Vyhledávání

Zadání odpovídá 12 položek
5/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom
5/1999/1 Sb.
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
5/1999/2 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
5/1999/3 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
5/1999/4 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění metodika účetnictví pro pojišťovny
5/1999/5 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999
5/1999/6 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
5/1999/7 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
5/1999/8 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
5/1999/9 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
41999D0005
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o aktualizaci příručky SIRENE [SCH/Com-ex (99) 5]
1999/5/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
MENU