    3012  4 3121
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12    3 1   
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4      1   
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    7      1   
CZ-NACENázevSCelkem2023202220212020201920182017201620152014
Zavřít
MENU