Sbírka předpisů 1993 - podle účinnosti

210/1996 Sb.

Účinnost od: 31.12.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání doplňku přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
(Mění 149/1993 Sb.)

334/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1993    Zrušeno: 31.07.1995

Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
(Ruší 291/1993 Sb. nepřímo;Ruší 186/1993 Sb.;Ruší 244/1993 Sb.)

333/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1993    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
(Ruší 43/1992 Sb.)

26/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
(Ruší 230/1992 Sb.)

85/1993/2 Sb.

Účinnost od: 31.12.1993

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu
(Mění 283/1993 Sb.)

83/1993/3 Sb.

Účinnost od: 31.12.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u ústředních úřadů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

83/1993/1 Sb.

Účinnost od: 31.12.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

316/1993 Sb.

Účinnost od: 30.12.1993    Zrušeno: 30.07.1994

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky
(Mění 527/1992 Sb.)

81/1993/1 Sb.

Účinnost od: 30.12.1993

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 157/1993 Sb.
(Mění 157/1993 Sb.)

140/1994 Sb.

Účinnost od: 23.12.1993    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

32/1994 Sb.

Účinnost od: 23.12.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku

306/1993 Sb.

Účinnost od: 23.12.1993

Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.
(Mění 92/1991 Sb.)

301/1993 Sb.

Účinnost od: 23.12.1993    Zrušeno: 01.03.2000

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění výnos ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č. j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (č. 428/1992 Sb.)
(Mění 428/1992 Sb.)

78/1993/2 Sb.

Účinnost od: 23.12.1993

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 283/1993 Sb. a ve sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 281/1993 Sb.
(Mění 283/1993 Sb.)

64/1994 Sb.

Účinnost od: 20.12.1993    Zrušeno: 11.06.2012

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 31/1994 Sb., o smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané ve Varšavě dne 24. června 1993
(Mění 30/1979 Sb. dnem 12. prosince 1993 přestává Česká republika a Polská republika uplatňovat ve svých vzájemných vztazích tuto mnohostrannou smlouvu;Mění 31/1994 Sb.;Mění 49/1979 Sb. dnem 12. prosince 1993 přestává Česká republika a Polská republika uplatňovat ve svých vzájemných vztazích tuto mnohostrannou smlouvu)

31/1994 Sb.

Účinnost od: 20.12.1993    Zrušeno: 11.06.2012

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
(Ruší 255/1925 Sb.)

186/1994 Sb.

Účinnost od: 16.12.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České a Slovenské Federativní Republiky od Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP),přijatých v Moskvě dne 18.ledna 1979, vyhlášených pod č. 30/1980 Sb., a Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988), přijatých v Moskvě dne 11.října 1988, vyhlášených pod č. 101/1989 Sb.
(Ruší 101/1989 Sb.;Ruší 30/1980 Sb.)

261/1993 Sb.

Účinnost od: 15.12.1993

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky

297/1993 Sb.

Účinnost od: 14.12.1993    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška ministerstva financí o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice

75/1993/1 Sb.

Účinnost od: 14.12.1993    Zrušeno: 20.03.1996

Redakční sdělení o opravě chyb v občanském soudním řádu (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 240/1993 Sb.
(Mění 240/1993 Sb.)

30/1994 Sb.

Účinnost od: 12.12.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o zrušení vízové povinnosti

70/1993/1 Sb.

Účinnost od: 10.12.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994

134/1983 Sb.

Účinnost od: 08.12.1993    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné

330/1993 Sb.

Účinnost od: 03.12.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992

69/1993/3 Sb.

Účinnost od: 02.12.1993    Zrušeno: 20.11.1996

Opatření ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1994

69/1993/1 Sb.

Účinnost od: 02.12.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za třetí čtvrtletí 1993 proti třetímu čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

81/1994 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími

29/1994 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměnách v oblastech mládeže a tělovýchovy a sportu
(Ruší 209/1991 Sb.)

291/1993 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993    Zrušeno: 31.12.1993

Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
(Mění 186/1993 Sb.)

289/1993 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5000 Kč

288/1993 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993    Zrušeno: 29.04.1994

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, a nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády České republiky č. 43/1993 Sb.
(Mění 251/1992 Sb.;Mění 253/1992 Sb.)

287/1993 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993    Zrušeno: 01.07.1997

Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

143/1993 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
(Mění 61/1966 Sb.;Ruší 105/1965 Sb. k 1.12.1993 - ukončuje platnost mincí 5 Kčs;Ruší 60/1991 Sb. k 1.12.1993 - ukončuje platnost mincí 5 Kčs)

142/1993 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně
(Mění 60/1991 Sb.;Ruší 61/1972 Sb. k 1.12.1993 - ukončuje platnost mincí 2 Kčs;Ruší 62/1972 Sb. k 1.12.1993 - ukončuje platnost mincí 2 Kčs)

73/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993    Zrušeno: 30.08.2001

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 87/1993 Sb.
(Mění 87/1993 Sb.)

72/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

286/1993 Sb.

Účinnost od: 29.11.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 63/1991 Sb.)

282/1993 Sb.

Účinnost od: 18.11.1993    Zrušeno: 01.10.1995

Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami

279/1993 Sb.

Účinnost od: 18.11.1993    Zrušeno: 14.08.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší
(Mění 41/1992 Sb.)

278/1993 Sb.

Účinnost od: 18.11.1993    Zrušeno: 19.01.1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.
(Mění 192/1988 Sb.)

69/1993/4 Sb.

Účinnost od: 18.11.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně

28/1994 Sb.

Účinnost od: 12.11.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o zrušení vízové povinnosti

277/1993 Sb.

Účinnost od: 11.11.1993    Zrušeno: 10.07.1996

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
(Mění 126/1993 Sb.)

276/1993 Sb.

Účinnost od: 11.11.1993    Zrušeno: 08.03.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování
(Ruší 3/1983/11 Sb.;Mění 48/1993 Sb.)

275/1993 Sb.

Účinnost od: 11.11.1993    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška ministerstva obrany, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků

274/1993 Sb.

Účinnost od: 11.11.1993    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška ministerstva obrany o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení

273/1993 Sb.

Účinnost od: 11.11.1993

Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
(Mění 241/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 50/1945 Sb.)

272/1993 Sb.

Účinnost od: 11.11.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
(Mění 40/1993 Sb.)

68/1993/1 Sb.

Účinnost od: 11.11.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb. a opatření ministerstva financí ze dne 8. února 1993 Sb. vyhlášené v částce 25/1993 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 25/1993/1 Sb.;Mění 36/1992/1 Sb.)

270/1993 Sb.

Účinnost od: 04.11.1993    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování

26/1995 Sb.

Účinnost od: 01.11.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bannkou (Česká republika - Telekomunikační projekt 1), Dohody o záruce (Český telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Dohody o záruce (Telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj

329/1993 Sb.

Účinnost od: 01.11.1993    Zrušeno: 01.05.2008

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schöneben, o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu Přední Výtoň - Guglwald, o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Poštorná - Reintal a o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Hnanice - Mitterretzbach

269/1993 Sb.

Účinnost od: 01.11.1993    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny

268/1993 Sb.

Účinnost od: 01.11.1993    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

267/1993 Sb.

Účinnost od: 01.11.1993    Zrušeno: 27.12.1999

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
(Mění 512/1991 Sb.)

266/1993 Sb.

Účinnost od: 01.11.1993    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

255/1993 Sb.

Účinnost od: 01.11.1993    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznaných v roce 1994
(Mění 100/1988 Sb.)

264/1993 Sb.

Účinnost od: 26.10.1993    Zrušeno: 01.09.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí
(Mění 362/1992 Sb.)

263/1993 Sb.

Účinnost od: 26.10.1993    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
(Mění 258/1992 Sb.)

64/1993/1 Sb.

Účinnost od: 21.10.1993

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 160/1993 Sb.
(Mění 160/1993 Sb.)

259/1993 Sb.

Účinnost od: 14.10.1993    Zrušeno: 01.01.1997

Opatření České národní banky o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
(Ruší 66/1993 Sb.)

256/1993 Sb.

Účinnost od: 14.10.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

63/1993/1 Sb.

Účinnost od: 14.10.1993

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/1993 Sb.
(Mění 236/1993 Sb.)

214/1993 Sb.

Účinnost od: 12.10.1993    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

248/1993 Sb.

Účinnost od: 08.10.1993    Zrušeno: 19.04.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů

247/1993 Sb.

Účinnost od: 08.10.1993    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
(Ruší 155/1990 Sb.)

246/1993 Sb.

Účinnost od: 08.10.1993

Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti
(Mění 60/1993 Sb.)

245/1993 Sb.

Účinnost od: 08.10.1993    Zrušeno: 01.01.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením

58/1994 Sb.

Účinnost od: 01.10.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů

262/1993 Sb.

Účinnost od: 01.10.1993    Zrušeno: 25.07.2006

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci
(Ruší 48/1972 Sb.)

244/1993 Sb.

Účinnost od: 01.10.1993    Zrušeno: 31.12.1993

Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech

243/1993 Sb.

Účinnost od: 01.10.1993    Účinnost do: 01.01.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění
(Ruší 39/1992 Sb.)

141/1993 Sb.

Účinnost od: 01.10.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
(Mění 60/1991 Sb.;Ruší 131/1961 Sb.;Ruší 47/1957 Sb.;Ruší 48/1957 Sb.)

61/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele

60/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

242/1993 Sb.

Účinnost od: 24.09.1993

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
(Mění 104/1988 Sb.)

241/1993 Sb.

Účinnost od: 24.09.1993    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb.
(Mění 354/1991 Sb.)

60/1993/2 Sb.

Účinnost od: 24.09.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

271/1993 Sb.

Účinnost od: 23.09.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
(Ruší 401/1992 Sb.)

265/1993 Sb.

Účinnost od: 22.09.1993    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
(Ruší 221/1923 Sb.;Ruší 417/1992 Sb.)

216/1993 Sb.

Účinnost od: 20.09.1993    Zrušeno: 01.01.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
(Mění 172/1990 Sb.)

239/1993 Sb.

Účinnost od: 15.09.1993

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku

238/1993 Sb.

Účinnost od: 15.09.1993

Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek

226/1993 Sb.

Účinnost od: 15.09.1993    Zrušeno: 01.02.2007

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč

69/1997 Sb.

Účinnost od: 14.09.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcío sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě

328/1993 Sb.

Účinnost od: 13.09.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky

281/1993 Sb.

Účinnost od: 13.09.1993    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky
(Ruší 456/1992 Sb.)

106/1994 Sb.

Účinnost od: 10.09.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán

280/1993 Sb.

Účinnost od: 10.09.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci
(Ruší 485/1992 Sb.)

236/1993 Sb.

Účinnost od: 10.09.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 32/1992/4 Sb.;Mění 56/1992/1 Sb.;Mění 22/1993/3 Sb.;Mění 37/1993/2 Sb.;Mění 29/1993/1 Sb.;Mění 45/1993/1 Sb.;Mění 48/1993/3 Sb.)

57/1993/1 Sb.

Účinnost od: 10.09.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví změna emisních podmínek rehabilitačních dluhopisů vydaných podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, a nařízení vlády ČSFR č. 532/1990 Sb.

124/1994 Sb.

Účinnost od: 09.09.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu

258/1993 Sb.

Účinnost od: 09.09.1993    Zrušeno: 30.09.1995

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
(Mění 64/1993 Sb.)

233/1993 Sb.

Účinnost od: 03.09.1993    Zrušeno: 01.09.1997

Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988
(Mění 101/1988 Sb.)

232/1993 Sb.

Účinnost od: 03.09.1993    Zrušeno: 01.09.1997

Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 585/1992 Sb.)

231/1993 Sb.

Účinnost od: 03.09.1993    Zrušeno: 17.08.2000

Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii
(Mění 69/1991 Sb.)

56/1993/1 Sb.

Účinnost od: 03.09.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob rozpočtování a účtování daně z přidané hodnoty v případě plátců, kterými jsou rozpočtové organizace nebo obce

240/1993 Sb.

Účinnost od: 01.09.1993    Zrušeno: 20.03.1996

Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 501/1992 Sb.)

225/1993 Sb.

Účinnost od: 01.09.1993    Zrušeno: 25.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole
(Mění 291/1991 Sb.)

219/1993 Sb.

Účinnost od: 01.09.1993    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť
(Mění 315/1991 Sb.)

194/1993 Sb.

Účinnost od: 01.09.1993

Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.
(Mění 37/1992 Sb.)

171/1993 Sb.

Účinnost od: 01.09.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
(Mění 436/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

158/1993 Sb.

Účinnost od: 01.09.1993    Zrušeno: 01.02.2007

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
(Ruší 110/1962 Sb. ukončuje platnost bankovek 100 Kčs;Mění 62/1993 Sb.;Ruší 42/1990 Sb. ukončuje platnost bankovek 100 Kčs)

112/1993 Sb.

Účinnost od: 01.09.1993

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.
(Ruší 71/1985 Sb. k 1.9.1993)

55/1993/1 Sb.

Účinnost od: 30.08.1993    Zrušeno: 30.09.1995

Redakční sdělení o opravě chyb ve sděleních ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., č. 65/1993 Sb. a č. 80/1993 Sb.
(Mění 64/1993 Sb.;Mění 65/1993 Sb.;Mění 80/1993 Sb.)

53/1993/4 Sb.

Účinnost od: 27.08.1993    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry

53/1993/2 Sb.

Účinnost od: 27.08.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje doplněk programu statistických zjišťování na rok 1993
(Mění 114/1992/1 Sb.)

53/1993/1 Sb.

Účinnost od: 27.08.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání

251/1993 Sb.

Účinnost od: 26.08.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemných dodávkách zboží v roce 1993

250/1993 Sb.

Účinnost od: 26.08.1993    Zrušeno: 01.01.2005

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

56/1993/2 Sb.

Účinnost od: 20.08.1993    Zrušeno: 02.05.1994

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování automatizovaně předkládaných výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance v roce 1993

52/1993/1 Sb.

Účinnost od: 20.08.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky

222/1993 Sb.

Účinnost od: 17.08.1993

Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů
(Ruší 383/1991 Sb.;Ruší 69/1992 Sb.;Ruší 103/1993 Sb. nepřímo)

54/1993/1 Sb.

Účinnost od: 17.08.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

218/1993 Sb.

Účinnost od: 13.08.1993    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon České národní rady o Českých drahách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.)

217/1993 Sb.

Účinnost od: 13.08.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
(Mění 634/1992 Sb.)

215/1993 Sb.

Účinnost od: 13.08.1993    Zrušeno: 27.03.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
(Mění 366/1992 Sb.)

213/1993 Sb.

Účinnost od: 13.08.1993    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
(Mění 135/1961 Sb.)

212/1993 Sb.

Účinnost od: 13.08.1993    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých drahách
(Mění 9/1993 Sb.)

211/1993 Sb.

Účinnost od: 13.08.1993    Zrušeno: 01.07.1995

Zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících
(Mění 389/1991 Sb.)

210/1993 Sb.

Účinnost od: 13.08.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
(Mění 171/1991 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 92/1991 Sb.)

53/1993/3 Sb.

Účinnost od: 13.08.1993    Zrušeno: 13.05.1994

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření ministerstva financí pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
(Mění 21/1993/2 Sb.)

207/1993 Sb.

Účinnost od: 06.08.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady

206/1993 Sb.

Účinnost od: 06.08.1993    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv k přímému spalování a jejich prodej

205/1993 Sb.

Účinnost od: 06.08.1993    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na vedení provozní evidence velkých a středních zdrojů znečišťování a rozsah dalších údajů poskytovaných jejich provozovateli orgánům ochrany ovzduší

199/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních
(Mění 587/1992 Sb.;Ruší 213/1992 Sb.;Ruší 595/1992 Sb.)

198/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

196/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
(Ruší 48/1992/1 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Ruší 222/1992 Sb.;Ruší 596/1992 Sb.)

185/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993    Zrušeno: 01.04.1998

Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
(Ruší 16/1983 Sb.)

112/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.
(Mění 62/1993 Sb.)

111/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně.
(Ruší 122/1988 Sb. k 1.8.1993;Ruší 68/1987 Sb. k 1.8.1993)

110/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně.
(Ruší 130/1992 Sb. k 1.8.1993;Ruší 329/1991 Sb. k 1.8.1993;Ruší 36/1986 Sb. k 1.8.1993;Ruší 410/1990 Sb. k 1.8.1993;Ruší 463/1992 Sb. k 1.8.1993)

109/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993    Zrušeno: 01.06.2008

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně.
(Mění 60/1991 Sb.;Ruší 101/1978 Sb. k 1.8.1993)

108/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993    Zrušeno: 01.11.2003

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně.
(Mění 60/1991 Sb.;Mění 61/1972 Sb. nepřímo;Mění 62/1972 Sb.)

107/1993 Sb.

Účinnost od: 01.08.1993    Zrušeno: 01.11.2003

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně.
(Mění 60/1991 Sb.;Ruší 82/1974 Sb. k 1.8.1993)

200/1993 Sb.

Účinnost od: 30.07.1993    Zrušeno: 30.09.1995

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti
(Mění 80/1993 Sb.)

197/1993 Sb.

Účinnost od: 29.07.1993    Zrušeno: 01.10.1995

Zákon o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti

188/1993 Sb.

Účinnost od: 29.07.1993    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 92/1949 Sb.)

48/1993/1 Sb.

Účinnost od: 29.07.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při konkurzu a vyrovnání

49/1993/3 Sb.

Účinnost od: 28.07.1993    Zrušeno: 20.05.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v opatření uveřejněném v částce 40/1993 Sb.
(Mění 40/1993/1 Sb.)

49/1993/1 Sb.

Účinnost od: 28.07.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o vydání opatření, kterým se stanoví resortní údaje kapitoly 728 sledované v odd. IV účetního výkazu Úč RO 2-04

224/1993 Sb.

Účinnost od: 19.07.1993    Zrušeno: 19.07.1997

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní osobní silniční dopravě

95/1997 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a úpravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti

193/1993 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu
(Mění 17/1972 Sb.)

192/1993 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška ministerstva financí o kolkových známkách
(Ruší 36/1985 Sb.;Ruší 115/1961 Sb.)

191/1993 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

190/1993 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
(Mění 29/1984 Sb.;Mění 564/1990 Sb.;Mění 76/1978 Sb.)

189/1993 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.
(Mění 424/1991 Sb.;Mění 576/1990 Sb.)

48/1993/5 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993    Zrušeno: 01.05.2004

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 88/1993 Sb.
(Mění 88/1993 Sb.)

49/1993/2 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993    Zrušeno: 28.03.1994

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základen pro Bankovní informační systém v roce 1993

48/1993/3 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

48/1993/2 Sb.

Účinnost od: 15.07.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

44/1993/3 Sb.

Účinnost od: 07.07.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele

218/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodní správě pozůstalosti

296/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 08.08.1996

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

295/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 01.05.1995

Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

260/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 30.04.1996

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

257/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 14.07.2003

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

253/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací

235/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci

195/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

186/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 31.12.1993

Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

183/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.
(Mění 229/1991 Sb.)

182/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon o Ústavním soudu

181/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 04.08.1994

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 55/1993 Sb.)

178/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb.
(Mění 576/1991 Sb.)

177/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 149/1988 Sb.)

167/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

166/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
(Mění 10/1993 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Ruší 481/1991 Sb.;Ruší 61/1992 Sb.)

164/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(Mění 360/1992 Sb.)

163/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
(Mění 283/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.)

162/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
(Mění 246/1992 Sb.;Ruší 119/1993 Sb.)

161/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 160/1992 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 548/1991 Sb.;Mění 550/1991 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

160/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

159/1993 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 01.02.2007

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
(Ruší 109/1973 Sb. k 1.9.1993 - ukončuje platnost bankovek 500 Kčs;Ruší 108/1973 Sb.;Mění 62/1993 Sb.)

44/1993/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 15.06.1995

Opatření Českého statistického úřadu k doplnění Jednotného třídění základních prostředků
(Mění 95/1976 Sb.)

44/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku zemí

123/1995 Sb.

Účinnost od: 30.06.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Statutu Rady Evropy

184/1993 Sb.

Účinnost od: 29.06.1993    Zrušeno: 01.10.1995

Opatření České národní banky, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděnými devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
(Ruší 88/1992/1 Sb.)

175/1993 Sb.

Účinnost od: 29.06.1993    Zrušeno: 28.02.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky

174/1993 Sb.

Účinnost od: 29.06.1993    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii České republiky nebo obecní policii
(Ruší 3/1976 Sb.)

46/1993/1 Sb.

Účinnost od: 29.06.1993

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 171/1993 Sb.
(Mění 171/1993 Sb.)

45/1993/1 Sb.

Účinnost od: 29.06.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

48/1993/4 Sb.

Účinnost od: 28.06.1993    Zrušeno: 03.11.1997

Oznámení České národní banky o vydání opatření, jímž se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank

172/1993 Sb.

Účinnost od: 22.06.1993

Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 10/1993 Sb.)

170/1993 Sb.

Účinnost od: 22.06.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.
(Mění 500/1990 Sb.)

169/1993 Sb.

Účinnost od: 22.06.1993

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
(Mění 61/1988 Sb.)

168/1993 Sb.

Účinnost od: 22.06.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
(Mění 44/1988 Sb.)

165/1993 Sb.

Účinnost od: 22.06.1993    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.
(Mění 482/1991 Sb.)

105/1996 Sb.

Účinnost od: 18.06.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků

42/1993/1 Sb.

Účinnost od: 18.06.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňují doplňky a změny programu statistických zjišťování na rok 1993 uveřejněného ve Sbírce zákonů v částce 114/1992
(Mění 114/1992/1 Sb.)

40/1993/1 Sb.

Účinnost od: 10.06.1993    Zrušeno: 20.05.1994

Opatření ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1993
(Ruší 59/1992/1 Sb.)

144/1993 Sb.

Účinnost od: 04.06.1993

Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
(Ruší 31/1969 Sb.)

39/1993/1 Sb.

Účinnost od: 04.06.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize

179/1993 Sb.

Účinnost od: 03.06.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízové povinnosti

236/1994 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických týkající se obchodu s textilem, sjednané výměnou nót dne 25.června a 3. a 22.července 1986 a prodloužené Pamětním zápisem podepsaným mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických dne 28.května 1993

204/1993 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství

158/1993 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993    Zrušeno: 01.02.2007

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
(Ruší 79/1989 Sb.)

157/1993 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.)

155/1993 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu
(Mění 467/1992 Sb.)

143/1993 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
(Ruší 45/1953 Sb.)

142/1993 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně

141/1993 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně

135/1993 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě
(Mění 18/1992 Sb.)

38/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření o úvěrové angažovanosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank
(Ruší 46/1992/4 Sb.)

154/1993 Sb.

Účinnost od: 27.05.1993    Zrušeno: 01.10.1995

Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek
(Mění 32/1957 Sb.;Mění 382/1990 Sb.;Mění 50/1973 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

40/1993/2 Sb.

Účinnost od: 27.05.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

153/1993 Sb.

Účinnost od: 20.05.1993

Oznámení ministerstva zemědělství o vydání výnosu, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů

146/1993 Sb.

Účinnost od: 20.05.1993

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

145/1993 Sb.

Účinnost od: 20.05.1993    Zrušeno: 01.09.1997

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb.
(Mění 254/1992 Sb.)

138/1993 Sb.

Účinnost od: 15.05.1993    Zrušeno: 01.03.2006

Vyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu

37/1993/1 Sb.

Účinnost od: 14.05.1993

Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

140/1993 Sb.

Účinnost od: 12.05.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní

139/1993 Sb.

Účinnost od: 12.05.1993    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích
(Ruší 27/1988/2 Sb.)

137/1993 Sb.

Účinnost od: 12.05.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky

136/1993 Sb.

Účinnost od: 12.05.1993    Zrušeno: 01.04.2000

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
(Ruší 77/1984 Sb.;Ruší 98/1980 Sb.;Ruší 52/1973 Sb.;Ruší 546/1991 Sb.)

134/1993 Sb.

Účinnost od: 12.05.1993    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
(Mění 29/1984 Sb.;Mění 48/1993 Sb.)

133/1993 Sb.

Účinnost od: 12.05.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
(Mění 231/1991 Sb.;Mění 87/1991 Sb.)

38/1993/2 Sb.

Účinnost od: 12.05.1993

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 542/1991 Sb., v zákonu ČNR č. 440/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 512/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 10/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 13/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 16/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 35/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 36/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 37/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 114/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 125/1993 Sb.
(Mění 542/1991 Sb.;Mění 440/1992 Sb.;Mění 512/1992 Sb.;Mění 10/1993 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 35/1993 Sb.;Mění 36/1993 Sb.;Mění 37/1993 Sb.;Mění 114/1993 Sb.;Mění 125/1993 Sb.)

41/1993/1 Sb.

Účinnost od: 12.05.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací, a opatření, kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací

167/1995 Sb.

Účinnost od: 03.05.1993    Zrušeno: 30.01.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů ze dne 29. října 1992, vyhlášené pod č. 227/1993 Sb.

237/1993 Sb.

Účinnost od: 03.05.1993    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

234/1993 Sb.

Účinnost od: 03.05.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích

230/1993 Sb.

Účinnost od: 03.05.1993    Zrušeno: 24.02.2005

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel

229/1993 Sb.

Účinnost od: 03.05.1993    Zrušeno: 25.07.1997

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generálním vymezení společných státních hranic

228/1993 Sb.

Účinnost od: 03.05.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

227/1993 Sb.

Účinnost od: 03.05.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů

129/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
(Mění 146/1982 Sb.)

128/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
(Ruší 33/1985 Sb.;Ruší 119/1984 Sb.;Ruší 178/1988 Sb.;Ruší 125/1991 Sb.)

127/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993    Zrušeno: 01.06.1994

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy
(Mění 223/1988 Sb.;Ruší 45/1985 Sb.)

121/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
(Mění 301/1992 Sb.)

112/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.
(Ruší 70/1985 Sb.)

111/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně.
(Ruší 23/1971 Sb.;Ruší 24/1971 Sb.)

110/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně.
(Ruší 142/1990 Sb.)

109/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993    Zrušeno: 01.06.2008

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně.
(Ruší 27/1963 Sb.;Ruší 28/1963 Sb.)

108/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993    Zrušeno: 01.11.2003

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně.

107/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993    Zrušeno: 01.11.2003

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně.

101/1993 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně
(Ruší 33/1977 Sb.;Ruší 43/1962 Sb.;Mění 45/1953 Sb.;Mění 60/1991 Sb.)

31/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

130/1993 Sb.

Účinnost od: 30.04.1993    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
(Mění 560/1991 Sb.)

41/1993/2 Sb.

Účinnost od: 30.04.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993
(Ruší 128/1992/3 Sb.)

37/1993/2 Sb.

Účinnost od: 30.04.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

126/1993 Sb.

Účinnost od: 28.04.1993    Zrušeno: 10.07.1996

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

97/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27.04.1993

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 367/1990 Sb. § 32 odst. 4 ztrácí platnost)

125/1993 Sb.

Účinnost od: 22.04.1993

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
(Ruší 55/1979 Sb.;Ruší 337/1991 Sb.;Ruší 11/1983 Sb.;Ruší 12/1983 Sb.;Ruší 138/1990 Sb.;Ruší 49/1964 Sb.)

123/1993 Sb.

Účinnost od: 16.04.1993    Zrušeno: 21.01.2001

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
(Mění 99/1989 Sb.)

122/1993 Sb.

Účinnost od: 16.04.1993    Zrušeno: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
(Mění 328/1991 Sb.)

120/1993 Sb.

Účinnost od: 15.04.1993    Zrušeno: 01.09.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
(Mění 56/1982 Sb.)

119/1993 Sb.

Účinnost od: 15.04.1993    Zrušeno: 01.07.1993

Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete

118/1993 Sb.

Účinnost od: 15.04.1993    Zrušeno: 01.07.1996

Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky

115/1993 Sb.

Účinnost od: 15.04.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Mění 141/1961 Sb.)

114/1993 Sb.

Účinnost od: 08.04.1993

Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
(Ruší 236/1992 Sb.;Mění 548/1992 Sb.;Ruší 135/1991 Sb.;Ruší 367/1992 Sb. nepřímo)

113/1993 Sb.

Účinnost od: 08.04.1993    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon o Fondu dětí a mládeže

31/1993/2 Sb.

Účinnost od: 08.04.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

209/1993 Sb.

Účinnost od: 05.04.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech

106/1993 Sb.

Účinnost od: 01.04.1993

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny.

101/1993 Sb.

Účinnost od: 01.04.1993

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně

96/1993 Sb.

Účinnost od: 01.04.1993

Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
(Mění 586/1992 Sb.)

91/1993 Sb.

Účinnost od: 01.04.1993

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
(Ruší 24/1984 Sb.)

27/1993/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1993

Oznámení ministerstva financí o emisních podmínkách emise státních dluhopisů

27/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

24/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1993    Zrušeno: 31.12.2000

Oznámení ministerstva hospodářství o vydání opatření vlády k zabezpečení realizace nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace, v podmínkách České republiky
(Mění 284/1992 Sb.)

122/1994 Sb.

Účinnost od: 30.03.1993    Zrušeno: 12.03.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě

132/1993 Sb.

Účinnost od: 30.03.1993    Zrušeno: 14.06.2000

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích

104/1993 Sb.

Účinnost od: 26.03.1993    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu

103/1993 Sb.

Účinnost od: 26.03.1993    Zrušeno: 17.08.1993

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kuponů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb.
(Mění 383/1991 Sb.)

29/1993/1 Sb.

Účinnost od: 26.03.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

100/1993 Sb.

Účinnost od: 19.03.1993    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva spravedlnosti o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů
(Ruší 131/1992 Sb.)

99/1993 Sb.

Účinnost od: 19.03.1993    Účinnost do: 01.01.1995

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994

94/1993 Sb.

Účinnost od: 16.03.1993    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministerstva financí o stanovení nepreferenčního původu zboží

93/1993 Sb.

Účinnost od: 16.03.1993    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla

92/1993 Sb.

Účinnost od: 16.03.1993    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Ruší 45/1993 Sb.;Ruší 46/1993 Sb.)

173/1993 Sb.

Účinnost od: 15.03.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
(Ruší 81/1975 Sb.)

98/1993 Sb.

Účinnost od: 15.03.1993    Zrušeno: 01.06.1994

Vyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků

97/1993 Sb.

Účinnost od: 15.03.1993

Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
(Ruší 94/1964 Sb.;Ruší 69/1964 Sb.)

89/1993 Sb.

Účinnost od: 15.03.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
(Mění 591/1992 Sb.)

220/1993 Sb.

Účinnost od: 11.03.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací

77/1993 Sb.

Účinnost od: 10.03.1993

Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 31/1978/7 Sb.;Mění 37/1967 Sb.;Ruší 11/1987/4 Sb.)

25/1993/1 Sb.

Účinnost od: 05.03.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně

124/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.07.2017

Zákon České národní rady o přestupcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

88/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů

87/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 30.08.2001

Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce

86/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
(Ruší 578/1990 Sb.)

85/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
(Mění 372/1992 Sb.)

84/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
(Ruší 288/1991 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 9/1991 Sb.)

83/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o stravování v zařízeních sociální péče
(Ruší 271/1990 Sb.;Ruší 301/1991 Sb.;Ruší 413/1992 Sb.;Ruší 329/1990 Sb.)

82/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
(Mění 149/1988 Sb.;Ruší 6/1987/12 Sb.)

81/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.02.1994

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
(Mění 463/1991 Sb.)

67/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993

Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.)

48/1993 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 08.03.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování

337/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1993    Zrušeno: 01.01.2011

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Ruší 16/1962 Sb.)

80/1993 Sb.

Účinnost od: 25.02.1993    Zrušeno: 30.09.1995

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a provádění některých druhů plateb v devizové oblasti

78/1993 Sb.

Účinnost od: 25.02.1993    Zrušeno: 01.05.1997

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů

22/1993/4 Sb.

Účinnost od: 25.02.1993

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 68/1993 Sb.
(Mění 68/1993 Sb.)

22/1993/3 Sb.

Účinnost od: 25.02.1993

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

172/1994 Sb.

Účinnost od: 22.02.1993    Zrušeno: 01.01.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce

152/1993 Sb.

Účinnost od: 22.02.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody vlády České republiky a vlády Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací České a Slovenské Federativní Republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

131/1993 Sb.

Účinnost od: 22.02.1993    Zrušeno: 24.02.2005

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního

74/1993 Sb.

Účinnost od: 19.02.1993    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
(Mění 390/1992 Sb.)

73/1993 Sb.

Účinnost od: 19.02.1993    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
(Ruší 250/1990 Sb.)

72/1993 Sb.

Účinnost od: 19.02.1993

Vyhláška ministerstva financí o osvobození na úseku soudních poplatků

21/1993/2 Sb.

Účinnost od: 19.02.1993    Zrušeno: 13.05.1994

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro předkládání údajů účetní závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace

21/1993/1 Sb.

Účinnost od: 19.02.1993    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, 10. července 1992 a 10. listopadu 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 36/1992/1 Sb.)

9/1997 Sb.

Účinnost od: 18.02.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví

250/1994 Sb.

Účinnost od: 18.02.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

71/1993 Sb.

Účinnost od: 15.02.1993    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška ministerstva spravedlnosti,kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
(Mění 576/1991 Sb.)

70/1993 Sb.

Účinnost od: 15.02.1993    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani silniční

68/1993 Sb.

Účinnost od: 15.02.1993

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
(Ruší 410/1992 Sb.;Mění 268/1949 Sb.;Mění 367/1990 Sb.;Mění 37/1973 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 68/1990 Sb.;Mění 83/1990 Sb.)

66/1993 Sb.

Účinnost od: 08.02.1993    Zrušeno: 14.10.1993

Opatření České národní banky k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

22/1993/2 Sb.

Účinnost od: 08.02.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území České republiky v souvislosti s oddělením měny České republiky od československé měny

65/1993 Sb.

Účinnost od: 07.02.1993    Zrušeno: 30.09.1995

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu

64/1993 Sb.

Účinnost od: 07.02.1993    Zrušeno: 30.09.1995

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

63/1993 Sb.

Účinnost od: 03.02.1993    Zrušeno: 01.02.2007

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč

62/1993 Sb.

Účinnost od: 03.02.1993

Vyhláška České národní banky, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny

61/1993 Sb.

Účinnost od: 03.02.1993

Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny

60/1993 Sb.

Účinnost od: 03.02.1993

Zákon o oddělení měny
(Mění 6/1993 Sb.)

59/1993 Sb.

Účinnost od: 03.02.1993

Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
(Mění 44/1993 Sb.)

58/1993 Sb.

Účinnost od: 03.02.1993    Zrušeno: 01.01.1995

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb.
(Mění 159/1969 Sb.)

57/1993 Sb.

Účinnost od: 03.02.1993

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý inventář a zásoby
(Mění 20/1992 Sb.)

56/1993 Sb.

Účinnost od: 03.02.1993

Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. února 1993

55/1993 Sb.

Účinnost od: 01.02.1993    Zrušeno: 01.07.1993

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 97/1992/3 Sb.)

16/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

54/1993 Sb.

Účinnost od: 29.01.1993    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky 76/1981 Sb.
(Mění 32/1965 Sb.)

53/1993 Sb.

Účinnost od: 29.01.1993

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

52/1993 Sb.

Účinnost od: 29.01.1993    Zrušeno: 01.07.2001

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňují vyhlášky ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky
(Mění 479/1950 Ú.l.I;Mění 22/1977 Sb.;Mění 435/1990 Sb.)

51/1993 Sb.

Účinnost od: 29.01.1993

Nařízení vlády České republiky o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem

50/1993 Sb.

Účinnost od: 29.01.1993    Zrušeno: 01.04.1997

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
(Mění 216/1992 Sb.;Ruší 463/1990 Sb.)

16/1993/2 Sb.

Účinnost od: 29.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 19/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 540/1992 Sb.
(Mění 19/1993 Sb.;Mění 540/1992 Sb.)

15/1993/1 Sb.

Účinnost od: 29.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 633/1992 Sb., v ústavním zákonu ČNR č. 4/1993 Sb. a v zákonu ČNR č. 26/1993 Sb.
(Mění 26/1993 Sb.)

49/1993 Sb.

Účinnost od: 22.01.1993    Zrušeno: 01.09.2010

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
(Ruší 208/1992 Sb.)

117/1993 Sb.

Účinnost od: 19.01.1993    Zrušeno: 01.04.1997

Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

47/1993 Sb.

Účinnost od: 18.01.1993    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí
(Ruší 38/1991 Sb.)

46/1993 Sb.

Účinnost od: 18.01.1993    Zrušeno: 16.03.1993

Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, ve znění vyhlášky č. 289/1992 Sb.
(Mění 505/1991 Sb.)

5/1993 Sb.

Účinnost od: 14.01.1993

Usnesení České národní rady k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

21/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, a Protokolu o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných prostředků ve znění ze dne 3. května 1996 (Protokol II ve znění ze dne 3. května 1996), který je přílohou Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky

116/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody

115/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody

114/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů

71/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 30.11.2015

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973

215/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)

209/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) ze dne 30. října 1947

121/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

80/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 29.07.2010

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č.2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
(Mění 108/1976 Sb.)

57/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 17.06.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ústavě Světové poštovní unie a Závěrečnému protokolu, k Dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Druhému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Třetímu dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Čtvrtému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Světové poštovní úmluvě a Závěrečnému protokolu, jakož i ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie a dalším ujednáním, přijatým ve Washingtonu dne 14.prosince 1989

254/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Účinnost do: 09.02.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uspořádání některých vztahů v devizové oblasti po zániku federace

252/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemných vztazích a zásadách spolupráce v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie

203/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 20.04.1995

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání

202/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.04.2001

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče

156/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti

151/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby

150/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 27.07.1997

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky

149/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti

148/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 11.04.2001

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice

69/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 04.06.1997

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 105/1991 Sb.)

42/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.08.1995

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona ČNR č. 280/1991 Sb.
(Mění 35/1989 Sb.)

41/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.03.2006

Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

40/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
(Ruší 137/1969 Sb.;Ruší 92/1990 Sb.;Ruší 165/1968 Sb.;Ruší 39/1969 Sb.;Ruší 124/1969 Sb.)

37/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
(Ruší 74/1984 Sb.;Ruší 133/1984 Sb.;Ruší 106/1971 Sb.;Ruší 189/1988 Sb.;Mění 1/1992 Sb.;Ruší 451/1992 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 195/1991 Sb.;Mění 206/1990 Sb.;Mění 235/1990 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 46/1991 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Ruší 103/1964 Sb.;Ruší 104/1964 Sb.;Ruší 8/1972 Sb.;Ruší 134/1991 Sb.;Ruší 161/1964 Sb.;Ruší 261/1990 Sb.;Ruší 141/1965 Sb.;Ruší 142/1965 Sb.;Ruší 116/1967 Sb.;Ruší 117/1967 Sb.;Ruší 89/1968 Sb.;Ruší 92/1968 Sb.;Ruší 161/1968 Sb.;Ruší 80/1982 Sb.;Ruší 180/1968 Sb.;Ruší 150/1988 Sb.;Ruší 54/1976 Sb.;Ruší 237/1988 Sb.;Ruší 240/1988 Sb.;Ruší 71/1970 Sb.;Ruší 76/1970 Sb.;Ruší 153/1983 Sb.)

35/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
(Mění 13/1993 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

34/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Oznámení ministerstva financí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos Rozpočtová skladba

33/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 22.06.2000

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
(Mění 374/1992 Sb.)

32/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
(Mění 428/1992 Sb.)

31/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
(Mění 2/1968/2 Sb.)

30/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení
(Mění 143/1965 Sb.;Mění 95/1968 Sb.;Mění 141/1958 Ú.l.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 182/1968 Sb.;Mění 51/1973 Sb.)

29/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Ústavní zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

28/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

27/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
(Mění 235/1990 Sb.)

26/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
(Ruší 245/1992 Sb.;Ruší 90/1991/1 Sb. nepřímo;Mění 186/1992 Sb.;Mění 232/1992 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Ruší 333/1991 Sb.;Ruší 334/1991 Sb.;Ruší 568/1991 Sb.;Ruší 17/1992/1 Sb.)

25/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Ruší 158/1992 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

24/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
(Ruší 501/1992 Sb.;Mění 519/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 133/1992/3 Sb. nepřímo)

23/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudců České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb.
(Mění 436/1991 Sb.)

22/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců
(Mění 412/1991 Sb.)

21/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
(Ruší 167/1992 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

20/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

19/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
(Mění 539/1992 Sb.)

18/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Mění 357/1992 Sb.)

17/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
(Mění 335/1991 Sb.)

16/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o dani silniční
(Ruší 339/1992 Sb.)

15/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
(Ruší 86/1992 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 40/1961 Sb.;Mění 550/1991 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

14/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
(Mění 237/1991 Sb.)

13/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 29.07.2016

Celní zákon
(Ruší 287/1991 Sb.;Ruší 461/1992 Sb.;Ruší 112/1974 Sb.;Mění 525/1991 Sb.;Ruší 117/1983 Sb.;Ruší 217/1992 Sb.;Ruší 287/1992 Sb.;Ruší 288/1992 Sb.;Ruší 289/1992 Sb.;Ruší 38/1991 Sb.;Ruší 397/1991 Sb.;Ruší 43/1991 Sb.;Ruší 44/1974 Sb.;Ruší 5/1991 Sb.;Ruší 505/1991 Sb.)

12/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

11/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1995

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb.
(Mění 520/1990 Sb.)

10/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
(Ruší 290/1921 Sb.;Ruší 439/1992 Sb.;Mění 1/1992 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 172/1991 Sb.;Mění 206/1990 Sb.;Mění 229/1990 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 371/1990 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 472/1992 Sb.;Mění 550/1991 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 576/1990 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Ruší 56/1945 Sb.;Ruší 93/1918 Sb.)

9/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon České národní rady o Českých drahách

7/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 26.10.1995

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
(Mění 391/1991 Sb.)

6/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o České národní bance
(Ruší 22/1992 Sb.)

4/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
(Ruší 112/1978 Sb.;Ruší 179/1991 Sb.;Ruší 194/1992 Sb.;Ruší 119/1978 Sb.;Ruší 5/1990 Sb.;Ruší 180/1991 Sb.;Ruší 195/1992 Sb.;Ruší 120/1978 Sb.;Ruší 6/1990 Sb.;Ruší 181/1991 Sb.;Ruší 196/1992 Sb.;Ruší 7/1990 Sb.;Ruší 197/1992 Sb.;Ruší 40/1992/3 Sb.;Ruší 74/1992 Sb.;Ruší 85/1984 Sb.;Ruší 39/1991/1 Sb.;Ruší 66/1990/2 Sb.;Ruší 196/1991 Sb.;Ruší 27/1985 Sb.;Ruší 64/1971 Sb.;Ruší 88/1984 Sb.;Ruší 197/1991 Sb.;Ruší 210/1992 Sb.;Ruší 198/1991 Sb.;Ruší 148/1978 Sb.;Ruší 204/1991 Sb.;Ruší 103/1984 Sb.;Ruší 41/1991/1 Sb.;Ruší 43/1992/3 Sb.;Ruší 34/1990 Sb.;Ruší 206/1991 Sb.;Ruší 219/1992 Sb.;Ruší 208/1991 Sb.;Ruší 220/1992 Sb.;Ruší 15/1961 Sb.;Ruší 97/1971 Sb.;Ruší 154/1978 Sb.;Ruší 212/1991 Sb.;Ruší 46/1992/2 Sb.;Ruší 27/1961 Sb.;Ruší 227/1992 Sb.;Ruší 120/1971 Sb.;Ruší 22/1979 Sb.;Ruší 123/1971 Sb.;Ruší 23/1979 Sb.;Ruší 24/1979 Sb.;Ruší 51/1990 Sb.;Ruší 49/1992/1 Sb.;Ruší 25/1979 Sb.;Ruší 138/1984 Sb.;Ruší 26/1979 Sb.;Ruší 143/1984 Sb.;Ruší 12/1990/1 Sb.;Ruší 249/1992 Sb.;Ruší 133/1971 Sb.;Ruší 60/1990 Sb.;Ruší 250/1992 Sb.;Ruší 6/1985 Sb.;Ruší 75/1990 Sb.;Ruší 250/1991 Sb.;Ruší 259/1992 Sb.;Ruší 91/1961 Sb.;Ruší 43/1979 Sb.;Ruší 80/1990 Sb.;Ruší 253/1991 Sb.;Ruší 109/1961 Sb.;Ruší 158/1971 Sb.;Ruší 16/1985 Sb.;Ruší 18/1990/1 Sb.;Ruší 254/1991 Sb.;Ruší 266/1992 Sb.;Ruší 159/1971 Sb.;Ruší 255/1991 Sb.;Ruší 277/1992 Sb.;Ruší 256/1991 Sb.;Ruší 285/1992 Sb.;Ruší 95/1990 Sb.;Ruší 291/1992 Sb.;Ruší 96/1990 Sb.;Ruší 261/1991 Sb.;Ruší 292/1992 Sb.;Ruší 170/1971 Sb.;Ruší 97/1990 Sb.;Ruší 262/1991 Sb.;Ruší 293/1992 Sb.;Ruší 37/1985 Sb.;Ruší 49/1991/1 Sb.;Ruší 294/1992 Sb.;Ruší 39/1962 Sb.;Ruší 43/1985 Sb.;Ruší 295/1992 Sb.;Ruší 63/1947 Sb. (nepřímo);Ruší 46/1985 Sb.;Ruší 305/1992 Sb.;Ruší 268/1991 Sb.;Ruší 306/1992 Sb.;Ruší 104/1979 Sb.;Ruší 52/1985 Sb.;Ruší 269/1991 Sb.;Ruší 307/1992 Sb.;Ruší 15/1972 Sb.;Ruší 105/1979 Sb.;Ruší 58/1985 Sb.;Ruší 270/1991 Sb.;Ruší 308/1992 Sb.;Ruší 64/1985 Sb.;Ruší 271/1991 Sb.;Ruší 309/1992 Sb.;Ruší 65/1985 Sb.;Ruší 272/1991 Sb.;Ruší 310/1992 Sb.;Ruší 110/1979 Sb.;Ruší 68/1985 Sb.;Ruší 273/1991 Sb.;Ruší 311/1992 Sb.;Ruší 93/1985 Sb.;Ruší 312/1992 Sb.;Ruší 115/1979 Sb.;Ruší 132/1990 Sb.;Ruší 313/1992 Sb.;Ruší 121/1979 Sb.;Ruší 102/1985 Sb.;Ruší 133/1990 Sb.;Ruší 314/1992 Sb.;Ruší 124/1979 Sb.;Ruší 315/1992 Sb.;Ruší 131/1962 Sb.;Ruší 118/1985 Sb.;Ruší 317/1992 Sb.;Ruší 65/1972 Sb.;Ruší 145/1979 Sb.;Ruší 122/1985 Sb.;Ruší 145/1990 Sb.;Ruší 289/1991 Sb.;Ruší 318/1992 Sb.;Ruší 83/1972 Sb.;Ruší 146/1979 Sb.;Ruší 123/1985 Sb.;Ruší 293/1991 Sb.;Ruší 319/1992 Sb.;Ruší 22/1963 Sb.;Ruší 294/1991 Sb.;Ruší 320/1992 Sb.;Ruší 152/1979 Sb.;Ruší 125/1985 Sb.;Ruší 298/1991 Sb.;Ruší 322/1992 Sb.;Ruší 126/1985 Sb.;Ruší 299/1991 Sb.;Ruší 323/1992 Sb.;Ruší 109/1972 Sb.;Ruší 300/1991 Sb.;Ruší 110/1972 Sb.;Ruší 174/1990 Sb.;Ruší 332/1992 Sb.;Ruší 74/1963 Sb.;Ruší 336/1992 Sb.;Ruší 78/1963 Sb.;Ruší 191/1990 Sb.;Ruší 57/1991/1 Sb.;Ruší 342/1992 Sb.;Ruší 317/1991 Sb.;Ruší 13/1973 Sb.;Ruší 193/1990 Sb.;Ruší 58/1991/1 Sb.;Ruší 351/1992 Sb.;Ruší 11/1964 Sb.;Ruší 194/1990 Sb.;Ruší 318/1991 Sb.;Ruší 355/1992 Sb.;Ruší 34/1973 Sb.;Ruší 319/1991 Sb.;Ruší 356/1992 Sb.;Ruší 35/1973 Sb.;Ruší 196/1990 Sb.;Ruší 321/1991 Sb.;Ruší 59/1991/2 Sb.;Ruší 370/1992 Sb.;Ruší 198/1990 Sb.;Ruší 60/1991/1 Sb.;Ruší 371/1992 Sb.;Ruší 38/1986 Sb.;Ruší 373/1992 Sb.;Ruší 53/1973 Sb.;Ruší 39/1986 Sb.;Ruší 21/1980 Sb.;Ruší 211/1990 Sb.;Ruší 330/1991 Sb.;Ruší 76/1964 Sb.;Ruší 42/1986 Sb.;Ruší 332/1991 Sb.;Ruší 77/1964 Sb.;Ruší 63/1973 Sb.;Ruší 215/1990 Sb.;Ruší 379/1992 Sb.;Ruší 64/1973 Sb.;Ruší 56/1986 Sb.;Ruší 220/1990 Sb.;Ruší 380/1992 Sb.;Ruší 60/1986 Sb.;Ruší 36/1990/1 Sb.;Ruší 381/1992 Sb.;Ruší 82/1992/8 Sb.;Ruší 70/1973 Sb.;Ruší 382/1992 Sb.;Ruší 70/1986 Sb.;Ruší 222/1990 Sb.;Ruší 383/1992 Sb.;Ruší 81/1973 Sb.;Ruší 70/1980 Sb.;Ruší 71/1986 Sb.;Ruší 384/1992 Sb.;Ruší 82/1973 Sb.;Ruší 72/1986 Sb.;Ruší 232/1990 Sb.;Ruší 385/1992 Sb.;Ruší 86/1973 Sb.;Ruší 73/1986 Sb.;Ruší 233/1990 Sb.;Ruší 386/1992 Sb.;Ruší 88/1973 Sb.;Ruší 74/1986 Sb.;Ruší 356/1991 Sb.;Ruší 99/1980 Sb.;Ruší 83/1986 Sb.;Ruší 357/1991 Sb.;Ruší 400/1992 Sb.;Ruší 84/1986 Sb.;Ruší 240/1990 Sb.;Ruší 358/1991 Sb.;Ruší 406/1992 Sb.;Ruší 110/1973 Sb.;Ruší 115/1980 Sb.;Ruší 242/1990 Sb.;Ruší 407/1992 Sb.;Ruší 117/1980 Sb.;Ruší 86/1986 Sb.;Ruší 246/1990 Sb.;Ruší 364/1991 Sb.;Ruší 409/1992 Sb.;Ruší 118/1980 Sb.;Ruší 70/1991/1 Sb.;Ruší 119/1980 Sb.;Ruší 71/1991/1 Sb.;Ruší 146/1973 Sb.;Ruší 253/1990 Sb.;Ruší 415/1992 Sb.;Ruší 12/1987 Sb.;Ruší 392/1991 Sb.;Ruší 424/1992 Sb.;Ruší 13/1987 Sb.;Ruší 429/1992 Sb.;Ruší 96/1965 Sb.;Ruší 430/1992 Sb.;Ruší 149/1980 Sb.;Ruší 76/1991/2 Sb.;Ruší 438/1992 Sb.;Ruší 166/1973 Sb.;Ruší 77/1991/1 Sb.;Ruší 125/1965 Sb.;Ruší 19/1987 Sb.;Ruší 410/1991 Sb.;Ruší 446/1992 Sb.;Ruší 167/1946 Sb.;Ruší 272/1990 Sb.;Ruší 447/1992 Sb.;Ruší 8/1974 Sb.;Ruší 273/1990 Sb.;Ruší 417/1991 Sb.;Ruší 448/1992 Sb.;Ruší 9/1974 Sb.;Ruší 27/1987 Sb.;Ruší 418/1991 Sb.;Ruší 449/1992 Sb.;Ruší 11/1974 Sb.;Ruší 32/1987 Sb.;Ruší 419/1991 Sb.;Ruší 37/1987 Sb.;Ruší 278/1990 Sb.;Ruší 420/1991 Sb.;Ruší 453/1992 Sb.;Ruší 421/1991 Sb.;Ruší 455/1992 Sb.;Ruší 46/1990/5 Sb.;Ruší 422/1991 Sb.;Ruší 171/1980 Sb.;Ruší 46/1990/6 Sb.;Ruší 423/1991 Sb.;Ruší 460/1992 Sb.;Ruší 39/1974 Sb.;Ruší 46/1990/7 Sb.;Ruší 80/1991/1 Sb.;Ruší 41/1974 Sb.;Ruší 80/1991/2 Sb.;Ruší 184/1980 Sb.;Ruší 72/1987 Sb.;Ruší 430/1991 Sb.;Ruší 185/1980 Sb.;Ruší 301/1990 Sb.;Ruší 431/1991 Sb.;Ruší 481/1992 Sb.;Ruší 5/1967 Sb.;Ruší 302/1990 Sb.;Ruší 482/1992 Sb.;Ruší 7/1967 Sb.;Ruší 67/1974 Sb.;Ruší 483/1992 Sb.;Ruší 440/1991 Sb.;Ruší 487/1992 Sb.;Ruší 20/1967 Sb.;Ruší 75/1974 Sb.;Ruší 41/1981 Sb.;Ruší 443/1991 Sb.;Ruší 488/1992 Sb.;Ruší 129/1948 Sb.;Ruší 76/1974 Sb.;Ruší 489/1992 Sb.;Ruší 446/1991 Sb.;Ruší 490/1992 Sb.;Ruší 88/1992/5 Sb.;Ruší 54/1967 Sb.;Ruší 450/1991 Sb.;Ruší 491/1992 Sb.;Ruší 142/1948 Sb.;Ruší 51/1981 Sb.;Ruší 492/1992 Sb.;Ruší 52/1981 Sb.;Ruší 105/1987 Sb.;Ruší 456/1991 Sb.;Ruší 319/1990 Sb.;Ruší 506/1992 Sb.;Ruší 94/1967 Sb.;Ruší 108/1974 Sb.;Ruší 65/1981 Sb.;Ruší 109/1987 Sb.;Ruší 88/1991/2 Sb.;Ruší 507/1992 Sb.;Ruší 176/1948 Sb.;Ruší 116/1987 Sb.;Ruší 322/1990 Sb.;Ruší 465/1991 Sb.;Ruší 510/1992 Sb.;Ruší 78/1981 Sb.;Ruší 325/1990 Sb.;Ruší 469/1991 Sb.;Ruší 511/1992 Sb.;Ruší 79/1981 Sb.;Ruší 326/1990 Sb.;Ruší 518/1992 Sb.;Ruší 519/1992 Sb.;Ruší 191/1948 Sb.;Ruší 337/1990 Sb.;Ruší 473/1991 Sb.;Ruší 532/1992 Sb.;Ruší 97/1981 Sb.;Ruší 21/1988 Sb.;Ruší 346/1990 Sb.;Ruší 133/1974 Sb.;Ruší 22/1988 Sb.;Ruší 347/1990 Sb.;Ruší 558/1992 Sb.;Ruší 134/1974 Sb.;Ruší 23/1988 Sb.;Ruší 348/1990 Sb.;Ruší 488/1991 Sb.;Ruší 559/1992 Sb.;Ruší 135/1974 Sb.;Ruší 24/1988 Sb.;Ruší 489/1991 Sb.;Ruší 560/1992 Sb.;Ruší 128/1981 Sb.;Ruší 353/1990 Sb.;Ruší 493/1991 Sb.;Ruší 561/1992 Sb.;Ruší 129/1981 Sb.;Ruší 354/1990 Sb.;Ruší 94/1991/2 Sb.;Ruší 562/1992 Sb.;Ruší 61/1949 Sb.;Ruší 36/1968 Sb.;Ruší 48/1988 Sb.;Ruší 356/1990 Sb.;Ruší 563/1992 Sb.;Ruší 49/1988 Sb.;Ruší 369/1990 Sb.;Ruší 494/1991 Sb.;Ruší 564/1992 Sb.;Ruší 30/1975 Sb.;Ruší 50/1988 Sb.;Ruší 372/1990 Sb.;Ruší 495/1991 Sb.;Ruší 565/1992 Sb.;Ruší 31/1975 Sb.;Ruší 51/1988 Sb.;Ruší 496/1991 Sb.;Ruší 566/1992 Sb.;Ruší 94/1992/1 Sb.;Ruší 32/1975 Sb.;Ruší 52/1988 Sb.;Ruší 374/1990 Sb.;Ruší 497/1991 Sb.;Ruší 567/1992 Sb.;Ruší 131/1949 Sb.;Ruší 53/1988 Sb.;Ruší 375/1990 Sb.;Ruší 498/1991 Sb.;Ruší 568/1992 Sb.;Ruší 132/1949 Sb.;Ruší 499/1991 Sb.;Ruší 594/1992 Sb.;Ruší 377/1990 Sb.;Ruší 500/1991 Sb.;Ruší 605/1992 Sb.;Ruší 65/1988 Sb.;Ruší 378/1990 Sb.;Ruší 501/1991 Sb.;Ruší 606/1992 Sb.;Ruší 230/1949 Sb.;Ruší 52/1975 Sb.;Ruší 69/1988 Sb.;Ruší 64/1990/4 Sb.;Ruší 502/1991 Sb.;Ruší 607/1992 Sb.;Ruší 53/1975 Sb.;Ruší 70/1988 Sb.;Ruší 508/1991 Sb.;Ruší 608/1992 Sb.;Ruší 245/1949 Sb.;Ruší 71/1988 Sb.;Ruší 510/1991 Sb.;Ruší 74/1975 Sb.;Ruší 35/1982 Sb.;Ruší 386/1990 Sb.;Ruší 620/1992 Sb.;Ruší 75/1975 Sb.;Ruší 387/1990 Sb.;Ruší 520/1991 Sb.;Ruší 621/1992 Sb.;Ruší 76/1975 Sb.;Ruší 388/1990 Sb.;Ruší 78/1975 Sb.;Ruší 46/1982 Sb.;Ruší 79/1988 Sb.;Ruší 393/1990 Sb.;Ruší 636/1992 Sb.;Ruší 135/1968 Sb.;Ruší 399/1990 Sb.;Ruší 524/1991 Sb.;Ruší 637/1992 Sb.;Ruší 99/1975 Sb.;Ruší 52/1982 Sb.;Ruší 86/1988 Sb.;Ruší 400/1990 Sb.;Ruší 638/1992 Sb.;Ruší 111/1975 Sb.;Ruší 89/1988 Sb.;Ruší 401/1990 Sb.;Ruší 639/1992 Sb.;Ruší 55/1982 Sb.;Ruší 402/1990 Sb.;Ruší 640/1992 Sb.;Ruší 97/1992/2 Sb.;Ruší 74/1950 Sb.;Ruší 120/1975 Sb.;Ruší 97/1988 Sb.;Ruší 409/1990 Sb.;Ruší 533/1991 Sb.;Ruší 641/1992 Sb.;Ruší 58/1982 Sb.;Ruší 421/1990 Sb.;Ruší 534/1991 Sb.;Ruší 645/1992 Sb.;Ruší 84/1950 Sb.;Ruší 147/1975 Sb.;Ruší 59/1982 Sb.;Ruší 422/1990 Sb.;Ruší 535/1991 Sb.;Ruší 148/1975 Sb.;Ruší 106/1988 Sb.;Ruší 536/1991 Sb.;Ruší 149/1975 Sb.;Ruší 538/1991 Sb.;Ruší 166/1975 Sb.;Ruší 428/1990 Sb.;Ruší 168/1975 Sb.;Ruší 82/1982 Sb.;Ruší 111/1988 Sb.;Ruší 445/1990 Sb.;Ruší 100/1992/1 Sb.;Ruší 169/1975 Sb.;Ruší 83/1982 Sb.;Ruší 448/1990 Sb.;Ruší 547/1991 Sb.;Ruší 170/1975 Sb.;Ruší 471/1990 Sb.;Ruší 564/1991 Sb.;Ruší 171/1975 Sb.;Ruší 472/1990 Sb.;Ruší 105/1992/1 Sb.;Ruší 189/1968 Sb.;Ruší 172/1975 Sb.;Ruší 474/1990 Sb.;Ruší 566/1991 Sb.;Ruší 199/1968 Sb.;Ruší 173/1975 Sb.;Ruší 477/1990 Sb.;Ruší 567/1991 Sb.;Ruší 174/1975 Sb.;Ruší 478/1990 Sb.;Ruší 571/1991 Sb.;Ruší 206/1968 Sb.;Ruší 479/1990 Sb.;Ruší 572/1991 Sb.;Ruší 573/1991 Sb.;Ruší 483/1990 Sb.;Ruší 484/1990 Sb.;Ruší 581/1991 Sb.;Ruší 9/1969 Sb.;Ruší 485/1990 Sb.;Ruší 110/1991/1 Sb.;Ruší 126/1982 Sb.;Ruší 486/1990 Sb.;Ruší 3/1992 Sb.;Ruší 487/1990 Sb.;Ruší 4/1992 Sb.;Ruší 151/1988 Sb.;Ruší 488/1990 Sb.;Ruší 5/1992 Sb.;Ruší 29/1969 Sb.;Ruší 139/1982 Sb.;Ruší 6/1992 Sb.;Ruší 30/1969 Sb.;Ruší 503/1990 Sb.;Ruší 8/1992 Sb.;Ruší 7/1953 Sb.;Ruší 515/1990 Sb.;Ruší 9/1992 Sb.;Ruší 62/1976 Sb.;Ruší 517/1990 Sb.;Ruší 10/1992 Sb.;Ruší 63/1976 Sb.;Ruší 518/1990 Sb.;Ruší 11/1992 Sb.;Ruší 64/1976 Sb.;Ruší 2/1992/1 Sb.;Ruší 523/1990 Sb.;Ruší 13/1992 Sb.;Ruší 72/1969 Sb.;Ruší 66/1976 Sb.;Ruší 524/1990 Sb.;Ruší 14/1992 Sb.;Ruší 79/1969 Sb.;Ruší 159/1982 Sb.;Ruší 525/1990 Sb.;Ruší 16/1992 Sb.;Ruší 71/1976 Sb.;Ruší 25/1992 Sb.;Ruší 104/1992/1 Sb.;Ruší 536/1990 Sb.;Ruší 26/1992 Sb.;Ruší 107/1992/1 Sb.;Ruší 86/1969 Sb.;Ruší 168/1982 Sb.;Ruší 87/1990/2 Sb.;Ruší 27/1992 Sb.;Ruší 88/1969 Sb.;Ruší 169/1982 Sb.;Ruší 87/1990/3 Sb.;Ruší 28/1992 Sb.;Ruší 93/1976 Sb.;Ruší 198/1988 Sb.;Ruší 542/1990 Sb.;Ruší 29/1992 Sb.;Ruší 206/1988 Sb.;Ruší 543/1990 Sb.;Ruší 30/1992 Sb.;Ruší 544/1990 Sb.;Ruší 31/1992 Sb.;Ruší 109/1992/1 Sb.;Ruší 210/1988 Sb.;Ruší 88/1990/2 Sb.;Ruší 32/1992 Sb.;Ruší 111/1992/1 Sb.;Ruší 120/1969 Sb.;Ruší 211/1988 Sb.;Ruší 548/1990 Sb.;Ruší 117/1976 Sb.;Ruší 549/1990 Sb.;Ruší 45/1992 Sb.;Ruší 122/1976 Sb.;Ruší 220/1988 Sb.;Ruší 46/1992 Sb.;Ruší 49/1954 Sb.;Ruší 568/1990 Sb.;Ruší 56/1954 Sb.;Ruší 140/1976 Sb.;Ruší 230/1988 Sb.;Ruší 11/1992/1 Sb.;Ruší 54/1992 Sb.;Ruší 233/1988 Sb.;Ruší 590/1990 Sb.;Ruší 57/1992 Sb.;Ruší 145/1969 Sb.;Ruší 151/1976 Sb.;Ruší 238/1988 Sb.;Ruší 593/1990 Sb.;Ruší 595/1990 Sb.;Ruší 15/1992/2 Sb.;Ruší 158/1976 Sb.;Ruší 245/1988 Sb.;Ruší 66/1992 Sb.;Ruší 1/1956 Sb.;Ruší 68/1992 Sb.;Ruší 11/1991 Sb.;Ruší 170/1969 Sb.;Ruší 9/1977 Sb.;Ruší 9/1989 Sb.;Ruší 177/1969 Sb.;Ruší 10/1977 Sb.;Ruší 14/1989 Sb.;Ruší 5/1991/1 Sb.;Ruší 71/1992 Sb.;Ruší 180/1969 Sb.;Ruší 15/1989 Sb.;Ruší 24/1991 Sb.;Ruší 72/1992 Sb.;Ruší 33/1956 Sb.;Ruší 14/1977 Sb.;Ruší 73/1992 Sb.;Ruší 15/1977 Sb.;Ruší 50/1983 Sb.;Ruší 21/1989 Sb.;Ruší 75/1992 Sb.;Ruší 23/1977 Sb.;Ruší 51/1983 Sb.;Ruší 31/1991 Sb.;Ruší 76/1992 Sb.;Ruší 9/1970 Sb.;Ruší 24/1977 Sb.;Ruší 35/1991 Sb.;Ruší 78/1992 Sb.;Ruší 112/1992/5 Sb.;Ruší 10/1970 Sb.;Ruší 25/1977 Sb.;Ruší 79/1992 Sb.;Ruší 34/1977 Sb.;Ruší 29/1989 Sb.;Ruší 42/1991 Sb.;Ruší 80/1992 Sb.;Ruší 44/1991 Sb.;Ruší 81/1992 Sb.;Ruší 49/1991 Sb.;Ruší 83/1992 Sb.;Ruší 44/1989 Sb.;Ruší 51/1991 Sb.;Ruší 25/1970 Sb.;Ruší 76/1983 Sb.;Ruší 53/1991 Sb.;Ruší 88/1992 Sb.;Ruší 28/1970 Sb.;Ruší 77/1983 Sb.;Ruší 46/1989 Sb.;Ruší 12/1991/1 Sb.;Ruší 90/1992 Sb.;Ruší 36/1970 Sb.;Ruší 65/1977 Sb.;Ruší 50/1989 Sb.;Ruší 13/1991/1 Sb.;Ruší 91/1992 Sb.;Ruší 37/1970 Sb.;Ruší 70/1977 Sb.;Ruší 65/1989 Sb.;Ruší 39/1970 Sb.;Ruší 66/1989 Sb.;Ruší 68/1991 Sb.;Ruší 95/1992 Sb.;Ruší 40/1970 Sb.;Ruší 71/1991 Sb.;Ruší 96/1992 Sb.;Ruší 14/1991/1 Sb.;Ruší 97/1992 Sb.;Ruší 43/1970 Sb.;Ruší 15/1991/1 Sb.;Ruší 24/1992/1 Sb.;Ruší 63/1970 Sb.;Ruší 24/1992/2 Sb.;Ruší 90/1977 Sb.;Ruší 79/1991 Sb.;Ruší 104/1992 Sb.;Ruší 66/1970 Sb.;Ruší 92/1977 Sb.;Ruší 104/1989 Sb.;Ruší 80/1991 Sb.;Ruší 105/1992 Sb.;Ruší 100/1977 Sb.;Ruší 113/1989 Sb.;Ruší 106/1992 Sb.;Ruší 102/1977 Sb.;Ruší 83/1991 Sb.;Ruší 26/1992/1 Sb.;Ruší 103/1977 Sb.;Ruší 121/1983 Sb.;Ruší 115/1989 Sb.;Ruší 84/1991 Sb.;Ruší 93/1991 Sb.;Ruší 111/1992 Sb.;Ruší 123/1983 Sb.;Ruší 94/1991 Sb.;Ruší 124/1983 Sb.;Ruší 95/1991 Sb.;Ruší 6/1978 Sb.;Ruší 127/1989 Sb.;Ruší 96/1991 Sb.;Ruší 92/1970 Sb.;Ruší 7/1978 Sb.;Ruší 122/1992 Sb.;Ruší 9/1978 Sb.;Ruší 133/1992 Sb.;Ruší 14/1978 Sb.;Ruší 134/1992 Sb.;Ruší 149/1983 Sb.;Ruší 102/1991 Sb.;Ruší 135/1992 Sb.;Ruší 136/1992 Sb.;Ruší 137/1992 Sb.;Ruší 32/1978 Sb.;Ruší 138/1992 Sb.;Ruší 149/1989 Sb.;Ruší 139/1992 Sb.;Ruší 36/1978 Sb.;Ruší 152/1989 Sb.;Ruší 23/1991/3 Sb.;Ruší 31/1992/1 Sb.;Ruší 153/1989 Sb.;Ruší 113/1991 Sb.;Ruší 145/1992 Sb.;Ruší 46/1978 Sb.;Ruší 149/1992 Sb.;Ruší 51/1978 Sb.;Ruší 127/1970 Sb.;Ruší 56/1978 Sb.;Ruší 6/1984 Sb.;Ruší 165/1989 Sb.;Ruší 127/1991 Sb.;Ruší 69/1959 Sb.;Ruší 167/1989 Sb.;Ruší 128/1991 Sb.;Ruší 155/1992 Sb.;Ruší 61/1978 Sb.;Ruší 129/1991 Sb.;Ruší 156/1992 Sb.;Ruší 128/1992/1 Sb.;Ruší 130/1991 Sb.;Ruší 163/1992 Sb.;Ruší 176/1989 Sb.;Ruší 131/1991 Sb.;Ruší 170/1992 Sb.;Ruší 150/1970 Sb.;Ruší 25/1984 Sb.;Ruší 138/1991 Sb.;Ruší 128/1992/2 Sb.;Ruší 6/1960 Sb.;Ruší 151/1970 Sb.;Ruší 176/1992 Sb.;Ruší 14/1960 Sb.;Ruší 32/1984 Sb.;Ruší 140/1991 Sb.;Ruší 179/1992 Sb.;Ruší 141/1991 Sb.;Ruší 180/1992 Sb.;Ruší 157/1970 Sb.;Ruší 181/1992 Sb.;Ruší 188/1989 Sb.;Ruší 28/1991/1 Sb.;Ruší 182/1992 Sb.;Ruší 189/1989 Sb.;Ruší 28/1991/2 Sb.;Ruší 183/1992 Sb.;Ruší 190/1989 Sb.;Ruší 149/1991 Sb.;Ruší 78/1978 Sb.;Ruší 188/1992 Sb.;Ruší 13/1971 Sb.;Ruší 81/1978 Sb.;Ruší 51/1984 Sb.;Ruší 189/1992 Sb.;Ruší 86/1978 Sb.;Ruší 190/1992 Sb.;Ruší 68/1984 Sb.;Ruší 166/1991 Sb.;Ruší 191/1992 Sb.;Ruší 99/1978 Sb.;Ruší 69/1984 Sb.;Ruší 192/1992 Sb.;Ruší 176/1991 Sb.;Ruší 193/1992 Sb.)

3/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky

2/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

1/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Ústava České republiky
(Ruší 43/1971 Sb.;Ruší 205/1992 Sb.;Ruší 206/1992 Sb.;Ruší 211/1992 Sb.;Ruší 46/1990 Sb.;Ruší 100/1990 Sb.;Ruší 158/1990 Sb.;Ruší 159/1990 Sb.;Ruší 161/1990 Sb.;Ruší 326/1991 Sb.;Ruší 237/1992 Sb.;Ruší 294/1990 Sb.;Ruší 295/1990 Sb.;Ruší 28/1968 Sb.;Ruší 376/1990 Sb.;Ruší 100/1960 Sb.;Ruší 143/1968 Sb.;Ruší 50/1975 Sb.;Ruší 67/1990 Sb.;Ruší 203/1968 Sb.;Ruší 57/1969 Sb.;Ruší 110/1967 Sb.;Ruší 109/1968 Sb.;Ruší 53/1990 Sb.;Ruší 65/1990 Sb.;Ruší 66/1990 Sb.;Ruší 556/1990 Sb.;Ruší 101/1990 Sb.;Ruší 102/1990 Sb.;Ruší 115/1990 Sb.;Ruší 296/1990 Sb.;Ruší 384/1990 Sb.;Ruší 91/1991 Sb.;Ruší 327/1991 Sb.;Ruší 127/1992 Sb.;Ruší 155/1969 Sb.;Ruší 493/1992 Sb.;Ruší 494/1992 Sb.;Ruší 135/1989 Sb.;Ruší 103/1991 Sb.;Ruší 125/1970 Sb.;Ruší 161/1989 Sb.;Ruší 62/1978 Sb.;Ruší 182/1989 Sb.)

22/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

21/1993/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se převzalo opatření vydaná federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

6/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky na úseku notářských poplatků

645/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákoníku práce a k zákonu o mzde
(Mění 223/1988 Sb.;Mění 43/1992 Sb.;Mění 53/1992 Sb.)

640/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
(Ruší 316/1991 Sb.)

639/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z prímov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie

638/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
(Ruší 126/1991 Sb.)

637/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Mění 250/1992 Sb.)

636/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Mění 249/1992 Sb.)

626/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů
(Mění 286/1992 Sb.)

625/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy
(Ruší 68/1989 Sb.)

618/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.1992

Celní zákon
(Mění 44/1974 Sb. § 16 až 22, § 24 až 31, § 33 až 39 a § 41 až 123;Mění 525/1991 Sb. § 2, 3, 4)

615/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1996

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy
(Mění 223/1988 Sb.;Mění 43/1992 Sb.;Mění 53/1992 Sb.)

613/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek

612/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.07.2001

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví

611/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.11.1994

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
(Ruší 6/1982/7 Sb.;Ruší 200/1956 Ú.l.;Mění 393/1991 Sb.;Mění 47/1978 Sb. § 2, 4, 5, 11 a § 12 odst. 1 a 2 a číslování odstavce 3 v § 12)

610/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

608/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
(Mění 465/1991 Sb.;Mění 47/1978 Sb. § 2, 4, 5, 11 a 12 ruší pro SR;Mění 585/1990 Sb. ruší pro SR;Mění 200/1956 Ú.l. ruší pro SR)

605/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidence odpadov

604/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 15.08.2002

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
(Mění 588/1990 Sb.)

603/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1994

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník
(Mění 525/1991 Sb.)

599/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv
(Ruší 164/1990 Sb.;Ruší 26/1970 Sb.;Ruší 299/1990 Sb.;Ruší 54/1963 Sb.;Ruší 91/1977 Sb.;Ruší 30/1955 Sb.;Ruší 47/1962 Sb.;Ruší 48/1962 Sb.;Mění 53/1970 Sb.)

598/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.
(Ruší 234/1991 Sb.;Ruší 396/1991 Sb.;Ruší 523/1991 Sb.;Ruší 108/1991 Sb.;Ruší 565/1991 Sb.;Ruší 154/1991 Sb.)

596/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.08.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
(Mění 222/1992 Sb.)

595/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.08.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních
(Mění 213/1992 Sb.)

594/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike

593/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

592/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
(Mění 550/1991 Sb.;Mění 551/1991 Sb.)

591/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon České národní rady o cenných papírech
(Mění 248/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 530/1990 Sb.)

590/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
(Mění 1/1992 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 186/1992 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Ruší 86/1992 Sb.)

589/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(Mění 100/1988 Sb. ruší § 11 písm. b) věta za středníkem a § 145b odst. 2;Ruší 121/1975 Sb. ruší § 101 a tím celý zákon;Mění 128/1975 Sb. ruší § 145b;Mění 54/1956 Sb.;Ruší 91/1958 Sb.;Ruší 30/1983 Sb.;Ruší 262/1990 Sb.;Ruší 191/1960 Sb.;Ruší 6/1967 Sb.;Ruší 178/1968 Sb.;Ruší 141/1983 Sb.)

588/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
(Ruší 516/1991 Sb.;Ruší 530/1991 Sb.;Ruší 560/1990 Sb.;Ruší 575/1991 Sb.;Ruší 73/1952 Sb.;Ruší 57/1992/1 Sb. nepřímo;Ruší 107/1990 Sb.)

587/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon České národní rady o spotřebních daních

586/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon o daních z příjmů
(Ruší 554/1991 Sb.;Ruší 586/1990 Sb.;Ruší 76/1952 Sb.;Ruší 43/1953 Sb.;Ruší 112/1953 Sb.;Ruší 90/1968 Sb.;Ruší 160/1968 Sb.;Ruší 151/1980 Sb.;Ruší 14/1982 Sb.;Ruší 86/1984 Sb.;Ruší 108/1990 Sb.;Ruší 214/1990 Sb.;Ruší 311/1990 Sb.;Ruší 559/1990 Sb.;Ruší 574/1990 Sb.;Ruší 7/1991 Sb.;Ruší 72/1991 Sb.;Ruší 345/1991 Sb.;Mění 578/1991 Sb.;Ruší 49/1992 Sb.;Mění 100/1970 Sb.;Mění 88/1952 Sb.;Ruší 156/1989 Sb.;Ruší 157/1989 Sb.;Ruší 161/1976 Sb.;Ruší 172/1988 Sb.;Ruší 184/1968 Sb.;Ruší 192/1989 Sb.;Ruší 193/1989 Sb.;Ruší 207/1989 Sb.;Ruší 211/1989 Sb.;Ruší 215/1988 Sb.;Ruší 36/1965 Sb.;Ruší 389/1990 Sb.)

584/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
(Ruší 27/1986/3 Sb.;Mění 37/1992 Sb.)

583/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.
(Mění 476/1991 Sb.)

582/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 23.09.1999

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
(Mění 492/1991 Sb.)

580/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 21.12.2009

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
(Mění 580/1990 Sb.)

568/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
(Mění 423/1991 Sb.)

567/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
(Ruší 574/1991 Sb.;Ruší 592/1990 Sb.)

566/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska

565/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predľžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách

555/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky
(Mění 451/1991 Sb.)

547/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993

541/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
(Mění 92/1991 Sb.)

534/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

532/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty

520/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.12.2000

Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
(Mění 115/1991 Sb.)

504/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
(Mění 229/1991 Sb.)

501/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 70/1992 Sb.)

451/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 167/1991 Sb.)

423/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO

368/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 16.01.2005

Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky
(Ruší 138/1960 Sb. nepřímo;Ruší 411/1992 Sb. nepřímo;Ruší 522/1991 Sb. nepřímo;Ruší 105/1951 Sb.;Ruší 47/1991/2 Sb.;Ruší 570/1990 Sb.)

359/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Ruší 36/1973 Sb.)

358/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
(Ruší 105/1968 Sb.;Ruší 122/1968 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 68/1990 Sb.)

357/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Ruší 201/1990 Sb.;Ruší 237/1990 Sb.;Ruší 29/1988/3 Sb.;Ruší 146/1984 Sb.;Ruší 150/1984 Sb.;Ruší 24/1991/1 Sb.;Ruší 47/1991/1 Sb.;Ruší 73/1990/1 Sb.;Ruší 153/1992 Sb.)

344/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
(Ruší 10/1985/10 Sb.;Ruší 133/1965 Sb.;Ruší 18/1986/12 Sb.;Ruší 157/1983 Sb.;Ruší 19/1984 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Ruší 22/1964 Sb.;Ruší 23/1964 Sb.;Ruší 28/1981/3 Sb.)

339/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady o dani silniční

338/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
(Ruší 129/1974 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Ruší 101/1976 Sb.;Ruší 14/1968 Sb.;Ruší 143/1961 Sb.;Ruší 144/1961 Sb.;Ruší 217/1988 Sb.;Ruší 55/1991/2 Sb.;Ruší 579/1990 Sb.;Ruší 82/1978 Sb.;Ruší 29/1991 Sb.)

337/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2011

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

323/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
(Mění 293/1992 Sb.;Mění 330/1991 Sb.;Mění 51/1990 Sb.)

320/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch
(Mění 105/1951 Sb. ruší pro SR;Mění 570/1990 Sb. ruší pro SR)

319/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani

318/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
(Ruší 192/1990 Sb.;Ruší 277/1990 Sb.;Ruší 139/1984 Sb.;Ruší 141/1984 Sb.;Ruší 154/1992 Sb.)

317/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľnosti
(Mění 172/1988 Sb. prvá časť a ustanovenia § 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33 a 41;Mění 544/1990 Sb. § 6;Ruší 14/1968 Sb.;Ruší 143/1961 Sb.;Ruší 144/1961 Sb.;Ruší 219/1988 Sb.;Ruší 48/1992 Sb.;Ruší 65/1991 Sb.;Ruší 83/1978 Sb.;Ruší 143/1976 Sb.;Ruší 110/1991 Sb.)

286/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon o daních z příjmů
(Ruší 86/1984 Sb.;Ruší 108/1990 Sb.;Ruší 9/1977/1 Sb.;Ruší 214/1990 Sb.;Ruší 345/1991 Sb.;Ruší 387/1992 Sb. nepřímo;Ruší 3/1983/3 Sb.;Ruší 3/1983/4 Sb.;Ruší 311/1990 Sb.;Ruší 14/1974/11 Sb.;Ruší 10/1976/2 Sb.;Ruší 14/1983/1 Sb.;Ruší 5/1979/1 Sb.;Ruší 14/1982 Sb.;Ruší 90/1968 Sb.;Ruší 11/1979/1 Sb.;Ruší 160/1968 Sb.;Ruší 3/1985/3 Sb.;Ruší 4/1985/1 Sb.;Ruší 185/1968 Sb.;Mění 100/1970 Sb. § 51;Mění 88/1952 Sb.;Ruší 156/1989 Sb.;Ruší 157/1989 Sb.;Ruší 161/1976 Sb.;Ruší 172/1988 Sb.;Ruší 184/1968 Sb.;Ruší 192/1989 Sb.;Ruší 193/1989 Sb.;Ruší 207/1989 Sb.;Ruší 211/1989 Sb.;Ruší 12/1988/1 Sb.;Ruší 215/1988 Sb.;Ruší 36/1965 Sb.;Ruší 389/1990 Sb.;Ruší 554/1991 Sb.;Ruší 586/1990 Sb.;Ruší 76/1952 Sb.;Ruší 559/1990 Sb.;Ruší 49/1992 Sb.;Ruší 10/1981/1 Sb.;Ruší 7/1991 Sb.;Ruší 8/1982/3 Sb.;Ruší 1/1978/1 Sb.;Ruší 47/1988/6 Sb.;Ruší 8/1985/2 Sb.;Ruší 72/1991 Sb.;Ruší 114/1989 Sb.;Ruší 71/1957 Sb.;Ruší 15/1978/2 Sb.;Ruší 16/1987/1 Sb.;Ruší 26/1985/3 Sb.)

271/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
(Mění 549/1991 Sb.)

266/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteĺností v Slovenskej republike
(Ruší 10/1982/14 Sb.;Mění 372/1990 Sb. § 37;Mění 82/1973 Sb. § 2 odst. 1;Ruší 22/1964 Sb.;Ruší 23/1964 Sb.;Ruší 39/1973 Sb.;Ruší 1/1985/13 Sb.;Ruší 150/1983 Sb.;Ruší 26/1984 Sb.)

265/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
(Mění 22/1964 Sb.)

264/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 335/1991 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 403/1990 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 52/1966 Sb.;Mění 528/1990 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 87/1991 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Ruší 15/1953 Sb.;Ruší 95/1963 Sb.;Ruší 196/1964 Sb.;Ruší 167/1991 Sb.;Ruší 47/1992 Sb.;Ruší 134/1982 Sb.;Ruší 72/1983 Sb.)

263/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
(Mění 99/1963 Sb.;Ruší 70/1992 Sb.)

222/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.08.1993

Zákon o dani z přidané hodnoty
(Ruší 107/1990 Sb.;Ruší 560/1990 Sb.;Ruší 575/1991 Sb.;Ruší 73/1952 Sb.)

213/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.08.1993

Zákon o spotřebních daních

212/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon o soustavě daní

211/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(Mění 143/1968 Sb.)

133/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup převodu podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993

129/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států

128/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

123/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

122/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

119/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

112/1992/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 29.04.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách

106/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1993    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

Zavřít
MENU