262/2006 Sb.Zákon zákoník práce

Částka: 084 Druh předpisu: Zákoník
Rozeslána dne: 7. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Zobrazit změny   Všechna znění   Aktuální znění   Původní znění   Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

213/2005 Sb. - ruší čl. I;

Novely předpisu

585/2006 Sb.(31. prosince 2006); 577/2006 Sb.(1. ledna 2007); 181/2007 Sb.(1. srpna 2007); 261/2007 Sb.(1. ledna 2008); 296/2007 Sb.(1. ledna 2008); 357/2007 Sb.(1. ledna 2008); 362/2007 Sb.(1. ledna 2008); 116/2008 Sb.(14. dubna 2008); 121/2008 Sb.(1. července 2008); 126/2008 Sb.(1. července 2008); 294/2008 Sb.(1. října 2008); 305/2008 Sb.(1. ledna 2009); 382/2008 Sb.(1. ledna 2009); 451/2008 Sb.(1. ledna 2009); 320/2009 Sb.(14. září 2009); 326/2009 Sb.(24. září 2009); 286/2009 Sb.(1. listopadu 2009); 306/2008 Sb.(1. ledna 2010); 462/2009 Sb.(1. ledna 2010); 347/2010 Sb.(1. ledna 2011); 377/2010 Sb.(1. ledna 2011); 427/2010 Sb.(1. ledna 2011); 73/2011 Sb.(1. dubna 2011); 180/2011 Sb.(1. července 2011); 185/2011 Sb.(8. července 2011); 466/2011 Sb.(30. prosince 2011); 80/2011 Sb. - nepřímo (1. ledna 2012); 341/2011 Sb.(1. ledna 2012); 364/2011 Sb.(1. ledna 2012); 365/2011 Sb.(1. ledna 2012); 367/2011 Sb.(1. ledna 2012); 429/2011 Sb.(1. ledna 2012); 375/2011 Sb.(1. dubna 2012); 167/2012 Sb.(1. července 2012); 385/2012 Sb.(1. ledna 2013); 396/2012 Sb.(1. ledna 2013); 399/2012 Sb.(1. ledna 2013); 472/2012 Sb.(1. ledna 2013); 155/2013 Sb.(1. srpna 2013); 303/2013 Sb.(1. ledna 2014); 435/2013 Sb.(1. ledna 2014); 101/2014 Sb.(24. června 2014); 182/2014 Sb.(1. ledna 2015); 250/2014 Sb.(1. ledna 2015); 328/2014 Sb.(1. ledna 2015); 205/2015 Sb.(1. října 2015); 298/2015 Sb.(25. listopadu 2015); 47/2016 Sb.(1. července 2016); 298/2016 Sb.(19. září 2016); 377/2015 Sb.(1. ledna 2017); 264/2016 Sb.(1. ledna 2017); 460/2016 Sb.(28. února 2017); 93/2017 Sb.(1. dubna 2017); 93/2017 Sb.(1. července 2017); 206/2017 Sb.(29. července 2017); 222/2017 Sb.(15. srpna 2017); 292/2017 Sb.(30. září 2017); 202/2017 Sb.(1. listopadu 2017); 99/2017 Sb.(1. ledna 2018); 203/2017 Sb.(1. ledna 2018); 148/2017 Sb.(1. února 2018); 310/2017 Sb.(1. června 2018); 181/2018 Sb.(1. října 2018); 32/2019 Sb.(1. července 2019); 366/2019 Sb.(1. června 2020); 285/2020 Sb.(30. července 2020); 285/2020 Sb.(1. ledna 2021); 248/2021 Sb.(1. července 2021); 251/2021 Sb.(1. ledna 2022); 330/2021 Sb.(1. ledna 2022); 363/2021 Sb.(1. ledna 2025);

Předpisem se ruší

65/1965 Sb.; 75/1967 Sb.; 140/1968 Sb.; 153/1969 Sb.; 172/1973 Sb.; 55/1975 Sb.; 72/1982 Sb.; 111/1984 Sb.; 22/1985 Sb.; 45/1987 Sb.; 52/1987 Sb.; 95/1987 Sb.; 96/1987 Sb.; 108/1989 Sb.; 18/1991 Sb.; 1/1992 Sb.; 119/1992 Sb.; 231/1992 Sb.; 252/1992 Sb.; 104/1993 Sb.; 275/1993 Sb.; 333/1993 Sb.; 44/1994 Sb.; 74/1994 Sb.; 77/1994 Sb.; 108/1994 Sb.; 126/1994 Sb.; 197/1994 Sb.; 220/1995 Sb.; 303/1995 Sb.; 308/1995 Sb.; 320/1997 Sb.; 356/1997 Sb.; 125/1998 Sb.; 201/1998 Sb.; 317/1998 Sb.; 318/1998 Sb.; 131/1999 Sb.; 132/1999 Sb.; 312/1999 Sb.; 313/1999 Sb.; 367/1999 Sb. - .; 36/2000 Sb.; 162/2000 Sb.; 163/2000 Sb.; 429/2000 Sb.; 430/2000 Sb.; 461/2000 Sb.; 54/2001 Sb.; 85/2001 Sb.; 436/2001 Sb. - .; 437/2001 Sb.; 475/2001 Sb.; 559/2002 Sb.; 560/2002 Sb.; 330/2003 Sb.; 463/2003 Sb.; 464/2003 Sb.; 342/2004 Sb.; 516/2004 Sb.; 637/2004 Sb.; 699/2004 Sb.; 700/2004 Sb.; 307/2005 Sb.; 537/2005 Sb.;

Související předpisy

263/2006 Sb.; 264/2006 Sb.; 249/2007 Sb.; 353/2008 Sb.; 74/2009 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 130/2009 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 133/2009 Sb.(zrušen od: 01.07.2009); 201/2009 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 452/2009 Sb.; 68/2010 Sb.; 106/2010 Sb.(zrušen od: 18.11.2015); 381/2010 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 44/2011 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 448/2011 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 186/2012 Sb.; 400/2012 Sb.; 246/2012 Sb.; 210/2013 Sb.; 224/2014 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 170/2014 Sb.; 204/2014 Sb.; 303/2014 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 278/2015 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 233/2015 Sb.; 32/2016 Sb.; 224/2016 Sb.; 273/2016 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 316/2016 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 327/2016 Sb.; 336/2016 Sb.; 337/2016 Sb.; 168/2017 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 340/2017 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 342/2017 Sb.; 286/2017 Sb.; 399/2017 Sb.; 246/2018 Sb.; 263/2018 Sb.; 273/2018 Sb.; 332/2018 Sb.; 158/2019 Sb.; 300/2019 Sb.; 347/2019 Sb.; 352/2019 Sb.; 41/2020 Sb.; 575/2020 Sb.; 487/2020 Sb.; 603/2020 Sb.; 121/2021 Sb.; 195/2021 Sb.; 322/2021 Sb.; 375/2021 Sb.; 342/2021 Sb.; 347/2021 Sb.; 391/2021 Sb.;

Prováděcí předpisy

62/1994 Sb.; 447/2000 Sb.(zrušen od: 01.01.2011); 440/2001 Sb.(zrušen od: 01.01.2014); 494/2001 Sb.(zrušen od: 01.01.2011); 495/2001 Sb.; 289/2002 Sb.(zrušen od: 01.07.2015); 288/2003 Sb.(zrušen od: 01.09.2015); 469/2002 Sb.(zrušen od: 01.01.2011); 549/2006 Sb.(zrušen od: 01.01.2008); 564/2006 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 567/2006 Sb.; 577/2006 Sb.(zrušen od: 01.01.2008); 589/2006 Sb.; 590/2006 Sb.; 600/2006 Sb.; 182/2007 Sb.; 263/2007 Sb.; 366/2007 Sb.; 338/2007 Sb.(zrušen od: 01.01.2009); 357/2007 Sb.(zrušen od: 01.01.2009); 361/2007 Sb.; 1/2008 Sb.(zrušen od: 18.11.2015); 447/2008 Sb.; 417/2008 Sb.(zrušen od: 01.01.2010); 451/2008 Sb.(zrušen od: 01.01.2010); 137/2009 Sb.(zrušen od: 01.10.2010); 459/2009 Sb.(zrušen od: 01.01.2011); 462/2009 Sb.(zrušen od: 01.01.2011); 222/2010 Sb.; 417/2010 Sb.; 201/2010 Sb.; 227/2010 Sb.; 350/2010 Sb.(zrušen od: 01.01.2012); 377/2010 Sb.(zrušen od: 01.01.2012); 222/2011 Sb.(účinnost do: 31.12.2016); 379/2011 Sb.(zrušen od: 01.01.2013); 429/2011 Sb.(zrušen od: 01.01.2013); 9/2012 Sb.; 483/2012 Sb.; 392/2012 Sb.(zrušen od: 01.01.2014); 472/2012 Sb.(zrušen od: 01.01.2014); 439/2013 Sb.; 328/2013 Sb.; 354/2013 Sb.(zrušen od: 01.01.2015); 435/2013 Sb.(zrušen od: 01.01.2015); 242/2014 Sb.(zrušen od: 01.01.2016); 304/2014 Sb.; 306/2014 Sb.; 328/2014 Sb.(zrušen od: 01.01.2016); 180/2015 Sb.; 276/2015 Sb.; 291/2015 Sb.; 351/2015 Sb.; 309/2015 Sb.(zrušen od: 01.01.2017); 385/2015 Sb.(zrušen od: 01.01.2017); 363/2016 Sb.; 433/2016 Sb.; 366/2016 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 440/2016 Sb.(zrušen od: 01.01.2018); 341/2017 Sb.; 401/2017 Sb.(zrušen od: 01.01.2019); 406/2017 Sb.; 463/2017 Sb.(zrušen od: 01.01.2019); 254/2018 Sb.(zrušen od: 01.01.2020); 321/2018 Sb.; 333/2018 Sb.(zrušen od: 01.01.2020); 310/2019 Sb.(zrušen od: 01.01.2021); 321/2019 Sb.; 358/2019 Sb.(zrušen od: 01.01.2021); 510/2020 Sb.; 517/2020 Sb.; 589/2020 Sb.; 390/2021 Sb.; 348/2021 Sb.;
Podle paragrafů    

OKEČ

01.000; 02.000; 05.000; 10.000; 11.000; 12.000; 13.000; 14.000; 15.000; 20.000; 21.000; 22.000; 26.000; 27.000; 28.000; 29.000; 30.000; 31.000; 32.000; 33.000; 34.000; 35.000; 36.000; 37.000; 40.000; 41.000; 45.000; 55.000; 60.000; 61.000; 62.200; 63.000; 64.000; 72.000; 73.000; 74.000; 75.000; 80.000; 90.000; 91.000; 92.000;

CZ-NACE

16; 17; 18; 26; 27; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 53; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 71; 72; 78; 79; 84; 85; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97;

Normy

ISO 27001-1; ISO 27001-2; ISO 27001-4; ISO 27001-5; ISO 9001-4; ISO 9001-7.1.3; ISO 9001-7.2; ISO 45001-1; ISO 45001-2; ISO 45001-3; ISO 45001-4; ISO 45001-5; ISO 45001-6; ISO 45001-7; ISO 45001-8;

Předpisy EU

89/391/EHS; 89/656/EHS; 89/686/EHS; 91/383/EHS; 91/533/EHS; 92/85/EHS; 94/33/ES; 94/45/ES; 96/34/ES; 96/71/ES; 97/74/ES; 97/81/ES; 98/24/ES; 98/59/ES; 1999/63/ES; 1999/70/ES; 1999/70/ES; 2000/43/ES; 2000/78/ES; 2000/78/ES; 2000/79/ES; 2000/79/ES; 2001/23/ES; 2001/86/ES; 2002/14/ES; 2002/15/ES; 2003/72/ES; 2003/72/ES; 2003/88/ES; 2003/479/ES; 2004/113/ES; (ES) č. 139/2004; 2005/47/ES; 2006/54/ES; 2006/109/ES; 2008/94/ES; 2008/104/ES; 2009/13/ES; 2009/38/ES; 2009/38/ES; 2009/148/ES; 2009/148/ES; 2010/18/EU; 2014/66/EU; 2014/67/EU; 2014/112/EU; (EU) 2015/1794; (EU) 2016/425; (EU) 2018/957;
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 330/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022
Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU