101/2003 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 041 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 4. dubna 2003 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 11. března 2003 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


101

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky

            Ústavní soud rozhodl dne 11. března 2003 v plénu o návrhu Vrchního soudu v Olomouci na zrušení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

            Ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se ruší.

Odůvodnění


Příloha PDF (792 kB)

Zavřít
MENU