Předpisy Evropské unie

Podle tématu lze procházet platné právní předpisy EU na které se odkazují české právní předpisy ve Sbírce zákonů

OblastPočet
Africké, karibské a tichomořské státy1
Alkohol10
Autorské právo a práva s ním související1
azylová politika12
Bezpečnost v práci a kdekoli jinde99
Brambory8
Celní režimy3
Celní spolupráce1
Celní unie13
Ceny1
Chmel11
Cla: tarifní kvóty Společenství1
Cukr34
Černé uhlí1
Daň z přidané hodnoty33
Dohoda o neobchodování1
Dohoda o přidružení24
Dominantní postavení1
Doprava473
Dumping3
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví41
Elektronické zpracování dat16
Energetika88
Euro8
Evropská centrální banka13
Evropská investiční banka3
Evropské sdružení volného obchodu1
Evropský fond pro regionální rozvoj5
Evropský sociální fond4
Evropský systém centrálních bank2
Evropský zemědělský orientační a záruční fond49
Evropský zemědělský záruční fond1
Finanční ustanovení61
Fond soudržnosti3
Francouzské zámořské departementy2
Harmonizace celního práva: původ zboží1
Harmonizace práva13
Hospodářská a měnová unie36
Hospodářská politika20
Hospodářská soutěž31
hospodářská, sociální a územní soudržnost43
Hospodářšká a měnová politika24
Housenky bource morušového1
Hovězí a telecí maso39
Hrách a fazole3
Informace a ověření184
Integrace Německé demokratické republiky1
Investice8
justiční spolupráce v občanských věcech5
justiční spolupráce v trestních věcech11
Kartelové dohody4
Káva1
Konjukturální politika16
Koordinace strukturálních nástrojů15
Králičí maso a maso farmové zvěře8
Krmiva372
Krmiva pro zvířata129
kultura13
Kvóty mezi členskými státy1
Kvóty – třetí země6
Len a konopí3
Lesnictví12
Lidská práva10
Malé a střední podniky8
Maso u ovcí a koz17
Měnová opatření v zemědělské oblasti7
mezinárodní dohody1
Mléčné výrobky61
Obchodní politika102
Občanství Unie8
Obecná ustanovení3
Obecné zásady práva Společenství1
Obiloviny25
Ocelářství6
Ochrana spotřebitele400
Ochrana údajů1
Ochranná opatření1
Odpady10
Odrůdová práva2
Oleje a tuky32
Osivo a sadba151
Ovoce a zelenina82
Paliva1
policejní spolupráce1
Pomoc6
Potravinová pomoc2
Právní předpisy týkající se zdraví rostlin253
Právo usazování3
Preferenční systémy1
Přibližování práva1760
Přistěhovalecká a azylová politika14
Přistoupení25
prostor svobody, bezpečnosti a práva18
Průmysl42
Regionální politika15
Rostliny a květiny17
Rozpočet13
Rybářská politika53
Rýže1
SCS: odchylky1
SCS: spoluúčast2
Služební řád a zaměstnanecké podmínky – ES4
Sociální politika4
Sociální ustanovení143
Sociální zabezpečení migrujících pracovníků37
Spojování podniků2
Společná organizace zemědělských trhů37
Společná zahraniční a bezpečnostní politika17
Společné podniky4
Společný celní sazebník29
Společný jaderný trh14
Spolupráce22
Spolupráce pro rozvoj3
Spotřební daně2
Spravedlnost a vnitřní záležitosti135
správní spolupráce2
Státní podpory33
Sušená krmiva6
Světová obchodní organizace1
Svoboda usazování339
Šíření informací2
Tabák20
Technické překážky490
Technologie29
Telekomunikace43
Textil17
Transevropské sítě73
Turistika6
Úprava1
Ustanovení podle článku 235 EHS75
Ustanovení provádějící článek 95 – ESUO1
Ustanovení řídící instituce65
Vědecké a technické informace a dokumentace22
Vejce a drůbež44
Vepřové maso24
veřejné zakázky Evropské unie42
veřejné zdraví165
Veterinární předpisy417
Víno54
Vlastní zdroje11
Vnější vztahy95
Vnitřní trh - zásady1183
Volný pohyb kapitálu88
Volný pohyb osob45
Volný pohyb pracovníků86
Volný pohyb služeb12
Volný pohyb zboží71
Všeobecná dohoda o clech a obchodě1
Výrobky nepodléhající příloze II Smlouvy o EHS8
Výrobky spadající pod přílohu II Smlouvy o EHS a nařízení č. 827/684
Výrobky ze třetích zemí4
Výsady a imunity3
Výzkum a odborné vzdělávání6
Výzkum a vývoj technologií44
Vzdělávání, odborná příprava a mládež13
zákaz diskriminace10
Zaměstnanost7
Zásady, cíle a úkoly Smluv14
Zdanění88
Zdraví a bezpečnost19
Zemědělské strukturální fondy19
Zemědělské struktury60
Zemědělství a rybolov87
Znečištění3
Zpracované ovoce a zelenina8
Životní prostředí560

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020

Zavřít
MENU