Sbírka předpisů 1987 - podle účinnosti

100/1987 Sb.

Účinnost od: 31.12.1987    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice)

26/1987/9 Sb.

Účinnost od: 29.12.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1987/1 Sb.

Účinnost od: 29.12.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

41/1988 Sb.

Účinnost od: 23.12.1987    Zrušeno: 04.05.2011

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

104/1987 Sb.

Účinnost od: 16.12.1987

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona
(Ruší 46/1966 Sb.)

101/1987 Sb.

Účinnost od: 16.12.1987    Zrušeno: 16.03.1990

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava-sever

2/1988/2 Sb.

Účinnost od: 15.12.1987    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

90/1987 Sb.

Účinnost od: 02.12.1987    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun

1/1988/14 Sb.

Účinnost od: 01.12.1987    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1987/6 Sb.

Účinnost od: 01.12.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1987/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/14 Sb.

Účinnost od: 01.12.1987    Zrušeno: 01.07.1996

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

96/1987 Sb.

Účinnost od: 30.11.1987    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny

21/1987/5 Sb.

Účinnost od: 17.11.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1987/4 Sb.

Účinnost od: 17.11.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1987/2 Sb.

Účinnost od: 15.11.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1988 Sb.

Účinnost od: 07.11.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými

25/1987/7 Sb.

Účinnost od: 01.11.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1987/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1987    Zrušeno: 01.11.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 31/1984/3 Sb.)

21/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1987    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

85/1987 Sb.

Účinnost od: 30.10.1987    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
(Mění 60/1980 Sb.)

78/1987 Sb.

Účinnost od: 30.10.1987    Zrušeno: 01.03.1990

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

20/1987/3 Sb.

Účinnost od: 30.10.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

83/1987 Sb.

Účinnost od: 15.10.1987    Zrušeno: 15.03.1990

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 5/1987 Sb. SR vydání)

80/1987 Sb.

Účinnost od: 15.10.1987    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 80 - Topolčany II

79/1987 Sb.

Účinnost od: 15.10.1987    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 26 - Tvrdošín

29/1988 Sb.

Účinnost od: 14.10.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek

35/1988 Sb.

Účinnost od: 05.10.1987    Zrušeno: 02.01.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

1/1988/15 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

76/1987 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
(Mění 51/1985 Sb.)

75/1987 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
(Mění 50/1985 Sb.)

73/1987 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě
(Mění 8/1983 Sb.)

72/1987 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
(Ruší 102/1969 Sb.)

66/1987 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 20.01.1992

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o České vodohospodářské inspekci
(Ruší 55/1966 Sb.;Ruší 136/1960 Sb.)

53/1987 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
(Mění 121/1975 Sb.)

32/1987 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o záväznosti Československého liekopisu
(Ruší 116/1969 Sb.;Ruší 30/1976 Sb.)

10/1987 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.02.1998

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
(Ruší 82/1969 Sb.;Ruší 24/1976 Sb.)

25/1987/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1987/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 16/1987/5 Sb.)

20/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/13 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/12 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/11 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/8 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/22 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/17 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/16 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/15 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1987/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1987    Zrušeno: 10.03.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/9 Sb.

Účinnost od: 29.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/7 Sb.

Účinnost od: 29.09.1987    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

74/1987 Sb.

Účinnost od: 25.09.1987    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice)

47/1988 Sb.

Účinnost od: 17.09.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976

70/1987 Sb.

Účinnost od: 12.09.1987    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10)

17/1987/6 Sb.

Účinnost od: 10.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 7/1977/2 Sb.)

17/1987/4 Sb.

Účinnost od: 10.09.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/19 Sb.

Účinnost od: 10.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/13 Sb.

Účinnost od: 10.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1988/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 14. 1. 1986 čj. ČIL-482-8.10.1985, kterým se prohlašují další zdroje přírodní minerální vody za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní

67/1987 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady

61/1987 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987    Zrušeno: 18.05.1990

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
(Mění 51/1975 Sb.)

47/1987 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987    Zrušeno: 15.09.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
(Ruší 94/1978 Sb.)

25/1987/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1987/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 8/1985/10 Sb.)

17/1987/12 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/11 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 19/1985/1 Sb.)

16/1987/9 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1987    Zrušeno: 26.03.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1988 Sb.

Účinnost od: 28.08.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu

68/1987 Sb.

Účinnost od: 17.08.1987    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 50 Kčs

65/1987 Sb.

Účinnost od: 08.08.1987    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 86 - Olomouc II

11/1987/6 Sb.

Účinnost od: 01.08.1987    Zrušeno: 01.12.2000

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

191/1988 Sb.

Účinnost od: 06.07.1987    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním

106/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.10.1990

Zákon o mateřském příspěvku (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)

84/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.09.1997

Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

60/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 15.12.1992

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o změnách a doplnění vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
(Mění 136/1982 Sb.)

59/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/1979 Sb.)

58/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
(Mění 104/1964 Sb.;Mění 182/1968 Sb.)

57/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 128/1975 Sb.)

56/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.10.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
(Mění 130/1984 Sb.)

54/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.09.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví
(Mění 30/1968 Sb.)

52/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce
(Mění 65/1965 Sb.)

51/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
(Mění 103/1964 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

50/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.10.1990

Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
(Mění 107/1971 Sb.)

45/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů

44/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům

43/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených
(Ruší 22/1984/10 Sb.;Ruší 81/1969 Sb.)

36/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 25.06.1992

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
(Ruší 155/1978 Sb.;Ruší 142/1976 Sb.;Ruší 7/1979/2 Sb.)

35/1987 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici

17/1987/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 28/1977/8 Sb.)

17/1987/26 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/25 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/23 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/21 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 10.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 11/1977/25 Sb.)

17/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1987/18 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 15.10.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 73/1964/2 Sb.;Ruší 36/1969/5 Sb.)

17/1987/14 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.10.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/12 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/11 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1987/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1987/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 12/1977/15 Sb.)

11/1987/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 07.09.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1986/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1986/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1987    Zrušeno: 01.05.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

86/1987 Sb.

Účinnost od: 29.06.1987    Zrušeno: 10.09.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
(Ruší 60/1969 Sb.)

55/1987 Sb.

Účinnost od: 29.06.1987    Zrušeno: 16.03.1990

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 78 - Lučenec

11/1987/5 Sb.

Účinnost od: 26.06.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1987/3 Sb.

Účinnost od: 26.06.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 3/1983/6 Sb.;Ruší 14/1982/2 Sb.;Ruší 14/1982/3 Sb.)

82/1987 Sb.

Účinnost od: 25.06.1987    Zrušeno: 30.11.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

39/1987 Sb.

Účinnost od: 09.06.1987

Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 (č. 107/1985 Sb.)
(Mění 107/1985 Sb.)

38/1987 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 01.04.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
(Ruší 16/1981 Sb.)

31/1987 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
(Ruší 16/1983/6 Sb.;Ruší 14/1976 Sb.;Ruší 111/1965 Sb.;Ruší 5/1981 Sb.;Ruší 143/1969 Sb.;Ruší 34/1968/4 Sb.;Ruší 20/1981/10 Sb.;Ruší 11/1968 Sb.)

19/1987 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár

18/1987 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 01.09.2004

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par

16/1987/6 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1987/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1987/10 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 01.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1987    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

119/1987 Sb.

Účinnost od: 17.05.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy

34/1987 Sb.

Účinnost od: 15.05.1987

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského

33/1987 Sb.

Účinnost od: 15.05.1987

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady

21/1987 Sb.

Účinnost od: 01.05.1987    Zrušeno: 01.07.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
(Mění 157/1980 Sb.)

18/1987/10 Sb.

Účinnost od: 01.05.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 23/1981/7 Sb.)

6/1987/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1986/6 Sb.)

6/1987/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

37/1987 Sb.

Účinnost od: 30.04.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
(Mění 86/1986 Sb.)

103/1987 Sb.

Účinnost od: 29.04.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
(Ruší 136/1980 Sb.)

24/1987 Sb.

Účinnost od: 28.04.1987    Zrušeno: 06.03.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč

23/1987 Sb.

Účinnost od: 28.04.1987    Zrušeno: 05.09.1990

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33

25/1987 Sb.

Účinnost od: 13.04.1987    Zrušeno: 01.07.1989

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb.
(Mění 3/1982 Sb.)

6/1987/4 Sb.

Účinnost od: 13.04.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 9/1982/2 Sb.)

6/1987/3 Sb.

Účinnost od: 13.04.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1987/11 Sb.

Účinnost od: 13.04.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

69/1987 Sb.

Účinnost od: 10.04.1987    Zrušeno: 17.10.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o železniční dopravě
(Ruší 156/1964 Sb.)

81/1987 Sb.

Účinnost od: 02.04.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

17/1987 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 01.06.1992

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.
(Mění 156/1979 Sb.;Mění 25/1967 Sb.)

16/1987 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 27.08.1991

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb.
(Mění 142/1979 Sb.;Mění 25/1967 Sb.)

13/1987 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd

12/1987 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku

9/1987 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 30.08.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách
(Mění 124/1984 Sb.)

8/1987 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení

11/1987/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 01.06.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 1/1983/1 Sb.;Ruší 8/1985/15 Sb.)

7/1987/9 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 01.01.2004

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos Českého báňského úřadu č. 9/1988 Ú. v. ČSR ze dne 16. 12. 1986, č. j. 6365/1986, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

6/1987/14 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1987 Sb.

Účinnost od: 16.03.1987    Zrušeno: 16.03.1990

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 123 - Michalovce

77/1987 Sb.

Účinnost od: 13.03.1987    Zrušeno: 27.09.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

11/1987 Sb.

Účinnost od: 10.03.1987

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 64/1986 Sb. ČR vydání SR vydání)

7/1987 Sb.

Účinnost od: 10.03.1987    Zrušeno: 28.08.1990

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II

63/1987 Sb.

Účinnost od: 07.03.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení

33/1988 Sb.

Účinnost od: 03.03.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

42/1987 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972

5/1987 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987    Zrušeno: 15.03.1990

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
(Ruší 105/1981 Sb.)

4/1987 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilišť, stredných odborných učilišť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilišť
(Ruší 167/1979 Sb.;Ruší 50/1981 Sb.;Ruší 36/1982 Sb.;Ruší 96/1982 Sb.;Ruší 95/1979 Sb.;Ruší 96/1979 Sb.)

3/1987 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987    Zrušeno: 09.08.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
(Ruší 166/1979 Sb.;Ruší 94/1979 Sb. ruší § 10 až 13;Ruší 93/1979 Sb.;Ruší 45/1981 Sb.;Ruší 42/1982 Sb.;Ruší 86/1982 Sb.;Ruší 88/1983 Sb.;Ruší 103/1983 Sb.)

1/1987 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
(Mění 106/1977 Sb.)

26/1987/16 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1987/8 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987    Zrušeno: 01.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1987/6 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1987/16 Sb.

Účinnost od: 01.03.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1988 Sb.

Účinnost od: 27.02.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

6/1987/21 Sb.

Účinnost od: 20.02.1987    Zrušeno: 23.08.1996

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti technického rozvoje, výroby a vývozu řady těžkých traktorů ze dne 20. února 1987

46/1987 Sb.

Účinnost od: 19.02.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

48/1987 Sb.

Účinnost od: 18.02.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou

6/1987/20 Sb.

Účinnost od: 03.02.1987    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

2/1987 Sb.

Účinnost od: 01.02.1987    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
(Ruší 100/1979 Sb.;Ruší 11/1981 Sb.;Ruší 127/1978 Sb.)

22/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1987/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

86/1986 Sb.

Účinnost od: 01.02.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
(Ruší 103/1973 Sb.;Ruší 2/1977 Sb.)

80/1986 Sb.

Účinnost od: 01.02.1987    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách
(Mění 152/1984 Sb.)

30/1987 Sb.

Účinnost od: 28.01.1987    Zrušeno: 17.10.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad

22/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338

6/1987 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb.
(Mění 116/1982 Sb.)

7/1987/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1987/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1987/15 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1987/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.03.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1987/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 7/1983/1 Sb.)

1/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

90/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků
(Ruší 90/1972 Sb.;Ruší 121/1972 Sb.)

89/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987

88/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Účinnost do: 01.01.1988

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987

84/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987

82/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Účinnost do: 01.01.1988

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987

79/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
(Ruší 68/1982 Sb.;Ruší 178/1982 Sb.)

78/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodatkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
(Ruší 67/1982 Sb.;Ruší 177/1982 Sb.)

77/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
(Ruší 176/1982 Sb.;Ruší 40/1982 Sb.)

76/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 18.06.1990

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci
(Ruší 6/1982/6 Sb.)

75/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
(Ruší 2/1978/8 Sb.)

74/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb., o umelom prerušení tehotenstva

73/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva
(Ruší 141/1982 Sb.;Ruší 68/1957 Sb.;Ruší 72/1973 Sb.)

72/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodáreni v lesoch a štátnej správe lelsného hospodárstva
(Mění 60/1961 Sb.)

71/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii
(Mění 122/1962 Sb. ruší pro SR)

70/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
(Mění 122/1962 Sb. ruší pro SR)

66/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství
(Ruší 69/1973 Sb.;Ruší 80/1980 Sb.;Ruší 54/1966 Sb.;Ruší 126/1962 Sb.;Ruší 68/1957 Sb.;Ruší 71/1973 Sb.)

65/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.06.1992

Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
(Mění 40/1956 Sb.;Mění 60/1961 Sb.)

64/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
(Ruší 31/1968 Sb.;Ruší 122/1962 Sb.)

63/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
(Mění 122/1962 Sb.)

61/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
(Ruší 86/1977 Sb.)

58/1986 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 10.05.1991

Nařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku

27/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1986/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Zavřít
MENU