Sbírka předpisů 1978 - podle účinnosti

155/1978 Sb.

Účinnost od: 29.12.1978    Zrušeno: 01.07.1987

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 142/1976 Sb. SR vydání)

153/1978 Sb.

Účinnost od: 29.12.1978    Zrušeno: 14.09.1984

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách

34/1978/22 Sb.

Účinnost od: 29.12.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1978/19 Sb.

Účinnost od: 29.12.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1978/12 Sb.

Účinnost od: 29.12.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1978/10 Sb.

Účinnost od: 29.12.1978    Zrušeno: 01.09.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 13/1969/1 Sb.)

139/1978 Sb.

Účinnost od: 27.12.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru

29/1979 Sb.

Účinnost od: 15.12.1978    Zrušeno: 08.09.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

134/1978 Sb.

Účinnost od: 13.12.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)

145/1978 Sb.

Účinnost od: 12.12.1978    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.
(Mění 156/1968 Sb.)

32/1978/28 Sb.

Účinnost od: 12.12.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/23 Sb.

Účinnost od: 12.12.1978    Zrušeno: 01.12.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/2 Sb.

Účinnost od: 12.12.1978    Zrušeno: 01.10.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1979 Sb.

Účinnost od: 09.12.1978    Zrušeno: 01.07.2009

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

4/1979/8 Sb.

Účinnost od: 05.12.1978    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 7/1978/2 Sb.)

3/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

136/1978 Sb.

Účinnost od: 28.11.1978    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
(Mění 100/1975 Sb.)

31/1978/15 Sb.

Účinnost od: 28.11.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/12 Sb.

Účinnost od: 28.11.1978    Zrušeno: 15.10.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 15/1977/11 Sb.)

46/1979 Sb.

Účinnost od: 25.11.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu

134/1979 Sb.

Účinnost od: 22.11.1978    Zrušeno: 15.07.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky

16/1979 Sb.

Účinnost od: 22.11.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku
(Ruší 34/1966 Sb.)

28/1979 Sb.

Účinnost od: 20.11.1978    Zrušeno: 11.12.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republikou a vládou Hašemitského království Jordánska

2/1979/7 Sb.

Účinnost od: 15.11.1978    Účinnost do: 01.01.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

31/1979 Sb.

Účinnost od: 04.11.1978    Zrušeno: 21.04.2005

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt

118/1978 Sb.

Účinnost od: 03.11.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21

117/1978 Sb.

Účinnost od: 03.11.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141

22/1979/6 Sb.

Účinnost od: 01.11.1978    Zrušeno: 04.07.2007

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.11.1978    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/20 Sb.

Účinnost od: 01.11.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/16 Sb.

Účinnost od: 01.11.1978    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

127/1978 Sb.

Účinnost od: 30.10.1978    Zrušeno: 01.02.1987

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

126/1978 Sb.

Účinnost od: 30.10.1978    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o základní škole

125/1978 Sb.

Účinnost od: 30.10.1978    Zrušeno: 01.05.1988

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách

29/1978/9 Sb.

Účinnost od: 30.10.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1978/8 Sb.

Účinnost od: 30.10.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1978/5 Sb.

Účinnost od: 26.10.1978    Zrušeno: 01.12.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1978/10 Sb.

Účinnost od: 26.10.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

120/1978 Sb.

Účinnost od: 19.10.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává statut Národního parku Nízke Tatry

119/1978 Sb.

Účinnost od: 19.10.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Národním parku Nízke Tatry

141/1978 Sb.

Účinnost od: 14.10.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

77/1980 Sb.

Účinnost od: 05.10.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí

102/1978 Sb.

Účinnost od: 02.10.1978

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí Karla IV.

101/1978 Sb.

Účinnost od: 02.10.1978    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978

32/1978/21 Sb.

Účinnost od: 02.10.1978    Zrušeno: 01.05.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

115/1979 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě
(Ruší 58/1959 Ú.l.)

116/1978 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978

Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

115/1978 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce

103/1978 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích

84/1978 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
(Mění 73/1967 Sb. § 1 písm. a) a část prvá (§ 2 až 17))

59/1978 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 15.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
(Ruší 10/1972 Sb.)

58/1978 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb., o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
(Ruší 9/1972 Sb.)

32/1978/26 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/11 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/10 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 15.09.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/10 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 01.04.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1978/8 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 28.02.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1978/10 Sb.

Účinnost od: 01.10.1978    Zrušeno: 12.12.1997

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

105/1978 Sb.

Účinnost od: 30.09.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru

104/1978 Sb.

Účinnost od: 30.09.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj)

113/1978 Sb.

Účinnost od: 22.09.1978

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 100/1978 Sb. ČR vydání;Mění 102/1978 Sb. SR vydání;Mění 78/1978 Sb. SR vydání;Mění 79/1978 Sb. SR vydání;Mění 90/1978 Sb. ČR vydání)

112/1978 Sb.

Účinnost od: 22.09.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 158/1976 Sb., o vodní stráži
(Mění 158/1976 Sb.)

25/1978/4 Sb.

Účinnost od: 22.09.1978    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

86/1979 Sb.

Účinnost od: 20.09.1978    Zrušeno: 14.03.1995

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království

129/1978 Sb.

Účinnost od: 15.09.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

24/1978/13 Sb.

Účinnost od: 15.09.1978    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

96/1978 Sb.

Účinnost od: 14.09.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru

142/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

99/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi

98/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.09.1984

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

95/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.09.1986

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

94/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.09.1987

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách

93/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole

92/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 27.07.1995

Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi

91/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.09.1984

Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

90/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
(Mění 11/1971 Sb.)

79/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve školství
(Mění 131/1970 Sb. položky 33 až 49 přílohy;Mění 159/1971 Sb. položky 44, 46 a 47 přílohy A;Mění 186/1960 Sb. § 31 odst. 2 ustanovení druhé a třetí věty)

78/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o školských zařízeních
(Mění 186/1960 Sb. § 3, 4 a § 22 až 24;Mění 59/1964 Sb. § 21;Mění 72/1961 Sb. ruší pro SR)

77/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 27.12.1990

Zákon České národní rady o státní správě ve školství
(Mění 186/1960 Sb. § 31 odst. 2 ustanovení druhé a třetí věty)

76/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady o školských zařízeních
(Mění 186/1960 Sb. § 3, 4 a § 22 až 24;Mění 59/1964 Sb. § 21;Mění 72/1961 Sb. ruší pro ČR)

73/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách
(Mění 137/1973 Sb.;Ruší 132/1958 Ú.l.)

72/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1986

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen
(Mění 136/1973 Sb.)

70/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
(Mění 87/1970 Sb.)

69/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
(Mění 103/1960 Sb.)

63/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.09.1984

Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol
(Ruší 85/1974 Sb.;Ruší 93/1974 Sb.;Mění 186/1960 Sb. § 5 až 15, § 20, § 21 a § 34;Ruší 103/1969 Sb.;Ruší 104/1969 Sb.;Ruší 168/1968 Sb.;Ruší 30/1956 Sb.;Ruší 51/1962 Sb.)

62/1978 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění článek 24 odstavec 2 Ústavy Československé socialistické republiky
(Mění 100/1960 Sb.)

34/1978/13 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/13 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.07.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1978/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1978    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1979 Sb.

Účinnost od: 30.08.1978    Zrušeno: 19.03.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky

97/1978 Sb.

Účinnost od: 30.08.1978

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 57/1978 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 63/1978 Sb. SR vydání)

22/1978/13 Sb.

Účinnost od: 30.08.1978    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1978/5 Sb.

Účinnost od: 30.08.1978    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

133/1978 Sb.

Účinnost od: 28.08.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy

87/1978 Sb.

Účinnost od: 28.08.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy v nových volebních obvodech č. 148-153 v městské části Petržalka

20/1978/5 Sb.

Účinnost od: 28.08.1978    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1978/3 Sb.

Účinnost od: 28.08.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1978/2 Sb.

Účinnost od: 28.08.1978    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1978/1 Sb.

Účinnost od: 28.08.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1979 Sb.

Účinnost od: 23.08.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu

41/1979 Sb.

Účinnost od: 12.08.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím

110/1978 Sb.

Účinnost od: 03.08.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971

7/1979/4 Sb.

Účinnost od: 01.08.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

100/1978 Sb.

Účinnost od: 01.08.1978    Zrušeno: 01.01.1980

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.)

71/1978 Sb.

Účinnost od: 01.08.1978    Zrušeno: 01.01.1984

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
(Mění 135/1975 Sb.)

33/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1978    Zrušeno: 01.06.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1978    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1978/8 Sb.

Účinnost od: 01.08.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

132/1978 Sb.

Účinnost od: 31.07.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách

20/1978/4 Sb.

Účinnost od: 31.07.1978    Zrušeno: 01.04.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

74/1979 Sb.

Účinnost od: 27.07.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

32/1978/14 Sb.

Účinnost od: 25.07.1978    Zrušeno: 01.07.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

83/1978 Sb.

Účinnost od: 17.07.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně

82/1978 Sb.

Účinnost od: 17.07.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády České socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně
(Mění 14/1968 Sb.)

5/1979 Sb.

Účinnost od: 14.07.1978    Zrušeno: 28.08.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

111/1978 Sb.

Účinnost od: 14.07.1978    Zrušeno: 12.05.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek

64/1979 Sb.

Účinnost od: 11.07.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky

88/1978 Sb.

Účinnost od: 10.07.1978    Zrušeno: 01.12.2012

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod

81/1978 Sb.

Účinnost od: 04.07.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednat smlouvy o rozšiřování literárních, vědeckých a uměleckých děl

80/1978 Sb.

Účinnost od: 04.07.1978    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zřizuje Čestné uznání za zásluhy o rozvoj školství

17/1978/5 Sb.

Účinnost od: 04.07.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

24/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

114/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

75/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 15.04.1992

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona

74/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
(Mění 143/1970 Sb.)

68/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
(Mění 163/1973 Sb.)

67/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech
(Mění 75/1977 Sb.)

66/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1984

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
(Mění 85/1977 Sb.)

60/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.06.1992

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona

56/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o soustředění některých činností obvodních soudů a státních notářství v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě
(Mění 96/1963 Sb.)

48/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod městského soudu v Bratislavě

46/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově

45/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
(Ruší 112/1972 Sb.;Ruší 131/1964 Sb.)

44/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
(Ruší 119/1964 Sb.)

37/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 29.12.1990

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 30/1970 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
(Mění 30/1970 Sb.)

36/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)
(Mění 159/1971 Sb. položka 4 přílohy C, položka 26 přílohy D a položka 16 přílohy E zákona;Mění 72/1969 Sb. položky 112 a 114 přílohy zákona;Ruší 55/1957 Sb.)

33/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)
(Ruší 71/1958 Ú.l.;Ruší 196/1958 Ú.l.;Mění 146/1971 Sb. položka č. 47 přílohy A, položky č. 27 a 28 přílohy B a položka č. 14 přílohy D k zákonu;Ruší 55/1957 Sb.)

29/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 36/1964 Sb.;Mění 60/1965 Sb.;Mění 95/1963 Sb.)

1/1978 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1992

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů

28/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.02.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 15.06.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.06.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1978/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.02.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.04.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 15.10.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1978    Zrušeno: 01.01.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

109/1978 Sb.

Účinnost od: 30.06.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros

16/1978/4 Sb.

Účinnost od: 29.06.1978    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1978/2 Sb.

Účinnost od: 23.06.1978    Zrušeno: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

61/1978 Sb.

Účinnost od: 19.06.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 36/1978 Sb. ČR vydání)

57/1978 Sb.

Účinnost od: 19.06.1978

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.

13/1978/8 Sb.

Účinnost od: 19.06.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

52/1978 Sb.

Účinnost od: 13.06.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 141 (Vizovice - Jihomoravský kraj)

89/1978 Sb.

Účinnost od: 08.06.1978    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice

119/1979 Sb.

Účinnost od: 06.06.1978    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Mali

49/1978 Sb.

Účinnost od: 06.06.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)

32/1979 Sb.

Účinnost od: 05.06.1978    Zrušeno: 08.02.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Iránu o mezinárodní silniční dopravě

20/1979/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.06.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1978    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 21/1977/2 Sb.)

21/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1978    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 10/1975/14 Sb.)

16/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1978    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

55/1978 Sb.

Účinnost od: 29.05.1978    Zrušeno: 01.12.2000

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl

25/1978/3 Sb.

Účinnost od: 29.05.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1978/6 Sb.

Účinnost od: 29.05.1978    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1978/2 Sb.

Účinnost od: 26.05.1978    Zrušeno: 01.09.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1978/11 Sb.

Účinnost od: 22.05.1978    Zrušeno: 01.10.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1978/10 Sb.

Účinnost od: 22.05.1978    Zrušeno: 13.09.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1978 Sb.

Účinnost od: 18.05.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135

47/1978 Sb.

Účinnost od: 10.05.1978    Zrušeno: 01.05.1994

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
(Ruší 66/1966 Sb.)

107/1978 Sb.

Účinnost od: 05.05.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace

108/1978 Sb.

Účinnost od: 03.05.1978    Zrušeno: 04.03.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú

43/1978 Sb.

Účinnost od: 03.05.1978    Účinnost do: 01.01.1980

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979

42/1978 Sb.

Účinnost od: 03.05.1978

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici

22/1978/12 Sb.

Účinnost od: 01.05.1978    Zrušeno: 01.03.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1978/8 Sb.

Účinnost od: 01.05.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

54/1978 Sb.

Účinnost od: 30.04.1978    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
(Ruší 101/1967 Sb.)

85/1979 Sb.

Účinnost od: 28.04.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství

31/1978 Sb.

Účinnost od: 25.04.1978    Zrušeno: 15.10.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

53/1978 Sb.

Účinnost od: 20.04.1978    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

35/1978 Sb.

Účinnost od: 13.04.1978    Zrušeno: 07.03.1997

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
(Mění 37/1963 Sb.)

34/1978 Sb.

Účinnost od: 13.04.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové)

7/1978/3 Sb.

Účinnost od: 13.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1978/1 Sb.

Účinnost od: 13.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1978 Sb.

Účinnost od: 10.04.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 14/1978 Sb. ČR vydání)

30/1978 Sb.

Účinnost od: 10.04.1978    Zrušeno: 01.05.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům
(Mění 52/1966 Sb.)

39/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích
(Ruší 23/1958 Sb.)

28/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978

Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

20/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem
(Mění 46/1966 Sb.)

19/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků

9/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích

8/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se vydávají zásady pro vypracování dokumentace hašení požárů

5/1978 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů
(Ruší 129/1958 Ú.l.;Ruší 46/1969/3 Sb.)

13/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 20.11.2002

Oznámení o vydání obecných právních předpisů Směrnice č. 24/1997 Věst. MZ ČSR, o mimořádném odnímání tkání a orgánů

11/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 01.03.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 20/1977/7 Sb.;Ruší 51/1968/7 Sb.)

106/1978 Sb.

Účinnost od: 22.03.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech

16/1978 Sb.

Účinnost od: 11.03.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 (obce Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Strabenice, Střílky, Uhřice-Prasklice)

23/1978 Sb.

Účinnost od: 10.03.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě číslo 82 - Rožňava I

22/1978 Sb.

Účinnost od: 10.03.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 (Frenštát pod Radhoštěm)

17/1978 Sb.

Účinnost od: 01.03.1978    Zrušeno: 29.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi

12/1978 Sb.

Účinnost od: 01.03.1978    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti

4/1978 Sb.

Účinnost od: 01.03.1978    Zrušeno: 01.09.1981

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Mění 72/1971 Sb.)

13/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1978 Sb.

Účinnost od: 24.02.1978    Zrušeno: 01.04.1986

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 110/1976 Sb. SR vydání)

15/1978 Sb.

Účinnost od: 24.02.1978    Zrušeno: 15.10.1990

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR"

5/1979/7 Sb.

Účinnost od: 01.02.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1978 Sb.

Účinnost od: 01.02.1978    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
(Ruší 11/1962/1 Sb.)

22/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1978    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1978/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1978    Zrušeno: 01.02.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1978 Sb.

Účinnost od: 31.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů

11/1978 Sb.

Účinnost od: 31.01.1978

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka

3/1978/9 Sb.

Účinnost od: 31.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1978/8 Sb.

Účinnost od: 31.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1978/5 Sb.

Účinnost od: 31.01.1978    Zrušeno: 01.10.1986

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1978/3 Sb.

Účinnost od: 31.01.1978    Zrušeno: 01.04.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1978 Sb.

Účinnost od: 26.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o uznávání lesních porostů a stromů k pěstování a sběru lesních semen a řízků

6/1978 Sb.

Účinnost od: 26.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků

1/1978/2 Sb.

Účinnost od: 26.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1978 Sb.

Účinnost od: 21.01.1978    Zrušeno: 22.12.2005

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích

38/1978 Sb.

Účinnost od: 16.01.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
(Ruší 21/1972 Sb.)

3/1978 Sb.

Účinnost od: 06.01.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
(Ruší 57/1954 Sb.;Ruší 43/1963 Sb.)

27/1978 Sb.

Účinnost od: 04.01.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

94/1977 Sb.

Účinnost od: 04.01.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 39 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

93/1977 Sb.

Účinnost od: 04.01.1978    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 94 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

14/1978/1 Sb.

Účinnost od: 03.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1979/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

2/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1978/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.06.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

9/1978/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

9/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

7/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1978/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1978/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1978/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

4/1978/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

3/1978/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 21.12.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1978/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.07.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1978/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

108/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv

107/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1984

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
(Mění 175/1973 Sb.)

106/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
(Ruší 142/1964 Sb.)

104/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
(Mění 209/1964 Sb.)

103/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu

102/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o lesní stráži

101/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 18.12.1991

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborné správě lesů
(Ruší 183/1969 Sb.)

100/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
(Mění 159/1971 Sb. položky 12 až 19 přílohy A, položka 18 přílohy D a položka 10 přílohy E;Mění 23/1962 Sb.;Ruší 12/1948 Sb.;Mění 86/1949 Sb.;Ruší 9/1976 Sb.)

99/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu

98/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži

97/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni
(Ruší 179/1975 Sb.;Ruší 173/1973 Sb.;Ruší 89/1965 Sb.;Ruší 154/1968 Sb.)

96/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
(Ruší 622/1949 Ú.l.I;Mění 146/1971 Sb. položka 25 přílohy A, položka 11 přílohy B a položka 10 přílohy D;Mění 23/1962 Sb.;Mění 40/1956 Sb.;Ruší 12/1948 Sb.;Ruší 77/1972 Sb.;Ruší 86/1949 Sb.)

95/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě
(Ruší 75/1971 Sb.)

90/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1978
(Mění 122/1971 Sb.;Mění 129/1968 Sb.)

89/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek
(Mění 117/1971 Sb.;Mění 129/1968 Sb.)

88/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978

86/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1987

Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
(Ruší 9/1966/2 Sb.)

85/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1984

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
(Ruší 162/1970 Sb.;Ruší 17/1970 Sb.;Ruší 7/1971 Sb.)

83/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 12.09.1985

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
(Mění 123/1976 Sb.)

82/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
(Ruší 145/1964 Sb.;Ruší 6/1965/2 Sb.)

81/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži
(Mění 99/1976 Sb.)

80/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.09.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků

79/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.09.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků

78/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací

77/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě

76/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
(Mění 163/1973 Sb.)

75/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o opakovaných projektech

74/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon o zemědělské dani (úplné znění zákona o zemědělské dani, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

73/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

72/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

71/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství

62/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
(Mění 103/1974 Sb.;Mění 106/1974 Sb. čl. 8 odst. 1 až 3, čl. 14 a čl. 20 odst. 1;Mění 111/1971 Sb.;Mění 112/1971 Sb. čl. 2 odst. 2 až 5, čl. 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 6, čl. 7, čl. 9 odst. 5 a 6 a čl. 11;Mění 113/1971 Sb.;Mění 114/1971 Sb. čl. 3 odst. 2 až 5, čl. 5, 6, čl. 10 odst. 7, 9 a 10;Mění 119/1972 Sb. § 26 odst. 1 písm. c), § 31 odst. 4 a 5;Mění 78/1969 Sb. oddíl III;Mění 8/1968 Sb. § 2 až 4 a § 9;Mění 88/1969 Sb. ruší oddíl III;Ruší 130/1967 Sb.;Ruší 10/1976/1 Sb.)

61/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o lesích
(Ruší 58/1968 Sb.;Ruší 166/1960 Sb.;Ruší 17/1961 Sb.;Ruší 94/1962 Sb.)

50/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 30.09.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
(Ruší 130/1964 Sb.)

49/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 30.09.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
(Ruší 129/1964 Sb.)

48/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku
(Mění 71/1964 Sb.)

24/1977 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářské evidenci

31/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

30/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 20/1977/8 Sb.)

30/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 30.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1977/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1977/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1977/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1977/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.07.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1977/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Účinnost do: 01.01.1979

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

26/1977/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1977/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.04.1997

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.12.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

126/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1978    Zrušeno: 01.07.2003

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci
(Ruší 96/1957 Ú.l.)

Zavřít
MENU