Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
93/2005 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 131 odst. 1 věty první a ustanovení § 226 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
93/2005 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
2005/93/ES
Směrnice Rady 2005/93/ES ze dne 21. prosince 2005 , kterou se mění směrnice 69/169/EHS, pokud jde o dočasné množstevní omezení dovozu piva do Finska
(ES) č. 93/2005
Nařízení Komise (ES) č. 93/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zpracování vedlejších živočišných produktů rybího původu a o obchodní doklady pro přepravu vedlejších živočišných produktůText s významem pro EHP
22005D0093
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2005 ze dne 8. července 2005 , kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
2005/93/ES
2005/93/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2005 o přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu v celních skladech ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2005) 192) (Text s významem pro EHP)
MENU