Sbírka předpisů 1975 - podle účinnosti

174/1975 Sb.

Účinnost od: 30.12.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 120/1975 Sb. SR vydání;Mění 122/1975 Sb. SR vydání)

173/1975 Sb.

Účinnost od: 30.12.1975    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Trnavě, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem

172/1975 Sb.

Účinnost od: 30.12.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
(Ruší 4/1967 Sb.)

171/1975 Sb.

Účinnost od: 30.12.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění výčet zvěře

170/1975 Sb.

Účinnost od: 30.12.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru

169/1975 Sb.

Účinnost od: 30.12.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi

40/1975/1 Sb.

Účinnost od: 30.12.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

164/1975 Sb.

Účinnost od: 29.12.1975    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách
(Ruší 28/1969 Sb.;Ruší 22/1970 Sb.)

163/1975 Sb.

Účinnost od: 29.12.1975    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
(Ruší 15/1969 Sb.)

37/1975/8 Sb.

Účinnost od: 27.12.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1975/1 Sb.

Účinnost od: 27.12.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

150/1975 Sb.

Účinnost od: 22.12.1975    Účinnost do: 01.01.1977

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech

147/1975 Sb.

Účinnost od: 22.12.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na rok 1976

145/1975 Sb.

Účinnost od: 22.12.1975    Účinnost do: 01.01.1977

Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976
(Mění 115/1971 Sb. § 5 písm. l), § 7 odst. 2 a 3 a § 8)

143/1975 Sb.

Účinnost od: 22.12.1975

Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou

141/1975 Sb.

Účinnost od: 22.12.1975    Účinnost do: 01.01.1977

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976

34/1975/3 Sb.

Účinnost od: 15.12.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1975/2 Sb.

Účinnost od: 15.12.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

57/1976 Sb.

Účinnost od: 06.12.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech 1972

5/1976/15 Sb.

Účinnost od: 05.12.1975    Účinnost do: 01.02.1980

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

58/1976 Sb.

Účinnost od: 04.12.1975

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně

131/1975 Sb.

Účinnost od: 28.11.1975

Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích

30/1975/6 Sb.

Účinnost od: 24.11.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1975/5 Sb.

Účinnost od: 24.11.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

126/1975 Sb.

Účinnost od: 19.11.1975    Účinnost do: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976

29/1975/1 Sb.

Účinnost od: 19.11.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

48/1976 Sb.

Účinnost od: 14.11.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

28/1975/4 Sb.

Účinnost od: 14.11.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1975/2 Sb.

Účinnost od: 14.11.1975    Zrušeno: 14.12.2000

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1976/8 Sb.

Účinnost od: 01.11.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

115/1975 Sb.

Účinnost od: 01.11.1975    Zrušeno: 01.09.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí

36/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.11.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1975/8 Sb.

Účinnost od: 01.11.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1976 Sb.

Účinnost od: 31.10.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky

109/1975 Sb.

Účinnost od: 31.10.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)

33/1976 Sb.

Účinnost od: 23.10.1975    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Liberijské republiky
(Ruší 80/1947 Sb.;Ruší 80/1938 Sb.)

117/1975 Sb.

Účinnost od: 16.10.1975    Zrušeno: 01.01.1990

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 100/1975 Sb. ČR vydání)

114/1975 Sb.

Účinnost od: 16.10.1975    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství

40/1975/2 Sb.

Účinnost od: 16.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1975/2 Sb.

Účinnost od: 16.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1975/11 Sb.

Účinnost od: 16.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1975/10 Sb.

Účinnost od: 16.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1975/1 Sb.

Účinnost od: 16.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1976/1 Sb.

Účinnost od: 15.10.1975    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

102/1975 Sb.

Účinnost od: 15.10.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10

101/1975 Sb.

Účinnost od: 15.10.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

28/1975/1 Sb.

Účinnost od: 14.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976/17 Sb.

Účinnost od: 13.10.1975    Účinnost do: 13.10.1976

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

36/1975/6 Sb.

Účinnost od: 13.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1976 Sb.

Účinnost od: 02.10.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů

6/1976/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1975    Zrušeno: 01.09.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

53/1975 Sb.

Účinnost od: 01.10.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

36/1975 Sb.

Účinnost od: 01.10.1975    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

40/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1975/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1975/9 Sb.

Účinnost od: 01.10.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

108/1975 Sb.

Účinnost od: 30.09.1975    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem

25/1975/3 Sb.

Účinnost od: 30.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/5 Sb.

Účinnost od: 29.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/2 Sb.

Účinnost od: 29.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/13 Sb.

Účinnost od: 29.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/12 Sb.

Účinnost od: 29.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/11 Sb.

Účinnost od: 29.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976 Sb.

Účinnost od: 23.09.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým

21/1976 Sb.

Účinnost od: 16.09.1975    Zrušeno: 14.06.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonézské republiky

99/1975 Sb.

Účinnost od: 15.09.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 111/1974 Sb., o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975
(Ruší 111/1974 Sb.)

98/1975 Sb.

Účinnost od: 15.09.1975    Zrušeno: 14.02.1989

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla

97/1975 Sb.

Účinnost od: 15.09.1975    Zrušeno: 14.02.1989

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodným zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací

23/1975/4 Sb.

Účinnost od: 15.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1975/2 Sb.

Účinnost od: 15.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1975/1 Sb.

Účinnost od: 15.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

88/1975 Sb.

Účinnost od: 06.09.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov)

87/1975 Sb.

Účinnost od: 06.09.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76

27/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1975    Zrušeno: 01.10.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1975/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 34/1967/10 Sb.)

22/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1975/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1975/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1975/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

79/1975 Sb.

Účinnost od: 27.08.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o doplnění usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů ČSSR částka 17 ze dne 23. června 1975 č. 58

89/1975 Sb.

Účinnost od: 22.08.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 34 se sídlem v Košicích

22/1975/7 Sb.

Účinnost od: 22.08.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1975/5 Sb.

Účinnost od: 22.08.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1975/10 Sb.

Účinnost od: 22.08.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1976 Sb.

Účinnost od: 05.08.1975    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Srí Lanka
(Mění 6/1973 Sb.)

57/1975 Sb.

Účinnost od: 01.08.1975    Zrušeno: 01.02.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě
(Mění 35/1962 Sb.)

24/1975/8 Sb.

Účinnost od: 01.08.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/7 Sb.

Účinnost od: 01.08.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1975/7 Sb.

Účinnost od: 29.07.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

78/1975 Sb.

Účinnost od: 17.07.1975    Zrušeno: 09.04.1985

Usnesení vlády Slovenské socialistické republiky o vyjímečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu

77/1975 Sb.

Účinnost od: 17.07.1975    Zrušeno: 25.06.1982

Zásady zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě Slovenské socialistické republiky, schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 11. června 1975 č. 175

76/1975 Sb.

Účinnost od: 17.07.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra
(Ruší 65/1971 Sb.)

75/1975 Sb.

Účinnost od: 17.07.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady, kterým se upravuje působnost na úseku hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem

74/1975 Sb.

Účinnost od: 17.07.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky

20/1975/9 Sb.

Účinnost od: 17.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1975/3 Sb.

Účinnost od: 17.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/3 Sb.

Účinnost od: 14.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

58/1975 Sb.

Účinnost od: 08.07.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

104/1975 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Srí Lanka

63/1975 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech

62/1975 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi

60/1975 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975

Usnesení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu

55/1975 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975    Zrušeno: 01.01.2007

Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
(Ruší 42/1970 Sb.)

54/1975 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975    Zrušeno: 01.01.1989

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
(Ruší 84/1966 Sb.)

42/1975 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi

20/1975 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975

Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
(Mění 101/1964 Sb. § 15 odst. 3 a § 73;Mění 102/1964 Sb. § 97 odst. 2 písm. e);Mění 18/1958 Sb. § 19;Mění 65/1965 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 113/1955 Ú.l.;Ruší 23/1970 Sb.;Ruší 40/1953 Sb.;Ruší 60/1970 Sb.;Ruší 66/1965 Sb.)

24/1975/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1975/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 34/1969/3 Sb.)

7/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1976/1 Sb.

Účinnost od: 30.06.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1975/6 Sb.

Účinnost od: 27.06.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

95/1975 Sb.

Účinnost od: 24.06.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích

59/1975 Sb.

Účinnost od: 23.06.1975    Zrušeno: 01.10.1977

Zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. května 1975 č. 150

56/1975 Sb.

Účinnost od: 23.06.1975    Zrušeno: 09.08.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
(Mění 93/1951 Sb.)

17/1975/1 Sb.

Účinnost od: 23.06.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

105/1975 Sb.

Účinnost od: 18.06.1975    Zrušeno: 01.04.2014

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou

16/1975/7 Sb.

Účinnost od: 18.06.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1975/6 Sb.

Účinnost od: 18.06.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1976/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1976/6 Sb.

Účinnost od: 01.06.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

47/1975 Sb.

Účinnost od: 01.06.1975    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
(Ruší 140/1965 Sb.)

52/1975 Sb.

Účinnost od: 28.05.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady, kterým se zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Sb., o státním svátku Slovenské socialistické republiky
(Ruší 69/1969 Sb.)

51/1975 Sb.

Účinnost od: 28.05.1975    Zrušeno: 18.05.1990

Zákon Slovenské národní rady o Národní ceně Slovenské socialistické republiky
(Ruší 87/1969 Sb.)

50/1975 Sb.

Účinnost od: 28.05.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 143/1968 Sb.)

14/1975/9 Sb.

Účinnost od: 28.05.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1975/8 Sb.

Účinnost od: 28.05.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1975/3 Sb.

Účinnost od: 28.05.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

46/1975 Sb.

Účinnost od: 27.05.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 128 (Králíky)

92/1975 Sb.

Účinnost od: 24.05.1975    Účinnost do: 29.06.1991

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci

37/1975 Sb.

Účinnost od: 14.05.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 121 pro volby do Sněmovny národů a ve volebním obvodu č. 41 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

49/1975 Sb.

Účinnost od: 12.05.1975    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací

48/1975 Sb.

Účinnost od: 12.05.1975

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna

45/1975 Sb.

Účinnost od: 08.05.1975

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

61/1975 Sb.

Účinnost od: 04.05.1975    Zrušeno: 04.05.1995

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

35/1975 Sb.

Účinnost od: 01.05.1975    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji

34/1975 Sb.

Účinnost od: 01.05.1975    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích při vývozu, dovozu a při zajišťování hospodářské kooperace se zahraničím

33/1975 Sb.

Účinnost od: 01.05.1975    Zrušeno: 01.05.1980

Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
(Ruší 33/1972 Sb.)

39/1975/4 Sb.

Účinnost od: 01.05.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1975/9 Sb.

Účinnost od: 01.05.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1975/6 Sb.

Účinnost od: 01.05.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

94/1975 Sb.

Účinnost od: 30.04.1975    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

44/1975 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975    Zrušeno: 01.01.1984

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 175/1973 Sb. SR vydání;Mění 5/1975 Sb. ČR vydání)

43/1975 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva ŮRO ze dne 5. února 1975

40/1975 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975    Zrušeno: 25.06.1982

Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60

39/1975 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves

38/1975 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 93 - Hnúšťa-Likier

11/1975/3 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1975/2 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1975/15 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1975/14 Sb.

Účinnost od: 29.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1976/10 Sb.

Účinnost od: 19.04.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1975/16 Sb.

Účinnost od: 18.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1975/1 Sb.

Účinnost od: 18.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1976 Sb.

Účinnost od: 16.04.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích

24/1975 Sb.

Účinnost od: 12.04.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

23/1975 Sb.

Účinnost od: 11.04.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)

41/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti

32/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi
(Ruší 181/1969 Sb.;Ruší 26/1971 Sb.)

31/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
(Ruší 120/1966 Sb.)

30/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

29/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla

28/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků

27/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.07.1999

Nařízení vlády České socialistické republiky o ochraně před povodněmi
(Ruší 126/1959 Ú.l.)

26/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 20.01.1992

Nařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
(Ruší 120/1966 Sb.)

25/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 16.04.1992

Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
(Ruší 74/1957 Ú.l.)

19/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení
(Ruší 43/1966 Sb.)

18/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 24.07.1992

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku

17/1975 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 20.06.1991

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku

39/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1975/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.07.2000

Oznámení o vydání obecných právních předpisů Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 7210/75-25 o poplachové činnosti na československých námořních lodích

10/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

130/1974 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
(Mění 18/1958 Sb. § 29;Mění 622/1949 Ú.l.I;Mění 86/1949 Sb. pokud se vztahuje na přísežné hajné k ochraně vod a vodních děl;Ruší 65/1966 Sb.)

138/1973 Sb.

Účinnost od: 01.04.1975    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon o vodách (vodní zákon)
(Ruší 12/1959 Sb.;Ruší 11/1955 Sb.;Ruší 14/1959 Sb.;Ruší 222/1957 Ú.l.;Ruší 13/1959 Sb.)

22/1975 Sb.

Účinnost od: 27.03.1975    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o udělování Československé novinářské ceny
(Ruší 171/1964 Sb.)

21/1975 Sb.

Účinnost od: 27.03.1975    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda
(Ruší 29/1962 Sb.)

7/1975/5 Sb.

Účinnost od: 27.03.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

96/1975 Sb.

Účinnost od: 26.03.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení

82/1975 Sb.

Účinnost od: 25.03.1975    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

16/1975 Sb.

Účinnost od: 17.03.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebních obvodech č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné

15/1975 Sb.

Účinnost od: 17.03.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 21 - Sládkovičovo

13/1975 Sb.

Účinnost od: 15.03.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (část území města Havířova)

20/1976 Sb.

Účinnost od: 08.03.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním

80/1975 Sb.

Účinnost od: 02.03.1975    Zrušeno: 19.05.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o ochraně ovzduší před znečištěním

72/1975 Sb.

Účinnost od: 01.03.1975    Zrušeno: 01.11.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně charakteru hraničních přechodů na československo - polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna
(Mění 50/1972 Sb.)

39/1975/6 Sb.

Účinnost od: 01.03.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1975/7 Sb.

Účinnost od: 01.03.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1975/8 Sb.

Účinnost od: 28.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1975/10 Sb.

Účinnost od: 28.02.1975    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1975/4 Sb.

Účinnost od: 26.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1975/2 Sb.

Účinnost od: 26.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1975 Sb.

Účinnost od: 17.02.1975    Zrušeno: 01.06.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
(Mění 4/1967 Sb.;Mění 59/1967 Sb.)

9/1975 Sb.

Účinnost od: 17.02.1975    Účinnost do: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
(Mění 77/1974 Sb.)

8/1975 Sb.

Účinnost od: 17.02.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 65 - Banská Bystrica-okolí

3/1975/8 Sb.

Účinnost od: 17.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1975/6 Sb.

Účinnost od: 17.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1975/5 Sb.

Účinnost od: 17.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1975/3 Sb.

Účinnost od: 17.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1975/10 Sb.

Účinnost od: 17.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1975 Sb.

Účinnost od: 15.02.1975    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)

93/1975 Sb.

Účinnost od: 07.02.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

11/1975/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1975/14 Sb.

Účinnost od: 01.02.1975    Zrušeno: 01.06.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1975/4 Sb.

Účinnost od: 01.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1975 Sb.

Účinnost od: 31.01.1975    Zrušeno: 25.06.1982

Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. ledna 1975 č. 3
(Ruší 70/1964 Sb.)

84/1975 Sb.

Účinnost od: 30.01.1975    Zrušeno: 19.10.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů

73/1975 Sb.

Účinnost od: 25.01.1975    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
(Ruší 213/1949 Sb.)

19/1975/5 Sb.

Účinnost od: 24.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

83/1975 Sb.

Účinnost od: 22.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce

3/1975 Sb.

Účinnost od: 20.01.1975    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v Severomoravském kraji stavebními úřady

1/1975 Sb.

Účinnost od: 20.01.1975

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech

1/1975/6 Sb.

Účinnost od: 20.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 16/1969/1 Sb.)

1/1975/4 Sb.

Účinnost od: 20.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1975 Sb.

Účinnost od: 18.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

106/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.05.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železezcích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železezcích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám
(Ruší 6/1965 Sb.;Ruší 62/1967 Sb.)

85/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu
(Ruší 291/1949 Sb.)

81/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 15.03.1993

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
(Ruší 47/1970 Sb.)

26/1975/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1975/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

19/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

19/1975/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

18/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

11/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1975/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1975/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

1/1975/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

1/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1975/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

137/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
(Ruší 27/1964 Sb.)

135/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon slovenské národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
(Mění 136/1960 Sb. ruší pro SR;Mění 65/1966 Sb. ruší pro SR;Mění 86/1949 Sb. ruší pro SR)

134/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
(Mění 143/1961 Sb.;Mění 144/1961 Sb. odstavce 26 a 34)

133/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975

132/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 20.03.1991

Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy

131/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 20.03.1991

Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky

129/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
(Mění 143/1961 Sb.;Mění 144/1961 Sb. odst. 26 a 34)

128/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Účinnost do: 01.01.1976

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975

126/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.10.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě
(Ruší 2/1959 Ú.l.;Mění 26/1964 Sb.;Ruší 102/1960 Sb.)

125/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Účinnost do: 01.01.1976

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975

124/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
(Ruší 197/1964 Sb.;Ruší 83/1970 Sb.)

123/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
(Ruší 65/1970 Sb.;Ruší 197/1964 Sb.)

122/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně a doplnění vyhlášky, kterou se provádí zákon o dráhách
(Mění 52/1964 Sb.)

121/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 20.06.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení
(Ruší 43/1966 Sb.)

120/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.08.1979

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic

119/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.10.1986

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

118/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
(Ruší 96/1972 Sb.)

117/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
(Ruší 62/1953 Ú.l.)

113/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.
(Mění 95/1967 Sb.)

111/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 15.09.1975

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby Slovenské socialistické republiky v roce 1975

110/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 11.12.1991

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
(Mění 12/1972 Sb.)

109/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 09.08.1991

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
(Mění 118/1971 Sb.)

108/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat

106/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani

104/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách
(Mění 51/1964 Sb.)

103/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon o zemědělské dani
(Mění 113/1971 Sb.;Mění 114/1971 Sb. čl. 1 odst. 2, čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 7, čl. 8;Mění 145/1961 Sb.;Mění 73/1952 Sb. § 5 odst. 1;Mění 8/1968 Sb.;Mění 96/1968 Sb. § 2;Ruší 112/1966 Sb.;Ruší 114/1966 Sb.;Ruší 45/1969 Sb.;Ruší 46/1969 Sb.)

102/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím

101/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek

97/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady o archivnictví
(Ruší 29/1954 Sb.)

91/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.07.1989

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
(Ruší 132/1965 Sb.)

76/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
(Ruší 80/1963 Sb.)

44/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975    Zrušeno: 01.01.1993

Celní zákon
(Ruší 151/1954 Ú.l.;Ruší 149/1954 Ú.l.;Ruší 147/1954 Ú.l.;Ruší 61/1930 Sb.;Ruší 67/1929 Sb.;Ruší 93/1963 Sb.;Mění 60/1961 Sb. § 15, § 31 odst. 2 a § 32 písm. b), c);Ruší 106/1963 Sb.;Ruší 36/1953 Sb.;Ruší 36/1963 Sb.;Ruší 7/1965 Sb.;Ruší 81/1962 Sb.;Ruší 82/1961 Sb.;Ruší 85/1967 Sb.)

27/1974/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1974/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1974/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1974/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU