Sbírka předpisů 1984 - podle účinnosti | Sbírka právních předpisů - Zákony online - Vyhlášky

Sbírka předpisů 1984 - podle účinnosti

137/1984 Sb.

Účinnost od: 29.12.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

125/1984 Sb.

Účinnost od: 25.12.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánska Ľupča

14/1985 Sb.

Účinnost od: 19.12.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci

20/1985 Sb.

Účinnost od: 18.12.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky

121/1984 Sb.

Účinnost od: 14.12.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok

13/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

104/1984 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984    Zrušeno: 01.09.1997

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu
(Ruší 12/1970 Sb.;Ruší 33/1968 Sb.)

31/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

115/1984 Sb.

Účinnost od: 30.11.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19

114/1984 Sb.

Účinnost od: 30.11.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolinecko)

113/1984 Sb.

Účinnost od: 30.11.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119

19/1985 Sb.

Účinnost od: 19.11.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
(Mění 133/1980 Sb.)

66/1984 Sb.

Účinnost od: 16.11.1984

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého

107/1984 Sb.

Účinnost od: 09.11.1984

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20. prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/1973 Sb., vyhlášky č. 163/1973 Sb. a vyhlášky č. 37/1983 Sb.
(Ruší 166/1971 Sb. ruší články I, II, VII a VIII)

22/1984/22 Sb.

Účinnost od: 09.11.1984    Zrušeno: 16.04.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/15 Sb.

Účinnost od: 09.11.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/14 Sb.

Účinnost od: 09.11.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1985 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 23.06.2009

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
(Ruší 116/1961 Sb.)

4/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 01.07.1998

Směrnice Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 7/1984, kterou se stanoví odchylná úprava pro stavby jaderné elektrárny Mochovce a stavby jí vyvolané

31/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 01.11.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/19 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 16.04.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 16/1977/2 Sb.;Ruší 23/1979/2 Sb.)

105/1984 Sb.

Účinnost od: 26.10.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 125/1979 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 83/1984 Sb. ČR vydání;Mění 87/1984 Sb. SR vydání)

3/1985/11 Sb.

Účinnost od: 22.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

97/1984 Sb.

Účinnost od: 20.10.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda

20/1984/36 Sb.

Účinnost od: 11.10.1984    Zrušeno: 17.10.1996

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci ve výrobě a vzájemných dodávkách elektronických součástek, speciálních technologických zařízení a meteriálů ze dne 28. října 1983

20/1984/32 Sb.

Účinnost od: 11.10.1984    Zrušeno: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 14/1977/14 Sb.)

20/1984/11 Sb.

Účinnost od: 11.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1966/2 Sb.;Ruší 24/1965/3 Sb.)

101/1984 Sb.

Účinnost od: 05.10.1984    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode
(Mění 135/1979 Sb.)

19/1984/6 Sb.

Účinnost od: 05.10.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1978/2 Sb.)

94/1984 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/1975 Sb.)

92/1984 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 134/1975 Sb.)

31/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/20 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/13 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/21 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 24.02.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

89/1984 Sb.

Účinnost od: 28.09.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 Trutnov

96/1984 Sb.

Účinnost od: 14.09.1984    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
(Ruší 52/1979 Sb.)

95/1984 Sb.

Účinnost od: 14.09.1984    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách
(Ruší 153/1978 Sb.)

88/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl
(Mění 96/1979 Sb. § 1 až 9 a 14 až 16, § 10 až 13 platí jenom pro žáky cyklického studia na středních školách pro pracující.;Ruší 87/1982 Sb.)

87/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
(Ruší 116/1980 Sb.;Ruší 88/1982 Sb.;Ruší 89/1982 Sb.)

86/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
(Mění 161/1976 Sb.;Mění 184/1968 Sb.)

85/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
(Mění 53/1973 Sb.)

84/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
(Ruší 56/1983 Sb.;Mění 94/1979 Sb. ruší mimo § 10 až 13)

83/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
(Ruší 113/1980 Sb.;Ruší 94/1982 Sb.;Ruší 55/1983 Sb.)

80/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
(Mění 143/1965 Sb.)

79/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
(Mění 165/1979 Sb.)

78/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
(Mění 95/1968 Sb.)

77/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 12.05.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
(Mění 52/1973 Sb.)

76/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.08.1986

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 84/1980 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
(Mění 84/1980 Sb.)

75/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o doplnění vyhlášky č. 72/1974 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku
(Mění 72/1974 Sb.)

74/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1964 Sb.)

73/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/1975 Sb.)

58/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.04.2000

Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči
(Mění 50/1973 Sb.)

57/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících
(Mění 103/1964 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

56/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984

Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
(Mění 121/1975 Sb.)

49/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 04.10.1991

Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních

48/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon České národní rady o státní správě ve školství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)

31/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
(Mění 146/1971 Sb.;Mění 76/1978 Sb.;Mění 77/1978 Sb.)

29/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
(Ruší 186/1960 Sb.;Ruší 58/1973 Sb.;Ruší 63/1978 Sb.;Ruší 89/1958 Sb.;Ruší 91/1978 Sb.;Ruší 98/1978 Sb.)

22/1984/16 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

155/1983 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků
(Mění 165/1979 Sb.)

71/1984 Sb.

Účinnost od: 18.08.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble

70/1984 Sb.

Účinnost od: 18.08.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100

15/1984/8 Sb.

Účinnost od: 16.08.1984    Zrušeno: 24.09.1999

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1985 Sb.

Účinnost od: 03.08.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou

81/1984 Sb.

Účinnost od: 03.08.1984

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 29/1984 Sb. SR vydání;Mění 70/1983 Sb. ČR vydání)

14/1984/6 Sb.

Účinnost od: 03.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 22/1982/1 Sb.)

14/1984/4 Sb.

Účinnost od: 03.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 12/1978/1 Sb.)

64/1984 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.05.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru

63/1984 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.05.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru

61/1984 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb

34/1984 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 17.07.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů

22/1984/23 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/35 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/31 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.03.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/30 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1984/8 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

65/1984 Sb.

Účinnost od: 28.07.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127

69/1984 Sb.

Účinnost od: 13.07.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
(Mění 14/1978 Sb.)

68/1984 Sb.

Účinnost od: 13.07.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce

100/1984 Sb.

Účinnost od: 05.07.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví

60/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 23.11.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov

59/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 24.11.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů

55/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění

54/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.10.1986

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb.
(Mění 119/1974 Sb.)

42/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vlečkové podmínky
(Mění 126/1964 Sb.)

41/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.07.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 90/1975 Sb. § 15 až 22 dnem 1.1.1985 pro vozidla vyrobená nebo dovezená po 1.7.1984,;Ruší 90/1975 Sb.)

36/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.06.1985

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb.
(Mění 59/1980 Sb.)

35/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
(Ruší 136/1961 Sb.)

27/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
(Mění 135/1961 Sb.)

21/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 21.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 14/1977/8 Sb.;Ruší 21/1980/1 Sb.;Ruší 27/1981/6 Sb.)

20/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/33 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/29 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1984/17 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

135/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 27.08.1991

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém spol

Zavřít
MENU