Sbírka předpisů 1981 - podle účinnosti

16/1981/11 Sb.

Účinnost od: 31.12.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1982 Sb.

Účinnost od: 29.12.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky

128/1981 Sb.

Účinnost od: 29.12.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)

125/1981 Sb.

Účinnost od: 29.12.1981    Účinnost do: 01.01.1986

Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)

122/1981 Sb.

Účinnost od: 29.12.1981    Účinnost do: 01.01.1986

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu)

121/1981 Sb.

Účinnost od: 29.12.1981

Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou

34/1981/24 Sb.

Účinnost od: 29.12.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1982 Sb.

Účinnost od: 19.12.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

33/1982 Sb.

Účinnost od: 11.12.1981    Zrušeno: 25.10.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o úpravě spolupráce na státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa

113/1981 Sb.

Účinnost od: 05.12.1981

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

108/1981 Sb.

Účinnost od: 05.12.1981    Zrušeno: 01.06.1985

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
(Mění 59/1980 Sb.)

10/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.12.1981    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1982/9 Sb.

Účinnost od: 01.12.1981    Zrušeno: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.12.1981    Zrušeno: 01.02.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1981/13 Sb.

Účinnost od: 01.12.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1988/5 Sb.

Účinnost od: 30.11.1981    Zrušeno: 01.04.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 29. prosince 1987 čj. 6500/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách

4/1988/12 Sb.

Účinnost od: 30.11.1981    Zrušeno: 17.10.1996

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv - Dohoda o spolupráci ve výrobě finálních výrobků a uzlů silničních motorových vozidel, stavebních a zemědělských strojů, uzavřená mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky

85/1985 Sb.

Účinnost od: 23.11.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
(Mění 28/1981 Sb.)

100/1981 Sb.

Účinnost od: 13.11.1981    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

63/1982 Sb.

Účinnost od: 11.11.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Lybijskou arabskou lidovou socialistickou džamahirijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví

102/1981 Sb.

Účinnost od: 10.11.1981

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
(Ruší 51/1959 Sb.;Ruší 67/1962 Sb.)

34/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.11.1981    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

34/1981/25 Sb.

Účinnost od: 01.11.1981    Zrušeno: 01.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.11.1981    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1982/9 Sb.

Účinnost od: 28.10.1981    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1982/2 Sb.

Účinnost od: 26.10.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

96/1981 Sb.

Účinnost od: 24.10.1981    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlem v Leviciach

34/1981/1 Sb.

Účinnost od: 15.10.1981    Zrušeno: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

43/1982 Sb.

Účinnost od: 13.10.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě

98/1981 Sb.

Účinnost od: 09.10.1981    Zrušeno: 01.01.1989

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 86/1981 Sb. ČR vydání)

97/1981 Sb.

Účinnost od: 09.10.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana

93/1981 Sb.

Účinnost od: 09.10.1981    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4

95/1981 Sb.

Účinnost od: 02.10.1981

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 77/1981 Sb. ČR vydání;Mění 78/1981 Sb. SR vydání;Mění 79/1981 Sb. SR vydání)

30/1982/13 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1982/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

86/1981 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím

34/1981/14 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1981/11 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981    Zrušeno: 01.04.1999

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos Českého báňského úřadu č. j. 4600/1981 ze dne 23. července 1981 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách
(Ruší 17/1968/3 Sb.)

29/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981    Zrušeno: 01.04.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1981/19 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1981/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1981    Zrušeno: 04.07.2007

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1982 Sb.

Účinnost od: 25.09.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

92/1981 Sb.

Účinnost od: 16.09.1981

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 71/1981 Sb. SR vydání)

24/1981/5 Sb.

Účinnost od: 16.09.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1981/8 Sb.

Účinnost od: 15.09.1981    Zrušeno: 14.11.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 31/1978/3 Sb.)

23/1981/11 Sb.

Účinnost od: 04.09.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1982/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

84/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
(Mění 103/1979 Sb.)

79/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
(Ruší 92/1979 Sb.;Ruší 77/1971 Sb.)

78/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
(Mění 32/1965 Sb.)

77/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 30.06.2004

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Ruší 4/1978 Sb.;Ruší 72/1971 Sb.)

76/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.
(Mění 32/1965 Sb.)

74/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
(Mění 133/1964 Sb.)

73/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
(Mění 102/1979 Sb.)

69/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 17.07.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů

64/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy

56/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 11.02.2003

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě

51/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe

50/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.
(Mění 95/1979 Sb.)

45/1981 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb.
(Mění 93/1979 Sb.)

34/1981/19 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1981/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1981/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.05.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1981/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1981    Zrušeno: 01.06.1987

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

144/1982 Sb.

Účinnost od: 25.08.1981    Zrušeno: 10.09.2008

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
(Ruší 6/1962 Sb.)

24/1981/3 Sb.

Účinnost od: 15.08.1981    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/12 Sb.

Účinnost od: 14.08.1981    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

65/1981 Sb.

Účinnost od: 01.08.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
(Mění 14/1978 Sb.)

34/1981/12 Sb.

Účinnost od: 01.08.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

33/1981/9 Sb.

Účinnost od: 01.08.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

28/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1981    Zrušeno: 18.12.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/9 Sb.

Účinnost od: 01.08.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

72/1981 Sb.

Účinnost od: 31.07.1981    Účinnost do: 01.01.1984

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny

34/1981/27 Sb.

Účinnost od: 27.07.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

115/1981 Sb.

Účinnost od: 25.07.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky

16/1981/9 Sb.

Účinnost od: 17.07.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/13 Sb.

Účinnost od: 17.07.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

99/1981 Sb.

Účinnost od: 13.07.1981    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním

80/1981 Sb.

Účinnost od: 11.07.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

24/1982 Sb.

Účinnost od: 09.07.1981    Zrušeno: 30.09.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky

15/1981/5 Sb.

Účinnost od: 08.07.1981    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1981/4 Sb.

Účinnost od: 08.07.1981    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1981/14 Sb.

Účinnost od: 08.07.1981    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

71/1981 Sb.

Účinnost od: 05.07.1981    Zrušeno: 05.07.2006

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství

88/1981 Sb.

Účinnost od: 03.07.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě

87/1981 Sb.

Účinnost od: 02.07.1981    Zrušeno: 10.02.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

20/1982/10 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1982/10 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

61/1981 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb

60/1981 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu

58/1981 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o umělecké aspirantuře

57/1981 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb

55/1981 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre

53/1981 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy

34/1981/18 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.07.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.03.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 61/1960/1 Sb.;Ruší 23/1967/1 Sb.)

18/1981/10 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/14 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/13 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/10 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/17 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 10.01.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1981/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 10.01.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

39/1981 Sb.

Účinnost od: 30.06.1981

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela

8/1982/1 Sb.

Účinnost od: 15.06.1981    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

62/1981 Sb.

Účinnost od: 15.06.1981    Zrušeno: 14.06.1991

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
(Mění 88/1980 Sb.)

13/1981/15 Sb.

Účinnost od: 15.06.1981    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/14 Sb.

Účinnost od: 15.06.1981    Zrušeno: 01.10.2003

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/13 Sb.

Účinnost od: 15.06.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/12 Sb.

Účinnost od: 15.06.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/11 Sb.

Účinnost od: 15.06.1981    Zrušeno: 12.12.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/10 Sb.

Účinnost od: 15.06.1981    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1982 Sb.

Účinnost od: 05.06.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

32/1981/6 Sb.

Účinnost od: 05.06.1981    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

23/1981/5 Sb.

Účinnost od: 03.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1982/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.08.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

54/1981 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provozních radách podniků zahraničního obchodu

52/1981 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
(Mění 46/1978 Sb.)

49/1981 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.07.1989

Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s nevyužitými zásobami

46/1981 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
(Mění 35/1977 Sb.)

41/1981 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami
(Mění 144/1976 Sb. neplatí pro střední školy;Mění 84/1974 Sb. neplatí pro střední školy)

23/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/15 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1981/14 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1981/9 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/6 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/12 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/18 Sb.

Účinnost od: 01.06.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

59/1981 Sb.

Účinnost od: 21.05.1981    Zrušeno: 01.01.1991

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 152/1980 Sb. ČR vydání)

17/1981/9 Sb.

Účinnost od: 15.05.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1981/1 Sb.

Účinnost od: 11.05.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

90/1981 Sb.

Účinnost od: 04.05.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
(Mění 84/1971 Sb.)

47/1981 Sb.

Účinnost od: 01.05.1981    Zrušeno: 01.01.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností
(Mění 219/1949 Sb. § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1;Mění 220/1949 Sb. § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1;Mění 221/1949 Sb. § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1;Mění 222/1949 Sb. § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1;Mění 223/1949 Sb. § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1)

18/1981/8 Sb.

Účinnost od: 01.05.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/8 Sb.

Účinnost od: 01.05.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/15 Sb.

Účinnost od: 01.05.1981    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/11 Sb.

Účinnost od: 30.04.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1981/2 Sb.

Účinnost od: 29.04.1981    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 31/1977/1 Sb.)

9/1981/11 Sb.

Účinnost od: 29.04.1981    Zrušeno: 01.04.2002

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

38/1981 Sb.

Účinnost od: 28.04.1981

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru

25/1982 Sb.

Účinnost od: 23.04.1981    Zrušeno: 08.08.2005

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

81/1981 Sb.

Účinnost od: 23.04.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže
(Ruší 79/1961 Sb.)

26/1981 Sb.

Účinnost od: 23.04.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)

25/1981 Sb.

Účinnost od: 23.04.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)

24/1981 Sb.

Účinnost od: 23.04.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)

23/1981 Sb.

Účinnost od: 23.04.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77)

37/1981 Sb.

Účinnost od: 18.04.1981    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
(Ruší 92/1976 Sb.)

36/1981 Sb.

Účinnost od: 18.04.1981    Zrušeno: 13.03.1986

Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
(Ruší 74/1976 Sb.;Ruší 45/1977 Sb.;Ruší 23/1978 Sb.;Ruší 87/1978 Sb.;Ruší 2/1979 Sb.;Ruší 34/1979 Sb.;Ruší 83/1979 Sb.;Ruší 46/1980 Sb.;Ruší 55/1980 Sb.;Ruší 144/1980 Sb.)

35/1981 Sb.

Účinnost od: 18.04.1981    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
(Ruší 91/1976 Sb.)

34/1981 Sb.

Účinnost od: 18.04.1981    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
(Ruší 73/1976 Sb.;Ruší 31/1977 Sb.;Ruší 43/1977 Sb.;Ruší 63/1977 Sb.;Ruší 16/1978 Sb.;Ruší 22/1978 Sb.;Ruší 34/1978 Sb.;Ruší 41/1978 Sb.;Ruší 49/1978 Sb.;Ruší 52/1978 Sb.;Ruší 96/1978 Sb.;Ruší 104/1978 Sb.;Ruší 105/1978 Sb.;Ruší 117/1978 Sb.;Ruší 118/1978 Sb.;Ruší 134/1978 Sb.;Ruší 139/1978 Sb.;Ruší 8/1979 Sb.;Ruší 9/1979 Sb.;Ruší 44/1979 Sb.;Ruší 53/1979 Sb.;Ruší 69/1979 Sb.;Ruší 97/1979 Sb.;Ruší 128/1979 Sb.;Ruší 157/1979 Sb.;Ruší 16/1980 Sb.;Ruší 26/1980 Sb.;Ruší 32/1980 Sb.;Ruší 53/1980 Sb.;Ruší 54/1980 Sb.;Ruší 132/1980 Sb.)

33/1981 Sb.

Účinnost od: 18.04.1981    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
(Ruší 90/1976 Sb.)

32/1981 Sb.

Účinnost od: 18.04.1981    Zrušeno: 28.03.1986

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
(Ruší 72/1976 Sb.;Ruší 156/1976 Sb.;Ruší 7/1977 Sb.;Ruší 93/1977 Sb.;Ruší 94/1977 Sb.;Ruší 15/1979 Sb.;Ruší 82/1979 Sb.;Ruší 23/1980 Sb.;Ruší 44/1980 Sb.;Ruší 127/1980 Sb.)

42/1981 Sb.

Účinnost od: 16.04.1981

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 21/1981 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 94/1980 Sb. SR vydání)

31/1981 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 30.09.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami
(Ruší 147/1976 Sb.)

27/1981 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
(Ruší 151/1964 Sb.;Ruší 152/1964 Sb.)

20/1981 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 01.10.1982

Vyhláška Slovenského banského úradu o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov

18/1981 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení

13/1981 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků

16/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 01.05.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1981/16 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 16/1972/15 Sb.)

14/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1981/13 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

47/1980 Sb.

Účinnost od: 01.04.1981    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o létání se závěsnými kluzáky

63/1981 Sb.

Účinnost od: 11.03.1981    Účinnost do: 29.06.1991

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci

83/1981 Sb.

Účinnost od: 08.03.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci

11/1982/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.06.1987

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch

11/1981 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.02.1987

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú strarostlivosť
(Mění 127/1978 Sb.)

5/1981 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.06.1987

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech
(Ruší 27/1962/1 Sb.)

20/1981/16 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 02.04.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 15/1979/7 Sb.;Ruší 22/1978/12 Sb.)

14/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/9 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/8 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1981/6 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/9 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 31.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/12 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1981/12 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

174/1980 Sb.

Účinnost od: 01.03.1981    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
(Mění 87/1964 Sb. § 8 odst. 4 a § 9 odst. 2 a 3)

21/1981 Sb.

Účinnost od: 26.02.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 175/1980 Sb.)

19/1981 Sb.

Účinnost od: 26.02.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ

17/1981 Sb.

Účinnost od: 26.02.1981    Účinnost do: 01.01.1983

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1981 a 1982

12/1981/1 Sb.

Účinnost od: 26.02.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1981/2 Sb.

Účinnost od: 26.02.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

48/1981 Sb.

Účinnost od: 25.02.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky

44/1981 Sb.

Účinnost od: 21.02.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

40/1981 Sb.

Účinnost od: 21.02.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem

14/1981 Sb.

Účinnost od: 18.02.1981    Zrušeno: 09.12.1985

Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění plánu v letech 1981 - 1985 schválené usnesením vlády ČSSR č. 401 ze dne 9. prosince 1980

2/1981/8 Sb.

Účinnost od: 15.02.1981    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

67/1981 Sb.

Účinnost od: 12.02.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci

66/1981 Sb.

Účinnost od: 12.02.1981    Zrušeno: 12.02.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady

22/1981 Sb.

Účinnost od: 01.02.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích

8/1981 Sb.

Účinnost od: 01.02.1981    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex

6/1981 Sb.

Účinnost od: 01.02.1981    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách

4/1981 Sb.

Účinnost od: 01.02.1981    Zrušeno: 01.09.1986

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
(Mění 95/1978 Sb.)

3/1981 Sb.

Účinnost od: 01.02.1981    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o provádění inspekce na vysokých školách

4/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1981    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1981/9 Sb.

Účinnost od: 01.02.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1982/8 Sb.

Účinnost od: 30.01.1981    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

12/1981 Sb.

Účinnost od: 30.01.1981    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
(Mění 57/1967 Sb.)

2/1981/13 Sb.

Účinnost od: 30.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1981/12 Sb.

Účinnost od: 30.01.1981    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1981/10 Sb.

Účinnost od: 30.01.1981    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1981 Sb.

Účinnost od: 23.01.1981

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

1/1981/1 Sb.

Účinnost od: 23.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

43/1981 Sb.

Účinnost od: 19.01.1981    Zrušeno: 04.02.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám

176/1980 Sb.

Účinnost od: 19.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí úmrtí Ludovíta Štúra

15/1981/23 Sb.

Účinnost od: 13.01.1981    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

34/1981/29 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

33/1981/17 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1983

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

20/1981/16 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 02.04.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1981/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1981/23 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

16/1981/22 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

16/1981/21 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

16/1981/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

15/1981/22 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

13/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.06.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 26/1977/5 Sb.)

9/1981/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1981/15 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

9/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 31.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1981/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1981/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1981/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1981/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

185/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
(Mění 122/1971 Sb.)

184/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981

183/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociálním zabezpečení
(Mění 117/1971 Sb.)

182/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981

181/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb.
(Mění 111/1971 Sb.)

180/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 10.05.1990

Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace

179/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981

178/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981

177/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů

175/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366
(Ruší 103/1975 Sb.)

173/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací
(Ruší 186/1968 Sb.;Ruší 42/1973 Sb.)

172/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
(Mění 160/1976 Sb.)

167/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu

166/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích
(Mění 162/1976 Sb.)

165/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.04.1986

Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
(Ruší 155/1975 Sb.)

164/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků

163/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
(Ruší 153/1975 Sb.)

162/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 30.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
(Ruší 152/1975 Sb.)

161/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
(Ruší 155/1976 Sb.;Ruší 151/1975 Sb.)

160/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
(Mění 137/1973 Sb.)

159/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1998

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.
(Mění 22/1971 Sb.)

158/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.
(Mění 136/1973 Sb.)

157/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.07.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím

156/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků
(Mění 95/1976 Sb.)

155/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu
(Mění 85/1976 Sb.)

154/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 31.12.1992

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb.
(Mění 93/1962 Sb.)

153/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu

152/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
(Ruší 110/1971 Sb. pokud se vztahuje na daň z příjmů obyvatelstva;Mění 146/1961 Sb.;Ruší 96/1968 Sb.)

151/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
(Mění 110/1971 Sb. pokud se vztahuje na daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;Mění 184/1968 Sb.)

149/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov

143/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce
(Ruší 157/1975 Sb.)

142/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.06.1992

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů

139/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel
(Ruší 141/1976 Sb.)

135/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád poštovní novinové služby
(Ruší 395/1947 Ú.l.I)

124/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy
(Ruší 89/1967 Sb.)

94/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 29.12.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
(Ruší 76/1966 Sb.;Ruší 97/1976 Sb.;Ruší 103/1970 Sb.)

91/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích
(Mění 118/1972 Sb.)

86/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.03.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1971 Sb., o účetnictví
(Mění 154/1971 Sb.)

45/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1980/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1982

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

44/1980/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

43/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

43/1980/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

37/1980/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1980/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 10.01.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1980/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 12.12.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1980/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1980/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1980/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.06.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1980/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

27/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1981    Zrušeno: 01.12.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU