Sbírka předpisů 2020 - podle účinnosti

178/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

196/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
(Mění 14/2005 Sb.)

167/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2016 Sb.)

151/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.)

101/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2016 Sb.;Mění 561/2004 Sb.)

74/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Ruší 478/2009 Sb.;Ruší 157/2014 Sb.;Ruší 166/2016 Sb.;Ruší 205/2004 Sb.;Ruší 128/2005 Sb.;Ruší 371/2005 Sb.;Ruší 339/2006 Sb.;Ruší 211/2007 Sb.;Ruší 319/2008 Sb.;Ruší 238/2009 Sb.)

280/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.)

178/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

256/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
(Mění 358/2013 Sb.)

180/2016 Sb.

Účinnost od: 20.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

256/2019 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2016 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

228/2019 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2011 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

146/2019 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

256/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2016 Sb.)

297/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

296/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

295/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

294/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

SDĚLENÍ Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
(Mění 295/2018 Sb.)

293/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

290/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 495/2003 Sb.)

278/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

275/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020

274/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Mění 397/2016 Sb.)

273/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
(Mění 347/2016 Sb.)

270/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

269/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

268/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

263/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

261/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

260/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

259/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

258/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2019 a č. 3/2019)

253/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

248/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 27/2016 Sb.;Mění 72/2005 Sb.)

246/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
(Ruší 188/2018 Sb.)

245/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

243/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

227/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.)

216/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2012 Sb.)

208/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

198/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

196/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
(Mění 27/2016 Sb.)

172/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
(Mění 295/2018 Sb.)

170/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
(Ruší 118/2002 Sb.)

164/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

156/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
(Mění 60/2015 Sb.)

154/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

135/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.)

126/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 320/2001 Sb.)

125/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2012 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

88/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 10/2000 Sb.)

87/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 361/2017 Sb.)

80/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.)

45/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
(Mění 185/2001 Sb.)

44/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

42/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 269/1994 Sb.)

292/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
(Mění 48/2017 Sb.)

282/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

210/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
(Mění 321/2014 Sb.)

172/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

132/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
(Výjimka účinnosti )

92/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.)

448/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

302/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 166/1999 Sb.)

297/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 73/2011 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

369/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

302/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 424/1991 Sb.)

131/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2000 Sb.)

154/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
(Mění 312/2012 Sb.)

43/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

266/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
(Výjimka účinnosti § 38 a 43)

Zavřít
MENU