Sbírka předpisů 1980 - podle účinnosti

30/1981 Sb.

Účinnost od: 30.12.1980    Zrušeno: 26.11.2009

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

10/1981/6 Sb.

Účinnost od: 30.12.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1980/5 Sb.

Účinnost od: 24.12.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1980/4 Sb.

Účinnost od: 24.12.1980    Zrušeno: 15.04.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1980/3 Sb.

Účinnost od: 24.12.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

171/1980 Sb.

Účinnost od: 22.12.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike

170/1980 Sb.

Účinnost od: 22.12.1980    Zrušeno: 01.01.1998

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)

169/1980 Sb.

Účinnost od: 22.12.1980    Zrušeno: 01.01.1986

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen (úplné znění)

168/1980 Sb.

Účinnost od: 22.12.1980    Zrušeno: 01.02.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
(Mění 92/1958 Sb. § 28)

43/1980/5 Sb.

Účinnost od: 22.12.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1981 Sb.

Účinnost od: 14.12.1980    Zrušeno: 09.08.1992

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám

15/1981 Sb.

Účinnost od: 13.12.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
(Ruší 86/1964 Sb.)

15/1981/21 Sb.

Účinnost od: 12.12.1980    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

75/1981 Sb.

Účinnost od: 11.12.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin - Intertransplant -

4/1981/5 Sb.

Účinnost od: 01.12.1980    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

150/1980 Sb.

Účinnost od: 01.12.1980    Zrušeno: 01.07.1988

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi

146/1980 Sb.

Účinnost od: 01.12.1980    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
(Mění 57/1967 Sb.)

39/1980/6 Sb.

Účinnost od: 01.12.1980    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

38/1980/6 Sb.

Účinnost od: 27.11.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

144/1980 Sb.

Účinnost od: 22.11.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127

52/1995 Sb.

Účinnost od: 18.11.1980

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974
(Ruší 2/1968 Sb.)

147/1980 Sb.

Účinnost od: 18.11.1980    Účinnost do: 01.01.1983

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982

37/1980/6 Sb.

Účinnost od: 18.11.1980    Zrušeno: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

37/1980/10 Sb.

Účinnost od: 18.11.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

10/1981 Sb.

Účinnost od: 13.11.1980    Zrušeno: 30.09.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

39/1980/7 Sb.

Účinnost od: 07.11.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

15/1981/17 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980    Zrušeno: 01.04.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

9/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

140/1980 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží

138/1980 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl

137/1980 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol
(Ruší 106/1961 Sb.)

130/1980 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980    Zrušeno: 17.02.2005

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství

34/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1980    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1981 Sb.

Účinnost od: 29.10.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

128/1980 Sb.

Účinnost od: 24.10.1980

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala

132/1980 Sb.

Účinnost od: 23.10.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22

35/1980/5 Sb.

Účinnost od: 20.10.1980    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1981 Sb.

Účinnost od: 14.10.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané v Praze dne 22. října 1962
(Mění 72/1963 Sb.)

127/1980 Sb.

Účinnost od: 11.10.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

68/1981 Sb.

Účinnost od: 10.10.1980    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jamajky

70/1981 Sb.

Účinnost od: 09.10.1980    Zrušeno: 09.10.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky

9/1981 Sb.

Účinnost od: 08.10.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

122/1980 Sb.

Účinnost od: 01.10.1980    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací

121/1980 Sb.

Účinnost od: 01.10.1980    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví

88/1980 Sb.

Účinnost od: 01.10.1980    Zrušeno: 14.06.1991

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
(Ruší 87/1971 Sb.)

71/1980 Sb.

Účinnost od: 01.10.1980    Zrušeno: 01.06.1991

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel
(Ruší 49/1971 Sb.)

39/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

35/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1980    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

148/1980 Sb.

Účinnost od: 26.09.1980    Zrušeno: 02.12.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu
(Ruší 54/1958 Sb.)

131/1980 Sb.

Účinnost od: 26.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 104/1980 Sb. SR vydání;Mění 105/1980 Sb. SR vydání)

31/1980/9 Sb.

Účinnost od: 26.09.1980    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1980/8 Sb.

Účinnost od: 26.09.1980    Zrušeno: 07.04.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1980/7 Sb.

Účinnost od: 26.09.1980    Zrušeno: 13.09.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1980/5 Sb.

Účinnost od: 26.09.1980    Zrušeno: 01.09.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1980/10 Sb.

Účinnost od: 26.09.1980    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

126/1980 Sb.

Účinnost od: 25.09.1980    Zrušeno: 10.03.1992

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohto konania československými občanmi

125/1980 Sb.

Účinnost od: 25.09.1980

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany

123/1980 Sb.

Účinnost od: 25.09.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany

3/1981/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 29.05.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 3/1976/5 Sb.)

119/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach

118/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch

117/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách

116/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.09.1984

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl

115/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
(Mění 53/1973 Sb.)

114/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách
(Ruší 24/1978/7 Sb.)

113/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.09.1984

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol

111/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol

110/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o studiu na vysokých školách (studijní předpisy)

109/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách

106/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl

105/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy)

104/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách

102/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
(Mění 61/1961 Sb.)

101/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.09.1988

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ĺudových školách umenia

99/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchovnom poradenstve

98/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 12.05.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
(Mění 52/1973 Sb.)

95/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.09.1983

Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách
(Ruší 39/1966/1 Sb.;Ruší 26/1967/1 Sb.;Ruší 133/1979 Sb.;Ruší 16/1973 Sb.;Ruší 90/1966 Sb.)

90/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách

89/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.06.1986

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách

87/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 23.01.1992

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích
(Ruší 12/1968/3 Sb.;Ruší 72/1961 Sb.)

80/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
(Mění 71/1973 Sb.)

51/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění
(Ruší 5/1969/2 Sb.)

39/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon o vysokých školách
(Mění 107/1973 Sb. § 2 až 6;Mění 186/1960 Sb. § 19;Ruší 110/1966 Sb.;Ruší 114/1975 Sb.;Ruší 15/1976 Sb.;Ruší 163/1975 Sb.;Ruší 164/1975 Sb.;Ruší 19/1966 Sb.;Ruší 25/1966 Sb.;Ruší 26/1966 Sb.;Ruší 27/1966 Sb.;Ruší 28/1966 Sb.;Ruší 41/1967 Sb.;Ruší 45/1968 Sb.;Ruší 79/1968 Sb.;Ruší 18/1976 Sb.;Ruší 46/1976 Sb.;Ruší 210/1959 Ú.l.;Ruší 163/1969 Sb.)

25/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
(Mění 11/1971 Sb.)

24/1980 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.
(Mění 87/1970 Sb.)

44/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 24/1978/3 Sb.)

39/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

38/1980/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 15.12.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 17/1978/4 Sb.)

38/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 29.05.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

37/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 14.11.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 4/1979/8 Sb.)

37/1980/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1980/14 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1980/12 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 23.12.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1980/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1980/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1980/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

115/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě

120/1980 Sb.

Účinnost od: 29.08.1980    Zrušeno: 01.09.1983

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 95/1980 Sb. ČR vydání)

38/1980/8 Sb.

Účinnost od: 28.08.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

26/1980/7 Sb.

Účinnost od: 22.08.1980    Zrušeno: 01.07.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1980/7 Sb.

Účinnost od: 14.08.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

25/1980/6 Sb.

Účinnost od: 14.08.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1981/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

82/1980 Sb.

Účinnost od: 01.08.1980    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků

81/1980 Sb.

Účinnost od: 01.08.1980    Zrušeno: 01.07.1988

Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory

79/1980 Sb.

Účinnost od: 01.08.1980

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I., o úplatách při provozování hudby
(Ruší 1392/1946 Ú.l.I)

75/1980 Sb.

Účinnost od: 01.08.1980

Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
(Ruší 71/1971 Sb.)

44/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1980/6 Sb.

Účinnost od: 01.08.1980    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

85/1980 Sb.

Účinnost od: 15.07.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.
(Mění 46/1966 Sb.)

84/1980 Sb.

Účinnost od: 15.07.1980    Zrušeno: 01.08.1986

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
(Ruší 6/1969 Sb.)

83/1980 Sb.

Účinnost od: 15.07.1980    Zrušeno: 01.10.1986

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
(Mění 119/1974 Sb.)

21/1980/5 Sb.

Účinnost od: 15.07.1980    Zrušeno: 09.04.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1980/3 Sb.

Účinnost od: 15.07.1980    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

37/1980/11 Sb.

Účinnost od: 11.07.1980    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

14/1982/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

1/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

74/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1989

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
(Ruší 254/1949 Sb.;Ruší 286/1949 Sb.;Ruší 77/1950 Sb.;Ruší 160/1950 Sb.;Ruší 47/1951 Sb.;Ruší 97/1951 Sb.;Ruší 48/1952 Sb.;Ruší 100/1952 Sb.;Ruší 53/1953 Sb.;Ruší 99/1947 Sb.;Ruší 197/1947 Sb.;Ruší 161/1948 Sb.;Ruší 297/1948 Sb.;Ruší 149/1949 Sb.;Ruší 205/1950 Sb.;Ruší 126/1951 Sb.;Ruší 50/1952 Sb.;Ruší 67/1953 Sb.;Ruší 59/1954 Sb.;Ruší 258/1949 Sb.;Ruší 32/1947 Sb.)

70/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
(Ruší 64/1970 Sb.)

68/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

66/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
(Ruší 61/1970 Sb.)

65/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou
(Ruší 151/1938 Sb.;Ruší 20/1937 Sb.)

64/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí

63/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob

62/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti

61/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí

60/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami

59/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.06.1985

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí

58/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení

42/1980 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
(Mění 119/1948 Sb. vše, s výjimkou ustanovení o znárodnění;Mění 123/1965 Sb.;Mění 61/1952 Sb. § 3;Ruší 103/1960 Sb.;Ruší 11/1959 Sb.;Ruší 121/1968 Sb.;Ruší 125/1975 Sb.;Ruší 17/1967 Sb.;Ruší 31/1964 Sb.;Ruší 32/1964 Sb.;Ruší 58/1979 Sb.;Ruší 8/1969 Sb.;Ruší 4/1969 Sb.;Ruší 85/1972 Sb.;Ruší 5/1969 Sb.;Ruší 164/1969 Sb.;Ruší 69/1978 Sb.)

26/1980/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1980/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

26/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1980/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

20/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

69/1980 Sb.

Účinnost od: 20.06.1980    Zrušeno: 01.11.1990

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnění nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
(Mění 48/1971 Sb.)

18/1980/10 Sb.

Účinnost od: 20.06.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

136/1980 Sb.

Účinnost od: 19.06.1980    Zrušeno: 29.04.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

30/1980/2 Sb.

Účinnost od: 15.06.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

67/1980 Sb.

Účinnost od: 12.06.1980

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

129/1980 Sb.

Účinnost od: 02.06.1980    Zrušeno: 17.07.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky

38/1980 Sb.

Účinnost od: 01.06.1980    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
(Ruší 138/1964 Sb.)

26/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1980    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1980/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1980    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1980    Zrušeno: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

103/1980 Sb.

Účinnost od: 30.05.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky

57/1980 Sb.

Účinnost od: 19.05.1980

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 146/1979 Sb. SR vydání;Mění 39/1980 Sb. ČR vydání;Mění 42/1980 Sb. ČR vydání)

56/1980 Sb.

Účinnost od: 19.05.1980

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980

55/1980 Sb.

Účinnost od: 19.05.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky

54/1980 Sb.

Účinnost od: 19.05.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 81 a 60

53/1980 Sb.

Účinnost od: 19.05.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1

46/1980 Sb.

Účinnost od: 15.05.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ĺubovňa

35/1980/3 Sb.

Účinnost od: 15.05.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

35/1980/2 Sb.

Účinnost od: 15.05.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1980/3 Sb.

Účinnost od: 14.05.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

44/1980 Sb.

Účinnost od: 09.05.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR

52/1980 Sb.

Účinnost od: 08.05.1980

Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii

48/1980 Sb.

Účinnost od: 01.05.1980    Zrušeno: 01.08.1989

Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
(Ruší 33/1975 Sb.)

24/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

49/1980 Sb.

Účinnost od: 30.04.1980

Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
(Mění 116/1978 Sb.)

13/1980/5 Sb.

Účinnost od: 30.04.1980    Zrušeno: 01.10.2003

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

21/1980/1 Sb.

Účinnost od: 29.04.1980    Zrušeno: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

112/1980 Sb.

Účinnost od: 28.04.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

43/1980 Sb.

Účinnost od: 24.04.1980

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

23/1980/3 Sb.

Účinnost od: 24.04.1980    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

12/1980/2 Sb.

Účinnost od: 24.04.1980    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 14/1968/2 Sb.)

134/1980 Sb.

Účinnost od: 18.04.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971
(Mění 2/1960 Sb.)

41/1980 Sb.

Účinnost od: 18.04.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb.
(Mění 46/1966 Sb.)

40/1980 Sb.

Účinnost od: 18.04.1980    Účinnost do: 01.01.1982

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny

133/1980 Sb.

Účinnost od: 11.04.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914, a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971

10/1980/3 Sb.

Účinnost od: 11.04.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

32/1980 Sb.

Účinnost od: 10.04.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha)

89/1981 Sb.

Účinnost od: 04.04.1980    Zrušeno: 04.04.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky

100/1980 Sb.

Účinnost od: 04.04.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky

28/1980 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
(Ruší 147/1964 Sb.)

27/1980 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980    Zrušeno: 01.01.1984

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.
(Mění 175/1973 Sb.)

24/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

19/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1980/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1980/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980    Zrušeno: 16.12.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1980/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1980/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

30/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1980    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1980/1 Sb.

Účinnost od: 31.03.1980    Zrušeno: 01.10.1996

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

31/1980 Sb.

Účinnost od: 30.03.1980    Účinnost do: 01.01.1981

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980
(Mění 36/1979 Sb.)

26/1980 Sb.

Účinnost od: 29.03.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)

8/1980/6 Sb.

Účinnost od: 26.03.1980    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

7/1980/5 Sb.

Účinnost od: 22.03.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

23/1980 Sb.

Účinnost od: 19.03.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 165 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

22/1980/1 Sb.

Účinnost od: 19.03.1980    Zrušeno: 01.05.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1980 Sb.

Účinnost od: 17.03.1980

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře

78/1980 Sb.

Účinnost od: 11.03.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

16/1980 Sb.

Účinnost od: 07.03.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava)

141/1980 Sb.

Účinnost od: 06.03.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)

5/1980/23 Sb.

Účinnost od: 04.03.1980    Zrušeno: 01.05.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1980/2 Sb.

Účinnost od: 04.03.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

5/1980/17 Sb.

Účinnost od: 04.03.1980    Zrušeno: 01.05.1986

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

97/1980 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů

12/1980 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980    Zrušeno: 01.10.1988

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
(Mění 136/1975 Sb.)

7/1980 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb.
(Mění 44/1970 Sb.)

25/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1980/8 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 27/1969/1 Sb.)

10/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980    Zrušeno: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1980    Zrušeno: 26.03.2001

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

22/1980 Sb.

Účinnost od: 21.02.1980    Zrušeno: 01.05.1990

Redakční sdělení
(Mění 154/1975 Sb. SR vydání)

21/1980 Sb.

Účinnost od: 21.02.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

18/1980 Sb.

Účinnost od: 21.02.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z 15. února 1935
(Mění 152/1938 Sb.)

4/1980/3 Sb.

Účinnost od: 21.02.1980    Zrušeno: 01.07.1985

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

3/1980/4 Sb.

Účinnost od: 15.02.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

96/1980 Sb.

Účinnost od: 12.02.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými

28/1980/1 Sb.

Účinnost od: 06.02.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

108/1980 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

6/1980 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky

4/1980 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980    Účinnost do: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování

3/1980 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980    Zrušeno: 01.01.1984

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1967 Sb.)

2/1980 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
(Mění 126/1964 Sb.)

1/1980 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství

13/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1980/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

29/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.02.1980    Zrušeno: 01.06.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1980/4 Sb.

Účinnost od: 24.01.1980    Zrušeno: 01.07.1997

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

157/1979 Sb.

Účinnost od: 11.01.1980    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24

76/1980 Sb.

Účinnost od: 02.01.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

72/1980 Sb.

Účinnost od: 02.01.1980    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky

50/1980 Sb.

Účinnost od: 02.01.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

18/1981/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

73/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 06.07.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o úplném znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci

34/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Účinnost do: 01.01.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém obchodním protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

30/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 16.12.1993

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP)

17/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 06.07.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975)
(Mění 12/1969 Sb.)

11/1980 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1984

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
(Ruší 100/1978 Sb.)

18/1980/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

18/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

14/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

13/1980/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o vydání mezinárodních smluv

13/1980/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 30.05.1988

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

11/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 08.08.1995

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1980/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1980/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1980/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

8/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1980/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1980/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

6/1980/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

167/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
(Mění 95/1979 Sb.)

166/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
(Mění 93/1979 Sb.)

165/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
(Mění 143/1965 Sb. § 29, § 32 odst. 3, § 45 odst. 4, § 58 a § 60 odst. 2;Ruší 21/1965 Sb. pokud upravuje nemocenské pojištění;Ruší 102/1957 Ú.l.;Ruší 184/1960 Sb.;Ruší 190/1958 Ú.l.;Ruší 48/1961 Sb.;Ruší 61/1957 Ú.l.;Ruší 7/1958 Ú.l.;Ruší 8/1958 Ú.l.;Ruší 8/1960 Sb.)

164/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 104/1964 Sb. § 81;Mění 128/1975 Sb.)

163/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1984

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.
(Mění 135/1975 Sb.)

162/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
(Mění 162/1975 Sb.)

161/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou
(Mění 161/1975 Sb.)

160/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.04.1986

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
(Mění 110/1976 Sb.)

156/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.06.1992

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
(Mění 25/1967 Sb.)

154/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 60/1961 Sb.)

153/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 60/1961 Sb.)

152/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1980

151/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství

150/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.10.1988

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 121/1975 Sb.)

149/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
(Mění 133/1970 Sb.)

148/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Účinnost do: 01.01.1981

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980

147/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 19.04.1988

Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu

146/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Západoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství

145/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení

144/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci

143/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavku bezpečnosti práce a technických zařízení

142/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 27.08.1991

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
(Mění 25/1967 Sb.)

140/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu
(Ruší 108/1965 Sb.)

137/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev

136/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 30.09.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji
(Ruší 123/1964 Sb.;Ruší 122/1970 Sb.)

129/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů

125/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách v přírodě

123/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě
(Mění 127/1964 Sb. § 5)

122/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 07.10.1994

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
(Mění 133/1964 Sb. § 9)

121/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o změně názvu Vysoké školy dopravní v Žilině

120/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací

113/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
(Mění 103/1974 Sb.;Mění 106/1974 Sb. čl. 4 odst. 2, čl. 6 bod 19 a 20, čl. 10 odst. 2, čl. 11, čl. 12, čl. 13)

107/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
(Mění 94/1972 Sb.)

68/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.08.1994

Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
(Ruší 129/1962 Sb.;Ruší 144/1965 Sb.;Ruší 36/1951 Sb.;Ruší 54/1973 Sb.;Ruší 57/1950 Sb.;Ruší 59/1974 Sb.;Ruší 146/1968 Sb.)

35/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství
(Ruší 20/1963 Sb.;Ruší 16/1966 Sb.;Ruší 73/1960 Sb.)

30/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1979/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.12.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1979/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

20/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 31.12.1999

Oznámení o vydání obecných právních předpisů Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky z 9. dubna 1979, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství

11/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1980    Zrušeno: 01.12.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU