Sbírka mezinárodních smluv 2005

čá. 058/2005 Sb.m.s. rozeslána 13. prosince 2005
Účinnost od: 21. listopadu 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005 - 2007
Účinnost od: 6. srpna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
čá. 057/2005 Sb.m.s. rozeslána 7. prosince 2005
Účinnost od: 3. prosince 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
čá. 056/2005 Sb.m.s. rozeslána 5. prosince 2005
Účinnost od: 23. srpna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 17. srpna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
čá. 055/2005 Sb.m.s. rozeslána 29. listopadu 2005
Účinnost od: 1. října 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 2. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
Účinnost od: 9. srpna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích z 28. března 2000
Účinnost od: 1. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol
Účinnost od: 9. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
čá. 054/2005 Sb.m.s. rozeslána 7. listopadu 2005
Účinnost od: 28. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996
čá. 053/2005 Sb.m.s. rozeslána 7. listopadu 2005
Účinnost od: 1. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 3. října 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o částečném zrušení vízové povinnosti
čá. 052/2005 Sb.m.s. rozeslána 3. listopadu 2005
Účinnost od: 28. června 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 28. června 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 10. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně příloh č. 1 a 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 21. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 24. března 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
čá. 051/2005 Sb.m.s. rozeslána 31. října 2005
Účinnost od: 24. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Listiny Programu evropského spolupracujícího státu
Účinnost od: 19. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou
čá. 050/2005 Sb.m.s. rozeslána 25. října 2005
Účinnost od: 6. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky
čá. 049/2005 Sb.m.s. rozeslána 20. října 2005
Účinnost od: 21. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
čá. 048/2005 Sb.m.s. rozeslána 13. října 2005
Účinnost od: 27. července 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem
Účinnost od: 14. února 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách (Soul, 26. 10. 1999)
Účinnost od: 28. srpna 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě a Prováděcího protokolu o pravidlech k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě
čá. 047/2005 Sb.m.s. rozeslána 7. října 2005
Účinnost od: 21. prosince 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s. a č. 55/2005 Sb. m. s.
Účinnost od: 17. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991
Účinnost od: 9. října 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
Účinnost od: 9. října 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
čá. 046/2005 Sb.m.s. rozeslána 5. října 2005
Účinnost od: 10. března 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
Účinnost od: 10. března 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby
Účinnost od: 29. října 1958
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě
Účinnost od: 5. října 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
čá. 045/2005 Sb.m.s. rozeslána 27. září 2005
Účinnost od: 13. července 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 20. října 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 044/2005 Sb.m.s. rozeslána 2. září 2005
Účinnost od: 6. června 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby
Účinnost od: 24. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
čá. 043/2005 Sb.m.s. rozeslána 1. září 2005
Účinnost od: 1. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
Účinnost od: 9. června 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice
Účinnost od: 1. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
Účinnost od: 1. září 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
čá. 042/2005 Sb.m.s. rozeslána 24. srpna 2005
Účinnost od: 11. září 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti
čá. 041/2005 Sb.m.s. rozeslána 18. srpna 2005
Účinnost od: 27. června 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 040/2005 Sb.m.s. rozeslána 11. srpna 2005
Účinnost od: 1. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Dohody o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie
čá. 039/2005 Sb.m.s. rozeslána 11. srpna 2005
Účinnost od: 29. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 23. června 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na území Francie
čá. 038/2005 Sb.m.s. rozeslána 5. srpna 2005
Účinnost od: 5. srpna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 112/2004 Sb. m. s.
Účinnost od: 10. srpna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2001 Sb.m.s. o výpovědi Úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, podepsané ve Varšavě dne 17. května 1965, vyhlášené pod č. 71/1966 Sb.
Účinnost od: 16. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Macaa, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
čá. 037/2005 Sb.m.s. rozeslána 2. srpna 2005
Účinnost od: 16. února 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
Účinnost od: 21. března 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
čá. 036/2005 Sb.m.s. rozeslána 1. srpna 2005
Účinnost od: 1. července 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 035/2005 Sb.m.s. rozeslána 1. srpna 2005
Účinnost od: 9. června 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
Účinnost od: 20. listopadu 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
Účinnost od: 1. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění sdělení č. 26/2005 Sb. m. s. o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
Účinnost od: 1. srpna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus
Účinnost od: 1. července 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
čá. 034/2005 Sb.m.s. rozeslána 18. července 2005
Účinnost od: 18. července 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/2005 Sb. m. s. o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, změněné Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podepsanou ve Varšavě dne 8. června 2000 a publikovanou pod č. 79/2002 Sb. m. s.
Účinnost od: 1. září 2004    Zrušeno : 31.12.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
čá. 033/2005 Sb.m.s. rozeslána 15. července 2005
Účinnost od: 8. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o leteckých službách
čá. 032/2005 Sb.m.s. rozeslána 30. června 2005
Účinnost od: 1. července 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech
Účinnost od: 1. července 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
čá. 031/2005 Sb.m.s. rozeslána 28. června 2005
Účinnost od: 21. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky
Účinnost od: 22. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie (Ottawa, 22. února 1995)
čá. 030/2005 Sb.m.s. rozeslána 21. června 2005
Účinnost od: 13. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, změněné Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podepsanou ve Varšavě dne 8. června 2000
čá. 029/2005 Sb.m.s. rozeslána 20. června 2005
Účinnost od: 29. května 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii
Účinnost od: 9. května 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně znění článku 3 Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie
Účinnost od: 7. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 21. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
čá. 028/2005 Sb.m.s. rozeslána 30. května 2005
Účinnost od: 13. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti
čá. 027/2005 Sb.m.s. rozeslána 18. května 2005
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů
Účinnost od: 21. března 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o statusu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
Účinnost od: 1. května 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Antidopingové úmluvě
Účinnost od: 1. června 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 119/1996 Sb. o přijetí Antidopingové úmluvy
čá. 026/2005 Sb.m.s. rozeslána 11. května 2005
Účinnost od: 30. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva vnitra
Účinnost od: 19. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s.
Účinnost od: 2. července 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2003 mezi Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství a Českou republikou
Účinnost od: 3. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
čá. 025/2005 Sb.m.s. rozeslána 2. května 2005
Účinnost od: 19. června 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
Účinnost od: 10. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
čá. 024/2005 Sb.m.s. rozeslána 2. května 2005
Účinnost od: 1. května 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
čá. 023/2005 Sb.m.s. rozeslána 2. května 2005
Účinnost od: 7. února 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 12. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice
čá. 022/2005 Sb.m.s. rozeslána 21. dubna 2005
Účinnost od: 6. března 1990
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Šatov-Retz
Účinnost od: 30. dubna 1986
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Břeclav-Hohenau
Účinnost od: 7. července 1949
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Głuchołazy
čá. 021/2005 Sb.m.s. rozeslána 8. dubna 2005
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 113/2004 Sb. m. s.
Účinnost od: 16. dubna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností
čá. 020/2005 Sb.m.s. rozeslána 31. března 2005
Účinnost od: 24. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
čá. 019/2005 Sb.m.s. rozeslána 31. března 2005
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s. a č. 22/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
Účinnost od: 22. února 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005 - 2007
čá. 018/2005 Sb.m.s. rozeslána 31. března 2005
Účinnost od: 31. března 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o platnosti smluv mezi Českou republikou a Společenstvím Bahamských ostrovů - Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců ze dne 11. listopadu 1924, Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských ze dne 11. listopadu 1924, Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ze dne 15. února 1935
Účinnost od: 15. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby
Účinnost od: 2. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002 - 2004
Účinnost od: 2. prosince 2004    Zrušeno : 18.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004 - 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
Účinnost od: 19. října 2004    Zrušeno : 17.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu 2004 - 2009 ustaveného v souladu s Dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou
čá. 017/2005 Sb.m.s. rozeslána 31. března 2005
Účinnost od: 1. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.
čá. 016/2005 Sb.m.s. rozeslána 22. března 2005
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 30.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
čá. 015/2005 Sb.m.s. rozeslána 4. března 2005
Účinnost od: 4. června 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahírijí, sjednané v Praze dne 9. září 1982 a vyhlášené pod č. 112/1983 Sb.
Účinnost od: 30. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou, sjednané v Praze dne 9. října 1985 a vyhlášené pod č. 82/1987 Sb.
Účinnost od: 30. dubna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, sjednané v Praze dne 24. června 1981 a vyhlášené pod č. 21/1983 Sb.
Účinnost od: 1. července 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice
Účinnost od: 25. prosince 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dodatečném prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981
čá. 014/2005 Sb.m.s. rozeslána 4. března 2005
Účinnost od: 24. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
čá. 013/2005 Sb.m.s. rozeslána 23. února 2005
Účinnost od: 24. února 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
čá. 012/2005 Sb.m.s. rozeslána 23. února 2005
Účinnost od: 18. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Malty na léta 2005 - 2007
čá. 011/2005 Sb.m.s. rozeslána 8. února 2005
Účinnost od: 14. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Paříž, 13. prosince 1957) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)
Účinnost od: 1. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu
Účinnost od: 1. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci ze dne 15. října 1997
čá. 010/2005 Sb.m.s. rozeslána 3. února 2005
Účinnost od: 30. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu
Účinnost od: 1. srpna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií ("CEEPUS II")
čá. 009/2005 Sb.m.s. rozeslána 31. ledna 2005
Účinnost od: 22. dubna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky
Účinnost od: 7. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky
čá. 008/2005 Sb.m.s. rozeslána 31. ledna 2005
Účinnost od: 26. října 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
čá. 007/2005 Sb.m.s. rozeslána 24. ledna 2005
Účinnost od: 4. října 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě
čá. 006/2005 Sb.m.s. rozeslána 24. ledna 2005
Účinnost od: 13. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o porozumění
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Účinnost od: 1. října 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině
čá. 005/2005 Sb.m.s. rozeslána 17. ledna 2005
Účinnost od: 7. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury Polské republiky na léta 2004 - 2006
Účinnost od: 15. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
čá. 004/2005 Sb.m.s. rozeslána 13. ledna 2005
Účinnost od: 1. července 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Vlámského společenství o spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání
Účinnost od: 15. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007
čá. 003/2005 Sb.m.s. rozeslána 10. ledna 2005
Účinnost od: 16. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
Účinnost od: 16. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
Účinnost od: 1. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
čá. 002/2005 Sb.m.s. rozeslána 10. ledna 2005
Účinnost od: 22. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2005 - 2007
Účinnost od: 25. prosince 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení české rychlostní silnice R 49 a slovenské rychlostní silnice R 6 na česko-slovenských státních hranicích
Účinnost od: 23. července 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
čá. 001/2005 Sb.m.s. rozeslána 4. ledna 2005
Účinnost od: 27. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a vládou České republiky o zavedení Přechodového nástroje
Účinnost od: 25. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů z 25. listopadu 1999
Zavřít
MENU