Sbírka předpisů 1988 - podle účinnosti

246/1988 Sb.

Účinnost od: 30.12.1988

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 15/1988 Sb. SR vydání;Mění 150/1988 Sb. ČR vydání;Mění 182/1988 Sb. ČR vydání;Mění 188/1988 Sb. SR vydání;Mění 223/1988 Sb. ČR vydání SR vydání)

245/1988 Sb.

Účinnost od: 30.12.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia
(Ruší 12/1964 Sb.)

50/1988/8 Sb.

Účinnost od: 30.12.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 10/1979/3 Sb.)

50/1988/10 Sb.

Účinnost od: 30.12.1988    Zrušeno: 01.07.2005

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

49/1988/4 Sb.

Účinnost od: 30.12.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná

225/1988 Sb.

Účinnost od: 29.12.1988    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů
(Ruší 12/1975 Ú.v.;Ruší 13/1975 Ú.v.)

201/1988 Sb.

Účinnost od: 29.12.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 117 (Brno V)

200/1988 Sb.

Účinnost od: 29.12.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice)

199/1988 Sb.

Účinnost od: 29.12.1988    Zrušeno: 06.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad)

47/1988/9 Sb.

Účinnost od: 29.12.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 26/1979/2 Sb.;Ruší 30/1979/4 Sb.)

47/1988/8 Sb.

Účinnost od: 23.12.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

47/1988/1 Sb.

Účinnost od: 21.12.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

202/1988 Sb.

Účinnost od: 14.12.1988    Zrušeno: 30.10.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií

196/1988 Sb.

Účinnost od: 14.12.1988    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965., o prokuratuře
(Mění 36/1964 Sb.;Mění 60/1965 Sb.)

47/1988/2 Sb.

Účinnost od: 14.12.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1989 Sb.

Účinnost od: 10.12.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských
(Ruší 18/1931 Sb.;Ruší 19/1931 Sb.)

5/1989 Sb.

Účinnost od: 07.12.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků

183/1988 Sb.

Účinnost od: 02.12.1988    Zrušeno: 28.01.1992

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 127/1988 Sb. ČR vydání SR vydání)

61/1989 Sb.

Účinnost od: 01.12.1988    Zrušeno: 21.09.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin

178/1988 Sb.

Účinnost od: 01.12.1988    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
(Mění 119/1984 Sb.)

177/1988 Sb.

Účinnost od: 01.12.1988    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách
(Mění 11/1979 Sb.;Mění 68/1964 Sb.)

47/1988/11 Sb.

Účinnost od: 01.12.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

41/1988/8 Sb.

Účinnost od: 01.12.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

41/1988/7 Sb.

Účinnost od: 01.12.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

41/1988/3 Sb.

Účinnost od: 30.11.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

176/1988 Sb.

Účinnost od: 29.11.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město)

170/1988 Sb.

Účinnost od: 29.11.1988

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

181/1988 Sb.

Účinnost od: 15.11.1988    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon
(Mění 51/1986 Sb.)

180/1988 Sb.

Účinnost od: 15.11.1988    Zrušeno: 01.08.1989

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozních cla
(Mění 9/1988 Sb.)

179/1988 Sb.

Účinnost od: 15.11.1988    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
(Mění 41/1985 Sb.)

165/1988 Sb.

Účinnost od: 15.11.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
(Mění 42/1966 Sb.)

163/1988 Sb.

Účinnost od: 15.11.1988    Zrušeno: 15.04.1991

Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
(Ruší 128/1985 Sb.)

169/1988 Sb.

Účinnost od: 14.11.1988

Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou

47/1988/12 Sb.

Účinnost od: 14.11.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 33/1981/8 Sb.;Ruší 37/1980/4 Sb.)

168/1988 Sb.

Účinnost od: 01.11.1988    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV

162/1988 Sb.

Účinnost od: 01.11.1988    Zrušeno: 31.05.1991

Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
(Ruší 111/1985 Sb.;Ruší 22/1987/3 Sb.)

26/1988/8 Sb.

Účinnost od: 01.11.1988    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1989/1 Sb.

Účinnost od: 28.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 25/1982/5 Sb.)

167/1988 Sb.

Účinnost od: 27.10.1988

Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 27. října 1988

166/1988 Sb.

Účinnost od: 26.10.1988

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 44/1988 Sb. SR vydání;Mění 71/1988 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 72/1988 Sb. ČR vydání SR vydání)

164/1988 Sb.

Účinnost od: 26.10.1988    Zrušeno: 26.06.1992

Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
(Mění 100/1982 Sb.)

159/1988 Sb.

Účinnost od: 26.10.1988    Zrušeno: 16.03.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady

242/1988 Sb.

Účinnost od: 15.10.1988    Zrušeno: 30.09.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

154/1988 Sb.

Účinnost od: 15.10.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice)

153/1988 Sb.

Účinnost od: 15.10.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 123 (Praha 6)

35/1988/1 Sb.

Účinnost od: 14.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

240/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 51/1976 Sb.)

189/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.08.1991

Úplné znění zákona ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 14. prosince 1979 č. 99 Sb., zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb.

152/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 27.05.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Ruší 94/1984 Sb.;Ruší 109/1979 Sb.;Ruší 4/1982 Sb.;Ruší 18/1982 Sb.;Ruší 3/1985/5 Sb.;Ruší 71/1982 Sb.;Ruší 142/1982 Sb.;Ruší 130/1975 Sb.;Ruší 15/1983 Sb.;Ruší 10/1981/9 Sb.;Ruší 8/1967/1 Sb.;Ruší 20/1981/8 Sb.)

151/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Ruší 112/1979 Sb.;Ruší 134/1975 Sb.;Ruší 143/1982 Sb.;Ruší 19/1982 Sb.;Ruší 5/1982 Sb.;Ruší 92/1984 Sb.;Ruší 148/1976 Sb.)

150/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
(Mění 104/1964 Sb.)

149/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Ruší 20/1984/5 Sb.;Ruší 108/1979 Sb.;Ruší 15/1982 Sb.;Ruší 78/1982 Sb.;Ruší 144/1983 Sb.;Mění 124/1967 Sb.;Mění 128/1975 Sb. ruší vše s vyjímkou § 132 až 134, § 139, části páté a přílohy č. 2;Ruší 131/1984 Sb.;Ruší 45/1965/2 Sb.)

148/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/1979 Sb.)

147/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.
(Mění 95/1968 Sb.)

117/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.06.1992

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
(Ruší 48/1985 Sb.;Ruší 12/1980 Sb.;Mění 74/1982 Sb. články II až IV a část I přílohy, včetně označení části II této přílohy;Ruší 136/1975 Sb.)

114/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Ruší 78/1979 Sb.;Ruší 129/1975 Sb.;Ruší 126/1979 Sb.;Ruší 51/1982 Sb.;Ruší 138/1982 Sb.;Ruší 10/1982 Sb.;Ruší 32/1983 Sb.;Ruší 119/1983 Sb.)

106/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Ruší 79/1979 Sb.;Ruší 11/1982 Sb.;Ruší 132/1975 Sb.;Ruší 101/1982 Sb.;Ruší 140/1982 Sb.;Ruší 36/1983 Sb.;Ruší 122/1983 Sb.;Ruší 127/1979 Sb.;Ruší 53/1982 Sb.)

103/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
(Mění 103/1964 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

100/1988 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon o sociálním zabezpečení
(Ruší 150/1979 Sb.;Ruší 39/1982 Sb.;Ruší 53/1987 Sb.;Mění 106/1971 Sb.;Mění 121/1975 Sb.;Mění 161/1968 Sb.;Mění 71/1970 Sb.;Ruší 108/1984 Sb.;Ruší 7/1982 Sb.;Ruší 76/1979 Sb.)

49/1988/8 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

41/1988/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

41/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

35/1988/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

30/1988/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 6/1984/9 Sb.)

30/1988/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

30/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1988/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1988/11 Sb.

Účinnost od: 01.10.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 19/1983/17 Sb.)

156/1988 Sb.

Účinnost od: 30.09.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
(Ruší 137/1985 Sb.;Ruší 138/1985 Sb.;Ruší 49/1977 Sb.;Ruší 50/1977 Sb.)

155/1988 Sb.

Účinnost od: 30.09.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků
(Ruší 136/1979 Sb.;Ruší 73/1985 Sb.)

34/1988/1 Sb.

Účinnost od: 30.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

91/1989 Sb.

Účinnost od: 27.09.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky

141/1988 Sb.

Účinnost od: 21.09.1988    Zrušeno: 09.08.2000

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
(Mění 93/1951 Sb.)

30/1988/1 Sb.

Účinnost od: 20.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1988/5 Sb.

Účinnost od: 09.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1988/4 Sb.

Účinnost od: 09.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

139/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 01.01.2001

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 119/1988 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 94/1988 Sb. SR vydání)

138/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
(Mění 93/1982 Sb.)

137/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 21.07.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací

134/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I

133/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 16.03.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice

132/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988

Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku

125/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.
(Mění 40/1979 Sb.;Mění 54/1977 Sb.)

124/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia
(Ruší 101/1980 Sb.)

121/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 01.12.1992

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
(Ruší 87/1979 Sb.)

65/1988 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou

35/1988/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

35/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1981/18 Sb.)

29/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988    Zrušeno: 31.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Nařízení ministra vnitra č. 5 ze dne 25. července 1988, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách

29/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1988/12 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 31/1978/16 Sb.;Ruší 8/1977/6 Sb.;Ruší 11/1977/26 Sb.;Ruší 14/1977/16 Sb.;Ruší 14/1977/17 Sb.;Ruší 19/1979/16 Sb.)

24/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 7/1983/24 Sb.;Ruší 15/1981/14 Sb.;Ruší 15/1981/4 Sb.;Ruší 15/1981/5 Sb.;Ruší 26/1981/1 Sb.)

30/1988/3 Sb.

Účinnost od: 31.08.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

131/1988 Sb.

Účinnost od: 16.08.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
(Mění 42/1966 Sb.)

128/1988 Sb.

Účinnost od: 16.08.1988    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš

27/1988/2 Sb.

Účinnost od: 16.08.1988    Zrušeno: 12.05.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

143/1988 Sb.

Účinnost od: 06.08.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

140/1988 Sb.

Účinnost od: 01.08.1988    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)

123/1988 Sb.

Účinnost od: 01.08.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží

26/1988/9 Sb.

Účinnost od: 01.08.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1988    Zrušeno: 21.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1988/6 Sb.

Účinnost od: 01.08.1988    Zrušeno: 01.09.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

146/1988 Sb.

Účinnost od: 30.07.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

126/1988 Sb.

Účinnost od: 29.07.1988

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 102/1988 Sb. ČR vydání SR vydání)

122/1988 Sb.

Účinnost od: 29.07.1988    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs

161/1988 Sb.

Účinnost od: 28.07.1988    Zrušeno: 02.05.1995

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

112/1988 Sb.

Účinnost od: 08.07.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2)

80/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

71/1989 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

184/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb.

158/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.)

157/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

142/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon České národní rady o vnitřním obchodě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

119/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
(Ruší 90/1984 Sb.)

118/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 21.03.1994

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu

116/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
(Mění 127/1981 Sb.)

115/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
(Mění 111/1967 Sb.;Mění 69/1967 Sb.;Ruší 151/1982 Sb.;Ruší 161/1951 Ú.l.)

111/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národními výbormi
(Ruší 150/1980 Sb.)

110/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
(Ruší 81/1980 Sb.)

109/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu

108/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
(Mění 130/1981 Sb.)

107/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 23.11.1990

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon o národných výboroch
(Mění 43/1968 Sb.;Mění 69/1967 Sb.;Ruší 155/1982 Sb.)

104/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
(Ruší 11/1963/1 Sb.;Ruší 22/1963/2 Sb.;Ruší 43/1961/1 Sb.;Ruší 261/1957 Ú.l.;Ruší 264/1957 Ú.l.)

102/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
(Ruší 21/1987 Sb.;Mění 42/1980 Sb.;Ruší 157/1980 Sb.;Ruší 167/1980 Sb.;Ruší 54/1981 Sb.)

101/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.09.1997

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o certifikaci výrobků

99/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
(Mění 121/1962 Sb.)

98/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
(Ruší 19/1954 Ú.l.;Mění 109/1964 Sb.;Mění 114/1964 Sb. ruší všechna ustanovení s výjimkou § 10;Mění 48/1980 Sb. ruší § 47 a 49;Mění 91/1974 Sb. ruší § 4;Ruší 72/1970 Sb.;Ruší 64/1966 Sb.;Ruší 43/1975 Sb.)

97/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
(Ruší 90/1961 Sb.)

96/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 20.12.1991

Vyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
(Ruší 180/1958 Ú.l.;Ruší 90/1961 Sb.;Ruší 5/1959 Ú.l.)

95/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 24.06.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
(Mění 123/1975 Sb.)

94/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.06.1990

Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví
(Mění 40/1964 Sb. § 508 odst. 2 a vypouští se označení odstavce 1)

92/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 20.12.1991

Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využivání ložisek nevyhrazených nerostů

90/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 15.05.1990

Zákon o zemědělském družstevnictví
(Ruší 138/1975 Sb. část II a III;Ruší 122/1975 Sb.;Ruší 137/1975 Sb.;Ruší 159/1975 Sb.;Ruší 160/1975 Sb.;Ruší 18/1977/1 Sb.;Ruší 25/1986 Sb.;Ruší 100/1983 Sb.)

89/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
(Ruší 116/1975 Sb.)

88/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.05.1990

Zákon o státním podniku

86/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov

85/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.09.2004

Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů
(Ruší 216/1957 Ú.l.)

83/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 10.09.1990

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky

80/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 20.12.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů

79/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch

78/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
(Ruší 260/1957 Ú.l.)

77/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb.
(Mění 60/1964 Sb.)

76/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
(Ruší 85/1965 Sb.;Ruší 12/1964 Sb.)

72/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
(Ruší 6/1984/10 Sb.;Mění 7/1987 Ú.v.;Ruší 13/1981/15 Sb.;Ruší 31/1965/1 Sb.)

71/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách

70/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach

69/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe

68/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 27.01.1998

Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních

67/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
(Ruší 18/1986/10 Sb.)

66/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
(Mění 239/1959 Ú.l.;Ruší 117/1959 Ú.l.;Ruší 181/1959 Ú.l.)

64/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 09.08.1991

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.
(Mění 118/1971 Sb.)

62/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
(Ruší 11/1958 Sb. ruší § 1 až 3 a § 5 až 9)

61/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
(Ruší 50/1982 Sb.;Ruší 24/1972 Sb.;Ruší 259/1957 Ú.l.;Ruší 62/1965 Sb.)

52/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
(Mění 11/1958 Sb. ruší § 1 až 3 a § 5 až 9 pro SR)

51/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
(Ruší 42/1972 Sb.;Ruší 62/1965 Sb.)

44/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
(Mění 11/1958 Sb.;Ruší 41/1957 Sb.)

30/1988/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1988/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 11/1984/1 Sb.;Ruší 25/1986/1 Sb.)

26/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.08.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1988/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 1/1984/2 Sb.;Ruší 16/1983/2 Sb.;Ruší 8/1985/11 Sb.)

26/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 14/1977/3 Sb.)

23/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1988/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1988/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 12. ledna 1988 č. 3760/1987-12 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

4/1988/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988    Zrušeno: 01.04.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 29. prosince 1987 čj. 4555/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech
(Ruší 13/1962/1 Sb.)

120/1988 Sb.

Účinnost od: 30.06.1988    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
(Mění 159/1970 Sb. § 2)

113/1988 Sb.

Účinnost od: 23.06.1988    Zrušeno: 01.01.1995

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 65/1988 Sb. SR vydání;Mění 89/1987 Sb. SR vydání)

105/1988 Sb.

Účinnost od: 16.06.1988    Zrušeno: 01.05.1990

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 88/1988 Sb. ČR vydání)

77/1990 Sb.

Účinnost od: 06.06.1988

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu

48/1989 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

136/1988 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu a úmluvě sjednané výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. Prosince 1987 a 4. ledna 1988

82/1988 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů

81/1988 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách
(Mění 33/1984 Sb.)

74/1988 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
(Mění 172/1982 Sb.)

59/1988 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky

58/1988 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace

20/1988 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 23.05.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti
(Ruší 172/1957 Ú.l.;Ruší 10/1975 Sb.;Ruší 4/1967 Sb.;Ruší 59/1967 Sb.;Ruší 79/1963 Sb.;Ruší 310/1951 Ú.l.;Ruší 33/1968/2 Sb.;Ruší 5/1971 Sb.)

50/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

41/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 2/1976/5 Sb.)

26/1988/6 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1988/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 9/1987/1 Sb.)

17/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1988    Zrušeno: 21.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

87/1988 Sb.

Účinnost od: 30.05.1988

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 60/1988 Sb. ČR vydání SR vydání)

16/1988/7 Sb.

Účinnost od: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 29/1981/3 Sb.;Ruší 20/1984/32 Sb.)

16/1988/4 Sb.

Účinnost od: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 2/1982/7 Sb.)

16/1988/3 Sb.

Účinnost od: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 11/1980/2 Sb.;Ruší 9/1983/7 Sb.)

73/1988 Sb.

Účinnost od: 24.05.1988    Zrušeno: 16.03.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča

46/1988 Sb.

Účinnost od: 04.05.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ)

45/1988 Sb.

Účinnost od: 04.05.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X)

57/1988 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka

56/1988 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské

55/1988 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavbě poštovních známek PRAGA 1988

40/1988 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád
(Mění 108/1982 Sb.)

39/1988 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 01.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.
(Mění 51/1985 Sb.)

38/1988 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.
(Mění 50/1985 Sb.)

37/1988 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 31.03.1992

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
(Ruší 125/1978 Sb.)

41/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1988/9 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 18/1986/2 Sb.)

12/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 1/1979/2 Sb.)

10/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1988/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1988    Zrušeno: 01.04.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 11. 1. 1988 čj. 71/1988 o důlní degazaci
(Ruší 36/1965/1 Sb.)

63/1988 Sb.

Účinnost od: 21.04.1988    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov

60/1988 Sb.

Účinnost od: 21.04.1988

Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
(Mění 118/1983 Sb.;Mění 147/1970 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 34/1970 Sb.;Ruší 125/1973 Sb.;Ruší 25/1976 Sb.;Ruší 58/1971 Sb.)

53/1988 Sb.

Účinnost od: 20.04.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku
(Mění 4/1959 Sb.)

50/1988 Sb.

Účinnost od: 20.04.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
(Mění 207/1968 Sb.)

49/1988 Sb.

Účinnost od: 20.04.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou

48/1988 Sb.

Účinnost od: 19.04.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 22/1988 Sb. ČR vydání SR vydání)

43/1988 Sb.

Účinnost od: 19.04.1988

Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou

42/1988 Sb.

Účinnost od: 19.04.1988    Zrušeno: 19.07.1990

Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
(Mění 126/1970 Sb.;Ruší 147/1979 Sb.;Ruší 157/1973 Sb.)

10/1988/4 Sb.

Účinnost od: 15.04.1988    Zrušeno: 15.02.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1988/5 Sb.

Účinnost od: 15.04.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 44/1980/4 Sb.)

31/1988 Sb.

Účinnost od: 14.04.1988

Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40

135/1988 Sb.

Účinnost od: 11.04.1988    Zrušeno: 02.12.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Mezinárodní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

129/1988 Sb.

Účinnost od: 11.04.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu

27/1988 Sb.

Účinnost od: 08.04.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 - Chvaletice

26/1988 Sb.

Účinnost od: 08.04.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 (Nové Sedlo)

25/1988 Sb.

Účinnost od: 08.04.1988    Zrušeno: 01.03.1990

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

84/1988 Sb.

Účinnost od: 03.04.1988

Vyhláška federálního ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu

70/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.
(Mění 244/1995 Sb.)

24/1988 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra

23/1988 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj

19/1988 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
(Ruší 47/1966 Sb.)

18/1988 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988    Účinnost do: 01.01.1991

Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie

8/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1988/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - směrnice ze dne 25. ledna 1988 č. R-38/1988, kterými se mění směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 3. června 1986 č. R-36/1986 o odměňování odborných pracovníků ve Státní bance Československé

4/1988/11 Sb.

Účinnost od: 01.04.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos z 30. decembra 1987 č. 2-3100/1987 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie
(Ruší 6/1983/10 Sb.)

32/1988 Sb.

Účinnost od: 30.03.1988    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II

7/1988/1 Sb.

Účinnost od: 21.03.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

54/1988 Sb.

Účinnost od: 02.03.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací

22/1988 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
(Ruší 194/1964 Sb.)

21/1988 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti

17/1988 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 09.08.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
(Mění 3/1987 Sb.)

14/1988 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
(Ruší 62/1982 Sb.;Ruší 104/1981 Sb.)

11/1988 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
(Ruší 194/1964 Sb.)

7/1988 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí
(Ruší 102/1968 Sb.)

7/1988/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1978/24 Sb.)

6/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 29.05.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1988/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos č. 1/1988 ze dne 28. ledna 1988 čj. 304/104/88 o odměňování pracovníků společného československo-sovětského inženýrsko-dodavatelského podniku Škoda-Uralmaš

1/1988/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1987/15 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 01.08.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1987/12 Sb.

Účinnost od: 01.03.1988    Zrušeno: 01.02.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1988 Sb.

Účinnost od: 26.02.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí

4/1988 Sb.

Účinnost od: 13.02.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (okr. Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec nad Nisou)

3/1988 Sb.

Účinnost od: 13.02.1988    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 - Velké Losiny

12/1988 Sb.

Účinnost od: 01.02.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.
(Ruší 54/1959 Ú.l.;Mění 44/1978 Sb.)

2/1988 Sb.

Účinnost od: 01.02.1988    Zrušeno: 01.05.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
(Ruší 158/1982 Sb.)

1/1988 Sb.

Účinnost od: 01.02.1988    Zrušeno: 01.05.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru
(Ruší 154/1982 Sb.)

4/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 18. ledna 1988 čj. 514-36671-5144,131187, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 8. 1977 čj. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům, ve znění výnosu ze dne 7. prosince 1983 čj. 314-5901-3120,051083
(Ruší 4/1984/7 Sb.)

4/1988/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - Výnos ze dne 27. ledna 1988 čj. 6 640/1988-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 27. listopadu 1981 čj. 22 699/1981-03 o odměňování dělníků

1/1988/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1988/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1988    Zrušeno: 31.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1988 Sb.

Účinnost od: 29.01.1988    Zrušeno: 31.08.1989

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb
(Ruší 21/1979/1 Sb.)

10/1988 Sb.

Účinnost od: 29.01.1988    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
(Mění 45/1986 Sb.)

9/1988 Sb.

Účinnost od: 29.01.1988    Zrušeno: 01.08.1989

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla

8/1988 Sb.

Účinnost od: 29.01.1988

Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

6/1988 Sb.

Účinnost od: 29.01.1988    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II

5/1988 Sb.

Účinnost od: 29.01.1988    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok

1/1988/5 Sb.

Účinnost od: 25.01.1988    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

75/1988 Sb.

Účinnost od: 05.01.1988    Zrušeno: 24.05.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

160/1988 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně

6/1988/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1988/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - zoznam mestských a miestnych národných výborov, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1988

1/1988/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 23/1983/10 Sb.)

1/1988/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 20/1987/2 Sb.;Ruší 13/1986/7 Sb.;Ruší 18/1986/6 Sb.;Ruší 25/1983/2 Sb.;Ruší 28/1985/2 Sb.)

1/1988/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 19/1986/3 Sb.)

1/1988/20 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 21.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1988/19 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.07.1998

Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987, kterým se upravuje dokumentace staveb jaderných elektráren, reg. částka 1/1988 Sb.
(Ruší 22/1984/20 Sb.)

1/1988/18 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.04.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1988/17 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1988/16 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1988/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1988/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1988/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1988/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1986/12 Sb.)

121/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů

118/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území

117/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat

116/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti

115/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o podnikovej veterinárnej službe

114/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.09.1992

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti

113/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě

112/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou

111/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988

110/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky

109/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988

108/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 28.09.1999

Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky

107/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Účinnost do: 01.01.1989

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988

105/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona
(Ruší 46/1966 Sb.)

102/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
(Ruší 21/1982 Sb.;Ruší 145/1982 Sb.;Ruší 129/1979 Sb.)

99/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
(Ruší 6/1987/6 Sb.)

98/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
(Mění 65/1965 Sb.)

97/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Účinnost do: 01.01.1989

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988

95/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
(Ruší 23/1986 Sb.)

94/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 31.05.1991

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky

93/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 31.05.1991

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem

92/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci

91/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
(Mění 143/1970 Sb.)

89/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1995

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
(Mění 80/1957 Sb. § 18;Ruší 38/1963 Sb.)

88/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1995

Zákon o státní energetické inspekci
(Mění 133/1970 Sb. § 59;Ruší 64/1962 Sb.;Ruší 314/1952 Ú.l.)

87/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 28.09.1999

Zákon o veterinární péči
(Ruší 145/1978 Sb.;Ruší 11/1980/3 Sb.;Ruší 89/1972 Sb.;Ruší 97/1972 Sb.;Ruší 69/1974 Sb.;Ruší 1/1979/5 Sb.;Ruší 140/1975 Sb.;Mění 60/1961 Sb. § 7 písm. d);Ruší 154/1961 Sb.;Ruší 156/1968 Sb.;Ruší 49/1963 Sb.;Ruší 144/1969 Sb.;Ruší 66/1961 Sb.;Ruší 123/1970 Sb.;Ruší 124/1970 Sb.)

27/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej pamiatkovej starostlivosti
(Ruší 208/1928 Sb.;Ruší 247/1959 Ú.v.;Ruší 251/1959 Ú.v.;Mění 60/1961 Sb. § 11 písm. b) pokiaľ sa vzťahuje na kultúrne pamiatky.;Ruší 37/1962 Sb.;Ruší 7/1958 Sb.)

20/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Zákon České národní rady o státní památkové péči
(Mění 60/1961 Sb. ruší § 11 písm. b);Ruší 116/1959 Ú.l.;Ruší 118/1959 Ú.l.;Ruší 22/1958 Sb.;Ruší 56/1960 Sb.;Ruší 98/1959 Ú.l.;Ruší 99/1959 Ú.l.)

26/1987/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1980/6 Sb.)

26/1987/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 7/1985/7 Sb.)

26/1987/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 5/1976/5 Sb.)

26/1987/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1987/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 31.12.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1987/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1987/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1987/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1987/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1987/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1988    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Zavřít
MENU