Sbírka předpisů 1983 - podle účinnosti

151/1983 Sb.

Účinnost od: 31.12.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

158/1983 Sb.

Účinnost od: 27.12.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
(Mění 37/1977 Sb.)

133/1983 Sb.

Účinnost od: 23.12.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69

19/1984/7 Sb.

Účinnost od: 15.12.1983    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

143/1983 Sb.

Účinnost od: 14.12.1983    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka

138/1983 Sb.

Účinnost od: 12.12.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice
(Mění 36/1977 Sb.)

29/1983/1 Sb.

Účinnost od: 12.12.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1981/11 Sb.)

127/1983 Sb.

Účinnost od: 09.12.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91

126/1983 Sb.

Účinnost od: 09.12.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51

125/1983 Sb.

Účinnost od: 09.12.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194

4/1984/7 Sb.

Účinnost od: 07.12.1983    Zrušeno: 01.02.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/18 Sb.

Účinnost od: 01.12.1983    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.12.1983    Zrušeno: 29.05.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1984/4 Sb.

Účinnost od: 01.12.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 28/1978/5 Sb.)

30/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1984/1 Sb.

Účinnost od: 24.11.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

132/1983 Sb.

Účinnost od: 24.11.1983

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 105/1983 Sb. ČR vydání)

129/1983 Sb.

Účinnost od: 24.11.1983    Účinnost do: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985

128/1983 Sb.

Účinnost od: 24.11.1983    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny
(Mění 171/1982 Sb.)

17/1984 Sb.

Účinnost od: 23.11.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

18/1984 Sb.

Účinnost od: 17.11.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

79/1985 Sb.

Účinnost od: 05.11.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
(Mění 67/1975 Sb.)

109/1983 Sb.

Účinnost od: 04.11.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín)

108/1983 Sb.

Účinnost od: 04.11.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4)

107/1983 Sb.

Účinnost od: 04.11.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 120 (Trutnov I)

25/1987/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 15/1977/6 Sb.;Ruší 15/1978/7 Sb.)

4/1984/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

123/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občanského zákonníka a notárského poriadku
(Mění 159/1971 Sb. položka 7 přílohy E)

122/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 132/1975 Sb.)

121/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
(Mění 207/1968 Sb.)

120/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983

Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
(Mění 146/1971 Sb.)

119/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 129/1975 Sb.)

118/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

117/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon
(Mění 44/1974 Sb.)

116/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 121/1975 Sb.)

115/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
(Mění 133/1970 Sb.)

114/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 19.07.1990

Ústavní zákon o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

104/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků

100/1983 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách
(Mění 159/1975 Sb.)

26/1983/9 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.11.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1984 Sb.

Účinnost od: 30.10.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce

6/1984/9 Sb.

Účinnost od: 26.10.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

78/1985 Sb.

Účinnost od: 23.10.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1981, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. prosince 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
(Mění 65/1975 Sb.)

111/1983 Sb.

Účinnost od: 20.10.1983    Zrušeno: 01.06.1985

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
(Mění 59/1980 Sb.)

110/1983 Sb.

Účinnost od: 20.10.1983    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka

105/1983 Sb.

Účinnost od: 20.10.1983

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů

25/1983/2 Sb.

Účinnost od: 20.10.1983    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/8 Sb.

Účinnost od: 20.10.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/7 Sb.

Účinnost od: 20.10.1983    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/17 Sb.

Účinnost od: 20.10.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1983/9 Sb.

Účinnost od: 11.10.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

97/1983 Sb.

Účinnost od: 09.10.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 7 (Vlašim) v okrese Benešov

30/1986 Sb.

Účinnost od: 06.10.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí

103/1983 Sb.

Účinnost od: 06.10.1983    Zrušeno: 01.03.1987

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 88/1983 Sb. ČR vydání)

67/1984 Sb.

Účinnost od: 05.10.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
(Ruší 264/1948 Sb.;Ruší 10/1954 Sb.)

136/1983 Sb.

Účinnost od: 05.10.1983    Účinnost do: 29.06.1991

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci

98/1983 Sb.

Účinnost od: 03.10.1983

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla

14/1984/17 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 4/1978/3 Sb.)

10/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1984/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 29/1977/4 Sb.;Ruší 8/1982/9 Sb.)

6/1984/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1984/11 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

89/1983 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb.
(Mění 61/1961 Sb.)

59/1983 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení

51/1983 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach

30/1983/11 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 5/1976/4 Sb.)

26/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983    Zrušeno: 23.06.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1983/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

130/1983 Sb.

Účinnost od: 24.09.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze

21/1983/2 Sb.

Účinnost od: 24.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

30/1983/6 Sb.

Účinnost od: 20.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1983/1 Sb.

Účinnost od: 13.09.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 11/1978/10 Sb.;Ruší 31/1980/7 Sb.)

4/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

90/1983 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania

88/1983 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 93/1979 Sb.)

87/1983 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983
(Ruší 120/1980 Sb.;Ruší 95/1980 Sb.)

84/1983 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech
(Mění 24/1980 Sb. sloupec 9 přílohy;Mění 70/1978 Sb. sloupec 11 přílohy)

30/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

30/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1983/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1983/9 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/14 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1983    Zrušeno: 01.12.1999

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 12/1972/1 Sb.)

92/1983 Sb.

Účinnost od: 31.08.1983    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II

91/1983 Sb.

Účinnost od: 31.08.1983    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno

86/1983 Sb.

Účinnost od: 31.08.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 118

85/1983 Sb.

Účinnost od: 31.08.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 59 (v okrese Jablonec n. Nis.) a č. 121 (v okrese Teplice)

19/1983/8 Sb.

Účinnost od: 31.08.1983    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

81/1983 Sb.

Účinnost od: 23.08.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31, 40 a 132

80/1983 Sb.

Účinnost od: 23.08.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 8 a 20

79/1983 Sb.

Účinnost od: 23.08.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

82/1983 Sb.

Účinnost od: 08.08.1983    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach-meste, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove

82/1984 Sb.

Účinnost od: 03.08.1983    Zrušeno: 29.07.2010

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970)
(Mění 108/1976 Sb.)

16/1983/6 Sb.

Účinnost od: 03.08.1983    Zrušeno: 01.06.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1983/4 Sb.

Účinnost od: 03.08.1983    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1983/3 Sb.

Účinnost od: 03.08.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1983/1 Sb.

Účinnost od: 03.08.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

124/1983 Sb.

Účinnost od: 01.08.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc (úplné znenie ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov)

77/1983 Sb.

Účinnost od: 01.08.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpelov a prírodných liečivých zdrojov
(Mění 15/1972 Sb.)

76/1983 Sb.

Účinnost od: 01.08.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľnic a povinné známkovanie chmeľu
(Ruší 78/1962 Sb.)

73/1983 Sb.

Účinnost od: 01.08.1983    Zrušeno: 26.04.1996

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsednictva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.
(Mění 39/1957 Sb.)

23/1983/10 Sb.

Účinnost od: 01.08.1983    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/12 Sb.

Účinnost od: 22.07.1983    Zrušeno: 05.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

102/1983 Sb.

Účinnost od: 16.07.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
(Ruší 174/1931 Sb.;Ruší 42/1929 Sb.;Ruší 41/1929 Sb.;Ruší 40/1929 Sb.)

75/1983 Sb.

Účinnost od: 13.07.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
(Mění 25/1964 Sb.)

74/1983 Sb.

Účinnost od: 13.07.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.
(Mění 25/1964 Sb.)

15/1983/2 Sb.

Účinnost od: 13.07.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

71/1983 Sb.

Účinnost od: 11.07.1983

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 131/1982 Sb. SR vydání;Mění 66/1983 Sb. ČR vydání)

18/1986/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1982/15 Sb.)

7/1984/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

94/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví

67/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků

62/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983

Zákon o věrnostním přídavku horníkům
(Mění 129/1979 Sb.;Ruší 177/1968 Sb.)

58/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem

57/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
(Mění 139/1975 Sb.)

47/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 15.04.1991

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
(Mění 135/1973 Sb.)

39/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.08.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
(Mění 134/1973 Sb.)

32/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 1/1978/3 Sb.)

25/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 28.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 9/1979/2 Sb.)

24/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/22 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/16 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 27.08.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1983/12 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/18 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.01.2004

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/14 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1983/28 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1963/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1983    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

60/1983 Sb.

Účinnost od: 24.06.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 65 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

24/1983/11 Sb.

Účinnost od: 22.06.1983    Zrušeno: 05.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

69/1983 Sb.

Účinnost od: 15.06.1983

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 132/1982 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 45/1983 Sb. ČR vydání;Mění 46/1983 Sb. ČR vydání)

68/1983 Sb.

Účinnost od: 15.06.1983    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok

65/1983 Sb.

Účinnost od: 15.06.1983

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 109/1964 Sb. ČR vydání;Mění 30/1983 Sb. SR vydání;Mění 31/1983 Sb. SR vydání)

52/1983 Sb.

Účinnost od: 14.06.1983    Zrušeno: 30.04.1991

Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. března 1983 č. 43, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 13. dubna 1983 č. 88 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 30. března 1983 č. 117

101/1983 Sb.

Účinnost od: 11.06.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

14/1984/22 Sb.

Účinnost od: 10.06.1983    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

106/1983 Sb.

Účinnost od: 07.06.1983    Zrušeno: 07.06.2003

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek

112/1983 Sb.

Účinnost od: 04.06.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí

95/1983 Sb.

Účinnost od: 04.06.1983    Zrušeno: 08.11.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních
(Ruší 29/1958 Sb.)

23/1983/6 Sb.

Účinnost od: 01.06.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 33/1978/3 Sb.;Ruší 10/1981/8 Sb.;Ruší 10/1978/2 Sb.)

56/1983 Sb.

Účinnost od: 30.05.1983    Zrušeno: 01.09.1984

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
(Mění 94/1979 Sb.)

55/1983 Sb.

Účinnost od: 30.05.1983    Zrušeno: 01.09.1984

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
(Mění 113/1980 Sb.)

10/1983/7 Sb.

Účinnost od: 30.05.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 50/1969/7 Sb.)

50/1983 Sb.

Účinnost od: 23.05.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív

48/1983 Sb.

Účinnost od: 23.05.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 164/1980 Sb., o financování oběžných prostředků
(Mění 164/1980 Sb.)

96/1983 Sb.

Účinnost od: 18.05.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

41/1983 Sb.

Účinnost od: 13.05.1983    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky

40/1983 Sb.

Účinnost od: 13.05.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4

6/1983 Sb.

Účinnost od: 05.05.1983

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky

21/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/6 Sb.

Účinnost od: 01.05.1983    Zrušeno: 10.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/17 Sb.

Účinnost od: 01.05.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1983    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1978/21 Sb.;Ruší 22/1980/1 Sb.;Ruší 26/1977/6 Sb.;Ruší 22/1979/8 Sb.)

14/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1983    Zrušeno: 10.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1983/6 Sb.

Účinnost od: 01.05.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1983/3 Sb.

Účinnost od: 28.04.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 20/1977/4 Sb.)

5/1983 Sb.

Účinnost od: 21.04.1983

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška

23/1983/13 Sb.

Účinnost od: 21.04.1983    Zrušeno: 23.08.1996

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při zavádění výroby žárovkových baněk v Polské lidové republice, dlouhodobých dodávkách těchto výrobků do Československé socialistické republiky a o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky ze dne 21. dubna 1983

99/1983 Sb.

Účinnost od: 17.04.1983    Zrušeno: 12.05.2010

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

19/1983/10 Sb.

Účinnost od: 15.04.1983    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

83/1983 Sb.

Účinnost od: 13.04.1983    Zrušeno: 10.03.2008

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

61/1983 Sb.

Účinnost od: 13.04.1983    Zrušeno: 06.12.2009

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

38/1983 Sb.

Účinnost od: 13.04.1983    Zrušeno: 01.11.1991

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 13/1983 Sb. ČR vydání SR vydání)

6/1983/1 Sb.

Účinnost od: 13.04.1983    Zrušeno: 09.08.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1983 Sb.

Účinnost od: 12.04.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52

28/1983 Sb.

Účinnost od: 12.04.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24

21/1983/3 Sb.

Účinnost od: 11.04.1983    Zrušeno: 10.08.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1983 Sb.

Účinnost od: 07.04.1983    Zrušeno: 01.05.1991

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 114/1982 Sb. SR vydání;Mění 95/1982 Sb. ČR vydání)

5/1983/9 Sb.

Účinnost od: 07.04.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 31/1980/8 Sb.)

78/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.07.1990

Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

72/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků

70/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)

66/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.07.1992

Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.)

26/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech
(Mění 33/1964 Sb.)

25/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
(Mění 42/1975 Sb.)

24/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin

23/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb

17/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

16/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.08.1993

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

14/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
(Ruší 50/1964 Sb.)

13/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie majetku
(Ruší 79/1964 Sb.;Ruší 48/1964 Sb.;Ruší 8/1976 Sb.)

12/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 22.04.1993

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
(Ruší 50/1964 Sb.)

11/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 22.04.1993

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
(Ruší 79/1964 Sb.;Ruší 48/1964 Sb.;Ruší 7/1976 Sb.)

8/1983 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě

19/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 29.05.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 10.10.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1983/9 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1976/10 Sb.;Ruší 20/1978/4 Sb.)

13/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1983/11 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1983/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1983/11 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1983/10 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 20.09.2010

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

183/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 13.11.1995

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.
(Ruší 66/1973 Sb.;Mění 45/1964 Sb.)

159/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianského zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
(Mění 45/1964 Sb.;Ruší 67/1973 Sb.)

136/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 15.12.1992

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
(Ruší 32/1968 Sb.)

134/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
(Mění 95/1963 Sb.)

133/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
(Mění 99/1963 Sb.)

132/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
(Mění 94/1963 Sb.)

131/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1983    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
(Mění 40/1964 Sb.)

34/1985/4 Sb.

Účinnost od: 24.03.1983    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

93/1983 Sb.

Účinnost od: 14.03.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

27/1983 Sb.

Účinnost od: 11.03.1983

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 137/1982 Sb. ČR vydání)

22/1983 Sb.

Účinnost od: 11.03.1983    Zrušeno: 01.10.1989

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě
(Mění 90/1979 Sb.)

19/1983 Sb.

Účinnost od: 11.03.1983

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb., o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
(Ruší 47/1971 Sb.)

18/1983 Sb.

Účinnost od: 11.03.1983    Účinnost do: 01.01.1986

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1983 až 1985

10/1983 Sb.

Účinnost od: 04.03.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 1 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

24/1983/21 Sb.

Účinnost od: 01.03.1983    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1983/10 Sb.

Účinnost od: 01.03.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1983    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1983/24 Sb.

Účinnost od: 01.03.1983    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1983 Sb.

Účinnost od: 18.02.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 142/1982 Sb. ČR vydání SR vydání)

13/1983/6 Sb.

Účinnost od: 18.02.1983    Zrušeno: 27.08.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1983/1 Sb.

Účinnost od: 18.02.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 84/1964/3 Sb.)

64/1983 Sb.

Účinnost od: 04.02.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky

7/1983 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů, ve znění vyhlášky č. 165/1976 Sb., kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb.
(Ruší 127/1975 Sb.;Ruší 165/1976 Sb.)

4/1983 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka

3/1983 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 87 (okres Litoměřice)

2/1983 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 55 v okrese Jablonec nad Nisou

1/1983 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun)

32/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

30/1983/9 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 1/1979/9 Sb.)

24/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1969/6 Sb.;Ruší 50/1969/9 Sb.)

13/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 28/1978/4 Sb.)

9/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1983/12 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1983/11 Sb.

Účinnost od: 01.02.1983    Zrušeno: 11.11.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1983 Sb.

Účinnost od: 17.01.1983

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 131/1982 Sb. SR vydání)

13/1983/2 Sb.

Účinnost od: 17.01.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1981/4 Sb.)

1/1983/3 Sb.

Účinnost od: 17.01.1983    Zrušeno: 01.10.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1969/8 Sb.)

113/1982 Sb.

Účinnost od: 10.01.1983

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe

54/1983 Sb.

Účinnost od: 08.01.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky

21/1986/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1984/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

46/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

45/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

36/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších predpisov)

35/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplývá pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

32/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů)

31/1983 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)

25/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1983/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/16 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1983/15 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 14.08.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 05.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 12/1978/6 Sb.)

10/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1983/14 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 05.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1983/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1983/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.04.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1983/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1983/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 18/1981/4 Sb.)

3/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1983/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.06.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 28.12.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.04.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

182/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla
(Mění 70/1982 Sb.)

181/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

180/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 30.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků
(Mění 162/1980 Sb.)

179/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací

178/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1987

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
(Mění 68/1982 Sb.)

177/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1987

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
(Mění 67/1982 Sb.)

176/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1987

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
(Mění 40/1982 Sb.)

175/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
(Mění 77/1969 Sb.)

174/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
(Ruší 117/1971 Sb.;Ruší 89/1977 Sb.)

173/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Účinnost do: 01.01.1984

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983

172/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
(Ruší 176/1975 Sb.;Ruší 176/1973 Sb.)

171/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny
(Mění 175/1973 Sb. část druhá)

170/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 25.06.1992

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
(Mění 179/1969 Sb.)

169/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správě odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
(Ruší 122/1971 Sb.)

168/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

167/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani

166/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
(Mění 121/1962 Sb.)

165/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
(Mění 109/1964 Sb.;Mění 138/1970 Sb. Čl. III;Ruší 34/1975 Sb.;Ruší 35/1975 Sb.;Ruší 98/1976 Sb.)

164/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o důchodové dani
(Ruší 11/1977/2 Sb.;Ruší 11/1971/11 Sb.;Mění 62/1977 Sb.;Ruší 113/1971 Sb.;Ruší 114/1971 Sb.;Ruší 11/1979/2 Sb.;Ruší 142/1975 Sb.;Ruší 73/1977 Sb.)

163/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu

162/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva
(Mění 145/1961 Sb.)

161/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o odvodech do státního rozpočtu
(Mění 62/1977 Sb. nepřímo;Ruší 181/1980 Sb.;Ruší 8/1968 Sb.;Ruší 78/1969 Sb.;Ruší 9/1981/2 Sb.;Ruší 72/1977 Sb.;Mění 136/1973 Sb. § 14 odst. 1 a 2;Ruší 111/1971 Sb.;Ruší 112/1971 Sb.)

160/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Účinnost do: 01.01.1984

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983

158/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.02.1988

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
(Ruší 20/1965 Sb.)

157/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 23.11.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republik č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov
(Mění 18/1972 Sb.)

156/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 23.11.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá

155/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.07.1988

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov
(Ruší 136/1971 Sb.;Ruší 57/1974 Sb.;Ruší 12/1977 Sb.)

154/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.02.1988

Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru
(Ruší 20/1965 Sb.)

153/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 24.11.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
(Mění 1/1972 Sb.)

152/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 24.11.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města

151/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.07.1988

Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů
(Ruší 135/1971 Sb.)

149/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovnou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb.
(Mění 162/1975 Sb.)

148/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb.
(Mění 161/1975 Sb.)

146/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů

145/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních č. 21/1982 Sb.
(Mění 129/1979 Sb.)

143/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 134/1975 Sb.)

142/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 130/1975 Sb.)

141/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1987

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
(Mění 72/1973 Sb.)

140/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 132/1975 Sb.;Mění 52/1982 Sb. položky 12 až 21 přílohy)

139/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon o národnych výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
(Mění 53/1975 Sb.;Mění 69/1967 Sb.;Ruší 104/1968 Sb.;Ruší 109/1967 Sb.;Ruší 29/1970 Sb.;Ruší 62/1971 Sb.)

138/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 129/1975 Sb.;Mění 49/1982 Sb. položky 13 až 22 přílohy)

137/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
(Mění 146/1971 Sb.;Mění 36/1975 Sb.;Mění 69/1967 Sb.;Ruší 109/1967 Sb.;Ruší 57/1971 Sb.)

135/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
(Ruší 75/1961 Sb.;Ruší 52/1949 Sb.;Ruší 6/1958 Ú.l.;Ruší 76/1957 Sb.)

127/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování
(Ruší 25/1974 Sb.)

126/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi

125/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 11.02.2003

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery

116/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253

108/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád
(Ruší 177/1975 Sb.)

102/1982 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Změna zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366 (č. 175/1980 Sb.)
(Mění 175/1980 Sb.)

37/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

36/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 4/1976/2 Sb.)

36/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

35/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

35/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

35/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.04.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1981/10 Sb.;Ruší 23/1980/3 Sb.;Ruší 37/1980/7 Sb.;Ruší 16/1982/4 Sb.)

30/1982/14 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 03.08.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 27.02.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

117/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1983    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy

Zavřít
MENU