40/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky

Částka: 026 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. června 2019 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
40

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. června 2019 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst.  1 dne 1. srpna 2019.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO
Příloha PDF (280 kB)PŘEKLAD
DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBCHODU A PRŮMYSLU KOSOVSKÉ REPUBLIKY
Příloha PDF (256 kB)


MENU