Sbírka předpisů 1990 - podle účinnosti

429/1990 Sb.

Účinnost od: 31.12.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu
(Ruší 13/1962 Sb.;Mění 207/1968 Sb.)

602/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

601/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dochodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie

600/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 23.09.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům

598/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.12.1995

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla technického provozu metra

597/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 10.03.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
(Ruší 127/1985 Sb.;Ruší 30/1970 Sb.;Ruší 37/1978 Sb.)

596/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 10.03.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
(Ruší 160/1971 Sb.)

595/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
(Mění 135/1974 Sb. § 12;Mění 472/1990 Sb. v § 5 odst. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová "územních plánov obcí a".)

592/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
(Ruší 174/1989 Sb.)

591/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

587/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
(Ruší 140/1983 Sb.)

586/1990 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
(Mění 162/1980 Sb. § 2, 3 a 6;Ruší 94/1980 Sb.)

100/1990/1 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.01.2000

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 498/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 503/1990 Sb. ČR vydání)

99/1990/1 Sb.

Účinnost od: 29.12.1990    Zrušeno: 01.01.2007

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 324/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

571/1990 Sb.

Účinnost od: 28.12.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství

569/1990 Sb.

Účinnost od: 28.12.1990    Zrušeno: 01.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce

568/1990 Sb.

Účinnost od: 28.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby

567/1990 Sb.

Účinnost od: 28.12.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

566/1990 Sb.

Účinnost od: 28.12.1990    Zrušeno: 01.11.1991

Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
(Ruší 35/1970 Sb.)

564/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství
(Mění 31/1984 Sb.;Ruší 77/1978 Sb.;Ruší 48/1984 Sb.)

562/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990    Zrušeno: 01.07.2000

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí

561/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990

Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací
(Ruší 201/1989 Sb.)

558/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990    Zrušeno: 31.12.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým

554/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Mění 21/1979 Sb.)

553/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990    Zrušeno: 01.06.2010

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Mění 20/1979 Sb.)

552/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Mění 19/1979 Sb.)

551/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.
(Mění 18/1979 Sb.)

546/1990 Sb.

Účinnost od: 27.12.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
(Mění 100/1970 Sb.;Mění 169/1990 Sb.)

541/1990 Sb.

Účinnost od: 22.12.1990

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
(Mění 427/1990 Sb.)

539/1990 Sb.

Účinnost od: 21.12.1990    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv

538/1990 Sb.

Účinnost od: 21.12.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu
(Ruší 5/1984/2 Sb.;Ruší 3/1978/1 Sb.)

536/1990 Sb.

Účinnost od: 21.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl

534/1990 Sb.

Účinnost od: 21.12.1990    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb.
(Mění 41/1985 Sb.)

532/1990 Sb.

Účinnost od: 21.12.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

523/1990 Sb.

Účinnost od: 21.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
(Mění 377/1990 Sb.)

518/1990 Sb.

Účinnost od: 19.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy

517/1990 Sb.

Účinnost od: 19.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
(Ruší 130/1970 Sb.;Ruší 80/1972 Sb.;Ruší 93/1970 Sb.)

84/1990/4 Sb.

Účinnost od: 19.12.1990    Zrušeno: 01.10.1995

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 269/1990 Sb. SR vydání;Mění 382/1990 Sb. SR vydání)

515/1990 Sb.

Účinnost od: 17.12.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škol)

504/1990 Sb.

Účinnost od: 15.12.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky
(Ruší 38/1980/3 Sb.)

502/1990 Sb.

Účinnost od: 15.12.1990    Zrušeno: 13.09.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 34/1965 Sb.)

501/1990 Sb.

Účinnost od: 15.12.1990    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
(Mění 149/1988 Sb.;Mění 165/1979 Sb.)

500/1990 Sb.

Účinnost od: 15.12.1990

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

499/1990 Sb.

Účinnost od: 15.12.1990

Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

339/1991 Sb.

Účinnost od: 02.12.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a zisků z majetku

482/1990 Sb.

Účinnost od: 01.12.1990

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů

474/1990 Sb.

Účinnost od: 01.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

467/1990 Sb.

Účinnost od: 01.12.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

443/1990 Sb.

Účinnost od: 01.12.1990    Zrušeno: 01.01.2004

Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu
(Mění 33/1981/11 Sb.;Mění 42/1962/1 Sb.;Mění 1/1967/1 Sb.)

436/1990 Sb.

Účinnost od: 01.12.1990    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti jaderných zařízení
(Ruší 29/1979/6 Sb.)

427/1990 Sb.

Účinnost od: 01.12.1990

Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
(Mění 119/1988 Sb.;Mění 162/1989 Sb.;Mění 174/1950 Sb.;Mění 364/1990 Sb.)

90/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým osvobozuje od daně z obratu prodeje, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

88/1990/2 Sb.

Účinnost od: 01.12.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch

45/1991 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.03.2017

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci
(Ruší 118/1965 Sb.)

495/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategorie na účely dôchodkového zabezpečenia

494/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategorie na účely dôchodkového zabezpečenia

493/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

484/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
(Mění 59/1982 Sb.)

483/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
(Mění 111/1975 Sb.)

481/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990

Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990

480/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 430/1990 Sb.
(Mění 57/1979 Sb.;Ruší 430/1990 Sb.)

479/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter

478/1990 Sb.

Účinnost od: 30.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok

520/1990 Sb.

Účinnost od: 24.11.1990    Zrušeno: 01.01.1995

Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích

475/1990 Sb.

Účinnost od: 24.11.1990    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady

425/1990 Sb.

Účinnost od: 24.11.1990    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
(Mění 119/1975 Sb.;Mění 130/1974 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 36/1960 Sb.;Mění 50/1976 Sb.;Mění 61/1988 Sb.)

418/1990 Sb.

Účinnost od: 24.11.1990    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
(Ruší 111/1967 Sb.;Ruší 31/1974 Sb.;Ruší 115/1988 Sb.)

367/1990 Sb.

Účinnost od: 24.11.1990    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)
(Ruší 127/1971 Sb.;Ruší 27/1972 Sb.;Ruší 28/1972 Sb.;Mění 52/1959 Sb.;Mění 41/1964 Sb.;Ruší 126/1971 Sb.;Ruší 146/1971 Sb.;Ruší 150/1971 Sb.;Mění 77/1976 Sb.;Mění 77/1978 Sb.;Mění 68/1979 Sb.;Ruší 49/1982 Sb.;Ruší 137/1982 Sb.;Ruší 48/1984 Sb.;Ruší 85/1968 Sb.;Ruší 140/1988 Sb.;Ruší 157/1988 Sb.;Mění 102/1963 Sb.;Mění 21/1958 Sb.;Mění 40/1961 Sb.;Mění 55/1950 Sb.;Mění 79/1957 Sb.;Ruší 1/1972 Sb.;Ruší 153/1982 Sb.;Ruší 1/1986 Sb.;Ruší 12/1968 Sb.;Ruší 152/1982 Sb.;Ruší 59/1984 Sb.;Ruší 69/1967 Sb.;Ruší 31/1983 Sb.;Ruší 35/1983 Sb.;Ruší 3/1989 Sb.;Ruší 117/1989 Sb.)

294/1990 Sb.

Účinnost od: 24.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 143/1968 Sb.)

476/1990 Sb.

Účinnost od: 23.11.1990    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)
(Ruší 95/1982 Sb.)

472/1990 Sb.

Účinnost od: 23.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy

471/1990 Sb.

Účinnost od: 23.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí

377/1990 Sb.

Účinnost od: 23.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
(Ruší 63/1971 Sb.;Ruší 90/1971 Sb.;Ruší 41/1986 Sb.;Ruší 3/1986 Sb.;Ruší 43/1968 Sb.;Ruší 107/1988 Sb.;Ruší 29/1968 Sb.)

369/1990 Sb.

Účinnost od: 23.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
(Ruší 128/1971 Sb.;Ruší 157/1982 Sb.;Ruší 229/1988 Sb.;Mění 107/1988 Sb. čl. II;Mění 139/1982 Sb. čl. II a III;Mění 159/1971 Sb. čl. II;Mění 52/1982 Sb. čl. VI;Mění 72/1969 Sb. čl. 2;Ruší 116/1949 Sb.;Ruší 12/1968 Sb.;Ruší 122/1951 Sb.;Ruší 131/1970 Sb.;Ruší 156/1982 Sb.;Ruší 18/1972 Sb.;Ruší 305/1948 Sb.;Ruší 60/1984 Sb.;Ruší 69/1967 Sb.;Ruší 90/1960 Sb.;Ruší 34/1971 Sb.;Ruší 28/1989 Sb.)

83/1990/2 Sb.

Účinnost od: 21.11.1990    Zrušeno: 01.06.1991

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
(Ruší 67/1990/1 Sb.)

83/1990/1 Sb.

Účinnost od: 21.11.1990    Zrušeno: 01.06.1991

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
(Ruší 66/1990/1 Sb.)

158/1991 Sb.

Účinnost od: 17.11.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických

464/1990 Sb.

Účinnost od: 15.11.1990

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

426/1990 Sb.

Účinnost od: 15.11.1990    Zrušeno: 10.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů
(Mění 131/1989 Sb.)

200/1991 Sb.

Účinnost od: 14.11.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

468/1990 Sb.

Účinnost od: 14.11.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy

466/1990 Sb.

Účinnost od: 12.11.1990    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu o zákazu práce v podzemí hlubinných dolů pro pracovníky mladší než 21 let

463/1990 Sb.

Účinnost od: 12.11.1990    Zrušeno: 29.01.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních

508/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
(Ruší 126/1926 Sb.;Ruší 127/1926 Sb.;Ruší 128/1926 Sb.)

462/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990

Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti

458/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
(Mění 403/1990 Sb.)

454/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

449/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadeni a plánovaní prípravy mladeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
(Ruší 66/1985 Sb.)

448/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov

447/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů

424/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., a vyhláška č. 84/1989 Sb., o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
(Mění 51/1986 Sb.;Mění 84/1989 Sb.)

421/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
(Ruší 69/1980 Sb.;Ruší 48/1971 Sb.)

409/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole
(Mění 143/1984 Sb.)

408/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 10.01.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření

403/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990

Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
(Mění 109/1964 Sb.;Mění 116/1990 Sb.;Mění 118/1948 Sb.;Mění 162/1989 Sb.;Ruší 15/1959 Sb.;Ruší 236/1959 Ú.l.;Ruší 71/1959 Sb.;Ruší 88/1959 Ú.l.)

385/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 40/1974 Sb.)

384/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
(Ruší 128/1970 Sb.)

324/1990 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
(Mění 48/1982 Sb.;Ruší 86/1971 Sb.)

84/1990/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým dolpňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky
(Mění 46/1990/8 Sb.)

73/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků

446/1990 Sb.

Účinnost od: 31.10.1990

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
(Ruší 101/1981 Sb.)

459/1990 Sb.

Účinnost od: 30.10.1990    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 114/1988 Sb.)

457/1990 Sb.

Účinnost od: 30.10.1990    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.
(Ruší 456/1990 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 31/1989 Sb.)

455/1990 Sb.

Účinnost od: 29.10.1990

Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

452/1990 Sb.

Účinnost od: 29.10.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy

451/1990 Sb.

Účinnost od: 29.10.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy

445/1990 Sb.

Účinnost od: 29.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovaní tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

444/1990 Sb.

Účinnost od: 29.10.1990    Zrušeno: 20.03.1991

Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce

435/1990 Sb.

Účinnost od: 29.10.1990    Zrušeno: 05.10.2001

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

434/1990 Sb.

Účinnost od: 29.10.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
(Mění 308/1990 Sb.)

473/1990 Sb.

Účinnost od: 27.10.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

433/1990 Sb.

Účinnost od: 25.10.1990

Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas

430/1990 Sb.

Účinnost od: 25.10.1990    Zrušeno: 30.11.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb.
(Mění 57/1979 Sb.;Ruší 338/1990 Sb.)

428/1990 Sb.

Účinnost od: 25.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike

73/1990/2 Sb.

Účinnost od: 25.10.1990

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 103/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 217/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

510/1990 Sb.

Účinnost od: 24.10.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny České a Slovenské Federativní republiky o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků
(Mění 173/1938 Sb.)

502/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou Republikou

423/1990 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb.
(Mění 41/1985 Sb.)

422/1990 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii

420/1990 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990    Zrušeno: 02.11.1998

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství
(Mění 148/1971 Sb.)

419/1990 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990    Zrušeno: 02.11.1998

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
(Ruší 149/1971 Sb.)

411/1990 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České

404/1990 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990

Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní republiky
(Ruší 6/1972 Sb.;Mění 53/1970 Sb.;Ruší 27/1973 Sb.;Ruší 21/1975 Sb.;Ruší 31/1978 Sb.;Ruší 82/1958 Sb. § 1, § 2 odst. 1, § 3, § 6 odst. 1 a 2, § 7 část věty před středníkem, § 8 odst. 1 a 3, § 9 a 10;Ruší 10/1961 Sb.;Ruší 10/1964 Sb.;Ruší 109/1988 Sb.;Ruší 41/1951 Sb.;Ruší 136/1965 Sb.;Ruší 14/1953 Sb.;Ruší 15/1978 Sb.;Ruší 152/1976 Sb.;Ruší 153/1968 Sb.;Ruší 153/1976 Sb.;Ruší 159/1964 Sb.;Ruší 16/1970 Sb.;Ruší 162/1969 Sb.;Ruší 22/1975 Sb.;Ruší 24/1955 Sb.;Ruší 25/1971 Sb.;Ruší 26/1955 Sb.;Ruší 265/1948 Sb.;Ruší 30/1949 Sb.;Ruší 30/1951 Sb.;Ruší 34/1949 Sb.;Ruší 34/1959 Sb.;Ruší 47/1954 Sb.;Ruší 5/1955 Sb.;Ruší 52/1958 Sb.;Ruší 52/1976 Sb.;Ruší 55/1953 Sb.;Ruší 56/1963 Sb.;Ruší 6/1955 Sb.;Ruší 61/1971 Sb.;Ruší 62/1962 Sb.;Ruší 68/1959 Sb.;Ruší 73/1953 Sb.;Ruší 76/1982 Sb.;Ruší 79/1976 Sb.;Ruší 80/1978 Sb.;Ruší 82/1960 Sb.;Ruší 82/1970 Sb.;Ruší 9/1973 Sb.;Ruší 99/1968 Sb.;Ruší 38/1977 Sb.)

383/1990 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990    Zrušeno: 01.11.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.
(Ruší 1/1977/2 Sb.;Ruší 127/1976 Sb.;Ruší 11/1978/5 Sb.;Mění 102/1971 Sb.;Mění 47/1956 Sb.)

71/1990/1 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 163/1990 Sb. SR vydání;Mění 172/1990 Sb. SR vydání;Mění 298/1990 Sb. SR vydání)

84/1990/2 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanovilo IX. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990

84/1990/1 Sb.

Účinnost od: 15.10.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VIII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990

417/1990 Sb.

Účinnost od: 11.10.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

416/1990 Sb.

Účinnost od: 11.10.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

415/1990 Sb.

Účinnost od: 11.10.1990

Oznámení federálního ministerstva hospodářství, ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a ministerstva hospodářství Slovenské republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje §5 výnosu ve věci prémiového spoření mladých pro učně učebního oboru horník z prostředků organizací

414/1990 Sb.

Účinnost od: 11.10.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání

413/1990 Sb.

Účinnost od: 11.10.1990

Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
(Mění 8/1988 Sb.;Mění 131/1961 Sb.)

412/1990 Sb.

Účinnost od: 11.10.1990

Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989

410/1990 Sb.

Účinnost od: 11.10.1990    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990

407/1990 Sb.

Účinnost od: 11.10.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
(Mění 1/1990 Sb.)

406/1990 Sb.

Účinnost od: 10.10.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

405/1990 Sb.

Účinnost od: 10.10.1990    Zrušeno: 01.06.1994

Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí

69/1990/1 Sb.

Účinnost od: 10.10.1990

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 119/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 168/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 102/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

12/1991 Sb.

Účinnost od: 08.10.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

64/1990/4 Sb.

Účinnost od: 05.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike

64/1990/3 Sb.

Účinnost od: 05.10.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku

64/1990/2 Sb.

Účinnost od: 05.10.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

64/1990/1 Sb.

Účinnost od: 05.10.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním

521/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti

402/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

401/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice

393/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkov

382/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o rodičovském příspěvku
(Ruší 110/1984 Sb.;Ruší 259/1990 Sb.;Ruší 50/1987 Sb.;Ruší 56/1987 Sb.;Ruší 106/1987 Sb.;Ruší 107/1971 Sb.;Ruší 130/1984 Sb.)

374/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
(Mění 59/1982 Sb. šiesta časť (Stavebné a montážne práce);Ruší 50/1971 Sb.;Ruší 42/1967/1 Sb.)

372/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
(Mění 130/1981 Sb. § 49 až 51;Ruší 126/1968 Sb.;Ruší 36/1990 Sb.;Ruší 60/1961 Sb.;Ruší 61/1961 Sb.)

361/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 17 Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování

360/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 16 Ochrana životního prostředí svazek I - Hluk letadel
(Ruší 16/1972/1 Sb.)

343/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.07.2000

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o tonážní značce na československých námořních lodích

315/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb.
(Mění 51/1985 Sb.)

314/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb.
(Mění 50/1985 Sb.)

231/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

38/1990 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví některé podmínky k zajištění bezpečného a plynulého provozu zdvihacích zařízení pro manipulaci s kontejnery ISO řady 1

67/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 21.11.1990

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
(Ruší 27/1990/1 Sb.)

66/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 21.11.1990

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
(Ruší 1/1990/3 Sb.;Ruší 19/1990/1 Sb.)

51/1990/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání opatření o určení příslušnosti pro rozhodování sporů o výstavbě jaderných elektráren Temelín a Mochovce

400/1990 Sb.

Účinnost od: 28.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Slovenského banského úradu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie

399/1990 Sb.

Účinnost od: 28.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré všeobecné záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu

398/1990 Sb.

Účinnost od: 28.09.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství

397/1990 Sb.

Účinnost od: 28.09.1990

Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva obrany upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách

392/1990 Sb.

Účinnost od: 28.09.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 363/1990 Sb.
(Mění 224/1990 Sb. zrušuje celý předpis k 31. březnu 1991)

391/1990 Sb.

Účinnost od: 28.09.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie

390/1990 Sb.

Účinnost od: 28.09.1990

Oznámení federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací

386/1990 Sb.

Účinnost od: 27.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky

65/1990/1 Sb.

Účinnost od: 27.09.1990

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 261/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 263/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

555/1990 Sb.

Účinnost od: 24.09.1990    Zrušeno: 27.05.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států
(Mění 59/1977 Sb.)

61/1990/3 Sb.

Účinnost od: 21.09.1990

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

61/1990/2 Sb.

Účinnost od: 21.09.1990

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce

61/1990/1 Sb.

Účinnost od: 21.09.1990

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti

500/1992 Sb.

Účinnost od: 20.09.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
(Mění 68/1946 Sb.;Mění 69/1946 Sb.)

509/1990 Sb.

Účinnost od: 20.09.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Upravené dodatkové dohody o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní republiky

381/1990 Sb.

Účinnost od: 20.09.1990    Zrušeno: 07.09.1992

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech národních výborů při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích

380/1990 Sb.

Účinnost od: 20.09.1990    Zrušeno: 29.11.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt

379/1990 Sb.

Účinnost od: 20.09.1990    Zrušeno: 01.01.1997

Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám

376/1990 Sb.

Účinnost od: 20.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 36/1964 Sb.)

59/1990/1 Sb.

Účinnost od: 20.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

375/1990 Sb.

Účinnost od: 17.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi

358/1990 Sb.

Účinnost od: 15.09.1990

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická

373/1990 Sb.

Účinnost od: 13.09.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj

370/1990 Sb.

Účinnost od: 10.09.1990    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní republiky za devizové prostředky
(Ruší 83/1988 Sb.)

371/1990 Sb.

Účinnost od: 06.09.1990    Zrušeno: 26.10.1995

Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
(Mění 36/1989 Sb. § 24 až 27;Ruší 110/1968 Sb.)

61/1990/4 Sb.

Účinnost od: 06.09.1990    Zrušeno: 01.07.1992

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 368/1990 Sb. ČR vydání)

368/1990 Sb.

Účinnost od: 05.09.1990    Zrušeno: 01.07.1992

Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích
(Ruší 54/1971 Sb.;Ruší 50/1986 Sb.;Ruší 67/1986 Sb.;Ruší 68/1986 Sb.;Ruší 23/1987 Sb.;Ruší 65/1987 Sb.;Ruší 70/1987 Sb.;Ruší 74/1987 Sb.;Ruší 90/1987 Sb.;Ruší 100/1987 Sb.;Ruší 3/1988 Sb.;Ruší 4/1988 Sb.;Ruší 26/1988 Sb.;Ruší 27/1988 Sb.;Ruší 45/1988 Sb.;Ruší 46/1988 Sb.;Ruší 112/1988 Sb.;Ruší 153/1988 Sb.;Ruší 154/1988 Sb.;Ruší 176/1988 Sb.;Ruší 200/1988 Sb.;Ruší 201/1988 Sb.;Ruší 12/1989 Sb.;Ruší 24/1989 Sb.;Ruší 25/1989 Sb.;Ruší 57/1989 Sb.;Ruší 58/1989 Sb.)

66/1990/2 Sb.

Účinnost od: 05.09.1990    Zrušeno: 01.09.1991

Oznámenie Ministerstva financí Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike

161/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
(Mění 123/1988 Sb.)

365/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)

357/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb.
(Mění 132/1964 Sb.)

355/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování a dalších náležitostech pracovníků Státního leteckého útvaru

354/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
(Mění 272/1990 Sb.)

353/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
(Mění 151/1988 Sb.)

352/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 27.05.1991

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 152/1988 Sb.)

350/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.01.1999

Nařízení vlády České republiky o akreditační komisi

337/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkov za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.
(Mění 180/1969 Sb.;Ruší 170/1973 Sb.;Ruší 31/1980/5 Sb.)

329/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.03.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
(Mění 271/1990 Sb.)

328/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.07.2000

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odborné způsobilosti a oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí

316/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
(Mění 182/1988 Sb.)

284/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
(Ruší 6/1976/4 Sb.)

278/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o Chránenej krajinnej oblasti Latorica

268/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 27.05.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)

245/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 26.04.1991

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

210/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990

Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
(Mění 114/1988 Sb.;Mění 20/1966 Sb.)

196/1990 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
(Mění 106/1988 Sb.;Mění 20/1966 Sb.)

72/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990

29/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Rozkaz prezidenta Československé federativní republiky ze dne 13. dubna 1990 Studijní obory na Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě

29/1989/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 28/1982/1 Sb.)

366/1990 Sb.

Účinnost od: 30.08.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydává platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike

364/1990 Sb.

Účinnost od: 30.08.1990    Zrušeno: 01.04.1991

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku

363/1990 Sb.

Účinnost od: 30.08.1990

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
(Mění 177/1990 Sb. zrušuje celý předpis k 31. březnu 1991)

362/1990 Sb.

Účinnost od: 30.08.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním
(Mění 223/1988 Sb. § 2)

356/1990 Sb.

Účinnost od: 29.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady
(Mění 45/1989 Sb. § 24 až 27)

351/1990 Sb.

Účinnost od: 28.08.1990    Zrušeno: 22.09.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží

349/1990 Sb.

Účinnost od: 28.08.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě

348/1990 Sb.

Účinnost od: 28.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)

347/1990 Sb.

Účinnost od: 28.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
(Ruší 195/1990 Sb. ruší čl. I, III až V;Mění 207/1968 Sb. § 1 až 12 a § 14 a 15;Mění 96/1990 Sb. ruší čl. I, III a IV;Ruší 33/1971 Sb.)

346/1990 Sb.

Účinnost od: 28.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
(Ruší 56/1971 Sb.;Ruší 5/1988 Sb.;Ruší 7/1987 Sb.;Ruší 79/1987 Sb.;Ruší 80/1987 Sb.;Ruší 6/1988 Sb.;Ruší 32/1988 Sb.;Ruší 63/1988 Sb.;Ruší 128/1988 Sb.;Ruší 134/1988 Sb.;Ruší 168/1988 Sb.;Ruší 4/1989 Sb.;Ruší 33/1989 Sb.;Ruší 88/1989 Sb.)

89/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1990    Zrušeno: 06.08.2002

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii

345/1990 Sb.

Účinnost od: 27.08.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy

344/1990 Sb.

Účinnost od: 27.08.1990    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění dálnopisný řád

338/1990 Sb.

Účinnost od: 27.08.1990    Zrušeno: 25.10.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 90/1989 Sb. a č. 251/1990 Sb.
(Mění 57/1979 Sb.;Ruší 90/1989 Sb.)

395/1990 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990    Zrušeno: 23.07.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti

336/1990 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydává platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike

335/1990 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990

Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví

334/1990 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990

Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky

333/1990 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990

Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství

332/1990 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky

331/1990 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům

326/1990 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl

52/1990/1 Sb.

Účinnost od: 15.08.1990

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 116/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 127/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 168/1990 Sb. ČR vydání;Mění 178/1990 Sb. SR vydání)

168/1991 Sb.

Účinnost od: 14.08.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské Federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977
(Mění 65/1954 Sb.)

325/1990 Sb.

Účinnost od: 10.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárských čakateľov

323/1990 Sb.

Účinnost od: 10.08.1990    Zrušeno: 01.09.1994

Vyhláška federálního ministerstva financí, Státní banky československé a federálního ministerstva zahraničního obchodu o povolování majetkových účastí na podnikání v zahraničí a převodů majetkových podílů devizových tuzemců na zahraniční právnické osobě s podnikatelskou činností na devizové cizozemce
(Ruší 11/1977/13 Sb.;Ruší 21/1983/3 Sb.)

47/1990/4 Sb.

Účinnost od: 03.08.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění

47/1990/3 Sb.

Účinnost od: 03.08.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o vyčleňování příslušníku Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti

47/1990/2 Sb.

Účinnost od: 03.08.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku

47/1990/1 Sb.

Účinnost od: 03.08.1990

Usnesení federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

432/1990 Sb.

Účinnost od: 02.08.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

342/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Švédska o zrušení vízové povinnosti

320/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance

319/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 151/1988 Sb.)

317/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 27.05.1991

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 152/1988 Sb.)

313/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb. Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
(Mění 149/1988 Sb.;Mění 235/1990 Sb.)

312/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 31.05.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb.
(Mění 195/1989 Sb.)

311/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.
(Mění 161/1976 Sb.)

310/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí a cen Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
(Mění 231/1988 Sb.)

302/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška o konaní pri udelovaní vedeckých hodností
(Mění 65/1977 Sb.)

301/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona oznalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.
(Mění 37/1967 Sb.)

289/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
(Mění 205/1988 Sb.)

288/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990

Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

269/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
(Ruší 26/1988/5 Sb.)

142/1990 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 01.05.1993

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs

51/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990

322/1990 Sb.

Účinnost od: 31.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky

321/1990 Sb.

Účinnost od: 31.07.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění směrnice o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech

318/1990 Sb.

Účinnost od: 31.07.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
(Mění 42/1966 Sb.)

308/1990 Sb.

Účinnost od: 31.07.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti

181/1990 Sb.

Účinnost od: 31.07.1990

Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
(Ruší 29/1988/2 Sb.;Ruší 11/1974/1 Sb. v částce;Mění 39/1980 Sb. § 88, 89, 90;Ruší 107/1973 Sb.;Ruší 141/1985 Sb.;Ruší 140/1973 Sb.)

46/1990/7 Sb.

Účinnost od: 28.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.

46/1990/6 Sb.

Účinnost od: 28.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátného vyrovnávacieho príspevku

46/1990/5 Sb.

Účinnost od: 28.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou

46/1990/4 Sb.

Účinnost od: 28.07.1990

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

46/1990/3 Sb.

Účinnost od: 28.07.1990

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady

46/1990/2 Sb.

Účinnost od: 28.07.1990

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, kterým je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

46/1990/1 Sb.

Účinnost od: 28.07.1990

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady

431/1990 Sb.

Účinnost od: 23.07.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

307/1990 Sb.

Účinnost od: 20.07.1990

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

306/1990 Sb.

Účinnost od: 20.07.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce

305/1990 Sb.

Účinnost od: 20.07.1990

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
(Mění 2/1969 Sb.)

304/1990 Sb.

Účinnost od: 20.07.1990    Zrušeno: 08.12.1992

Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění
(Mění 32/1989 Sb. § 22 až 25)

303/1990 Sb.

Účinnost od: 20.07.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
(Ruší 148/1973 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

300/1990 Sb.

Účinnost od: 19.07.1990    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
(Mění 83/1990 Sb.)

299/1990 Sb.

Účinnost od: 19.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb. a zákona č. 164/1990 Sb.
(Mění 54/1963 Sb.)

298/1990 Sb.

Účinnost od: 19.07.1990

Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

297/1990 Sb.

Účinnost od: 19.07.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
(Mění 194/1988 Sb.)

296/1990 Sb.

Účinnost od: 19.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Sloveské Federativní Republiky
(Ruší 114/1983 Sb.;Ruší 126/1970 Sb.;Ruší 13/1990 Sb.;Ruší 193/1988 Sb.;Ruší 42/1988 Sb.)

295/1990 Sb.

Účinnost od: 19.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 143/1968 Sb.)

461/1990 Sb.

Účinnost od: 15.07.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušen vízové povinnosti

341/1990 Sb.

Účinnost od: 15.07.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
(Ruší 2/1949 Sb.)

293/1990 Sb.

Účinnost od: 13.07.1990    Zrušeno: 15.10.1991

Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání okresních a krajských soudů, státní notáře, justiční a notářské čekatele

292/1990 Sb.

Účinnost od: 13.07.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice
(Ruší 36/1985/4 Sb.)

291/1990 Sb.

Účinnost od: 13.07.1990    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice

279/1990 Sb.

Účinnost od: 10.07.1990

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
(Ruší 14/1977/2 Sb.)

287/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštní úpravě náhrad cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí

286/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků Investiční banky.

283/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 01.05.1994

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví

282/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Republiky o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru

281/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

280/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMEP, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

277/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva financií Sloveskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
(Mění 141/1984 Sb.)

276/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb.
(Mění 35/1990 Sb.)

251/1990 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla
(Mění 33/1984 Sb.;Mění 57/1979 Sb.)

38/1990/1 Sb.

Účinnost od: 09.07.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990

396/1990 Sb.

Účinnost od: 02.07.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech mající mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně

334/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.07.2017

Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn

172/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990

Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech
(Ruší 27/1982/5 Sb.)

456/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 30.10.1990

Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 113/1973 Sb.)

340/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo

273/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
(Mění 151/1988 Sb.)

272/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
(Ruší 14/1987/5 Sb.)

271/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.03.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče
(Ruší 21/1987/3 Sb.;Ruší 17/1987/7 Sb.)

270/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.07.1996

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
(Ruší 50/1965 Sb.;Ruší 72/1965 Sb.)

267/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 27.05.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 152/1988 Sb.)

266/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb

265/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob
(Ruší 63/1980 Sb.)

263/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech a některé další předpisy o nemocenském pojištění
(Mění 141/1958 Ú.l.;Mění 143/1965 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 95/1968 Sb.)

262/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
(Mění 91/1958 Sb.)

261/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
(Mění 104/1964 Sb.)

260/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 128/1975 Sb. mění § 145a odst. 2;Mění 149/1988 Sb.)

259/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.10.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
(Mění 130/1984 Sb.)

258/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 29.11.1991

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona

257/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost

252/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.09.1996

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

250/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 19.02.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku

244/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí

243/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance
(Ruší 18/1986/7 Sb.)

241/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 21.09.2001

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zřízení a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského kulturního institutu v Praze

240/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
(Ruší 50/1965 Sb.)

239/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 10.03.1992

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

238/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.
(Mění 1/1977 Sb.)

237/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
(Mění 150/1984 Sb.)

235/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

230/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 15.04.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby
(Mění 17/1990 Sb.)

229/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

228/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

227/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

222/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

217/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství

215/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry
(Mění 60/1978 Sb. ruší § 10 až 14 a § 21 ods. 2 a 3;Ruší 112/1960 Sb.;Ruší 118/1970 Sb.;Ruší 28/1982 Sb.;Ruší 29/1982 Sb.;Ruší 74/1964 Sb.)

209/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.07.1996

Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované

206/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku

203/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990

Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

200/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.07.2017

Zákon České národní rady o přestupcích
(Ruší 153/1979 Sb.;Ruší 154/1979 Sb.;Ruší 102/1980 Sb.;Mění 127/1981 Sb.;Ruší 10/1990 Sb.;Ruší 126/1968 Sb.;Ruší 60/1961 Sb.;Ruší 61/1961 Sb.;Ruší 1/1970 Sb.;Ruší 7/1970 Sb.;Ruší 89/1983 Sb.)

199/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb.
(Mění 25/1977 Sb.)

195/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 28.08.1990

Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
(Mění 207/1968 Sb.)

190/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 28.02.2001

Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny
(Mění 1/1985/7 Sb. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy)

184/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
(Mění 37/1967 Sb.)

180/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
(Ruší 135/1967 Sb.;Ruší 240/1988 Sb.;Ruší 78/1983 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 103/1964 Sb.;Mění 107/1971 Sb.;Mění 110/1990 Sb.;Mění 117/1966 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 88/1967 Sb.)

179/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 59/1965 Sb.)

178/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
(Ruší 148/1973 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

175/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
(Ruší 46/1973 Sb.;Ruší 113/1973 Sb.;Ruší 10/1989 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 47/1958 Sb. § 3;Mění 73/1990 Sb. ruší § 12 až 15;Mění 74/1958 Sb.;Mění 84/1990 Sb.;Ruší 150/1969 Sb.;Ruší 44/1973 Sb.)

172/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1999

Zákon o vysokých školách
(Ruší 111/1980 Sb.;Ruší 137/1980 Sb.;Ruší 138/1980 Sb.;Ruší 3/1981 Sb.;Ruší 33/1986 Sb.;Ruší 39/1980 Sb.;Ruší 49/1967 Sb.;Ruší 55/1981 Sb.;Ruší 58/1981 Sb.;Ruší 6/1981 Sb.;Ruší 7/1966 Sb.;Ruší 83/1984 Sb.;Ruší 105/1984 Sb.;Ruší 87/1984 Sb.;Ruší 90/1980 Sb.;Ruší 92/1966 Sb.;Mění 35/1946 Sb.;Ruší 115/1966 Sb.;Ruší 39/1967 Sb.;Ruší 40/1967 Sb.;Mění 16/1977 Sb.;Mění 105/1984 Sb.;Ruší 55/1986 Sb.;Ruší 131/1980 Sb.;Ruší 5/1983/7 Sb.;Ruší 32/1982 Sb.;Ruší 115/1982 Sb.;Ruší 104/1980 Sb.;Ruší 105/1980 Sb.;Ruší 106/1980 Sb.;Ruší 109/1980 Sb.;Ruší 110/1980 Sb.)

151/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státním podniku Československý armádní film

132/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
(Ruší 34/1985 Sb.;Ruší 133/1975 Sb.)

128/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 01.07.1996

Zákon České národní rady o advokacii
(Ruší 118/1975 Sb.)

119/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990

Zákon o soudní rehabilitaci
(Ruší 157/1968 Sb.;Ruší 82/1968 Sb.;Ruší 70/1970 Sb.)

98/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 07.09.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem

46/1990/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo jednotlivě hospodařícím rolníkům pro potřeby svého hospodářství nakupovat některé druhy výrobků za ceny bez daně z obratu

29/1989/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1978/13 Sb.;Ruší 7/1984/2 Sb.;Ruší 11/1984/7 Sb.;Ruší 12/1984/3 Sb.;Ruší 19/1984/7 Sb.;Ruší 22/1984/21 Sb.;Ruší 24/1983/3 Sb.)

274/1990 Sb.

Účinnost od: 29.06.1990    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
(Mění 110/1975 Sb.)

264/1990 Sb.

Účinnost od: 29.06.1990    Zrušeno: 01.03.1996

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
(Mění 10/1984 Sb.)

256/1990 Sb.

Účinnost od: 29.06.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti

43/1990/1 Sb.

Účinnost od: 29.06.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Opatření ministerstva financí, cen a mezd České republiky o úlevách u soudních poplatků

394/1990 Sb.

Účinnost od: 25.06.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu

255/1990 Sb.

Účinnost od: 18.06.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy

254/1990 Sb.

Účinnost od: 18.06.1990

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
(Ruší 128/1978 Sb.;Ruší 76/1986 Sb.)

253/1990 Sb.

Účinnost od: 18.06.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky

249/1990 Sb.

Účinnost od: 18.06.1990    Zrušeno: 01.08.1995

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
(Mění 35/1989 Sb.)

248/1990 Sb.

Účinnost od: 18.06.1990

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
(Mění 36/1960 Sb.)

246/1990 Sb.

Účinnost od: 18.06.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.
(Mění 44/1989 Sb.)

339/1990 Sb.

Účinnost od: 15.06.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti

242/1990 Sb.

Účinnost od: 15.06.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále

236/1990 Sb.

Účinnost od: 15.06.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášek č. 181/1988 Sb. a č. 224/1988 Sb.
(Mění 51/1986 Sb.)

234/1990 Sb.

Účinnost od: 15.06.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 169/1989 Sb., kterou se provádí devizový zákon
(Mění 169/1989 Sb.)

232/1990 Sb.

Účinnost od: 15.06.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
(Mění 206/1988 Sb.)

225/1990 Sb.

Účinnost od: 15.06.1990    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb.
(Mění 41/1985 Sb.)

36/1990/1 Sb.

Účinnost od: 13.06.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky

226/1990 Sb.

Účinnost od: 11.06.1990    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů

224/1990 Sb.

Účinnost od: 11.06.1990    Účinnost do: 01.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

33/1990/2 Sb.

Účinnost od: 03.06.1990

Usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o obnovení moravsko-slezské samosprávy

33/1990/1 Sb.

Účinnost od: 03.06.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Rozkaz prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 1. května 1990 Změna názvu vojenské vysoké školy

275/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy
(Ruší 34/1976 Sb.)

247/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 20.06.1996

Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb.)

233/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení

220/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác pre, výkon ktorých je nevyhnuté uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti

219/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľně
(Ruší 2/1986/3 Sb.)

213/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.06.1994

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce
(Ruší 3/1983/12 Sb.)

189/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

188/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny

185/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 26.03.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
(Mění 45/1966 Sb.;Ruší 29/1979/8 Sb.)

176/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví
(Ruší 94/1988 Sb.)

174/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa

173/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990

Zákon, kterým se zrušuje zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a který se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
(Mění 82/1958 Sb. ruší § 2 odst. 2, § 4, 5, § 6 odst. 3, v § 7 část věty za středníkem, § 8 odst. 2;Ruší 68/1956 Sb.)

171/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
(Mění 29/1984 Sb.)

168/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře
(Mění 60/1965 Sb.)

89/1990 Sb.

Účinnost od: 01.06.1990    Zrušeno: 01.12.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
(Mění 35/1965 Sb.)

221/1990 Sb.

Účinnost od: 30.05.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
(Mění 54/1990 Sb.)

223/1990 Sb.

Účinnost od: 29.05.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách

218/1990 Sb.

Účinnost od: 29.05.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků
(Ruší 6/1984/4 Sb.;Ruší 20/1984/28 Sb.;Ruší 38/1980/2 Sb.;Ruší 19/1983/1 Sb.;Ruší 6/1988/2 Sb.;Ruší 3/1981/8 Sb.;Ruší 13/1985/5 Sb.)

214/1990 Sb.

Účinnost od: 29.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani
(Mění 193/1989 Sb.)

212/1990 Sb.

Účinnost od: 29.05.1990

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa

211/1990 Sb.

Účinnost od: 29.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
(Mění 70/1968 Sb. § 2 a 3)

208/1990 Sb.

Účinnost od: 29.05.1990    Zrušeno: 08.12.1992

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
(Mění 47/1990 Sb.)

207/1990 Sb.

Účinnost od: 29.05.1990

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
(Mění 40/1974 Sb.;Mění 92/1949 Sb.)

285/1990 Sb.

Účinnost od: 25.05.1990    Zrušeno: 23.04.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo

89/1990/1 Sb.

Účinnost od: 24.05.1990

Oznámení Úřadu vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení Zásad k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace
(Ruší 138/1979 Sb.)

36/1990/2 Sb.

Účinnost od: 24.05.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990

205/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 05.03.1992

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
(Ruší 1/1985 Sb.;Ruší 36/1969 Sb.;Ruší 85/1986 Sb.;Ruší 88/1970 Sb.)

204/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 09.08.2000

Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky
(Mění 93/1951 Sb.)

202/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.01.2017

Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
(Mění 37/1973 Sb.;Ruší 61/1973 Sb.)

201/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
(Mění 146/1984 Sb.)

198/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre

197/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 07.06.1991

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej
(Mění 167/1973 Sb.)

194/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o lotériách a iných podobných hrách
(Mění 63/1973 Sb. § 2, § 10 až 14, § 19 ods. 2 a § 20 a část tykající se lotérii a jiných podobných her z § 15 až 18;Ruší 65/1973 Sb.)

193/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva
(Mění 115/1970 Sb.;Mění 145/1961 Sb. § 14 odst. 2;Mění 169/1982 Sb.;Mění 211/1988 Sb.)

192/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch
(Mění 139/1984 Sb.)

191/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky
(Ruší 61/1987 Sb.;Ruší 51/1975 Sb.)

187/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
(Ruší 106/1973 Sb.;Ruší 139/1973 Sb.;Mění 64/1977 Sb.)

186/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti
(Ruší 88/1976 Sb.;Ruší 58/1990 Sb. nepřímo)

183/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o vybírání smluvního cla ze zboží dováženého ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod

182/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Zrušeno: 19.01.1999

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
(Mění 192/1988 Sb.)

177/1990 Sb.

Účinnost od: 18.05.1990    Účinnost do: 01.04.1991

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

170/1990 Sb.

Účinnost od: 15.05.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách
(Mění 35/1990 Sb.;Ruší 98/1967 Sb.)

162/1990 Sb.

Účinnost od: 15.05.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o zemědělském družstevnictví
(Mění 195/1989 Sb. § 3 písm. a);Ruší 90/1988 Sb.)

290/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské kulturní úmluvy

169/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990

Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstva vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
(Mění 100/1970 Sb.)

167/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990    Zrušeno: 09.08.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 93/1951 Sb.)

166/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990

Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
(Mění 194/1988 Sb.;Ruší 180/1980 Sb.)

165/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990    Zrušeno: 01.07.2017

Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky

164/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb.
(Mění 54/1963 Sb.)

163/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990

Zákon o bohosloveckých fakultách
(Mění 35/1946 Sb.;Mění 39/1980 Sb.;Ruší 58/1950 Sb. ruší § 33 a 34;Ruší 112/1950 Sb.;Ruší 123/1950 Sb.)

161/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb.
(Mění 100/1960 Sb.)

160/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990    Zrušeno: 31.12.1992

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu
(Mění 10/1969 Sb.)

159/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 143/1968 Sb.)

158/1990 Sb.

Účinnost od: 10.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb.
(Mění 143/1968 Sb.)

25/1990/1 Sb.

Účinnost od: 08.05.1990    Zrušeno: 31.12.1992

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik

330/1990 Sb.

Účinnost od: 04.05.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě

157/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 10.06.1992

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky

154/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 30.11.1992

Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví období s nižší potřebou práce

152/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků

150/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. nebo II. pracovní kategorie

149/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v Československé akademii věd

146/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 47/1964 Sb.)

145/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 151/1988 Sb.)

144/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 23.01.1992

Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

143/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
(Mění 124/1974 Sb.)

141/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 27.05.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 152/1988 Sb.)

138/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 22.04.1993

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

137/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
(Mění 123/1974 Sb.)

136/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
(Mění 14/1988 Sb.)

135/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů

134/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu
(Ruší 171/1973 Sb.;Ruší 113/1974 Sb.;Ruší 95/1967 Sb.)

131/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 106/1988 Sb.)

130/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov
(Mění 100/1982 Sb. § 51 a § 52;Mění 130/1981 Sb. § 24 až 28;Mění 32/1984 Sb. § 32d;Mění 36/1978 Sb. 15, § 17, § 28 a § 30;Mění 69/1967 Sb. § 22c;Mění 81/1957 Sb. § 4 odst. 1 písm. b) a d), § 6 až 8 a § 11;Mění 82/1957 Sb. § 3 písm. f), § 7, § 8 a § 10;Ruší 104/1965 Sb.;Ruší 2/1988 Sb.;Ruší 64/1984 Sb.)

129/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 11.12.1991

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov

127/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
(Mění 127/1981 Sb. § 24 až 28;Mění 33/1978 Sb. § 3 odst. 1 písm. a) a b), § 8, 9, 15, 17, 28 a 30;Mění 69/1967 Sb. § 22c;Mění 75/1978 Sb. § 10 až 14 a § 21 odst. 2 a 3;Mění 77/1978 Sb. § 32d;Mění 81/1957 Sb. § 4 odst. 1 písm. b) a d), § 6 až 8 a § 11;Mění 82/1957 Sb. § 3 písm. f), § 7, 8 a 10;Mění 93/1982 Sb. § 51 a 52;Ruší 1/1988 Sb.;Ruší 104/1965 Sb.;Ruší 63/1984 Sb.)

126/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990

Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

125/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 114/1988 Sb.)

124/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 31.12.2002

Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

123/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
(Mění 149/1988 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 91/1958 Sb.)

122/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací

121/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.06.1994

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů

118/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.08.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
(Ruší 117/1984 Sb.;Mění 68/1979 Sb.;Ruší 139/1980 Sb.;Ruší 58/1980 Sb.;Ruší 77/1982 Sb.)

116/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
(Mění 40/1964 Sb.;Ruší 111/1950 Sb.;Ruší 172/1950 Sb.;Ruší 52/1955 Sb.)

114/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 24.06.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
(Mění 123/1975 Sb.)

113/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
(Mění 42/1980 Sb.)

112/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí
(Mění 173/1988 Sb.)

111/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.07.1997

Zákon o státním podniku
(Ruší 88/1988 Sb.;Ruší 105/1988 Sb.)

110/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 54/1956 Sb.)

109/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb.
(Mění 162/1989 Sb.)

107/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
(Mění 73/1952 Sb.)

106/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
(Ruší 10/1977/3 Sb.;Mění 121/1962 Sb.;Ruší 40/1966 Sb.)

105/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o soukromém podnikání občanů
(Ruší 203/1950 Sb.;Mění 1/1988 Sb.;Mění 100/1945 Sb.;Mění 114/1948 Sb.;Mění 115/1948 Sb.;Mění 120/1948 Sb.;Mění 121/1948 Sb.;Mění 123/1948 Sb.;Mění 124/1948 Sb.;Mění 2/1988 Sb.;Mění 272/1949 Sb. § 397 odst. 4, § 489a a § 490 odst. 2;Mění 40/1964 Sb.;Mění 63/1984 Sb.;Mění 64/1984 Sb.;Ruší 272/1949 Sb.)

104/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o akciových společnostech
(Ruší 243/1949 Sb.)

103/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
(Ruší 12/1990 Sb.;Ruší 22/1980 Sb.;Mění 1/1980 Sb. § 2 až 4, § 6 až 8, § 10 až 12;Mění 1/1981 Sb. § 2 až 4, § 9 až 12;Mění 10/1978 Sb. § 34;Mění 104/1973 Sb. § 2 až 28, § 30 až 49, § 50 odst. 3 a 4, § 51, § 53 až 55;Mění 104/1983 Sb. § 2 odst. 2, § 3 až 13 a § 15 až 40;Mění 106/1977 Sb. § 4, § 6 a 7, § 9 až 14, § 17, § 23 až 27;Mění 109/1964 Sb.;Mění 11/1984 Sb. § 2 až 21, § 23 až 36 a § 39;Mění 118/1964 Sb. § 2 až 9, § 14 a 18;Mění 119/1988 Sb. § 12 odst. 3 písm. a), § 29, § 31 odst. 1, 3, 6 a 7;Mění 13/1985 Sb. § 2 odst. 1 písm. c), § 3 až 9, § 11 až 13, § 15, 17, § 21 až 45, § 47 až 51, § 57, 57a, § 66 až 75, § 78a až 84, § 86 až 90, § 92 až 94, § 97, 99, včetně odkazů na tato ustanovení v § 78 a 98;Mění 136/1964 Sb. § 2 až 10, 12, 13, z § 15 odkaz na § 4 až 9 a § 12, § 16 až 19, z § 20 odkaz na § 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 12, § 21 až 27, 29, z § 30 odkaz na § 12 odst. 2, § 31 až 33, z § 35 odkaz na § 2 až 4, § 5 odst. 1 a 3 až 6, § 7 až 10 a 12 až 21, § 36, 37, z § 38 odkaz na;Mění 137/1964 Sb. § 4 až 15 a § 18;Mění 155/1988 Sb. § 2 až § 17 odst. 1, § 18 až 20, § 27 až 33, § 42 a 43 a příloha;Mění 156/1988 Sb. § 2 až 15, § 17 až 19;Mění 174/1964 Sb. § 2 až 4, 6 až 13;Mění 24/1983 Sb. § 2 až 9;Mění 27/1981 Sb. § 3 až 10, § 12 odst. 1 až 4;Mění 28/1980 Sb. § 2 až 4, § 6, 8, § 10 až 17, § 19 až 22, § 25, 27, 29, § 34 až 36, § 38, 39, § 41 až 43, § 45 až 57, § 59 až 71, § 73 až 76;Mění 28/1986 Sb. § 5, 6 a § 10 až 14;Mění 31/1986 Sb. § 2, § 4 až 41, § 43, § 45 až 47, § 52 až 66, § 68 až 74, § 76 až 80, § 82 až 85, § 87 až 98;Mění 135/1964 Sb. § 1 odst. 2, § 2 až 4, § 6 až 8, § 10 až 14, § 17, § 20 až 23, § 26 až 35;Mění 38/1980 Sb. § 3 až 9, § 12 až 16, § 19 a 20;Mění 44/1978 Sb. § 2 až 22, § 23 odst. 2, § 24 až 34e, § 34f odst. 2, § 34g až 34h;Mění 49/1985 Sb. § 2 až 9, § 12 až 14, § 16 až 29, § 35 až 41, § 43 až 47;Mění 50/1976 Sb.;Mění 73/1967 Sb. § 18 až 20, § 23;Mění 81/1982 Sb. § 2 až 4, § 8, 9, 13, 15, 17, 19, § 21 až 23, § 25 a § 28 až 30;Mění 82/1977 Sb. § 2, 3, § 5 až 7, § 9, § 11 až 26, § 28 až 29 a přílohy č. 1 a 2;Mění 84/1972 Sb. § 6 odst. 2, § 53 odst. 4 § 106 odst. 4 a § 123;Mění 84/1978 Sb. § 2 až 13, § 16 až 18, § 20 až 23, § 25;Mění 90/1988 Sb. § 68 až 76;Ruší 11/1990 Sb.;Ruší 139/1983 Sb.;Ruší 154/1975 Sb.;Ruší 17/1979 Sb.;Ruší 2/1990 Sb.;Ruší 27/1977 Sb.;Ruší 31/1972 Sb.;Ruší 39/1966 Sb.;Ruší 39/1979 Sb.;Ruší 4/1986 Sb.;Ruší 40/1963 Sb.;Ruší 45/1978 Sb.;Ruší 46/1967 Sb.;Ruší 37/1983 Sb.;Ruší 89/1976 Sb.;Ruší 99/1985 Sb.;Ruší 75/1989 Sb.;Ruší 141/1989 Sb.;Ruší 179/1989 Sb.;Ruší 205/1989 Sb.)

83/1990 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o sdružování občanů
(Mění 126/1968 Sb.;Mění 128/1970 Sb.;Mění 194/1988 Sb.;Mění 320/1951 Ú.l.;Ruší 68/1951 Sb.;Ruší 30/1939 Sb.I;Ruší 74/1973 Sb.;Ruší 158/1957 Ú.l.;Ruší 320/1951 Ú.l.)

33/1990/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990

27/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1990    Zrušeno: 01.10.1990

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)

156/1990 Sb.

Účinnost od: 28.04.1990    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie

155/1990 Sb.

Účinnost od: 28.04.1990    Zrušeno: 08.10.1993

Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o obsazování některých funkcí konkursem

153/1990 Sb.

Účinnost od: 28.04.1990    Zrušeno: 21.05.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

148/1990 Sb.

Účinnost od: 28.04.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi
(Mění 32/1990 Sb.)

140/1990 Sb.

Účinnost od: 28.04.1990

Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
(Ruší 67/1971 Sb.)

139/1990 Sb.

Účinnost od: 28.04.1990

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury
(Ruší 110/1981 Sb.;Ruší 112/1960 Sb.;Ruší 90/1970 Sb.;Ruší 109/1981 Sb.;Ruší 89/1958 Ú.l.)

147/1990 Sb.

Účinnost od: 27.04.1990    Zrušeno: 10.06.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
(Ruší 133/1976 Sb.;Ruší 38/1957 Sb.)

133/1990 Sb.

Účinnost od: 27.04.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
(Mění 44/1989 Sb.)

120/1990 Sb.

Účinnost od: 23.04.1990

Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

117/1990 Sb.

Účinnost od: 23.04.1990

Zákon o zásluhách M. R. Štefánika

115/1990 Sb.

Účinnost od: 23.04.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky

108/1990 Sb.

Účinnost od: 23.04.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani
(Mění 157/1989 Sb.;Mění 193/1989 Sb. ke dni 01.01.1991 § 2 a § 3 odst. 1)

102/1990 Sb.

Účinnost od: 23.04.1990    Zrušeno: 31.12.1992

Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 100/1960 Sb. článek 110;Ruší 163/1960 Sb.)

101/1990 Sb.

Účinnost od: 23.04.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky
(Ruší 81/1990 Sb.)

100/1990 Sb.

Účinnost od: 23.04.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 143/1968 Sb.)

327/1990 Sb.

Účinnost od: 20.04.1990    Zrušeno: 09.06.2005

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice

13/1970/3 Sb.

Účinnost od: 10.04.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů Výnos o změně váhových skupin jatečných prasat
(Ruší 66/1969 Sb.)

216/1990 Sb.

Účinnost od: 03.04.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury

99/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990

Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilištích
(Ruší 29/1981/2 Sb.)

95/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
(Mění 169/1982 Sb.)

91/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Účinnost do: 01.01.1991

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 174/1982 Sb.)

82/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Účinnost do: 01.01.1991

Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990
(Mění 68/1989 Sb.)

75/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.
(Ruší 161/1971 Sb.;Ruší 155/1970 Sb.)

62/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.02.1998

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
(Mění 10/1987 Sb.)

61/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
(Mění 42/1966 Sb. § 32 odst. 2 a § 36;Ruší 1/1982/3 Sb.)

60/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
(Ruší 2/1986/5 Sb.)

58/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 18.05.1990

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
(Ruší 3/1983/8 Sb.;Ruší 1/1988/18 Sb.;Mění 88/1976 Sb.;Ruší 145/1983 Sb.;Ruší 157/1976 Sb.;Ruší 226/1988 Sb.;Ruší 57/1986 Sb.;Ruší 91/1986 Sb.)

56/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.09.1992

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode
(Ruší 101/1984 Sb.;Ruší 125/1979 Sb.)

41/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.04.1991

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
(Mění 38/1987 Sb.)

31/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.08.1991

Vyhláška Státní banky československé o odměnách za poskytování peněžních služeb
(Mění 47/1964 Sb. § 9 odst. 1, § 11 odst. 5 a § 28;Ruší 16/1989 Sb.)

30/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
(Mění 82/1977 Sb.)

29/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
(Mění 13/1985 Sb.)

28/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb.
(Mění 135/1964 Sb.;Ruší 107/1981 Sb.;Ruší 57/1972 Sb.)

27/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků
(Mění 136/1964 Sb.)

26/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
(Mění 137/1964 Sb.)

12/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.
(Mění 139/1983 Sb.)

11/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů
(Ruší 74/1988 Sb.;Ruší 172/1982 Sb.)

3/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb.
(Mění 106/1977 Sb.)

2/1990 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny
(Ruší 171/1982 Sb.;Ruší 128/1983 Sb.)

19/1990/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1990    Zrušeno: 01.10.1990

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
(Mění 1/1990/3 Sb.)

18/1990/1 Sb.

Účinnost od: 31.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

97/1990 Sb.

Účinnost od: 30.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe

96/1990 Sb.

Účinnost od: 30.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky
(Mění 207/1968 Sb.)

94/1990 Sb.

Účinnost od: 30.03.1990    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

93/1990 Sb.

Účinnost od: 30.03.1990

Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

92/1990 Sb.

Účinnost od: 30.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
(Mění 39/1969 Sb. § 14a)

20/1990/1 Sb.

Účinnost od: 30.03.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 54/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

90/1990 Sb.

Účinnost od: 29.03.1990    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.
(Mění 47/1956 Sb.)

88/1990 Sb.

Účinnost od: 29.03.1990

Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
(Mění 194/1949 Sb.;Mění 206/1968 Sb.;Mění 39/1969 Sb.)

87/1990 Sb.

Účinnost od: 29.03.1990    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
(Mění 40/1964 Sb.)

86/1990 Sb.

Účinnost od: 29.03.1990    Zrušeno: 14.03.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
(Mění 81/1966 Sb.;Ruší 127/1968 Sb.)

85/1990 Sb.

Účinnost od: 29.03.1990

Zákon o právu petičním

84/1990 Sb.

Účinnost od: 29.03.1990

Zákon o právu shromažďovacím
(Mění 126/1968 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 320/1951 Ú.l.;Mění 40/1974 Sb.;Mění 68/1951 Sb. ruší vše, pokud jde o shromáždění)

81/1990 Sb.

Účinnost od: 29.03.1990    Zrušeno: 23.04.1990

Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky

13/1990/2 Sb.

Účinnost od: 21.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady

13/1990/1 Sb.

Účinnost od: 21.03.1990

Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

12/1990/1 Sb.

Účinnost od: 20.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1990 číslo 73 o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky

80/1990 Sb.

Účinnost od: 16.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
(Ruší 78/1971 Sb.;Ruší 55/1971 Sb.;Ruší 14/1986 Sb.;Ruší 15/1986 Sb.;Ruší 14/1987 Sb.;Ruší 55/1987 Sb.;Ruší 101/1987 Sb.;Ruší 73/1988 Sb.;Ruší 133/1988 Sb.;Ruší 159/1988 Sb.;Ruší 19/1989 Sb.)

79/1990 Sb.

Účinnost od: 16.03.1990    Zrušeno: 01.10.1992

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady

43/1990 Sb.

Účinnost od: 15.03.1990    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb
(Ruší 5/1987 Sb.;Ruší 83/1987 Sb.)

309/1990 Sb.

Účinnost od: 14.03.1990    Zrušeno: 15.04.1992

Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 121/1978 Sb.)

78/1990 Sb.

Účinnost od: 14.03.1990    Zrušeno: 10.06.1992

Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciach kultúry riadených národnými výbormi

74/1990 Sb.

Účinnost od: 14.03.1990

Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
(Mění 100/1970 Sb.;Mění 40/1974 Sb.;Mění 76/1959 Sb.;Ruší 67/1977 Sb.;Ruší 122/1978 Sb.)

73/1990 Sb.

Účinnost od: 14.03.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Zákon o civilní službě

72/1990 Sb.

Účinnost od: 14.03.1990    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon
(Mění 21/1958 Sb. § 29 odst. 2 a § 56 až 59;Mění 92/1949 Sb.)

68/1990 Sb.

Účinnost od: 13.03.1990    Zrušeno: 05.10.2001

Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

67/1990 Sb.

Účinnost od: 13.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky

66/1990 Sb.

Účinnost od: 13.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky

65/1990 Sb.

Účinnost od: 13.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady

64/1990 Sb.

Účinnost od: 13.03.1990    Zrušeno: 05.06.1992

Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady

10/1990/3 Sb.

Účinnost od: 07.03.1990

Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990

10/1990/2 Sb.

Účinnost od: 07.03.1990

Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady přijatého 12. ledna 1990

10/1990/1 Sb.

Účinnost od: 07.03.1990

Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 16. února 1990

59/1990 Sb.

Účinnost od: 06.03.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o deputátním uhlí a dříví

57/1990 Sb.

Účinnost od: 06.03.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení §295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky

55/1990 Sb.

Účinnost od: 06.03.1990    Účinnost do: 01.01.1993

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1990 až 1992

54/1990 Sb.

Účinnost od: 06.03.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady o volbách do České národní rady
(Mění 53/1971 Sb. s výjimkou ustanovení § 49, které pozbývá platnosti dnem voleb;Ruší 53/1971 Sb.;Ruší 12/1986 Sb.;Ruší 13/1986 Sb.;Ruší 24/1987 Sb.;Ruší 199/1988 Sb.;Ruší 13/1989 Sb.;Ruší 56/1989 Sb.;Ruší 72/1989 Sb.;Ruší 73/1989 Sb.;Ruší 83/1989 Sb.)

53/1990 Sb.

Účinnost od: 06.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky

13/1990/3 Sb.

Účinnost od: 06.03.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990

71/1990 Sb.

Účinnost od: 05.03.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky
(Ruší 11/1969 Sb.;Ruší 19/1969 Sb.;Ruší 20/1969 Sb.;Ruší 37/1969 Sb.)

52/1990 Sb.

Účinnost od: 05.03.1990    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a č. 4/1990 Sb.
(Mění 41/1985 Sb.)

51/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky

50/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.10.1992

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky

49/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.03.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu
(Mění 147/1983 Sb.)

48/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990

Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně

47/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon o volbách do Federálního shromáždění
(Mění 140/1961 Sb.;Ruší 10/1986 Sb.;Ruší 11/1986 Sb.;Ruší 78/1987 Sb.;Ruší 25/1988 Sb.;Ruší 11/1989 Sb.;Ruší 49/1989 Sb.;Mění 44/1971 Sb. s výjimkou ustanovení § 49, který pozbývá platnosti dnem voleb;Ruší 44/1971 Sb.)

46/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 143/1968 Sb.)

45/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990

Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů

44/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu

40/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 31.05.1991

Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
(Mění 162/1988 Sb.)

37/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
(Mění 1/1980 Sb.)

25/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
(Mění 152/1984 Sb.)

23/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví
(Ruší 86/1980 Sb.;Ruší 154/1971 Sb.)

5/1990 Sb.

Účinnost od: 01.03.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy
(Ruší 89/1961 Sb.)

42/1990 Sb.

Účinnost od: 20.02.1990    Zrušeno: 01.09.1993

Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs

39/1990 Sb.

Účinnost od: 20.02.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
(Mění 231/1988 Sb.)

36/1990 Sb.

Účinnost od: 20.02.1990    Zrušeno: 01.10.1990

Zákon Slovenskej národnej rady o udelovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky.

6/1990/2 Sb.

Účinnost od: 16.02.1990

Oznámení ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinnosti od 1. ledna 1989

6/1990/1 Sb.

Účinnost od: 16.02.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Postup při financování některých výdajů státních podniků a některých dalších socialistických organizací, schválený usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. ledna 1990 č. 34

35/1990 Sb.

Účinnost od: 15.02.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR o smluvních cenách
(Ruší 10/1988/4 Sb.)

22/1990 Sb.

Účinnost od: 15.02.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen
(Ruší 113/1985 Sb.)

76/1990 Sb.

Účinnost od: 13.02.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

63/1990 Sb.

Účinnost od: 12.02.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech
(Ruší 91/1962 Sb.)

4/1990/1 Sb.

Účinnost od: 07.02.1990

Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 15. ledna 1990 č. 18 o udělení amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky

70/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti
(Ruší 112/1976 Sb.)

34/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti

33/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990

Oznámení ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky

32/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi

24/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990    Zrušeno: 21.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
(Mění 99/1989 Sb.)

21/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva financí o kalkulaci

20/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky
(Ruší 14/1977/9 Sb.)

13/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990    Zrušeno: 19.07.1990

Ústavní zákon o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
(Mění 42/1988 Sb. čl. I)

159/1989 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 150/1969 Sb.;Ruší 30/1989 Sb.)

40/1989/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1990 Sb.

Účinnost od: 29.01.1990    Zrušeno: 15.04.1992

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby
(Ruší 121/1960 Sb.;Ruší 73/1970 Sb.;Ruší 88/1964 Sb.)

359/1990 Sb.

Účinnost od: 26.01.1990

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o kulturní spolupráci

19/1990 Sb.

Účinnost od: 23.01.1990    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách

18/1990 Sb.

Účinnost od: 23.01.1990    Zrušeno: 28.06.1991

Nařízení vlády České socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti

16/1990 Sb.

Účinnost od: 23.01.1990    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
(Mění 218/1949 Sb.;Ruší 351/1950 Ú.l.I;Ruší 352/1950 Ú.l.I;Ruší 36/1971 Sb.;Ruší 69/1970 Sb.)

15/1990 Sb.

Účinnost od: 23.01.1990    Zrušeno: 01.11.1991

Zákon o politických stranách

14/1990 Sb.

Účinnost od: 23.01.1990    Účinnost do: 01.04.1990

Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů

1/1990/2 Sb.

Účinnost od: 17.01.1990    Zrušeno: 31.12.2003

Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 29. prosince 1989 Změny ve vojenském školství

1/1990/1 Sb.

Účinnost od: 17.01.1990

Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 1. ledna 1990

10/1990 Sb.

Účinnost od: 12.01.1990    Zrušeno: 01.07.1990

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky

9/1990 Sb.

Účinnost od: 12.01.1990

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

8/1990 Sb.

Účinnost od: 12.01.1990    Zrušeno: 30.04.1991

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti

7/1990 Sb.

Účinnost od: 12.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb.
(Mění 74/1963 Sb.)

6/1990 Sb.

Účinnost od: 12.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov

166/1989 Sb.

Účinnost od: 12.01.1990

Usnesení České národní rady, kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
(Ruší 123/1989 Sb.)

1/1990 Sb.

Účinnost od: 10.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990

4/1990 Sb.

Účinnost od: 08.01.1990    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb.
(Mění 41/1985 Sb.)

69/1990 Sb.

Účinnost od: 02.01.1990    Zrušeno: 17.07.2003

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice

1/1990/3 Sb.

Účinnost od: 02.01.1990    Zrušeno: 01.10.1990

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

211/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činnosti
(Ruší 90/1986 Sb.)

210/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb
(Ruší 21/1986 Sb.)

209/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o regulačních odvodech v mzdové oblasti

208/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací
(Ruší 100/1985 Sb.;Ruší 106/1985 Sb.;Ruší 171/1988 Sb.;Ruší 161/1980 Sb.)

207/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu

205/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
(Mění 39/1979 Sb.)

204/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 15.10.1991

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
(Mění 49/1986 Sb.)

203/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích

202/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
(Ruší 19/1984/1 Sb.;Ruší 20/1987/1 Sb.;Ruší 7/1986/3 Sb.;Ruší 7/1986/4 Sb.;Ruší 13/1986/20 Sb.;Ruší 21/1986/3 Sb.;Ruší 25/1986/4 Sb.;Ruší 25/1986/5 Sb.;Ruší 31/1982/1 Sb.;Ruší 3/1982/3 Sb.;Ruší 47/1988/5 Sb.;Ruší 173/1980 Sb.;Ruší 78/1977 Sb.;Ruší 88/1972 Sb.;Ruší 26/1985/5 Sb.;Ruší 33/1985/3 Sb.;Ruší 33/1985/4 Sb.)

201/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 27.12.1990

Vyhláška Státní banky československé o úvěrových vztazích socialistických organizací
(Ruší 221/1988 Sb.;Ruší 103/1985 Sb.)

200/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
(Mění 38/1980 Sb.)

199/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
(Mění 28/1980 Sb.)

198/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 15.04.1992

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
(Mění 75/1978 Sb.)

197/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les

196/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době

195/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 31.05.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání
(Mění 234/1988 Sb. čl. III a IV Pozn: čl. I a čl. II byly zrušeny vyhláškou č. 145/1989 Sb., proto již neplatí celá vyhláška č. 234/1988 Sb.;Mění 74/1970 Sb. všechna ustanovení s výjimkou § 6 odst. 4, § 7 a 17;Ruší 234/1988 Sb.;Ruší 82/1988 Sb.)

194/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o zrušení některých finančněprávních předpisů
(Ruší 1/1986/1 Sb.;Ruší 13/1986/3 Sb.;Ruší 109/1985 Sb.;Ruší 153/1980 Sb.)

193/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani

192/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu

191/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii, kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení
(Ruší 19/1985/5 Sb.)

190/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami

189/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe specializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov

188/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používání a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov

187/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

186/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách
(Ruší 95/1984 Sb.)

181/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
(Mění 174/1964 Sb.)

180/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
(Mění 91/1981 Sb.)

179/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
(Mění 27/1977 Sb.)

177/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně

176/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasování všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov
(Ruší 205/1968 Sb.)

175/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 26.06.1992

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informací
(Mění 41/1972 Sb.)

174/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 29.12.1990

Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá)
(Ruší 32/1971 Sb.)

173/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

172/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 10.12.1992

Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů
(Ruší 3/1969 Sb.)

171/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 15.06.1995

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
(Mění 40/1972 Sb.)

170/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
(Mění 49/1985 Sb. § 15)

169/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon

168/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
(Mění 34/1986 Sb.)

163/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky)
(Ruší 60/1971 Sb.)

162/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Devizový zákon
(Ruší 142/1970 Sb.;Ruší 143/1970 Sb.;Ruší 91/1987 Sb.;Ruší 74/1978 Sb.)

160/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům
(Mění 98/1987 Sb.;Ruší 1/1989 Sb.)

158/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.02.1992

Zákon o bankách a spořitelnách
(Ruší 61/1950 Sb.;Ruší 163/1968 Sb.;Ruší 45/1952 Sb.;Ruší 181/1948 Sb.;Ruší 182/1948 Sb.;Ruší 183/1948 Sb.;Ruší 223/1948 Sb.;Ruší 36/1956 Sb.;Ruší 38/1948 Sb.;Ruší 43/1948 Sb.;Ruší 72/1967 Sb.;Ruší 84/1952 Sb.)

157/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
(Mění 116/1985 Sb.;Mění 172/1988 Sb.;Ruší 164/1982 Sb.;Ruší 167/1982 Sb.)

156/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o odvodech do státního rozpočtu
(Ruší 161/1982 Sb.;Ruší 163/1982 Sb.;Ruší 77/1986 Sb.;Ruší 78/1986 Sb.;Ruší 79/1986 Sb.;Ruší 30/1983/3 Sb.;Ruší 65/1982 Sb.)

155/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 09.04.1992

Vyhláška Státní banky československé o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze

154/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
(Mění 181/1982 Sb.)

153/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnění úloh požiarnej ochrany
(Mění 38/1986 Sb.)

152/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
(Ruší 37/1977 Sb.;Ruší 158/1983 Sb.)

151/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice
(Ruší 36/1977 Sb.;Ruší 138/1983 Sb.)

149/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
(Mění 60/1978 Sb. mění a doplňuje, ruší § 16)

148/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
(Mění 84/1978 Sb.)

147/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
(Mění 73/1967 Sb.)

146/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích

145/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků
(Ruší 13/1986/13 Sb.;Ruší 13/1986/8 Sb.;Mění 234/1988 Sb. čl. I a II;Mění 41/1989 Sb. ruší § 1 odst. 1 písm. d) a e);Ruší 98/1985 Sb.)

144/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu
(Mění 118/1964 Sb.)

143/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek
(Ruší 157/1971 Sb.)

142/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
(Mění 27/1981 Sb.)

141/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
(Mění 99/1985 Sb.)

140/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
(Mění 24/1983 Sb.)

137/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.06.1994

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování
(Ruší 127/1982 Sb.)

136/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1992

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací
(Ruší 153/1971 Sb.)

134/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.02.2001

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a odrůd rostlin a zvířat

133/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.02.2001

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

132/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.02.2001

Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
(Mění 61/1964 Sb. ruší § 4 odst. 2 a 4 ;Mění 62/1964 Sb. ruší § 1 a § 2 odst. 1 věta třetí)

131/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 10.12.1992

Zákon o Sbírce zákonů
(Mění 4/1962 Sb. ruší všechna ustanovení mimo § 10 odst. 3)

130/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.02.1992

Zákon o Státní bance československé
(Ruší 175/1988 Sb.;Mění 194/1988 Sb. § 53;Mění 35/1954 Sb. § 2 odst. 2;Mění 41/1953 Sb. § 3 odst. 2 a § 9 písm a);Ruší 144/1970 Sb.;Ruší 7/1954 Sb.;Ruší 17/1960 Sb.)

129/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
(Mění 114/1985 Sb. § 3;Ruší 134/1970 Sb.;Ruší 164/1970 Sb.)

128/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
(Mění 21/1971 Sb.)

122/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
(Mění 33/1978 Sb.)

119/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 12.11.1991

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
(Ruší 31/1987 Sb.)

116/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 21.03.1994

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu
(Mění 118/1988 Sb.)

115/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb., o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
(Mění 36/1978 Sb.)

104/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
(Ruší 20/1981 Sb.)

103/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
(Ruší 13/1981 Sb.;Ruší 3/1966/1 Sb.)

99/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 21.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
(Ruší 136/1978 Sb.;Ruší 70/1979 Sb.;Ruší 100/1975 Sb. - příloha s dopravními značkami platí do 31.12.1994;Ruší 117/1975 Sb.;Ruší 37/1976 Sb.)

78/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů (poštovní řád)
(Ruší 32/1978/15 Sb.;Ruší 38/1980/1 Sb.;Ruší 24/1983/5 Sb.;Ruší 6/1985/1 Sb.;Ruší 20/1979/3 Sb.;Ruší 8/1968/3 Sb.;Ruší 2/1982/2 Sb.;Ruší 20/1981/3 Sb.;Ruší 28/1985/3 Sb.)

40/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

40/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1989/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1989/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1989/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1989/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 33/1981/13 Sb.;Ruší 8/1977/7 Sb.;Ruší 24/1977/10 Sb.;Ruší 32/1980/14 Sb.;Ruší 35/1980/4 Sb.;Ruší 35/1980/5 Sb.;Ruší 21/1982/8 Sb.;Ruší 15/1977/13 Sb.;Ruší 16/1981/18 Sb.;Ruší 26/1983/9 Sb.;Ruší 9/1981/12 Sb.;Ruší 4/1978/6 Sb.)

35/1989/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 20/1978/2 Sb.)

35/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1989/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1989/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 7/1980/1 Sb.;Ruší 20/1984/29 Sb.;Ruší 20/1984/30 Sb.;Ruší 22/1987/2 Sb.;Ruší 3/1983/5 Sb.;Ruší 13/1986/14 Sb.;Ruší 10/1983/6 Sb.;Ruší 21/1982/2 Sb.;Ruší 21/1982/3 Sb.;Ruší 25/1986/2 Sb.;Ruší 25/1979/3 Sb.;Ruší 25/1979/6 Sb.;Ruší 36/1982/3 Sb.;Ruší 3/1978/2 Sb.;Ruší 11/1985/5 Sb.;Ruší 13/1985/1 Sb.;Ruší 16/1985/3 Sb.;Ruší 16/1987/6 Sb.;Ruší 17/1982/1 Sb.;Ruší 23/1981/4 Sb.;Ruší 22/1978/13 Sb.)

29/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 41/1988/2 Sb.)

19/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1990    Zrušeno: 01.08.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Zavřít
MENU