Sbírka předpisů 2003 - podle účinnosti

485/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002

482/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

480/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 171/1991 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 229/2001 Sb.;Mění 77/1997 Sb.)

479/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
(Mění 353/2003 Sb.)

470/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003    Zrušeno: 05.11.2004

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému

466/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti

461/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003    Zrušeno: 13.01.2005

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosince 2003
(Ruší 448/2002 Sb.)

211/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 1 odst. 2 písm. b), § 2 odst. 2 věty druhé, § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 věty druhé a § 6 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 290/2002 Sb.)

309/1999 Sb.

Účinnost od: 31.12.2003

Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
(Ruší 19/1995/3 Sb.;Ruší 5/1999/5 Sb.;Ruší 21/1995/1 Sb.;Ruší 5/1999/6 Sb.;Ruší 29/1995/1 Sb.;Ruší 5/1999/7 Sb.;Ruší 133/1992/1 Sb.;Ruší 34/1995/1 Sb.;Ruší 5/1999/8 Sb.;Ruší 47/1995/1 Sb.;Ruší 5/1999/9 Sb.;Ruší 55/1995/1 Sb.;Ruší 6/1999/1 Sb.;Ruší 69/1995/1 Sb.;Ruší 9/1999/1 Sb.;Ruší 69/1995/2 Sb.;Ruší 9/1999/2 Sb.;Ruší 75/1995/1 Sb.;Ruší 19/1999/2 Sb.;Ruší 83/1995/1 Sb.;Ruší 55/1999/2 Sb.;Ruší 83/1995/2 Sb.;Ruší 61/1999/1 Sb.;Ruší 84/1995/1 Sb.;Ruší 12/1996/1 Sb.;Ruší 99/1999/2 Sb.;Ruší 37/1996/1 Sb.;Ruší 99/1999/3 Sb.;Ruší 38/1996/1 Sb.;Ruší 99/1999/4 Sb.;Ruší 99/1999/5 Sb.;Ruší 52/1996/1 Sb.;Ruší 101/1999/1 Sb.;Ruší 60/1996/1 Sb.;Ruší 109/1999/1 Sb.;Ruší 62/1996/1 Sb.;Ruší 112/1999/2 Sb.;Ruší 62/1996/2 Sb.;Ruší 112/1999/3 Sb.;Ruší 66/1996/1 Sb.;Ruší 4/2000 Sb.;Ruší 5/2000 Sb.;Ruší 8/2000 Sb.;Ruší 83/1996/1 Sb.;Ruší 16/2000 Sb.;Ruší 87/1996/1 Sb.;Ruší 19/2000 Sb.;Ruší 92/1996/1 Sb.;Ruší 22/2000 Sb.;Ruší 95/1996/1 Sb.;Ruší 24/2000 Sb.;Ruší 2/1997/1 Sb.;Ruší 31/2000 Sb.;Ruší 2/1997/2 Sb.;Ruší 33/2000 Sb.;Ruší 2/1997/3 Sb.;Ruší 38/2000 Sb.;Ruší 3/1997/1 Sb.;Ruší 41/2000 Sb.;Ruší 9/1997/1 Sb.;Ruší 42/2000 Sb.;Ruší 43/2000 Sb.;Ruší 32/1997/1 Sb.;Ruší 44/2000 Sb.;Ruší 37/1997/1 Sb.;Ruší 48/2000 Sb.;Ruší 48/1997/1 Sb.;Ruší 49/2000 Sb.;Ruší 50/2000 Sb.;Ruší 60/1997/1 Sb.;Ruší 51/2000 Sb.;Ruší 65/1997/1 Sb.;Ruší 52/2000 Sb.;Ruší 67/1997/1 Sb.;Ruší 53/2000 Sb.;Ruší 72/1997/1 Sb.;Ruší 54/2000 Sb.;Ruší 72/1997/2 Sb.;Ruší 55/2000 Sb.;Ruší 73/1997/1 Sb.;Ruší 56/2000 Sb.;Ruší 58/2000 Sb.;Ruší 90/1997/1 Sb.;Ruší 2/2001 Sb.;Ruší 90/1997/2 Sb.;Ruší 3/2001 Sb.;Ruší 73/1992/1 Sb.;Ruší 90/1997/3 Sb.;Ruší 4/2001 Sb.;Ruší 284/1997 Sb.;Ruší 7/2001 Sb.;Ruší 93/1997/1 Sb.;Ruší 14/2001 Sb.;Ruší 80/1992/1 Sb.;Ruší 93/1997/2 Sb.;Ruší 15/2001 Sb.;Ruší 82/1992/1 Sb.;Ruší 19/2001 Sb.;Ruší 10/1998/1 Sb.;Ruší 21/2001 Sb.;Ruší 15/1998/1 Sb.;Ruší 27/2001 Sb.;Ruší 18/1998/1 Sb.;Ruší 32/2001 Sb.;Ruší 38/2001 Sb.;Ruší 37/1998/1 Sb.;Ruší 39/2001 Sb.;Ruší 37/1998/2 Sb.;Ruší 83/1993/2 Sb.;Ruší 40/2001 Sb.;Ruší 56/1998/1 Sb.;Ruší 42/2001 Sb.;Ruší 82/1992/2 Sb.;Ruší 62/1998/1 Sb.;Ruší 83/1993/1 Sb.;Ruší 43/2001 Sb.;Ruší 82/1992/3 Sb.;Ruší 193/1998 Sb.;Ruší 3/1994/1 Sb.;Ruší 46/2001 Sb.;Ruší 82/1992/4 Sb.;Ruší 68/1998/1 Sb.;Ruší 48/2001 Sb.;Ruší 82/1992/5 Sb.;Ruší 74/1998/1 Sb.;Ruší 49/2001 Sb.;Ruší 78/1998/1 Sb.;Ruší 50/2001 Sb.;Ruší 80/1998/1 Sb.;Ruší 52/2001 Sb.;Ruší 82/1992/7 Sb.;Ruší 53/2001 Sb.;Ruší 91/1998/1 Sb.;Ruší 54/2001 Sb.;Ruší 82/1992/6 Sb.;Ruší 91/1998/2 Sb.;Ruší 55/2001 Sb.;Ruší 95/1998/1 Sb.;Ruší 1/2002 Sb.;Ruší 99/1998/1 Sb.;Ruší 2/2002 Sb.;Ruší 8/1999/1 Sb.;Ruší 3/2002 Sb.;Ruší 4/2002 Sb.;Ruší 5/2002 Sb.;Ruší 31/1999/1 Sb.;Ruší 32/1999/1 Sb.;Ruší 9/2002 Sb.;Ruší 33/1999/1 Sb.;Ruší 577/1991 Sb.;Ruší 46/1999/1 Sb.;Ruší 13/1990/3 Sb.;Ruší 99/1999/1 Sb.;Ruší 59/1999/1 Sb.;Ruší 33/1990/3 Sb.;Ruší 60/1999/1 Sb.;Ruší 36/1990/2 Sb.;Ruší 72/1999/1 Sb.;Ruší 38/1990/1 Sb.;Ruší 86/1992/1 Sb.;Ruší 72/1999/2 Sb.;Ruší 46/1990/8 Sb.;Ruší 73/1999/1 Sb.;Ruší 51/1990/1 Sb.;Ruší 86/1992/2 Sb.;Ruší 75/1999/1 Sb.;Ruší 51/1990/2 Sb.;Ruší 81/1999/1 Sb.;Ruší 72/1990/1 Sb.;Ruší 86/1992/3 Sb.;Ruší 84/1999/1 Sb.;Ruší 84/1990/1 Sb.;Ruší 84/1990/2 Sb.;Ruší 86/1992/4 Sb.;Ruší 7/2000 Sb.;Ruší 84/1990/3 Sb.;Ruší 14/2000 Sb.;Ruší 90/1990/1 Sb.;Ruší 56/1991/2 Sb.;Ruší 86/1992/5 Sb.;Ruší 60/1992/1 Sb.;Ruší 62/1992/1 Sb.;Ruší 86/1992/6 Sb.;Ruší 28/2000 Sb.;Ruší 43/1992/2 Sb.;Ruší 29/2000 Sb.;Ruší 32/1992/3 Sb.;Ruší 32/2000 Sb.;Ruší 37/1992/3 Sb.;Ruší 34/2000 Sb.;Ruší 46/1992/3 Sb.;Ruší 35/2000 Sb.;Ruší 37/1992/4 Sb.;Ruší 39/2000 Sb.;Ruší 52/1993/1 Sb.;Ruší 40/2000 Sb.;Ruší 41/1993/1 Sb.;Ruší 38/1993/1 Sb.;Ruší 46/2000 Sb.;Ruší 56/1993/1 Sb.;Ruší 57/2000 Sb.;Ruší 59/2000 Sb.;Ruší 77/1993/1 Sb.;Ruší 1/2001 Sb.;Ruší 78/1993/1 Sb.;Ruší 88/1992/4 Sb.;Ruší 49/1993/1 Sb.;Ruší 12/2001 Sb.;Ruší 22/1993/1 Sb.;Ruší 22/1993/2 Sb.;Ruší 22/2001 Sb.;Ruší 31/1993/2 Sb.;Ruší 23/2001 Sb.;Ruší 41/1993/2 Sb.;Ruší 26/2001 Sb.;Ruší 44/1993/3 Sb.;Ruší 28/2001 Sb.;Ruší 21/1993/3 Sb.;Ruší 29/2001 Sb.;Ruší 83/1993/3 Sb.;Ruší 35/2001 Sb.;Ruší 38/1994/1 Sb.;Ruší 90/1992/1 Sb.;Ruší 36/2001 Sb.;Ruší 52/1994/1 Sb.;Ruší 90/1992/2 Sb.;Ruší 41/2001 Sb.;Ruší 51/2001 Sb.;Ruší 3/1994/2 Sb.;Ruší 10/2002 Sb.;Ruší 5/1994/2 Sb.;Ruší 11/2002 Sb.;Ruší 20/1994/2 Sb.;Ruší 93/1992/1 Sb.;Ruší 13/2002 Sb.;Ruší 14/2002 Sb.;Ruší 93/1992/2 Sb.;Ruší 18/2002 Sb.;Ruší 23/1994/1 Sb.;Ruší 19/2002 Sb.;Ruší 23/1994/2 Sb.;Ruší 21/2002 Sb.;Ruší 23/1994/3 Sb.;Ruší 93/1992/3 Sb.;Ruší 54/1994/1 Sb.;Ruší 72/1994/3 Sb.;Ruší 81/1994/2 Sb.;Ruší 81/1994/3 Sb.;Ruší 1/1995/1 Sb. nepřímo;Ruší 1/1995/2 Sb. nepřímo;Ruší 1/1995/6 Sb. nepřímo;Ruší 94/1992/4 Sb.;Ruší 49/1995/1 Sb. nepřímo;Ruší 72/1995/1 Sb. nepřímo;Ruší 79/1995/2 Sb. nepřímo;Ruší 95/1992/1 Sb.;Ruší 83/1995/3 Sb. nepřímo;Ruší 84/1995/5 Sb. nepřímo;Ruší 84/1995/6 Sb. nepřímo;Ruší 49/1995/2 Sb. nepřímo;Ruší 72/1995/2 Sb. nepřímo;Ruší 96/1992/2 Sb.;Ruší 49/1995/4 Sb. nepřímo;Ruší 49/1995/3 Sb. nepřímo;Ruší 1/1995/3 Sb.;Ruší 1/1995/4 Sb.;Ruší 61/1993/1 Sb.;Ruší 10/1994/1 Sb.;Ruší 10/1994/2 Sb.;Ruší 10/1994/3 Sb.;Ruší 12/1994/2 Sb.;Ruší 15/1994/3 Sb.;Ruší 15/1994/4 Sb.;Ruší 28/1994/2 Sb.;Ruší 56/1994/1 Sb.;Ruší 68/1994/1 Sb.;Ruší 71/1994/1 Sb.;Ruší 106/1992/1 Sb.;Ruší 71/1994/2 Sb.;Ruší 71/1994/3 Sb.;Ruší 72/1994/1 Sb.;Ruší 72/1994/2 Sb.;Ruší 80/1994/1 Sb.;Ruší 80/1994/2 Sb.;Ruší 6/1995/1 Sb.;Ruší 21/1995/2 Sb.;Ruší 31/1995/1 Sb.;Ruší 43/1995/1 Sb.;Ruší 52/1995/1 Sb.;Ruší 60/1995/1 Sb.;Ruší 69/1995/3 Sb.;Ruší 79/1995/3 Sb.;Ruší 84/1995/2 Sb.;Ruší 84/1995/3 Sb.;Ruší 84/1995/4 Sb.;Ruší 4/1996/1 Sb.;Ruší 4/1996/2 Sb.;Ruší 5/1996/1 Sb.;Ruší 5/1996/3 Sb.;Ruší 108/1992/1 Sb.;Ruší 6/1996/1 Sb.;Ruší 12/1996/2 Sb.;Ruší 12/1996/3 Sb.;Ruší 69/1966 Sb.;Ruší 16/1996/1 Sb.;Ruší 14/1967 Sb.;Ruší 19/1996/1 Sb.;Ruší 42/1968 Sb.;Ruší 20/1996/1 Sb.;Ruší 80/1968 Sb.;Ruší 21/1996/1 Sb.;Ruší 86/1970 Sb.;Ruší 45/1996/1 Sb.;Ruší 91/1970 Sb.;Ruší 47/1996/2 Sb.;Ruší 160/1970 Sb.;Ruší 57/1996/2 Sb.;Ruší 17/1971 Sb.;Ruší 60/1996/2 Sb.;Ruší 41/1971 Sb.;Ruší 61/1996/1 Sb.;Ruší 116/1982 Sb.;Ruší 74/1996/1 Sb.;Ruší 39/1985 Sb.;Ruší 76/1996/1 Sb.;Ruší 6/1987 Sb.;Ruší 81/1996/1 Sb.;Ruší 1/1990/2 Sb.;Ruší 87/1996/2 Sb.;Ruší 1/1990/3 Sb.;Ruší 87/1996/3 Sb.;Ruší 6/1990/1 Sb.;Ruší 87/1996/4 Sb.;Ruší 27/1990/1 Sb.;Ruší 87/1996/5 Sb.;Ruší 112/1992/2 Sb.;Ruší 29/1990/1 Sb.;Ruší 90/1996/2 Sb.;Ruší 33/1990/1 Sb.;Ruší 90/1996/3 Sb.;Ruší 66/1990/1 Sb.;Ruší 92/1996/2 Sb.;Ruší 67/1990/1 Sb.;Ruší 92/1996/3 Sb.;Ruší 83/1990/1 Sb.;Ruší 95/1996/2 Sb.;Ruší 83/1990/2 Sb.;Ruší 5/1997/1 Sb.;Ruší 23/1991/1 Sb.;Ruší 5/1997/3 Sb.;Ruší 114/1992/1 Sb.;Ruší 47/1991/3 Sb.;Ruší 47/1991/4 Sb.;Ruší 11/1997/1 Sb.;Ruší 69/1991/2 Sb.;Ruší 21/1997/1 Sb.;Ruší 69/1991/3 Sb.;Ruší 43/1997/1 Sb.;Ruší 116/1992/1 Sb.;Ruší 47/1997/2 Sb.;Ruší 55/1997/2 Sb.;Ruší 37/1992/2 Sb.;Ruší 87/1997/1 Sb.;Ruší 46/1992/1 Sb.;Ruší 88/1997/1 Sb.;Ruší 51/1992/1 Sb.;Ruší 90/1997/4 Sb.;Ruší 84/1992/7 Sb.;Ruší 91/1997/1 Sb.;Ruší 112/1992/1 Sb.;Ruší 95/1997/1 Sb.;Ruší 6/1993/1 Sb.;Ruší 96/1997/1 Sb.;Ruší 16/1993/1 Sb.;Ruší 100/1997/1 Sb.;Ruší 25/1993/1 Sb.;Ruší 106/1997/1 Sb.;Ruší 27/1993/1 Sb.;Ruší 109/1997/1 Sb.;Ruší 31/1993/1 Sb.;Ruší 109/1997/2 Sb.;Ruší 39/1993/1 Sb.;Ruší 109/1997/3 Sb.;Ruší 119/1992/1 Sb.;Ruší 42/1993/1 Sb.;Ruší 109/1997/4 Sb.;Ruší 44/1993/1 Sb.;Ruší 109/1997/5 Sb.;Ruší 122/1992/1 Sb.;Ruší 48/1993/1 Sb.;Ruší 109/1997/6 Sb.;Ruší 48/1993/2 Sb.;Ruší 109/1997/7 Sb.;Ruší 53/1993/1 Sb.;Ruší 109/1997/8 Sb.;Ruší 53/1993/2 Sb.;Ruší 2/1998/1 Sb.;Ruší 57/1993/1 Sb.;Ruší 2/1998/2 Sb.;Ruší 60/1993/1 Sb.;Ruší 2/1998/4 Sb.;Ruší 68/1993/1 Sb.;Ruší 2/1998/5 Sb.;Ruší 69/1993/1 Sb.;Ruší 6/1998/1 Sb.;Ruší 70/1993/1 Sb.;Ruší 72/1993/1 Sb.;Ruší 26/1998/1 Sb.;Ruší 80/1993/1 Sb.;Ruší 64/1998/1 Sb.;Ruší 85/1993/1 Sb.;Ruší 68/1998/3 Sb.;Ruší 123/1992/1 Sb.;Ruší 5/1994/1 Sb.;Ruší 71/1998/1 Sb.;Ruší 12/1994/1 Sb.;Ruší 73/1998/1 Sb.;Ruší 15/1994/2 Sb.;Ruší 73/1998/2 Sb.;Ruší 20/1994/1 Sb.;Ruší 73/1998/3 Sb.;Ruší 22/1994/1 Sb.;Ruší 73/1998/4 Sb.;Ruší 29/1994/1 Sb.;Ruší 73/1998/5 Sb.;Ruší 33/1994/1 Sb.;Ruší 73/1998/6 Sb.;Ruší 45/1994/1 Sb.;Ruší 73/1998/7 Sb.;Ruší 45/1994/2 Sb.;Ruší 76/1998/1 Sb.;Ruší 49/1994/1 Sb.;Ruší 83/1998/1 Sb.;Ruší 51/1994/1 Sb.;Ruší 85/1998/1 Sb.;Ruší 59/1994/1 Sb.;Ruší 85/1998/2 Sb.;Ruší 60/1994/1 Sb.;Ruší 100/1998/1 Sb.;Ruší 129/1992/1 Sb.;Ruší 64/1994/1 Sb.;Ruší 102/1998/1 Sb.;Ruší 130/1992/1 Sb.;Ruší 66/1994/1 Sb.;Ruší 102/1998/2 Sb.;Ruší 66/1994/2 Sb.;Ruší 102/1998/3 Sb.;Ruší 67/1994/1 Sb.;Ruší 102/1998/4 Sb.;Ruší 70/1994/1 Sb.;Ruší 104/1998/1 Sb.;Ruší 5/1995/1 Sb.;Ruší 104/1998/2 Sb.;Ruší 5/1995/2 Sb.;Ruší 3/1999/2 Sb.;Ruší 35/1998/1 Sb.;Ruší 9/1995/2 Sb.;Ruší 5/1999/2 Sb.;Ruší 14/1995/1 Sb.;Ruší 5/1999/3 Sb.;Ruší 19/1995/2 Sb.;Ruší 5/1999/4 Sb.)

456/2003 Sb.

Účinnost od: 22.12.2003

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. listopadu 2003

454/2003 Sb.

Účinnost od: 22.12.2003

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. listopadu 2003

451/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003    Účinnost do: 25.04.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

450/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003    Zrušeno: 25.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
(Mění 218/2001 Sb.)

447/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Nařízení vlády o neuplatnění dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003

446/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003    Zrušeno: 01.07.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka
(Mění 242/2003 Sb.)

445/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003    Zrušeno: 01.07.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz
(Mění 241/2003 Sb.)

444/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003    Zrušeno: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.
(Mění 114/1999 Sb.)

443/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb.
(Mění 186/1996 Sb.)

442/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
(Mění 136/1994 Sb.)

439/2003 Sb.

Účinnost od: 19.12.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

436/2003 Sb.

Účinnost od: 16.12.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 310/2002 Sb.;Mění 148/1998 Sb.)

434/2003 Sb.

Účinnost od: 15.12.2003    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

428/2003 Sb.

Účinnost od: 12.12.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb.
(Mění 364/2000 Sb.)

427/2003 Sb.

Účinnost od: 12.12.2003

Zákon, kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony
(Mění 236/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.)

426/2003 Sb.

Účinnost od: 12.12.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2002 Sb.)

424/2003 Sb.

Účinnost od: 12.12.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 309/2002 Sb.)

419/2003 Sb.

Účinnost od: 10.12.2003

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

417/2003 Sb.

Účinnost od: 10.12.2003    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
(Mění 351/2002 Sb.)

410/2003 Sb.

Účinnost od: 01.12.2003    Zrušeno: 29.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
(Mění 196/2003 Sb.)

409/2003 Sb.

Účinnost od: 01.12.2003

Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

405/2003 Sb.

Účinnost od: 01.12.2003

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
(Ruší 19/1991 Sb.)

404/2003 Sb.

Účinnost od: 01.12.2003    Zrušeno: 01.12.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
(Mění 486/2002 Sb.)

401/2003 Sb.

Účinnost od: 01.12.2003    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2001 Sb.)

396/2003 Sb.

Účinnost od: 01.12.2003

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
(Ruší 85/2002 Sb.)

406/2003 Sb.

Účinnost od: 28.11.2003    Zrušeno: 24.08.2006

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
(Mění 1/2003 Sb.)

rs132/2003 Sb.

Účinnost od: 28.11.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 387/2003 Sb.
(Mění 387/2003 Sb.)

402/2003 Sb.

Účinnost od: 27.11.2003    Účinnost do: 25.04.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

400/2003 Sb.

Účinnost od: 27.11.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období květen až prosinec 2004

399/2003 Sb.

Účinnost od: 27.11.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
(Mění 516/2002 Sb.)

398/2003 Sb.

Účinnost od: 27.11.2003    Zrušeno: 03.12.2004

Vyhláška stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci)
(Ruší 44/1997 Sb.)

397/2003 Sb.

Účinnost od: 27.11.2003    Zrušeno: 03.12.2004

Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.
(Ruší 43/1997 Sb.;Ruší 136/1999 Sb.;Ruší 244/2001 Sb.;Ruší 298/2001 Sb.)

365/2003 Sb.

Účinnost od: 19.11.2003

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém

390/2003 Sb.

Účinnost od: 18.11.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev

389/2003 Sb.

Účinnost od: 13.11.2003    Účinnost do: 25.04.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

388/2003 Sb.

Účinnost od: 13.11.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů
(Mění 403/2000 Sb.)

385/2003 Sb.

Účinnost od: 13.11.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž

384/2003 Sb.

Účinnost od: 13.11.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky

375/2003 Sb.

Účinnost od: 10.11.2003    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
(Ruší 287/1999 Sb.;Ruší 400/2001 Sb.;Ruší 441/2001 Sb.;Ruší 269/2002 Sb.;Ruší 190/2003 Sb.;Mění 202/2003 Sb.)

374/2003 Sb.

Účinnost od: 10.11.2003    Účinnost do: 01.01.2007

Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů

370/2003 Sb.

Účinnost od: 04.11.2003

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí

369/2003 Sb.

Účinnost od: 04.11.2003    Účinnost do: 01.01.2006

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek

367/2003 Sb.

Účinnost od: 04.11.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2000 Sb.)

355/2003 Sb.

Účinnost od: 01.11.2003    Zrušeno: 31.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
(Mění 89/2002 Sb.)

343/2003 Sb.

Účinnost od: 01.11.2003    Zrušeno: 31.12.2007

Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
(Ruší 245/1997 Sb.)

340/2003 Sb.

Účinnost od: 01.11.2003    Zrušeno: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
(Mění 231/1996 Sb.)

339/2003 Sb.

Účinnost od: 01.11.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

332/2003 Sb.

Účinnost od: 01.11.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. a vyhlášky č. 216/2001 Sb.
(Mění 82/1997 Sb.)

284/2003 Sb.

Účinnost od: 01.11.2003    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

79/2003 Sb.

Účinnost od: 01.11.2003

Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993
(Ruší 107/1993 Sb.;Ruší 108/1993 Sb.;Ruší 290/1997 Sb. nepřímo)

411/2003 Sb.

Účinnost od: 31.10.2003

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

83/2003 Sb.

Účinnost od: 31.10.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 19. února 2003 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/2002 Sb.)

471/2003 Sb.

Účinnost od: 29.10.2003    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn

360/2003 Sb.

Účinnost od: 29.10.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2001 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

359/2003 Sb.

Účinnost od: 29.10.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
(Mění 406/2000 Sb.)

358/2003 Sb.

Účinnost od: 29.10.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.)

357/2003 Sb.

Účinnost od: 29.10.2003    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1993 Sb.)

rs120/2003 Sb.

Účinnost od: 29.10.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákonu č. 322/2003 Sb.
(Mění 322/2003 Sb.)

355/2003 Sb.

Účinnost od: 24.10.2003    Zrušeno: 31.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
(Mění 89/2002 Sb.)

354/2003 Sb.

Účinnost od: 24.10.2003

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.)

27/2004 Sb.

Účinnost od: 20.10.2003

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny č. 2 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
(Mění 394/2000 Sb.)

350/2003 Sb.

Účinnost od: 20.10.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
(Mění 244/2002 Sb.)

349/2003 Sb.

Účinnost od: 17.10.2003    Účinnost do: 18.01.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

348/2003 Sb.

Účinnost od: 17.10.2003

Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit

347/2003 Sb.

Účinnost od: 17.10.2003    Zrušeno: 01.08.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
(Mění 338/2002 Sb.)

341/2003 Sb.

Účinnost od: 17.10.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
(Mění 307/2003 Sb.)

345/2003 Sb.

Účinnost od: 15.10.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2003 Sb.
(Mění 54/2003 Sb.)

336/2003 Sb.

Účinnost od: 03.10.2003    Účinnost do: 18.01.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

335/2003 Sb.

Účinnost od: 03.10.2003    Účinnost do: 18.01.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městské části

334/2003 Sb.

Účinnost od: 03.10.2003    Zrušeno: 13.09.2006

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
(Ruší 247/1996 Sb.)

407/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Úplné znění zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn

346/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 01.04.2015

Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

333/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
(Mění 470/2001 Sb.)

322/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 29.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 588/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.)

320/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Ruší 68/1998/2 Sb.)

318/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
(Mění 54/2002 Sb.)

317/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 31.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
(Mění 83/2002 Sb.)

316/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 81/2003 Sb.)

315/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 9/2001 Sb.)

314/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 37/2001 Sb.)

313/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 8/2002 Sb.)

312/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 8/2002 Sb.)

311/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 10/2001 Sb.)

310/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 135/2003 Sb.)

309/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 5/2001 Sb.)

308/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

304/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 01.04.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)
(Mění 501/2000 Sb.)

302/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 11.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
(Mění 473/2000 Sb.)

301/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
(Mění 472/2000 Sb.)

300/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 01.03.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě
(Mění 18/2002 Sb.)

293/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin
(Ruší 13/1980/5 Sb.;Ruší 13/1981/14 Sb.)

284/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

280/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 482/1991 Sb.)

274/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
(Mění 258/2000 Sb.;Mění 256/2001 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 79/1997 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 123/2000 Sb.)

260/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 332/2000 Sb.;Mění 333/2000 Sb.;Mění 334/2000 Sb.;Mění 335/2000 Sb.;Mění 336/2000 Sb.;Mění 337/2000 Sb.;Mění 338/2000 Sb.;Mění 339/2000 Sb.;Mění 21/2001 Sb.;Mění 22/2001 Sb.;Mění 249/2001 Sb.;Mění 250/2001 Sb.;Mění 29/2002 Sb.;Mění 30/2002 Sb.;Mění 31/2002 Sb.;Mění 32/2002 Sb.;Mění 33/2002 Sb.)

227/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony
(Mění 156/2000 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 61/1988 Sb.)

147/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
(Ruší 259/1999 Sb.)

138/2003 Sb.

Účinnost od: 01.10.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
(Ruší 79/2001 Sb.)

329/2003 Sb.

Účinnost od: 30.09.2003

Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy

328/2003 Sb.

Účinnost od: 30.09.2003    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
(Mění 357/2001 Sb.)

327/2003 Sb.

Účinnost od: 30.09.2003    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.
(Mění 134/2001 Sb.)

326/2003 Sb.

Účinnost od: 30.09.2003    Zrušeno: 01.10.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
(Mění 471/2000 Sb.)

325/2003 Sb.

Účinnost od: 30.09.2003    Zrušeno: 15.09.2008

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech

324/2003 Sb.

Účinnost od: 30.09.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
(Mění 100/1996 Sb.)

323/2003 Sb.

Účinnost od: 30.09.2003

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. července 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. července 2003

319/2003 Sb.

Účinnost od: 30.09.2003    Zrušeno: 01.07.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
(Mění 114/2001 Sb.)

307/2003 Sb.

Účinnost od: 24.09.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Nařízení vlády o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
(Mění 534/2002 Sb.)

403/2003 Sb.

Účinnost od: 22.09.2003

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu síťových směrovacích čísel

306/2003 Sb.

Účinnost od: 22.09.2003    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2001 Sb.)

299/2003 Sb.

Účinnost od: 17.09.2003

Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

298/2003 Sb.

Účinnost od: 17.09.2003

Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích

297/2003 Sb.

Účinnost od: 15.09.2003

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 169/2003 Sb.
(Ruší 82/2003 Sb.;Ruší 169/2003 Sb.)

275/2003 Sb.

Účinnost od: 15.09.2003

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Baroko - zámek Buchlovice" po 2 000 Kč

263/2003 Sb.

Účinnost od: 15.09.2003    Zrušeno: 01.02.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 53/2001 Sb.)

296/2003 Sb.

Účinnost od: 12.09.2003    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
(Mění 286/1999 Sb.;Mění 287/1999 Sb.)

295/2003 Sb.

Účinnost od: 10.09.2003    Zrušeno: 01.06.2010

Vyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání

294/2003 Sb.

Účinnost od: 10.09.2003    Zrušeno: 14.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
(Mění 75/2000 Sb.)

rs99/2003 Sb.

Účinnost od: 08.09.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákonu č. 276/2003 Sb.
(Mění 276/2003 Sb.)

292/2003 Sb.

Účinnost od: 05.09.2003    Účinnost do: 14.12.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

291/2003 Sb.

Účinnost od: 05.09.2003

Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

290/2003 Sb.

Účinnost od: 05.09.2003

Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

289/2003 Sb.

Účinnost od: 05.09.2003    Účinnost do: 09.11.2003

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

288/2003 Sb.

Účinnost od: 04.09.2003    Zrušeno: 01.09.2015

Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
(Ruší 261/1997 Sb.;Ruší 185/1998 Sb.)

287/2003 Sb.

Účinnost od: 04.09.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
(Ruší 347/2000 Sb.)

285/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 04.02.2005

Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky
(Ruší 431/1992 Sb.;Ruší 182/1998 Sb.)

284/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

283/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 01.09.2004

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 460/2002 Sb.)

274/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
(Mění 130/2003 Sb.)

264/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
(Mění 326/2001 Sb.)

262/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 15.10.2004

Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
(Ruší 367/2002 Sb.)

258/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2001 Sb. a vyhlášky č. 180/2002 Sb.
(Ruší 1/1998 Sb.;Ruší 296/1999 Sb.;Ruší 48/2001 Sb.;Ruší 180/2002 Sb.)

257/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 15.04.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
(Mění 465/2002 Sb.)

256/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 13.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2000 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autovakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří
(Mění 296/2000 Sb.)

255/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 11.03.2008

Vyhláška, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
(Ruší 90/1999 Sb.;Ruší 234/2000 Sb.)

249/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 183/1998 Sb.)

244/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.
(Mění 108/1997 Sb.)

239/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení
(Ruší 49/1995 Sb.)

238/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
(Ruší 34/1992 Sb.)

237/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
(Mění 281/2001 Sb.)

236/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb., a vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách
(Mění 385/1991 Sb.;Mění 127/1997 Sb.)

235/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách
(Mění 354/1991 Sb.;Mění 442/1991 Sb.;Mění 35/1992 Sb.)

234/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 25.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
(Mění 84/1984 Sb.;Mění 61/1985 Sb.;Mění 189/1991 Sb.;Mění 291/1991 Sb.)

233/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 17.02.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství
(Mění 130/1980 Sb.)

193/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 56/2001 Sb.)

160/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb.
(Mění 10/1997 Sb.)

144/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 354/1991 Sb.)

130/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony
(Mění 123/2000 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 20/1966 Sb.)

113/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.
(Mění 362/1991 Sb.)

108/2003 Sb.

Účinnost od: 01.09.2003

Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu

223/2003 Sb.

Účinnost od: 30.08.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.)

219/2003 Sb.

Účinnost od: 30.08.2003

Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
(Ruší 92/1996 Sb.;Ruší 357/1999 Sb.;Mění 153/2000 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 408/2000 Sb.)

282/2003 Sb.

Účinnost od: 28.08.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/1990 Sb.)

281/2003 Sb.

Účinnost od: 28.08.2003    Zrušeno: 06.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb.
(Mění 218/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.)

278/2003 Sb.

Účinnost od: 28.08.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 458/2000 Sb.)

277/2003 Sb.

Účinnost od: 28.08.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.)

273/2003 Sb.

Účinnost od: 27.08.2003    Účinnost do: 02.11.2003

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

272/2003 Sb.

Účinnost od: 22.08.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky
(Ruší 33/2003 Sb.)

271/2003 Sb.

Účinnost od: 22.08.2003    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
(Mění 104/2003 Sb.)

268/2003 Sb.

Účinnost od: 22.08.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

267/2003 Sb.

Účinnost od: 22.08.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb.
(Mění 197/1996 Sb.)

266/2003 Sb.

Účinnost od: 21.08.2003    Účinnost do: 14.12.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

225/2003 Sb.

Účinnost od: 20.08.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
(Mění 151/2000 Sb.)

261/2003 Sb.

Účinnost od: 18.08.2003

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2018, 4,60 %

254/2003 Sb.

Účinnost od: 12.08.2003    Zrušeno: 29.11.2013

Rozhodnutí prezidenta republiky o zrušení přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
(Ruší 33/1994 Sb.)

366/2003 Sb.

Účinnost od: 06.08.2003    Zrušeno: 01.01.2013

Úplné znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn

253/2003 Sb.

Účinnost od: 06.08.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
(Mění 95/1999 Sb.;Mění 569/1991 Sb.;Mění 229/1991 Sb.)

252/2003 Sb.

Účinnost od: 06.08.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
(Mění 579/2002 Sb.)

251/2003 Sb.

Účinnost od: 06.08.2003    Zrušeno: 07.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 168/1997 Sb.;Mění 169/1997 Sb.;Mění 170/1997 Sb.;Mění 172/1997 Sb.;Mění 175/1997 Sb.;Mění 176/1997 Sb.;Mění 177/1997 Sb.;Mění 14/1999 Sb.;Mění 180/1999 Sb.;Mění 182/1999 Sb.;Mění 42/2003 Sb.)

250/2003 Sb.

Účinnost od: 05.08.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o zařazení do evidence odběratelů mléka, vzory pro plnění oznamovací povinnosti držitelů produkčních kvót mléka, způsob přepočtu syrového kravského mléka a mléčných výrobků na ekvivalent mléka

245/2003 Sb.

Účinnost od: 04.08.2003    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
(Mění 31/2003 Sb.)

243/2003 Sb.

Účinnost od: 04.08.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb.
(Mění 252/2002 Sb.)

242/2003 Sb.

Účinnost od: 04.08.2003    Zrušeno: 01.07.2005

Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka

241/2003 Sb.

Účinnost od: 04.08.2003    Zrušeno: 01.07.2005

Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz

217/2003 Sb.

Účinnost od: 01.08.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 300/2001 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, a vyhláška č. 410/2002 Sb., o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 300/2001 Sb.;Mění 410/2002 Sb.)

216/2003 Sb.

Účinnost od: 01.08.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 10/2001 Sb.)

215/2003 Sb.

Účinnost od: 01.08.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 81/2003 Sb.;Mění 10/2001 Sb.)

212/2003 Sb.

Účinnost od: 01.08.2003    Zrušeno: 01.10.2013

Vyhláška, kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie
(Ruší 58/1996 Sb.;Ruší 35/1996/2 Sb. nepřímo)

208/2003 Sb.

Účinnost od: 01.08.2003    Zrušeno: 16.11.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
(Mění 260/2000 Sb.)

265/2003 Sb.

Účinnost od: 31.07.2003

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

229/2003 Sb.

Účinnost od: 31.07.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2000 Sb.)

226/2003 Sb.

Účinnost od: 31.07.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 505/1990 Sb.)

222/2003 Sb.

Účinnost od: 31.07.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.)

220/2003 Sb.

Účinnost od: 31.07.2003

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47

240/2003 Sb.

Účinnost od: 29.07.2003    Účinnost do: 14.12.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

232/2003 Sb.

Účinnost od: 29.07.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

231/2003 Sb.

Účinnost od: 29.07.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace soukromému skladování vepřového masa

214/2003 Sb.

Účinnost od: 28.07.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 62/1994 Sb.)

213/2003 Sb.

Účinnost od: 25.07.2003    Účinnost do: 14.12.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

210/2003 Sb.

Účinnost od: 23.07.2003    Zrušeno: 01.01.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1991 Sb.)

209/2003 Sb.

Účinnost od: 22.07.2003    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
(Mění 299/1993 Sb.)

207/2003 Sb.

Účinnost od: 14.07.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče"

206/2003 Sb.

Účinnost od: 14.07.2003

Oznámení prezidenta republiky o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii konaného ve dnech 13. června 2003 a 14. června 2003

205/2003 Sb.

Účinnost od: 14.07.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001

204/2003 Sb.

Účinnost od: 14.07.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby
(Mění 89/2003 Sb.)

203/2003 Sb.

Účinnost od: 14.07.2003    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

202/2003 Sb.

Účinnost od: 11.07.2003    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

201/2003 Sb.

Účinnost od: 11.07.2003    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře

200/2003 Sb.

Účinnost od: 11.07.2003    Zrušeno: 05.01.2007

Vyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky

198/2003 Sb.

Účinnost od: 02.07.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení slova "soudcům" v § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
(Mění 416/2001 Sb.)

286/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

197/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky

196/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie

195/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
(Mění 432/2001 Sb.)

192/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 7/2002 Sb.;Mění 14/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 189/1994 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 201/1997 Sb.)

191/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

190/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 10.11.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 287/1999 Sb.)

184/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

166/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 5/2001 Sb.)

165/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 5/2001 Sb.)

164/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 37/2001 Sb.;Mění 571/2002 Sb.)

162/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

140/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška o plánování v oblasti vod

139/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 01.07.2004

Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

131/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 452/2001 Sb.)

126/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
(Mění 269/1994 Sb.)

125/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

78/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.
(Mění 330/1997 Sb.)

77/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Ruší 328/1997 Sb.;Ruší 347/1999 Sb.;Ruší 90/2000 Sb.;Ruší 390/2001 Sb.)

31/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
(Ruší 204/2001 Sb.)

7/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o vodoprávní evidenci
(Ruší 126/1976 Sb.)

6/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

451/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu

146/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 110/1997 Sb.)

120/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2003

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

246/2003 Sb.

Účinnost od: 30.06.2003

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

194/2003 Sb.

Účinnost od: 27.06.2003    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s uplatňováním ochranných opatření podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
(Mění 263/2001 Sb.;Mění 239/2002 Sb.;Mění 54/2003 Sb.)

188/2003 Sb.

Účinnost od: 24.06.2003    Účinnost do: 28.09.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

187/2003 Sb.

Účinnost od: 24.06.2003    Účinnost do: 28.09.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

186/2003 Sb.

Účinnost od: 24.06.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
(Mění 38/2001 Sb.)

148/2003 Sb.

Účinnost od: 22.06.2003

Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
(Mění 368/1992 Sb.)

161/2003 Sb.

Účinnost od: 18.06.2003

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně

185/2003 Sb.

Účinnost od: 17.06.2003    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu
(Ruší 196/1999 Sb.)

183/2003 Sb.

Účinnost od: 16.06.2003    Účinnost do: 17.06.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2013, 3,70 %

182/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 29/1984 Sb.)

181/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/1990 Sb.)

179/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb.
(Mění 77/2002 Sb.)

178/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
(Mění 283/2002 Sb.)

177/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
(Mění 215/2002 Sb.)

176/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 593/1992 Sb.)

174/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003

Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky

173/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003    Účinnost do: 28.09.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

172/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
(Mění 303/2002 Sb.)

171/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou
(Ruší 486/1991 Sb.)

170/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003    Zrušeno: 01.04.2006

Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice

169/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003    Zrušeno: 15.09.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
(Mění 82/2003 Sb.)

168/2003 Sb.

Účinnost od: 12.06.2003

Nařízení vlády o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003

167/2003 Sb.

Účinnost od: 09.06.2003    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

163/2003 Sb.

Účinnost od: 09.06.2003

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), přijatému Parlamentem dne 18. dubna 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. května 2003

269/2003 Sb.

Účinnost od: 05.06.2003    Zrušeno: 31.12.2007

Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

129/2003 Sb.

Účinnost od: 05.06.2003    Zrušeno: 31.12.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/1997 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

248/2003 Sb.

Účinnost od: 04.06.2003

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb.

247/2003 Sb.

Účinnost od: 04.06.2003

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn

128/2003 Sb.

Účinnost od: 04.06.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 256/2000 Sb.;Mění 252/1997 Sb.)

159/2003 Sb.

Účinnost od: 03.06.2003    Zrušeno: 13.06.2011

Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

158/2003 Sb.

Účinnost od: 03.06.2003    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2000 Sb.)

156/2003 Sb.

Účinnost od: 03.06.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
(Mění 252/1995 Sb.)

155/2003 Sb.

Účinnost od: 01.06.2003

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

154/2003 Sb.

Účinnost od: 27.05.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
(Mění 31/2001 Sb.)

153/2003 Sb.

Účinnost od: 27.05.2003    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
(Mění 30/2001 Sb.)

152/2003 Sb.

Účinnost od: 27.05.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/2002 Sb.)

151/2003 Sb.

Účinnost od: 23.05.2003    Zrušeno: 17.02.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
(Mění 292/1991 Sb.)

150/2003 Sb.

Účinnost od: 23.05.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 290/2002 Sb.;Mění 206/2002 Sb.;Mění 44/1988 Sb.)

146/2003 Sb.

Účinnost od: 22.05.2003    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby

145/2003 Sb.

Účinnost od: 22.05.2003    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2000 Sb.)

rs55/2003 Sb.

Účinnost od: 22.05.2003    Zrušeno: 01.07.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 139/2003 Sb.
(Mění 139/2003 Sb.)

143/2003 Sb.

Účinnost od: 20.05.2003    Zrušeno: 31.03.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 100/2002 Sb.
(Mění 351/2001 Sb.)

142/2003 Sb.

Účinnost od: 20.05.2003    Zrušeno: 21.09.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
(Mění 50/1998 Sb.)

141/2003 Sb.

Účinnost od: 20.05.2003    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
(Mění 36/2001 Sb.)

137/2003 Sb.

Účinnost od: 16.05.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti
(Ruší 244/1998 Sb.;Ruší 338/1999 Sb.;Ruší 391/2001 Sb.)

136/2003 Sb.

Účinnost od: 09.05.2003    Účinnost do: 28.09.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

134/2003 Sb.

Účinnost od: 09.05.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

133/2003 Sb.

Účinnost od: 09.05.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

124/2003 Sb.

Účinnost od: 05.05.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 526/1990 Sb.)

123/2003 Sb.

Účinnost od: 05.05.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
(Mění 320/2001 Sb.;Mění 309/2002 Sb.)

122/2003 Sb.

Účinnost od: 05.05.2003

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004

121/2003 Sb.

Účinnost od: 05.05.2003

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000

120/2003 Sb.

Účinnost od: 05.05.2003

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003

112/2003 Sb.

Účinnost od: 05.05.2003    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací

118/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 18/1979 Sb.)

107/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených

100/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2003    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 341/2002 Sb.)

99/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
(Mění 302/2001 Sb.)

98/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2003    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a vyhlášky č. 368/2002 Sb.
(Mění 243/2001 Sb.)

42/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2003    Zrušeno: 20.07.2011

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
(Ruší 210/2001 Sb.;Mění 352/2000 Sb.)

119/2003 Sb.

Účinnost od: 28.04.2003    Zrušeno: 24.08.2006

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
(Mění 1/2003 Sb.)

117/2003 Sb.

Účinnost od: 28.04.2003    Zrušeno: 29.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
(Mění 266/2002 Sb.)

116/2003 Sb.

Účinnost od: 28.04.2003    Účinnost do: 15.06.2003

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

115/2003 Sb.

Účinnost od: 25.04.2003

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

114/2003 Sb.

Účinnost od: 25.04.2003

Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
(Mění 182/1993 Sb.;Mění 309/1999 Sb.)

109/2003 Sb.

Účinnost od: 25.04.2003    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
(Ruší 357/1997 Sb.)

91/2003 Sb.

Účinnost od: 15.04.2003

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
(Ruší 73/1994 Sb.)

90/2003 Sb.

Účinnost od: 15.04.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl
(Mění 4/1994 Sb.)

80/2003 Sb.

Účinnost od: 15.04.2003

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích" po 2 000 Kč

111/2003 Sb.

Účinnost od: 14.04.2003    Účinnost do: 13.07.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

110/2003 Sb.

Účinnost od: 14.04.2003    Účinnost do: 13.07.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

106/2003 Sb.

Účinnost od: 11.04.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 26. března 2003 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002

105/2003 Sb.

Účinnost od: 11.04.2003

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany

104/2003 Sb.

Účinnost od: 11.04.2003    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

103/2003 Sb.

Účinnost od: 11.04.2003    Zrušeno: 01.08.2012

Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

97/2003 Sb.

Účinnost od: 09.04.2003    Zrušeno: 01.07.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
(Mění 114/2001 Sb.)

92/2003 Sb.

Účinnost od: 07.04.2003

Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
(Mění 72/1999/1 Sb.)

89/2003 Sb.

Účinnost od: 07.04.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby

rs38/2003 Sb.

Účinnost od: 07.04.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 44/2003 Sb.
(Mění 44/2003 Sb.)

102/2003 Sb.

Účinnost od: 04.04.2003    Účinnost do: 13.07.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

101/2003 Sb.

Účinnost od: 04.04.2003    Zrušeno: 01.01.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1991 Sb. ruší § 24 odst. 4 )

93/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2003

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)

88/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 370/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

86/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2003    Účinnost do: 01.04.2004

Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2003/2004

85/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2003    Zrušeno: 04.05.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby

79/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2003

Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993

73/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky

64/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě

5/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2003

Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury

135/2003 Sb.

Účinnost od: 31.03.2003

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

87/2003 Sb.

Účinnost od: 31.03.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb. ruší § 183b odst. 3 písm. a);Mění 142/1996 Sb. ruší Čl. II bod 8)

476/2002 Sb.

Účinnost od: 31.03.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 2. října 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 501/2001 Sb.)

403/2002 Sb.

Účinnost od: 31.03.2003    Zrušeno: 01.01.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1991 Sb.)

75/2003 Sb.

Účinnost od: 27.03.2003    Zrušeno: 30.10.2006

Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků

82/2003 Sb.

Účinnost od: 25.03.2003    Zrušeno: 15.09.2003

Nařízení vlády, kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky

74/2003 Sb.

Účinnost od: 21.03.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
(Mění 439/2001 Sb.)

84/2003 Sb.

Účinnost od: 20.03.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů
(Ruší 567/2002 Sb.)

51/2003 Sb.

Účinnost od: 19.03.2003

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Josefa Thomayera

72/2003 Sb.

Účinnost od: 17.03.2003    Zrušeno: 04.02.2005

Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství
(Ruší 187/1991 Sb.;Ruší 251/1996 Sb.;Ruší 24/2000 Sb.)

70/2003 Sb.

Účinnost od: 17.03.2003

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2008, 2,90 %

69/2003 Sb.

Účinnost od: 11.03.2003    Zrušeno: 08.03.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1993 Sb.)

68/2003 Sb.

Účinnost od: 11.03.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

67/2003 Sb.

Účinnost od: 11.03.2003    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(Mění 41/2002 Sb.)

66/2003 Sb.

Účinnost od: 11.03.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
(Mění 162/2002 Sb.)

65/2003 Sb.

Účinnost od: 11.03.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(Mění 286/2000 Sb.)

63/2003 Sb.

Účinnost od: 04.03.2003    Zrušeno: 19.03.2013

Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách

62/2003 Sb.

Účinnost od: 04.03.2003

Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

61/2003 Sb.

Účinnost od: 01.03.2003    Zrušeno: 01.01.2016

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
(Ruší 82/1999 Sb.)

54/2003 Sb.

Účinnost od: 01.03.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky

34/2003 Sb.

Účinnost od: 01.03.2003    Zrušeno: 17.08.2013

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
(Ruší 261/1995 Sb.;Ruší 295/1998 Sb.;Ruší 160/2000 Sb.)

515/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2003

Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(Mění 1/1993 Sb.)

60/2003 Sb.

Účinnost od: 28.02.2003

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

59/2003 Sb.

Účinnost od: 28.02.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2001 Sb.;Mění 128/2000 Sb.)

56/2003 Sb.

Účinnost od: 28.02.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
(Mění 280/1999 Sb.)

55/2003 Sb.

Účinnost od: 28.02.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
(Mění 478/2000 Sb.)

53/2003 Sb.

Účinnost od: 28.02.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 5. února 2003 ve věci návrhu na zrušení bodů 2, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 čl. CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

50/2003 Sb.

Účinnost od: 28.02.2003    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
(Mění 440/2001 Sb.)

49/2003 Sb.

Účinnost od: 28.02.2003    Zrušeno: 01.03.2007

Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
(Ruší 13/2000 Sb. nepřímo;Ruší 254/1999 Sb.)

48/2003 Sb.

Účinnost od: 28.02.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
(Mění 227/2001 Sb.)

96/2003 Sb.

Účinnost od: 24.02.2003

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí

95/2003 Sb.

Účinnost od: 24.02.2003

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7

94/2003 Sb.

Účinnost od: 24.02.2003

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv

43/2003 Sb.

Účinnost od: 20.02.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Mění 252/2002 Sb.)

47/2003 Sb.

Účinnost od: 17.02.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
(Mění 181/2002 Sb.)

46/2003 Sb.

Účinnost od: 17.02.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2003

45/2003 Sb.

Účinnost od: 17.02.2003    Zrušeno: 24.11.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 86/2000 Sb., kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
(Mění 86/2000 Sb.)

44/2003 Sb.

Účinnost od: 17.02.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty

40/2003 Sb.

Účinnost od: 13.02.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2003 ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

39/2003 Sb.

Účinnost od: 11.02.2003

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
(Ruší 213/1991 Sb.)

38/2003 Sb.

Účinnost od: 11.02.2003

Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(Ruší 1/1973/10 Sb.;Ruší 23/1972 Ú.v. částka;Ruší 1/1979/10 Sb.;Ruší 56/1981 Sb.;Ruší 379/1991 Sb.;Ruší 42/1985 Sb.;Ruší 125/1982 Sb.;Ruší 12/1995 Sb.)

37/2003 Sb.

Účinnost od: 11.02.2003    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
(Ruší 358/2000 Sb.;Ruší 173/2001 Sb.;Ruší 122/2002 Sb.;Ruší 386/2002 Sb.)

36/2003 Sb.

Účinnost od: 11.02.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
(Mění 462/2000 Sb.)

33/2003 Sb.

Účinnost od: 10.02.2003    Zrušeno: 22.08.2003

Nařízení vlády o stanovení prozatímního ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky

8/2003 Sb.

Účinnost od: 05.02.2003

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického

32/2003 Sb.

Účinnost od: 03.02.2003

Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení

30/2003 Sb.

Účinnost od: 03.02.2003    Zrušeno: 25.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 157/2001 Sb.
(Mění 343/1997 Sb.)

29/2003 Sb.

Účinnost od: 03.02.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb.
(Mění 278/1998 Sb.)

28/2003 Sb.

Účinnost od: 03.02.2003    Zrušeno: 01.07.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
(Mění 462/2002 Sb.)

12/2003 Sb.

Účinnost od: 01.02.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
(Mění 373/2001 Sb.)

552/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2003    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

551/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

81/2003 Sb.

Účinnost od: 31.01.2003

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

16/2003 Sb.

Účinnost od: 29.01.2003    Zrušeno: 04.03.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
(Mění 260/1999 Sb.)

15/2003 Sb.

Účinnost od: 29.01.2003    Zrušeno: 01.07.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
(Mění 114/2001 Sb.)

13/2003 Sb.

Účinnost od: 28.01.2003    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
(Mění 438/2001 Sb.)

9/2003 Sb.

Účinnost od: 20.01.2003    Účinnost do: 21.01.2006

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2006, 3,00 %

4/2003 Sb.

Účinnost od: 13.01.2003

Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona
(Mění 3/2002 Sb.)

rs2/2003 Sb.

Účinnost od: 13.01.2003    Zrušeno: 01.02.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 540/2002 Sb.
(Mění 540/2002 Sb.)

11/2003 Sb.

Účinnost od: 10.01.2003

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele
(Ruší 127/1996 Sb.)

10/2003 Sb.

Účinnost od: 10.01.2003    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003

1/2003 Sb.

Účinnost od: 08.01.2003    Zrušeno: 24.08.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu

58/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn

41/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

2/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn

590/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

589/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)

588/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.
(Mění 372/1992 Sb.)

587/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky
(Mění 272/2002 Sb.)

586/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/1993 Sb.)

585/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
(Mění 179/1997 Sb.)

584/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/1994 Sb.)

583/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/1992 Sb.)

582/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.)

579/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

576/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 338/1992 Sb.)

570/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
(Mění 135/2001 Sb.)

569/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Ruší 445/2001 Sb.)

568/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
(Mění 323/2002 Sb.)

566/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb.
(Mění 207/2001 Sb.)

565/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb.
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.)

564/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

563/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2002 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
(Mění 257/2002 Sb.)

562/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 20.04.2007

Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
(Ruší 258/1999 Sb.)

561/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2000 Sb.)

560/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

559/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

555/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

554/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 05.10.2013

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

552/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

549/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1998 Sb.)

548/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.11.2009

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému

547/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 20.03.2006

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků

546/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
(Mění 327/1998 Sb.)

545/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.02.2014

Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

544/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
(Mění 451/2000 Sb.)

543/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2000 Sb.;Ruší 55/1976 Sb.)

542/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
(Mění 498/2000 Sb.)

541/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

540/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.02.2008

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
(Ruší 279/1997 Sb.;Ruší 127/1999 Sb.;Ruší 173/2000 Sb.;Ruší 338/2001 Sb.;Ruší 325/2002 Sb.;Ruší 100/1997/2 Sb. nepřímo)

539/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.12.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla
(Mění 252/2001 Sb.)

538/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb.
(Mění 66/1988 Sb.)

537/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003
(Ruší 444/2001 Sb.)

536/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 07.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence), ve znění vyhlášky č. 5/2002 Sb.
(Mění 28/2001 Sb.)

535/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
(Mění 16/2001 Sb.)

534/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Ruší 480/2001 Sb.)

532/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003

531/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.12.2004

Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
(Ruší 12/2001 Sb.)

527/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
(Mění 463/2000 Sb.)

525/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 84/1995/1 Sb.)

524/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Sdělení Ministerstva dopravy a spojů o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhy

523/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
(Mění 178/2001 Sb.)

521/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
(Mění 76/2002 Sb.;Mění 86/2002 Sb.)

520/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/1999 Sb.)

519/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 325/1999 Sb.)

518/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
(Mění 359/1999 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 320/2002 Sb.)

517/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 199/1994 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 151/2000 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.)

516/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA

514/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky
(Ruší 36/2000 Sb.)

513/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově)

512/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
(Ruší 345/2000 Sb.;Ruší 427/2000 Sb.)

511/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.10.2012

Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

509/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

507/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

506/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky

505/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

504/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

503/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

502/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

501/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

500/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

498/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
(Mění 172/2001 Sb.)

493/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

489/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001

484/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády & 377/ Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu, ve znění nařízení vlády č. 428/2002 Sb.
(Ruší 357/2000 Sb.;Ruší 377/2000 Sb.;Ruší 428/2002 Sb.)

480/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
(Mění 245/2002 Sb.)

478/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
(Mění 439/2000 Sb.)

475/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

474/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

471/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

470/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003

466/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům

464/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
(Mění 77/1993/1 Sb.)

463/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Ruší 380/2001 Sb.)

442/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.08.2006

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě
(Mění 361/2001 Sb.)

441/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Mění 68/1998/2 Sb.;Mění 72/1999/2 Sb.)

439/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

438/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2003

432/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
(Mění 37/1967 Sb.;Mění 312/1995 Sb.)

421/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/1992 Sb.)

420/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění
(Mění 236/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.)

416/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
(Ruší 224/1997 Sb.)

388/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(Ruší 349/2000 Sb.;Ruší 437/2000 Sb.)

384/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.07.2014

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
(Ruší 50/1996 Sb.)

371/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.08.2017

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
(Ruší 216/1996 Sb.)

370/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
(Ruší 215/1996 Sb.)

369/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

363/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb.
(Ruší 364/2001 Sb. nepřímo;Ruší 142/2002 Sb. nepřímo;Ruší 192/2001 Sb.)

360/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu

338/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.08.2017

Nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

327/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Účinnost do: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

322/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy

321/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 94/1963 Sb.)

320/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
(Mění 403/1990 Sb.;Mění 500/1990 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 171/1991 Sb.;Mění 172/1991 Sb.;Mění 231/1991 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 119/1992 Sb.;Mění 162/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 248/1995 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 37/1995 Sb.;Mění 46/2000 Sb.;Mění 174/1968 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 9/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 37/1989 Sb.;Mění 160/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 102/1992 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 94/1990 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 298/1992 Sb.;Mění 40/1993 Sb.;Mění 41/1993 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 193/1999 Sb.;Mění 309/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 273/2001 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 570/1991 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 303/1993 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 50/1976 Sb.;Mění 72/1994 Sb.;Mění 199/1994 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 256/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 102/1963 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 243/1992 Sb.;Mění 39/1993 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 147/1996 Sb.;Mění 79/1997 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 242/2000 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 218/1999 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 16/1997 Sb.;Mění 157/1998 Sb.;Mění 161/1999 Sb.;Mění 353/1999 Sb.;Mění 115/2000 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 12/1997 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 36/1960 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 72/2000 Sb.;Mění 202/1990 Sb.)

314/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

313/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.)

312/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů
(Mění 65/1965 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 451/1991 Sb.)

311/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
(Mění 553/1991 Sb.;Mění 1/1991 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

310/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 283/1993 Sb.)

286/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.
(Mění 218/1999 Sb.)

284/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 306/1999 Sb.;Mění 564/1990 Sb.)

275/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

258/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1997 Sb.)

256/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.)

248/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 361/1991 Sb., o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě
(Ruší 361/1991 Sb.)

231/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2000 Sb.)

230/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 491/2001 Sb.)

229/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o finančním arbitrovi

228/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
(Mění 85/1996 Sb.)

217/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.)

216/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.08.2016

Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 283/1991 Sb.)

207/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/1993 Sb.)

199/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích

198/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 1/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.)

168/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

151/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 7/2002 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 83/1990 Sb.;Mění 84/1990 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 151/2000 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 174/1968 Sb.;Mění 1/1991 Sb.;Mění 2/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 237/1991 Sb.)

150/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon soudní řád správní

146/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
(Ruší 63/1986 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 145/2000 Sb.;Mění 102/2001 Sb.)

139/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 229/1991 Sb.;Ruší 284/1991 Sb.;Ruší 4/2000 Sb.;Ruší 98/1992 Sb.;Ruší 221/1993 Sb. nepřímo;Ruší 218/1997 Sb. nepřímo;Ruší 38/1993 Sb. nepřímo)

136/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 65/1965 Sb.)

131/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
(Ruší 3/1918 Sb.;Ruší 635/1920 Sb.)

125/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
(Mění 97/1963 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 328/1991 Sb.)

124/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.11.2009

Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)

119/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
(Ruší 288/1995 Sb.;Ruší 13/1998 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

77/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/1997 Sb.;Ruší 9/1993 Sb.;Ruší 212/1993 Sb.)

76/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
(Mění 254/2001 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

47/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 299/1992 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

28/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

27/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

11/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 28.11.2017

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

378/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

254/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 14.04.2009

Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
(Výjimka účinnosti )

133/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
(Mění 582/1991 Sb.;Ruší 128/1989 Sb.;Ruší 21/1971 Sb.;Výjimka účinnosti )

82/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
(Mění 141/1997 Sb.)

1/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
(Výjimka účinnosti )

54/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003    Zrušeno: 30.06.2011

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
(Mění 64/1987 Sb.)

77/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.2003

Zákon o státním podniku
(Ruší 9/1993 Sb.;Ruší 218/1993 Sb. nepřímo)

Zavřít
MENU