Vyhledávání

Zadání odpovídá 7 položek
13/2002 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
13/2002 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce
13/2002 Sb.
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
22002D0013
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 13/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
(EC) No 13/2002
Commission Regulation (EC) No 13/2002 of 4 January 2002 amending Regulation (EC) No 713/2001 on the purchase of beef under Regulation (EC) No 690/2001
12002E013
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part One: Principles | Article 13
2002/13/ES
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/13/ES ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, pokud jde o požadavky na míru solventnosti u neživotních pojišťoven
MENU