CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    662 11 25 182 31 25 28 29 36 22 29
02 Lesnictví a těžba dřeva    194 2 2 19 5 9 8 13 15 18 20
03 Rybolov a akvakultura    121   3 11 3 3 1 2 16 15 19
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    185   7 9 16 4 8 12 29 11 10
06 Těžba ropy a zemního plynu    183   7 9 16 4 8 12 29 11 10
07 Těžba a úprava rud    186   7 9 18 5 8 12 29 11 10
08 Ostatní těžba a dobývání    186   7 9 19 5 8 12 29 10 10
09 Podpůrné činnosti při těžbě    187   7 10 18 5 8 12 29 11 10
10 Výroba potravinářských výrobků    254 20 54 30 20 10 15 16 17 8 10
11 Výroba nápojů    147 12 37 12 12 4 9 6 9 7 7
12 Výroba tabákových výrobků    33   2 1 2   1 1 1   2
13 Výroba textilií    50 2 1 3 1 2   1 1 2  
14 Výroba oděvů    44 2 3 1 1 2   3 1 1  
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    33 3   1 1 1   1   1  
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84   1 2 1   2 8 12 15 9
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73     1 1   2 5 12 14 9
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76       2   4 5 12 14 9
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24   1 4       2 1 2 1
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    156 23 29 5 4 4 10 8 10 5 2
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    113 10 10 5 1 6 10 11 4 3 5
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    39 2 3 3 1 3   4   3 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    297 4 15 25 35 12 14 23 39 22 13
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40       2       1 4 1
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    81   3 11 9 8 3 3 2 4 3
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    145 2 3 3 7 13 13 8 13 10 12
27 Výroba elektrických zařízení    153 1 4 3 7 14 13 11 14 11 12
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    52 1 1 3 5     3 2 4 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    111 10 14 13 2 1 4   1 1  
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    76 2 5 4 1 1 3 4 2 2 1
31 Výroba nábytku    72       1   2 5 12 14 9
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    78       1 2 2 7 12 15 9
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    67 1   2 11 7 11 12 3 4 2
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    265 9 12 15 26 33 19 16 25 21 23
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    250   3 2 5 12 17 9 11 18 17
37 Činnosti související s odpadními vodami    131     1 8 13 14 9 11 10 12
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    195 1 2 2 7 16 14 8 12 11 15
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    139 1 2 1 7 13 11 8 12 11 15
41 Výstavba budov    390 3 20 31 50 20 26 34 37 30 14
42 Inženýrské stavitelství    390 5 19 31 53 20 25 35 37 27 13
43 Specializované stavební činnosti    391 5 21 32 55 18 25 34 37 27 14
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    43     1 5 1 1 2     1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    88     1 6 1 2 4 1 3 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    97     1 3 2 2 6 1 4 3
49 Pozemní a potrubní doprava    322 8 12 25 15 15 16 14 15 13 9
50 Vodní doprava    93   2 5 4 13 3 1 4 5 2
51 Letecká doprava    127 8 5 9   1 13 2 1 4 7
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12             1 1 2 4
53 Poštovní a kurýrní činnosti    148   3 1 7 6 9 10 17 14 20
55 Ubytování    12       1 1 1 2 1    
56 Stravování a pohostinství    75 9 6 7 9 6 4 5 1 5 3
58 Vydavatelské činnosti    85       1 1 4 6 13 14 9
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87       2 1 4 8 12 14 9
60 Tvorba programů a vysílání    129 3 2 1 3 7 11 6 12 10 12
61 Telekomunikační činnosti    129 2 2 5 2 7 10 8 13 9 11
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    132 7 7 3 2 5 11 10 10 9 11
63 Informační činnosti    143 10 4 8 2 7 11 11 13 10 11
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    256 21 24 20 12 8 21 22 5 11 6
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    103 3 16 1 6 4 5 8 2 1  
66 Ostatní finanční činnosti    121 10 17 10 4 6 13 16 1 7 5
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    142 2 6 4 6 10 5 13 7 3 6
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4     1              
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    918 111 109 103 77 51 50 51 55 40 15
72 Výzkum a vývoj    242 13 3 6 5 5 10 8 11 13 11
73 Reklama a průzkum trhu    13     1       2      
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14     1 1   1 1      
75 Veterinární činnosti    310 9 34 70 11 9 9 15 14 14 11
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21     1              
78 Činnosti související se zaměstnáním    94 25   4 1   1 4 2 5 10
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115   4   2 7 9 5 10 8 11
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3     1              
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    271 4 17 20 23 12 15 27 36 17 9
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    5 1   1              
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2269 166 197 198 215 157 104 152 152 208 128
85 Vzdělávání    442 11 31 16 23 15 18 13 21 23 24
86 Zdravotní péče    339 10 31 35 14 14 14 17 30 13 15
87 Pobytové služby sociální péče    251 6 26 26 9 12 12 11 11 12 8
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    214 7 21 19 6 5 8 8 10 11 7
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102       2 5 10 5 10 8 11
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104     1 2 5 9 7 10 8 11
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104     1 4 5 9 5 10 8 11
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    107 1 1   3 8 9 5 10 8 11
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    123 22               5 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    110     2 4 6 11 9 18 6 12
96 Poskytování ostatních osobních služeb    19 2   3 1 2     1 1  
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    8 2   1       1   1  
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3     1              
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6     1              
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU