Sbírka předpisů 1984 - podle účinnosti

137/1984 Sb.

Účinnost od: 29.12.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

125/1984 Sb.

Účinnost od: 25.12.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánska Ľupča

14/1985 Sb.

Účinnost od: 19.12.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci

20/1985 Sb.

Účinnost od: 18.12.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky

121/1984 Sb.

Účinnost od: 14.12.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok

13/1985/7 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1985/6 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

104/1984 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984    Zrušeno: 01.09.1997

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu
(Ruší 12/1970 Sb.;Ruší 33/1968 Sb.)

31/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.12.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

115/1984 Sb.

Účinnost od: 30.11.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19

114/1984 Sb.

Účinnost od: 30.11.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolinecko)

113/1984 Sb.

Účinnost od: 30.11.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119

19/1985 Sb.

Účinnost od: 19.11.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
(Mění 133/1980 Sb.)

66/1984 Sb.

Účinnost od: 16.11.1984

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého

107/1984 Sb.

Účinnost od: 09.11.1984

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20. prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/1973 Sb., vyhlášky č. 163/1973 Sb. a vyhlášky č. 37/1983 Sb.
(Ruší 166/1971 Sb. ruší články I, II, VII a VIII)

22/1984/22 Sb.

Účinnost od: 09.11.1984    Zrušeno: 16.04.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/15 Sb.

Účinnost od: 09.11.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/14 Sb.

Účinnost od: 09.11.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1985 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 23.06.2009

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
(Ruší 116/1961 Sb.)

4/1985/5 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 01.07.1998

Směrnice Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 7/1984, kterou se stanoví odchylná úprava pro stavby jaderné elektrárny Mochovce a stavby jí vyvolané

31/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 01.11.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/19 Sb.

Účinnost od: 01.11.1984    Zrušeno: 16.04.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 16/1977/2 Sb.;Ruší 23/1979/2 Sb.)

105/1984 Sb.

Účinnost od: 26.10.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 125/1979 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 83/1984 Sb. ČR vydání;Mění 87/1984 Sb. SR vydání)

3/1985/11 Sb.

Účinnost od: 22.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

97/1984 Sb.

Účinnost od: 20.10.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda

20/1984/36 Sb.

Účinnost od: 11.10.1984    Zrušeno: 17.10.1996

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci ve výrobě a vzájemných dodávkách elektronických součástek, speciálních technologických zařízení a meteriálů ze dne 28. října 1983

20/1984/32 Sb.

Účinnost od: 11.10.1984    Zrušeno: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 14/1977/14 Sb.)

20/1984/11 Sb.

Účinnost od: 11.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1966/2 Sb.;Ruší 24/1965/3 Sb.)

101/1984 Sb.

Účinnost od: 05.10.1984    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode
(Mění 135/1979 Sb.)

19/1984/6 Sb.

Účinnost od: 05.10.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1985/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1978/2 Sb.)

94/1984 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/1975 Sb.)

92/1984 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 134/1975 Sb.)

31/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/20 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/13 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/21 Sb.

Účinnost od: 01.10.1984    Zrušeno: 24.02.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

89/1984 Sb.

Účinnost od: 28.09.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 Trutnov

96/1984 Sb.

Účinnost od: 14.09.1984    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
(Ruší 52/1979 Sb.)

95/1984 Sb.

Účinnost od: 14.09.1984    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách
(Ruší 153/1978 Sb.)

88/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl
(Mění 96/1979 Sb. § 1 až 9 a 14 až 16, § 10 až 13 platí jenom pro žáky cyklického studia na středních školách pro pracující.;Ruší 87/1982 Sb.)

87/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
(Ruší 116/1980 Sb.;Ruší 88/1982 Sb.;Ruší 89/1982 Sb.)

86/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
(Mění 161/1976 Sb.;Mění 184/1968 Sb.)

85/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
(Mění 53/1973 Sb.)

84/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
(Ruší 56/1983 Sb.;Mění 94/1979 Sb. ruší mimo § 10 až 13)

83/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
(Ruší 113/1980 Sb.;Ruší 94/1982 Sb.;Ruší 55/1983 Sb.)

80/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
(Mění 143/1965 Sb.)

79/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
(Mění 165/1979 Sb.)

78/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
(Mění 95/1968 Sb.)

77/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 12.05.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
(Mění 52/1973 Sb.)

76/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.08.1986

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 84/1980 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
(Mění 84/1980 Sb.)

75/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o doplnění vyhlášky č. 72/1974 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku
(Mění 72/1974 Sb.)

74/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1964 Sb.)

73/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/1975 Sb.)

58/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.04.2000

Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči
(Mění 50/1973 Sb.)

57/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících
(Mění 103/1964 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

56/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984

Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
(Mění 121/1975 Sb.)

49/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 04.10.1991

Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních

48/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon České národní rady o státní správě ve školství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)

31/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
(Mění 146/1971 Sb.;Mění 76/1978 Sb.;Mění 77/1978 Sb.)

29/1984 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
(Ruší 186/1960 Sb.;Ruší 58/1973 Sb.;Ruší 63/1978 Sb.;Ruší 89/1958 Sb.;Ruší 91/1978 Sb.;Ruší 98/1978 Sb.)

22/1984/16 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

155/1983 Sb.

Účinnost od: 01.09.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků
(Mění 165/1979 Sb.)

71/1984 Sb.

Účinnost od: 18.08.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble

70/1984 Sb.

Účinnost od: 18.08.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100

15/1984/8 Sb.

Účinnost od: 16.08.1984    Zrušeno: 24.09.1999

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1985 Sb.

Účinnost od: 03.08.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou

81/1984 Sb.

Účinnost od: 03.08.1984

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 29/1984 Sb. SR vydání;Mění 70/1983 Sb. ČR vydání)

14/1984/6 Sb.

Účinnost od: 03.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 22/1982/1 Sb.)

14/1984/4 Sb.

Účinnost od: 03.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 12/1978/1 Sb.)

64/1984 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.05.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru

63/1984 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.05.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru

61/1984 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb

34/1984 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 17.07.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů

22/1984/23 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/35 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/31 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.03.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/30 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1984/8 Sb.

Účinnost od: 01.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

65/1984 Sb.

Účinnost od: 28.07.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127

69/1984 Sb.

Účinnost od: 13.07.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
(Mění 14/1978 Sb.)

68/1984 Sb.

Účinnost od: 13.07.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce

100/1984 Sb.

Účinnost od: 05.07.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví

60/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 23.11.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov

59/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 24.11.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů

55/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění

54/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.10.1986

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb.
(Mění 119/1974 Sb.)

42/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vlečkové podmínky
(Mění 126/1964 Sb.)

41/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.07.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 90/1975 Sb. § 15 až 22 dnem 1.1.1985 pro vozidla vyrobená nebo dovezená po 1.7.1984,;Ruší 90/1975 Sb.)

36/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.06.1985

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb.
(Mění 59/1980 Sb.)

35/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
(Ruší 136/1961 Sb.)

27/1984 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
(Mění 135/1961 Sb.)

21/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 21.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 14/1977/8 Sb.;Ruší 21/1980/1 Sb.;Ruší 27/1981/6 Sb.)

20/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/33 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/29 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1984/17 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

135/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1984    Zrušeno: 27.08.1991

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví
(Ruší 320/1953 Ú.l.;Ruší 66/1953 Ú.l.)

62/1984 Sb.

Účinnost od: 29.06.1984    Zrušeno: 01.01.1985

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 90/1983 Sb. SR vydání)

120/1984 Sb.

Účinnost od: 27.06.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní

17/1985 Sb.

Účinnost od: 26.06.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňového úniku
(Ruší 115/1976 Sb.)

12/1984/3 Sb.

Účinnost od: 25.06.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/10 Sb.

Účinnost od: 23.06.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1984/6 Sb.

Účinnost od: 15.06.1984    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1984/1 Sb.

Účinnost od: 15.06.1984    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

46/1984 Sb.

Účinnost od: 14.06.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice

45/1984 Sb.

Účinnost od: 14.06.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 25

44/1984 Sb.

Účinnost od: 14.06.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 103

43/1984 Sb.

Účinnost od: 14.06.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 75

52/1984 Sb.

Účinnost od: 12.06.1984

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. Výročí narození Jana Nerudy

10/1984/7 Sb.

Účinnost od: 12.06.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

81/1985 Sb.

Účinnost od: 03.06.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
(Mění 64/1975 Sb.)

80/1985 Sb.

Účinnost od: 01.06.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967
(Mění 69/1975 Sb.)

33/1984 Sb.

Účinnost od: 01.06.1984    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách
(Ruší 91/1982 Sb.;Ruší 96/1967 Sb.;Ruší 24/1978/5 Sb.)

21/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1984    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

47/1984 Sb.

Účinnost od: 30.05.1984

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 66/1983 Sb. SR vydání)

102/1984 Sb.

Účinnost od: 23.05.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla

20/1984/9 Sb.

Účinnost od: 11.05.1984    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

40/1984 Sb.

Účinnost od: 10.05.1984    Zrušeno: 01.07.1989

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
(Mění 3/1982 Sb.)

39/1984 Sb.

Účinnost od: 10.05.1984    Zrušeno: 01.07.1992

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
(Ruší 103/1976 Sb.)

19/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/9 Sb.

Účinnost od: 01.05.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/8 Sb.

Účinnost od: 01.05.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

53/1995 Sb.

Účinnost od: 28.04.1984

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978

30/1984 Sb.

Účinnost od: 19.04.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 Rotavsko

38/1984 Sb.

Účinnost od: 18.04.1984    Zrušeno: 01.03.1996

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 147/1983 Sb. ČR vydání;Mění 45/1983 Sb. ČR vydání SR vydání)

98/1984 Sb.

Účinnost od: 16.04.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

14/1984/15 Sb.

Účinnost od: 15.04.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

51/1984 Sb.

Účinnost od: 04.04.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)

50/1984 Sb.

Účinnost od: 04.04.1984    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)

32/1984 Sb.

Účinnost od: 04.04.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
(Mění 159/1971 Sb. položka č. 25 přílohy D;Mění 78/1978 Sb.;Mění 79/1978 Sb.)

28/1984 Sb.

Účinnost od: 04.04.1984    Zrušeno: 01.07.1997

Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

6/1984/10 Sb.

Účinnost od: 04.04.1984    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1984/1 Sb.

Účinnost od: 04.04.1984    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1984/4 Sb.

Účinnost od: 04.04.1984    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1984 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
(Mění 23/1964 Sb.)

25/1984 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
(Ruší 36/1976 Sb.)

24/1984 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.04.1993

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
(Ruší 35/1976 Sb.)

23/1984 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.
(Mění 134/1964 Sb.)

19/1984 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
(Mění 23/1964 Sb.)

11/1984 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců
(Ruší 76/1965 Sb.;Ruší 173/1964 Sb.)

10/1984 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.03.1996

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu

3/1984 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 27.08.1991

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
(Ruší 43/1974 Sb.)

21/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/28 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 29.05.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/12 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1984/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1984/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 11/1978/9 Sb.)

14/1984/14 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 16.05.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/12 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1984/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 20.11.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Směrnice č. 1/1984 Věst. MZ ČSR, kterou se mění a doplňuje směrnice č. 24/1997 Věst. MZ ČSR, o mimořádném odnímání tkání a orgánů
(Mění 11/1978/6 Sb.)

157/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
(Mění 22/1964 Sb.)

150/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
(Mění 22/1964 Sb.)

147/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1984    Zrušeno: 01.03.1996

Zákon o zbraních a střelivu
(Ruší 124/1961 Sb.;Ruší 162/1949 Sb.;Ruší 290/1949 Sb.;Ruší 96/1970 Sb.;Ruší 7/1955 Ú.l.)

22/1984 Sb.

Účinnost od: 31.03.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec

21/1984 Sb.

Účinnost od: 31.03.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90

20/1984 Sb.

Účinnost od: 31.03.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99

5/1985 Sb.

Účinnost od: 22.03.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

14/1984 Sb.

Účinnost od: 14.03.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín)

13/1984 Sb.

Účinnost od: 14.03.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice)

12/1984 Sb.

Účinnost od: 14.03.1984    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR

9/1984 Sb.

Účinnost od: 01.03.1984    Zrušeno: 17.11.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu

8/1984 Sb.

Účinnost od: 01.03.1984    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o základních podmínkách některých činností prováděných Československými státními dráhami v souvislosti s přepravou
(Ruší 46/1967/1 Sb.)

15/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.03.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1984    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1978/21 Sb.)

11/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1984 Sb.

Účinnost od: 28.02.1984

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela

15/1984 Sb.

Účinnost od: 28.02.1984    Zrušeno: 30.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
(Mění 151/1978 Sb.)

3/1984/2 Sb.

Účinnost od: 28.02.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1984/1 Sb.

Účinnost od: 28.02.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

93/1984 Sb.

Účinnost od: 22.02.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
(Ruší 5/1974 Sb.)

53/1984 Sb.

Účinnost od: 20.02.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky

7/1984 Sb.

Účinnost od: 14.02.1984

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi

7/1985/11 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1984 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách

22/1984/21 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/20 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 5/1978/1 Sb.)

11/1984/7 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1984/8 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 43/1969/1 Sb.)

10/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1984/8 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1984/7 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1984/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1984/10 Sb.

Účinnost od: 01.02.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1984 Sb.

Účinnost od: 31.01.1984    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV

14/1984/13 Sb.

Účinnost od: 30.01.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

37/1984 Sb.

Účinnost od: 24.01.1984    Zrušeno: 19.03.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou

99/1984 Sb.

Účinnost od: 19.01.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin

4/1984 Sb.

Účinnost od: 16.01.1984

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
(Ruší 40/1965 Sb.)

2/1984 Sb.

Účinnost od: 16.01.1984    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 57/1979 Sb.;Ruší 16/1982 Sb.)

20/1984/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.07.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 27.08.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1984/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 14/1978/2 Sb.)

5/1984/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 21.12.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 24/1977/3 Sb.)

1/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

160/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.05.1994

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb.
(Mění 47/1978 Sb.)

159/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
(Mění 1/1982 Sb.)

156/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Účinnost do: 01.01.1985

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984

155/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků
(Mění 141/1958 Ú.l.;Mění 165/1979 Sb.)

154/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
(Mění 143/1965 Sb.)

153/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
(Mění 104/1964 Sb.)

152/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 132/1964 Sb.)

149/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

148/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o sjednocení sazeb nemocenského
(Mění 103/1964 Sb.;Mění 54/1956 Sb.)

146/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Účinnost do: 01.01.1985

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984

145/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
(Ruší 85/1977 Sb.;Ruší 66/1978 Sb.)

144/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění §159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 128/1975 Sb.)

142/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.1992

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
(Ruší 135/1975 Sb.;Ruší 163/1979 Sb.;Ruší 11/1980 Sb.;Ruší 71/1978 Sb.;Ruší 100/1978 Sb.)

141/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplnění vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/1975 Sb.)

140/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 29.12.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách

139/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla
(Ruší 175/1973 Sb.;Ruší 27/1980 Sb.;Ruší 44/1975 Sb.;Ruší 107/1977 Sb.)

137/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
(Mění 25/1977 Sb.)

131/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 05.05.1998

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích

113/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
(Mění 1/1977 Sb.)

63/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
(Mění 100/1970 Sb.)

37/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
(Ruší 3/1980 Sb.;Mění 166/1971 Sb. ruší čl. IV;Ruší 136/1970 Sb.;Ruší 22/1967 Sb.)

32/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.04.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

30/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1981/1 Sb.)

26/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Zavřít
MENU