Sbírka předpisů 2025 - podle účinnosti

284/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2025

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

41/2020 Sb.

Účinnost od: 18.01.2025

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

41/2020 Sb.

Účinnost od: 17.01.2025

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

12/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2025

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 111/2009 Sb.)

Zavřít
MENU