Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
87/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
87/2001 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu o podpoře kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy Rakouské republiky k článkům 4, 5, 6, 8, 12 a 14 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží
87/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 229/2001 Sb.
22001D0087
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
2001/87/ES
Směrnice Komise 2001/87/ES ze dne 12. října 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinných látek acibenzolar-s-methyl, cyklanilid, fosforečnan železitý, pymetrozin a pyraflufen-ethyl
2001/87/ES
2001/87/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2000 o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jakož i připojených protokolů o boji proti obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, a o převádění migrantů po zemi, vzduchem a po moři, jménem Evropského společenství
MENU