Sbírka předpisů 2020 - podle účinnosti

611/2020 Sb.

Účinnost od: 31.12.2020

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

601/2020 Sb.

Účinnost od: 31.12.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
(Mění 191/2020 Sb.)

590/2020 Sb.

Účinnost od: 31.12.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

586/2020 Sb.

Účinnost od: 31.12.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 161/2020 Sb.)

555/2020 Sb.

Účinnost od: 31.12.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
(Mění 318/2020 Sb.)

599/2020 Sb.

Účinnost od: 27.12.2020    Účinnost do: 23.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1379)

597/2020 Sb.

Účinnost od: 27.12.2020    Účinnost do: 11.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1377)

596/2020 Sb.

Účinnost od: 27.12.2020    Zrušeno: 19.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1376)

595/2020 Sb.

Účinnost od: 27.12.2020    Zrušeno: 30.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1375)

515/2020 Sb.

Účinnost od: 26.12.2020

Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
(Ruší 442/2006 Sb.;Ruší 416/2008 Sb.)

514/2020 Sb.

Účinnost od: 26.12.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
(Mění 221/2019 Sb.)

594/2020 Sb.

Účinnost od: 24.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1374)
(Mění 478/2020 Sb.;Mění 533/2020 Sb.;Mění 535/2020 Sb.;Mění 536/2020 Sb.;Mění 500/2020 Sb.)

5/2021 Sb.

Účinnost od: 23.12.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %

4/2021 Sb.

Účinnost od: 23.12.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %

593/2020 Sb.

Účinnost od: 23.12.2020    Účinnost do: 23.01.2021

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1373)
(Mění 391/2020 Sb.)

575/2020 Sb.

Účinnost od: 23.12.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

574/2020 Sb.

Účinnost od: 23.12.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

569/2020 Sb.

Účinnost od: 23.12.2020

Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

552/2020 Sb.

Účinnost od: 23.12.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.

rs229/2020 Sb.

Účinnost od: 23.12.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.

578/2020 Sb.

Účinnost od: 22.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1370)
(Ruší 532/2020 Sb.)

536/2020 Sb.

Účinnost od: 21.12.2020    Účinnost do: 24.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1335)
(Ruší 499/2020 Sb.)

540/2020 Sb.

Účinnost od: 19.12.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
(Mění 586/1992 Sb.)

539/2020 Sb.

Účinnost od: 19.12.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

564/2020 Sb.

Účinnost od: 18.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
(Mění 533/2020 Sb.;Mění 535/2020 Sb.)

538/2020 Sb.

Účinnost od: 18.12.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

535/2020 Sb.

Účinnost od: 18.12.2020    Účinnost do: 24.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1334)

533/2020 Sb.

Účinnost od: 18.12.2020    Účinnost do: 24.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1332)
(Ruší 511/2020 Sb.)

537/2020 Sb.

Účinnost od: 16.12.2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření (č. 1336)
(Ruší 409/2020 Sb.;Ruší 411/2020 Sb.)

532/2020 Sb.

Účinnost od: 16.12.2020    Zrušeno: 22.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1325)
(Ruší 413/2020 Sb.)

534/2020 Sb.

Účinnost od: 15.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1333)
(Mění 511/2020 Sb.)

531/2020 Sb.

Účinnost od: 15.12.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020

528/2020 Sb.

Účinnost od: 15.12.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

369/2019 Sb.

Účinnost od: 14.12.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/2004 Sb.)

550/2020 Sb.

Účinnost od: 13.12.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
(Výjimka účinnosti )

330/2020 Sb.

Účinnost od: 13.12.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

5/2020 Sb.

Účinnost od: 13.12.2020

Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
(Výjimka účinnosti )

524/2020 Sb.

Účinnost od: 11.12.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 170/2018 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

523/2020 Sb.

Účinnost od: 11.12.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 412/2005 Sb.)

519/2020 Sb.

Účinnost od: 11.12.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

522/2020 Sb.

Účinnost od: 10.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1295)
(Mění 478/2020 Sb.;Mění 499/2020 Sb.;Mění 500/2020 Sb.;Mění 511/2020 Sb.)

521/2020 Sb.

Účinnost od: 10.12.2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1294)
(Mění 391/2020 Sb.)

513/2020 Sb.

Účinnost od: 10.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1292)
(Mění 409/2020 Sb.)

rs216/2020 Sb.

Účinnost od: 10.12.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.

511/2020 Sb.

Účinnost od: 09.12.2020    Zrušeno: 18.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1290)
(Ruší 498/2020 Sb.)

512/2020 Sb.

Účinnost od: 08.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1291)
(Mění 418/2020 Sb.)

509/2020 Sb.

Účinnost od: 07.12.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021

499/2020 Sb.

Účinnost od: 07.12.2020    Zrušeno: 21.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1263)
(Ruší 475/2020 Sb.)

500/2020 Sb.

Účinnost od: 05.12.2020    Účinnost do: 13.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1264)
(Ruší 446/2020 Sb.)

498/2020 Sb.

Účinnost od: 03.12.2020    Zrušeno: 09.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1262)
(Ruší 476/2020 Sb.;Ruší 477/2020 Sb.)

491/2020 Sb.

Účinnost od: 03.12.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
(Mění 342/2016 Sb.)

470/2020 Sb.

Účinnost od: 02.12.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

469/2020 Sb.

Účinnost od: 01.12.2020

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

489/2020 Sb.

Účinnost od: 30.11.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.
(Mění 139/2020 Sb.)

475/2020 Sb.

Účinnost od: 30.11.2020    Zrušeno: 07.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1199)

484/2020 Sb.

Účinnost od: 28.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 218/2000 Sb.)

483/2020 Sb.

Účinnost od: 25.11.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1226)
(Mění 409/2020 Sb.;Mění 411/2020 Sb.)

474/2020 Sb.

Účinnost od: 25.11.2020    Účinnost do: 30.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1198)

467/2020 Sb.

Účinnost od: 24.11.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

478/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020    Účinnost do: 13.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1202)

477/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020    Zrušeno: 03.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1201)

476/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020    Zrušeno: 03.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1200)

473/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020    Účinnost do: 25.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1197)

468/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

472/2020 Sb.

Účinnost od: 20.11.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1196)
(Mění 440/2020 Sb.;Mění 445/2020 Sb.;Mění 463/2020 Sb.;Mění 464/2020 Sb.;Mění 465/2020 Sb.;Mění 446/2020 Sb.)

471/2020 Sb.

Účinnost od: 20.11.2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1195)
(Mění 391/2020 Sb.)

465/2020 Sb.

Účinnost od: 18.11.2020    Účinnost do: 21.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1192)
(Ruší 447/2020 Sb.)

464/2020 Sb.

Účinnost od: 18.11.2020    Účinnost do: 21.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1191)
(Ruší 443/2020 Sb.)

463/2020 Sb.

Účinnost od: 18.11.2020    Účinnost do: 21.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1190)
(Ruší 444/2020 Sb.)

462/2020 Sb.

Účinnost od: 17.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1185)

461/2020 Sb.

Účinnost od: 14.11.2020

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

460/2020 Sb.

Účinnost od: 13.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 191/2020 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

453/2020 Sb.

Účinnost od: 09.11.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.
(Mění 172/2020 Sb.)

452/2020 Sb.

Účinnost od: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. (č. 1142)
(Mění 444/2020 Sb.;Mění 447/2020 Sb.)

447/2020 Sb.

Účinnost od: 04.11.2020    Zrušeno: 18.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1116)

446/2020 Sb.

Účinnost od: 04.11.2020    Zrušeno: 05.12.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1115)
(Ruší 402/2020 Sb.)

445/2020 Sb.

Účinnost od: 04.11.2020    Účinnost do: 21.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1114)

444/2020 Sb.

Účinnost od: 04.11.2020    Zrušeno: 18.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1113)

451/2020 Sb.

Účinnost od: 03.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
(Mění 228/2020 Sb.)

450/2020 Sb.

Účinnost od: 03.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/2000 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

449/2020 Sb.

Účinnost od: 03.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 137/2020 Sb.)

448/2020 Sb.

Účinnost od: 02.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
(Mění 247/2020 Sb.)

443/2020 Sb.

Účinnost od: 02.11.2020    Zrušeno: 18.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1112)

441/2020 Sb.

Účinnost od: 02.11.2020    Účinnost do: 21.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1110)

440/2020 Sb.

Účinnost od: 02.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1109)
(Ruší 414/2020 Sb.)

438/2020 Sb.

Účinnost od: 01.11.2020

Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Výjimka účinnosti ;Mění 187/2006 Sb.)

422/2020 Sb.

Účinnost od: 01.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 117/2020 Sb.)

361/2020 Sb.

Účinnost od: 01.11.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
(Mění 278/2000 Sb.)

442/2020 Sb.

Účinnost od: 31.10.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. (č. 1111)
(Mění 432/2020 Sb.)

433/2020 Sb.

Účinnost od: 31.10.2020

Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

439/2020 Sb.

Účinnost od: 30.10.2020    Účinnost do: 21.11.2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1108)
(Mění 391/2020 Sb.)

438/2020 Sb.

Účinnost od: 30.10.2020

Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

437/2020 Sb.

Účinnost od: 30.10.2020

Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

434/2020 Sb.

Účinnost od: 30.10.2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

432/2020 Sb.

Účinnost od: 28.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1103)
(Ruší 425/2020 Sb.)

431/2020 Sb.

Účinnost od: 28.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1102)
(Ruší 424/2020 Sb.)

429/2020 Sb.

Účinnost od: 23.10.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1085)
(Mění 402/2020 Sb.)

427/2020 Sb.

Účinnost od: 23.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1084)
(Mění 425/2020 Sb.)

423/2020 Sb.

Účinnost od: 23.10.2020

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
(Mění 10/2005 Sb.;Mění 14/2005 Sb.;Mění 33/2005 Sb.;Mění 71/2005 Sb.;Mění 74/2005 Sb.)

420/2020 Sb.

Účinnost od: 23.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1051)

426/2020 Sb.

Účinnost od: 22.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1080)
(Ruší 398/2020 Sb.)

425/2020 Sb.

Účinnost od: 22.10.2020    Zrušeno: 28.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1079)

424/2020 Sb.

Účinnost od: 22.10.2020    Zrušeno: 28.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1078)
(Ruší 407/2020 Sb.)

421/2020 Sb.

Účinnost od: 21.10.2020    Účinnost do: 02.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1074)
(Mění 408/2020 Sb.)

394/2020 Sb.

Účinnost od: 21.10.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
(Mění 271/2017 Sb.)

418/2020 Sb.

Účinnost od: 19.10.2020    Zrušeno: 23.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1049)

417/2020 Sb.

Účinnost od: 17.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1048)
(Mění 409/2020 Sb.)

415/2020 Sb.

Účinnost od: 17.10.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
(Mění 167/2016 Sb.)

419/2020 Sb.

Účinnost od: 16.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1050)

416/2020 Sb.

Účinnost od: 16.10.2020

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

405/2020 Sb.

Účinnost od: 15.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.;Mění 15/2005 Sb.)

397/2020 Sb.

Účinnost od: 15.10.2020

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
(Ruší 221/2018 Sb.)

414/2020 Sb.

Účinnost od: 14.10.2020    Zrušeno: 02.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1033)

408/2020 Sb.

Účinnost od: 14.10.2020    Účinnost do: 02.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1022)
(Ruší 401/2020 Sb.)

407/2020 Sb.

Účinnost od: 14.10.2020    Zrušeno: 22.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1021)
(Ruší 400/2020 Sb.)

406/2020 Sb.

Účinnost od: 13.10.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)

413/2020 Sb.

Účinnost od: 12.10.2020    Zrušeno: 16.12.2020

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb (č. 1029)

412/2020 Sb.

Účinnost od: 12.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 1028)

411/2020 Sb.

Účinnost od: 12.10.2020    Zrušeno: 16.12.2020

Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (č. 1027)

410/2020 Sb.

Účinnost od: 12.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1026)

409/2020 Sb.

Účinnost od: 12.10.2020    Zrušeno: 16.12.2020

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 1023)

401/2020 Sb.

Účinnost od: 12.10.2020    Zrušeno: 14.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 997)

400/2020 Sb.

Účinnost od: 12.10.2020    Zrušeno: 14.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 996)

398/2020 Sb.

Účinnost od: 12.10.2020    Zrušeno: 22.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 994)

34/2021 Sb.

Účinnost od: 11.10.2020

Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
(Výjimka účinnosti )

402/2020 Sb.

Účinnost od: 09.10.2020    Zrušeno: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 998)

399/2020 Sb.

Účinnost od: 09.10.2020    Účinnost do: 12.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 995)
(Ruší 392/2020 Sb.)

396/2020 Sb.

Účinnost od: 06.10.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)

395/2020 Sb.

Účinnost od: 06.10.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

375/2020 Sb.

Účinnost od: 06.10.2020

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč

392/2020 Sb.

Účinnost od: 05.10.2020    Zrušeno: 09.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 958)

391/2020 Sb.

Účinnost od: 05.10.2020    Účinnost do: 04.11.2020

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů (č. 957)

388/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

380/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 68/2015 Sb.)

379/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
(Mění 156/2008 Sb.)

377/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
(Ruší 431/2009 Sb.)

374/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
(Mění 175/2000 Sb.)

373/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
(Ruší 134/2018 Sb.)

371/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 522/2006 Sb.)

370/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 478/2000 Sb.)

366/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
(Mění 332/2006 Sb.;Mění 96/2018 Sb.)

365/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

364/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 10/2000 Sb.)

363/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/1994 Sb.)

362/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/1999 Sb.)

355/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
(Ruší 233/2009 Sb.;Ruší 192/2011 Sb.;Ruší 58/2012 Sb.;Ruší 372/2012 Sb.;Ruší 248/2013 Sb.;Ruší 171/2014 Sb.;Ruší 158/2016 Sb.;Ruší 402/2017 Sb.;Ruší 200/2020 Sb.)

339/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/2000 Sb.)

338/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.)

337/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

334/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 219/2003 Sb.;Mění 408/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

333/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 418/2011 Sb.;Mění 104/2013 Sb.;Mění 59/2017 Sb.)

303/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2018 Sb.)

284/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.;Ruší 71/2017 Sb.;Mění 178/2016 Sb.;Ruší 445/2016 Sb.)

229/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 353/2003 Sb.)

165/2020 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

367/2019 Sb.

Účinnost od: 01.10.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 194/2010 Sb.)

372/2020 Sb.

Účinnost od: 30.09.2020

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
(Ruší 246/2019 Sb.)

386/2020 Sb.

Účinnost od: 26.09.2020

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
(Ruší 340/2013 Sb.;Ruší 254/2016 Sb.;Ruší 264/2019 Sb.;Ruší 419/2013 Sb.;Ruší 127/2018 Sb.;Ruší 279/2018 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 164/2013 Sb.)

384/2020 Sb.

Účinnost od: 26.09.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
(Mění 110/2001 Sb.)

367/2020 Sb.

Účinnost od: 25.09.2020

Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 343/2020 Sb.)

378/2020 Sb.

Účinnost od: 22.09.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020

390/2020 Sb.

Účinnost od: 21.09.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %

389/2020 Sb.

Účinnost od: 21.09.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %

335/2020 Sb.

Účinnost od: 15.09.2020

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

369/2020 Sb.

Účinnost od: 10.09.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

368/2020 Sb.

Účinnost od: 10.09.2020

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

358/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

354/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2010 Sb.)

344/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

343/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

319/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 280/2016 Sb.)

300/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 187/2006 Sb.)

298/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
(Výjimka účinnosti )

297/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2014 Sb.)

264/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška o energetické náročnosti budov
(Ruší 78/2013 Sb.;Ruší 230/2015 Sb.)

255/2020 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

196/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
(Mění 14/2005 Sb.)

167/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2016 Sb.)

151/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.)

101/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2016 Sb.;Mění 561/2004 Sb.)

74/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2020

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Ruší 478/2009 Sb.;Ruší 157/2014 Sb.;Ruší 166/2016 Sb.;Ruší 205/2004 Sb.;Ruší 128/2005 Sb.;Ruší 371/2005 Sb.;Ruší 339/2006 Sb.;Ruší 211/2007 Sb.;Ruší 319/2008 Sb.;Ruší 238/2009 Sb.)

343/2020 Sb.

Účinnost od: 29.08.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
(Mění 164/2013 Sb.;Mění 292/2013 Sb.)

356/2020 Sb.

Účinnost od: 28.08.2020    Účinnost do: 09.10.2020

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

353/2020 Sb.

Účinnost od: 28.08.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

352/2020 Sb.

Účinnost od: 28.08.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

351/2020 Sb.

Účinnost od: 26.08.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2029, 0,05 %

349/2020 Sb.

Účinnost od: 25.08.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

350/2020 Sb.

Účinnost od: 24.08.2020

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

332/2020 Sb.

Účinnost od: 21.08.2020

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 89/1995 Sb.)

348/2020 Sb.

Účinnost od: 20.08.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře

347/2020 Sb.

Účinnost od: 20.08.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

342/2020 Sb.

Účinnost od: 11.08.2020    Účinnost do: 13.12.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

331/2020 Sb.

Účinnost od: 07.08.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2020 Sb.)

329/2020 Sb.

Účinnost od: 01.08.2020

Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

328/2020 Sb.

Účinnost od: 01.08.2020

Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
(Ruší 285/2012 Sb.)

326/2020 Sb.

Účinnost od: 01.08.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
(Mění 145/2008 Sb.)

324/2020 Sb.

Účinnost od: 01.08.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

322/2020 Sb.

Účinnost od: 01.08.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
(Mění 318/2008 Sb.;Mění 282/2014 Sb.;Mění 314/2016 Sb.)

12/2020 Sb.

Účinnost od: 01.08.2020

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 106/1999 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Ruší 469/2006 Sb.;Ruší 528/2006 Sb.;Mění 111/2009 Sb.)

285/2020 Sb.

Účinnost od: 30.07.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
(Mění 262/2006 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

327/2020 Sb.

Účinnost od: 29.07.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

325/2020 Sb.

Účinnost od: 22.07.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
(Mění 250/2016 Sb.)

323/2020 Sb.

Účinnost od: 16.07.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 355/2019 Sb.)

318/2020 Sb.

Účinnost od: 16.07.2020

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

321/2020 Sb.

Účinnost od: 15.07.2020    Účinnost do: 13.12.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

320/2020 Sb.

Účinnost od: 15.07.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020–2027, 0,00 %

315/2020 Sb.

Účinnost od: 15.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2010 Sb.)

314/2020 Sb.

Účinnost od: 15.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
(Mění 332/2006 Sb.)

313/2020 Sb.

Účinnost od: 15.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2012 Sb.)

317/2020 Sb.

Účinnost od: 14.07.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

316/2020 Sb.

Účinnost od: 14.07.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

284/2020 Sb.

Účinnost od: 11.07.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

312/2020 Sb.

Účinnost od: 08.07.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

311/2020 Sb.

Účinnost od: 08.07.2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

309/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

308/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
(Mění 215/2020 Sb.)

307/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
(Mění 236/2015 Sb.)

306/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

305/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

304/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 478/2000 Sb.)

303/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2018 Sb.;Mění 82/2012 Sb.)

302/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
(Mění 408/2015 Sb.)

301/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

299/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 338/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 164/2013 Sb.;Mění 159/2020 Sb.)

298/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
(Ruší 465/2009 Sb.)

297/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2014 Sb.)

296/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

295/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

294/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

293/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

289/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů

281/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

280/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
(Ruší 56/2013 Sb.)

279/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 98/2012 Sb.)

278/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
(Mění 100/1996 Sb.)

277/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2012 Sb.)

271/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Mění 206/2010 Sb.)

269/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1995 Sb.)

267/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

259/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
(Mění 134/1998 Sb.;Mění 70/2012 Sb.)

258/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 60/2015 Sb.)

257/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
(Ruší 217/2015 Sb.)

252/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

251/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
(Mění 271/2017 Sb.)

250/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

244/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
(Mění 41/2017 Sb.)

238/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 634/1992 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 132/2010 Sb.)

167/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

163/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 89/2012 Sb.;Mění 90/2012 Sb.;Mění 67/2013 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 311/2013 Sb.)

115/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

62/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
(Mění 595/2006 Sb.)

40/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/2014 Sb.)

19/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
(Ruší 150/2015 Sb.)

13/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
(Mění 225/2013 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

256/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
(Mění 358/2013 Sb.)

300/2020 Sb.

Účinnost od: 30.06.2020

Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

287/2020 Sb.

Účinnost od: 26.06.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie

286/2020 Sb.

Účinnost od: 26.06.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

292/2020 Sb.

Účinnost od: 24.06.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020

290/2020 Sb.

Účinnost od: 24.06.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019

288/2020 Sb.

Účinnost od: 24.06.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

276/2020 Sb.

Účinnost od: 19.06.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, CPI %

275/2020 Sb.

Účinnost od: 19.06.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, FIX %

260/2020 Sb.

Účinnost od: 17.06.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě

274/2020 Sb.

Účinnost od: 16.06.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)

273/2020 Sb.

Účinnost od: 16.06.2020    Účinnost do: 20.09.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

270/2020 Sb.

Účinnost od: 15.06.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.)

268/2020 Sb.

Účinnost od: 06.06.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
(Mění 199/2018 Sb.)

265/2020 Sb.

Účinnost od: 05.06.2020

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
(Ruší 202/2020 Sb.)

266/2020 Sb.

Účinnost od: 04.06.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
(Mění 139/2020 Sb.)

263/2020 Sb.

Účinnost od: 03.06.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
(Mění 137/2020 Sb.)

262/2020 Sb.

Účinnost od: 03.06.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 159/2020 Sb.)

256/2020 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
(Mění 218/2019 Sb.)

255/2020 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

231/2020 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

114/2020 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 418/2011 Sb.)

113/2020 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 211/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 378/2005 Sb.)

366/2019 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2006 Sb.)

363/2019 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

327/2019 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
(Mění 424/2017 Sb.)

326/2019 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 426/2013 Sb.)

325/2019 Sb.

Účinnost od: 01.06.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 346/2013 Sb.)

138/2020 Sb.

Účinnost od: 31.05.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
(Mění 96/2018 Sb.)

255/2020 Sb.

Účinnost od: 27.05.2020

Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
(Mění 133/2020 Sb.)

254/2020 Sb.

Účinnost od: 27.05.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/2009 Sb.)

239/2020 Sb.

Účinnost od: 26.05.2020

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

253/2020 Sb.

Účinnost od: 22.05.2020

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení

180/2016 Sb.

Účinnost od: 20.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

249/2020 Sb.

Účinnost od: 19.05.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

248/2020 Sb.

Účinnost od: 19.05.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
(Mění 118/2000 Sb. Odchýlení)

247/2020 Sb.

Účinnost od: 19.05.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

236/2020 Sb.

Účinnost od: 14.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 538)
(Mění 127/2020 Sb.)

246/2020 Sb.

Účinnost od: 13.05.2020    Účinnost do: 20.09.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

245/2020 Sb.

Účinnost od: 13.05.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
(Mění 15/2020 Sb. Odchýlení)

243/2020 Sb.

Účinnost od: 13.05.2020

Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

242/2020 Sb.

Účinnost od: 12.05.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

240/2020 Sb.

Účinnost od: 12.05.2020    Účinnost do: 07.06.2020

Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

206/2020 Sb.

Účinnost od: 12.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

236/2020 Sb.

Účinnost od: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 538)

235/2020 Sb.

Účinnost od: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 521)
(Mění 97/2020 Sb. Odchýlení;Ruší 204/2020 Sb.)

227/2020 Sb.

Účinnost od: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 512)
(Ruší 158/2020 Sb.;Ruší 79/2020 Sb.)

226/2020 Sb.

Účinnost od: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 511)
(Mění 71/2020 Sb.;Ruší 222/2020 Sb.)

225/2020 Sb.

Účinnost od: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 506)
(Ruší 73/2020 Sb.)

224/2020 Sb.

Účinnost od: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 493)
(Ruší 195/2020 Sb.)

223/2020 Sb.

Účinnost od: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 490)

220/2020 Sb.

Účinnost od: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 491)
(Ruší 197/2020 Sb.)

234/2020 Sb.

Účinnost od: 08.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 159/2020 Sb.)

233/2020 Sb.

Účinnost od: 07.05.2020

Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
(Mění 177/2009 Sb. Odchýlení;Mění 47/2005 Sb. Odchýlení;Mění 10/2005 Sb. Odchýlení;Mění 353/2016 Sb.)

232/2020 Sb.

Účinnost od: 07.05.2020

Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

229/2020 Sb.

Účinnost od: 07.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 353/2003 Sb.)

230/2020 Sb.

Účinnost od: 06.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
(Mění 133/2020 Sb.)

228/2020 Sb.

Účinnost od: 06.05.2020

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

221/2020 Sb.

Účinnost od: 05.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 492)
(Mění 194/2020 Sb. Odchýlení)

222/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020    Zrušeno: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 495)
(Ruší 193/2020 Sb.)

217/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
(Mění 308/2004 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 112/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 50/2015 Sb.;Mění 73/2015 Sb.;Mění 74/2015 Sb.;Mění 75/2015 Sb.;Mění 76/2015 Sb.;Mění 185/2015 Sb.;Mění 29/2016 Sb.;Mění 43/2018 Sb.;Mění 44/2018 Sb.;Mění 330/2019 Sb.;Mění 331/2019 Sb.)

205/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

201/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.
(Mění 247/2013 Sb.)

200/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020    Zrušeno: 01.10.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 233/2009 Sb.)

199/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

181/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 289/2007 Sb.)

171/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

168/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/1999 Sb.)

147/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

121/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

119/2020 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
(Mění 256/2004 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 170/2018 Sb.)

324/2019 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
(Mění 245/2016 Sb.)

256/2019 Sb.

Účinnost od: 01.05.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2016 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

219/2020 Sb.

Účinnost od: 30.04.2020    Účinnost do: 18.05.2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 485)
(Mění 69/2020 Sb.)

218/2020 Sb.

Účinnost od: 30.04.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

216/2020 Sb.

Účinnost od: 30.04.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

162/2020 Sb.

Účinnost od: 30.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.)

215/2020 Sb.

Účinnost od: 29.04.2020

Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

214/2020 Sb.

Účinnost od: 29.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.;Mění 218/2000 Sb.)

213/2020 Sb.

Účinnost od: 28.04.2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 483)
(Ruší 143/2020 Sb.)

212/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
(Mění 172/2020 Sb.)

211/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

210/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

209/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

208/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.
(Mění 355/2019 Sb.)

207/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
(Mění 23/2017 Sb.)

205/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

204/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020    Zrušeno: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 462)
(Mění 97/2020 Sb. Odchýlení)

197/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020    Zrušeno: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 455)

195/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020    Zrušeno: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 453)
(Ruší 80/2020 Sb.)

193/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020    Zrušeno: 01.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 443)
(Ruší 132/2020 Sb.;Ruší 150/2020 Sb.)

170/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2020

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
(Ruší 102/2019 Sb.)

190/2020 Sb.

Účinnost od: 25.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
(Mění 39/2020 Sb.)

203/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 458)

202/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020    Zrušeno: 05.06.2020

Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

198/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020    Účinnost do: 28.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 456)

196/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020    Účinnost do: 28.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 454)

194/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 452)

192/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1993 Sb.)

191/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

189/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/1999 Sb.)

188/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

187/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
(Mění 23/2020 Sb. Odchýlení)

186/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 257/2016 Sb.)

185/2020 Sb.

Účinnost od: 24.04.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

241/2020 Sb.

Účinnost od: 23.04.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

184/2020 Sb.

Účinnost od: 22.04.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 %

183/2020 Sb.

Účinnost od: 21.04.2020

Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

182/2020 Sb.

Účinnost od: 21.04.2020    Účinnost do: 20.09.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

180/2020 Sb.

Účinnost od: 21.04.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 341/2014 Sb.)

178/2020 Sb.

Účinnost od: 20.04.2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 421)
(Ruší 74/2020 Sb.)

179/2020 Sb.

Účinnost od: 17.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 422)

177/2020 Sb.

Účinnost od: 17.04.2020

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

176/2020 Sb.

Účinnost od: 17.04.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

175/2020 Sb.

Účinnost od: 15.04.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2022, 0,10 %

169/2020 Sb.

Účinnost od: 15.04.2020    Účinnost do: 04.10.2020

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

164/2020 Sb.

Účinnost od: 15.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 29/2000 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

159/2020 Sb.

Účinnost od: 15.04.2020

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

174/2020 Sb.

Účinnost od: 14.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 416)
(Mění 89/2020 Sb.)

173/2020 Sb.

Účinnost od: 14.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 415)
(Mění 144/2020 Sb.)

172/2020 Sb.

Účinnost od: 14.04.2020

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

161/2020 Sb.

Účinnost od: 14.04.2020

Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

160/2020 Sb.

Účinnost od: 14.04.2020

Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

150/2020 Sb.

Účinnost od: 14.04.2020    Zrušeno: 27.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 387)
(Výjimka účinnosti ;Ruší 112/2020 Sb.)

157/2020 Sb.

Účinnost od: 10.04.2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 403)
(Ruší 125/2020 Sb.)

158/2020 Sb.

Účinnost od: 09.04.2020    Zrušeno: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 404)

156/2020 Sb.

Účinnost od: 09.04.2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 396)
(Mění 69/2020 Sb.)

155/2020 Sb.

Účinnost od: 09.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
(Mění 83/2020 Sb.)

154/2020 Sb.

Účinnost od: 09.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
(Mění 432/2010 Sb.)

148/2020 Sb.

Účinnost od: 08.04.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

116/2020 Sb.

Účinnost od: 08.04.2020

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

151/2020 Sb.

Účinnost od: 07.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 388)
(Ruší 122/2020 Sb.)

150/2020 Sb.

Účinnost od: 07.04.2020    Zrušeno: 27.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 387)
(Mění 142/2020 Sb.)

153/2020 Sb.

Účinnost od: 06.04.2020

Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření (č. 394)

152/2020 Sb.

Účinnost od: 06.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 393)

146/2020 Sb.

Účinnost od: 02.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
(Mění 104/2020 Sb.)

145/2020 Sb.

Účinnost od: 02.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 377)

143/2020 Sb.

Účinnost od: 02.04.2020    Zrušeno: 28.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 352)

144/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 369)

138/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
(Mění 96/2018 Sb.)

119/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 427/2011 Sb.)

118/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2000 Sb.;Mění 82/1998 Sb.)

103/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
(Mění 282/2013 Sb.)

61/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

58/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
(Mění 423/2011 Sb.)

56/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

52/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
(Mění 56/2001 Sb.)

48/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2006 Sb.)

32/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2008 Sb.)

329/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
(Výjimka účinnosti )

311/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

142/2020 Sb.

Účinnost od: 31.03.2020    Účinnost do: 13.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 334)
(Mění 71/2020 Sb.;Ruší 76/2020 Sb.;Mění 106/2020 Sb.;Ruší 128/2020 Sb.;Ruší 81/2020 Sb.)

141/2020 Sb.

Účinnost od: 30.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 333)

140/2020 Sb.

Účinnost od: 30.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 332)

139/2020 Sb.

Účinnost od: 30.03.2020

Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

137/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

136/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

135/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

134/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

133/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

68/2020 Sb.

Účinnost od: 27.03.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
(Mění 330/2012 Sb.)

132/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020    Zrušeno: 27.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 310)

131/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 309)

130/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 305)

129/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
(Mění 355/2019 Sb.)

128/2020 Sb.

Účinnost od: 26.03.2020    Zrušeno: 31.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281)

127/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 280)
(Ruší 82/2020 Sb.;Ruší 84/2020 Sb.;Ruší 96/2020 Sb.;Ruší 99/2020 Sb.;Ruší 110/2020 Sb.)

126/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 279)
(Ruší 85/2020 Sb.;Ruší 87/2020 Sb.)

125/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020    Zrušeno: 10.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 278)
(Ruší 86/2020 Sb.)

123/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 275)

122/2020 Sb.

Účinnost od: 24.03.2020    Zrušeno: 07.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 274)

124/2020 Sb.

Účinnost od: 23.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 276)
(Mění 89/2020 Sb.)

120/2020 Sb.

Účinnost od: 23.03.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
(Mění 199/2018 Sb.)

112/2020 Sb.

Účinnost od: 21.03.2020    Zrušeno: 14.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 267)

111/2020 Sb.

Účinnost od: 20.03.2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 266)
(Ruší 108/2020 Sb.)

110/2020 Sb.

Účinnost od: 19.03.2020    Zrušeno: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 264)

109/2020 Sb.

Účinnost od: 19.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 262)

108/2020 Sb.

Účinnost od: 19.03.2020    Zrušeno: 20.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 249)

107/2020 Sb.

Účinnost od: 19.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 248)
(Mění 84/2020 Sb.)

106/2020 Sb.

Účinnost od: 19.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 247)

105/2020 Sb.

Účinnost od: 18.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 243)

102/2020 Sb.

Účinnost od: 18.03.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %

101/2020 Sb.

Účinnost od: 18.03.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %

100/2020 Sb.

Účinnost od: 18.03.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %

rs41/2020 Sb.

Účinnost od: 18.03.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

104/2020 Sb.

Účinnost od: 17.03.2020

Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

95/2020 Sb.

Účinnost od: 17.03.2020

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020

93/2020 Sb.

Účinnost od: 17.03.2020    Účinnost do: 21.06.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

92/2020 Sb.

Účinnost od: 17.03.2020    Účinnost do: 21.06.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

91/2020 Sb.

Účinnost od: 17.03.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

89/2020 Sb.

Účinnost od: 17.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 219)

99/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020    Zrušeno: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 241)
(Mění 84/2020 Sb.)

98/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 240)

97/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 239)

96/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020    Zrušeno: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 238)
(Mění 82/2020 Sb.)

90/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220)

88/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 218)

87/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020    Zrušeno: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)

86/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020    Zrušeno: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 216)

85/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020    Zrušeno: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 215)
(Mění 72/2020 Sb.;Mění 80/2020 Sb.)

84/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020    Zrušeno: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 214)
(Mění 82/2020 Sb.)

76/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020    Zrušeno: 31.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)

rs37/2020 Sb.

Účinnost od: 16.03.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.

83/2020 Sb.

Účinnost od: 15.03.2020

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

64/2020 Sb.

Účinnost od: 15.03.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 29/2016 Sb.;Mění 308/2004 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 73/2015 Sb.;Mění 185/2015 Sb.;Mění 43/2018 Sb.;Mění 44/2018 Sb.)

60/2020 Sb.

Účinnost od: 15.03.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 342/2012 Sb.)

59/2020 Sb.

Účinnost od: 15.03.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 29/2004 Sb.)

82/2020 Sb.

Účinnost od: 14.03.2020    Zrušeno: 24.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 211)
(Mění 72/2020 Sb.)

80/2020 Sb.

Účinnost od: 14.03.2020    Zrušeno: 27.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)

77/2020 Sb.

Účinnost od: 14.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204)

73/2020 Sb.

Účinnost od: 14.03.2020    Zrušeno: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200)

71/2020 Sb.

Účinnost od: 14.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198)

70/2020 Sb.

Účinnost od: 14.03.2020

Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (č. 197)

81/2020 Sb.

Účinnost od: 13.03.2020    Zrušeno: 31.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)

79/2020 Sb.

Účinnost od: 13.03.2020    Zrušeno: 11.05.2020

Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 207)

78/2020 Sb.

Účinnost od: 13.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205)

75/2020 Sb.

Účinnost od: 13.03.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
(Mění 453/2009 Sb.)

74/2020 Sb.

Účinnost od: 13.03.2020    Zrušeno: 20.04.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201)

72/2020 Sb.

Účinnost od: 13.03.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199)

69/2020 Sb.

Účinnost od: 12.03.2020    Účinnost do: 12.04.2020

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů (č. 194)

65/2020 Sb.

Účinnost od: 12.03.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 %

47/2020 Sb.

Účinnost od: 12.03.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 200/1994 Sb.;Mění 183/2006 Sb.)

46/2020 Sb.

Účinnost od: 12.03.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1993 Sb.;Mění 412/2005 Sb.)

45/2020 Sb.

Účinnost od: 12.03.2020

Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

44/2020 Sb.

Účinnost od: 12.03.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.)

66/2020 Sb.

Účinnost od: 04.03.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
(Mění 15/2020 Sb. Odchýlení)

39/2020 Sb.

Účinnost od: 03.03.2020

Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

63/2020 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
(Mění 15/2020 Sb. Odchýlení)

57/2020 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2011 Sb.)

55/2020 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
(Mění 112/2019 Sb.)

53/2020 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
(Mění 329/2019 Sb.)

42/2020 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

41/2020 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

32/2020 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2008 Sb.)

228/2019 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2011 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

146/2019 Sb.

Účinnost od: 01.03.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

37/2020 Sb.

Účinnost od: 28.02.2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

34/2020 Sb.

Účinnost od: 28.02.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/2000 Sb.)

rs24/2020 Sb.

Účinnost od: 28.02.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.

54/2020 Sb.

Účinnost od: 26.02.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(Mění 250/2016 Sb.)

36/2020 Sb.

Účinnost od: 26.02.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky

43/2020 Sb.

Účinnost od: 24.02.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

29/2020 Sb.

Účinnost od: 21.02.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 318/2013 Sb.)

35/2020 Sb.

Účinnost od: 15.02.2020

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
(Ruší 233/2019 Sb.)

31/2020 Sb.

Účinnost od: 15.02.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/2017 Sb.)

38/2020 Sb.

Účinnost od: 14.02.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 %

22/2020 Sb.

Účinnost od: 11.02.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 291/2003 Sb.)

20/2020 Sb.

Účinnost od: 11.02.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
(Mění 295/2015 Sb.)

30/2020 Sb.

Účinnost od: 06.02.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

28/2020 Sb.

Účinnost od: 06.02.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

27/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

25/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
(Ruší 54/2008 Sb.;Ruší 405/2008 Sb.;Ruší 177/2010 Sb.;Ruší 190/2013 Sb.;Ruší 413/2017 Sb.)

21/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 389/2017 Sb.)

18/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
(Ruší 333/1997 Sb.;Ruší 93/2000 Sb.;Ruší 268/2006 Sb.;Ruší 182/2012 Sb.)

17/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 105/2008 Sb.)

16/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

12/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 500/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 181/2014 Sb.;Mění 250/2017 Sb.;Mění 365/2000 Sb.)

356/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

345/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020    Zrušeno: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

312/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 183/2006 Sb.;Mění 254/2001 Sb.)

256/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2016 Sb.)

26/2020 Sb.

Účinnost od: 31.01.2020

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
(Ruší 287/2004 Sb.)

307/2019 Sb.

Účinnost od: 31.01.2020    Zrušeno: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 306/2015 Sb.)

106/2019 Sb.

Účinnost od: 31.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
(Mění 245/2016 Sb.)

67/2019 Sb.

Účinnost od: 31.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
(Mění 429/2010 Sb.)

94/2020 Sb.

Účinnost od: 29.01.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci

14/2020 Sb.

Účinnost od: 29.01.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

24/2020 Sb.

Účinnost od: 27.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
(Mění 416/2004 Sb.)

23/2020 Sb.

Účinnost od: 27.01.2020    Účinnost do: 29.03.2020

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

7/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
(Mění 227/2008 Sb.)

6/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
(Ruší 384/2011 Sb.)

5/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
(Ruší 215/2008 Sb.;Ruší 159/2009 Sb.;Ruší 76/2010 Sb.;Ruší 382/2011 Sb.;Ruší 442/2013 Sb.;Ruší 104/2014 Sb.;Ruší 207/2014 Sb.;Ruší 11/2018 Sb.;Ruší 251/2019 Sb.)

4/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Vyhláška o energetických specialistech
(Ruší 118/2013 Sb.;Ruší 234/2015 Sb.)

3/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.;Ruší 63/2002 Sb.;Ruší 428/2006 Sb.)

10/2020 Sb.

Účinnost od: 15.01.2020

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
(Ruší 501/2005 Sb.)

369/2019 Sb.

Účinnost od: 15.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/2004 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 328/2004 Sb.;Ruší 380/2011 Sb.;Ruší 328/2012 Sb.)

368/2019 Sb.

Účinnost od: 15.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Ruší 298/2003 Sb.;Ruší 372/2003 Sb.;Ruší 373/2003 Sb.;Ruší 376/2003 Sb.;Ruší 377/2003 Sb.;Ruší 164/2005 Sb.;Ruší 259/2005 Sb.;Mění 375/2006 Sb.;Ruší 59/2008 Sb.;Ruší 108/2013 Sb.;Ruší 133/2014 Sb.)

367/2019 Sb.

Účinnost od: 15.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 77/2002 Sb.;Mění 194/2010 Sb.)

rs4/2020 Sb.

Účinnost od: 14.01.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.

8/2020 Sb.

Účinnost od: 10.01.2020    Účinnost do: 21.06.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

342/2019 Sb.

Účinnost od: 08.01.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů

353/2019 Sb.

Účinnost od: 04.01.2020

Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

1/2020 Sb.

Účinnost od: 03.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2012 Sb.)

67/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
(Mění 159/2018 Sb.)

50/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

15/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020

11/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

9/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 7/2019 a č. 8/2019)
(Mění 220/2018 Sb.)

2/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

371/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
(Mění 389/2017 Sb.)

367/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 77/2002 Sb.)

365/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

364/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
(Mění 338/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 187/2016 Sb.)

363/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

361/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
(Ruší 209/2017 Sb.)

360/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(Mění 403/2015 Sb.)

359/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 132/2018 Sb.)

358/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Zrušeno: 01.01.2021

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 333/2018 Sb.)

357/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

355/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

352/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 222/2010 Sb.;Mění 302/2014 Sb.)

351/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.)

350/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/2015 Sb.)

349/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

348/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

347/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

345/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Zrušeno: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

344/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 5/2014 Sb.)

343/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

341/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 209/2004 Sb.)

338/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
(Mění 318/2017 Sb.)

336/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
(Ruší 304/2018 Sb. č.)

335/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
(Mění 172/2016 Sb.)

334/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 448/2006 Sb.)

333/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 4/2019, č. 5/2019, č. 6/2019)

332/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/2015 Sb.;Mění 74/2015 Sb.)

331/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

330/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

329/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
(Mění 54/2008 Sb.;Ruší 415/2017 Sb.)

323/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2002 Sb.)

322/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

321/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

320/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
(Mění 247/2016 Sb.)

319/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
(Ruší 337/2011 Sb.)

318/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2014 Sb.)

316/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

310/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Zrušeno: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
(Ruší 254/2018 Sb.)

304/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/2012 Sb.)

301/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
(Mění 357/2013 Sb.)

300/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2017 Sb.;Mění 304/2014 Sb.)

297/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

296/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

295/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

294/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

SDĚLENÍ Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
(Mění 295/2018 Sb. Odchýlení)

293/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

290/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 495/2003 Sb.)

278/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

275/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020

274/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Mění 397/2016 Sb.)

273/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
(Mění 347/2016 Sb.)

270/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

269/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

268/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

263/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

261/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

260/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

259/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

258/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2019 a č. 3/2019)

253/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

248/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 27/2016 Sb.;Mění 72/2005 Sb.)

246/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Zrušeno: 30.09.2020

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
(Ruší 188/2018 Sb.)

245/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Účinnost do: 01.01.2021

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

243/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

227/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.)

216/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2012 Sb.)

208/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

198/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

196/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
(Mění 27/2016 Sb.)

172/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
(Mění 295/2018 Sb. Odchýlení)

170/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
(Ruší 118/2002 Sb.)

164/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

156/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
(Mění 60/2015 Sb.)

154/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2019)

135/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.)

126/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 320/2001 Sb.)

125/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2012 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

88/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 10/2000 Sb.)

87/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 361/2017 Sb.)

80/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.)

45/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
(Mění 185/2001 Sb.)

44/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

42/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 269/1994 Sb.)

292/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
(Mění 48/2017 Sb.)

282/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

210/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Zrušeno: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
(Mění 321/2014 Sb.)

172/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

132/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
(Výjimka účinnosti )

92/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.)

448/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

302/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 166/1999 Sb.)

297/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 73/2011 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

369/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

302/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 424/1991 Sb.)

131/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2000 Sb.)

154/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
(Mění 312/2012 Sb.)

43/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

266/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2020    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
(Výjimka účinnosti § 38 a 43)

Zavřít
MENU