Sbírka předpisů 2020 - podle účinnosti

369/2019 Sb.

Účinnost od: 14.12.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/2004 Sb.)

5/2020 Sb.

Účinnost od: 13.12.2020

Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
(Výjimka účinnosti )

178/2016 Sb.

Účinnost od: 1.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

367/2019 Sb.

Účinnost od: 1.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 194/2010 Sb.)

196/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2020

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
(Mění 14/2005 Sb.)

167/2018 Sb.

Účinnost od: 1.9.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2016 Sb.)

151/2018 Sb.

Účinnost od: 1.9.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.)

101/2017 Sb.

Účinnost od: 1.9.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2016 Sb.;Mění 561/2004 Sb.)

74/2017 Sb.

Účinnost od: 1.9.2020

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Ruší 478/2009 Sb.;Ruší 157/2014 Sb.;Ruší 166/2016 Sb.;Ruší 205/2004 Sb.;Ruší 128/2005 Sb.;Ruší 371/2005 Sb.;Ruší 339/2006 Sb.;Ruší 211/2007 Sb.;Ruší 319/2008 Sb.;Ruší 238/2009 Sb.)

280/2016 Sb.

Účinnost od: 1.9.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.)

178/2016 Sb.

Účinnost od: 1.9.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

12/2020 Sb.

Účinnost od: 1.8.2020

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 106/1999 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Ruší 469/2006 Sb.;Ruší 528/2006 Sb.;Mění 111/2009 Sb.)

40/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/2014 Sb.)

19/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
(Ruší 150/2015 Sb.)

13/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
(Mění 225/2013 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

256/2018 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
(Mění 358/2013 Sb.)

366/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2006 Sb.)

363/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

327/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
(Mění 424/2017 Sb.)

326/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 426/2013 Sb.)

325/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 346/2013 Sb.)

180/2016 Sb.

Účinnost od: 20.5.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

324/2019 Sb.

Účinnost od: 1.5.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
(Mění 245/2016 Sb.)

256/2019 Sb.

Účinnost od: 1.5.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2016 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

56/2020 Sb.

Účinnost od: 1.4.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

52/2020 Sb.

Účinnost od: 1.4.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
(Mění 56/2001 Sb.)

48/2020 Sb.

Účinnost od: 1.4.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2006 Sb.)

32/2020 Sb.

Účinnost od: 1.4.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2008 Sb.)

329/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2020

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
(Výjimka účinnosti )

311/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

47/2020 Sb.

Účinnost od: 12.3.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 200/1994 Sb.;Mění 183/2006 Sb.)

46/2020 Sb.

Účinnost od: 12.3.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1993 Sb.;Mění 412/2005 Sb.)

45/2020 Sb.

Účinnost od: 12.3.2020

Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

44/2020 Sb.

Účinnost od: 12.3.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.)

39/2020 Sb.

Účinnost od: 3.3.2020

Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

57/2020 Sb.

Účinnost od: 1.3.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2011 Sb.)

55/2020 Sb.

Účinnost od: 1.3.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
(Mění 112/2019 Sb.)

53/2020 Sb.

Účinnost od: 1.3.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
(Mění 329/2019 Sb.)

42/2020 Sb.

Účinnost od: 1.3.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

41/2020 Sb.

Účinnost od: 1.3.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

32/2020 Sb.

Účinnost od: 1.3.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2008 Sb.)

228/2019 Sb.

Účinnost od: 1.3.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2011 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

146/2019 Sb.

Účinnost od: 1.3.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

37/2020 Sb.

Účinnost od: 28.2.2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

34/2020 Sb.

Účinnost od: 28.2.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/2000 Sb.)

rs24/2020 Sb.

Účinnost od: 28.2.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.

54/2020 Sb.

Účinnost od: 26.2.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(Mění 250/2016 Sb.)

36/2020 Sb.

Účinnost od: 26.2.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky

43/2020 Sb.

Účinnost od: 24.2.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

29/2020 Sb.

Účinnost od: 21.2.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 318/2013 Sb.)

35/2020 Sb.

Účinnost od: 15.2.2020

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
(Ruší 233/2019 Sb.)

31/2020 Sb.

Účinnost od: 15.2.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/2017 Sb.)

38/2020 Sb.

Účinnost od: 14.2.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 %

22/2020 Sb.

Účinnost od: 11.2.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 291/2003 Sb.)

20/2020 Sb.

Účinnost od: 11.2.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
(Mění 295/2015 Sb.)

30/2020 Sb.

Účinnost od: 6.2.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

28/2020 Sb.

Účinnost od: 6.2.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

27/2020 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

25/2020 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
(Ruší 54/2008 Sb.;Ruší 405/2008 Sb.;Ruší 177/2010 Sb.;Ruší 190/2013 Sb.;Ruší 413/2017 Sb.)

21/2020 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 389/2017 Sb.)

18/2020 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
(Ruší 333/1997 Sb.;Ruší 93/2000 Sb.;Ruší 268/2006 Sb.;Ruší 182/2012 Sb.)

17/2020 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 105/2008 Sb.)

16/2020 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

12/2020 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 500/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 181/2014 Sb.;Mění 250/2017 Sb.;Mění 365/2000 Sb.)

356/2019 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

345/2019 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

312/2019 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 183/2006 Sb.;Mění 254/2001 Sb.)

256/2019 Sb.

Účinnost od: 1.2.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2016 Sb.)

26/2020 Sb.

Účinnost od: 31.1.2020

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
(Ruší 287/2004 Sb.)

307/2019 Sb.

Účinnost od: 31.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 306/2015 Sb.)

106/2019 Sb.

Účinnost od: 31.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
(Mění 245/2016 Sb.)

67/2019 Sb.

Účinnost od: 31.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
(Mění 429/2010 Sb.)

14/2020 Sb.

Účinnost od: 29.1.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

24/2020 Sb.

Účinnost od: 27.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
(Mění 416/2004 Sb.)

23/2020 Sb.

Účinnost od: 27.1.2020

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
(Mění 1/1993 Sb. podle čl. 63 odst. 1 písm. f);Mění 247/1995 Sb. podle § 80 odst. 1)

7/2020 Sb.

Účinnost od: 25.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
(Mění 227/2008 Sb.)

6/2020 Sb.

Účinnost od: 25.1.2020

Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
(Ruší 384/2011 Sb.)

5/2020 Sb.

Účinnost od: 25.1.2020

Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
(Ruší 215/2008 Sb.;Ruší 159/2009 Sb.;Ruší 76/2010 Sb.;Ruší 382/2011 Sb.;Ruší 442/2013 Sb.;Ruší 104/2014 Sb.;Ruší 207/2014 Sb.;Ruší 11/2018 Sb.;Ruší 251/2019 Sb.)

4/2020 Sb.

Účinnost od: 25.1.2020

Vyhláška o energetických specialistech
(Ruší 118/2013 Sb.;Ruší 234/2015 Sb.)

3/2020 Sb.

Účinnost od: 25.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.;Ruší 63/2002 Sb.;Ruší 428/2006 Sb.)

10/2020 Sb.

Účinnost od: 15.1.2020

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
(Ruší 501/2005 Sb.)

369/2019 Sb.

Účinnost od: 15.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/2004 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 328/2004 Sb.;Ruší 380/2011 Sb.;Ruší 328/2012 Sb.)

368/2019 Sb.

Účinnost od: 15.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Ruší 298/2003 Sb.;Ruší 372/2003 Sb.;Ruší 373/2003 Sb.;Ruší 376/2003 Sb.;Ruší 377/2003 Sb.;Ruší 164/2005 Sb.;Ruší 259/2005 Sb.;Mění 375/2006 Sb.;Ruší 59/2008 Sb.;Ruší 108/2013 Sb.;Ruší 133/2014 Sb.)

367/2019 Sb.

Účinnost od: 15.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 77/2002 Sb.;Mění 194/2010 Sb.)

rs4/2020 Sb.

Účinnost od: 14.1.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.

8/2020 Sb.

Účinnost od: 10.1.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

342/2019 Sb.

Účinnost od: 8.1.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů

353/2019 Sb.

Účinnost od: 4.1.2020

Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

1/2020 Sb.

Účinnost od: 3.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2012 Sb.)

50/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

15/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020

11/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

9/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 7/2019 a č. 8/2019)
(Mění 220/2018 Sb.)

2/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

371/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
(Mění 389/2017 Sb.)

367/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 77/2002 Sb.)

365/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

364/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
(Mění 338/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 187/2016 Sb.)

363/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

361/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
(Ruší 209/2017 Sb.)

360/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(Mění 403/2015 Sb.)

359/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 132/2018 Sb.)

358/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 333/2018 Sb.)

357/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

355/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

352/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 222/2010 Sb.;Mění 302/2014 Sb.)

351/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.)

350/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/2015 Sb.)

349/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

348/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

347/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

345/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

344/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 5/2014 Sb.)

343/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

341/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 209/2004 Sb.)

338/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
(Mění 318/2017 Sb.)

336/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
(Ruší 304/2018 Sb. č.)

335/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
(Mění 172/2016 Sb.)

334/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 448/2006 Sb.)

333/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 4/2019, č. 5/2019, č. 6/2019)

332/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/2015 Sb.;Mění 74/2015 Sb.)

331/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

330/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

329/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
(Mění 54/2008 Sb.;Ruší 415/2017 Sb.)

323/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2002 Sb.)

322/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

321/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

320/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
(Mění 247/2016 Sb.)

319/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
(Ruší 337/2011 Sb.)

318/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2014 Sb.)

316/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

310/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
(Ruší 254/2018 Sb.)

304/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/2012 Sb.)

301/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
(Mění 357/2013 Sb.)

300/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2017 Sb.;Mění 304/2014 Sb.)

297/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

296/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

295/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

294/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

SDĚLENÍ Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
(Mění 295/2018 Sb.)

293/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

290/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 495/2003 Sb.)

278/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

275/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020

274/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Mění 397/2016 Sb.)

273/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
(Mění 347/2016 Sb.)

270/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

269/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

268/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

263/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

261/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

260/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

259/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

258/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2019 a č. 3/2019)

253/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

248/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 27/2016 Sb.;Mění 72/2005 Sb.)

246/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
(Ruší 188/2018 Sb.)

245/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

243/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

227/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.)

216/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2012 Sb.)

208/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

198/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

196/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
(Mění 27/2016 Sb.)

172/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
(Mění 295/2018 Sb.)

170/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
(Ruší 118/2002 Sb.)

164/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

156/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
(Mění 60/2015 Sb.)

154/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2019)

135/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.)

126/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 320/2001 Sb.)

125/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2012 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

88/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 10/2000 Sb.)

87/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 361/2017 Sb.)

80/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.)

45/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
(Mění 185/2001 Sb.)

44/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

42/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 269/1994 Sb.)

292/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
(Mění 48/2017 Sb.)

282/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

210/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
(Mění 321/2014 Sb.)

172/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

132/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
(Výjimka účinnosti )

92/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.)

448/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

302/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 166/1999 Sb.)

297/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 73/2011 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

369/2016 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

302/2016 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 424/1991 Sb.)

131/2015 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2000 Sb.)

154/2014 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
(Mění 312/2012 Sb.)

43/2007 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

266/2006 Sb.

Účinnost od: 1.1.2020    Zrušeno: 1.10.2015

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
(Výjimka účinnosti § 38 a 43)

Zavřít
MENU