Sbírka předpisů 1989 - podle účinnosti | Sbírka právních předpisů - Zákony online - Vyhlášky

Sbírka předpisů 1989 - podle účinnosti

213/1989 Sb.

Účinnost od: 30.12.1989    Zrušeno: 01.02.2001

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 133/1989 Sb. ČR vydání;Mění 136/1989 Sb. SR vydání)

206/1989 Sb.

Účinnost od: 30.12.1989

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 42/1989 Sb. ČR vydání;Mění 99/1989 Sb. SR vydání)

184/1989 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989    Zrušeno: 01.03.1991

Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění
(Mění 31/1989 Sb.)

183/1989 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989

Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů

182/1989 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 143/1968 Sb.)

178/1989 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydávají vysvětlivky k celnímu sazebníku obchodního zboží

167/1989 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR
(Ruší 124/1989 Sb.)

165/1989 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsednictva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
(Ruší 18/1989 Sb.;Ruší 43/1989 Sb.)

164/1989 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989

Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
(Ruší 17/1989 Sb.;Ruší 34/1989 Sb.)

161/1989 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 143/1968 Sb.)

36/1989/7 Sb.

Účinnost od: 28.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 1/1983/2 Sb.;Ruší 25/1983/7 Sb.)

34/1989/8 Sb.

Účinnost od: 22.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1989/5 Sb.

Účinnost od: 22.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

139/1989 Sb.

Účinnost od: 15.12.1989

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého

138/1989 Sb.

Účinnost od: 15.12.1989

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka

123/1989 Sb.

Účinnost od: 12.12.1989    Zrušeno: 12.01.1990

Usnesení České národní rady k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

150/1989 Sb.

Účinnost od: 08.12.1989

Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989

20/1989 Sb.

Účinnost od: 02.12.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)

127/1989 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon
(Mění 9/1967 Sb. § 2 až 9 a § 18 písm. a))

121/1989 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989    Zrušeno: 01.09.2004

Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu
(Mění 9/1967 Sb.)

120/1989 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu
(Ruší 89/1961 Sb.)

113/1989 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

112/1989 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice
(Ruší 56/1958 Ú.l.)

36/1989/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

35/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1989/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1989/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

135/1989 Sb.

Účinnost od: 30.11.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky
(Mění 100/1960 Sb.)

30/1989/1 Sb.

Účinnost od: 28.11.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

124/1989 Sb.

Účinnost od: 27.11.1989    Zrušeno: 28.12.1989

Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromažděnia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky

185/1989 Sb.

Účinnost od: 02.11.1989    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky

118/1989 Sb.

Účinnost od: 02.11.1989    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb.
(Mění 41/1985 Sb.)

107/1989 Sb.

Účinnost od: 02.11.1989    Zrušeno: 01.07.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 58 (Plzeň - město XV)

106/1989 Sb.

Účinnost od: 02.11.1989    Zrušeno: 01.07.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a č. 160

117/1989 Sb.

Účinnost od: 01.11.1989    Zrušeno: 24.11.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.
(Mění 12/1968 Sb.)

26/1989/8 Sb.

Účinnost od: 01.11.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 31/1978/11 Sb.)

9/1989/4 Sb.

Účinnost od: 01.11.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1989    Zrušeno: 01.02.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

114/1989 Sb.

Účinnost od: 18.10.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 172/1988 Sb. SR vydání;Mění 71/1989 Sb. SR vydání;Mění 80/1989 Sb. ČR vydání)

111/1989 Sb.

Účinnost od: 18.10.1989    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev

108/1989 Sb.

Účinnost od: 18.10.1989    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
(Mění 96/1987 Sb.)

126/1989 Sb.

Účinnost od: 10.10.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích

102/1989 Sb.

Účinnost od: 01.10.1989    Zrušeno: 13.12.1996

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě
(Ruší 22/1983 Sb.;Ruší 90/1979 Sb.)

100/1989 Sb.

Účinnost od: 01.10.1989    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů
(Mění 28/1977 Sb. § 3 odst. 3)

35/1989/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 1/1983/3 Sb.)

29/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

105/1989 Sb.

Účinnost od: 29.09.1989    Zrušeno: 21.01.2001

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provou), v části nákladů českého vydání
(Mění 99/1989 Sb. ČR vydání)

26/1989/7 Sb.

Účinnost od: 29.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1989/4 Sb.

Účinnost od: 29.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1989/1 Sb.

Účinnost od: 29.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1989/3 Sb.

Účinnost od: 25.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 7/1977/11 Sb.)

24/1989/2 Sb.

Účinnost od: 25.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

89/1989 Sb.

Účinnost od: 16.09.1989

Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků, schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1989 č. 175

26/1989/6 Sb.

Účinnost od: 05.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 7/1983/2 Sb.;Ruší 13/1983/7 Sb.;Ruší 24/1983/11 Sb.;Ruší 24/1983/12 Sb.)

87/1989 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků

86/1989 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků

82/1989 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989    Zrušeno: 01.02.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o kolektivních smlouvách
(Ruší 119/1985 Sb.)

76/1989 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989    Zrušeno: 27.07.2005

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
(Ruší 105/1982 Sb.)

66/1989 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
(Ruší 106/1982 Sb.)

59/1989 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989    Zrušeno: 20.02.1992

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory
(Ruší 19/1979/2 Sb.)

26/1989/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1989/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1978/10 Sb.;Ruší 6/1983/3 Sb.;Ruší 10/1982/8 Sb.)

95/1989 Sb.

Účinnost od: 31.08.1989

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb
(Ruší 13/1988 Sb.)

90/1989 Sb.

Účinnost od: 31.08.1989    Zrušeno: 27.08.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.
(Mění 57/1979 Sb.)

88/1989 Sb.

Účinnost od: 31.08.1989    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač

579/1992 Sb.

Účinnost od: 22.08.1989

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

83/1989 Sb.

Účinnost od: 15.08.1989    Zrušeno: 06.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 171

212/1989 Sb.

Účinnost od: 05.08.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní

84/1989 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
(Ruší 9/1988 Sb.;Ruší 180/1988 Sb.)

81/1989 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989    Zrušeno: 01.01.1992

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinném projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů a konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce

75/1989 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla
(Mění 139/1983 Sb.)

70/1989 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989

Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
(Ruší 48/1980 Sb.)

65/1989 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
(Ruší 111/1979 Sb.)

26/1989/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1989/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1989/6 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1989/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1989/1 Sb.

Účinnost od: 31.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

79/1989 Sb.

Účinnost od: 24.07.1989    Zrušeno: 01.06.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs

73/1989 Sb.

Účinnost od: 15.07.1989    Zrušeno: 06.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 137 (Znojmo)

72/1989 Sb.

Účinnost od: 15.07.1989    Zrušeno: 06.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 38 (Nymburk)

101/1989 Sb.

Účinnost od: 06.07.1989    Zrušeno: 16.12.1993

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci
(Ruší 12/1969 Sb.;Ruší 6/1976 Sb.;Ruší 17/1980 Sb.;Ruší 73/1980 Sb.)

97/1989 Sb.

Účinnost od: 05.07.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou
(Ruší 69/1961 Sb.)

74/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
(Mění 136/1985 Sb.)

69/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
(Ruší 25/1987 Sb.;Ruší 40/1984 Sb.;Ruší 3/1982 Sb.)

68/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o organizaci Československé státní dráhy
(Ruší 134/1934 Sb.)

67/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o národohospodářském plánování
(Ruší 145/1970 Sb.;Ruší 49/1981 Sb.)

64/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
(Mění 14/1988 Sb.)

63/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989

Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti

60/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy

51/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989

Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

50/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťování nerastov

46/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
(Mění 120/1962 Sb. § 1 až 15 a § 17 a 18;Ruší 45/1967 Sb.)

37/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
(Mění 120/1962 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

29/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu

26/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989

Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

22/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989

Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
(Ruší 36/1985/5 Sb.;Ruší 34/1981/25 Sb.;Ruší 263/1957 Ú.l.;Ruší 4/1986/29 Sb.;Ruší 720/1947 Ú.l.;Ruší 26/1980/7 Sb.;Ruší 11/1987/10 Sb.;Ruší 21/1982/6 Sb.;Ruší 7/1987/8 Sb.;Ruší 19/1985/7 Sb.)

21/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí

98/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1989    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
(Ruší 91/1974 Sb.)

77/1989 Sb.

Účinnost od: 30.06.1989    Zrušeno: 16.01.1992

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku, v českém a slovenském vydání
(Mění 235/1988 Sb. ČR vydání SR vydání)

17/1989/4 Sb.

Účinnost od: 23.06.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 26/1983/7 Sb.)

17/1989/2 Sb.

Účinnost od: 23.06.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

96/1989 Sb.

Účinnost od: 16.06.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou

93/1989 Sb.

Účinnost od: 16.06.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

58/1989 Sb.

Účinnost od: 09.06.1989    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny)

57/1989 Sb.

Účinnost od: 09.06.1989    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 207 (Praha 5 - sídliště Barrandov I)

56/1989 Sb.

Účinnost od: 09.06.1989    Zrušeno: 06.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 93 (Louny - východ) a č. 150 (Prostějov)

55/1989 Sb.

Účinnost od: 01.06.1989

Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

54/1989 Sb.

Účinnost od: 01.06.1989

Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace

18/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1989/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1989/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 27/1979/3 Sb.)

53/1989 Sb.

Účinnost od: 25.05.1989

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, v slovenském vydání
(Mění 188/1988 Sb. SR vydání)

98/1989 Sb.

Účinnost od: 23.05.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

49/1989 Sb.

Účinnost od: 19.05.1989    Zrušeno: 01.03.1990

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

92/1989 Sb.

Účinnost od: 16.05.1989    Zrušeno: 11.09.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci

14/1989 Sb.

Účinnost od: 01.05.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy

14/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1989    Zrušeno: 01.07.2000

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos Federálního ministerstva dopravy a spojů č. 19 404/1988-0320 o odměňování posádek československých námořních lodí
(Ruší 16/1981/1 Sb.)

9/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1989/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1989 Sb.

Účinnost od: 14.04.1989    Zrušeno: 28.12.1989

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku

30/1989 Sb.

Účinnost od: 14.04.1989    Zrušeno: 01.02.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku

42/1989 Sb.

Účinnost od: 09.04.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních
(Ruší 66/1962 Sb.)

25/1989 Sb.

Účinnost od: 06.04.1989    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 124 (okr. Teplice)

24/1989 Sb.

Účinnost od: 06.04.1989    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 44 (Český Těšín II)

47/1989 Sb.

Účinnost od: 05.04.1989    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin

45/1989 Sb.

Účinnost od: 05.04.1989    Zrušeno: 01.10.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o poslancoch Slovenskej národnej rady

44/1989 Sb.

Účinnost od: 05.04.1989    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
(Ruší

Zavřít
MENU