Předpisy Evropské unie

Podle tématu lze procházet platné právní předpisy EU na které se odkazují české právní předpisy ve Sbírce zákonů

OblastPočet
Africké, karibské a tichomořské státy1
Alkohol6
azylová politika11
Bezpečnost v práci a kdekoli jinde94
Brambory8
Celní režimy3
Celní spolupráce1
Celní unie10
Chmel9
Cla: tarifní kvóty Společenství1
Cukr34
Černé uhlí1
Daň z přidané hodnoty31
Dohoda o neobchodování1
Dohoda o přidružení24
Dominantní postavení1
Doprava410
Dumping1
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví38
Elektronické zpracování dat10
Energetika81
Euro8
Evropská centrální banka12
Evropská investiční banka3
Evropské sdružení volného obchodu1
Evropský fond pro regionální rozvoj5
Evropský sociální fond4
Evropský systém centrálních bank2
Evropský zemědělský orientační a záruční fond49
Evropský zemědělský záruční fond1
Finanční ustanovení52
Fond soudržnosti3
Francouzské zámořské departementy2
Harmonizace celního práva: původ zboží1
Harmonizace práva13
Hospodářská a měnová unie36
Hospodářská politika19
Hospodářská soutěž29
hospodářská, sociální a územní soudržnost42
Hospodářšká a měnová politika23
Housenky bource morušového1
Hovězí a telecí maso39
Hrách a fazole3
Informace a ověření173
Integrace Německé demokratické republiky1
Investice5
justiční spolupráce v občanských věcech4
justiční spolupráce v trestních věcech7
Kartelové dohody4
Káva1
Konjukturální politika16
Koordinace strukturálních nástrojů15
Králičí maso a maso farmové zvěře8
Krmiva355
Krmiva pro zvířata125
kultura12
Kvóty mezi členskými státy1
Kvóty – třetí země6
Len a konopí3
Lesnictví12
Lidská práva10
Malé a střední podniky6
Maso u ovcí a koz17
Měnová opatření v zemědělské oblasti7
mezinárodní dohody1
Mléčné výrobky61
Obchodní politika97
Občanství Unie8
Obecná ustanovení3
Obiloviny23
Ocelářství6
Ochrana spotřebitele359
Ochrana údajů1
Odpady2
Odrůdová práva2
Oleje a tuky32
Osivo a sadba140
Ovoce a zelenina82
Paliva1
Pomoc6
Potravinová pomoc2
Právní předpisy týkající se zdraví rostlin251
Právo usazování3
Preferenční systémy1
Přibližování práva1686
Přistěhovalecká a azylová politika10
Přistoupení23
prostor svobody, bezpečnosti a práva13
Průmysl41
Regionální politika15
Rostliny a květiny16
Rozpočet13
Rybářská politika48
Rýže1
SCS: odchylky1
SCS: spoluúčast2
Služební řád a zaměstnanecké podmínky – ES4
Sociální politika3
Sociální ustanovení135
Sociální zabezpečení migrujících pracovníků37
Spojování podniků2
Společná organizace zemědělských trhů33
Společná zahraniční a bezpečnostní politika16
Společné podniky3
Společný celní sazebník28
Společný jaderný trh14
Spolupráce20
Spolupráce pro rozvoj3
Spravedlnost a vnitřní záležitosti126
správní spolupráce2
Státní podpory27
Sušená krmiva6
Světová obchodní organizace1
Svoboda usazování281
Tabák19
Technické překážky484
Technologie27
Telekomunikace35
Textil17
Transevropské sítě59
Turistika6
Úprava1
Ustanovení podle článku 235 EHS74
Ustanovení provádějící článek 95 – ESUO1
Ustanovení řídící instituce58
Vědecké a technické informace a dokumentace18
Vejce a drůbež42
Vepřové maso24
veřejné zakázky Evropské unie37
veřejné zdraví158
Veterinární předpisy364
Víno51
Vlastní zdroje10
Vnější vztahy94
Vnitřní trh - zásady1120
Volný pohyb kapitálu65
Volný pohyb osob35
Volný pohyb pracovníků81
Volný pohyb služeb6
Volný pohyb zboží68
Všeobecná dohoda o clech a obchodě1
Výrobky nepodléhající příloze II Smlouvy o EHS8
Výrobky spadající pod přílohu II Smlouvy o EHS a nařízení č. 827/684
Výrobky ze třetích zemí4
Výsady a imunity3
Výzkum a odborné vzdělávání6
Výzkum a vývoj technologií44
Vzdělávání, odborná příprava a mládež12
zákaz diskriminace9
Zaměstnanost6
Zásady, cíle a úkoly Smluv10
Zdanění80
Zdraví a bezpečnost18
Zemědělské strukturální fondy11
Zemědělské struktury59
Zemědělství a rybolov79
Zpracované ovoce a zelenina8
Životní prostředí522

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020

Zavřít
MENU