Sbírka mezinárodních smluv 2020

čá. 028/2020 Sb.m.s. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 30. listopadu 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čá. 027/2020 Sb.m.s. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 26. listopadu 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 1. října 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
čá. 026/2020 Sb.m.s. rozeslána 15. prosince 2020
Účinnost od: 4. listopadu 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla
čá. 025/2020 Sb.m.s. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 3. dubna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím
čá. 024/2020 Sb.m.s. rozeslána 16. října 2020
Účinnost od: 16. října 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2017 Sb. m. s.
Účinnost od: 2. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Účinnost od: 2. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou
Účinnost od: 2. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Účinnost od: 2. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
Účinnost od: 2. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Účinnost od: 2. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé
čá. 023/2020 Sb.m.s. rozeslána 17. září 2020
Účinnost od: 11. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní
čá. 022/2020 Sb.m.s. rozeslána 28. srpna 2020
Účinnost od: 21. července 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
čá. 021/2020 Sb.m.s. rozeslána 20. srpna 2020
Účinnost od: 7. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Účinnost od: 16. února 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
čá. 020/2020 Sb.m.s. rozeslána 20. srpna 2020
Účinnost od: 8. července 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
Účinnost od: 8. července 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
čá. 019/2020 Sb.m.s. rozeslána 14. srpna 2020
Účinnost od: 1. září 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
čá. 018/2020 Sb.m.s. rozeslána 14. srpna 2020
Účinnost od: 4. května 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997
Účinnost od: 1. září 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
čá. 017/2020 Sb.m.s. rozeslána 31. července 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
čá. 016/2020 Sb.m.s. rozeslána 29. července 2020
Účinnost od: 19. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů
čá. 015/2020 Sb.m.s. rozeslána 22. července 2020
Účinnost od: 15. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
Účinnost od: 15. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
Účinnost od: 18. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
Účinnost od: 15. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
čá. 014/2020 Sb.m.s. rozeslána 1. července 2020
Účinnost od: 7. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
čá. 013/2020 Sb.m.s. rozeslána 11. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
čá. 012/2020 Sb.m.s. rozeslána 5. června 2020
Účinnost od: 1. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
čá. 011/2020 Sb.m.s. rozeslána 29. dubna 2020
Účinnost od: 19. března 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
Účinnost od: 24. března 2020    Zrušeno : 15.06.2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994
Účinnost od: 20. března 2020    Zrušeno : 15.06.2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993
Účinnost od: 21. března 2020    Zrušeno : 18.06.2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004
Účinnost od: 21. března 2020    Zrušeno : 15.06.2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002
čá. 010/2020 Sb.m.s. rozeslána 1. dubna 2020
Účinnost od: 1. března 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
čá. 009/2020 Sb.m.s. rozeslána 24. března 2020
Účinnost od: 5. července 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
Účinnost od: 16. února 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
čá. 008/2020 Sb.m.s. rozeslána 17. března 2020
Účinnost od: 1. dubna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
čá. 007/2020 Sb.m.s. rozeslána 21. února 2020
Účinnost od: 21. února 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
čá. 006/2020 Sb.m.s. rozeslána 13. února 2020
Účinnost od: 1. prosince 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
čá. 005/2020 Sb.m.s. rozeslána 6. února 2020
Účinnost od: 6. ledna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
čá. 004/2020 Sb.m.s. rozeslána 27. ledna 2020
Účinnost od: 1. září 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Účinnost od: 1. listopadu 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
čá. 003/2020 Sb.m.s. rozeslána 17. ledna 2020
Účinnost od: 28. prosince 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020
čá. 002/2020 Sb.m.s. rozeslána 10. ledna 2020
Účinnost od: 16. května 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Účinnost od: 16. května 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
čá. 001/2020 Sb.m.s. rozeslána 8. ledna 2020
Účinnost od: 20. prosince 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Zavřít
MENU