Sbírka předpisů 1982 - podle účinnosti

53/1983 Sb.

Účinnost od: 27.12.1982    Zrušeno: 17.12.2012

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

35/1982/5 Sb.

Účinnost od: 16.12.1982    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 15/1977/5 Sb.;Ruší 18/1980/5 Sb.)

150/1982 Sb.

Účinnost od: 13.12.1982

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 121/1982 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 96/1982 Sb. SR vydání)

32/1982/9 Sb.

Účinnost od: 13.12.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/12 Sb.

Účinnost od: 13.12.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/11 Sb.

Účinnost od: 13.12.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/10 Sb.

Účinnost od: 13.12.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1983 Sb.

Účinnost od: 08.12.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

3/1983/8 Sb.

Účinnost od: 06.12.1982    Zrušeno: 01.04.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

128/1982 Sb.

Účinnost od: 04.12.1982    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice

12/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.12.1982    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.12.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 32/1978/23 Sb.)

5/1983/10 Sb.

Účinnost od: 01.12.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1983/7 Sb.

Účinnost od: 01.12.1982    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

117/1982 Sb.

Účinnost od: 01.12.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb.
(Mění 13/1974 Sb.)

35/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.12.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/15 Sb.

Účinnost od: 01.12.1982    Zrušeno: 01.07.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1982/1 Sb.

Účinnost od: 22.11.1982    Zrušeno: 01.09.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1982/5 Sb.

Účinnost od: 22.11.1982    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

130/1982 Sb.

Účinnost od: 19.11.1982    Zrušeno: 07.03.1997

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb.
(Mění 37/1963 Sb.)

43/1983 Sb.

Účinnost od: 18.11.1982    Zrušeno: 18.07.2008

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice

120/1982 Sb.

Účinnost od: 12.11.1982    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169

25/1982/15 Sb.

Účinnost od: 11.11.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/13 Sb.

Účinnost od: 11.11.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/12 Sb.

Účinnost od: 11.11.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/11 Sb.

Účinnost od: 11.11.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1983 Sb.

Účinnost od: 08.11.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou demokratickou republikou

21/1983 Sb.

Účinnost od: 08.11.1982    Zrušeno: 30.04.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou demokratickou republikou

10/1983/11 Sb.

Účinnost od: 01.11.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

115/1982 Sb.

Účinnost od: 01.11.1982    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách
(Mění 104/1980 Sb.)

114/1982 Sb.

Účinnost od: 01.11.1982    Zrušeno: 01.05.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej
(Ruší 145/1976 Sb.;Ruší 144/1976 Sb.;Ruší 84/1974 Sb.)

33/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1982    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1983/6 Sb.

Účinnost od: 29.10.1982    Zrušeno: 26.06.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

121/1982 Sb.

Účinnost od: 28.10.1982    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých úpravách pracovní doby
(Mění 147/1980 Sb.)

24/1982/5 Sb.

Účinnost od: 28.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1982/2 Sb.

Účinnost od: 15.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 31/1978/12 Sb.)

110/1982 Sb.

Účinnost od: 14.10.1982    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlem v Banskej Bystrici

109/1982 Sb.

Účinnost od: 14.10.1982    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

42/1983 Sb.

Účinnost od: 10.10.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
(Ruší 82/1964 Sb.)

107/1982 Sb.

Účinnost od: 07.10.1982    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 125 Sobrance

77/1985 Sb.

Účinnost od: 06.10.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
(Mění 118/1979 Sb.)

49/1983 Sb.

Účinnost od: 02.10.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP

6/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 2/1978/9 Sb.)

5/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

106/1982 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.09.1989

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
(Ruší 26/1980 Sb.;Ruší 7/1979 Sb.)

105/1982 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.09.1989

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
(Ruší 20/1981 Sb.;Ruší 6/1979 Sb.;Ruší 20/1981/12 Sb.)

104/1982 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1981 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
(Mění 60/1981 Sb.)

36/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/14 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 21/1980/3 Sb.;Ruší 11/1978/11 Sb.;Ruší 3/1979/5 Sb.;Ruší 16/1982/6 Sb.)

32/1982/13 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/10 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 8/1980/6 Sb.;Ruší 16/1982/7 Sb.;Ruší 24/1978/13 Sb.)

17/1982/13 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/12 Sb.

Účinnost od: 01.10.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982/8 Sb.

Účinnost od: 29.09.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982/7 Sb.

Účinnost od: 29.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982/3 Sb.

Účinnost od: 29.09.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982/1 Sb.

Účinnost od: 29.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

103/1982 Sb.

Účinnost od: 25.09.1982    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny)

20/1982/11 Sb.

Účinnost od: 22.09.1982    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1985/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1983/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1983/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.03.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

100/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 26.06.1992

Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

98/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(Mění 50/1978 Sb.)

97/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Mění 18/1979 Sb.)

96/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.
(Mění 95/1979 Sb.)

95/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 23.11.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní
(Ruší 72/1959 Ú.l.;Ruší 83/1974 Sb.;Ruší 146/1976 Sb.)

94/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.09.1984

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů-cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách

93/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě

91/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.06.1984

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
(Mění 57/1979 Sb. § 9 odst. 1;Mění 96/1967 Sb.)

89/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.09.1984

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov-cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách

88/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.09.1984

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
(Mění 116/1980 Sb.)

87/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.09.1984

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
(Mění 96/1979 Sb.)

86/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 93/1979 Sb.)

84/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
(Mění 23/1976 Sb.)

83/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
(Mění 51/1978 Sb.)

81/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání
(Ruší 37/1980/6 Sb.;Mění 139/1971 Sb. pokud upravuje zavedení a využívání jednotné klasifikace studijních a učebních oborů;Ruší 25/1978/2 Sb.)

76/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství

46/1982 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
(Mění 119/1980 Sb.)

35/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/17 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 10/1980/1 Sb.)

25/1982/9 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 28.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 31.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/11 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1999

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.01.1999

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1982    Zrušeno: 01.12.1999

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

90/1982 Sb.

Účinnost od: 31.08.1982    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy

124/1982 Sb.

Účinnost od: 25.08.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě

101/1982 Sb.

Účinnost od: 25.08.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 11/1982 Sb. ČR vydání SR vydání)

18/1982/9 Sb.

Účinnost od: 25.08.1982    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1987/3 Sb.

Účinnost od: 16.08.1982    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

99/1982 Sb.

Účinnost od: 16.08.1982

Redakční sdělení o opravě chyb

16/1982/7 Sb.

Účinnost od: 09.08.1982    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1982/6 Sb.

Účinnost od: 09.08.1982    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1983/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1983/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

77/1982 Sb.

Účinnost od: 01.08.1982    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel
(Mění 139/1980 Sb.)

32/1982/16 Sb.

Účinnost od: 01.08.1982    Zrušeno: 10.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 5/1982/2 Sb.)

25/1982/16 Sb.

Účinnost od: 01.08.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1982    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1983 Sb.

Účinnost od: 23.07.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

122/1982 Sb.

Účinnost od: 20.07.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou

253/1995 Sb.

Účinnost od: 18.07.1982

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969

24/1982/4 Sb.

Účinnost od: 15.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1982/4 Sb.

Účinnost od: 15.07.1982    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1984/10 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

30/1983 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

10/1983/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

82/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
(Ruší 78/1970 Sb.)

80/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
(Mění 104/1964 Sb.)

79/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
(Mění 143/1965 Sb.)

78/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/1975 Sb.)

75/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů

74/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.05.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví
(Mění 136/1975 Sb.)

73/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
(Mění 121/1975 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

72/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce
(Mění 65/1965 Sb.)

69/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
(Mění 122/1980 Sb.)

62/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.03.1988

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
(Mění 104/1981 Sb.)

61/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o určených technických zařízeních

59/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

58/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov
(Ruší 41/1938 Sb.;Ruší 53/1931 Sb.)

56/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.09.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
(Mění 259/1957 Ú.l.;Ruší 103/1961 Sb.;Ruší 118/1962 Sb.;Ruší 25/1972 Sb.)

52/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach
(Mění 132/1975 Sb.;Mění 135/1974 Sb.;Mění 60/1961 Sb.;Mění 69/1967 Sb.;Mění 79/1978 Sb.)

50/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.07.1988

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
(Mění 24/1972 Sb.)

49/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
(Mění 129/1975 Sb.;Mění 130/1974 Sb.;Mění 60/1961 Sb.;Mění 69/1967 Sb.;Mění 77/1978 Sb.)

48/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
(Ruší 3534/1948 Ú.l.I;Ruší 75/1951 Ú.l.I;Ruší 11/1912 ř.z.;Ruší 135/1956 Ú.l.;Ruší 169/1911 ř.z.;Ruší 172/1911 ř.z.;Ruší 199/1911 ř.z.;Ruší 253/1956 Ú.l.;Ruší 35/1956 Ú.l.;Ruší 730/1944 Ú.l.;Ruší 90/1952 Ú.l.)

47/1982 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
(Ruší 97/1948 Sb.;Ruší 41/1938 Sb.;Ruší 53/1931 Sb.)

34/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1982/12 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 6/1980/8 Sb.)

18/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 8/1969/6 Sb.)

17/1982/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/15 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/14 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1982/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 28.02.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 45/1965/1 Sb.)

2/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

112/1982 Sb.

Účinnost od: 30.06.1982    Zrušeno: 01.09.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích

14/1982/5 Sb.

Účinnost od: 30.06.1982    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1982/4 Sb.

Účinnost od: 30.06.1982    Zrušeno: 10.03.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

119/1982 Sb.

Účinnost od: 28.06.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií

118/1982 Sb.

Účinnost od: 28.06.1982    Zrušeno: 09.10.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií
(Ruší 167/1960 Sb.)

71/1982 Sb.

Účinnost od: 25.06.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 4/1982 Sb. SR vydání)

70/1982 Sb.

Účinnost od: 25.06.1982

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla

68/1982 Sb.

Účinnost od: 25.06.1982    Zrušeno: 01.01.1987

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

67/1982 Sb.

Účinnost od: 25.06.1982    Zrušeno: 01.01.1987

Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

66/1982 Sb.

Účinnost od: 25.06.1982    Zrušeno: 17.10.1991

Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 28. dubna 1982 č. 129
(Ruší 40/1975 Sb.;Ruší 5/1975 Sb.;Ruší 77/1975 Sb.)

54/1982 Sb.

Účinnost od: 21.06.1982

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec

65/1982 Sb.

Účinnost od: 14.06.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Redakční sdělení o opravě chyb

60/1982 Sb.

Účinnost od: 14.06.1982

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

12/1982/9 Sb.

Účinnost od: 14.06.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1983/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1982    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

85/1982 Sb.

Účinnost od: 01.06.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních

55/1982 Sb.

Účinnost od: 01.06.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o agrochemickom skúšaní pôd
(Ruší 47/1961 Sb.)

28/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1982    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1982    Zrušeno: 31.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

92/1982 Sb.

Účinnost od: 30.05.1982    Zrušeno: 03.09.1995

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států
(Ruší 128/1969 Sb.)

53/1982 Sb.

Účinnost od: 26.05.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsednictva Slovenskej národnej rady

51/1982 Sb.

Účinnost od: 26.05.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady

11/1982/2 Sb.

Účinnost od: 26.05.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

129/1982 Sb.

Účinnost od: 24.05.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním

147/1982 Sb.

Účinnost od: 19.05.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

57/1982 Sb.

Účinnost od: 11.05.1982    Zrušeno: 25.10.1997

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 33/1982 Sb. ČR vydání)

10/1982/11 Sb.

Účinnost od: 11.05.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1982/10 Sb.

Účinnost od: 11.05.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1982/5 Sb.

Účinnost od: 06.05.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

111/1982 Sb.

Účinnost od: 04.05.1982    Zrušeno: 04.05.2007

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů

35/1982 Sb.

Účinnost od: 01.05.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb.
(Mění 47/1964 Sb.)

27/1982 Sb.

Účinnost od: 01.05.1982    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb.
(Mění 47/1964 Sb.)

20/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1982    Zrušeno: 26.06.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1982/11 Sb.

Účinnost od: 01.05.1982    Zrušeno: 01.10.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

39/1982 Sb.

Účinnost od: 29.04.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení

38/1982 Sb.

Účinnost od: 29.04.1982

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení

45/1982 Sb.

Účinnost od: 15.04.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konajících služební cesty

42/1982 Sb.

Účinnost od: 14.04.1982    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.
(Mění 93/1979 Sb.)

40/1982 Sb.

Účinnost od: 14.04.1982    Zrušeno: 01.01.1987

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

37/1982 Sb.

Účinnost od: 14.04.1982

Ústavní zákon o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou

7/1982/2 Sb.

Účinnost od: 14.04.1982    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1982/4 Sb.

Účinnost od: 05.04.1982    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1983/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1983/10 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy
(Mění 134/1964 Sb.)

29/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov

28/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov
(Mění 112/1960 Sb.)

26/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
(Mění 44/1978 Sb.)

20/1982 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb.
(Mění 94/1972 Sb.)

17/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.07.1998

Výnos Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 5/1982 o pozemcích se ztíženými zakládacími podmínkami určených pro výstavbu rodinných domků

17/1982/16 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 26.06.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos, kterým se stanoví stavby, na kterých se poskytuje preferenční odlučné pracovníkům stavební a stavebně montážní činnosti

14/1982/10 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.09.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

130/1981 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode
(Ruší 13/1968 Sb.;Ruší 160/1949 Sb.)

127/1981 Sb.

Účinnost od: 01.04.1982    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
(Ruší 105/1971 Sb.;Ruší 218/1954 Ú.l.;Ruší 177/1956 Ú.l.;Ruší 13/1968 Sb.;Ruší 160/1949 Sb.)

30/1982 Sb.

Účinnost od: 31.03.1982    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram)

36/1982 Sb.

Účinnost od: 30.03.1982    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb.
(Mění 95/1979 Sb.)

6/1982/8 Sb.

Účinnost od: 30.03.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1978/4 Sb.)

62/1987 Sb.

Účinnost od: 18.03.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen

64/1982 Sb.

Účinnost od: 16.03.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky
(Ruší 71/1962 Sb.)

32/1982 Sb.

Účinnost od: 16.03.1982    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách
(Mění 109/1980 Sb.)

123/1982 Sb.

Účinnost od: 11.03.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

4/1982/2 Sb.

Účinnost od: 09.03.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982 Sb.

Účinnost od: 01.03.1982    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví

12/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.03.1982    Zrušeno: 01.08.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1982    Zrušeno: 01.07.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982 Sb.

Účinnost od: 26.02.1982    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů
(Mění 129/1979 Sb.)

3/1982/5 Sb.

Účinnost od: 26.02.1982    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

86/1985 Sb.

Účinnost od: 25.02.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1978 Sb., o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
(Mění 110/1978 Sb.)

9/1983/16 Sb.

Účinnost od: 15.02.1982    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

13/1982 Sb.

Účinnost od: 13.02.1982    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107

12/1982 Sb.

Účinnost od: 13.02.1982    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 77 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

19/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 134/1975 Sb.)

18/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 130/1975 Sb.)

16/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 16.01.1984

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 57/1979 Sb.;Ruší 101/1979 Sb.)

15/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 128/1975 Sb.;Ruší 81/1979 Sb.)

14/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
(Mění 146/1961 Sb.;Mění 161/1976 Sb.;Mění 184/1968 Sb.;Ruší 80/1979 Sb.)

11/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Zákonné opatrenie Predsednictva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
(Mění 132/1975 Sb.)

10/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 129/1975 Sb.)

9/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
(Mění 88/1968 Sb.;Ruší 77/1979 Sb.)

8/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.01.2009

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení
(Mění 103/1964 Sb. § 11;Mění 107/1971 Sb.;Mění 32/1957 Sb. § 19;Mění 54/1956 Sb. § 19)

7/1982 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
(Mění 121/1975 Sb.)

32/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1982/14 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 40/1969/3 Sb.)

10/1982/13 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1982/11 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

119/1981 Sb.

Účinnost od: 01.02.1982

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd
(Ruší 47/1961 Sb.)

2/1982/9 Sb.

Účinnost od: 29.01.1982    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1982/5 Sb.

Účinnost od: 29.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1982/14 Sb.

Účinnost od: 29.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

106/1981 Sb.

Účinnost od: 26.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta

6/1982 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Zrušeno: 01.08.1991

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 103/1981 Sb. ČR vydání;Mění 105/1981 Sb. ČR vydání)

5/1982 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb.
(Mění 134/1975 Sb.)

4/1982 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb.
(Mění 130/1975 Sb.)

3/1982 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Zrušeno: 01.07.1989

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
(Ruší 59/1978 Sb.)

2/1982 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Zrušeno: 01.05.1994

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
(Mění 47/1978 Sb.)

1/1982 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
(Ruší 160/1976 Sb.;Ruší 172/1980 Sb.)

29/1982/1 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Účinnost do: 01.01.1983

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

6/1982/9 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1982/3 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1982/4 Sb.

Účinnost od: 15.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

124/1981 Sb.

Účinnost od: 13.01.1982

Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

114/1981 Sb.

Účinnost od: 06.01.1982    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

41/1982 Sb.

Účinnost od: 05.01.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci
(Ruší 81/1961 Sb.)

32/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 31.05.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 9/1977/3 Sb.)

17/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Účinnost do: 01.01.1983

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 8/1976/2 Sb.)

9/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 13.04.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 34/1967/1 Sb.)

7/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 2/1976/4 Sb.;Ruší 3/1976/3 Sb.)

6/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.08.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1982/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1982/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1982/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.04.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

129/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

126/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Účinnost do: 01.01.1983

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982

123/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Účinnost do: 01.01.1983

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982

120/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 18.12.1991

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
(Ruší 91/1966 Sb.)

118/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
(Ruší 91/1966 Sb.)

116/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Účinnost do: 01.01.1986

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků

112/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
(Mění 67/1972 Sb.)

111/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
(Ruší 159/1954 Ú.l.;Ruší 159/1957 Ú.l.)

110/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 28.04.1990

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků

109/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 28.04.1990

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
(Mění 112/1960 Sb.)

107/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.
(Mění 135/1964 Sb.)

105/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
(Ruší 152/1978 Sb.;Mění 75/1977 Sb. § 5, 6 a 7;Mění 98/1976 Sb. § 8, 49, 50, 51 a 58;Ruší 163/1973 Sb.;Ruší 19/1972 Sb.;Ruší 91/1972 Sb.;Ruší 8/1976/1 Sb.;Ruší 31/1976 Sb.;Ruší 76/1977 Sb.;Ruší 17/1978/2 Sb.;Ruší 68/1978 Sb.)

104/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.03.1988

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
(Ruší 47/1975 Sb.)

103/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.08.1991

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem
(Mění 106/1960 Sb.)

101/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 31.10.1990

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu

94/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.
(Mění 36/1972 Sb.)

91/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
(Ruší 139/1964 Sb.)

85/1981 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy

34/1981/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 26/1977/2 Sb.;Ruší 18/1979/1 Sb.;Ruší 4/1981/5 Sb.)

34/1981/26 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/21 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1981/15 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Účinnost do: 01.01.1985

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

32/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 13/1981/8 Sb.)

32/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.07.1998

Výnos Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 10/1981 o vydání oborového kalkulačního vzorce pro projektové práce a inženýrskou činnost a pokyny k němu

23/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 01.07.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1982    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Zavřít
MENU