CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2024202320222021202020192018201720162015
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    74081418211931231793322
02Lesnictví a těžba dřeva    205 3243541758
03Rybolov a akvakultura    130 1    2932
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241369133369133
06Těžba ropy a zemního plynu    239369123369133
07Těžba a úprava rud    2473610134379154
08Ostatní těžba a dobývání    2493710134379154
09Podpůrné činnosti při těžbě    25137101343710144
10Výroba potravinářských výrobků    66117786153466057352911
11Výroba nápojů    4471564503021364318205
12Výroba tabákových výrobků    63 311  4141
13Výroba textilií    72 462331331
14Výroba oděvů    53   1144121
15Výroba usní a souvisejících výrobků    36     3 11 
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    89  122 122 
17Výroba papíru a výrobků z papíru    76   22   1 
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    79   22   2 
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    26    2 13  
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    32931219284845361585
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    212493420121610826
22Výroba pryžových a plastových výrobků    781276674313
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    40915231514122013212911
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    48      3 2 
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    10322161231097
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    196410583432711
27Výroba elektrických zařízení    210476831642712
28Výroba strojů a zařízení j. n.    73 16112145 
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    129  1 3131614 1
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    88  2 117511
31Výroba nábytku    80   21  12 
32Ostatní zpracovatelský průmysl    78   21   12
33Opravy a instalace strojů a zařízení    104 47412 2115
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    38313343922121310132028
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    26012 52232310
37Činnosti související s odpadními vodami    138 111 111311
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    1881155 112211
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    131   1  11211
41Výstavba budov    52219272225182815304215
42Inženýrské stavitelství    52819332226183015304513
43Specializované stavební činnosti    52520311926182919314612
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    50       131
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    94       141
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    100       122
49Pozemní a potrubní doprava    340 541161112261114
50Vodní doprava    109 2  6118412
51Letecká doprava    155 611141558 1
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    18          
53Poštovní a kurýrní činnosti    173 411124176
55Ubytování    16        11
56Stravování a pohostinství    116 3244126786
58Vydavatelské činnosti    83        11
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    83        21
60Tvorba programů a vysílání    151 113332136
61Telekomunikační činnosti    163 584352426
62Činnosti v oblasti informačních technologií    19751312128106224
63Informační činnosti    21151310154144725
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    51010284246244827312615
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    1976611211110149104
66Ostatní finanční činnosti    3358233323203321221712
68Činnosti v oblasti nemovitostí    27613212620261076810
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5       1  
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    1799601541581141411611211409362
72Výzkum a vývoj    397224334229332654
73Reklama a průzkum trhu    16       1  
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    28 1122  11 
75Veterinární činnosti    4291020153817373663128
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    23       1  
78Činnosti související se zaměstnáním    121     20 612
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    1291  2  3 26
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7       1  
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    31381491410101117185
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    8  1  1 1  
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    3538111279287219247257161188189144
85Vzdělávání    5395221613241731142116
86Zdravotní péče    467925384625182732148
87Pobytové služby sociální péče    38392334412014232596
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    35882435431813192165
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    115 2 12   24
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    116   11  124
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    119 3 3   154
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    122   132  37
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    155     24    
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    105   3   144
96Poskytování ostatních osobních služeb    30 12  4 312
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12     3 1  
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4       1  
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    7       1  
CZ-NACENázevSCelkem2024202320222021202020192018201720162015
Zavřít
MENU