485/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Částka: 217 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. prosince 2021 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 7. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
485

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby        Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 221 odst. 5:


Čl. I

        Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby, znějí:


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.


Hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku
(česká verze uvedeného dokumentu)Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2018 Sb.


Reporting template on major incidents
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU