Sbírka předpisů 1985 - podle účinnosti

5/1986/9 Sb.

Účinnost od: 16.12.1985    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

33/1985/6 Sb.

Účinnost od: 13.12.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1985/4 Sb.

Účinnost od: 13.12.1985    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1985/13 Sb.

Účinnost od: 13.12.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1985/11 Sb.

Účinnost od: 13.12.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

110/1985 Sb.

Účinnost od: 09.12.1985

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem
(Ruší 125/1961 Sb.;Ruší 137/1960 Sb.;Ruší 192/1959 Ú.l.)

107/1985 Sb.

Účinnost od: 09.12.1985

Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270
(Ruší 14/1981 Sb.)

33/1985/9 Sb.

Účinnost od: 01.12.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.12.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1985/1 Sb.

Účinnost od: 21.11.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

96/1985 Sb.

Účinnost od: 20.11.1985    Zrušeno: 20.11.2005

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

88/1985 Sb.

Účinnost od: 15.11.1985    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)

30/1985/1 Sb.

Účinnost od: 15.11.1985    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1985/1 Sb.

Účinnost od: 13.11.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1986 Sb.

Účinnost od: 08.11.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

134/1985 Sb.

Účinnost od: 05.11.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím

5/1986/4 Sb.

Účinnost od: 01.11.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1986/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1986/30 Sb.

Účinnost od: 01.11.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1985/9 Sb.

Účinnost od: 01.11.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.11.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.11.1985    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1985/2 Sb.

Účinnost od: 31.10.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

84/1985 Sb.

Účinnost od: 15.10.1985    Účinnost do: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990

19/1986 Sb.

Účinnost od: 03.10.1985    Účinnost do: 29.06.1991

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci

11/1986/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

90/1985 Sb.

Účinnost od: 01.10.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních

87/1985 Sb.

Účinnost od: 01.10.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání

30/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1985    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

120/1987 Sb.

Účinnost od: 27.09.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci

22/1985/1 Sb.

Účinnost od: 27.09.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

73/1985 Sb.

Účinnost od: 12.09.1985    Zrušeno: 30.09.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb
(Ruší 123/1976 Sb.;Ruší 83/1977 Sb.)

69/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol
(Mění 120/1960 Sb.)

68/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti

66/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.11.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národnych výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť
(Ruší 73/1979 Sb.)

65/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
(Ruší 80/1977 Sb.)

64/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

62/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 28.05.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
(Ruší 61/1979 Sb.)

61/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(Ruší 21/1980/2 Sb.;Mění 49/1967 Sb.;Ruší 79/1977 Sb.)

60/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti
(Ruší 9/1979/7 Sb.;Ruší 40/1968/3 Sb.)

59/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 26.06.1997

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele

56/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
(Ruší 63/1979 Sb.)

53/1985 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.10.1994

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

26/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 8/1979/2 Sb.)

25/1985/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.07.2005

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1985/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ - ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
(Ruší 26/1982/4 Sb.;Ruší 45/1968/5 Sb.)

19/1985/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 25/1980/3 Sb.)

19/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 08.08.1996

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/12 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 10.01.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1985    Zrušeno: 15.04.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 42/1968/5 Sb.)

71/1985 Sb.

Účinnost od: 30.08.1985    Zrušeno: 01.09.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs

70/1985 Sb.

Účinnost od: 30.08.1985    Zrušeno: 01.05.1993

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs

63/1985 Sb.

Účinnost od: 30.08.1985    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín

19/1985/7 Sb.

Účinnost od: 16.08.1985    Zrušeno: 01.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

52/1985 Sb.

Účinnost od: 01.08.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb., o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
(Mění 81/1973 Sb.)

49/1985 Sb.

Účinnost od: 01.08.1985    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
(Ruší 99/1973 Sb.;Ruší 80/1973 Sb.)

19/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

58/1985 Sb.

Účinnost od: 31.07.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie

16/1985/3 Sb.

Účinnost od: 31.07.1985    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1985/11 Sb.

Účinnost od: 31.07.1985    Zrušeno: 28.02.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

54/1985 Sb.

Účinnost od: 11.07.1985

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 21/1985 Sb. SR vydání)

13/1985/1 Sb.

Účinnost od: 09.07.1985    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

82/1985 Sb.

Účinnost od: 08.07.1985    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách

19/1986/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 28.11.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1986/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

83/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních

48/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.10.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
(Mění 136/1975 Sb.)

47/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů

46/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
(Ruší 47/1966 Sb.)

44/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/1964 Sb.)

43/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami

42/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 11.02.2003

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami

40/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.06.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

35/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah
(Mění 3/1977 Sb.)

23/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.06.1992

Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

21/1985 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací

33/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.10.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 4/1980/3 Sb.)

24/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1985/11 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1985/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1985/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.04.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1985/12 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.07.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1985/10 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

119/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
(Ruší 135/1978 Sb.)

22/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1985/8 Sb.

Účinnost od: 28.06.1985    Účinnost do: 02.12.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

40/1987 Sb.

Účinnost od: 21.06.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zvláštních misích

45/1985 Sb.

Účinnost od: 10.06.1985    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů

11/1985/5 Sb.

Účinnost od: 10.06.1985    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1985/9 Sb.

Účinnost od: 06.06.1985    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

41/1985 Sb.

Účinnost od: 01.06.1985    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí
(Ruší 108/1981 Sb.;Ruší 111/1983 Sb.;Ruší 36/1984 Sb.;Ruší 59/1980 Sb.)

37/1985 Sb.

Účinnost od: 01.06.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok
(Mění 115/1961 Sb.)

36/1985 Sb.

Účinnost od: 01.06.1985    Zrušeno: 15.07.1993

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek
(Mění 115/1961 Sb.)

16/1985/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 6/1968/2 Sb.)

11/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.06.1985    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

67/1985 Sb.

Účinnost od: 31.05.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

31/1985 Sb.

Účinnost od: 31.05.1985

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla

57/1985 Sb.

Účinnost od: 30.05.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky

55/1985 Sb.

Účinnost od: 20.05.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci

43/1986 Sb.

Účinnost od: 18.05.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou

16/1985/6 Sb.

Účinnost od: 15.05.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1985/9 Sb.

Účinnost od: 15.05.1985    Zrušeno: 16.04.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1985/7 Sb.

Účinnost od: 15.05.1985    Zrušeno: 22.03.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

38/1985 Sb.

Účinnost od: 08.05.1985

Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. Května 1985

30/1985 Sb.

Účinnost od: 01.05.1985

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

8/1985 Sb.

Účinnost od: 01.05.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
(Ruší 94/1973 Sb.;Ruší 106/1975 Sb.;Ruší 107/1975 Sb.)

25/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1985    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1986 Sb.

Účinnost od: 30.04.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky a spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo - polských státních hranic

29/1985 Sb.

Účinnost od: 30.04.1985    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové

28/1985 Sb.

Účinnost od: 30.04.1985    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice

8/1985/6 Sb.

Účinnost od: 30.04.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/4 Sb.

Účinnost od: 30.04.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/14 Sb.

Účinnost od: 30.04.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/11 Sb.

Účinnost od: 30.04.1985    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 39/1967/2 Sb.)

95/1985 Sb.

Účinnost od: 21.04.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

33/1985 Sb.

Účinnost od: 15.04.1985    Zrušeno: 01.05.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 119/1984 Sb. ČR vydání;Mění 128/1984 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 45/1983 Sb. SR vydání)

16/1985/5 Sb.

Účinnost od: 15.04.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1985/3 Sb.

Účinnost od: 15.04.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1985/4 Sb.

Účinnost od: 13.04.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1985 Sb.

Účinnost od: 09.04.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
(Ruší 78/1975 Sb.;Ruší 139/1976 Sb.)

26/1985 Sb.

Účinnost od: 09.04.1985    Zrušeno: 01.06.1994

Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
(Ruší 159/1976 Sb.)

25/1985 Sb.

Účinnost od: 09.04.1985    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby

24/1985 Sb.

Účinnost od: 09.04.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se doplňuje §11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce
(Mění 54/1975 Sb.)

22/1985 Sb.

Účinnost od: 09.04.1985    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce
(Mění 65/1965 Sb.)

16/1985 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov

15/1985 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 161/1960 Sb. ruší § 16 ;Ruší 112/1957 Ú.l.)

13/1985 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
(Ruší 44/1977 Sb.)

25/1985/11 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 26/1978/3 Sb.)

19/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1985/9 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 01.10.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/13 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/12 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/11 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/10 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 01.09.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 28.02.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny

20/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1985    Zrušeno: 01.10.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1985 Sb.

Účinnost od: 23.03.1985    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 159 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

19/1985/5 Sb.

Účinnost od: 12.03.1985    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1985 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
(Mění 37/1967 Sb.)

10/1985 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb., a vyhlášky č. 117/1982 Sb.
(Mění 13/1974 Sb.)

6/1985 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
(Mění 37/1967 Sb.)

25/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 11/1977/6 Sb.)

11/1985/10 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/8 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/15 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 01.04.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 31.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 10/1978/1 Sb.)

6/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1985/9 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1985/10 Sb.

Účinnost od: 01.03.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1985 Sb.

Účinnost od: 15.02.1985

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji

3/1985 Sb.

Účinnost od: 15.02.1985

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína

2/1985 Sb.

Účinnost od: 15.02.1985    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I

8/1985/9 Sb.

Účinnost od: 01.02.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

148/1984 Sb.

Účinnost od: 01.02.1985    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
(Mění 111/1964 Sb.)

27/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1985    Zrušeno: 05.05.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985 Sb.

Účinnost od: 31.01.1985

Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

1/1985 Sb.

Účinnost od: 31.01.1985    Zrušeno: 18.05.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb.
(Mění 36/1969 Sb.)

1/1985/9 Sb.

Účinnost od: 31.01.1985    Zrušeno: 01.09.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 11/1977/23 Sb.;Ruší 14/1974/21 Sb.;Ruší 20/1979/16 Sb.;Ruší 9/1978/7 Sb.;Ruší 13/1978/7 Sb.)

1/1985/10 Sb.

Účinnost od: 31.01.1985    Zrušeno: 10.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 31/1978/10 Sb.;Ruší 6/1977/3 Sb.;Ruší 31/1980/6 Sb.;Ruší 19/1983/8 Sb.)

32/1985 Sb.

Účinnost od: 15.01.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů

126/1984 Sb.

Účinnost od: 03.01.1985

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. Výročí narození Jána Hollého

25/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1978/11 Sb.;Ruší 9/1981/4 Sb.)

20/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 29.05.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1985/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 12/1982/2 Sb.)

7/1985/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 18/1980/2 Sb.;Ruší 14/1977/6 Sb.;Ruší 26/1977/1 Sb.;Ruší 28/1977/3 Sb.;Ruší 22/1978/1 Sb.)

3/1985/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 22/1984/13 Sb.;Ruší 14/1983/6 Sb.;Ruší 15/1981/16 Sb.;Ruší 2/1982/11 Sb.)

3/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 40/1966/1 Sb.)

1/1985/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.06.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

152/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistiskej republiky o stredných školách
(Mění 6/1980 Sb.;Ruší 103/1979 Sb.;Mění 11/1968 Sb. ruší pro SR;Ruší 11/1970 Sb.;Ruší 11/1971 Sb.;Mění 111/1965 Sb. ruší pro SR;Ruší 25/1980 Sb.;Ruší 29/1976 Sb.;Ruší 82/1972 Sb.;Ruší 84/1981 Sb.;Ruší 88/1971 Sb.;Ruší 90/1978 Sb.;Ruší 90/1983 Sb.;Ruší 62/1984 Sb.)

151/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích

150/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích

149/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
(Ruší 30/1966 Sb.;Ruší 17/1969 Sb.;Ruší 62/1969 Sb.)

147/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon České národní rady o soudních poplatcích
(Ruší 116/1966 Sb.;Ruší 26/1983/4 Sb.;Ruší 9/1968/1 Sb.)

146/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady o notářských poplatcích
(Ruší 30/1972 Sb.;Ruší 39/1980/4 Sb.;Ruší 26/1983/3 Sb.;Ruší 74/1983 Sb.;Ruší 24/1964 Sb.;Ruší 25/1964 Sb.)

145/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Účinnost do: 01.01.1986

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985

144/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Účinnost do: 01.01.1986

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985

143/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
(Ruší 126/1978 Sb.)

142/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 17.03.1992

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch

141/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch

140/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 17.03.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
(Ruší 116/1966 Sb.)

139/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
(Ruší 34/1972 Sb.;Ruší 24/1964 Sb.;Ruší 25/1964 Sb.;Ruší 75/1983 Sb.)

138/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985

136/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Účinnost do: 01.01.1986

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985

135/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
(Mění 165/1979 Sb.)

134/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
(Mění 143/1965 Sb.)

133/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1964 Sb.)

132/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečů o zaměstnání
(Mění 182/1968 Sb.)

131/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/1975 Sb.)

130/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.10.1990

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
(Ruší 75/1984 Sb.;Ruší 72/1974 Sb.)

129/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
(Ruší 47/1969 Sb. ruší § 1 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2, § 2 až 11 a § 22, 23 a 25)

128/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
(Ruší 43/1969 Sb. ruší § 1 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2, § 2 až 11 a § 22, 23 a 25)

127/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
(Mění 57/1967 Sb.)

124/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 30.08.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách
(Ruší 68/1971 Sb.;Ruší 54/1972 Sb.;Mění 89/1979 Sb.;Ruší 102/1979 Sb.;Ruší 84/1983 Sb.;Ruší 87/1970 Sb.;Ruší 24/1980 Sb.;Ruší 73/1981 Sb.;Ruší 70/1978 Sb.)

123/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.09.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
(Ruší 93/1978 Sb.)

122/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
(Mění 43/1969 Sb. ruší § 1 odst. 1 písm. c), § 12 až 21 a § 24 ;Mění 47/1969 Sb. ruší § 1 odst. 1 písm. c), § 12 až 21 a § 24 )

118/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 30.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
(Ruší 163/1980 Sb.)

117/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb.
(Mění 139/1980 Sb.)

116/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem
(Ruší 58/1963 Sb.)

112/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
(Mění 103/1964 Sb.;Mění 121/1975 Sb.;Mění 50/1973 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 9/1982 Sb.;Ruší 68/1980 Sb.)

111/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce
(Mění 122/1975 Sb.;Mění 65/1965 Sb.)

110/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.10.1990

Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
(Mění 107/1971 Sb.)

109/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
(Mění 103/1964 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

108/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
(Mění 121/1975 Sb.)

106/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
(Mění 133/1964 Sb.)

103/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o opatreniach proti prenosným chorobám
(Ruší 56/1973 Sb.;Mění 46/1966 Sb. § 1 až 75 a § 77 a 78 a v příloze část I písmeno A body 1 až 3, 6, 7, 9 až 15, 17, 19, 20, 22 až 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47 až 50, 52, 54 až 56, 58, 65, 68 až 71, písmeno B a část II;Ruší 20/1978 Sb.;Ruší 21/1973 Sb.;Ruší 85/1980 Sb.)

91/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem
(Mění 46/1966 Sb.;Ruší 17/1973 Sb.;Ruší 41/1980 Sb.;Ruší 60/1977 Sb.;Ruší 41/1967/3 Sb.)

90/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
(Ruší 156/1975 Sb.)

72/1984 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách způsobilosti kontejnerů ISO řady 1 k bezpečnému a plynulému provozu

32/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.10.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 6/1984/5 Sb.;Ruší 10/1982/11 Sb.;Ruší 5/1983/9 Sb.;Ruší 7/1983/3 Sb.;Ruší 8/1976/3 Sb.;Ruší 10/1983/9 Sb.;Ruší 14/1984/17 Sb.;Ruší 21/1982/4 Sb.;Ruší 5/1979/5 Sb.;Ruší 19/1983/2 Sb.;Ruší 25/1982/10 Sb.;Ruší 27/1982/1 Sb.;Ruší 32/1982/3 Sb.;Ruší 32/1982/6 Sb.;Ruší 32/1982/10 Sb.;Ruší 24/1983/13 Sb.;Ruší 32/1982/12 Sb.;Ruší 32/1982/14 Sb.;Ruší 25/1983/6 Sb.;Ruší 32/1982/17 Sb.;Ruší 33/1982/2 Sb.;Ruší 33/1982/3 Sb.;Ruší 9/1981/7 Sb.;Ruší 6/1982/5 Sb.)

22/1984/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 9/1983/4 Sb.)

22/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/18 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 16.04.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/17 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 09.04.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 21/1977/9 Sb.;Ruší 21/1977/10 Sb.;Ruší 13/1981/10 Sb.;Ruší 40/1969/6 Sb.;Ruší 5/1982/6 Sb.)

22/1984/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1981/21 Sb.;Ruší 3/1980/2 Sb.;Ruší 15/1977/7 Sb.;Ruší 15/1977/8 Sb.;Ruší 22/1982/3 Sb.;Ruší 22/1979/7 Sb.;Ruší 2/1981/8 Sb.;Ruší 18/1982/6 Sb.)

5/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Zavřít
MENU