Sbírka předpisů 1979 - podle účinnosti

139/1979 Sb.

Účinnost od: 31.12.1979

Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963

30/1979/6 Sb.

Účinnost od: 29.12.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

35/1980 Sb.

Účinnost od: 28.12.1979    Zrušeno: 09.09.2005

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

29/1979/9 Sb.

Účinnost od: 27.12.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

133/1979 Sb.

Účinnost od: 25.12.1979    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
(Mění 16/1973 Sb.)

93/1980 Sb.

Účinnost od: 19.12.1979    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě

92/1980 Sb.

Účinnost od: 17.12.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci

128/1979 Sb.

Účinnost od: 15.12.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10

127/1979 Sb.

Účinnost od: 15.12.1979    Zrušeno: 01.10.1988

Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady

126/1979 Sb.

Účinnost od: 15.12.1979    Zrušeno: 01.10.1988

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady

107/1980 Sb.

Účinnost od: 14.12.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

26/1979/3 Sb.

Účinnost od: 10.12.1979    Zrušeno: 01.01.1997

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

45/1980 Sb.

Účinnost od: 07.12.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království

25/1979/3 Sb.

Účinnost od: 30.11.1979    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

114/1979 Sb.

Účinnost od: 23.11.1979

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

1/1980/1 Sb.

Účinnost od: 14.11.1979    Účinnost do: 01.01.1991

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

124/1979 Sb.

Účinnost od: 12.11.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy

138/1979 Sb.

Účinnost od: 08.11.1979    Zrušeno: 24.05.1990

Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301

23/1979/8 Sb.

Účinnost od: 08.11.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1980/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1979    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

4/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1979

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

145/1980 Sb.

Účinnost od: 26.10.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

8/1980/8 Sb.

Účinnost od: 24.10.1979    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

29/1979/10 Sb.

Účinnost od: 24.10.1979    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1980 Sb.

Účinnost od: 08.10.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska

112/1979 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o změně vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 134/1975 Sb.)

109/1979 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 130/1975 Sb.)

108/1979 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979    Zrušeno: 01.10.1988

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 128/1975 Sb.)

106/1979 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979    Zrušeno: 01.10.1995

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti

105/1979 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

104/1979 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů

27/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1980 Sb.

Účinnost od: 27.09.1979    Zrušeno: 06.08.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími

111/1979 Sb.

Účinnost od: 24.09.1979    Zrušeno: 01.08.1989

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Biele Karpaty

110/1979 Sb.

Účinnost od: 24.09.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava
(Ruší 14/1979 Sb.)

22/1979/3 Sb.

Účinnost od: 24.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1980 Sb.

Účinnost od: 22.09.1979    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

135/1979 Sb.

Účinnost od: 17.09.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky

159/1979 Sb.

Účinnost od: 14.09.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

158/1979 Sb.

Účinnost od: 14.09.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

141/1979 Sb.

Účinnost od: 14.09.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou

97/1979 Sb.

Účinnost od: 14.09.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 127

11/1980/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

103/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o nomenklaturách studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, kozervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách a na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustavě učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
(Mění 11/1971 Sb. § 3;Ruší 41/1966 Sb.)

102/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, kozervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
(Mění 87/1970 Sb. § 3)

100/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.02.1987

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů

99/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.09.1986

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů

96/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující

95/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
(Ruší 156/1970 Sb.;Ruší 67/1969 Sb.)

94/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
(Ruší 17/1977/2 Sb.)

93/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.03.1987

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
(Ruší 110/1970 Sb.;Ruší 61/1969 Sb.;Ruší 1/1979/8 Sb.;Ruší 22/1978/10 Sb.)

92/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.09.1981

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Mění 77/1971 Sb.)

91/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 07.09.1992

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů

90/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.10.1989

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě

89/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.09.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky
(Ruší 25/1969/13 Sb.)

88/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 09.04.1992

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách

87/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.09.1988

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách

73/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.09.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť

72/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.08.1991

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání

67/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky a Slovenského cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb občanům
(Ruší 46/1964 Sb.)

66/1979 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 05.03.1992

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb
(Ruší 46/1964 Sb.)

29/1979/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.06.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 29.12.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1979/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 29.01.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1979/16 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1979/11 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 06.03.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 30.08.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.09.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/14 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/12 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/11 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 10/1968/2 Sb.)

19/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1979    Zrušeno: 25.01.1994

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 12/1977/14 Sb.;Ruší 1/1976/2 Sb.)

101/1979 Sb.

Účinnost od: 31.08.1979    Zrušeno: 01.02.1982

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 57/1979 Sb.)

20/1979/13 Sb.

Účinnost od: 30.08.1979    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1979/1 Sb.

Účinnost od: 30.08.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

82/1979 Sb.

Účinnost od: 28.08.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 50 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

19/1979/15 Sb.

Účinnost od: 24.08.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/10 Sb.

Účinnost od: 24.08.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

82/1981 Sb.

Účinnost od: 21.08.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru

29/1980 Sb.

Účinnost od: 14.08.1979    Zrušeno: 03.03.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky

84/1979 Sb.

Účinnost od: 13.08.1979    Účinnost do: 01.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980

83/1979 Sb.

Účinnost od: 13.08.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodu č. 24

17/1979/6 Sb.

Účinnost od: 13.08.1979    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1979/5 Sb.

Účinnost od: 13.08.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1980 Sb.

Účinnost od: 11.08.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

19/1980 Sb.

Účinnost od: 02.08.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky

81/1979 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 01.02.1982

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 128/1975 Sb.)

80/1979 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 01.02.1982

Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy

79/1979 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 01.10.1988

Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 132/1975 Sb.)

78/1979 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 01.10.1988

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 129/1975 Sb.)

77/1979 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 01.02.1982

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné

76/1979 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 01.10.1988

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů
(Mění 121/1975 Sb.)

70/1979 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
(Mění 100/1975 Sb.)

63/1979 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 01.09.1985

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
(Ruší 120/1974 Sb.)

30/1979/4 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979    Zrušeno: 29.12.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

69/1979 Sb.

Účinnost od: 31.07.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 20 (Jáchymovsko)

38/1980/1 Sb.

Účinnost od: 23.07.1979    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

16/1979/1 Sb.

Účinnost od: 19.07.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1979/5 Sb.

Účinnost od: 17.07.1979    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1979/4 Sb.

Účinnost od: 17.07.1979    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1980 Sb.

Účinnost od: 05.07.1979    Zrušeno: 05.07.2003

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky

10/1980 Sb.

Účinnost od: 05.07.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci

13/1979/2 Sb.

Účinnost od: 04.07.1979    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1980 Sb.

Účinnost od: 03.07.1979    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

62/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce

61/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.09.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť

60/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 31.12.1997

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání
(Ruší 36/1959 Ú.l.)

59/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla (vyhláška o stanovených měřidlech)
(Mění 61/1963 Sb.)

58/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku
(Ruší 4/1972 Sb.;Ruší 68/1976 Sb.)

57/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Ruší 34/1974 Sb.;Ruší 41/1965 Sb.)

56/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob
(Mění 49/1964 Sb.)

55/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 22.04.1993

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob
(Mění 49/1964 Sb.)

26/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

25/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

24/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

23/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

22/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o zrušení vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 133/1973 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Ruší 133/1973 Sb.)

21/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Mění 151/1969 Sb. § 1 písm. d);Ruší 151/1969 Sb. - ruší § 1 písm. d))

20/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.06.2010

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Mění 151/1969 Sb. § 1 písm. c))

19/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Ruší 224/1956 Ú.l.;Mění 151/1969 Sb. § 1 písm. b);Ruší 204/1956 Ú.l.)

18/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Ruší 121/1961 Sb.;Mění 151/1969 Sb. ruší § 1 písm. a);Ruší 212/1910 ř.z. Nařízení č. 212/1910 ř. z., jímž se živnost výroby sodové vody váže koncesí;Ruší 334/1945 Ú.l.I;Ruší 435/1941 Sb.;Ruší 55/1960 Sb.)

11/1979 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách
(Mění 68/1964 Sb. § 2)

23/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.05.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1979/16 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1979/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.11.1996

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1979    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

131/1979 Sb.

Účinnost od: 25.06.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci
(Ruší 168/1960 Sb.;Ruší 68/1977 Sb.)

155/1979 Sb.

Účinnost od: 24.06.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě

53/1979 Sb.

Účinnost od: 20.06.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 60, 81, 113 a 123

132/1979 Sb.

Účinnost od: 19.06.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

11/1979/7 Sb.

Účinnost od: 19.06.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1980 Sb.

Účinnost od: 17.06.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou

23/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.06.1979    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

50/1979 Sb.

Účinnost od: 23.05.1979

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa

52/1979 Sb.

Účinnost od: 21.05.1979    Zrušeno: 14.09.1984

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách

9/1979/7 Sb.

Účinnost od: 21.05.1979    Zrušeno: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

44/1979 Sb.

Účinnost od: 13.05.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 69 (Praha 5)

8/1979/6 Sb.

Účinnost od: 05.05.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

45/1979 Sb.

Účinnost od: 01.05.1979    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
(Mění 83/1976 Sb.)

15/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1979    Zrušeno: 01.03.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1979    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1979    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1979    Zrušeno: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

75/1979 Sb.

Účinnost od: 19.04.1979    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci

43/1979 Sb.

Účinnost od: 13.04.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

130/1979 Sb.

Účinnost od: 03.04.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

40/1979 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
(Mění 54/1977 Sb.)

39/1979 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi

36/1979 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Účinnost do: 01.01.1981

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980

17/1979 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o právních úkonech předáváním dat

10/1979 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979

Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky

25/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 3/1978/3 Sb.)

11/1979/9 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 15.04.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.07.1997

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.07.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1979/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 12.08.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1979/13 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

154/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
(Ruší 63/1970 Sb.)

144/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
(Ruší 112/1955 Ú.l.;Ruší 58/1954 Ú.l.;Ruší 141/1969 Sb.;Ruší 74/1960 Sb.)

135/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 01.07.1985

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
(Ruší 119/1961 Sb.;Ruší 105/1973 Sb.;Ruší 109/1969 Sb.;Ruší 119/1969 Sb.;Ruší 5/1958 Ú.l.;Ruší 109/1970 Sb.)

31/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1979    Zrušeno: 10.03.1993

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1980/10 Sb.

Účinnost od: 30.03.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

34/1979 Sb.

Účinnost od: 29.03.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 75 (Bratislava II)

5/1979/5 Sb.

Účinnost od: 29.03.1979    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1979/1 Sb.

Účinnost od: 26.03.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1979 Sb.

Účinnost od: 20.03.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 42 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

65/1979 Sb.

Účinnost od: 16.03.1979    Zrušeno: 15.06.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o kulturní spolupráci

9/1979 Sb.

Účinnost od: 07.03.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 a 97

8/1979 Sb.

Účinnost od: 07.03.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 100 (Kladrubsko na okrese Tachov) a do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 135 (Praha 8) a č. 157 (Praha 10)

33/1979 Sb.

Účinnost od: 06.03.1979    Účinnost do: 01.01.1981

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny

4/1979/14 Sb.

Účinnost od: 06.03.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1979/10 Sb.

Účinnost od: 06.03.1979    Zrušeno: 10.05.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1979 Sb.

Účinnost od: 05.03.1979    Zrušeno: 01.01.1991

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 128/1978 Sb. ČR vydání)

3/1979/6 Sb.

Účinnost od: 05.03.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1979/5 Sb.

Účinnost od: 05.03.1979    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1979/4 Sb.

Účinnost od: 05.03.1979    Zrušeno: 01.11.1996

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

71/1979 Sb.

Účinnost od: 01.03.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

54/1979 Sb.

Účinnost od: 01.03.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

12/1979 Sb.

Účinnost od: 01.03.1979    Zrušeno: 27.08.1991

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů
(Ruší 42/1974 Sb.)

5/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1978 Sb.

Účinnost od: 01.03.1979    Zrušeno: 01.10.1991

Vyhláška předsedy Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
(Mění 118/1972 Sb.;Ruší 85/1966 Sb.)

14/1979 Sb.

Účinnost od: 20.02.1979    Zrušeno: 24.09.1979

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava

48/1979 Sb.

Účinnost od: 12.02.1979    Zrušeno: 22.03.2007

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
(Ruší 55/1936 Sb.;Ruší 90/1929 Sb.;Ruší 25/1929 Sb.;Ruší 148/1926 Sb.;Ruší 20/1923 Sb.;Ruší 414/1922 Sb.)

98/1979 Sb.

Účinnost od: 08.02.1979    Zrušeno: 26.11.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky
(Ruší 87/1937 Sb.)

118/1979 Sb.

Účinnost od: 06.02.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu ze dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977

116/1979 Sb.

Účinnost od: 05.02.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní

23/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1979    Zrušeno: 01.11.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

138/1978 Sb.

Účinnost od: 01.02.1979    Zrušeno: 11.12.1991

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 110/1974 Sb.
(Mění 12/1972 Sb.)

137/1978 Sb.

Účinnost od: 01.02.1979    Zrušeno: 09.08.1991

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.
(Mění 118/1971 Sb.)

3/1979 Sb.

Účinnost od: 24.01.1979

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jána Botta

7/1979 Sb.

Účinnost od: 23.01.1979    Zrušeno: 01.10.1982

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení

6/1979 Sb.

Účinnost od: 23.01.1979    Zrušeno: 01.10.1982

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení

4/1979 Sb.

Účinnost od: 23.01.1979

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
(Mění 74/1970 Sb.)

2/1979 Sb.

Účinnost od: 23.01.1979    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebních obvodech č. 37 se sídlem v Moldavě nad Bodvou a č. 49 se sídlem v Úbreži

1/1979 Sb.

Účinnost od: 23.01.1979    Účinnost do: 01.01.1981

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech

1/1979/13 Sb.

Účinnost od: 23.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

117/1979 Sb.

Účinnost od: 17.01.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě

42/1979 Sb.

Účinnost od: 06.01.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou

51/1979 Sb.

Účinnost od: 04.01.1979    Zrušeno: 03.01.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
(Ruší 4/1974 Sb.)

47/1979 Sb.

Účinnost od: 03.01.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánsko

49/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

30/1979 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
(Ruší 100/1936 Sb.)

29/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

14/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1979/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1979/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1979/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 30.12.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

7/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1979/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1979/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1979/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

4/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1979/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 10.12.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1979/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1979/16 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1979/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1979/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 29/1967/3 Sb.)

1/1979/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1979/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1979/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 14/1977/7 Sb.;Ruší 19/1968/5 Sb.)

1/1979/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1979/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 11.02.2003

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 11/1968/5 Sb.)

152/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb
(Mění 163/1973 Sb.)

151/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 30.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
(Ruší 119/1972 Sb.)

150/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 05.04.1989

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
(Mění 204/1968 Sb.)

149/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.04.1989

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
(Mění 1/1969 Sb.)

148/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1979

147/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979

146/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979

143/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv

140/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
(Ruší 107/1965 Sb.)

128/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 18.06.1990

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují

124/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
(Mění 45/1953 Sb.;Mění 110/1962 Sb.)

123/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
(Ruší 163/1971 Sb.)

122/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 14.03.1990

Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

121/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 14.03.1990

Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
(Ruší 20/1958 Sb.)

86/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

85/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

65/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/1959 Sb.)

64/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon
(Mění 92/1949 Sb.)

51/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(Ruší 95/1961 Sb.)

50/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(Ruší 95/1961 Sb.)

40/1978 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

34/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 30.03.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1978/25 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 10/1968/9 Sb.)

34/1978/24 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.03.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 10/1967/2 Sb.)

34/1978/23 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 31.07.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1978/21 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.03.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 28.11.1986

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1978/18 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 17/1968/4 Sb.)

34/1978/16 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/27 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/15 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/19 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

31/1978/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 01.11.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 14/1977/15 Sb.)

31/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1979    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU