CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    646 1 12 34 31 25 28 29 35 22 29
02 Lesnictví a těžba dřeva    191   2 15 5 9 8 13 15 18 20
03 Rybolov a akvakultura    121   1 3 3 3 1 2 16 15 19
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    184   6 6 16 4 8 12 29 11 10
06 Těžba ropy a zemního plynu    182   6 6 16 4 8 12 29 11 10
07 Těžba a úprava rud    185   6 6 18 5 8 12 29 11 10
08 Ostatní těžba a dobývání    185   6 6 19 5 8 12 29 10 10
09 Podpůrné činnosti při těžbě    186   6 7 18 5 8 12 29 11 10
10 Výroba potravinářských výrobků    219   7 4 17 8 14 14 17 6 10
11 Výroba nápojů    124   6 4 11 3 9 6 9 5 6
12 Výroba tabákových výrobků    39   2 1 2   1 1 1 1 2
13 Výroba textilií    48     1 1 2   1 1 2  
14 Výroba oděvů    42   2   1 2   3 1 1  
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30     1 1 1   1   1  
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    84   1   1   2 8 12 15 9
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    73       1   2 5 12 14 9
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    76       2   4 5 12 14 9
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24   1 4       2 1 2 1
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    124   5 5 3 2 8 6 7 4 2
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    93   4 3   6 8 11 2 1 5
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    37     3 1 3   4   2 2
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    285   11 8 35 12 14 22 37 22 12
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40       2       1 4 1
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    76   1 10 9 5 3 2 2 4 2
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    138   1 3 7 13 13 8 13 10 12
27 Výroba elektrických zařízení    139   1 2 6 13 13 9 13 11 12
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    49     2 5     2 2 4 2
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    43   1       2   1 1  
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    40   2   1 1 3 2 2 2 1
31 Výroba nábytku    72       1   2 5 12 14 9
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    76       1 1 2 7 12 15 9
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66     2 11 7 11 12 3 4 2
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    257 1 12 15 26 33 19 16 25 21 23
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    247   3 2 5 12 17 9 11 17 16
37 Činnosti související s odpadními vodami    130     1 8 13 14 9 11 9 12
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    194   2 2 7 16 14 8 12 10 15
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    137   2 1 7 13 11 8 12 10 15
41 Výstavba budov    382   17 18 46 19 23 33 36 29 13
42 Inženýrské stavitelství    378   16 18 48 19 22 33 36 26 12
43 Specializované stavební činnosti    380   19 19 50 17 22 33 36 26 12
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    45     1 5 1 1 2     1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82     1 6 1 2 4 1 3 3
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91     1 3 2 2 6 1 4 3
49 Pozemní a potrubní doprava    305   9 22 15 15 15 14 15 13 9
50 Vodní doprava    93   1 3 4 13 3 1 4 5 2
51 Letecká doprava    117   1 3   1 13 2 1 3 7
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12             1 1 2 4
53 Poštovní a kurýrní činnosti    148   1 1 7 6 9 10 17 14 20
55 Ubytování    8       1 1 1 2 1    
56 Stravování a pohostinství    57   3 2 8 6 4 5 1 4 3
58 Vydavatelské činnosti    85       1 1 4 6 13 14 9
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    87       2 1 4 8 12 14 9
60 Tvorba programů a vysílání    126   2 1 3 7 11 6 12 10 12
61 Telekomunikační činnosti    127   2 5 2 7 10 8 13 9 11
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    125   3 3 2 5 11 10 10 9 11
63 Informační činnosti    133   3 8 2 7 11 11 13 10 11
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    233 5 10 17 10 4 16 19 5 11 6
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    95   8 1 4 2 3 4 1 1  
66 Ostatní finanční činnosti    110   4 9 3 3 10 15   7 5
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    139   5 4 6 10 5 12 5 3 5
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4     1              
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    763   30 39 66 45 43 44 49 32 14
72 Výzkum a vývoj    227     6 5 5 10 8 11 13 11
73 Reklama a průzkum trhu    12     1       2      
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14     1 1   1 1      
75 Veterinární činnosti    300 1 2 10 10 9 9 15 14 14 11
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21     1              
78 Činnosti související se zaměstnáním    66     4     1 4 2 5 10
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115   3   2 7 9 5 10 8 11
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3     1              
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    262   15 16 23 12 15 26 36 17 9
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4     1              
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2123 5 110 198 216 159 104 152 154 209 128
85 Vzdělávání    433   31 16 23 15 18 13 21 23 24
86 Zdravotní péče    325 1 31 33 14 14 14 17 30 13 15
87 Pobytové služby sociální péče    240   26 24 9 12 12 11 11 12 8
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    201   21 17 5 5 8 8 10 11 7
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102       2 5 10 5 10 8 11
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104       2 5 9 7 10 8 11
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    104     1 4 5 9 5 10 8 11
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106   1   3 8 9 5 10 8 11
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    102                 5 5
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    108     1 4 5 11 9 18 6 12
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17     3 1 2     1 1  
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5     1           1  
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3     1              
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6     1              
CZ-NACE Název S Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU