(EU) 2015/2447Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

Publikováno: Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558-893 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. května 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. března 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.  Tento dokument bohužel nelze zobrazit kvůli jeho velikosti (33,7 MB) Chcete-li vidět jeho náhled, klikněte zde.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU