Sbírka předpisů 2010 - podle účinnosti

439/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2010

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10 k úkonům podle § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru

437/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

435/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
(Mění 410/2009 Sb.)

434/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
(Mění 383/2009 Sb.)

400/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2010    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 468/2009 Sb.)

380/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2010    Zrušeno: 05.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
(Mění 123/2007 Sb.)

156/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 21/1992 Sb.)

384/2009 Sb.

Účinnost od: 31.12.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění účinném od 1. ledna 2005
(Mění 329/1999 Sb.)

426/2010 Sb.

Účinnost od: 30.12.2010

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 14. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) ve vztahu k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků

424/2010 Sb.

Účinnost od: 30.12.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
(Mění 111/2009 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 239/1992 Sb.;Mění 241/1992 Sb.;Mění 116/1985 Sb.;Mění 83/1990 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 227/2009 Sb.)

423/2010 Sb.

Účinnost od: 30.12.2010    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 137/2006 Sb.)

418/2010 Sb.

Účinnost od: 29.12.2010

Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů

417/2010 Sb.

Účinnost od: 29.12.2010

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

411/2010 Sb.

Účinnost od: 29.12.2010

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012

404/2010 Sb.

Účinnost od: 28.12.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

402/2010 Sb.

Účinnost od: 28.12.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 180/2005 Sb.)

398/2010 Sb.

Účinnost od: 27.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
(Mění 335/2004 Sb.)

395/2010 Sb.

Účinnost od: 27.12.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS 39/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst

392/2010 Sb.

Účinnost od: 27.12.2010    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek

391/2010 Sb.

Účinnost od: 27.12.2010

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

390/2010 Sb.

Účinnost od: 27.12.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti

386/2010 Sb.

Účinnost od: 17.12.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

379/2010 Sb.

Účinnost od: 17.12.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

371/2010 Sb.

Účinnost od: 17.12.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

rs135/2010 Sb.

Účinnost od: 17.12.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 344/2010 Sb.
(Mění 344/2010 Sb.)

369/2010 Sb.

Účinnost od: 15.12.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
(Mění 79/2007 Sb.)

368/2010 Sb.

Účinnost od: 15.12.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS 28/09 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města

367/2010 Sb.

Účinnost od: 15.12.2010    Účinnost do: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010
(Mění 386/2009 Sb.)

339/2010 Sb.

Účinnost od: 15.12.2010    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
(Ruší 16/2010 Sb.;Ruší 330/2006 Sb.)

335/2010 Sb.

Účinnost od: 15.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 433/2004 Sb.)

327/2010 Sb.

Účinnost od: 15.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
(Mění 260/2009 Sb.)

326/2010 Sb.

Účinnost od: 15.12.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

325/2010 Sb.

Účinnost od: 15.12.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

355/2010 Sb.

Účinnost od: 10.12.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

354/2010 Sb.

Účinnost od: 10.12.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

353/2010 Sb.

Účinnost od: 10.12.2010    Účinnost do: 09.01.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

352/2010 Sb.

Účinnost od: 10.12.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

318/2010 Sb.

Účinnost od: 09.12.2010

Vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu

349/2010 Sb.

Účinnost od: 08.12.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
(Ruší 150/2001 Sb.;Ruší 478/2005 Sb.)

347/2010 Sb.

Účinnost od: 08.12.2010    Zrušeno: 31.12.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
(Mění 362/2009 Sb.)

344/2010 Sb.

Účinnost od: 07.12.2010

Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
(Ruší 595/2004 Sb.)

343/2010 Sb.

Účinnost od: 07.12.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 594/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

314/2010 Sb.

Účinnost od: 07.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

194/2010 Sb.

Účinnost od: 04.12.2010

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
(Výjimka účinnosti )

336/2010 Sb.

Účinnost od: 03.12.2010    Zrušeno: 24.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2008 Sb.)

334/2010 Sb.

Účinnost od: 03.12.2010    Zrušeno: 01.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
(Mění 372/2009 Sb.;Mění 384/2002 Sb. nepřímo)

342/2010 Sb.

Účinnost od: 01.12.2010    Zrušeno: 01.09.2011

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2010 č. j. Org. 49/10 o atrahování působnosti

333/2010 Sb.

Účinnost od: 01.12.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

291/2010 Sb.

Účinnost od: 01.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.
(Mění 157/2003 Sb.)

285/2010 Sb.

Účinnost od: 01.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.
(Mění 352/2005 Sb.)

279/2010 Sb.

Účinnost od: 01.12.2010

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

1/2010 Sb.

Účinnost od: 01.12.2010    Zrušeno: 20.07.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.
(Mění 19/2003 Sb.)

332/2010 Sb.

Účinnost od: 30.11.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl ÚS 33/09 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.

329/2010 Sb.

Účinnost od: 29.11.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

328/2010 Sb.

Účinnost od: 29.11.2010    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

321/2010 Sb.

Účinnost od: 29.11.2010

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2021, 3,85 %

385/2010 Sb.

Účinnost od: 23.11.2010

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
(Ruší 272/1998 Sb.)

313/2010 Sb.

Účinnost od: 15.11.2010

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

310/2010 Sb.

Účinnost od: 15.11.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 ve věci návrhu na zrušení § 89 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb.

309/2010 Sb.

Účinnost od: 15.11.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

312/2010 Sb.

Účinnost od: 05.11.2010    Účinnost do: 06.02.2011

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 305/2010 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
(Mění 305/2010 Sb.)

305/2010 Sb.

Účinnost od: 05.11.2010    Účinnost do: 06.02.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

304/2010 Sb.

Účinnost od: 05.11.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 2 odst. 2 a části § 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Jeseník č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

300/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 475/2005 Sb.)

299/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 537/2006 Sb.)

298/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010    Zrušeno: 18.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
(Mění 369/2009 Sb.)

297/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010

Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

296/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010

Vyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace

295/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010

Nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících

292/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů
(Mění 164/2002 Sb.)

289/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.
(Mění 133/2005 Sb.)

287/2010 Sb.

Účinnost od: 01.11.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví

294/2010 Sb.

Účinnost od: 27.10.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 314/2008 Sb., některých ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 314/2008 Sb., a některých ustanovení zákona č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.)

272/2010 Sb.

Účinnost od: 27.10.2010

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana

278/2010 Sb.

Účinnost od: 15.10.2010

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 381/2007 Sb.;Ruší 272/2008 Sb.;Ruší 387/2008 Sb.)

277/2010 Sb.

Účinnost od: 15.10.2010

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 273/2000 Sb.;Ruší 106/2002 Sb.;Ruší 44/2004 Sb.)

286/2010 Sb.

Účinnost od: 14.10.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 10. srpna 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 18/2004, č. 8/2005, č. 11/2006, č. 4/2007 a č. 3/2008

275/2010 Sb.

Účinnost od: 12.10.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
(Mění 473/2008 Sb.)

271/2010 Sb.

Účinnost od: 06.10.2010

Vyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2 500 Kč

270/2010 Sb.

Účinnost od: 05.10.2010

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

280/2010 Sb.

Účinnost od: 01.10.2010    Účinnost do: 01.11.2010

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 1. října 2010 do 31. října 2010

265/2010 Sb.

Účinnost od: 01.10.2010    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích

254/2010 Sb.

Účinnost od: 01.10.2010

Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
(Ruší 324/2004 Sb.)

222/2010 Sb.

Účinnost od: 01.10.2010

Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
(Ruší 137/2009 Sb.)

232/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2010    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 605/2006 Sb.)

269/2010 Sb.

Účinnost od: 30.09.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 418/2009 Sb., pokud se týká soudce
(Mění 236/1995 Sb.)

274/2010 Sb.

Účinnost od: 22.09.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.
(Mění 177/2009 Sb.)

268/2010 Sb.

Účinnost od: 20.09.2010

Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění
(Ruší 6/1983/4 Sb.)

267/2010 Sb.

Účinnost od: 20.09.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
(Mění 335/2004 Sb.)

266/2010 Sb.

Účinnost od: 20.09.2010

Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí

264/2010 Sb.

Účinnost od: 15.09.2010    Zrušeno: 12.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
(Mění 140/2009 Sb.)

237/2010 Sb.

Účinnost od: 15.09.2010    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 93/1999 Sb.)

236/2010 Sb.

Účinnost od: 15.09.2010    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 92/1999 Sb.)

179/2010 Sb.

Účinnost od: 15.09.2010    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 137/2006 Sb.;Mění 417/2009 Sb.;Mění 139/2006 Sb.)

247/2010 Sb.

Účinnost od: 14.09.2010    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2001 Sb.)

260/2010 Sb.

Účinnost od: 10.09.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
(Mění 182/2006 Sb.)

256/2010 Sb.

Účinnost od: 02.09.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

255/2010 Sb.

Účinnost od: 02.09.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
(Mění 471/2001 Sb.)

322/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010
(Mění 481/2009 Sb.)

252/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 322/2005 Sb.)

251/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

246/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
(Mění 464/2005 Sb.)

245/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010    Zrušeno: 01.09.2011

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 276/2009 Sb.)

238/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

225/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 307/2004 Sb.)

221/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
(Ruší 49/1993 Sb.;Ruší 225/1997 Sb.;Ruší 184/1998 Sb.;Ruší 219/2006 Sb.;Ruší 558/2006 Sb.;Mění 51/1995 Sb.)

220/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb.
(Mění 448/2009 Sb.)

177/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
(Výjimka účinnosti )

322/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
(Mění 16/2005 Sb.)

211/2010 Sb.

Účinnost od: 31.08.2010

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
(Ruší 689/2004 Sb.;Ruší 18/2006 Sb.;Ruší 224/2007 Sb.;Ruší 268/2008 Sb.;Ruší 98/2009 Sb.;Ruší 242/2009 Sb.)

253/2010 Sb.

Účinnost od: 30.08.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

250/2010 Sb.

Účinnost od: 30.08.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

248/2010 Sb.

Účinnost od: 30.08.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
(Mění 376/2006 Sb.)

242/2010 Sb.

Účinnost od: 17.08.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a na vyslovení protiústavní nečinnosti Parlamentu České republiky

240/2010 Sb.

Účinnost od: 09.08.2010    Účinnost do: 01.10.2010

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 30. září 2010
(Ruší 184/2010 Sb.)

239/2010 Sb.

Účinnost od: 05.08.2010    Účinnost do: 09.01.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

213/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010

Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)

273/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010

Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

235/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010    Zrušeno: 01.12.2012

Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
(Ruší 54/2002 Sb.;Ruší 318/2003 Sb.;Ruší 270/2005 Sb.;Ruší 514/2006 Sb.;Ruší 319/2007 Sb.)

229/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.
(Mění 262/2000 Sb.)

228/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
(Mění 333/2009 Sb.)

224/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
(Mění 269/2004 Sb.)

213/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství
(Ruší 145/1997 Sb.;Ruší 316/2002 Sb.)

209/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
(Mění 111/2002 Sb.)

157/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 187/2006 Sb.)

155/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010

Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Ruší 16/2009 Sb.;Ruší 69/2004 Sb.;Ruší 380/2006 Sb.;Ruší 381/2006 Sb.;Ruší 382/2006 Sb.;Ruší 383/2006 Sb.;Ruší 63/2010 Sb. nepřímo;Mění 634/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 64/1986 Sb.)

150/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

147/2010 Sb.

Účinnost od: 01.08.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/1999 Sb.;Ruší 276/1999 Sb.;Ruší 278/1999 Sb.;Ruší 612/2006 Sb.)

234/2010 Sb.

Účinnost od: 28.07.2010

Sdělení Ministerstva financí o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem

230/2010 Sb.

Účinnost od: 23.07.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice č. 2/2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

226/2010 Sb.

Účinnost od: 23.07.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 4. května 2010 ve věci návrhu na zrušení § 58 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

218/2010 Sb.

Účinnost od: 23.07.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
(Mění 364/2009 Sb.)

216/2010 Sb.

Účinnost od: 23.07.2010    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2002 Sb.)

215/2010 Sb.

Účinnost od: 15.07.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
(Mění 318/2008 Sb.)

214/2010 Sb.

Účinnost od: 15.07.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2004 Sb.)

210/2010 Sb.

Účinnost od: 10.07.2010

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy
(Ruší 227/2004 Sb.)

219/2010 Sb.

Účinnost od: 08.07.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010 ve věci návrhu na zrušení § 83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

259/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn

258/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn

257/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn

243/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

212/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů

208/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Zrušeno: 04.09.2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

205/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Zrušeno: 15.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/2005 Sb.)

202/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/2004 Sb.)

200/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 1. června 2010 o atrahování působnosti
(Ruší 202/2009 Sb.)

198/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
(Mění 105/2008 Sb.)

194/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
(Ruší 493/2004 Sb.;Ruší 241/2005 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 77/2002 Sb.)

190/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy

189/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

188/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

187/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

186/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

185/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

178/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Účinnost do: 01.01.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

169/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Zrušeno: 24.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.
(Mění 356/2008 Sb.)

159/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/2004 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 111/1998 Sb.)

158/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 227/1997 Sb.)

154/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

153/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 110/2007 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 281/2009 Sb.)

152/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.)

151/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
(Mění 239/2000 Sb.;Mění 97/1993 Sb.)

149/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

148/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 156/2000 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

131/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

75/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
(Mění 332/2004 Sb.)

51/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(Mění 147/1999 Sb.)

50/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

33/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
(Mění 142/1994 Sb.)

485/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

468/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

431/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

363/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

306/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
(Mění 227/2009 Sb.)

305/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010    Zrušeno: 31.05.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 379/2005 Sb.)

291/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 227/2009 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

227/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
(Mění 42/1958 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 36/1967 Sb.;Mění 42/1980 Sb.;Mění 116/1985 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 83/1990 Sb.;Mění 403/1990 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 231/1991 Sb.;Mění 282/1991 Sb.;Mění 381/1991 Sb.;Mění 388/1991 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 160/1992 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 241/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 344/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 359/1992 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 539/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 19/1993 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 72/1994 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 248/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 140/1996 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 227/1997 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 306/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 46/2000 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 63/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 115/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 123/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 158/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 242/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 307/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 408/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 256/2001 Sb.;Mění 257/2001 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 312/2002 Sb.;Mění 148/2003 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 162/2003 Sb.;Mění 219/2003 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 276/2003 Sb.;Mění 356/2003 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 37/2004 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 321/2004 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 417/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 585/2004 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 695/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 228/2005 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 348/2005 Sb.;Mění 378/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 59/2006 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 139/2006 Sb.;Mění 179/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 203/2006 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 245/2006 Sb.;Mění 307/2006 Sb.;Mění 310/2006 Sb.;Mění 311/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.;Mění 25/2008 Sb.;Mění 125/2008 Sb.;Mění 167/2008 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.)

111/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2010

Zákon o základních registrech

291/2009 Sb.

Účinnost od: 30.06.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 246/1992 Sb.)

207/2010 Sb.

Účinnost od: 25.06.2010    Účinnost do: 17.10.2010

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

204/2010 Sb.

Účinnost od: 23.06.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/2002 Sb.)

182/2010 Sb.

Účinnost od: 23.06.2010

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy

184/2010 Sb.

Účinnost od: 18.06.2010    Zrušeno: 09.08.2010

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010

199/2010 Sb.

Účinnost od: 16.06.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 218/2000 Sb.)

196/2010 Sb.

Účinnost od: 16.06.2010    Zrušeno: 01.04.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 123/2000 Sb.)

195/2010 Sb.

Účinnost od: 16.06.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

193/2010 Sb.

Účinnost od: 16.06.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně

192/2010 Sb.

Účinnost od: 16.06.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

191/2010 Sb.

Účinnost od: 16.06.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty první zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007

183/2010 Sb.

Účinnost od: 16.06.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 115/2001 Sb.;Mění 290/2002 Sb.;Mění 565/1990 Sb.)

179/2010 Sb.

Účinnost od: 15.06.2010    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 137/2006 Sb.)

171/2010 Sb.

Účinnost od: 15.06.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 13/2010 Sb.
(Mění 228/2008 Sb.)

170/2010 Sb.

Účinnost od: 15.06.2010

Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2001 Sb.)

181/2010 Sb.

Účinnost od: 09.06.2010

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera

180/2010 Sb.

Účinnost od: 08.06.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
(Mění 382/2009 Sb.)

160/2010 Sb.

Účinnost od: 07.06.2010

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
(Mění 256/2004 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 227/1997 Sb.;Mění 42/1994 Sb.)

156/2010 Sb.

Účinnost od: 05.06.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 284/2009 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 6/1993 Sb.)

177/2010 Sb.

Účinnost od: 04.06.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb.
(Mění 54/2008 Sb.)

175/2010 Sb.

Účinnost od: 04.06.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
(Mění 396/2004 Sb.)

174/2010 Sb.

Účinnost od: 04.06.2010

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

172/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010    Zrušeno: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.)

168/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2003 Sb.)

166/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 362/2009 Sb.)

162/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2006 Sb.)

144/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně

142/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

141/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/2006 Sb.)

133/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
(Ruší 229/2004 Sb.)

132/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
(Mění 231/2001 Sb.;Mění 348/2005 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

130/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
(Mění 4/2008 Sb.)

115/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2001 Sb.)

109/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

108/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

107/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

94/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
(Ruší 295/2003 Sb.)

73/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010

Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
(Ruší 151/1969 Sb.;Ruší 20/1979 Sb.;Ruší 553/1990 Sb.;Ruší 159/2002 Sb.)

1/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2010    Zrušeno: 20.07.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.
(Mění 19/2003 Sb.)

173/2010 Sb.

Účinnost od: 31.05.2010    Zrušeno: 01.09.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. května 2010

167/2010 Sb.

Účinnost od: 31.05.2010

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, přijatému Parlamentem dne 13. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. dubna 2010

165/2010 Sb.

Účinnost od: 31.05.2010

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 24. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. dubna 2010

164/2010 Sb.

Účinnost od: 31.05.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.;Mění 695/2004 Sb.)

163/2010 Sb.

Účinnost od: 26.05.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 20. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

129/2010 Sb.

Účinnost od: 21.05.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
(Mění 39/2005 Sb.)

128/2010 Sb.

Účinnost od: 21.05.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním

147/2010 Sb.

Účinnost od: 20.05.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/1999 Sb.)

140/2010 Sb.

Účinnost od: 20.05.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

139/2010 Sb.

Účinnost od: 20.05.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2000 Sb.)

138/2010 Sb.

Účinnost od: 20.05.2010

Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje

137/2010 Sb.

Účinnost od: 20.05.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
(Mění 180/2005 Sb.)

161/2010 Sb.

Účinnost od: 18.05.2010    Účinnost do: 18.06.2010

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 17. června 2010

301/2009 Sb.

Účinnost od: 17.05.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1997 Sb.)

136/2010 Sb.

Účinnost od: 14.05.2010    Zrušeno: 18.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2002 Sb.)

134/2010 Sb.

Účinnost od: 13.05.2010

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

114/2010 Sb.

Účinnost od: 07.05.2010

Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

113/2010 Sb.

Účinnost od: 07.05.2010    Zrušeno: 10.11.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení
(Mění 266/2009 Sb.)

127/2010 Sb.

Účinnost od: 06.05.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2003 Sb.)

116/2010 Sb.

Účinnost od: 05.05.2010

Vyhláška o vydání zlaté mince „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč

110/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

106/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2010    Zrušeno: 18.11.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
(Mění 1/2008 Sb.)

105/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2010

Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

99/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2010    Účinnost do: 01.05.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

68/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
(Mění 361/2007 Sb.)

57/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
(Mění 64/2005 Sb.)

103/2010 Sb.

Účinnost od: 30.04.2010

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

123/2010 Sb.

Účinnost od: 29.04.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2010 ve věci návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 106/1999 Sb.)

122/2010 Sb.

Účinnost od: 29.04.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2004 Sb.)

121/2010 Sb.

Účinnost od: 29.04.2010

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 22. března 2010

120/2010 Sb.

Účinnost od: 29.04.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

119/2010 Sb.

Účinnost od: 29.04.2010

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o krajském referendu a o změně některých zákonů přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. března 2010

315/2009 Sb.

Účinnost od: 29.04.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.
(Mění 194/2001 Sb.)

97/2010 Sb.

Účinnost od: 27.04.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 515/2004 Sb.)

117/2010 Sb.

Účinnost od: 22.04.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

rs42/2010 Sb.

Účinnost od: 22.04.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
(Mění 113/2010 Sb.)

112/2010 Sb.

Účinnost od: 20.04.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/2007 Sb.)

111/2010 Sb.

Účinnost od: 20.04.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2007 Sb.)

104/2010 Sb.

Účinnost od: 15.04.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 2. března 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

102/2010 Sb.

Účinnost od: 15.04.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/2004 Sb.)

101/2010 Sb.

Účinnost od: 15.04.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 227/2000 Sb.;Mění 227/2009 Sb.)

100/2010 Sb.

Účinnost od: 15.04.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
(Mění 111/2009 Sb.)

88/2010 Sb.

Účinnost od: 15.04.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1997 Sb.)

98/2010 Sb.

Účinnost od: 12.04.2010    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
(Mění 604/2006 Sb.)

95/2010 Sb.

Účinnost od: 08.04.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

93/2010 Sb.

Účinnost od: 08.04.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
(Mění 118/2006 Sb.)

92/2010 Sb.

Účinnost od: 05.04.2010    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 446/2005 Sb.)

224/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

143/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně

89/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
(Mění 448/2009 Sb.)

87/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

86/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.
(Mění 112/2008 Sb.)

85/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 110/2006 Sb.)

81/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010    Zrušeno: 01.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
(Mění 51/2006 Sb.)

80/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
(Ruší 219/2001 Sb.;Ruší 221/2001 Sb.;Ruší 222/2001 Sb.;Ruší 226/2001 Sb.)

79/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
(Ruší 220/2001 Sb.)

78/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/2007 Sb.;Mění 45/2009 Sb.)

77/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

61/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 294/2005 Sb.)

60/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
(Mění 468/2003 Sb.)

59/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 676/2004 Sb.)

57/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
(Mění 64/2005 Sb.)

45/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 147/1998 Sb.;Ruší 196/2002 Sb.;Ruší 161/2004 Sb.)

365/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
(Výjimka účinnosti )

232/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 605/2006 Sb.)

231/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2010    Zrušeno: 03.01.2018

Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
(Ruší 261/2004 Sb.;Ruší 221/2005 Sb.)

90/2010 Sb.

Účinnost od: 31.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
(Mění 177/2009 Sb.)

84/2010 Sb.

Účinnost od: 31.03.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 214/2009 Sb.)

83/2010 Sb.

Účinnost od: 31.03.2010

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010

65/2010 Sb.

Účinnost od: 31.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
(Mění 352/2005 Sb.)

82/2010 Sb.

Účinnost od: 29.03.2010    Účinnost do: 18.04.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce

76/2010 Sb.

Účinnost od: 26.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.
(Mění 215/2008 Sb.)

74/2010 Sb.

Účinnost od: 24.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 582/2004 Sb.)

72/2010 Sb.

Účinnost od: 24.03.2010

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 15. prosince 2009

70/2010 Sb.

Účinnost od: 24.03.2010

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 2009

69/2010 Sb.

Účinnost od: 24.03.2010

Zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně

307/2009 Sb.

Účinnost od: 21.03.2010    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2004 Sb.)

245/2009 Sb.

Účinnost od: 21.03.2010    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2007 Sb.
(Mění 336/2004 Sb.)

62/2010 Sb.

Účinnost od: 20.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/1998 Sb.)

34/2010 Sb.

Účinnost od: 17.03.2010

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje

66/2010 Sb.

Účinnost od: 16.03.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2010 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení

39/2010 Sb.

Účinnost od: 15.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
(Mění 522/2006 Sb.)

53/2010 Sb.

Účinnost od: 12.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
(Mění 35/2007 Sb.)

64/2010 Sb.

Účinnost od: 10.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

63/2010 Sb.

Účinnost od: 05.03.2010    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
(Mění 16/2009 Sb.)

263/2010 Sb.

Účinnost od: 03.03.2010

Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/2)

262/2010 Sb.

Účinnost od: 03.03.2010

Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/3)

59/2010 Sb.

Účinnost od: 02.03.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

126/2010 Sb.

Účinnost od: 01.03.2010

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

55/2010 Sb.

Účinnost od: 01.03.2010    Účinnost do: 02.09.2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2015, 3,40 %

52/2010 Sb.

Účinnost od: 01.03.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.
(Mění 245/2001 Sb.)

35/2010 Sb.

Účinnost od: 01.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
(Mění 22/1989 Sb.;Mění 659/2004 Sb.)

21/2010 Sb.

Účinnost od: 01.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb.
(Mění 2/2006 Sb.)

12/2010 Sb.

Účinnost od: 01.03.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2003 Sb.)

488/2009 Sb.

Účinnost od: 01.03.2010    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2006 Sb.)

41/2010 Sb.

Účinnost od: 27.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
(Mění 540/2005 Sb.)

58/2010 Sb.

Účinnost od: 26.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
(Mění 89/2006 Sb.)

56/2010 Sb.

Účinnost od: 26.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
(Mění 76/2005 Sb.)

54/2010 Sb.

Účinnost od: 25.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
(Mění 352/2008 Sb.)

48/2010 Sb.

Účinnost od: 23.02.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

67/2010 Sb.

Účinnost od: 22.02.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

261/2010 Sb.

Účinnost od: 19.02.2010

Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/1)

31/2010 Sb.

Účinnost od: 18.02.2010

Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
(Ruší 463/2004 Sb.)

46/2010 Sb.

Účinnost od: 17.02.2010    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

44/2010 Sb.

Účinnost od: 17.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
(Mění 29/2004 Sb.)

40/2010 Sb.

Účinnost od: 11.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
(Mění 273/2005 Sb.)

38/2010 Sb.

Účinnost od: 11.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.)

37/2010 Sb.

Účinnost od: 08.02.2010    Účinnost do: 30.05.2010

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

13/2010 Sb.

Účinnost od: 05.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků
(Mění 228/2008 Sb.)

32/2010 Sb.

Účinnost od: 03.02.2010    Zrušeno: 27.05.2011

Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

29/2010 Sb.

Účinnost od: 03.02.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění vyhlášky č. 86/2006 Sb.
(Mění 209/2004 Sb.)

28/2010 Sb.

Účinnost od: 03.02.2010    Zrušeno: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb.
(Mění 323/2004 Sb.)

47/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010

30/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2009. č. 10/2009)
(Mění 24/2010 Sb.)

26/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2006 Sb.)

23/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010    Účinnost do: 17.09.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010-2013, 2,80 %

19/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010

Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
(Ruší 114/2005 Sb.)

4/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
(Mění 423/2004 Sb.)

3/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek
(Ruší 56/1997 Sb.;Ruší 183/2000 Sb.;Ruší 372/2002 Sb.)

395/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010

Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

362/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2010

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
(Mění 353/2003 Sb.)

42/2010 Sb.

Účinnost od: 31.01.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

25/2010 Sb.

Účinnost od: 28.01.2010

Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm

22/2010 Sb.

Účinnost od: 26.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
(Mění 501/2006 Sb.)

20/2010 Sb.

Účinnost od: 26.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.
(Mění 197/2004 Sb.)

rs6/2010 Sb.

Účinnost od: 26.01.2010    Zrušeno: 01.09.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 17/2010 Sb.
(Mění 17/2010 Sb.)

17/2010 Sb.

Účinnost od: 21.01.2010    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
(Mění 205/2009 Sb.)

16/2010 Sb.

Účinnost od: 21.01.2010    Zrušeno: 15.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
(Mění 330/2006 Sb.)

14/2010 Sb.

Účinnost od: 21.01.2010    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.
(Mění 48/2008 Sb.)

11/2010 Sb.

Účinnost od: 19.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
(Mění 560/2006 Sb.)

476/2009 Sb.

Účinnost od: 15.01.2010    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
(Mění 146/2007 Sb.)

10/2010 Sb.

Účinnost od: 14.01.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

9/2010 Sb.

Účinnost od: 14.01.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 325/1999 Sb.)

8/2010 Sb.

Účinnost od: 14.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 492/2005 Sb.)

7/2010 Sb.

Účinnost od: 14.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

5/2010 Sb.

Účinnost od: 08.01.2010

Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 362/2003 Sb.

2/2010 Sb.

Účinnost od: 08.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
(Mění 312/2007 Sb.)

18/2010 Sb.

Účinnost od: 02.01.2010

Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn

381/2009 Sb.

Účinnost od: 02.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.)

379/2009 Sb.

Účinnost od: 02.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 183/2006 Sb.)

311/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2010)
(Ruší 376/2008 Sb.;Ruší 394/2009 Sb.;Mění 459/2008 Sb.)

125/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

43/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn

36/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

27/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn

24/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2009, č. 7/2009, č. 8/2009)

15/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 4/2009. č. 5/2009)

492/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
(Ruší 541/2006 Sb.)

490/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Ruší 291/2000 Sb.)

489/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

487/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Účinnost do: 01.01.2011

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

486/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2002 Sb.;Mění 564/2002 Sb.)

485/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

484/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

483/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

481/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

480/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
(Mění 245/2004 Sb.;Mění 45/2007 Sb.;Mění 47/2007 Sb.;Mění 75/2007 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 80/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 95/2008 Sb.;Mění 112/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 83/2009 Sb.)

479/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

478/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

477/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
(Ruší 125/2009 Sb.)

475/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
(Mění 615/2006 Sb.)

474/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.10.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
(Mění 77/2008 Sb.;Mění 78/2008 Sb.)

472/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

471/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

468/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

467/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

465/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu

464/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.
(Mění 208/2004 Sb.)

463/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
(Mění 418/2001 Sb.)

462/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
(Mění 262/2006 Sb.;Ruší 451/2008 Sb.)

461/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

460/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
(Mění 3/2008 Sb.)

459/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010
(Ruší 417/2008 Sb.)

458/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška,kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady

457/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

456/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení

455/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

454/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

453/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

452/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.
(Mění 567/2006 Sb.)

451/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

449/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
(Ruší 16/2001 Sb.;Ruší 535/2002 Sb.;Ruší 544/2004 Sb.;Ruší 22/2007 Sb.;Ruší 377/2008 Sb.)

448/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
(Ruší 26/2001 Sb.;Ruší 268/2001 Sb.;Ruší 444/2004 Sb.;Ruší 126/2005 Sb.;Ruší 104/2006 Sb.;Ruší 260/2006 Sb.;Ruší 474/2006 Sb.;Ruší 112/2007 Sb.;Ruší 230/2007 Sb.;Ruší 334/2007 Sb.;Ruší 369/2008 Sb.;Ruší 99/2009 Sb.)

447/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb.
(Mění 380/2003 Sb.)

446/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

445/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 503/2002 Sb.)

444/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

441/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn

434/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 23.09.2016

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

433/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 23.09.2016

Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

432/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

429/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

428/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem

427/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Mění 412/2008 Sb.)

426/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb.
(Mění 221/1995 Sb.)

425/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 10/2000 Sb.)

424/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
(Mění 264/2000 Sb.)

422/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/2004 Sb.)

419/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1998 Sb.)

418/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.)

417/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 137/2006 Sb.;Mění 139/2006 Sb.)

410/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
(Ruší 505/2002 Sb.;Ruší 477/2003 Sb.;Ruší 549/2004 Sb.;Ruší 401/2005 Sb.;Ruší 576/2006 Sb.;Ruší 353/2007 Sb.;Ruší 472/2008 Sb.;Ruší 402/2005 Sb.)

409/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.
(Mění 475/2005 Sb.)

407/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Účinnost do: 01.01.2012

Vyhláška o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie České republiky
(Ruší 443/2008 Sb.)

404/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.
(Mění 484/2006 Sb.)

399/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů

397/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(Ruší 267/2002 Sb.)

394/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2010

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 3/2009)
(Mění 376/2008 Sb.)

393/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků - třída: Amphibia

392/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993 o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy

391/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Účinnost do: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

390/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů

389/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

386/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Účinnost do: 01.01.2011

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010

385/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

383/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

365/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
(Ruší 524/2006 Sb.;Ruší 184/2007 Sb.;Ruší 321/2007 Sb.;Ruší 354/2008 Sb.)

362/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
(Mění 338/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 289/2009 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 206/2009 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

359/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
(Mění 284/1995 Sb.)

354/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Účinnost do: 01.01.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010

348/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

347/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

346/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 388/1991 Sb.)

345/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/1994 Sb.;Mění 183/2006 Sb.)

340/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

339/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008

306/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 52/2009 Sb.)

304/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

301/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1997 Sb.;Mění 216/2002 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 247/2000 Sb.)

299/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

291/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 246/1992 Sb.)

285/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
(Mění 592/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

278/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
(Mění 37/2004 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb. část první se zrušuje;Mění 159/2000 Sb.;Mění 12/2002 Sb.;Mění 126/2002 Sb.;Mění 39/2004 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 381/2005 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 70/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 124/2008 Sb.;Mění 126/2008 Sb.;Mění 137/2008 Sb.;Mění 254/2008 Sb.;Mění 326/1999 Sb.)

277/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon o pojišťovnictví
(Ruší 316/2001 Sb.;Ruší 303/2004 Sb.;Ruší 96/2006 Sb.;Ruší 458/2006 Sb.)

272/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

247/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015

232/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 605/2006 Sb.)

218/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 337/1992 Sb.)

208/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2005 Sb.)

190/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 300/2008 Sb.)

180/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

174/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
(Mění 258/1995 Sb.)

135/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

110/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1998 Sb.)

109/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 215/2004 Sb.)

41/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 124/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 266/2006 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 209/1997 Sb.;Mění 43/1980 Sb.;Mění 159/1989 Sb.;Ruší 47/1990 Sb.;Ruší 457/1990 Sb.;Mění 490/1991 Sb.;Mění 290/1993 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 152/1995 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 112/1998 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 191/1999 Sb.;Mění 210/1999 Sb.;Mění 223/1999 Sb.;Mění 238/1999 Sb.;Mění 305/1999 Sb.;Mění 360/1999 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 105/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 144/2001 Sb.;Mění 256/2001 Sb.;Mění 265/2001 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 276/2003 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Mění 52/2004 Sb.;Mění 537/2004 Sb.;Mění 587/2004 Sb.;Mění 411/2005 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 70/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 135/2006 Sb.;Mění 161/2006 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 253/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 314/2006 Sb.;Mění 178/2007 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 122/2008 Sb.;Mění 129/2008 Sb.;Mění 274/2008 Sb.;Mění 296/2008 Sb.)

40/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon trestní zákoník
(Ruší 140/1961 Sb.;Ruší 53/1963 Sb.;Ruší 56/1965 Sb.;Ruší 148/1969 Sb.;Ruší 45/1973 Sb.;Ruší 175/1990 Sb.;Ruší 545/1990 Sb.;Ruší 557/1991 Sb.;Ruší 253/1997 Sb.;Ruší 92/1998 Sb.;Ruší 96/1999 Sb.;Ruší 327/1999 Sb.;Ruší 405/2000 Sb.;Ruší 139/2001 Sb.;Ruší 134/2002 Sb.;Ruší 91/2004 Sb.;Ruší 692/2004 Sb.;Ruší 320/2006 Sb.;Ruší 343/2006 Sb.;Ruší 271/2007 Sb.;Ruší 165/1950 Sb.;Ruší 120/1962 Sb.;Ruší 482/2002 Sb.;Ruší 72/1997 Sb.;Ruší 10/1999 Sb.;Ruší 114/1999 Sb.;Ruší 65/1994 Sb.;Ruší 412/2002 Sb.;Ruší 40/2002 Sb. nepřímo;Ruší 444/2003 Sb. nepřímo;Ruší 103/1997 Sb. nepřímo)

479/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

454/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

382/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/2006 Sb.)

306/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 98/1987 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 220/1999 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 245/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 266/2006 Sb.)

304/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
(Mění 563/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

274/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
(Mění 49/1997 Sb.)

120/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

289/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
(Mění 289/2007 Sb.)

261/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 586/1992 Sb.)

229/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
(Mění 61/2003 Sb.)

391/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2010    Zrušeno: 01.09.2013

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
(Výjimka účinnosti )

Zavřít
MENU