Vyhledávání

Zadání odpovídá 19 položek
424/2010 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
32010D0424(01)
Rozhodnutí č. A1 ze dne 12. června 2009 o zřízení dialogu a dohodovacího řízení týkajících se platnosti dokumentů, určení použitelných právních předpisů a poskytování dávek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(02)
Rozhodnutí č. A2 ze dne 12. června 2009 o výkladu článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o právních předpisech platných pro vyslané pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby dočasně pracující mimo příslušný stát (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(03)
Rozhodnutí č. E1 ze dne 12. června 2009 o praktických opatřeních pro přechodné období pro elektronickou výměnu dat uvedenou v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(04)
Rozhodnutí č. F1 ze dne 12. června 2009 o výkladu článku 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ohledně pravidel přednosti v případě souběhu rodinných dávek (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(05)
Rozhodnutí č. H1 ze dne 12. června 2009 o rámci pro přechod od nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 k nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o použití rozhodnutí a doporučení správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(06)
Rozhodnutí č. H2 ze dne 12. června 2009 o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování dat správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(07)
Rozhodnutí č. P1 ze dne 12. června 2009 o výkladu čl. 50 odst. 4, článku 58 a čl. 87 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o přiznávání dávek v invaliditě a ve stáří a pozůstalostních dávek (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(08)
Rozhodnutí č. S1 ze dne 12. června 2009 o evropském průkazu zdravotního pojištění (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(09)
Rozhodnutí č. S2 ze dne 12. června 2009 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(10)
Rozhodnutí č. S3 ze dne 12. června 2009 , kterým se vymezují dávky, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 a čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a čl. 25 písm. A) odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem
32010D0424(11)
Rozhodnutí č. U1 ze dne 12. června 2009 o čl. 54 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 v souvislosti se zvýšením dávky v nezaměstnanosti pro vyživované rodinné příslušníky (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(12)
Rozhodnutí č. U2 ze dne 12. června 2009 o rozsahu působnosti čl. 65 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o právu na dávky v nezaměstnanosti zcela nezaměstnaných osob, které nejsou příhraničními pracovníky a které měly během svého posledního zaměstnání nebo své samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiném členském státě než v příslušném členském státě (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(13)
Rozhodnutí č. U3 ze dne 12. června 2009 o definici pojmu částečná nezaměstnanost použitelného pro nezaměstnané osoby uvedené v čl. 65 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(14)
Rozhodnutí č. S4 ze dne 2. října 2009 o postupech poskytování náhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(15)
Rozhodnutí č. S5 ze dne 2. října 2009 o výkladu pojmu věcné dávky definovaného v článku 1 písm. va) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 v nemoci nebo v mateřství podle článků 17, 19, 20 a 22, čl. 24 odst. 1, článků 25 a 26, čl. 27 odst. 1, 3, 4 a 5, článků 28 a 34 a čl. 36 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 883/2004 a o výpočtu částek, které mají být nahrazeny podle článků 62, 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
32010D0424(16)
Rozhodnutí č. H3 ze dne 15. října 2009 o datu, ke kterému je třeba stanovit směnné kurzy podle článku 90 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)
(EU) č. 424/2010
Nařízení Komise (EU) č. 424/2010 ze dne 17. května 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 419/2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. května 2010
2010/424/SZBP
2010/424/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/424/SZBP ze dne 26. července 2010 , kterým se mění společná akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
MENU