Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
407/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie České republiky
(ES) č. 407/2009
Nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
2009/407/ES
2009/407/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. května 2009 , kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007–2013)
(ES) č. 407/2009
Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ( Úř. věst. L 123 ze dne 19.5.2009 )
(ES) č. 407/2009
Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ( Úř. věst. L 123 ze dne 19.5.2009 )
(ES) č. 407/2009
Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ( Úř. věst. L 123 ze dne 19.5.2009 )
MENU