Předpisy Evropské unie

Podle tématu lze procházet platné právní předpisy EU na které se odkazují české právní předpisy ve Sbírce zákonů

eurovocPočet
sadba24
samospráva1
samostatná výdělečná činnost16
sankce (EU)3
Sardinie1
satelitní navigace1
satelitní přenos3
sběr dat78
Schengenská dohoda13
Schengenský informační systém6
sčítání lidu3
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací1
sdružení zemědělských podniků2
sekundární sektor2
sestavení rozpočtu EU1
Severní Irsko3
Severní Korea1
Severní moře2
sexuálně motivované násilí2
Seychely1
sezam1
seznam16
seznam léčiv5
sezonní pracovník1
sezonní zaměstnání1
sídlištní mobilita2
sídlo10
sídlo právnické osoby1
signalizační zařízení26
silniční doprava58
silniční kabotáž3
silniční provoz2
silniční síť3
Singapur1
síra3
šíření kultury1
sirup3
sjednocení Německa1
skladování12
skladování odpadu5
skladování potravin2
skladování uhlovodíků2
skladový příplatek4
skleníkový efekt2
skleníkový plyn81
sklizeň1
sklo5
škoda1
škodlivé rostliny1
škodliviny3
škodliviny ve vodě5
škodlivý faktor3
škodlivý organismus3
škodlivý vliv elektromagnetického záření6
školné1
školní mobilita1
školní výměna2
skopové maso7
skot56
Skotsko1
škrob6
skupina podniků8
sladění norem103
sladění sociálních zabezpečení18
sladidlo15
sladká voda5
sladkovodní ryba2
šlechtění rostlin3
šlechtění zvířat52
sledování životního prostředí28
slintavka a kulhavka5
slitina4
Slovensko3
Slovinsko7
slovník2
slunečnice1
slunečnicový olej1
služba ve veřejném zájmu12
služby8
služební tajemství4
směnný kurz5
směrná cena1
směrnice (EU)3
směrnice Komise15
smetana3
smíšený koncern2
smlouva24
smlouva ESAE1
Smlouva o Evropské unii3
smluvní hospodaření1
snížená cena1
snížení cel2
snižování plynných emisí80
soběstačnost v zásobování energií1
sociální chování1
sociální dávky22
sociální dialog2
sociální dialog (EU)1
sociální partneři1
sociální péče1
sociální právo12
sociální příspěvek2
sociální služby1
sociální stav1
sociální zabezpečení34
sodík2
software5
sójový bob1
solventnost38
soudní dokazování1
soudní příkaz3
soudní řízení7
soudní rozluka1
soudní spolupráce11
soudní spolupráce EU v občanských věcech14
soudní spolupráce EU v trestních věcech38
soudní stíhání1
souhrnný rozpočet (EU)13
soukromá investice1
soukromý sektor3
soukromý sklad7
soustřeďování informací3
soutěž10
soutěžní politika6
soutěžní právo7
soutěžní řízení4
spalovací plyny15
spalování odpadu6
Španělsko10
spektrometrie2
spodní voda6
Spojené království14
Spojené státy10
společenská účast1
společenské přizpůsobení1
společná akce1
společná bezpečnostní a obranná politika3
společná dopravní politika28
společná obchodní politika5
společná organizace trhu91
společná přístavní politika1
společná rybářská politika10
společná zahraniční a bezpečnostní politika1
společná zemědělská politika20
společné financování2
společné pojištění1
společnost s ručením omezeným5
společný celní sazebník8
společný trh1
spolupráce EU-NATO2
spolupráce mezi institucemi2
spolupráce v oblasti energetiky5
spolupráce v oblasti životního prostředí3
sponzoring (EU)1
sponzorství1
sportovní událost1
spotřeba6
spotřeba domácností1
spotřeba energie47
spotřeba na hlavu1
spotřeba potravin8
spotřeba vody3
spotřebitel1
spotřebitelská cena7
spotřebitelská politika3
spotřební daň31
spotřební úvěr3
spotřební výdaje1
spotřební zboží2
správa dokumentů2
správní celek1
správní formality30
správní kontrola23
správní opatření2
správní řízení11
správní sankce12
správní smlouva1
správní spolupráce53
srážky ze mzdy2
Srbsko a Černá Hora3
srovnávací reklama3
stabilizace hospodářství7
stabilizační program1
stálý výbor (EU)3
stanovená kritéria12
statistická metoda58
statistika20
statistika cestovního ruchu2
statistika EU104
statistika obchodu6
statistika vzdělávání3
statistika zaměstnanosti2
statistika životního prostředí6
státní občanství1
státní podpora36
státní pokladna1
státní poznávací značka18
státní rozpočet1
státní úředník3
státní zástupce1
status poslanců1
statut úředníka2
statut zaměstnance1
stavba5
stavební materiál5
stavební politika1
stavební stroje1
stavebnictví5
stažení z trhu6
stěhování rodiny1
stopový prvek1
stravovací zvyklosti3
střednědobý úvěr1
Střední Amerika1
Středozemní moře1
střelná zbraň a střelivo5
střet zájmů3
strojní zařízení3
struktura podniku6
struktura státní správy1
strukturální fondy3
strukturální politika1
strukturální úprava1
student2
stupeň znečištění6
subdodávka2
subjekt Společenství1
subjektivita podle evropského práva3
supravodivá slitina1
surová ropa7
surovina5
surový cukr4
sušené mléko4
sušené odtučněné mléko4
sušený výrobek1
Svaz sovětských socialistických republik1
svaz zemědělských výrobců20
Svazijsko1
Švédsko10
Světová organizace duševního vlastnictví2
svoboda plavby1
svoboda pohybu5
svoboda poskytovat služby63
svoboda projevu1
svoboda spolčování2
svoboda usazování80
Švýcarsko7
syntetické vlákno5
syntetický kaučuk2
sýr4
sýrárna1
syrové mléko3
systém EU pro obchodování s emisemi7
systém hospodaření2
systém řízení báze dat3

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020

Zavřít
MENU