ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

Služba klasifikace podle ISO 9001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých kapitol isonormy jakosti.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých kapitol, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 9001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 9001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Kap. Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
4 Kontext organizace    131     3 3 1 7 5 7 6 8
7.1.3 a 7.1.4 Infrastruktura, Prostředí pro fungování procesů    400 4 5 5 6 8   1 7 2 4
7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření    45   2 2 5     2 4 3 1
7.2 Kompetence    667 15 28 23 37 28 36 58 32 26 25
7.5 Dokumentované informace    41 2   1   4 1 5   4 5
8.2 Požadavky na produkty a služby    70   1 15 4 1 2 2 1    
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb    66 2   4 2 1 5 2 3 2 2
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb    7         2   1      
8.5 Výroba a poskytování služeb (obsažena v klasifikaci podle CZ-NACE)                        
Kap. Název S Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU