Vyhledávání

Zadání odpovídá 9 položek
84/1995 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
84/1995/1 Sb.
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měn a fondů
84/1995/2 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996
84/1995/3 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
84/1995/4 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
84/1995/5 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
84/1995/6 Sb.
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
84/1995/7 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 299/1995 Sb.
95/84/ES
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. března 1995 o provádění přílohy nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (95/84/ES)
MENU