Sbírka předpisů 2016 - podle účinnosti

391/2016 Sb.

Účinnost od: 31.12.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(Mění 481/2012 Sb.)

97/2014 Sb.

Účinnost od: 31.12.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
(Mění 238/2011 Sb.)

466/2016 Sb.

Účinnost od: 30.12.2016    Účinnost do: 21.05.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

460/2016 Sb.

Účinnost od: 30.12.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
(Mění 89/2012 Sb.)

rs186/2016 Sb.

Účinnost od: 30.12.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb.
(Mění 449/2016 Sb.)

456/2016 Sb.

Účinnost od: 29.12.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 133/2000 Sb.;Mění 424/2010 Sb.;Mění 318/2015 Sb.)

318/2015 Sb.

Účinnost od: 29.12.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 328/1999 Sb.)

448/2016 Sb.

Účinnost od: 27.12.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti

436/2016 Sb.

Účinnost od: 23.12.2016

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945

433/2016 Sb.

Účinnost od: 23.12.2016

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

424/2016 Sb.

Účinnost od: 23.12.2016

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

rs178/2016 Sb.

Účinnost od: 23.12.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.
(Mění 432/2016 Sb.)

412/2016 Sb.

Účinnost od: 14.12.2016    Účinnost do: 21.05.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

389/2016 Sb.

Účinnost od: 14.12.2016

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia

370/2016 Sb.

Účinnost od: 14.12.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.)

rs164/2016 Sb.

Účinnost od: 12.12.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb.
(Mění 395/2016 Sb.)

394/2016 Sb.

Účinnost od: 07.12.2016

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16 ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.

393/2016 Sb.

Účinnost od: 07.12.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

384/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

383/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
(Mění 306/2015 Sb.)

382/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016    Zrušeno: 13.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/2011 Sb.)

381/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

352/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

342/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

321/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

320/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
(Výjimka účinnosti )

295/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/2004 Sb.)

269/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

258/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 284/2009 Sb.;Mění 408/2010 Sb.)

257/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Zákon o spotřebitelském úvěru
(Ruší 145/2010 Sb.;Ruší 43/2013 Sb.)

183/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2011 Sb.)

113/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

112/2016 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Zákon o evidenci tržeb

28/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.)

386/2016 Sb.

Účinnost od: 30.11.2016

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

385/2016 Sb.

Účinnost od: 30.11.2016    Účinnost do: 21.05.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

363/2016 Sb.

Účinnost od: 23.11.2016

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

380/2016 Sb.

Účinnost od: 22.11.2016

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

365/2016 Sb.

Účinnost od: 15.11.2016

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

356/2016 Sb.

Účinnost od: 14.11.2016

Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

345/2016 Sb.

Účinnost od: 10.11.2016

Nařízení vlády o lodní výstroji
(Ruší 266/2009 Sb.;Ruší 113/2010 Sb.;Ruší 228/2011 Sb.;Ruší 335/2012 Sb.)

364/2016 Sb.

Účinnost od: 08.11.2016

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016

357/2016 Sb.

Účinnost od: 04.11.2016

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
(Ruší 103/2005 Sb.)

338/2016 Sb.

Účinnost od: 02.11.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 196/2001 Sb.)

351/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2012 Sb.)

350/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 24/2011 Sb.)

349/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
(Mění 5/2011 Sb.)

346/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.
(Mění 59/2015 Sb.)

341/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 142/2014 Sb.;Mění 318/2008 Sb.)

335/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 7. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností

329/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
(Mění 286/2015 Sb.)

327/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
(Mění 304/2014 Sb.)

316/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

254/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
(Mění 340/2013 Sb.)

252/2016 Sb.

Účinnost od: 01.11.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/1990 Sb.)

354/2016 Sb.

Účinnost od: 31.10.2016    Účinnost do: 05.02.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

353/2016 Sb.

Účinnost od: 31.10.2016

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
(Ruší 671/2004 Sb.;Ruší 422/2006 Sb.;Ruší 46/2008 Sb.;Ruší 394/2008 Sb.;Ruší 86/2012 Sb.;Ruší 245/2015 Sb.)

125/2015 Sb.

Účinnost od: 30.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
(Ruší 333/2000 Sb.;Ruší 335/2000 Sb.;Ruší 336/2000 Sb.;Ruší 338/2000 Sb.;Ruší 339/2000 Sb.;Ruší 21/2001 Sb.;Ruší 22/2001 Sb.;Ruší 249/2001 Sb.;Ruší 250/2001 Sb.;Mění 260/2003 Sb.)

344/2016 Sb.

Účinnost od: 26.10.2016    Účinnost do: 05.02.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

343/2016 Sb.

Účinnost od: 26.10.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017

265/2016 Sb.

Účinnost od: 25.10.2016

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč

294/2016 Sb.

Účinnost od: 19.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
(Ruší 252/2009 Sb.)

293/2016 Sb.

Účinnost od: 19.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
(Mění 135/2016 Sb.;Mění 143/2001 Sb.)

340/2016 Sb.

Účinnost od: 18.10.2016

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo)

333/2016 Sb.

Účinnost od: 18.10.2016

Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech

324/2016 Sb.

Účinnost od: 18.10.2016

Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
(Mění 120/2002 Sb.;Mění 186/2004 Sb.;Mění 125/2005 Sb.;Mění 297/2008 Sb.;Ruší 136/2010 Sb.;Ruší 342/2011 Sb.;Mění 375/2011 Sb.;Mění 18/2012 Sb.;Ruší 304/2002 Sb.;Ruší 305/2002 Sb.;Ruší 382/2007 Sb.;Ruší 343/2011 Sb.;Ruší 313/2012 Sb.;Ruší 91/2013 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 350/2011 Sb.)

323/2016 Sb.

Účinnost od: 18.10.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/2011 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Ruší 219/1995 Sb.;Mění 159/2000 Sb.;Mění 362/2000 Sb.;Mění 482/2001 Sb.;Mění 126/2002 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 354/2004 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 254/2008 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 285/2009 Sb.;Ruší 206/2011 Sb.;Mění 420/2011 Sb.;Mění 278/2013 Sb.)

334/2016 Sb.

Účinnost od: 17.10.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 16/15 ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
(Mění 292/2013 Sb.)

318/2016 Sb.

Účinnost od: 17.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
(Mění 39/2012 Sb.)

317/2016 Sb.

Účinnost od: 17.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
(Mění 70/2012 Sb.)

332/2016 Sb.

Účinnost od: 11.10.2016

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

309/2016 Sb.

Účinnost od: 11.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
(Mění 480/2012 Sb.)

331/2016 Sb.

Účinnost od: 10.10.2016    Účinnost do: 05.02.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

328/2016 Sb.

Účinnost od: 10.10.2016

Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
(Ruší 102/2005 Sb.)

301/2016 Sb.

Účinnost od: 06.10.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
(Mění 365/2000 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 101/2000 Sb.)

300/2016 Sb.

Účinnost od: 06.10.2016

Zákon o centrální evidenci účtů

rs126/2016 Sb.

Účinnost od: 03.10.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.
(Mění 134/2016 Sb.)

339/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2016, č. 4/2016 a č. 5/2016)
(Mění 316/2015 Sb.)

314/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
(Mění 282/2014 Sb.)

311/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

299/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 93/2009 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 377/2015 Sb.)

296/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2014 Sb.)

293/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
(Mění 143/2001 Sb.)

260/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

248/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

227/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

223/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

213/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

197/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 177/2009 Sb.)

173/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

172/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

170/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

169/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

168/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

135/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
(Mění 167/1998 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 143/2001 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 194/2010 Sb.;Mění 418/2011 Sb.)

134/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Zákon o zadávání veřejných zakázek
(Ruší 137/2006 Sb.;Ruší 139/2006 Sb.;Mění 110/2007 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Ruší 30/2008 Sb.;Ruší 76/2008 Sb.;Mění 110/2009 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Ruší 417/2009 Sb.;Ruší 179/2010 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Ruší 423/2010 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Ruší 258/2011 Sb.;Mění 367/2011 Sb.;Mění 420/2011 Sb.;Mění 1/2012 Sb.;Ruší 55/2012 Sb.;Mění 167/2012 Sb.;Mění 303/2013 Sb.;Ruší 341/2013 Sb.;Ruší 40/2015 Sb.;Ruší 217/2006 Sb.;Ruší 238/2006 Sb.;Ruší 274/2006 Sb.;Ruší 328/2006 Sb.;Ruší 392/2010 Sb.;Ruší 9/2011 Sb.;Ruší 162/2011 Sb.;Ruší 133/2012 Sb.;Ruší 230/2012 Sb.;Ruší 231/2012 Sb.;Ruší 232/2012 Sb.;Ruší 77/2008 Sb.;Ruší 78/2008 Sb.;Ruší 474/2009 Sb.;Ruší 276/2011 Sb.;Ruší 447/2011 Sb.;Ruší 386/2012 Sb.)

215/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
(Mění 344/2012 Sb.)

204/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 129/2008 Sb.;Mění 300/2013 Sb.)

308/2016 Sb.

Účinnost od: 28.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

286/2016 Sb.

Účinnost od: 27.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
(Mění 301/2013 Sb.)

285/2016 Sb.

Účinnost od: 27.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
(Mění 217/2010 Sb.)

284/2016 Sb.

Účinnost od: 27.09.2016

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

315/2016 Sb.

Účinnost od: 26.09.2016    Účinnost do: 05.02.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

312/2016 Sb.

Účinnost od: 26.09.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

307/2016 Sb.

Účinnost od: 23.09.2016

Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

306/2016 Sb.

Účinnost od: 23.09.2016

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

305/2016 Sb.

Účinnost od: 23.09.2016

Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

304/2016 Sb.

Účinnost od: 23.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 277/2009 Sb.;Ruší 433/2009 Sb.;Ruší 434/2009 Sb.;Ruší 359/2010 Sb.;Ruší 424/2012 Sb.;Ruší 326/2013 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 340/2006 Sb.)

303/2016 Sb.

Účinnost od: 21.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
(Mění 346/2015 Sb.)

302/2016 Sb.

Účinnost od: 21.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 424/1991 Sb.)

282/2016 Sb.

Účinnost od: 20.09.2016

Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

298/2016 Sb.

Účinnost od: 19.09.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 125/2008 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 340/2015 Sb.)

297/2016 Sb.

Účinnost od: 19.09.2016

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
(Ruší 227/2000 Sb.;Mění 226/2002 Sb.;Mění 517/2002 Sb.;Ruší 440/2004 Sb.;Mění 501/2004 Sb.;Mění 635/2004 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 110/2007 Sb.;Mění 190/2009 Sb.;Mění 223/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 101/2010 Sb.;Mění 424/2010 Sb.;Mění 167/2012 Sb.;Mění 64/2014 Sb.;Ruší 378/2006 Sb.;Ruší 212/2012 Sb.;Ruší 486/2004 Sb.)

292/2016 Sb.

Účinnost od: 12.09.2016    Účinnost do: 05.02.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

291/2016 Sb.

Účinnost od: 12.09.2016    Účinnost do: 05.02.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

288/2016 Sb.

Účinnost od: 12.09.2016

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
(Ruší 96/2015 Sb.)

287/2016 Sb.

Účinnost od: 12.09.2016

Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

283/2016 Sb.

Účinnost od: 12.09.2016

Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

281/2016 Sb.

Účinnost od: 12.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
(Mění 187/2009 Sb.)

261/2016 Sb.

Účinnost od: 07.09.2016

Vyhláška o tabákových výrobcích
(Ruší 344/2003 Sb.;Ruší 316/2012 Sb.)

180/2016 Sb.

Účinnost od: 07.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 132/2010 Sb.)

290/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
(Mění 95/2016 Sb.)

280/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.;Mění 492/2005 Sb.;Mění 197/2016 Sb.)

279/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
(Mění 10/2005 Sb.)

277/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

275/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

274/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

273/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

272/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 213/2015 Sb.)

270/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Mění 206/2010 Sb.)

259/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 222/1995 Sb.)

255/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 25/2008 Sb.)

243/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
(Mění 235/2004 Sb.)

218/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2006 Sb.)

215/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
(Mění 163/2002 Sb.)

209/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2014 Sb.)

202/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2005 Sb.)

197/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 72/2005 Sb.;Mění 13/2005 Sb.;Mění 14/2005 Sb.;Mění 48/2005 Sb.;Mění 71/2005 Sb.;Mění 108/2005 Sb.;Mění 492/2005 Sb.;Mění 177/2009 Sb.;Mění 74/2005 Sb.)

178/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

166/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
(Mění 478/2009 Sb.)

137/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 111/1998 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Ruší 42/1999 Sb.;Ruší 312/2011 Sb.)

126/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 634/2004 Sb.)

113/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
(Mění 634/2004 Sb.)

112/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon o evidenci tržeb
(Výjimka účinnosti )

27/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
(Ruší 73/2005 Sb.;Ruší 147/2011 Sb.;Ruší 103/2014 Sb.)

245/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016    Zrušeno: 31.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 671/2004 Sb.)

239/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
(Mění 75/2005 Sb.)

82/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 306/1999 Sb.)

15/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
(Výjimka účinnosti )

189/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/2005 Sb.)

271/2016 Sb.

Účinnost od: 29.08.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

262/2016 Sb.

Účinnost od: 23.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
(Mění 102/2012 Sb.)

268/2016 Sb.

Účinnost od: 19.08.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň

267/2016 Sb.

Účinnost od: 19.08.2016    Účinnost do: 05.02.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

232/2016 Sb.

Účinnost od: 06.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
(Mění 46/2015 Sb.)

229/2016 Sb.

Účinnost od: 06.08.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 119/2002 Sb.;Mění 206/2015 Sb.)

256/2016 Sb.

Účinnost od: 05.08.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2001 Sb.)

249/2016 Sb.

Účinnost od: 03.08.2016

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

221/2016 Sb.

Účinnost od: 03.08.2016

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016

220/2016 Sb.

Účinnost od: 03.08.2016

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích

247/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

243/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 17/2012 Sb.)

237/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2005 Sb.)

236/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/2007 Sb.;Mění 309/2014 Sb.;Mění 50/2015 Sb.;Mění 75/2015 Sb.;Mění 76/2015 Sb.)

235/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2012 Sb.)

231/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
(Ruší 211/2004 Sb.;Ruší 611/2004 Sb.;Ruší 238/2005 Sb.;Ruší 459/2005 Sb.)

228/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic

226/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

212/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 198/1993 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

198/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.
(Mění 347/2006 Sb.)

195/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2011 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

191/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Ruší 216/2002 Sb.;Ruší 481/2004 Sb.;Ruší 178/2007 Sb.;Mění 379/2007 Sb.;Mění 274/2008 Sb.;Mění 301/2009 Sb.;Mění 314/2015 Sb.)

189/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

185/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 503/2012 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Ruší 218/2014 Sb.)

69/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
(Ruší 326/2001 Sb.;Ruší 264/2003 Sb.;Ruší 169/2009 Sb.;Ruší 159/2014 Sb.)

65/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.;Ruší 128/1976 Sb.)

217/2016 Sb.

Účinnost od: 30.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(Mění 272/2011 Sb.)

246/2016 Sb.

Účinnost od: 29.07.2016

Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

245/2016 Sb.

Účinnost od: 29.07.2016

Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

244/2016 Sb.

Účinnost od: 29.07.2016

Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

243/2016 Sb.

Účinnost od: 29.07.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
(Mění 61/1988 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 539/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 71/1994 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 310/1999 Sb.;Mění 63/2000 Sb.;Mění 99/2000 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 214/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 219/2003 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 254/2004 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 594/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 228/2005 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 307/2013 Sb.;Mění 120/2002 Sb.)

242/2016 Sb.

Účinnost od: 29.07.2016

Zákon celní zákon
(Ruší 481/2002 Sb.;Ruší 430/2004 Sb.;Ruší 13/1993 Sb.;Mění 35/1993 Sb.;Mění 113/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 265/2001 Sb.;Ruší 1/2002;Ruší 322/2003 Sb.;Mění 354/2003 Sb.;Ruší 187/2004 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 79/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 342/2006 Sb.;Mění 170/2007 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Ruší 136/2008 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 218/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 104/2011 Sb.;Mění 457/2011 Sb.;Mění 18/2012 Sb.;Mění 308/2013 Sb.;Mění 344/2013 Sb.;Mění 360/2014 Sb.;Ruší 274/1997 Sb.;Ruší 115/1998 Sb.;Ruší 133/2001 Sb.;Ruší 248/2002 Sb.;Ruší 450/2002 Sb.;Ruší 117/2003 Sb.;Ruší 410/2003 Sb.;Ruší 56/2004 Sb.;Ruší 251/2004 Sb.;Ruší 201/2005 Sb.;Ruší 563/2006 Sb.;Ruší 599/2006 Sb.;Ruší 200/2007 Sb.;Ruší 393/2008 Sb.;Ruší 317/2010 Sb.;Ruší 421/2012 Sb.;Ruší 35/2015 Sb.)

241/2016 Sb.

Účinnost od: 29.07.2016    Účinnost do: 06.11.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

240/2016 Sb.

Účinnost od: 29.07.2016    Účinnost do: 06.11.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

239/2016 Sb.

Účinnost od: 27.07.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.

238/2016 Sb.

Účinnost od: 27.07.2016

Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
(Ruší 432/2004 Sb.;Ruší 658/2004 Sb.)

234/2016 Sb.

Účinnost od: 22.07.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 115/2006 Sb.)

233/2016 Sb.

Účinnost od: 22.07.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 29/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád

225/2016 Sb.

Účinnost od: 21.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
(Mění 277/2015 Sb.)

224/2016 Sb.

Účinnost od: 21.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
(Mění 276/2015 Sb.)

219/2016 Sb.

Účinnost od: 19.07.2016

Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
(Ruší 26/2003 Sb.;Ruší 621/2004 Sb.;Ruší 93/2015 Sb.)

216/2016 Sb.

Účinnost od: 15.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/1998 Sb.)

214/2016 Sb.

Účinnost od: 15.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
(Mění 231/1996 Sb.)

204/2016 Sb.

Účinnost od: 14.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 528/2005 Sb.)

211/2016 Sb.

Účinnost od: 04.07.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

210/2016 Sb.

Účinnost od: 04.07.2016    Účinnost do: 06.11.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

159/2016 Sb.

Účinnost od: 03.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
(Ruší 114/2006 Sb.;Mění 234/2009 Sb.)

194/2016 Sb.

Účinnost od: 02.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

193/2016 Sb.

Účinnost od: 02.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 85/2012 Sb.)

209/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2014 Sb.)

208/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

207/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
(Mění 318/2013 Sb.)

206/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

205/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
(Mění 317/2014 Sb.)

203/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
(Mění 464/2012 Sb.)

199/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2016)

196/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
(Mění 33/2005 Sb.)

192/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 111/2009 Sb.)

163/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

155/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/2008 Sb.)

151/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
(Mění 458/2009 Sb.)

150/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

147/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 372/2011 Sb.)

115/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

106/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 256/2013 Sb.)

70/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
(Ruší 210/2011 Sb.)

47/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 585/2004 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 289/2005 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 300/2013 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

46/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/1999 Sb.)

45/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon o službě vojáků v záloze
(Ruší 220/1999 Sb.;Mění 128/2002 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 305/2008 Sb.;Mění 306/2008 Sb.;Mění 300/2013 Sb.;Ruší 39/2008 Sb.;Ruší 271/1999 Sb.;Ruší 272/1999 Sb.)

382/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

368/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.
(Mění 129/2012 Sb.)

361/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016    Zrušeno: 01.03.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
(Mění 202/2014 Sb.)

349/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
(Výjimka účinnosti )

340/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2016

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

165/2016 Sb.

Účinnost od: 29.06.2016

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové

184/2016 Sb.

Účinnost od: 28.06.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 334/1992 Sb.)

201/2016 Sb.

Účinnost od: 22.06.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

200/2016 Sb.

Účinnost od: 22.06.2016

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015

190/2016 Sb.

Účinnost od: 17.06.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
(Mění 234/2014 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 165/2012 Sb.)

rs74/2016 Sb.

Účinnost od: 17.06.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb.
(Mění 277/2015 Sb.)

123/2016 Sb.

Účinnost od: 16.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2004 Sb.)

188/2016 Sb.

Účinnost od: 15.06.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
(Mění 634/2004 Sb.)

187/2016 Sb.

Účinnost od: 15.06.2016

Zákon o dani z hazardních her
(Výjimka účinnosti )

182/2016 Sb.

Účinnost od: 09.06.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

179/2016 Sb.

Účinnost od: 08.06.2016

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016

177/2016 Sb.

Účinnost od: 08.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
(Mění 133/2013 Sb.)

176/2016 Sb.

Účinnost od: 08.06.2016    Účinnost do: 06.11.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

175/2016 Sb.

Účinnost od: 08.06.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

174/2016 Sb.

Účinnost od: 08.06.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

162/2016 Sb.

Účinnost od: 07.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 196/2001 Sb.)

161/2016 Sb.

Účinnost od: 07.06.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
(Mění 549/1991 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 91/2012 Sb.)

167/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
(Ruší 287/2001 Sb.;Ruší 397/2004 Sb.)

166/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
(Mění 478/2009 Sb.)

164/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 342/2012 Sb.)

159/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
(Mění 234/2009 Sb.)

158/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 233/2009 Sb.)

157/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016

156/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016

153/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
(Mění 13/1994 Sb.)

152/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
(Mění 82/2011 Sb.)

149/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 47/2002 Sb.)

148/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2004 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

145/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
(Ruší 478/2012 Sb.)

144/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 335/2004 Sb.)

142/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
(Mění 156/1991 Sb.)

54/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
(Mění 274/2009 Sb.)

375/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
(Mění 21/1992 Sb.)

171/2016 Sb.

Účinnost od: 31.05.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2012 Sb.)

109/2016 Sb.

Účinnost od: 31.05.2016

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč

160/2016 Sb.

Účinnost od: 23.05.2016    Účinnost do: 06.11.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

141/2016 Sb.

Účinnost od: 21.05.2016

Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)

140/2016 Sb.

Účinnost od: 21.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2011 Sb.)

154/2016 Sb.

Účinnost od: 20.05.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.
(Mění 98/2011 Sb.)

137/2016 Sb.

Účinnost od: 17.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 111/1998 Sb.)

186/2016 Sb.

Účinnost od: 15.05.2016

Zákon o hazardních hrách
(Výjimka účinnosti )

146/2016 Sb.

Účinnost od: 11.05.2016    Účinnost do: 06.11.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

110/2016 Sb.

Účinnost od: 11.05.2016

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

143/2016 Sb.

Účinnost od: 10.05.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2003 Sb.)

129/2016 Sb.

Účinnost od: 10.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/2000 Sb.)

128/2016 Sb.

Účinnost od: 10.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

127/2016 Sb.

Účinnost od: 10.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1987 Sb.)

139/2016 Sb.

Účinnost od: 06.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 496/2012 Sb.;Mění 231/2001 Sb.)

138/2016 Sb.

Účinnost od: 06.05.2016    Účinnost do: 09.10.2016

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

136/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
(Mění 591/2006 Sb.;Mění 592/2006 Sb.)

130/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016    Účinnost do: 01.05.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

126/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 18/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 360/1992 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 222/2009 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

125/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

113/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
(Mění 235/2004 Sb.)

103/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016    Účinnost do: 01.05.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

99/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
(Ruší 262/2007 Sb.)

88/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 309/2006 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

73/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
(Mění 318/2013 Sb.)

49/2016 Sb.

Účinnost od: 01.05.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 416/2009 Sb.;Mění 184/2006 Sb.)

133/2016 Sb.

Účinnost od: 25.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
(Mění 82/2012 Sb.)

132/2016 Sb.

Účinnost od: 25.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

131/2016 Sb.

Účinnost od: 25.04.2016

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
(Mění 261/2015 Sb.)

101/2016 Sb.

Účinnost od: 21.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 518/2004 Sb.)

100/2016 Sb.

Účinnost od: 21.04.2016

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
(Ruší 97/2002 Sb.;Ruší 665/2004 Sb.;Ruší 249/2002 Sb.;Ruší 32/2004 Sb.;Ruší 616/2004 Sb.;Ruší 360/2006 Sb.;Ruší 427/2006 Sb.;Mění 98/2007 Sb.)

97/2016 Sb.

Účinnost od: 21.04.2016

Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
(Výjimka účinnosti )

122/2016 Sb.

Účinnost od: 20.04.2016

Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
(Ruší 27/2003 Sb.;Ruší 127/2004 Sb.;Ruší 142/2008 Sb.)

121/2016 Sb.

Účinnost od: 20.04.2016

Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
(Ruší 326/2002 Sb.)

120/2016 Sb.

Účinnost od: 20.04.2016

Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
(Ruší 464/2005 Sb.;Ruší 246/2010 Sb.)

119/2016 Sb.

Účinnost od: 20.04.2016

Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
(Ruší 20/2003 Sb.)

118/2016 Sb.

Účinnost od: 20.04.2016

Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
(Ruší 17/2003 Sb.)

117/2016 Sb.

Účinnost od: 20.04.2016

Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
(Ruší 616/2006 Sb.)

116/2016 Sb.

Účinnost od: 20.04.2016

Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
(Ruší 23/2003 Sb.)

97/2016 Sb.

Účinnost od: 20.04.2016

Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
(Ruší 358/2001 Sb.;Ruší 416/2003 Sb.)

124/2016 Sb.

Účinnost od: 19.04.2016

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016

96/2016 Sb.

Účinnost od: 15.04.2016

Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
(Ruší 174/2005 Sb.)

91/2016 Sb.

Účinnost od: 15.04.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 183/2006 Sb.)

90/2016 Sb.

Účinnost od: 15.04.2016

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

114/2016 Sb.

Účinnost od: 13.04.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 62/2003 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 275/2012 Sb.)

111/2016 Sb.

Účinnost od: 06.04.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

108/2016 Sb.

Účinnost od: 06.04.2016

Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

107/2016 Sb.

Účinnost od: 06.04.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/2012 Sb.)

105/2016 Sb.

Účinnost od: 06.04.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
(Mění 164/2013 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Ruší 330/2014 Sb.)

104/2016 Sb.

Účinnost od: 06.04.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/1993 Sb.)

102/2016 Sb.

Účinnost od: 06.04.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

94/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
(Ruší 376/2001 Sb.;Ruší 502/2004 Sb.)

93/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Vyhláška o Katalogu odpadů
(Ruší 381/2001 Sb.;Ruší 503/2004 Sb.;Ruší 168/2007 Sb.;Mění 374/2008 Sb.)

88/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

86/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

82/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.
(Mění 62/2001 Sb.)

81/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2016)
(Mění 335/2015 Sb.)

78/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
(Mění 284/2011 Sb.;Ruší 481/2000 Sb.;Ruší 294/2001 Sb.;Ruší 141/2002 Sb.;Ruší 145/2003 Sb.;Ruší 303/2005 Sb.;Ruší 146/2003 Sb.;Ruší 333/2009 Sb.;Ruší 228/2010 Sb.;Mění 98/2007 Sb.;Mění 209/2013 Sb.)

74/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.
(Mění 166/2005 Sb.)

40/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 537/2006 Sb.)

267/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

92/2016 Sb.

Účinnost od: 23.03.2016    Účinnost do: 24.05.2016

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii

87/2016 Sb.

Účinnost od: 23.03.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

72/2016 Sb.

Účinnost od: 22.03.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 133/2005 Sb.)

85/2016 Sb.

Účinnost od: 21.03.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

84/2016 Sb.

Účinnost od: 21.03.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
(Mění 294/2015 Sb.)

83/2016 Sb.

Účinnost od: 21.03.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2001 Sb.)

rs32/2016 Sb.

Účinnost od: 21.03.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb.
(Mění 247/1995 Sb.)

203/2014 Sb.

Účinnost od: 18.03.2016

Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014

80/2016 Sb.

Účinnost od: 17.03.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

79/2016 Sb.

Účinnost od: 17.03.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

77/2016 Sb.

Účinnost od: 14.03.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
(Mění 355/2013 Sb.)

76/2016 Sb.

Účinnost od: 14.03.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/2002 Sb.)

75/2016 Sb.

Účinnost od: 14.03.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

66/2016 Sb.

Účinnost od: 11.03.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(Mění 71/2013 Sb.)

71/2016 Sb.

Účinnost od: 07.03.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

50/2016 Sb.

Účinnost od: 06.03.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
(Mění 395/2009 Sb.)

65/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
(Mění 218/2014 Sb.)

64/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 76/2015 Sb.;Mění 72/2015 Sb.;Mění 73/2015 Sb.)

63/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.;Mění 79/2007 Sb.)

62/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
(Mění 74/2015 Sb.)

61/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 50/2015 Sb.;Mění 112/2008 Sb.;Mění 307/2014 Sb.;Mění 309/2014 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 185/2015 Sb.)

59/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.
(Mění 243/2009 Sb.)

57/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
(Ruší 416/2010 Sb.)

52/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
(Mění 244/2013 Sb.)

51/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 219/2000 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 201/2002 Sb.;Mění 273/2008 Sb.)

43/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
(Mění 75/2010 Sb.)

223/2015 Sb.

Účinnost od: 01.03.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

68/2016 Sb.

Účinnost od: 25.02.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

67/2016 Sb.

Účinnost od: 25.02.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

60/2016 Sb.

Účinnost od: 24.02.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

58/2016 Sb.

Účinnost od: 22.02.2016

Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
(Mění 3/2015 Sb.)

48/2016 Sb.

Účinnost od: 20.02.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

56/2016 Sb.

Účinnost od: 15.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

41/2016 Sb.

Účinnost od: 15.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.
(Mění 490/2000 Sb.)

55/2016 Sb.

Účinnost od: 12.02.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

53/2016 Sb.

Účinnost od: 12.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 441/2013 Sb.)

39/2016 Sb.

Účinnost od: 10.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 512/2002 Sb.)

38/2016 Sb.

Účinnost od: 10.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
(Mění 304/2012 Sb.)

30/2016 Sb.

Účinnost od: 10.02.2016

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady

51/2016 Sb.

Účinnost od: 08.02.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 219/2000 Sb.)

44/2016 Sb.

Účinnost od: 03.02.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině

42/2016 Sb.

Účinnost od: 03.02.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016

33/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016    Účinnost do: 01.04.2016

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích

29/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.)

28/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu
(Ruší 79/2012 Sb.)

25/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

24/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

23/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

22/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

21/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
(Mění 243/2014 Sb.)

20/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

19/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

18/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

16/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
(Ruší 51/2006 Sb.;Ruší 81/2010 Sb.)

13/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2007 Sb.)

11/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
(Mění 361/2014 Sb.)

8/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
(Ruší 426/2005 Sb.;Ruší 363/2007 Sb.;Ruší 358/2009 Sb.;Ruší 392/2011 Sb.;Ruší 445/2012 Sb.)

378/2015 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 634/1992 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 29/2000 Sb.)

200/2015 Sb.

Účinnost od: 01.02.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 280/1992 Sb.)

37/2016 Sb.

Účinnost od: 29.01.2016

Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
(Ruší 453/2012 Sb.)

35/2016 Sb.

Účinnost od: 29.01.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

34/2016 Sb.

Účinnost od: 29.01.2016

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

32/2016 Sb.

Účinnost od: 29.01.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

31/2016 Sb.

Účinnost od: 29.01.2016

Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

26/2016 Sb.

Účinnost od: 25.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 234/2014 Sb.)

1/2016 Sb.

Účinnost od: 23.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
(Mění 238/2011 Sb.)

17/2016 Sb.

Účinnost od: 22.01.2016    Účinnost do: 23.01.2018

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 %

15/2016 Sb.

Účinnost od: 21.01.2016

Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

12/2016 Sb.

Účinnost od: 20.01.2016

Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

14/2016 Sb.

Účinnost od: 19.01.2016

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016

9/2016 Sb.

Účinnost od: 19.01.2016

Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
(Ruší 346/2012 Sb.)

5/2016 Sb.

Účinnost od: 18.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/2004 Sb.)

3/2016 Sb.

Účinnost od: 18.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
(Mění 39/2005 Sb.)

2/2016 Sb.

Účinnost od: 18.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
(Mění 55/2011 Sb.)

7/2016 Sb.

Účinnost od: 15.01.2016    Účinnost do: 17.07.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

6/2016 Sb.

Účinnost od: 15.01.2016

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %

366/2015 Sb.

Účinnost od: 15.01.2016

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby

379/2015 Sb.

Účinnost od: 12.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/2004 Sb.)

4/2016 Sb.

Účinnost od: 08.01.2016

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014

242/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon celní zákon
(Výjimka účinnosti )

95/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

36/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

408/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
(Ruší 541/2005 Sb.;Ruší 552/2006 Sb.;Ruší 365/2007 Sb.;Ruší 454/2008 Sb.;Ruší 468/2009 Sb.;Ruší 400/2010 Sb.;Ruší 371/2011 Sb.;Ruší 438/2012 Sb.;Ruší 193/2014 Sb.)

407/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)

406/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
(Mění 415/2012 Sb.)

405/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
(Ruší 366/2010 Sb.)

404/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

403/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(Ruší 440/2012 Sb.)

401/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
(Ruší 61/2003 Sb.;Ruší 229/2007 Sb.;Ruší 23/2011 Sb.)

400/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

399/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
(Mění 343/2014 Sb.)

396/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Účinnost do: 01.01.2017

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016

395/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

394/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

393/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 78/2008 Sb.;Mění 77/2008 Sb.)

392/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

391/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2000 Sb.)

390/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

389/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

388/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2002 Sb.;Mění 564/2002 Sb.)

387/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

386/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu

385/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 328/2014 Sb.)

383/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/1995 Sb.)

382/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 201/2012 Sb.)

380/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 202/1990 Sb.)

377/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 426/2011 Sb.;Mění 427/2011 Sb.)

376/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon o ukončení důchodového spoření
(Ruší 397/2012 Sb.;Mění 399/2012 Sb.;Mění 344/2013 Sb.;Ruší 423/2012 Sb.;Ruší 40/2013 Sb.)

375/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 418/2011 Sb.;Mění 91/2012 Sb.;Mění 408/2010 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 277/2009 Sb.)

374/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

373/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
(Mění 312/2014 Sb.)

372/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
(Mění 270/2010 Sb.)

371/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 503/2002 Sb.)

370/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

369/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.)

368/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.
(Mění 129/2012 Sb.)

367/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
(Ruší 52/2008 Sb.)

364/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
(Mění 297/2012 Sb.;Mění 98/2012 Sb.)

363/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017
(Ruší 392/2013 Sb.)

362/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

361/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.03.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
(Mění 202/2014 Sb.)

360/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

356/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 419/2001 Sb.)

354/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
(Mění 358/2013 Sb.)

353/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

352/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

350/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

349/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
(Ruší 365/2009 Sb.;Ruší 370/2010 Sb.;Ruší 442/2011 Sb.;Ruší 436/2012 Sb.;Ruší 291/2014 Sb.)

348/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)

347/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 5/2014 Sb.)

346/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

345/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
(Mění 441/2013 Sb.)

344/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Mění 298/2014 Sb.)

343/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2002 Sb.)

335/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2015, č. 7/2015 a č. 8/2015)

334/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

332/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

331/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Účinnost do: 01.01.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

330/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Účinnost do: 01.01.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

329/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Účinnost do: 01.01.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

327/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 142/2014 Sb.)

325/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

324/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 504/2002 Sb.)

322/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.
(Mění 194/2009 Sb.)

321/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
(Mění 400/2011 Sb.)

320/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
(Mění 133/1985 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 585/2004 Sb.;Ruší 238/2000 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Mění 586/2004 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 189/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Ruší 260/2008 Sb.;Mění 160/2013 Sb.;Mění 64/2014 Sb.;Ruší 91/2010 Sb.;Ruší 263/2013 Sb.;Ruší 97/2008 Sb.;Ruší 349/2013 Sb.)

319/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 29/2000 Sb.;Mění 77/1997 Sb.;Ruší 432/2012 Sb.)

318/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 348/2005 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 262/2011 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.)

316/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2015,č. 4/2015 a č. 5/2015)
(Výjimka účinnosti ;Mění 367/2013 Sb.)

315/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

309/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
(Ruší 242/2014 Sb.)

308/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

307/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
(Mění 470/2012 Sb.)

306/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
(Výjimka účinnosti )

303/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

302/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Účinnost do: 01.01.2017

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016

301/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.
(Mění 426/2013 Sb.)

300/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.
(Mění 346/2013 Sb.)

296/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
(Ruší 347/2012 Sb.;Ruší 350/2013 Sb.)

294/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
(Ruší 30/2001 Sb.;Ruší 153/2003 Sb.;Ruší 176/2004 Sb.;Ruší 193/2006 Sb.;Ruší 507/2006 Sb.;Ruší 202/2008 Sb.;Ruší 91/2009 Sb.;Ruší 247/2010 Sb.;Ruší 290/2011 Sb.)

293/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

292/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

286/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
(Ruší 227/2014 Sb.;Ruší 285/2015 Sb.)

283/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016

278/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

275/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 529/2005 Sb.)

273/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

272/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016

270/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2008 Sb.)

269/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
(Ruší 372/2001 Sb.)

266/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

263/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

262/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o regulačním výkaznictví
(Ruší 59/2012 Sb.)

261/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Účinnost do: 01.01.2017

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

255/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

252/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 502/2002 Sb.)

251/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

250/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

244/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

233/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

223/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

221/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 563/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 93/2009 Sb.)

220/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.)

212/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 170/2010 Sb.)

200/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

196/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

195/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
(Ruší 195/2014 Sb.)

194/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

182/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

178/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

164/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2001 Sb.)

158/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

131/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 189/1999 Sb.;Mění 309/1999 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 165/2012 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

104/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 67/2013 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

41/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 334/1992 Sb.)

23/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 338/1992 Sb.)

15/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
(Mění 114/1992 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 21/2006 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 6/2002 Sb.)

364/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
(Mění 5/2014 Sb.)

362/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

360/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 235/2004 Sb.)

343/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o registraci vozidel
(Výjimka účinnosti )

342/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

135/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 256/2004 Sb.)

48/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

252/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
(Výjimka účinnosti )

500/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
(Mění 243/2000 Sb.)

496/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
(Výjimka účinnosti )

295/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 243/2000 Sb.)

Zavřít
MENU