Předpisy Evropské unie

Podle tématu lze procházet platné právní předpisy EU na které se odkazují české právní předpisy ve Sbírce zákonů

OblastPočet
Africké, karibské a tichomořské státy1
Alkohol7
azylová politika11
Bezpečnost v práci a kdekoli jinde96
Brambory8
Celní režimy3
Celní spolupráce1
Celní unie10
Chmel9
Cla: tarifní kvóty Společenství1
Cukr34
Černé uhlí1
Daň z přidané hodnoty33
Dohoda o neobchodování1
Dohoda o přidružení24
Dominantní postavení1
Doprava441
Dumping2
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví38
Elektronické zpracování dat11
Energetika82
Euro8
Evropská centrální banka13
Evropská investiční banka3
Evropské sdružení volného obchodu1
Evropský fond pro regionální rozvoj5
Evropský sociální fond4
Evropský systém centrálních bank2
Evropský zemědělský orientační a záruční fond49
Evropský zemědělský záruční fond1
Finanční ustanovení55
Fond soudržnosti3
Francouzské zámořské departementy2
Harmonizace celního práva: původ zboží1
Harmonizace práva13
Hospodářská a měnová unie36
Hospodářská politika19
Hospodářská soutěž29
hospodářská, sociální a územní soudržnost42
Hospodářšká a měnová politika23
Housenky bource morušového1
Hovězí a telecí maso39
Hrách a fazole3
Informace a ověření175
Integrace Německé demokratické republiky1
Investice7
justiční spolupráce v občanských věcech4
justiční spolupráce v trestních věcech9
Kartelové dohody4
Káva1
Konjukturální politika16
Koordinace strukturálních nástrojů15
Králičí maso a maso farmové zvěře8
Krmiva357
Krmiva pro zvířata125
kultura12
Kvóty mezi členskými státy1
Kvóty – třetí země6
Len a konopí3
Lesnictví12
Lidská práva10
Malé a střední podniky7
Maso u ovcí a koz17
Měnová opatření v zemědělské oblasti7
mezinárodní dohody1
Mléčné výrobky61
Obchodní politika98
Občanství Unie8
Obecná ustanovení3
Obiloviny23
Ocelářství6
Ochrana spotřebitele364
Ochrana údajů1
Odpady3
Odrůdová práva2
Oleje a tuky32
Osivo a sadba144
Ovoce a zelenina82
Paliva1
policejní spolupráce1
Pomoc6
Potravinová pomoc2
Právní předpisy týkající se zdraví rostlin251
Právo usazování3
Preferenční systémy1
Přibližování práva1717
Přistěhovalecká a azylová politika11
Přistoupení23
prostor svobody, bezpečnosti a práva16
Průmysl41
Regionální politika15
Rostliny a květiny16
Rozpočet13
Rybářská politika48
Rýže1
SCS: odchylky1
SCS: spoluúčast2
Služební řád a zaměstnanecké podmínky – ES4
Sociální politika4
Sociální ustanovení139
Sociální zabezpečení migrujících pracovníků37
Spojování podniků2
Společná organizace zemědělských trhů34
Společná zahraniční a bezpečnostní politika16
Společné podniky4
Společný celní sazebník28
Společný jaderný trh14
Spolupráce22
Spolupráce pro rozvoj3
Spotřební daně2
Spravedlnost a vnitřní záležitosti130
správní spolupráce2
Státní podpory27
Sušená krmiva6
Světová obchodní organizace1
Svoboda usazování320
Tabák19
Technické překážky488
Technologie27
Telekomunikace37
Textil17
Transevropské sítě66
Turistika6
Úprava1
Ustanovení podle článku 235 EHS75
Ustanovení provádějící článek 95 – ESUO1
Ustanovení řídící instituce61
Vědecké a technické informace a dokumentace21
Vejce a drůbež42
Vepřové maso24
veřejné zakázky Evropské unie41
veřejné zdraví163
Veterinární předpisy367
Víno51
Vlastní zdroje10
Vnější vztahy94
Vnitřní trh - zásady1142
Volný pohyb kapitálu84
Volný pohyb osob38
Volný pohyb pracovníků82
Volný pohyb služeb9
Volný pohyb zboží68
Všeobecná dohoda o clech a obchodě1
Výrobky nepodléhající příloze II Smlouvy o EHS8
Výrobky spadající pod přílohu II Smlouvy o EHS a nařízení č. 827/684
Výrobky ze třetích zemí4
Výsady a imunity3
Výzkum a odborné vzdělávání6
Výzkum a vývoj technologií44
Vzdělávání, odborná příprava a mládež13
zákaz diskriminace9
Zaměstnanost6
Zásady, cíle a úkoly Smluv10
Zdanění87
Zdraví a bezpečnost18
Zemědělské strukturální fondy11
Zemědělské struktury59
Zemědělství a rybolov80
Zpracované ovoce a zelenina8
Životní prostředí544

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020

Zavřít
MENU