Sbírka předpisů 2026 - podle účinnosti

41/2020 Sb.

Účinnost od: 21.02.2026

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

87/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2026

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
(Mění 252/2013 Sb.)

Zavřít
MENU