Sbírka předpisů 1977 - podle účinnosti

105/1977 Sb.

Účinnost od: 30.12.1977

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého

31/1977/1 Sb.

Účinnost od: 30.12.1977    Zrušeno: 29.04.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1978/2 Sb.

Účinnost od: 29.12.1977    Zrušeno: 05.12.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1977/6 Sb.

Účinnost od: 28.12.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1977/5 Sb.

Účinnost od: 22.12.1977    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1978/9 Sb.

Účinnost od: 20.12.1977    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

92/1977 Sb.

Účinnost od: 20.12.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 43/1970 Sb.
(Mění 74/1963 Sb.)

91/1977 Sb.

Účinnost od: 20.12.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.
(Mění 54/1963 Sb.)

27/1977/5 Sb.

Účinnost od: 20.12.1977    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1977/4 Sb.

Účinnost od: 20.12.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1978 Sb.

Účinnost od: 17.12.1977    Zrušeno: 24.07.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

26/1977/8 Sb.

Účinnost od: 15.12.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1977/4 Sb.

Účinnost od: 15.12.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

65/1977 Sb.

Účinnost od: 01.12.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
(Ruší 174/1973 Sb.;Ruší 79/1974 Sb.;Ruší 198/1964 Sb.)

64/1977 Sb.

Účinnost od: 01.12.1977    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
(Ruší 161/1973 Sb.;Ruší 80/1974 Sb.;Ruší 198/1964 Sb.)

28/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1977    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1978 Sb.

Účinnost od: 25.11.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

24/1977/6 Sb.

Účinnost od: 23.11.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1977/3 Sb.

Účinnost od: 23.11.1977    Zrušeno: 01.01.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1977/10 Sb.

Účinnost od: 23.11.1977    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1977/3 Sb.

Účinnost od: 14.11.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

63/1977 Sb.

Účinnost od: 12.11.1977    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)

70/1977 Sb.

Účinnost od: 03.11.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Východní Karpaty

67/1977 Sb.

Účinnost od: 03.11.1977    Zrušeno: 14.03.1990

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o povolání příslušníků Lidových milicí k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti
(Ruší 30/1971 Sb.)

66/1977 Sb.

Účinnost od: 03.11.1977

Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961
(Mění 45/1953 Sb.;Mění 131/1961 Sb.)

28/1977/9 Sb.

Účinnost od: 01.11.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1977/6 Sb.

Účinnost od: 01.11.1977    Zrušeno: 15.07.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1977/10 Sb.

Účinnost od: 01.11.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1977/6 Sb.

Účinnost od: 01.11.1977    Zrušeno: 01.05.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1977    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1977    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1977/9 Sb.

Účinnost od: 31.10.1977    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1977/8 Sb.

Účinnost od: 31.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1977/7 Sb.

Účinnost od: 31.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1977/10 Sb.

Účinnost od: 31.10.1977    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1977/2 Sb.

Účinnost od: 28.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1977/13 Sb.

Účinnost od: 28.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1978/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

60/1977 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.
(Mění 46/1966 Sb.)

55/1977 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška Československé akademie věd o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků

54/1977 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií

53/1977 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Československé akademie věd o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech

46/1977 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977    Zrušeno: 01.01.1998

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb.
(Mění 22/1971 Sb.)

39/1977 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977    Zrušeno: 31.12.2001

Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
(Ruší 199/1964 Sb.;Ruší 59/1975 Sb.)

29/1977/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977    Zrušeno: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1977/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1977/11 Sb.

Účinnost od: 01.10.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

110/1977 Sb.

Účinnost od: 16.09.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze

25/1978 Sb.

Účinnost od: 12.09.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách

62/1986 Sb.

Účinnost od: 06.09.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů

52/1977 Sb.

Účinnost od: 05.09.1977

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

51/1977 Sb.

Účinnost od: 05.09.1977    Zrušeno: 01.01.1997

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
(Mění 63/1964 Sb.)

4/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1977    Zrušeno: 01.10.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

44/1977 Sb.

Účinnost od: 01.09.1977    Zrušeno: 01.04.1985

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky strojírenských vyšších a některých dalších dodávek pro tuzemskou investiční výstavbu

26/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1977    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1977    Zrušeno: 01.06.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1977    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1977/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1977    Zrušeno: 01.04.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1977    Zrušeno: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

59/1977 Sb.

Účinnost od: 20.08.1977    Zrušeno: 27.05.1991

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států
(Ruší 29/1956 Sb.;Ruší 80/1961 Sb.;Ruší 61/1962 Sb.)

84/1977 Sb.

Účinnost od: 10.08.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lybijské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími

45/1977 Sb.

Účinnost od: 10.08.1977    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 47 - Zbehy

43/1977 Sb.

Účinnost od: 09.08.1977    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19

40/1977 Sb.

Účinnost od: 01.08.1977    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckotechnických pracovníků
(Ruší 32/1976 Sb.)

20/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1977    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1977/8 Sb.

Účinnost od: 01.08.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

130/1978 Sb.

Účinnost od: 26.07.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru

28/1977/2 Sb.

Účinnost od: 25.07.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1977/13 Sb.

Účinnost od: 25.07.1977    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1977/11 Sb.

Účinnost od: 25.07.1977    Zrušeno: 28.11.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

57/1977 Sb.

Účinnost od: 22.07.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích

20/1977/4 Sb.

Účinnost od: 22.07.1977    Zrušeno: 28.04.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

263/1995 Sb.

Účinnost od: 15.07.1977

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972

14/1977/9 Sb.

Účinnost od: 15.07.1977    Zrušeno: 01.02.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/17 Sb.

Účinnost od: 15.07.1977    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/16 Sb.

Účinnost od: 15.07.1977    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/15 Sb.

Účinnost od: 15.07.1977    Zrušeno: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/13 Sb.

Účinnost od: 15.07.1977    Zrušeno: 01.02.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/11 Sb.

Účinnost od: 15.07.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1977 Sb.

Účinnost od: 04.07.1977    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o novém výtvarném řešení Řádu republiky
(Mění 30/1951 Sb.)

5/1978/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1978/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.01.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1977 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.07.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
(Ruší 182/1959 Ú.l.)

14/1977 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

13/1977 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 10.01.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(Ruší 22/1967/4 Sb.;Ruší 32/1967/3 Sb.)

20/1977/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9889/77-Va/3 pro poskytování osobního hodnocení dělníků v resortu ministerstva kultury České socialistické republiky

20/1977/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.11.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1977/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 16.12.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 34/1969/1 Sb.)

15/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1977/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.01.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.12.1999

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1977    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

87/1977 Sb.

Účinnost od: 20.06.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
(Ruší 73/1963 Sb.)

47/1977 Sb.

Účinnost od: 20.06.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
(Ruší 188/1964 Sb.)

37/1977 Sb.

Účinnost od: 17.06.1977    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o oblastním plánování ve Slovenské socialistické republice

36/1977 Sb.

Účinnost od: 17.06.1977    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice

12/1977/14 Sb.

Účinnost od: 17.06.1977    Zrušeno: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1977/13 Sb.

Účinnost od: 17.06.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

35/1977 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty

11/1977/8 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/7 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977    Zrušeno: 21.05.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/5 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/26 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/25 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977    Zrušeno: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/24 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/23 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/1 Sb.

Účinnost od: 15.06.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1977 Sb.

Účinnost od: 01.06.1977    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů

27/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/8 Sb.

Účinnost od: 01.06.1977    Zrušeno: 01.07.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1977    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1977    Zrušeno: 10.07.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1977/14 Sb.

Účinnost od: 01.06.1977    Zrušeno: 11.10.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1977 Sb.

Účinnost od: 25.05.1977    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov)

491/1990 Sb.

Účinnost od: 24.05.1977

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placeném studijním volnu (č. 140)

34/1977 Sb.

Účinnost od: 23.05.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

33/1977 Sb.

Účinnost od: 23.05.1977    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977

68/1977 Sb.

Účinnost od: 17.05.1977    Zrušeno: 25.06.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci

15/1980 Sb.

Účinnost od: 14.05.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků

32/1977 Sb.

Účinnost od: 10.05.1977    Účinnost do: 01.01.1979

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978

9/1977/3 Sb.

Účinnost od: 10.05.1977    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1978/1 Sb.

Účinnost od: 05.05.1977    Zrušeno: 03.08.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

42/1977 Sb.

Účinnost od: 05.05.1977    Zrušeno: 27.04.2017

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

27/1977 Sb.

Účinnost od: 01.05.1977    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
(Ruší 148/1964 Sb.)

15/1977/6 Sb.

Účinnost od: 01.05.1977    Zrušeno: 01.11.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1977/15 Sb.

Účinnost od: 01.05.1977    Zrušeno: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/9 Sb.

Účinnost od: 01.05.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/11 Sb.

Účinnost od: 01.05.1977    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1977 Sb.

Účinnost od: 24.04.1977    Zrušeno: 26.06.1992

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemných bezvízových cestách státních občanů Československé socialistické republiky a státních občanů Mongolské lidové republiky

7/1979/6 Sb.

Účinnost od: 16.04.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1977/7 Sb.

Účinnost od: 15.04.1977    Zrušeno: 01.01.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1977/6 Sb.

Účinnost od: 15.04.1977    Zrušeno: 01.09.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1977/4 Sb.

Účinnost od: 14.04.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1980 Sb.

Účinnost od: 05.04.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci

69/1977 Sb.

Účinnost od: 05.04.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou
(Ruší 136/1947 Sb.)

12/1979/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1977 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
(Ruší 100/1963 Sb.)

16/1977 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977

Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě

15/1977 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1970 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
(Mění 36/1970 Sb.)

12/1977 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 01.01.1983

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů
(Mění 136/1971 Sb.)

6/1977 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
(Ruší 35/1972 Sb.)

3/1977 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah
(Mění 127/1964 Sb. ruší § 1 odst. 2 a § 27)

1/1977 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
(Ruší 100/1963 Sb.;Ruší 32/1967/2 Sb.)

14/1977/10 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/19 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/13 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 10.08.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1977/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1977/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1977/11 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 25.09.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 10.01.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 15.10.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

141/1976 Sb.

Účinnost od: 01.04.1977    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel

11/1977/22 Sb.

Účinnost od: 31.03.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1977 Sb.

Účinnost od: 28.03.1977    Zrušeno: 01.01.1989

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 162/1976 Sb. ČR vydání)

23/1977 Sb.

Účinnost od: 28.03.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
(Ruší 12/1973 Sb.)

7/1977/9 Sb.

Účinnost od: 28.03.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1977/2 Sb.

Účinnost od: 28.03.1977    Zrušeno: 10.09.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1977/12 Sb.

Účinnost od: 28.03.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1977/10 Sb.

Účinnost od: 28.03.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1978 Sb.

Účinnost od: 25.03.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely

17/1977 Sb.

Účinnost od: 24.03.1977

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara

109/1977 Sb.

Účinnost od: 15.03.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska

7/1977 Sb.

Účinnost od: 08.03.1977    Zrušeno: 18.04.1981

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 27 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

11/1977/6 Sb.

Účinnost od: 01.03.1977    Zrušeno: 01.03.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1977    Zrušeno: 01.03.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1977/13 Sb.

Účinnost od: 28.02.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1977/9 Sb.

Účinnost od: 25.02.1977    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977 Sb.

Účinnost od: 21.02.1977

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 132/1976 Sb. ČR vydání)

10/1977 Sb.

Účinnost od: 21.02.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků

9/1977 Sb.

Účinnost od: 21.02.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Muránska planina

131/1978 Sb.

Účinnost od: 20.02.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců

2/1981/14 Sb.

Účinnost od: 01.02.1977    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

2/1977 Sb.

Účinnost od: 01.02.1977    Zrušeno: 01.02.1987

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 103/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy
(Mění 103/1973 Sb.)

6/1977/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1977 Sb.

Účinnost od: 25.01.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky

30/1977 Sb.

Účinnost od: 20.01.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky

1/1977/4 Sb.

Účinnost od: 20.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1977/2 Sb.

Účinnost od: 14.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/29 Sb.

Účinnost od: 13.01.1977    Účinnost do: 01.01.1978

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

11/1977/12 Sb.

Účinnost od: 03.01.1977    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1979/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1986

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1977/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Účinnost do: 01.01.1981

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

15/1977/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1977/30 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Účinnost do: 01.01.1978

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

11/1977/15 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1977/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Účinnost do: 01.01.1978

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1977/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1977/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1977/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1977/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Účinnost do: 01.01.1978

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

6/1977/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Účinnost do: 01.01.1978

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

166/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování topné nafty

165/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.02.1983

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů
(Mění 127/1975 Sb.)

162/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
(Ruší 138/1971 Sb.;Ruší 23/1972 Sb.;Ruší 120/1972 Sb.;Ruší 119/1973 Sb.)

161/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
(Ruší 36/1969/1 Sb.;Ruší 125/1968 Sb.;Ruší 39/1969/2 Sb.;Mění 96/1968 Sb.;Ruší 24/1967 Sb.)

160/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 15.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
(Mění 66/1966 Sb. § 1 a § 2;Ruší 137/1968 Sb.;Ruší 99/1970 Sb.;Ruší 14/1969 Sb.;Ruší 26/1969 Sb.)

159/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 09.04.1985

Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu

158/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodní stráži

157/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o režimech staveb

155/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1981

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
(Mění 151/1975 Sb.)

154/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 113/1971 Sb.;Mění 103/1974 Sb.;Mění 111/1971 Sb.)

153/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus

152/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o zřízení Řádu přátelství

151/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1977

150/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Účinnost do: 01.01.1978

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socislistické republiky na rok 1977

149/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Účinnost do: 01.01.1978

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977

147/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.04.1981

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
(Mění 83/1974 Sb.)

146/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.09.1982

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů

145/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.11.1982

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 84/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
(Mění 84/1974 Sb.)

144/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.11.1982

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů

143/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
(Mění 14/1968 Sb.)

139/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 09.04.1985

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu

138/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

137/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Účinnost do: 01.01.1978

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv

128/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby
(Ruší 67/1964 Sb.)

127/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

123/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 12.09.1985

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
(Ruší 68/1973 Sb.;Ruší 150/1968 Sb.;Ruší 55/1967 Sb.)

118/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství

101/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
(Mění 14/1968 Sb.)

99/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodní stráži

98/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací

97/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb.
(Mění 76/1966 Sb.)

96/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
(Mění 60/1964 Sb.)

95/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků
(Ruší 73/1966 Sb.)

94/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě
(Mění 137/1974 Sb.)

43/1976 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)
(Mění 47/1956 Sb.;Ruší 144/1957 Ú.l.)

33/1976/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1976/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 9/1960/3 Sb.)

31/1976/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1976/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1976/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1976/17 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

29/1976/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1976/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1976/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1976/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1976/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU