Sbírka předpisů 1997 - podle účinnosti

2/1998/3 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

357/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 25.04.2003

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
(Ruší 60/1979 Sb.)

351/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997

Nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996

350/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997

Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 1997 ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města

336/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 17.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití

335/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

334/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky

333/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

332/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

331/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 01.07.2017

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici

330/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

329/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

328/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 01.07.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje

327/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 01.10.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,

326/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny

325/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky

322/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 28.08.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
(Mění 103/1995 Sb.)

13/1997 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997

Zákon o pozemních komunikacích
(Ruší 135/1961 Sb.)

115/1997/1 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 01.01.1999

Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 312/1997 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Mění 312/1997 Sb. ČR vydání)

109/1997/8 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

109/1997/7 Sb.

Účinnost od: 31.12.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

316/1997 Sb.

Účinnost od: 23.12.1997    Zrušeno: 28.04.2000

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999
(Ruší 277/1995 Sb.)

319/1997 Sb.

Účinnost od: 17.12.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína

318/1997 Sb.

Účinnost od: 17.12.1997

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

108/1997/1 Sb.

Účinnost od: 17.12.1997    Zrušeno: 01.01.2002

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 285/1997 Sb.
(Mění 285/1997 Sb.)

2/1998/4 Sb.

Účinnost od: 16.12.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996
(Mění 72/1995/2 Sb.)

307/1997 Sb.

Účinnost od: 16.12.1997    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže
(Mění 113/1993 Sb.)

290/1997 Sb.

Účinnost od: 15.12.1997    Zrušeno: 01.11.2003

Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
(Mění 108/1993 Sb.)

298/1997 Sb.

Účinnost od: 12.12.1997    Zrušeno: 01.03.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
(Ruší 21/1978/10 Sb.)

297/1997 Sb.

Účinnost od: 12.12.1997    Zrušeno: 26.03.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení

296/1997 Sb.

Účinnost od: 12.12.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

295/1997 Sb.

Účinnost od: 12.12.1997    Zrušeno: 06.08.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny
(Ruší 32/1980/11 Sb.;Ruší 373/1991 Sb.)

294/1997 Sb.

Účinnost od: 12.12.1997    Zrušeno: 30.04.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
(Ruší 374/1991 Sb.)

293/1997 Sb.

Účinnost od: 12.12.1997    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví

292/1997 Sb.

Účinnost od: 12.12.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

24/1998 Sb.

Účinnost od: 10.12.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a makedonskou vládou

300/1997 Sb.

Účinnost od: 09.12.1997

Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26.září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997

299/1997 Sb.

Účinnost od: 09.12.1997    Zrušeno: 01.01.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
(Mění 37/1989 Sb.)

100/1997/2 Sb.

Účinnost od: 09.12.1997    Zrušeno: 01.01.2003

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 279/1997 Sb.
(Mění 279/1997 Sb.)

7/1998 Sb.

Účinnost od: 03.12.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

233/1998 Sb.

Účinnost od: 02.12.1997

Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

289/1997 Sb.

Účinnost od: 02.12.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 1/1991 Sb. mění ke dni 01.01.1998;Mění 114/1988 Sb.;Mění 134/1997 Sb. čl. I body 39, 61 až 64, 68 a 76;Mění 155/1995 Sb.;Mění 463/1991 Sb.)

86/1998 Sb.

Účinnost od: 01.12.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael

346/1997 Sb.

Účinnost od: 01.12.1997    Zrušeno: 01.10.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na říčním hraničním přechodu Hřensko - Schöna

345/1997 Sb.

Účinnost od: 01.12.1997    Zrušeno: 01.10.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Děčín - Bad Schandau/Lázně Žandov a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Děčín - Dresden/Drážďany, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Česká Kubice - Furth im Wald/Brod nad Lesy a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Domažlice - Schwandorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Vojtanov - Bad Brambach a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Cheb - Vojtanov - Adorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Cheb - Schirnding a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Mariánské Lázně - Nürnberg/Norimberk, případně Karlovy Vary - Nürnberg/Norimberk, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Potůčky - Johanngeorgenstadt a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Potůčky - Johanngeorgenstadt

344/1997 Sb.

Účinnost od: 01.12.1997    Zrušeno: 01.10.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Moldava - Neurehefeld, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Petrovice - Bahratal, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Pomezí nad Ohří - Schirnding, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Potůčky - Johanngeorgenstadt, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na dálničním hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Rumburk - Seifhennersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Strážný - Philippsreut, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Svatá Kateřina - Neukirchen b. Hl. Blut, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Varnsdorf - Seifhennersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Všeruby - Eschlkam

93/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

103/1997/1 Sb.

Účinnost od: 30.11.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

287/1997 Sb.

Účinnost od: 28.11.1997

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
(Mění 236/1995 Sb.)

284/1997 Sb.

Účinnost od: 27.11.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření České národní banky o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
(Ruší 130/1995 Sb.)

282/1997 Sb.

Účinnost od: 27.11.1997

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
(Ruší 219/1994 Sb.)

280/1997 Sb.

Účinnost od: 27.11.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.)

19/1998 Sb.

Účinnost od: 26.11.1997    Zrušeno: 26.11.2003

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky
(Ruší 98/1979 Sb.)

101/1998 Sb.

Účinnost od: 20.11.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru

288/1997 Sb.

Účinnost od: 20.11.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách
(Ruší 26/1959 Sb.)

271/1997 Sb.

Účinnost od: 19.11.1997

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí kláštera Na Slovanech - Emauzy

274/1997 Sb.

Účinnost od: 17.11.1997    Zrušeno: 29.07.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem - max. -

6/1998 Sb.

Účinnost od: 12.11.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

252/1997 Sb.

Účinnost od: 12.11.1997

Zákon o zemědělství

90/1997/3 Sb.

Účinnost od: 12.11.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů

90/1997/2 Sb.

Účinnost od: 12.11.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání

90/1997/1 Sb.

Účinnost od: 12.11.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 15,20 %

310/1997 Sb.

Účinnost od: 11.11.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království

96/1997/1 Sb.

Účinnost od: 03.11.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 15 ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1995
(Ruší 48/1993/4 Sb.)

277/1997 Sb.

Účinnost od: 01.11.1997    Zrušeno: 30.04.2009

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic

267/1997 Sb.

Účinnost od: 01.11.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení

264/1997 Sb.

Účinnost od: 01.11.1997    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách
(Mění 192/1993 Sb.)

263/1997 Sb.

Účinnost od: 01.11.1997    Zrušeno: 01.06.1998

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků

280/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1997    Zrušeno: 01.01.2014

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
(Mění 72/1994 Sb.)

66/1998 Sb.

Účinnost od: 25.10.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
(Ruší 33/1982 Sb.;Ruší 54/1974 Sb.;Ruší 57/1982 Sb.)

265/1997 Sb.

Účinnost od: 24.10.1997

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
(Mění 23/1994 Sb.)

88/1997/2 Sb.

Účinnost od: 21.10.1997

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu c. 227/1997 Sb., ve vyhlášce č. 117/1997 Sb., ve vyhlášce č. 236/1997 Sb. a ve vyhlášce č. 259/1997 Sb.
(Mění 117/1997 Sb.;Mění 227/1997 Sb.;Mění 236/1997 Sb.;Mění 259/1997 Sb.)

88/1997/1 Sb.

Účinnost od: 21.10.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1997
(Ruší 84/1996/1 Sb.)

259/1997 Sb.

Účinnost od: 17.10.1997    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků

258/1997 Sb.

Účinnost od: 17.10.1997    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků

256/1997 Sb.

Účinnost od: 15.10.1997    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech
(Mění 194/1996 Sb.)

248/1997 Sb.

Účinnost od: 07.10.1997

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
(Mění 190/1997 Sb.)

247/1997 Sb.

Účinnost od: 07.10.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

84/1997/1 Sb.

Účinnost od: 07.10.1997

Redakční sdělení o opravě chyby v usnesení Poslanecké sněmovny č. 244/1997 Sb.
(Mění 244/1997 Sb.)

76/1998 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání

275/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

240/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 23. července 1997 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT
(Mění 179/1996 Sb.)

236/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997

235/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
(Mění 177/1996 Sb.)

234/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

233/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

232/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997    Zrušeno: 01.10.2004

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
(Mění 115/1992 Sb.)

231/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997    Zrušeno: 21.12.2009

Vyhláška Ministerstva financí, kterouse mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.
(Mění 580/1990 Sb.)

223/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997    Zrušeno: 21.01.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1989 Sb.)

220/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb. a 131/1997 Sb.
(Mění 57/1997 Sb.)

202/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 436/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

191/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 102/1996 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
(Mění 102/1996 Sb.)

153/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb

150/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

85/1997 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
(Mění 78/1991 Sb.)

83/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997

Redakční sdělení o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu č. 186/1997 Sb.
(Mění 186/1997 Sb.)

90/1997/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, a opatření, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí

244/1997 Sb.

Účinnost od: 30.09.1997

Usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně

243/1997 Sb.

Účinnost od: 30.09.1997    Zrušeno: 10.03.1998

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

230/1997 Sb.

Účinnost od: 30.09.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky
(Mění 73/1997 Sb.)

87/1997/2 Sb.

Účinnost od: 30.09.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

80/1997/1 Sb.

Účinnost od: 24.09.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
(Mění 82/1996/1 Sb.)

269/1997 Sb.

Účinnost od: 23.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci na úseku veterinárnim

257/1997 Sb.

Účinnost od: 19.09.1997    Účinnost do: 01.01.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti školství a dalšího vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro školu a další vzdělávání země Severní Porýní-Vestfálsko na léta 1997 az 2001

225/1997 Sb.

Účinnost od: 19.09.1997    Zrušeno: 01.09.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb.
(Mění 49/1993 Sb.)

224/1997 Sb.

Účinnost od: 19.09.1997    Zrušeno: 01.01.2003

Nařízení vlády o výši a způsobu odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

79/1997/1 Sb.

Účinnost od: 19.09.1997    Zrušeno: 01.07.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanovují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení

198/1997 Sb.

Účinnost od: 15.09.1997

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely

87/1997/1 Sb.

Účinnost od: 13.09.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
(Mění 47/1997/2 Sb.)

222/1997 Sb.

Účinnost od: 12.09.1997    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky
(Ruší 73/1995 Sb.)

221/1997 Sb.

Účinnost od: 12.09.1997

Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě

68/1998 Sb.

Účinnost od: 11.09.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní

273/1997 Sb.

Účinnost od: 11.09.1997    Zrušeno: 24.06.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky

291/1997 Sb.

Účinnost od: 08.09.1997    Zrušeno: 08.11.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
(Ruší 29/1979 Sb.)

219/1997 Sb.

Účinnost od: 08.09.1997    Zrušeno: 18.07.2002

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu

218/1997 Sb.

Účinnost od: 08.09.1997    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

217/1997 Sb.

Účinnost od: 08.09.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 284/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

215/1997 Sb.

Účinnost od: 05.09.1997    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kriteriích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření

214/1997 Sb.

Účinnost od: 05.09.1997    Zrušeno: 01.05.2008

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostem vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd

213/1997 Sb.

Účinnost od: 05.09.1997

Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace

212/1997 Sb.

Účinnost od: 05.09.1997

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace

266/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích
(Mění 112/1982 Sb.;Ruší 212/1937 Sb.;Ruší 218/1933 Sb.;Ruší 112/1982 Sb.)

238/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace

237/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem

205/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

201/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 442/1992 Sb.;Ruší 145/1993 Sb.;Ruší 61/1994 Sb.;Ruší 178/1995 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Ruší 254/1992 Sb.)

197/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 31.03.2011

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997

196/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.09.1998

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 92/1997 Sb.
(Mění 318/1995 Sb.)

195/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb., vyhlášky č. 1/1994 Sb., vyhlášky 235/1994 Sb. a vyhlášky č. 293/1995 Sb.
(Mění 576/1991 Sb.)

192/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou Republikou a Lotyšskou republikou

179/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

178/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 24.04.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

177/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

176/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

175/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

174/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 25.09.2000

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo

173/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

172/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

171/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické podmínky na hračky

170/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

169/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

168/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

158/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
(Mění 435/1992 Sb.)

110/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(Mění 108/1987 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 63/1986 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 87/1987 Sb.)

68/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
(Ruší 503/1992 Sb.)

22/1997 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
(Ruší 232/1993 Sb. nepřímo;Ruší 233/1993 Sb. nepřímo;Ruší 54/1987 Sb.;Ruší 479/1992 Sb.;Ruší 84/1987 Sb.;Mění 20/1993 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Ruší 101/1988 Sb.;Ruší 104/1984 Sb.;Ruší 142/1991 Sb.;Ruší 30/1968 Sb.;Ruší 585/1992 Sb.;Ruší 632/1992 Sb.)

73/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

65/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

79/1997/2 Sb.

Účinnost od: 31.08.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

204/1997 Sb.

Účinnost od: 28.08.1997

Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996

203/1997 Sb.

Účinnost od: 28.08.1997    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 357/1992 Sb.)

72/1997/2 Sb.

Účinnost od: 28.08.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky III, 1997 - 2002

72/1997/1 Sb.

Účinnost od: 28.08.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002

250/1997 Sb.

Účinnost od: 27.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury.
(Mění 129/1994 Sb.)

229/1998 Sb.

Účinnost od: 23.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132)

102/1998 Sb.

Účinnost od: 22.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů

206/1997 Sb.

Účinnost od: 21.08.1997

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb.
(Ruší 90/1997 Sb.;Ruší 102/1997 Sb.)

185/1997 Sb.

Účinnost od: 21.08.1997

Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

67/1997/1 Sb.

Účinnost od: 21.08.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 %

229/1997 Sb.

Účinnost od: 20.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb.
(Ruší 169/1929 Sb.;Ruší 60/1930 Sb.)

184/1997 Sb.

Účinnost od: 19.08.1997    Zrušeno: 12.07.2002

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany

262/1997 Sb.

Účinnost od: 18.08.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky

190/1997 Sb.

Účinnost od: 15.08.1997

Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997

276/1997 Sb.

Účinnost od: 09.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

268/1997 Sb.

Účinnost od: 08.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

232/1998 Sb.

Účinnost od: 06.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o dokladech totožnosti námořníků, 1958 (č. 108)

231/1998 Sb.

Účinnost od: 06.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)

230/1998 Sb.

Účinnost od: 06.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci, 1990 (č. 171)

207/1997 Sb.

Účinnost od: 06.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství

180/1997 Sb.

Účinnost od: 04.08.1997    Zrušeno: 13.07.1998

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(Mění 247/1994 Sb.)

226/1997 Sb.

Účinnost od: 01.08.1997    Zrušeno: 01.12.2011

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic

182/1997 Sb.

Účinnost od: 01.08.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 4. července 1997 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO - Společný tranzitní režim -
(Mění 179/1996 Sb.)

157/1997 Sb.

Účinnost od: 01.08.1997

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
(Mění 284/1995 Sb.)

156/1997 Sb.

Účinnost od: 01.08.1997    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
(Mění 207/1995 Sb.)

129/1997 Sb.

Účinnost od: 01.08.1997

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997
(Mění 155/1995 Sb.)

76/1997 Sb.

Účinnost od: 01.08.1997    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb.
(Mění 412/1991 Sb.)

73/1997/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1997    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
(Mění 5/1997/4 Sb.)

45/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1997    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 4. srpna 1994 vyhlášené v částce 53/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 7.května 1996 vyhlášené v částce 39/1996 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 3. prosince 1996 vyhlášené v částce 90/1996 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 18/1994/1 Sb.;Mění 28/1995/1 Sb.;Mění 36/1992/1 Sb.;Mění 39/1996/1 Sb.;Mění 53/1994/1 Sb.;Mění 90/1996/1 Sb.)

60/1997/1 Sb.

Účinnost od: 31.07.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky, 1997 - 2002

216/1997 Sb.

Účinnost od: 29.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
(Ruší 61/1960 Sb.)

200/1997 Sb.

Účinnost od: 27.07.1997    Zrušeno: 01.01.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996
(Ruší 150/1993 Sb.)

246/1997 Sb.

Účinnost od: 25.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
(Ruší 229/1993 Sb.)

199/1997 Sb.

Účinnost od: 19.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
(Ruší 224/1993 Sb.;Ruší 644/1992 Sb.)

278/1997 Sb.

Účinnost od: 18.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

255/1997 Sb.

Účinnost od: 18.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou vyměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu

167/1997 Sb.

Účinnost od: 18.07.1997    Zrušeno: 01.05.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
(Mění 310/1995 Sb.)

166/1997 Sb.

Účinnost od: 18.07.1997    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
(Mění 205/1991 Sb.)

143/1999 Sb.

Účinnost od: 15.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
(Mění 187/1996 Sb.)

249/1997 Sb.

Účinnost od: 15.07.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
(Ruší 134/1979 Sb.)

163/1997 Sb.

Účinnost od: 15.07.1997

Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém polopetí roku 1997
(Ruší 107/1997 Sb.)

162/1997 Sb.

Účinnost od: 15.07.1997

Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997

161/1997 Sb.

Účinnost od: 15.07.1997

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
(Mění 500/1990 Sb.;Mění 569/1991 Sb.)

160/1997 Sb.

Účinnost od: 15.07.1997    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 576/1990 Sb.)

55/1997/3 Sb.

Účinnost od: 14.07.1997    Zrušeno: 01.01.2012

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 138/1997 Sb.
(Mění 138/1997 Sb.)

154/1997 Sb.

Účinnost od: 10.07.1997    Zrušeno: 28.01.2000

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
(Ruší 426/1991 Sb.)

152/1997 Sb.

Účinnost od: 10.07.1997    Zrušeno: 16.06.2005

Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
(Mění 2/1969 Sb.)

194/1997 Sb.

Účinnost od: 09.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí - Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu -

239/1997 Sb.

Účinnost od: 08.07.1997    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci
(Ruší 129/1973 Sb.)

147/1997 Sb.

Účinnost od: 07.07.1997    Zrušeno: 01.06.2002

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti

146/1997 Sb.

Účinnost od: 07.07.1997    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků

145/1997 Sb.

Účinnost od: 07.07.1997    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení

144/1997 Sb.

Účinnost od: 07.07.1997    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

143/1997 Sb.

Účinnost od: 07.07.1997    Zrušeno: 18.07.2002

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů

142/1997 Sb.

Účinnost od: 07.07.1997    Zrušeno: 18.07.2002

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování)

55/1997/1 Sb.

Účinnost od: 04.07.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
(Mění 82/1996/1 Sb.)

23/1998 Sb.

Účinnost od: 02.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody
(Mění 18/1974 Sb.;Mění 466/1991 Sb.;Mění 50/1972 Sb.;Mění 72/1975 Sb.)

189/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou

187/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 18.03.2012

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic

183/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1997 - 1999

149/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

148/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu

141/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

140/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 01.05.2008

Vyhláška Ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

138/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

135/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 103/1992 Sb.;Mění 252/1994 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Mění 484/1991 Sb.)

132/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
(Mění 117/1995 Sb.)

131/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb.
(Mění 57/1997 Sb.)

130/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o koncovém bodu telekomunikačních sítí

123/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
(Mění 463/1991 Sb. mění (nepřímá novelizace))

120/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 30.08.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce
(Mění 87/1993 Sb.)

114/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 08.06.2014

Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu

113/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1993 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Ruší 135/1995 Sb.;Ruší 225/1994 Sb.)

107/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 15.07.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše dalšího platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997

77/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Zákon o státním podniku
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 9/1993 Sb.;Ruší 111/1990 Sb.;Ruší 119/1995 Sb. nepřímo)

75/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie

61/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
(Ruší 193/1993 Sb. nepřímo;Ruší 7/1994 Sb. nepřímo;Mění 337/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 587/1992 Sb.;Mění 63/1950 Sb.;Ruší 16/1972 Sb.;Ruší 17/1972 Sb.;Ruší 76/1988 Sb.;Ruší 66/1991 Sb.)

18/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
(Ruší 13/1980/4 Sb.;Ruší 11/1985/12 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 425/1990 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Ruší 100/1989 Sb.;Ruší 191/1989 Sb.;Ruší 28/1977 Sb.;Ruší 28/1984 Sb.;Ruší 287/1993 Sb.;Ruší 436/1990 Sb.;Ruší 59/1972 Sb.;Ruší 67/1987 Sb.;Ruší 76/1991 Sb.;Ruší 9/1979/5 Sb.;Ruší 85/1995 Sb. nepřímo;Ruší 20/1981/5 Sb.;Ruší 27/1991/2 Sb.)

91/1997/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 01.01.2000

Oznámení České národní banky o vydání opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami

48/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

46/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1997    Zrušeno: 01.03.1999

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny

241/1997 Sb.

Účinnost od: 30.06.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu

139/1997 Sb.

Účinnost od: 26.06.1997    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
(Ruší 59/1985 Sb.)

137/1997 Sb.

Účinnost od: 26.06.1997    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1995 Sb.)

136/1997 Sb.

Účinnost od: 26.06.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka

133/1997 Sb.

Účinnost od: 26.06.1997    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 482/1991 Sb.)

128/1997 Sb.

Účinnost od: 12.06.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. května 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.

127/1997 Sb.

Účinnost od: 10.06.1997    Zrušeno: 17.02.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách
(Ruší 399/1991 Sb.)

126/1997 Sb.

Účinnost od: 10.06.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č.76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č.160/1995 Sb.

188/1997 Sb.

Účinnost od: 06.06.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů

164/1997 Sb.

Účinnost od: 06.06.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku

270/1997 Sb.

Účinnost od: 05.06.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství

122/1997 Sb.

Účinnost od: 04.06.1997

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 69/1993 Sb.)

43/1997/1 Sb.

Účinnost od: 04.06.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje a doplňuje opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací
(Mění 57/1996/2 Sb.)

117/1997 Sb.

Účinnost od: 01.06.1997    Zrušeno: 14.08.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší
(Mění 84/1991/1 Sb. ruší přílohy 1,2 a 3;Ruší 205/1993 Sb.;Ruší 206/1993 Sb.;Ruší 270/1993 Sb.;Ruší 113/1992/1 Sb.;Ruší 304/1995 Sb.)

45/1997 Sb.

Účinnost od: 01.06.1997    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
(Ruší 263/1993 Sb. nepřímo;Ruší 90/1994 Sb. nepřímo;Ruší 151/1994 Sb. nepřímo;Ruší 258/1992 Sb.;Ruší 112/1995 Sb. nepřímo;Ruší 205/1996 Sb. nepřímo)

55/1997/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění způsob vykazování desetinných míst hodnoty ukazatele

32/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin
(Ruší 23/1980/5 Sb.)

73/1997/2 Sb.

Účinnost od: 31.05.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

47/1997/1 Sb.

Účinnost od: 31.05.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

119/1997 Sb.

Účinnost od: 29.05.1997

Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 5. května 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
(Mění 260/1996 Sb. ČR vydání)

118/1997 Sb.

Účinnost od: 29.05.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořídku na území obce Otnice

100/1998 Sb.

Účinnost od: 27.05.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o otevření silničního hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój pro provoz osobních vozidel, pro pěší, cyklisty a motocykly, jakož i pro nákladní vozidla evidovaná v České republice a v Polské republice o užitečné hmotnosti do 3,5t s výjimkou nebezpečných nákladů

115/1997 Sb.

Účinnost od: 27.05.1997    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1964 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb.
(Mění 560/1991 Sb.)

116/1997 Sb.

Účinnost od: 20.05.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti
(Ruší 2/1964 Sb.)

111/1997 Sb.

Účinnost od: 19.05.1997    Zrušeno: 01.01.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení při nabývání zahraničních cenných papírů

155/1997 Sb.

Účinnost od: 15.05.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

109/1997 Sb.

Účinnost od: 14.05.1997    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek
(Mění 57/1997 Sb.)

108/1997 Sb.

Účinnost od: 14.05.1997

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

37/1997/1 Sb.

Účinnost od: 14.05.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 11,10 %

106/1997 Sb.

Účinnost od: 08.05.1997    Zrušeno: 30.07.1998

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 57/1996/1 Sb.)

105/1997 Sb.

Účinnost od: 07.05.1997

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
(Mění 395/1992 Sb.)

104/1997 Sb.

Účinnost od: 07.05.1997

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

103/1997 Sb.

Účinnost od: 07.05.1997    Zrušeno: 01.01.2010

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění
(Mění 140/1961 Sb.)

80/1997 Sb.

Účinnost od: 07.05.1997

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha

102/1997 Sb.

Účinnost od: 02.05.1997    Zrušeno: 21.08.1997

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb.,o zavedení dovozního depozita
(Mění 90/1997 Sb.)

92/1997 Sb.

Účinnost od: 02.05.1997    Zrušeno: 01.09.1998

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
(Mění 318/1995 Sb.)

91/1997 Sb.

Účinnost od: 02.05.1997    Zrušeno: 01.01.2000

Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody

62/1997 Sb.

Účinnost od: 01.05.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 359/1992 Sb.;Ruší 78/1993 Sb.)

52/1997 Sb.

Účinnost od: 01.05.1997

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl

269/1996 Sb.

Účinnost od: 01.05.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24.září 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 250f občanského soudního řádu
(Mění 99/1963 Sb.)

88/1997 Sb.

Účinnost od: 30.04.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části § 200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

87/1997 Sb.

Účinnost od: 30.04.1997

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly

86/1997 Sb.

Účinnost od: 30.04.1997    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 176/1993 Sb.)

47/1997/2 Sb.

Účinnost od: 30.04.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

40/1997/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

31/1997/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1997    Zrušeno: 19.03.1998

Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1997
(Ruší 32/1996/1 Sb.)

94/1997 Sb.

Účinnost od: 29.04.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

84/1997 Sb.

Účinnost od: 29.04.1997    Zrušeno: 01.10.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování

30/1997/1 Sb.

Účinnost od: 29.04.1997

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 61/1997 Sb.
(Mění 61/1997 Sb.)

121/1997 Sb.

Účinnost od: 25.04.1997    Zrušeno: 12.06.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

83/1997 Sb.

Účinnost od: 25.04.1997    Zrušeno: 20.03.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole

90/1997 Sb.

Účinnost od: 21.04.1997    Zrušeno: 21.08.1997

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita

82/1997 Sb.

Účinnost od: 21.04.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

28/1997/1 Sb.

Účinnost od: 21.04.1997

Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/1997 Sb.
(Mění 67/1997 Sb.)

27/1997/1 Sb.

Účinnost od: 17.04.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
(Mění 82/1996/1 Sb.)

36/1997 Sb.

Účinnost od: 16.04.1997

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv.Vojtěcha

112/1997 Sb.

Účinnost od: 11.04.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
(Mění 138/1974 Sb.)

78/1997 Sb.

Účinnost od: 11.04.1997    Zrušeno: 27.02.2006

Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi

74/1997 Sb.

Účinnost od: 11.04.1997

Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou

251/1997 Sb.

Účinnost od: 03.04.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství
(Mění 7/1995 Sb.)

64/1997 Sb.

Účinnost od: 03.04.1997

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko - Pardubické sídelní regionální aglomerace

63/1997 Sb.

Účinnost od: 03.04.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. února 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

21/1997/3 Sb.

Účinnost od: 03.04.1997

Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1997 Sb.
(Mění 34/1997 Sb.)

21/1997/1 Sb.

Účinnost od: 03.04.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
(Mění 52/1993/1 Sb.)

73/1997 Sb.

Účinnost od: 02.04.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky

72/1997 Sb.

Účinnost od: 02.04.1997    Zrušeno: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se stanoví co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona

71/1997 Sb.

Účinnost od: 02.04.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města

60/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře

59/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

58/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997    Zrušeno: 01.10.2012

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

57/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

56/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997    Zrušeno: 01.02.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

50/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

49/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 305/1993 Sb. nepřímo;Ruší 90/1990 Sb.;Ruší 43/1976 Sb.;Ruší 127/1976 Sb.;Ruší 104/1977 Sb.;Mění 385/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Ruší 203/1964 Sb.;Ruší 209/1964 Sb.;Ruší 47/1956 Sb.;Ruší 47/1980 Sb.)

48/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(Mění 280/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Ruší 268/1993 Sb.;Ruší 269/1993 Sb.;Ruší 550/1991 Sb.;Ruší 295/1993 Sb. nepřímo;Ruší 79/1995 Sb. nepřímo)

35/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997    Zrušeno: 01.10.2004

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací
(Ruší 314/1993 Sb.)

16/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.)

13/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997

Zákon o pozemních komunikacích
(Ruší 24/1977/5 Sb.;Ruší 5/1986/1 Sb.;Ruší 35/1982/1 Sb.;Ruší 32/1983/2 Sb.;Ruší 27/1984 Sb.;Ruší 55/1984 Sb.;Ruší 213/1993 Sb.;Mění 135/1961 Sb.;Ruší 35/1984 Sb.;Ruší 16/1985/1 Sb.)

206/1996 Sb.

Účinnost od: 01.04.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 155/1993 Sb. nepřímo;Ruší 149/1994 Sb. nepřímo;Ruší 150/1994 Sb. nepřímo;Mění 20/1966 Sb.;Mění 550/1991 Sb.;Ruší 216/1992 Sb.;Ruší 426/1992 Sb.;Ruší 467/1992 Sb.;Ruší 117/1993 Sb. nepřímo;Ruší 57/1995/3 Sb.;Ruší 198/1995 Sb. nepřímo;Ruší 60/1996 Sb. nepřímo;Ruší 50/1993 Sb. nepřímo)

32/1997/2 Sb.

Účinnost od: 31.03.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

51/1997 Sb.

Účinnost od: 28.03.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

81/1997 Sb.

Účinnost od: 27.03.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci ze dne 1. března 1971 Finskou republikou

46/1997 Sb.

Účinnost od: 27.03.1997    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Mění 92/1993 Sb.)

54/1997 Sb.

Účinnost od: 20.03.1997    Zrušeno: 29.05.2000

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů
(Ruší 92/1982 Sb.)

44/1997 Sb.

Účinnost od: 14.03.1997    Zrušeno: 27.11.2003

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží

43/1997 Sb.

Účinnost od: 14.03.1997    Zrušeno: 27.11.2003

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

40/1997 Sb.

Účinnost od: 07.03.1997    Zrušeno: 20.03.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře, a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
(Ruší 37/1963 Sb.;Ruší 130/1982 Sb.;Ruší 35/1978 Sb.)

11/1997/1 Sb.

Účinnost od: 07.03.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví finanční výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů

32/1997 Sb.

Účinnost od: 06.03.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 2.března 1995 sp.zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.února 1995 sp.zn. 7 T 14/95

4/1997 Sb.

Účinnost od: 05.03.1997

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě - President -

66/1997 Sb.

Účinnost od: 01.03.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
(Mění 179/1996 Sb.;Mění 34/1997 Sb.)

34/1997 Sb.

Účinnost od: 01.03.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
(Mění 179/1996 Sb.)

33/1997 Sb.

Účinnost od: 01.03.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu

47/1997 Sb.

Účinnost od: 28.02.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
(Mění 59/1994 Sb.;Ruší 51/1972 Sb.)

21/1997/2 Sb.

Účinnost od: 28.02.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

9/1997/1 Sb.

Účinnost od: 28.02.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1997

24/1997 Sb.

Účinnost od: 27.02.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 záona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení § 1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb.,o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb.

23/1997 Sb.

Účinnost od: 27.02.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22.července 1996 č.j. 28 To 191/96-15

21/1997 Sb.

Účinnost od: 27.02.1997    Zrušeno: 03.12.2004

Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
(Ruší 22/1994 Sb. nepřímo;Ruší 234/1994 Sb. nepřímo;Ruší 50/1992 Sb.;Ruší 547/1990 Sb.;Ruší 505/1992 Sb.)

20/1997 Sb.

Účinnost od: 26.02.1997    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
(Mění 262/1994 Sb.)

19/1997 Sb.

Účinnost od: 26.02.1997

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 50/1976 Sb.)

5/1997/5 Sb.

Účinnost od: 26.02.1997

Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 281/1996 Sb.
(Mění 281/1996 Sb.)

5/1997/1 Sb.

Účinnost od: 26.02.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví výkaz o čerpání dávky státní sociální podpory

17/1997 Sb.

Účinnost od: 24.02.1997

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky

15/1997 Sb.

Účinnost od: 24.02.1997    Zrušeno: 01.03.2006

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
(Mění 41/1993 Sb.)

14/1997 Sb.

Účinnost od: 24.02.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 36/1975 Sb.)

12/1997 Sb.

Účinnost od: 21.02.1997

Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
(Mění 145/1956 Ú.l.;Mění 87/1964 Sb.;Mění 99/1989 Sb.;Ruší 54/1953 Sb.;Ruší 13/1956 Sb.)

3/1997/1 Sb.

Účinnost od: 21.02.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 %

31/1997 Sb.

Účinnost od: 17.02.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné ponoci ve věcech trestních

30/1997 Sb.

Účinnost od: 17.02.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání

29/1997 Sb.

Účinnost od: 17.02.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání

93/1997 Sb.

Účinnost od: 07.02.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Marockého království

67/1999 Sb.

Účinnost od: 04.02.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny

92/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
(Mění 117/1995 Sb. mění (nepřímá novelizace))

5/1997/2 Sb.

Účinnost od: 31.01.1997

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

181/1997 Sb.

Účinnost od: 23.01.1997    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie
(Ruší 155/1948 Sb.;Ruší 256/1948 Sb.)

10/1997 Sb.

Účinnost od: 22.01.1997    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem
(Ruší 65/1992 Sb.;Ruší 30/1991 Sb.)

42/1997 Sb.

Účinnost od: 21.01.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic

3/1997 Sb.

Účinnost od: 15.01.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(Mění 114/1992 Sb.)

2/1997 Sb.

Účinnost od: 15.01.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4.prosince 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
(Mění 87/1991 Sb.)

1/1997 Sb.

Účinnost od: 15.01.1997

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27.listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve zněních pozdějších předpisů

1/1997/1 Sb.

Účinnost od: 15.01.1997    Zrušeno: 01.01.1998

Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 301/1996 Sb.
(Mění 301/1996 Sb.)

5/1997/4 Sb.

Účinnost od: 02.01.1997    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
(Mění 60/1996/2 Sb.)

29/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

159/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 30.06.2011

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků - Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech - a - Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě - Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
(Mění 64/1987 Sb.)

124/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - z 5.prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20.května 1987 o společném tranzitním režimu
(Mění 179/1996 Sb.)

70/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, pridružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení)
(Mění 234/1996 Sb.)

67/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
(Mění 7/1995 Sb.)

28/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993
(Mění 172/1994 Sb.)

109/1997/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a upravují účetní výkazy Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02) a Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01)

5/1997/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, opatření o pravidlech likvidity bank a opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
(Ruší 5/1996/4 Sb.;Mění 38/1993/1 Sb.)

2/1997/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG

2/1997/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP

2/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY

327/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací ( služební platový řád ), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/1994 Sb.)

326/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.)

325/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/1992 Sb.)

324/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 03.12.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
(Ruší 245/1993 Sb.;Ruší 379/1990 Sb.)

322/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 424/1991 Sb.)

319/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 118/1987 Sb.)

317/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 23.09.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Miniaterstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb.
(Mění 492/1991 Sb.)

316/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

315/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997

312/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.06.2002

Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
(Ruší 234/1995 Sb.)

311/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.1999

Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
(Ruší 259/1993 Sb.;Ruší 81/1994/1 Sb.)

310/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
(Mění 7/1996 Sb.)

305/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu

301/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.1998

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Ruší 84/1995/7 Sb.;Ruší 299/1995 Sb.)

288/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 20.03.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče

285/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Účinnost do: 01.04.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb.
(Mění 426/1992 Sb.)

282/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
(Mění 215/1995 Sb.)

256/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 28.04.2000

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 až 1999

255/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb. mění (nepřímá novelizace))

220/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

147/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.05.2004

Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 61/1964 Sb.;Ruší 62/1964 Sb.;Ruší 63/1964 Sb.;Ruší 26/1979/3 Sb.;Ruší 51/1977 Sb.)

95/1996/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů

95/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. června 1995, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 34/1995 Sb.
(Mění 34/1995/1 Sb.)

92/1996/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
(Mění 6/1996/1 Sb.)

92/1996/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
(Mění 4/1996/1 Sb.)

90/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 18/1994/1 Sb.;Mění 28/1995/1 Sb.;Mění 36/1992/1 Sb.;Mění 83/1992/1 Sb.)

87/1996/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
(Mění 79/1995/3 Sb.)

87/1996/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

87/1996/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

87/1996/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

82/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Účinnost do: 01.01.1998

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1997

81/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů
(Mění 119/1992/1 Sb.)

76/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
(Mění 52/1993/1 Sb.)

62/1996/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené klasifikace zaměstnání KZAM-R

62/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené standartní klasifikace produkce SKP - AGROEN

47/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k rozpočtové skladbě

289/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1997

Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
(Výjimka účinnosti )

Zavřít
MENU