Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
52/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
52/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s. a č. 88/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
EHP č. 52/2009
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2009 ze dne 24. dubna 2009 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
2009/52/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
(ES) č. 52/2009
Nařízení Komise (ES) č. 52/2009 ze dne 21. ledna 2009 , kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozu jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů
2009/52/ES
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ( Úř. věst. L 168 ze dne 30.6.2009 )
MENU