Sbírka předpisů 2007 - podle účinnosti

6/2008 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

381/2007 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007    Zrušeno: 15.10.2010

Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
(Ruší 158/2004 Sb.;Ruší 68/2005 Sb.;Ruší 400/2006 Sb.)

380/2007 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 283/1991 Sb.)

378/2007 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007

Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
(Ruší 402/2000 Sb.;Ruší 269/2003 Sb.;Ruší 79/1997 Sb.;Ruší 129/2003 Sb.;Ruší 343/2003 Sb.;Mění 149/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 138/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 274/2003 Sb.;Mění 228/2005 Sb.;Mění 74/2006 Sb.;Mění 527/1990 Sb.)

375/2007 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 452/2001 Sb.)

332/2007 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
(Mění 655/2004 Sb.)

261/2007 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 189/2006 Sb.)

57/2007 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

4/2005 Sb.

Účinnost od: 31.12.2007    Zrušeno: 01.04.2006

Zákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
(Výjimka účinnosti )

366/2007 Sb.

Účinnost od: 28.12.2007

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

363/2007 Sb.

Účinnost od: 28.12.2007    Zrušeno: 01.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
(Mění 426/2005 Sb.)

101/2007 Sb.

Účinnost od: 23.12.2007    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 113/2005 Sb.)

42/2008 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

379/2007 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 216/2002 Sb.)

342/2007 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007    Účinnost do: 30.03.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

340/2007 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.
(Mění 505/2006 Sb.)

170/2007 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
(Mění 119/2002 Sb.)

161/2006 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

428/2005 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

559/2004 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/1999 Sb.)

222/2003 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/1999 Sb.)

217/2002 Sb.

Účinnost od: 21.12.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.)

333/2007 Sb.

Účinnost od: 15.12.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
(Mění 80/2007 Sb.)

310/2007 Sb.

Účinnost od: 15.12.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
(Mění 45/2007 Sb.)

330/2007 Sb.

Účinnost od: 14.12.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti

328/2007 Sb.

Účinnost od: 14.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 284/1995 Sb.)

323/2007 Sb.

Účinnost od: 14.12.2007    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

322/2007 Sb.

Účinnost od: 13.12.2007    Účinnost do: 30.03.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

320/2007 Sb.

Účinnost od: 13.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb.
(Mění 449/2006 Sb.)

307/2007 Sb.

Účinnost od: 07.12.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

306/2007 Sb.

Účinnost od: 07.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

303/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007    Účinnost do: 30.03.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

302/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007    Účinnost do: 30.03.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

301/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007    Zrušeno: 29.10.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
(Mění 132/2005 Sb.)

300/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

293/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 244/2004 Sb.)

290/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007

Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání

280/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007

Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
(Ruší 377/2001 Sb.;Ruší 366/2002 Sb.)

272/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
(Mění 484/2006 Sb.)

271/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

254/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
(Mění 493/2002 Sb.)

253/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
(Mění 277/2004 Sb.)

250/2007 Sb.

Účinnost od: 01.12.2007    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.
(Mění 342/1997 Sb.)

299/2007 Sb.

Účinnost od: 29.11.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.
(Mění 219/2003 Sb.)

298/2007 Sb.

Účinnost od: 29.11.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 320/2001 Sb.)

297/2007 Sb.

Účinnost od: 29.11.2007

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

325/2007 Sb.

Účinnost od: 26.11.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 8/2007)

291/2007 Sb.

Účinnost od: 26.11.2007

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2057, 4,85 %

292/2007 Sb.

Účinnost od: 23.11.2007    Účinnost do: 30.03.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

289/2007 Sb.

Účinnost od: 23.11.2007

Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
(Ruší 201/2003 Sb.;Ruší 202/2003 Sb.;Ruší 203/2003 Sb.;Ruší 375/2003 Sb.;Ruší 638/2004 Sb.;Ruší 639/2004 Sb.;Ruší 651/2004 Sb.;Ruší 652/2004 Sb.;Ruší 206/2007 Sb.;Ruší 4/2007 Sb.)

112/2007 Sb.

Účinnost od: 21.11.2007    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

285/2007 Sb.

Účinnost od: 15.11.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
(Mění 197/2005 Sb.)

284/2007 Sb.

Účinnost od: 15.11.2007    Účinnost do: 30.03.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

283/2007 Sb.

Účinnost od: 15.11.2007

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
(Mění 15/2007 Sb.)

277/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
(Výjimka účinnosti )

276/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů

267/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)
(Mění 395/1992 Sb.)

266/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1991 Sb.)

265/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky

264/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky

263/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007

Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

249/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
(Mění 567/2006 Sb.)

248/2007 Sb.

Účinnost od: 01.11.2007

Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví

278/2007 Sb.

Účinnost od: 31.10.2007    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

275/2007 Sb.

Účinnost od: 31.10.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají1)
(Ruší 41/2007 Sb.;Ruší 42/2007 Sb.;Ruší 89/2007 Sb.;Ruší 90/2007 Sb.)

274/2007 Sb.

Účinnost od: 31.10.2007    Účinnost do: 30.03.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

273/2007 Sb.

Účinnost od: 31.10.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.
(Mění 512/2002 Sb.)

270/2007 Sb.

Účinnost od: 31.10.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

295/2007 Sb.

Účinnost od: 29.10.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 6/2007)
(Mění 607/2006 Sb.)

262/2007 Sb.

Účinnost od: 23.10.2007    Zrušeno: 01.05.2016

Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

261/2007 Sb.

Účinnost od: 16.10.2007

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 108/2006 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

260/2007 Sb.

Účinnost od: 09.10.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
(Mění 550/2006 Sb.)

252/2007 Sb.

Účinnost od: 09.10.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

251/2007 Sb.

Účinnost od: 03.10.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.
(Mění 582/2004 Sb.)

255/2007 Sb.

Účinnost od: 01.10.2007

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
(Mění 15/2007 Sb.)

242/2007 Sb.

Účinnost od: 01.10.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
(Mění 605/2006 Sb.)

241/2007 Sb.

Účinnost od: 01.10.2007    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
(Mění 603/2006 Sb.)

240/2007 Sb.

Účinnost od: 01.10.2007    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.
(Mění 264/2004 Sb.)

239/2007 Sb.

Účinnost od: 01.10.2007

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

238/2007 Sb.

Účinnost od: 01.10.2007    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání)

229/2007 Sb.

Účinnost od: 01.10.2007    Zrušeno: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
(Mění 61/2003 Sb.)

204/2007 Sb.

Účinnost od: 01.10.2007

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi" po 2 500 Kč

135/2007 Sb.

Účinnost od: 30.09.2007    Zrušeno: 01.06.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/2004 Sb.)

247/2007 Sb.

Účinnost od: 25.09.2007    Zrušeno: 01.09.2008

Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev

246/2007 Sb.

Účinnost od: 25.09.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 446/2005 Sb.)

230/2007 Sb.

Účinnost od: 23.09.2007    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

235/2007 Sb.

Účinnost od: 19.09.2007

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země

237/2007 Sb.

Účinnost od: 17.09.2007    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
(Mění 241/2006 Sb.)

203/2007 Sb.

Účinnost od: 05.09.2007

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné

245/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 3/2007)
(Mění 608/2006 Sb.)

236/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
(Mění 15/2007 Sb.)

232/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 426/2006 Sb.)

225/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 322/2005 Sb.)

221/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání
(Ruší 270/1999 Sb.)

219/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007    Zrušeno: 01.08.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
(Mění 103/2003 Sb.)

212/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 336/2004 Sb.)

211/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 205/2004 Sb.)

206/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2003 Sb.)

202/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

195/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007    Zrušeno: 05.08.2015

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

194/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
(Ruší 152/2001 Sb.)

193/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
(Ruší 151/2001 Sb.;Ruší 153/2001 Sb.)

180/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007    Zrušeno: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.)

176/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 359/1999 Sb.)

170/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
(Mění 13/1993 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 217/2002 Sb.;Mění 428/2005 Sb.;Mění 161/2006 Sb.;Mění 165/2006 Sb.;Mění 185/2004 Sb.)

109/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1995 Sb.;Mění 25/2006 Sb.)

165/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

161/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

428/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

217/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
(Mění 326/1999 Sb.)

234/2007 Sb.

Účinnost od: 31.08.2007    Účinnost do: 02.12.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

233/2007 Sb.

Účinnost od: 31.08.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

231/2007 Sb.

Účinnost od: 31.08.2007    Zrušeno: 30.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
(Mění 384/2006 Sb.)

227/2007 Sb.

Účinnost od: 31.08.2007    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
(Mění 62/2007 Sb.)

226/2007 Sb.

Účinnost od: 31.08.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb.
(Mění 364/2005 Sb.)

224/2007 Sb.

Účinnost od: 31.08.2007    Zrušeno: 31.08.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.
(Mění 689/2004 Sb.)

222/2007 Sb.

Účinnost od: 28.08.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 263/1999 Sb.)

220/2007 Sb.

Účinnost od: 28.08.2007

Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

218/2007 Sb.

Účinnost od: 22.08.2007    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.)

217/2007 Sb.

Účinnost od: 22.08.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

216/2007 Sb.

Účinnost od: 22.08.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2001 Sb.)

215/2007 Sb.

Účinnost od: 22.08.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

213/2007 Sb.

Účinnost od: 22.08.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 108/2006 Sb.)

228/2007 Sb.

Účinnost od: 20.08.2007

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
(Mění 15/2007 Sb.)

210/2007 Sb.

Účinnost od: 16.08.2007    Účinnost do: 02.12.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

209/2007 Sb.

Účinnost od: 16.08.2007    Zrušeno: 15.04.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.
(Mění 241/2002 Sb.)

208/2007 Sb.

Účinnost od: 16.08.2007

Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

207/2007 Sb.

Účinnost od: 16.08.2007    Účinnost do: 02.12.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

199/2007 Sb.

Účinnost od: 15.08.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
(Mění 136/2004 Sb.)

42/2006 Sb.

Účinnost od: 11.08.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb.
(Mění 25/2003 Sb.)

188/2007 Sb.

Účinnost od: 07.08.2007    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.
(Mění 303/2002 Sb.)

200/2007 Sb.

Účinnost od: 01.08.2007    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. a vyhlášky č. 411/2006 Sb.
(Mění 199/2004 Sb.)

196/2007 Sb.

Účinnost od: 01.08.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 51/2007 Sb.)

181/2007 Sb.

Účinnost od: 01.08.2007

Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
(Mění 499/2004 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

174/2007 Sb.

Účinnost od: 01.08.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 97/1993 Sb.)

172/2007 Sb.

Účinnost od: 01.08.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

179/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2007

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

198/2007 Sb.

Účinnost od: 31.07.2007

Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh

197/2007 Sb.

Účinnost od: 31.07.2007    Účinnost do: 02.12.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

177/2007 Sb.

Účinnost od: 27.07.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
(Mění 412/2005 Sb.)

191/2007 Sb.

Účinnost od: 23.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005

190/2007 Sb.

Účinnost od: 23.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 věty druhé obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé další obecně závazné vyhlášky města Ostrova

189/2007 Sb.

Účinnost od: 23.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 3. dubna 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko

187/2007 Sb.

Účinnost od: 23.07.2007

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy

616/2006 Sb.

Účinnost od: 20.07.2007    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
(Ruší 18/2003 Sb.)

168/2007 Sb.

Účinnost od: 19.07.2007    Zrušeno: 01.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
(Mění 381/2001 Sb.)

186/2007 Sb.

Účinnost od: 17.07.2007    Účinnost do: 02.12.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

185/2007 Sb.

Účinnost od: 17.07.2007    Účinnost do: 02.12.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

184/2007 Sb.

Účinnost od: 17.07.2007    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
(Mění 524/2006 Sb.)

183/2007 Sb.

Účinnost od: 17.07.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
(Mění 274/2005 Sb.)

182/2007 Sb.

Účinnost od: 17.07.2007

Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

163/2007 Sb.

Účinnost od: 17.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 17/2004 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje prostituce, a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje prostituce

115/2007 Sb.

Účinnost od: 15.07.2007    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
(Ruší 265/2004 Sb.)

223/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

181/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007

Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
(Výjimka účinnosti )

179/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 269/1994 Sb.)

178/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007    Zrušeno: 01.08.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 216/2002 Sb.)

175/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007

173/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 191/1999 Sb.)

171/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

170/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
(Mění 283/1991 Sb.)

149/2007 Sb.

Účinnost od: 12.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

169/2007 Sb.

Účinnost od: 04.07.2007    Účinnost do: 02.12.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

167/2007 Sb.

Účinnost od: 04.07.2007

Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví
(Ruší 22/1979/6 Sb.;Ruší 44/1968/3 Sb.;Ruší 22/1981/2 Sb.)

166/2007 Sb.

Účinnost od: 04.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
(Mění 505/2006 Sb.)

164/2007 Sb.

Účinnost od: 02.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 20. března 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1, čl. 5, čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a 6, čl. 12 odst. 2 a 5, čl. 13 odst. 1 písm. b) a c), čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 31 odst. 3 oddílu IX. obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích

162/2007 Sb.

Účinnost od: 02.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 32/01 o zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí na území města Kladna

161/2007 Sb.

Účinnost od: 02.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

160/2007 Sb.

Účinnost od: 02.07.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 102/2001 Sb.)

159/2007 Sb.

Účinnost od: 02.07.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/2000 Sb.;Ruší 185/2002 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

158/2007 Sb.

Účinnost od: 02.07.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1987 Sb.)

192/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
(Mění 15/2007 Sb.)

155/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007

154/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.09.2017

Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení

153/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 189/2006 Sb.;Ruší 39/2007 Sb.)

152/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 189/2006 Sb.)

150/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 25.05.2009

Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
(Ruší 438/2001 Sb.;Ruší 13/2003 Sb.;Ruší 575/2004 Sb.)

148/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.04.2013

Vyhláška o energetické náročnosti budov
(Ruší 291/2001 Sb.)

144/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

143/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

142/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

141/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

139/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
(Ruší 14/2006 Sb.)

137/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

125/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
(Mění 449/2006 Sb.)

124/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče

123/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 05.03.2014

Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
(Ruší 333/2002 Sb.;Ruší 522/2004 Sb.;Ruší 262/2004 Sb.;Ruší 383/2004 Sb.;Ruší 105/2006 Sb.;Ruší 387/2001 Sb.;Ruší 389/2001 Sb.;Ruší 319/2005 Sb.)

122/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.02.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
(Mění 545/2002 Sb.)

120/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 124/2002 Sb.)

117/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

101/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 113/2005 Sb.)

7/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
(Mění 7/2003 Sb.)

552/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
(Mění 541/2005 Sb.)

527/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Výjimka účinnosti příloha č. 4)

484/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
(Výjimka účinnosti )

405/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v částech vyjádřených slovy "péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a" a slovy "tyto děti a"
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

226/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 56/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

65/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
(Mění 345/2002 Sb.)

243/2007 Sb.

Účinnost od: 30.06.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

157/2007 Sb.

Účinnost od: 30.06.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 115/2004 Sb.)

409/2006 Sb.

Účinnost od: 30.06.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.
(Mění 252/1997 Sb.)

156/2007 Sb.

Účinnost od: 29.06.2007    Zrušeno: 18.07.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 273/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer"
(Mění 273/2004 Sb.)

147/2007 Sb.

Účinnost od: 27.06.2007

Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů

132/2007 Sb.

Účinnost od: 27.06.2007    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu
(Mění 433/2006 Sb.)

113/2007 Sb.

Účinnost od: 20.06.2007

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu

140/2007 Sb.

Účinnost od: 19.06.2007

Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 2007

136/2007 Sb.

Účinnost od: 18.06.2007

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2022, 4,70 %

138/2007 Sb.

Účinnost od: 15.06.2007    Účinnost do: 23.09.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

134/2007 Sb.

Účinnost od: 15.06.2007    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2003 Sb.)

133/2007 Sb.

Účinnost od: 12.06.2007

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.
(Mění 287/2004 Sb.)

130/2007 Sb.

Účinnost od: 07.06.2007

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

129/2007 Sb.

Účinnost od: 07.06.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 81/2001 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

128/2007 Sb.

Účinnost od: 07.06.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mladá Boleslav č. 25/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

127/2007 Sb.

Účinnost od: 07.06.2007    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 503/2000 Sb.)

126/2007 Sb.

Účinnost od: 05.06.2007    Účinnost do: 23.09.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

131/2007 Sb.

Účinnost od: 01.06.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2007)
(Mění 606/2006 Sb.)

114/2007 Sb.

Účinnost od: 01.06.2007    Účinnost do: 01.01.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
(Mění 51/2007 Sb.)

112/2007 Sb.

Účinnost od: 01.06.2007    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

110/2007 Sb.

Účinnost od: 01.06.2007

Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 179/2006 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 77/1997 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 517/2002 Sb.)

102/2007 Sb.

Účinnost od: 01.06.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 30/2007 Sb.)

145/2007 Sb.

Účinnost od: 31.05.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

121/2007 Sb.

Účinnost od: 24.05.2007

Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii

119/2007 Sb.

Účinnost od: 24.05.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
(Mění 412/2005 Sb.)

116/2007 Sb.

Účinnost od: 17.05.2007    Účinnost do: 23.09.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

111/2007 Sb.

Účinnost od: 15.05.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 220/1991 Sb.;Mění 96/2004 Sb.)

73/2007 Sb.

Účinnost od: 15.05.2007

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory" po 2 500 Kč

108/2007 Sb.

Účinnost od: 11.05.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.)

107/2007 Sb.

Účinnost od: 11.05.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
(Mění 311/2006 Sb.)

105/2007 Sb.

Účinnost od: 11.05.2007

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007

104/2007 Sb.

Účinnost od: 09.05.2007    Účinnost do: 23.09.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

103/2007 Sb.

Účinnost od: 09.05.2007    Účinnost do: 23.09.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

101/2007 Sb.

Účinnost od: 09.05.2007    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 113/2005 Sb.)

100/2007 Sb.

Účinnost od: 09.05.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
(Mění 594/2006 Sb.)

99/2007 Sb.

Účinnost od: 09.05.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
(Mění 494/2000 Sb.)

98/2007 Sb.

Účinnost od: 09.05.2007

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
(Mění 396/2001 Sb.;Mění 97/2002 Sb.;Mění 146/2003 Sb.;Mění 616/2004 Sb.;Mění 28/2006 Sb.)

84/2007 Sb.

Účinnost od: 04.05.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 6. února 2007 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

96/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

95/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

93/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

92/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
(Mění 536/2004 Sb.)

91/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 274/1998 Sb.)

88/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1997 Sb.)

87/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007    Účinnost do: 01.05.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

71/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/2001 Sb.)

66/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/2000 Sb.)

56/2007 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
(Mění 165/2002 Sb.)

225/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Ruší 409/2001 Sb.)

118/2007 Sb.

Účinnost od: 30.04.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

97/2007 Sb.

Účinnost od: 30.04.2007    Účinnost do: 12.04.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007-2017, 4,00 %

94/2007 Sb.

Účinnost od: 27.04.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení čl. II odst. 1 vyhlášky č. 233/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
(Mění 330/2001 Sb. Ustanovení § 5 odst. 1 věty druhé ;Mění 233/2004 Sb. Ustanovení čl. II bodu 1 ;Mění 291/2006 Sb. Ustanovení čl. II bodu 1 )

90/2007 Sb.

Účinnost od: 24.04.2007    Zrušeno: 31.10.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie
(Ruší 391/2005 Sb.)

89/2007 Sb.

Účinnost od: 24.04.2007    Zrušeno: 31.10.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
(Ruší 340/2005 Sb.)

400/2006 Sb.

Účinnost od: 21.04.2007    Zrušeno: 31.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
(Mění 158/2004 Sb.)

86/2007 Sb.

Účinnost od: 20.04.2007    Účinnost do: 23.09.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

85/2007 Sb.

Účinnost od: 20.04.2007    Účinnost do: 23.09.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

83/2007 Sb.

Účinnost od: 20.04.2007

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
(Ruší 562/2002 Sb.)

81/2007 Sb.

Účinnost od: 20.04.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 242/2004 Sb.)

80/2007 Sb.

Účinnost od: 20.04.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

79/2007 Sb.

Účinnost od: 20.04.2007

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

78/2004 Sb.

Účinnost od: 18.04.2007

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
(Mění 78/2004 Sb.)

77/2007 Sb.

Účinnost od: 16.04.2007    Účinnost do: 19.10.2012

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2012, 3,55 %

59/2007 Sb.

Účinnost od: 15.04.2007    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce
(Ruší 259/2004 Sb.)

78/2007 Sb.

Účinnost od: 13.04.2007    Účinnost do: 23.09.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

76/2007 Sb.

Účinnost od: 13.04.2007    Zrušeno: 01.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 540/2002 Sb.)

65/2007 Sb.

Účinnost od: 13.04.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 425/2002 Sb., některých ustanovení zákona č. 427/2003 Sb., některých ustanovení zákona č. 309/2002 Sb. a některých ustanovení zákona č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

60/2007 Sb.

Účinnost od: 11.04.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

589/2006 Sb.

Účinnost od: 11.04.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
(Výjimka účinnosti )

75/2007 Sb.

Účinnost od: 10.04.2007

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

72/2007 Sb.

Účinnost od: 04.04.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.
(Mění 467/2003 Sb.)

70/2007 Sb.

Účinnost od: 04.04.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
(Mění 170/2002 Sb.)

69/2007 Sb.

Účinnost od: 04.04.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/1991 Sb.)

68/2007 Sb.

Účinnost od: 04.04.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(Mění 183/2006 Sb.)

67/2007 Sb.

Účinnost od: 04.04.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

49/2007 Sb.

Účinnost od: 04.04.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.

74/2007 Sb.

Účinnost od: 01.04.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2007)
(Mění 608/2006 Sb.)

64/2007 Sb.

Účinnost od: 01.04.2007    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb.
(Mění 385/2006 Sb.)

63/2007 Sb.

Účinnost od: 01.04.2007

Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
(Ruší 532/2005 Sb.;Ruší 37/2006 Sb.;Ruší 368/2006 Sb.;Ruší 387/2006 Sb.;Ruší 621/2006 Sb.)

514/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2007    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2002 Sb.)

385/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2007    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

314/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

82/2007 Sb.

Účinnost od: 31.03.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

rs29/2007 Sb.

Účinnost od: 30.03.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 622/2006 Sb.
(Mění 622/2006 Sb.)

61/2007 Sb.

Účinnost od: 28.03.2007

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

58/2007 Sb.

Účinnost od: 28.03.2007

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem
(Ruší 121/1998 Sb.)

55/2007 Sb.

Účinnost od: 22.03.2007    Účinnost do: 24.06.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

54/2007 Sb.

Účinnost od: 22.03.2007    Účinnost do: 24.06.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

53/2007 Sb.

Účinnost od: 22.03.2007

Vyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)

52/2007 Sb.

Účinnost od: 22.03.2007

Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní

14/2007 Sb.

Účinnost od: 21.03.2007

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské

rs23/2007 Sb.

Účinnost od: 21.03.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 35/2007 Sb.
(Mění 35/2007 Sb.)

48/2007 Sb.

Účinnost od: 15.03.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.
(Mění 144/2005 Sb.)

47/2007 Sb.

Účinnost od: 15.03.2007

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

46/2007 Sb.

Účinnost od: 15.03.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
(Mění 142/2006 Sb.)

45/2007 Sb.

Účinnost od: 15.03.2007

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

44/2007 Sb.

Účinnost od: 15.03.2007    Zrušeno: 01.10.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
(Mění 337/2006 Sb.)

34/2007 Sb.

Účinnost od: 13.03.2007

Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů

42/2007 Sb.

Účinnost od: 12.03.2007    Zrušeno: 31.10.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají
(Ruší 321/2005 Sb.)

41/2007 Sb.

Účinnost od: 12.03.2007    Zrušeno: 31.10.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu institucí a orgánů, které je vydávají
(Ruší 316/2005 Sb.)

37/2007 Sb.

Účinnost od: 02.03.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 15. února 2007 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 443/2006 Sb. ruší část druhou)

50/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
(Mění 15/2007 Sb.)

43/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

39/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007    Zrušeno: 01.07.2007

Nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

38/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb.
(Mění 98/2002 Sb.)

36/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007

Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2003 Sb.)

35/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007

Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
(Ruší 49/2003 Sb.)

28/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
(Mění 232/2004 Sb.)

26/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
(Ruší 190/1996 Sb.;Ruší 179/1998 Sb.;Ruší 113/2000 Sb.;Ruší 163/2001 Sb.;Ruší 77/1998/1 Sb. nepřímo;Ruší 61/1996/2 Sb. nepřímo)

23/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007

Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky

3/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007

Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému

575/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

51/2007 Sb.

Účinnost od: 28.02.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

33/2007 Sb.

Účinnost od: 26.02.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb.
(Mění 245/2004 Sb.)

32/2007 Sb.

Účinnost od: 26.02.2007    Účinnost do: 29.04.2007

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

540/2006 Sb.

Účinnost od: 24.02.2007    Zrušeno: 01.06.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/2004 Sb.)

400/2006 Sb.

Účinnost od: 24.02.2007    Zrušeno: 31.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
(Mění 158/2004 Sb.)

31/2007 Sb.

Účinnost od: 20.02.2007    Účinnost do: 24.06.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

29/2007 Sb.

Účinnost od: 20.02.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.;Mění 135/2006 Sb. ruší část čtvrtou a pátou;Mění 586/1992 Sb.;Mění 100/1988 Sb.)

16/2007 Sb.

Účinnost od: 15.02.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 5. října 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů

22/2007 Sb.

Účinnost od: 13.02.2007    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/2001 Sb.)

21/2007 Sb.

Účinnost od: 02.02.2007    Účinnost do: 24.06.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

20/2007 Sb.

Účinnost od: 02.02.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku

19/2007 Sb.

Účinnost od: 02.02.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

18/2007 Sb.

Účinnost od: 02.02.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů

17/2007 Sb.

Účinnost od: 02.02.2007    Účinnost do: 15.04.2007

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

27/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2007

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

24/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2007

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
(Mění 15/2007 Sb.)

13/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 446/2005 Sb.)

12/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2007

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)

10/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

2/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2007

Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
(Ruší 226/1993 Sb.;Ruší 158/1993 Sb.;Ruší 63/1993 Sb.;Ruší 159/1993 Sb.)

535/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2007    Zrušeno: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Mění 320/2003 Sb.)

472/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
(Mění 490/2000 Sb.)

30/2007 Sb.

Účinnost od: 31.01.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

8/2007 Sb.

Účinnost od: 29.01.2007    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2003 Sb.)

11/2007 Sb.

Účinnost od: 25.01.2007    Účinnost do: 06.02.2007

Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy

6/2007 Sb.

Účinnost od: 16.01.2007    Zrušeno: 11.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 220/2006 Sb.
(Mění 255/2003 Sb.)

400/2006 Sb.

Účinnost od: 10.01.2007    Zrušeno: 31.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
(Mění 158/2004 Sb.)

5/2007 Sb.

Účinnost od: 05.01.2007    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
(Mění 482/2005 Sb.)

4/2007 Sb.

Účinnost od: 05.01.2007    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb.
(Mění 201/2003 Sb.;Mění 202/2003 Sb.;Mění 203/2003 Sb.;Mění 638/2004 Sb.;Ruší 200/2003 Sb.)

2/2007 Sb.

Účinnost od: 02.01.2007

Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993

1/2007 Sb.

Účinnost od: 02.01.2007

Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky

43/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn

25/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn

15/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

9/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

626/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
(Mění 504/2006 Sb.)

625/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/1999 Sb.)

622/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Účinnost do: 01.01.2008

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

621/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.04.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 532/2005 Sb.)

620/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

619/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007

618/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy
(Ruší 290/2006 Sb.)

617/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 540/2002 Sb.)

615/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
(Ruší 353/2002 Sb.)

614/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

613/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.08.2013

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
(Ruší 549/2005 Sb.)

612/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby
(Ruší 277/1999 Sb.)

609/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 12/2006)

608/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 11/2006)

607/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 10/2006)

606/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí č. (9/2006)

605/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
(Ruší 267/2004 Sb.;Ruší 222/2005 Sb.)

604/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
(Ruší 139/2005 Sb.)

602/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
(Mění 137/2004 Sb.)

601/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
(Ruší 324/1990 Sb.;Ruší 363/2005 Sb.;Ruší 99/1990/1 Sb.)

600/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené

599/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků
(Ruší 89/2003 Sb.;Ruší 204/2003 Sb.;Ruší 308/2005 Sb.)

598/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
(Ruší 66/2005 Sb.)

596/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
(Ruší 310/2004 Sb.)

595/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
(Ruší 63/1998 Sb.)

594/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy

593/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007
(Ruší 518/2005 Sb.)

592/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

591/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

590/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

589/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

588/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
(Mění 54/1956 Sb.;Mění 32/1957 Sb.)

587/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.09.2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství

585/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

583/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Účinnost do: 01.01.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007

582/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Účinnost do: 01.01.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007

581/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 15.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
(Mění 206/2004 Sb.)

580/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech
(Ruší 498/2005 Sb.;Mění 232/2005 Sb.)

578/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

577/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot
(Ruší 496/2005 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

575/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 136/1994 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 311/2006 Sb.;Ruší 95/1996 Sb.;Ruší 304/2000 Sb.;Ruší 442/2003 Sb.;Ruší 291/2005 Sb.;Ruší 186/1996 Sb.;Ruší 348/2000 Sb.;Ruší 443/2003 Sb.;Ruší 230/2004 Sb.;Ruší 35/2006 Sb.)

571/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
(Mění 415/2003 Sb.)

567/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
(Ruší 513/2005 Sb.;Ruší 514/2005 Sb.)

566/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2013

Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
(Ruší 86/1993 Sb.;Ruší 273/1995 Sb.;Ruší 322/1998 Sb.;Ruší 68/2002 Sb.;Ruší 586/2002 Sb.;Ruší 465/2003 Sb.;Ruší 636/2004 Sb.;Ruší 535/2005 Sb.)

565/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání

564/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

563/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
(Mění 201/2005 Sb.)

562/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)

561/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

560/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
(Ruší 40/2001 Sb.;Ruší 231/2005 Sb.;Ruší 269/2005 Sb.;Ruší 466/2005 Sb.)

558/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.09.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1993 Sb.)

556/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007

553/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
(Ruší 36/1994 Sb.)

552/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
(Mění 541/2005 Sb.)

550/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

549/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
(Ruší 473/2005 Sb.)

548/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 8/2006)

545/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
(Ruší 329/2001 Sb.)

543/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

541/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se zřizují pracoviště finančních úřadů

538/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Účinnost do: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007

537/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
(Ruší 439/2000 Sb.;Ruší 478/2002 Sb.;Ruší 30/2004 Sb.)

534/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

531/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 236/1995 Sb.)

530/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

529/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)

528/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)

527/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 571/2004 Sb.;Mění 104/1997 Sb.;Ruší 457/2005 Sb. nepřímo;Ruší 508/2006 Sb. nepřímo)

526/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 29.03.2013

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

524/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
(Ruší 673/2004 Sb.;Ruší 542/2005 Sb.)

516/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2006)

515/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
(Mění 428/2001 Sb.)

513/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2002 Sb.)

510/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken
(Mění 93/1999 Sb.)

509/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.
(Mění 92/1999 Sb.)

507/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2001 Sb.)

506/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

505/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

504/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
(Ruší 308/2003 Sb.;Ruší 270/2006 Sb.)

503/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

501/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

500/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

499/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o dokumentaci staveb

498/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o autorizovaných inspektorech

490/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku

485/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
(Mění 35/1998 Sb.)

484/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
(Ruší 527/2004 Sb.)

481/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

478/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
(Ruší 223/2001 Sb.)

477/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
(Ruší 224/2001 Sb.)

476/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Účinnost do: 01.01.2008

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007

470/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
(Mění 10/2005 Sb.)

469/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)

468/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Mění 456/2005 Sb.)

463/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

462/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

461/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007

457/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 162/2001 Sb.)

456/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 24.04.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
(Mění 255/1999 Sb.)

442/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

441/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)

393/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o zdravotní způsobilosti

371/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 329/2004 Sb.)

333/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Účinnost do: 01.01.2008

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

314/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

309/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

308/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
(Mění 99/1963 Sb.)

264/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
(Mění 100/1970 Sb.;Mění 20/1975 Sb. ruší čl. I a II;Mění 98/1987 Sb. ruší § 18;Mění 188/1988 Sb. ruší čl. I, čl. II a čl. IV;Mění 297/1991 Sb.;Mění 264/1992 Sb. ruší čl. VIII;Mění 590/1992 Sb. ruší čl. III a IV;Mění 37/1993 Sb. ruší část třetí;Mění 118/1995 Sb. ruší čl. V a XIV;Mění 287/1995 Sb. ruší čl. II;Mění 138/1996 Sb. ruší bod 1;Mění 167/1999 Sb. ruší čl. IV ;Mění 225/1999 Sb. ruší čl. III;Mění 29/2000 Sb. ruší se část patnáctá;Mění 155/2000 Sb. ruší část první;Mění 220/2000 Sb. ruší se část jedenáctá a část třináctá ;Mění 238/2000 Sb. ruší se část čtvrtá ;Mění 257/2000 Sb. ruší se část třetí ;Mění 258/2000 Sb. ruší se část osmá ;Mění 177/2001 Sb. ruší se část druhá;Mění 6/2002 Sb. ruší se část čtvrtá;Mění 136/2002 Sb. ruší se část druhá;Mění 202/2002 Sb. ruší se část šestá ;Mění 309/2002 Sb. ruší se část dvacátá sedmá, část třicátá a část čtyřicátá šestá;Mění 311/2002 Sb. ruší se část šestá;Mění 312/2002 Sb.;Mění 274/2003 Sb. ruší se část čtvrtá;Mění 362/2003 Sb. ruší se část třicátá šestá;Mění 46/2004 Sb. ruší se část první ;Mění 436/2004 Sb. ruší se část třetí a část čtrnáctá ;Mění 10/1993 Sb. ruší se část patnáctá ;Mění 217/2000 Sb. ruší se část první;Mění 257/2004 Sb. ruší se část dvacátá třetí ;Mění 132/2000 Sb. ruší se část osmá ;Mění 320/2002 Sb. ruší se část desátá ;Mění 628/2004 Sb. ruší se část třetí;Mění 562/2004 Sb. ruší se část druhá ;Mění 563/2004 Sb. ruší se část druhá ;Mění 169/2005 Sb. ruší se část první;Mění 253/2005 Sb. ruší se část třetí;Mění 3/1991 Sb. ruší Čl. I a II, v čl. III body 1, 3 až 12;Mění 586/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 120/1990 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 2/1991 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 273/1996 Sb.;Mění 563/1991 Sb.)

262/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon zákoník práce
(Ruší 44/1994 Sb.;Ruší 125/1998 Sb.;Ruší 36/2000 Sb.;Ruší 475/2001 Sb.;Ruší 108/1994 Sb.;Ruší 461/2000 Sb.;Ruší 342/2004 Sb.;Ruší 516/2004 Sb.;Ruší 85/2001 Sb.;Ruší 252/1992 Sb.;Ruší 126/1994 Sb.;Ruší 77/1994 Sb.;Ruší 54/2001 Sb.;Ruší 333/1993 Sb.;Ruší 201/1998 Sb.;Ruší 308/1995 Sb.;Ruší 356/1997 Sb.;Ruší 318/1998 Sb.;Ruší 132/1999 Sb.;Ruší 312/1999 Sb.;Ruší 163/2000 Sb.;Ruší 430/2000 Sb.;Ruší 437/2001 Sb.;Ruší 55/1975 Sb.;Ruší 560/2002 Sb.;Ruší 464/2003 Sb.;Ruší 700/2004 Sb.;Ruší 303/1995 Sb.;Ruší 320/1997 Sb.;Ruší 317/1998 Sb.;Ruší 131/1999 Sb.;Ruší 313/1999 Sb.;Ruší 162/2000 Sb.;Ruší 429/2000 Sb.;Ruší 436/2001 Sb. .;Ruší 559/2002 Sb.;Ruší 463/2003 Sb.;Ruší 699/2004 Sb.;Ruší 330/2003 Sb.;Ruší 637/2004 Sb.;Ruší 307/2005 Sb.;Ruší 537/2005 Sb.;Ruší 140/1968 Sb.;Ruší 197/1994 Sb.;Ruší 172/1973 Sb.;Ruší 75/1967 Sb.;Ruší 45/1987 Sb.;Ruší 95/1987 Sb.;Ruší 96/1987 Sb.;Ruší 108/1989 Sb.;Ruší 104/1993 Sb.;Ruší 275/1993 Sb.;Ruší 18/1991 Sb.;Ruší 367/1999 Sb. .;Mění 213/2005 Sb. ruší čl. I;Ruší 65/1965 Sb.;Ruší 153/1969 Sb.;Ruší 72/1982 Sb.;Ruší 111/1984 Sb.;Ruší 22/1985 Sb.;Ruší 52/1987 Sb.;Ruší 231/1992 Sb.;Ruší 74/1994 Sb.;Ruší 220/1995 Sb.;Ruší 1/1992 Sb.;Ruší 119/1992 Sb.)

249/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 273/1993 Sb.)

239/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
(Mění 197/2004 Sb.)

230/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 337/1992 Sb.)

214/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 455/1991 Sb.)

212/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.)

189/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

186/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
(Mění 50/1976 Sb. čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006;Mění 258/2000 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 344/1992 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 115/2001 Sb.;Mění 95/1999 Sb.;Mění 103/1990 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 362/2003 Sb. ruší část dvacátou sedmou;Mění 218/2004 Sb.;Mění 83/1998 Sb.;Mění 437/2004 Sb.;Mění 22/1997 Sb.)

184/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
(Ruší 122/1984 Sb.)

183/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(Ruší 109/2001 Sb.;Ruší 197/1998 Sb.;Ruší 125/1947 Sb.;Ruší 95/2000 Sb. nepřímo;Ruší 96/2000 Sb. nepřímo;Ruší 405/2002 Sb. nepřímo;Ruší 13/2001 Sb. nepřímo;Ruší 300/2004 Sb. nepřímo;Ruší 86/1946 Sb.;Ruší 115/1947 Sb.;Ruší 50/1976 Sb.;Ruší 262/1992 Sb.;Ruší 43/1994 Sb.;Ruší 59/2001 Sb.;Ruší 422/2002 Sb.;Ruší 120/1979 Sb.;Ruší 132/1998 Sb.;Ruší 135/2001 Sb.;Ruší 492/2002 Sb.;Ruší 570/2002 Sb.)

177/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.)

165/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 111/2006 Sb.)

159/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o střetu zájmů
(Ruší 238/1992 Sb.;Ruší 287/1995 Sb.;Ruší 228/1997 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 15/2002 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

135/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
(Mění 283/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.)

123/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
(Výjimka účinnosti )

112/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 2/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 10/1993 Sb.;Mění 84/1993 Sb.;Mění 307/1993 Sb.;Mění 182/1994 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 160/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 133/1997 Sb.;Mění 289/1997 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 98/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 492/2000 Sb.;Mění 271/2001 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 362/2003 Sb. ruší část patnáctou;Mění 438/2003 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 669/2004 Sb.;Mění 124/2005 Sb.;Mění 218/2005 Sb.;Mění 348/2005 Sb.)

111/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o pomoci v hmotné nouzi
(Ruší 45/2004 Sb.;Ruší 482/1991 Sb.;Ruší 165/1993 Sb.;Ruší 134/1995 Sb.;Ruší 136/1996 Sb.;Ruší 280/2003 Sb.;Ruší 422/2003 Sb.)

110/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o životním a existenčním minimu
(Ruší 463/1991 Sb.;Ruší 245/1994 Sb.;Ruší 281/1995 Sb.;Ruší 219/1996 Sb.;Ruší 123/1997 Sb.;Ruší 42/1998 Sb.;Ruší 56/2000 Sb.;Ruší 333/2001 Sb.;Ruší 664/2004 Sb.;Ruší 505/2005 Sb.)

109/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

108/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o sociálních službách
(Ruší 82/1993 Sb.;Ruší 138/1994 Sb.;Ruší 146/1995 Sb.;Ruší 66/1996 Sb.;Ruší 262/1996 Sb.;Ruší 205/1997 Sb.;Ruší 145/1998 Sb.;Ruší 172/1999 Sb.;Ruší 73/2001 Sb.;Ruší 425/2001 Sb.;Ruší 551/2002 Sb.;Ruší 5/2004 Sb.;Ruší 34/2005 Sb.;Ruší 83/1993 Sb.;Ruší 139/1994 Sb.;Ruší 147/1995 Sb.;Ruší 263/1996 Sb.;Ruší 146/1998 Sb.;Ruší 6/2004 Sb.;Ruší 310/1993 Sb.;Ruší 7/2006 Sb.)

100/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
(Mění 114/2002 Sb.)

81/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 365/2000 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 130/2002 Sb.)

80/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 153/1994 Sb.)

75/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1997 Sb.)

545/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 338/1992 Sb.)

533/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 469/2002 Sb.)

444/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 531/1990 Sb.;Mění 254/2001 Sb.)

413/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
(Mění 218/2002 Sb.)

392/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

379/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 31.05.2017

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
(Mění 353/2003 Sb.)

348/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
(Mění 231/2001 Sb.)

231/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
(Ruší 40/2001 Sb.)

217/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

122/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Účinnost do: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz
(Ruší 378/2003 Sb.)

104/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

78/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb.
(Mění 77/2003 Sb.)

669/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

564/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 27.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.
(Mění 323/2001 Sb.)

508/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů

507/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu

506/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení

487/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru

433/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení
(Mění 323/2001 Sb.)

432/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007    Zrušeno: 27.07.2016

Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

384/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace

362/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
(Mění 40/1994 Sb.;Mění 33/1995 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 160/1995 Sb.;Mění 113/1997 Sb.;Mění 155/2000 Sb.;Mění 460/2000 Sb.;Mění 265/2001 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 279/1992 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 238/2000 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 10/1993 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 590/1992 Sb.;Mění 26/1993 Sb.;Mění 326/1993 Sb.)

361/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2007

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
(Ruší 414/2006 Sb. nepřímo;Ruší 186/1992 Sb.;Ruší 287/2002 Sb.;Ruší 472/2002 Sb.;Ruší 259/1997 Sb.;Ruší 155/2001 Sb.;Ruší 324/2001 Sb.;Ruší 297/2002 Sb.;Ruší 258/1997 Sb.)

Zavřít
MENU