Sbírka mezinárodních smluv 2016

čá. 042/2016 Sb.m.s. rozeslána 30. prosince 2016
Účinnost od: 24. listopadu 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
Účinnost od: 30. prosince 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
Účinnost od: 30. prosince 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
čá. 041/2016 Sb.m.s. rozeslána 19. prosince 2016
Účinnost od: 1. prosince 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008
Účinnost od: 1. července 2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980, přijatého dne 3. června 1999 ve Vilniusu
čá. 040/2016 Sb.m.s. rozeslána 30. listopadu 2016
Účinnost od: 8. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
čá. 039/2016 Sb.m.s. rozeslána 25. listopadu 2016
Účinnost od: 15. září 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Účinnost od: 15. prosince 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
čá. 038/2016 Sb.m.s. rozeslána 14. listopadu 2016
Účinnost od: 14. listopadu 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
Účinnost od: 12. října 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
čá. 037/2016 Sb.m.s. rozeslána 4. listopadu 2016
Účinnost od: 1. září 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
čá. 036/2016 Sb.m.s. rozeslána 31. října 2016
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 10/15)
čá. 035/2016 Sb.m.s. rozeslána 19. října 2016
Účinnost od: 24. června 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002
čá. 034/2016 Sb.m.s. rozeslána 7. října 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací
Účinnost od: 1. listopadu 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
čá. 033/2016 Sb.m.s. rozeslána 3. října 2016
Účinnost od: 1. září 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
Účinnost od: 3. října 2016    Zrušeno : 30.12.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
čá. 032/2016 Sb.m.s. rozeslána 26. září 2016
Účinnost od: 1. září 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury
čá. 031/2016 Sb.m.s. rozeslána 26. září 2016
Účinnost od: 15. července 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán
Účinnost od: 30. března 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě
Účinnost od: 27. března 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické smlouvě
čá. 030/2016 Sb.m.s. rozeslána 16. září 2016
Účinnost od: 1. října 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000
čá. 029/2016 Sb.m.s. rozeslána 16. září 2016
Účinnost od: 4. srpna 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
čá. 028/2016 Sb.m.s. rozeslána 7. září 2016
Účinnost od: 10. září 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
čá. 027/2016 Sb.m.s. rozeslána 26. srpna 2016
Účinnost od: 19. září 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené
čá. 026/2016 Sb.m.s. rozeslána 19. srpna 2016
Účinnost od: 31. prosince 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
Účinnost od: 28. června 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 2. listopadu 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
čá. 025/2016 Sb.m.s. rozeslána 19. srpna 2016
Účinnost od: 1. srpna 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
Účinnost od: 31. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2016/2017
čá. 024/2016 Sb.m.s. rozeslána 3. srpna 2016
Účinnost od: 1. července 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Účinnost od: 1. června 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
čá. 023/2016 Sb.m.s. rozeslána 29. července 2016
Účinnost od: 3. června 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
čá. 022/2016 Sb.m.s. rozeslána 22. července 2016
Účinnost od: 12. října 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
čá. 021/2016 Sb.m.s. rozeslána 11. července 2016
Účinnost od: 24. března 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra
čá. 020/2016 Sb.m.s. rozeslána 11. července 2016
Účinnost od: 10. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech
Účinnost od: 6. října 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
čá. 019/2016 Sb.m.s. rozeslána 11. července 2016
Účinnost od: 30. září 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
čá. 018/2016 Sb.m.s. rozeslána 27. června 2016
Účinnost od: 15. června 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 017/2016 Sb.m.s. rozeslána 15. června 2016
Účinnost od: 22. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 - 2019
čá. 016/2016 Sb.m.s. rozeslána 13. června 2016
Účinnost od: 1. července 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
čá. 015/2016 Sb.m.s. rozeslána 8. června 2016
Účinnost od: 2. března 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
Účinnost od: 1. dubna 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey, vyhlášené pod č. 50/2008 Sb. m. s.
Účinnost od: 11. dubna 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey, vyhlášené pod č. 49/2008 Sb. m. s.
čá. 014/2016 Sb.m.s. rozeslána 23. května 2016
Účinnost od: 23. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb. m. s.
Účinnost od: 19. prosince 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
čá. 013/2016 Sb.m.s. rozeslána 16. května 2016
Účinnost od: 12. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference
čá. 012/2016 Sb.m.s. rozeslána 13. května 2016
Účinnost od: 1. dubna 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
čá. 011/2016 Sb.m.s. rozeslána 29. dubna 2016
Účinnost od: 1. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
čá. 010/2016 Sb.m.s. rozeslána 25. dubna 2016
Účinnost od: 1. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
Účinnost od: 1. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 82 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 9/15)
čá. 009/2016 Sb.m.s. rozeslána 18. dubna 2016
Účinnost od: 26. listopadu 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
Účinnost od: 2. března 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech
čá. 008/2016 Sb.m.s. rozeslána 13. dubna 2016
Účinnost od: 12. března 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
čá. 007/2016 Sb.m.s. rozeslána 4. dubna 2016
Účinnost od: 2. února 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
čá. 006/2016 Sb.m.s. rozeslána 14. března 2016
Účinnost od: 16. listopadu 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijaté v Bruselu dne 17. září 2014
čá. 005/2016 Sb.m.s. rozeslána 26. února 2016
Účinnost od: 10. února 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice
čá. 004/2016 Sb.m.s. rozeslána 4. února 2016
Účinnost od: 1. ledna 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 003/2016 Sb.m.s. rozeslána 20. ledna 2016
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
Účinnost od: 18. prosince 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci
čá. 002/2016 Sb.m.s. rozeslána 19. ledna 2016
Účinnost od: 1. ledna 2016    Zrušeno : 03.10.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2015 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Účinnost od: 22. prosince 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
čá. 001/2016 Sb.m.s. rozeslána 13. ledna 2016
Účinnost od: 8. října 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015/2016
Účinnost od: 8. října 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu
Účinnost od: 13. října 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015 - 2018
Účinnost od: 20. října 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz
Účinnost od: 29. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu
Účinnost od: 13. listopadu 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2014
Účinnost od: 23. listopadu 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2012
Zavřít
MENU