Sbírka mezinárodních smluv 2012

čá. 055/2012 Sb.m.s. rozeslána 31. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 11. června 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 054/2012 Sb.m.s. rozeslána 17. prosince 2012
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 51bis, 53 a 90bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
Účinnost od: 26. listopadu 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze
čá. 053/2012 Sb.m.s. rozeslána 17. prosince 2012
Účinnost od: 1. prosince 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
čá. 052/2012 Sb.m.s. rozeslána 10. prosince 2012
Účinnost od: 29. října 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 01.01.2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu)
čá. 051/2012 Sb.m.s. rozeslána 7. prosince 2012
Účinnost od: 1. prosince 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001
čá. 050/2012 Sb.m.s. rozeslána 5. prosince 2012
Účinnost od: 20. dubna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 18. prosince 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu
čá. 049/2012 Sb.m.s. rozeslána 19. listopadu 2012
Účinnost od: 13. září 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článků 1, 8, 10 a 11 a přílohy 6 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
Účinnost od: 15. června 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 23. října 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
čá. 048/2012 Sb.m.s. rozeslána 5. listopadu 2012
Účinnost od: 7. května 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
čá. 047/2012 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2012
Účinnost od: 7. prosince 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
čá. 046/2012 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2012
Účinnost od: 30. července 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
čá. 045/2012 Sb.m.s. rozeslána 25. října 2012
Účinnost od: 20. září 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání
Účinnost od: 1. října 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. října 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
čá. 044/2012 Sb.m.s. rozeslána 19. října 2012
Účinnost od: 19. října 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 - 2012
Účinnost od: 31. prosince 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů
Účinnost od: 30. července 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 043/2012 Sb.m.s. rozeslána 14. září 2012
Účinnost od: 20. prosince 2011    Účinnost do :01.01.2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2012-2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
Účinnost od: 1. června 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností
Účinnost od: 1. září 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem ze dne 14. dubna 2005
čá. 042/2012 Sb.m.s. rozeslána 10. září 2012
Účinnost od: 1. září 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci
Účinnost od: 1. srpna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
čá. 041/2012 Sb.m.s. rozeslána 5. září 2012
Účinnost od: 1. září 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
čá. 040/2012 Sb.m.s. rozeslána 9. srpna 2012
Účinnost od: 10. července 2012    Účinnost do :01.09.2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013
Účinnost od: 9. srpna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
Účinnost od: 1. srpna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Účinnost od: 1. července 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
čá. 039/2012 Sb.m.s. rozeslána 3. srpna 2012
Účinnost od: 30. srpna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
čá. 038/2012 Sb.m.s. rozeslána 3. srpna 2012
Účinnost od: 3. srpna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o nótě Ministerstva zahraničních věcí Albánské republiky, kterou byly české straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Účinnost od: 6. června 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 037/2012 Sb.m.s. rozeslána 27. července 2012
Účinnost od: 1. srpna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob
čá. 036/2012 Sb.m.s. rozeslána 25. července 2012
Účinnost od: 10. listopadu 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny
čá. 035/2012 Sb.m.s. rozeslána 13. července 2012
Účinnost od: 1. října 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
Účinnost od: 9. května 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci
čá. 034/2012 Sb.m.s. rozeslána 29. června 2012
Účinnost od: 1. ledna 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn a doplňků přiložených Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
čá. 033/2012 Sb.m.s. rozeslána 20. června 2012
Účinnost od: 1. července 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 17, 20, 34, 82 a 82quater prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
čá. 032/2012 Sb.m.s. rozeslána 18. června 2012
Účinnost od: 15. října 2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatku k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj za účelem zařazení Mongolska mezi země, ve kterých banka působí
Účinnost od: 16. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015
čá. 031/2012 Sb.m.s. rozeslána 6. června 2012
Účinnost od: 6. června 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2012 Sb. m. s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
Účinnost od: 10. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 030/2012 Sb.m.s. rozeslána 30. května 2012
Účinnost od: 17. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
čá. 029/2012 Sb.m.s. rozeslána 25. května 2012
Účinnost od: 27. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 5. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
čá. 028/2012 Sb.m.s. rozeslána 22. května 2012
Účinnost od: 1. června 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
Účinnost od: 20. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky
čá. 027/2012 Sb.m.s. rozeslána 16. května 2012
Účinnost od: 18. dubna 2012    Účinnost do :18.04.2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
Účinnost od: 4. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky z 27. dubna 2007
Účinnost od: 14. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
Účinnost od: 5. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury
čá. 026/2012 Sb.m.s. rozeslána 10. května 2012
Účinnost od: 24. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 14. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech
čá. 025/2012 Sb.m.s. rozeslána 10. května 2012
Účinnost od: 1. ledna 2011    Zrušeno : 01.01.2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Standardy pro udělování výjimek) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Účinnost od: 1. května 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní
čá. 024/2012 Sb.m.s. rozeslána 17. dubna 2012
Účinnost od: 1. května 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006
čá. 023/2012 Sb.m.s. rozeslána 17. dubna 2012
Účinnost od: 8. dubna 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
Účinnost od: 1. června 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky
Účinnost od: 1. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
čá. 022/2012 Sb.m.s. rozeslána 12. dubna 2012
Účinnost od: 1. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2012-2013
čá. 021/2012 Sb.m.s. rozeslána 10. dubna 2012
Účinnost od: 1. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Účinnost od: 1. dubna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů a Poplatkový řád (CA/D 2/10)
čá. 020/2012 Sb.m.s. rozeslána 6. dubna 2012
Účinnost od: 24. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy 6 a přílohy 9, část I Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
čá. 019/2012 Sb.m.s. rozeslána 3. dubna 2012
Účinnost od: 13. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1
čá. 018/2012 Sb.m.s. rozeslána 27. března 2012
Účinnost od: 14. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Účinnost od: 30. listopadu 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí přílohy 9 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
Účinnost od: 20. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí přílohy 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
Účinnost od: 21. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany
čá. 017/2012 Sb.m.s. rozeslána 22. března 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012    Zrušeno : 17.03.2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2011 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Účinnost od: 22. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ruší sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2012 Sb. m. s.
Účinnost od: 19. prosince 2011    Účinnost do :01.01.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015
čá. 016/2012 Sb.m.s. rozeslána 16. března 2012
Účinnost od: 16. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
čá. 015/2012 Sb.m.s. rozeslána 13. března 2012
Účinnost od: 24. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011 - 2014
Účinnost od: 31. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2012 - 2015
Účinnost od: 25. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu
Účinnost od: 26. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 - 2016
čá. 014/2012 Sb.m.s. rozeslána 9. března 2012
Účinnost od: 1. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Účinnost od: 24. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převozu těl zemřelých
čá. 013/2012 Sb.m.s. rozeslána 9. března 2012
Účinnost od: 18. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 16. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy č. 129 o inspekci práce v zemědělství, 1969
Účinnost od: 16. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě, 1947
čá. 012/2012 Sb.m.s. rozeslána 7. března 2012
Účinnost od: 1. března 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o kazetové munici
čá. 011/2012 Sb.m.s. rozeslána 7. března 2012
Účinnost od: 9. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v Montevideu
čá. 010/2012 Sb.m.s. rozeslána 24. února 2012
Účinnost od: 19. prosince 2011    Zrušeno : 22.03.2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 - 2014
Účinnost od: 3. listopadu 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán
čá. 009/2012 Sb.m.s. rozeslána 10. února 2012
Účinnost od: 9. února 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 008/2012 Sb.m.s. rozeslána 31. ledna 2012
Účinnost od: 31. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Sedmém protokolu o opravě Smlouvy o přistoupení (Lucemburk, 25. dubna 2005)
Účinnost od: 31. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Pátém protokolu o opravě Lisabonské smlouvy (Lisabon, 13. prosince 2007)
Účinnost od: 31. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Sedmém protokolu o opravě Smlouvy o přistoupení (Atény, 16. dubna 2003)
čá. 007/2012 Sb.m.s. rozeslána 31. ledna 2012
Účinnost od: 3. prosince 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče
Účinnost od: 19. prosince 2011    Účinnost do :01.01.2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 - 2014
čá. 006/2012 Sb.m.s. rozeslána 20. ledna 2012
Účinnost od: 22. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic
čá. 005/2012 Sb.m.s. rozeslána 20. ledna 2012
Účinnost od: 8. října 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě
čá. 004/2012 Sb.m.s. rozeslána 20. ledna 2012
Účinnost od: 28. listopadu 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách
Účinnost od: 28. listopadu 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách
čá. 003/2012 Sb.m.s. rozeslána 13. ledna 2012
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích
čá. 002/2012 Sb.m.s. rozeslána 6. ledna 2012
Účinnost od: 18. června 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
čá. 001/2012 Sb.m.s. rozeslána 6. ledna 2012
Účinnost od: 4. října 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Bulharské republiky na léta 2012, 2013 a 2014
Účinnost od: 1. prosince 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
Zavřít
MENU