Vyhledávání

Zadání odpovídá 5 položek
81/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
81/2006 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
12006E081
Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) | Část třetí - Politiky Společenství . | HLAVA VI - Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů . | Kapitola 1 - Pravidla hospodářské soutěže | Oddíl 1 - Pravidla platná pro podniky | Článek 81
(ES) č. 81/2006
Nařízení Komise (ES) č. 81/2006 ze dne 18. ledna 2006 , kterým se mění a doplňuje nařízení (EHS) č. 1538/91, pokud jde o názvy, které lze použít pro účely uvedení drůbežího masa na trh v případě omezení přístupu drůbeže do venkovních výběhů
2006/81/ES
Směrnice Komise 2006/81/ES ze dne 23. října 2006 , kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 95/17/ES, pokud jde o nezařazení jedné nebo více přísad do seznamu používaného pro označování kosmetických prostředků, a směrnice 2005/78/ES, pokud jde o opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů vozidel
MENU