CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2023202220212020201920182017201620152014
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    749 1520213024181342328
02Lesnictví a těžba dřeva    213 2435418598
03Rybolov a akvakultura    138     39331
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    245 101333891437
06Těžba ropy a zemního plynu    243 101233891437
07Těžba a úprava rud    251 111343991647
08Ostatní těžba a dobývání    252 111343991647
09Podpůrné činnosti při těžbě    254 1113439101547
10Výroba potravinářských výrobků    5767605747575735271217
11Výroba nápojů    363750362032391817513
12Výroba tabákových výrobků    63 11  423 2
13Výroba textilií    70 623313311
14Výroba oděvů    56  11441211
15Výroba usní a souvisejících výrobků    39    3 11 1
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    89 122 121 2
17Výroba papíru a výrobků z papíru    77  22   1 2
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    80  22   2 4
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    28   2 13   
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    316 1828484435148613
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    202 331913161092610
22Výroba pryžových a plastových výrobků    74 66664313 
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    393 161411201623301312
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    50     3 2  
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    99 1612310972
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    188 59343271111
27Výroba elektrických zařízení    205 693164271211
28Výroba strojů a zařízení j. n.    72 6112145 1
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    131 1 4131614 15
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    90 2 1175113
31Výroba nábytku    81  21  12 2
32Ostatní zpracovatelský průmysl    79  21   122
33Opravy a instalace strojů a zařízení    10117412 21159
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    3532432213141014202817
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    267  5224241013
37Činnosti související s odpadními vodami    142 11 11131111
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    194 5511122119
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    136  1  112119
41Výstavba budov    515 232518282033441725
42Inženýrské stavitelství    516 232618302033481524
43Specializované stavební činnosti    514 202618292434491423
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    51      1411
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    100      1512
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    107      1223
49Pozemní a potrubní doprava    356 4116121327121415
50Vodní doprava    1101  61184133
51Letecká doprava    153 11141559 113
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20          
53Poštovní a kurýrní činnosti    176 111241767
55Ubytování    16       111
56Stravování a pohostinství    117 1421368855
58Vydavatelské činnosti    84       114
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    84       214
60Tvorba programů a vysílání    155 133321369
61Telekomunikační činnosti    163 843524268
62Činnosti v oblasti informačních technologií    185 121281062249
63Informační činnosti    199 101541447259
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    4592424323442630231528
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    187 102011101571068
66Ostatní finanční činnosti    273 322119271919121221
68Činnosti v oblasti nemovitostí    259227192610767116
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5      1   
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    157414149109139152124140935971
72Výzkum a vývoj    38023143303326548
73Reklama a průzkum trhu    16      1   
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    25  22  11 1
75Veterinární činnosti    431 2349183739661398
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    24      1   
78Činnosti související se zaměstnáním    124    21 6124
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    133  2  3 267
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7      1   
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    323 9141010161919712
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    8 1  1 1   
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    32672030921824826016919119415199
85Vzdělávání    5293171324173114221615
86Zdravotní péče    455137462618263114814
87Pobytové služby sociální péče    36613341211422249612
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    3401344319131720658
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    118  12   248
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    121  11  1247
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    121  3   1547
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    127  132  377
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    157    24    1
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    111  3   1449
96Poskytování ostatních osobních služeb    29 2  4 3121
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12    3 1   
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4      1   
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    7      1   
CZ-NACENázevSCelkem2023202220212020201920182017201620152014
Zavřít
MENU