Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
9/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
9/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011.
(ES) č. 9/2009
Nařízení Komise (ES) č. 9/2009 ze dne 7. ledna 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2009 do 2. ledna 2009 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
2009/9/ES
Směrnice Komise 2009/9/ES ze dne 10. února 2009 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
2009/9/ES
2009/9/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení nikotinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 7714) (Text s významem pro EHP)
22009D0009
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
MENU